23.01.2024 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3492
ONLINE TRANSLATE
29. Nobank kredit tashkilotlari tomonidan O‘zbekiston Respublikasi “Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalash faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunining 28-moddasi birinchi qismida ko‘rsatilgan qoidabuzarliklar sodir etilganligi aniqlanganda, Markaziy bank mazkur Nizomning ilovasiga muvofiq nobank kredit tashkilotining o‘z kapitalining besh foizigacha miqdorda jarima undirishga haqli.
Markaziy bank tomonidan bankning tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to‘g‘risidagi nizom (ro‘yxat raqami 3427, 2023-yil 18-aprel) talablariga va (yoki) korporativ boshqaruv tizimi Tijorat banklarida korporativ boshqaruv to‘g‘risidagi nizom (ro‘yxat raqami 3254, 2020-yil 30-iyun) talablariga nomuvofiq bo‘lsa;
48. Ushbu Nizomning 46 va 47-bandlarida ko‘rsatilgan hollarda Markaziy bank quyidagi choralar hamda sanksiyalarni alohida-alohida yoki jamlangan tarzda qo‘llaydi:
49. Markaziy bank bankning rahbar shaxslarining harakatlari yoki harakatsizligi sababli bank tomonidan sodir etilgan qo‘pol, jiddiy va juz’iy qoidabuzarliklar uchun O‘zbekiston Respublikasi “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunining 57 — 59-moddalariga muvofiq ulardan jarima qo‘llanilayotgan oydan avvalgi bir yil ichida olingan mukofotning mos ravishda yuz, yetmish besh va ellik foizidan ortiq bo‘lmagan miqdorda jarima undirishga haqli.
bankka nisbatan O‘zbekiston Respublikasi “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunining 77-moddasi va Bank faoliyatiga ruxsat berish tartibi va shartlari to‘g‘risidagi nizom (ro‘yxat raqami 3252, 2020-yil 30-iyun) talablariga muvofiq bankning litsenziyasini chaqirib olish;
nobank kredit tashkilotiga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi “Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunining 24-moddasiga muvofiq nobank kredit tashkiloti to‘g‘risidagi ma’lumotlarni mos ravishda mikromoliya tashkiloti faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar reyestridan, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlari reyestridan yoki lombardlar reyestridan chiqarish chorasini qo‘llashga haqli.

T/r

Qoidabuzarlik turi

Qo‘llaniladigan chora va/yoki jarima miqdori

1-bo‘lim. O‘zbekiston Respublikasining bank va nobank kredit tashkilotlari tomonidan qoidabuzarliklarga yo‘l qo‘yilishi

1.1

Markaziy bankka taqdim etiladigan nazoratga oid, shuningdek moliyaviy, statistik va boshqa hisobotlarni taqdim qilishning o‘rnatilgan shakllari va muddatlariga rioya qilmaslik, haqqoniy bo‘lmagan ma’lumotlar berish hamda buxgalteriya hisobini to‘g‘ri yuritmaslik, balansida aktiv, majburiyat va kapitalning, shuningdek balansdan tashqari vositalarning haqiqiy holatini yashirish holatlari aniqlanganda.

Izoh: Hisobotlarni taqdim qilishning muddatlariga rioya qilmaslik holatlariga quyidagilar kiradi:

hisobotlarni kechiktirib taqdim etish;

hisobotlarni taqdim etmaslik.

Haftalik, oylik, choraklik, yillik va boshqa uzoq davriy hisobotlar belgilangan muddatdan 5 ish kungacha kechiktirib taqdim etilganda — kechiktirilgan, 5 ish kunidan oshiq muddatga kechiktirib taqdim etilganda — taqdim etilmagan deb baholanadi.

Kunlik hisobotlar belgilangan muddatdan 1 ish kunigacha kechiktirib taqdim etilganda — kechiktirilgan, 1 ish kunidan oshiq muddatga kechiktirib taqdim etilganda — taqdim etilmagan deb baholanadi.

Taqdim etish soati belgilangan hisobotlar belgilangan muddatdan 4 soatgacha kechiktirib taqdim etilganda — kechiktirilgan, 4 soatdan oshiq muddatga kechiktirib taqdim etilganda — taqdim etilmagan deb baholanadi.

1.1.1

Hisobotlarning o‘rnatilgan shakliga rioya qilmaslik yoki to‘liq bo‘lmagan hisobot taqdim etish

har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun bankdan 50 mln. so‘mdan, mikromoliya va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotidan 25 mln. so‘mdan, lombarddan 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

1.1.2

Haftalik, oylik, choraklik, yillik va boshqa davriy hisobotlar yoki ma’lumotlar bo‘yicha o‘rnatilgan muddatlarga rioya qilmaslik

har bir shakl uchun

hisobotni kechiktirish:

2 kunga — dastlab qoidabuzarlikni bartaraf etish to‘g‘risida ko‘rsatma xati, bir yil ichida qayta sodir etilsa 500 ming so‘m

3 kunga — 1 mln. so‘m

4 kunga — 2 mln. so‘m

5 kunga — 3 mln. so‘m;

hisobotni taqdim etmaslik uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun bankdan 50 mln. so‘mdan, mikromoliya va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotidan 25 mln. so‘mdan, lombarddan — 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

1.1.3

Kunlik hisobotlar yoki ma’lumotlar bo‘yicha o‘rnatilgan muddatlarga rioya qilmaslik

har bir shakl uchun

hisobotni kechiktirish:

5 soatgacha — dastlab qoidabuzarlikni bartaraf etish to‘g‘risida ko‘rsatma xati, bir yil ichida qayta sodir etilsa 500 ming so‘m

5 soatdan keyingi ish kunigacha — 1 mln. so‘m

hisobotni taqdim etmaslik uchun 2 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun bankdan 50 mln. so‘mdan, mikromoliya va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotidan 25 mln. so‘mda�, lombarddan — 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

1.1.4

Taqdim etish soati belgilangan hisobotlar yoki ma’lumotlar bo‘yicha o‘rnatilgan muddatlarga rioya qilmaslik

har bir shakl uchun

hisobotni kechiktirish:

10 minutgacha — qoidabuzarlikni bartaraf etish to‘g‘risida ko‘rsatma xati

11 minutdan 1 soatgacha — 1 mln. so‘m

2 soatgacha — 3 mln. so‘m

3 soatgacha — 5 mln. so‘m

4 soatgacha — 10 mln. so‘m

hisobotni taqdim etmaslik uchun 15 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun bankdan 50 mln. so‘mdan, mikromoliya va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotidan 25 mln. so‘mdan, lombarddan — 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

1.1.5

Haqqoniy bo‘lmagan hisobot va ma’lumotlar berish natijasida hisobot shaklining yakuniy natijasiga quyidagicha ta’sir etganda

2 foizga qadar ta’sir qilganda

dastlab qoidabuzarlikni bartaraf etish to‘g‘risida ko‘rsatma xati, bir yil ichida qayta sodir etilsa 2 mln. so‘m jarima

2 foizdan 5 foizgacha ta’sir qilganda

bankdan 5 mln. so‘m

mikromoliya tashkiloti va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotidan 2,5 mln. so‘m

lombarddan 2 mln. so‘m jarima

5 foizdan 10 foizgacha ta’sir qilganda

bankdan 15 mln. so‘m

mikromoliya tashkiloti va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotidan 10 mln. so‘m

lombarddan 5 mln. so‘m jarima

10 foizdan 20 foizgacha ta’sir qilganda

bankdan 25 mln. so‘m jarima

mikromoliya tashkiloti va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotidan 15 mln. so‘m

lombarddan 10 mln. so‘m jarima

20 foiz va undan oshganda yoki Markaziy bank tomonidan o‘rnatilgan prudensial talablar buzilga�da

bankdan 50 mln. so‘m

mikromoliya tashkiloti va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotidan 25 mln. so‘m

lombarddan 15 mln. so‘m jarima

1.2

Bank shartnomaga asosan tasdiqlangan grafiklar bo‘yicha muddati o‘tgan qarzdorlikni yoki shartlari qayta ko‘rib chiqilgan aktivlarni balansning tegishli hisobvaraqlariga o‘tkazmagan taqdirda, mazkur miqdor tegishli hisobvaraqqa o‘tkazilishi lozim bo‘lgan aktivning

100 foizidan kam,

lekin 98 foiz va undan ko‘p bo‘lsa

qoidabuzarlikni bartaraf etish to‘g‘risida ko‘rsatma xati

98 foizidan kam,

lekin 95 foizidan ko‘p bo‘lsa

bir yil ichidagi birinchi qoidabuzarlik uchun uni bartaraf etish to‘g‘risida ko‘rsatma xati

bir yil ichidagi ikkinchi va undan ko‘p qoidabuzarlik uchun 25 mln. so‘m jarima

95 foizi va undan kam,

lekin 75 foizidan ko‘p bo‘lsa

50 mln. so‘m jarima

75 foizi va undan kam,

lekin 50 foizdan ko‘p bo‘lsa

75 mln. so‘m jarima

50 foizi va undan kam,

lekin 0 foizdan ko‘p bo‘lsa

100 mln. so‘m jarima

1.3

Mikromoliya tashkiloti, lombard yoki ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti shartnomaga asosan tasdiqlangan grafiklar bo‘yicha muddati o‘tgan qarzdorlikni yoki shartlari qayta ko‘rib chiqilgan aktivlarni balansning tegishli hisobvaraqlariga o‘tkazmaganda, mazkur miqdor tegishli hisobvaraqqa o‘tkazilishi lozim bo‘lgan aktivning

100 foizidan kam,

lekin 98 foiz va undan ko‘p bo‘lsa

qoidabuzarlikni bartaraf etish to‘g‘risida ko‘rsatma xati

98 foizidan kam,

lekin 95 foizidan ko‘p bo‘lsa

bir yil ichidagi birinchi qoidabuzarlik uchun uni bartaraf etish to‘g‘risida ko‘rsatma xati,

bir yil ichidagi ikki va undan ko‘p qoidabuzarlik uchun:

mikromoliya tashkiloti — 5 mln. so‘m

lombard — 3 mln. so‘m

ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti — 5 mln. so‘m jarima

95 foizi va undan kam,

lekin 75 foizidan ko‘p bo‘lsa

mikromoliya tashkiloti — 10 mln. so‘m

lombard — 5 mln. so‘m

ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti — 10 mln. so‘m jarima

75 foizi va undan kam,

lekin 50 foizdan ko‘p bo‘lsa

mikromoliya tashkiloti — 15 mln. so‘m

lombard — 10 mln. so‘m

ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti — 15 mln. so‘m jarima

50 foizi va undan kam,

lekin 0 foizdan ko‘p bo‘lsa

mikromoliya tashkiloti — 20 mln. so‘m

lombard — 15 mln. so‘m

ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti — 20 mln. so‘m jarima

1.4

Inspeksiyani (tekshirishni) o‘tkazish jarayoniga to‘sqinlik qilinishi

bank — 200 mln. so‘m

mikromoliya tashkiloti — 100 mln. so‘m

lombard — 25 mln. so‘m

ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti — 200 mln. so‘m jarima

1.5

Inspeksiya (tekshirish) jarayonida haqqoniy bo‘lmagan ma’lumotlar taqdim etganda

bank va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotidan 50 mln. so‘m, mikromoliya tashkiloti va lombarddan 25 mln. so‘m jarima

1.6

Bank vakillik hisobvarag‘i amaliyot kuni yakunida manfiy qoldiq bilan yakunlansa

100 mln. so‘m jarima

1.7

Kredit tashkilotlarida qonunchilik hujjatlari talablari buzilganligi holatlari aniqlanib, ularni bartaraf etish yuzasidan Markaziy bank to�onidan berilgan ko‘rsatmada qayd etilgan qoidabuzarlik to‘liq darajada yoki mazkur ko‘rsatmada belgilangan vaqtda bartaraf etilmaganda

bank — 100 mln. so‘m

mikromoliya tashkiloti — 50 mln. so‘m

lombard — 25 mln. so‘m

ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti — 100 mln. so‘m jarima

1.8

Kredit tashkilotlari kredit buyurtmalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni va kredit axborotini belgilangan tartibda qayd etganidan so‘ng, ularni keyingi ish kunidan kechiktirib Kredit axborotining davlat reyestriga taqdim etishi

har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun banklarga 150 mln. so‘mdan, mikromoliya va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlariga 100 mln. so‘mdan, lombardlarga 25 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

1.9

Kredit axborotining davlat reyestriga taqdim etilayotgan kredit axboroti kredit tashkilotlarining kredit yig‘ma jildidagi kredit axborotiga mos bo‘lmasligi

har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun banklarga 150 mln. so‘mdan, mikromoliya va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlariga 100 mln. so‘mdan, lombardlarga 25 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

1.10

Kredit axboroti Kredit axborotining davlat reyestriga kreditlash jarayoniga mos ketma-ketlikda yuborilmaganligi

har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun banklarga 150 mln. so‘mdan, mikromoliya va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlariga 100 mln. so‘mdan, lombardlarga 25 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

1.11

Kredit tashkilotlari o‘zlarining kredit qo‘yilmalarini kredit tashkiloti balansidagi va Kredit axborotining davlat reyestridagi summalar bilan bir xil yuritmaganligi

har bir kun uchun 10 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun banklarga 300 mln. so‘mdan, mikromoliya va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlariga 100 mln. so‘mdan, lombardlarga 25 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2-bo‘lim. Bank va moliyaviy xizmat iste’molchilarining huquq va manfaatlarining buzilishi

2.1

Bank, mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan moliyaviy xizmatlar iste’molchilariga ko‘rsatilayotgan xizmatlarga oid axborotlar (shu jumladan, kreditning va omonatning asosiy shartlari to‘g‘risidagi axborot varaqasi) qonunchilikda yoki shartnomada belgilangan muddatlarda va shartlarda (yoki tartibda) to‘liq hajmda taqdim etilmagan yoxud davlat tilida taqdim etilmagan yoki noto‘g‘ri taqdim etilgan, ko‘rsatilayotgan xizmatlar to‘g‘risida to‘liq va to‘g‘ri tushuntirishlar berilmagan hamda moliyaviy xizmatlar va ularning shartlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar qonunchilikda belgilangan muddatlarda e’lon qilinmagan, shuningdek iste’molchilarning so‘roviga (talabiga) asosan qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan ma’lumotlar taqdim etilmagan taqdirda

bankdan har bir holat uchun 2 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 1,5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.2

Bank, mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan xizmatlar ko‘rsatish jarayonida xizmatning sifati va iste’mol xususiyatlari to‘g‘risida iste’molchilarga chalg‘ituvchi ma’lumotlar taqdim etilganda

bankdan har bir holat uchun 2 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 1,5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.3

Bank, mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan kredit axboroti va unga kiritilgan o‘zgartirishlar haqida ma’lumotlar kredit byurolariga taqdim etilmaganda yoki noto‘g‘ri ma’lumotlar taqdim etilganda, shuningdek iste’molchilarning nomida mavjud bo‘lgan qarzdorliklarni haqiqiy emasligi aniqlangan taqdirda, ularning kredit byurosidagi kredit tarixi ma’lumotlarini to‘g‘rilash choralari ko‘rilmaganda

bankdan har bir holat uchun 2 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 1,5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.4

Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko‘rib chiqishga doir qonunchilik talablari buzilganda

bankdan har bir holat uchun 1,5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 500 ming so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.5

Bank, mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan iste’molchilar bilan tuzilgan shartnomalarga yoki o‘zlarining ichki qoidalariga iste’molchilarning huquqlarini cheklab qo‘yadigan va kamsitadigan hamda qonunchilikka zid bo‘lgan shartlar kiritilgan, shuningdek shartnomalarga qonunchilik hujjatlarida belgilangan talablar kiritilmagan taqdirda

bankdan har bir holat uchun 15 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 7,5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.6

Bank tomonidan iste’molchi — jismoniy shaxslar bilan tuzilgan kredit (mikroqarz) shartnomalarida kreditning to‘liq qiymati aks ettirilmaganda

har bir holat uchun 15 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.7

Bank, mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan joriy etilgan moliyaviy xizmatlarga oid ma’lumotlarni olish bo‘yicha so‘rovlar o‘z vaqtida yoki lozim darajada Markaziy bankka taqdim etilmaganda

bankdan har bir holat uchun 2 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 1,5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.8

Bank, mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan jismoniy shaxsga ajratiladigan kredit (mikroqarz) shartnomasi bo‘yicha foiz to‘lovlari hamda boshqa to‘lovlar (asosiy qarz to‘lovlari, shartnoma shartlarini bajarmaganlik uchun qo‘llaniladigan javobgarlik choralari bundan mustasno) yig‘indisi kredit yoki mikroqarzning asosiy qarz qoldig‘iga nisbatan kunlik eng yuqori foiz stavkadan oshib ketmasligi yoki asosiy qarzdan tashqari barcha to‘lovlar, shu jumladan foizlar, vositachilik haqlari, neustoyka (jarima, penya), javobgarlikning boshqa choralari yig‘indisi yiliga qarz miqdorining yarmidan ko‘p bo‘lishi

bankdan har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jar�ma

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 2 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.9

Bank xizmatlari iste’molchilari bilan o‘zaro munosabatlarni amalga oshirishda tijorat banklarining faoliyatiga qo‘yiladigan minimal talablar to‘g‘risidagi nizom (ro‘yxat raqami 3030, 2018-yil 2-iyul) va Moliyaviy xizmatlar iste’molchilari bilan o‘zaro munosabatlarni amalga oshirishda mikromoliya tashkilotlari va lombardlarning faoliyatiga qo‘yiladigan minimal talablar to‘g‘risidagi nizomga (ro‘yxat raqami 3384, 2022-yil 6-sentabr) muvofiq iste’molchini xabardor qilish talablariga rioya qilmaslik yoki iste’molchini o‘z vaqtida xabardor qilmaslik

bankdan har bir holat uchun 2 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 1,5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.10

Iste’molchilar bilan imzolangan shartnoma shartlariga bank, mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan iste’molchining huquqlari cheklanishiga va majburiyatlari oshirilishiga olib keluvchi hamda qonuniy manfaatlariga daxl qiladigan bir tomonlama o‘zgartirishlar kiritilganda

bankdan har bir holat uchun 2 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 1,5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.11

Bank, mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan iste’molchi bilan shartnoma tuzilishidan oldin unga shartnoma loyihasini taqdim etilmasligi

bankdan har bir holat uchun 1,5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 500 ming so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.12

Iste’molchiga shartnomaning bitta asl nusxasi va unga ilovalar (mavjud bo‘lgan taqdirda) taqdim etilmasligi

bankdan har bir holat uchun 2 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 1,5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.13

Bank, mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan kredit buyurtmalarini ko‘rib chiqqanlik, ssuda hisob raqamlariga xizmat ko‘rsatganlik, kreditlar (mikroqarzlar) ajratganlik uchun to‘lovlar, shuningdek kreditlarni (mikroqarzlarni) muddatidan ilgari to‘laganlik uchun neustoykalar undirilishi

bankdan har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima va barcha undirilgan komissiyalarni qaytarish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 2,5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima va barcha undirilgan komissiyalarni qaytarish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

lombarddan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima va barcha undirilgan komissiyalarni qaytarish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

2.14

Bank, mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan xizmatdan foydalanish sharti sifatida o‘zining yoxud o‘zga uchinchi shaxslarning boshqa pulli xizmatidan foydalanishga iste’molchining (mijozning) majburlanishi

bankdan har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 2,5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.15

Bank, mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan jismoniy shaxslarga chet el valyutasida kreditlar (mikroqarzlar) berilishi, shuningdek ular bo‘yicha jismoniy shaxslarning majburiyatlari chet el valyutasida hisobga olinishi

bankdan har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 2,5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holat�ar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.16

Qaytarish muddati bir yilgacha bo‘lgan kreditlar (mikroqarzlar) ta’minoti uchun mikromoliya tashkilotlari tomonidan jismoniy shaxslarning uy-joy ko‘chmas mulki garovga qabul qilinishi

har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.17

Bank, mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan jismoniy shaxsning ilgari olgan kreditlari (mikroqarzlari) bo‘yicha muddati o‘tgan qarzdorligi mavjud bo‘lgan taqdirda unga kredit (mikroqarz) berilishi

bankdan har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 2,5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.18

Banklar, mikromoliya tashkilotlari va lombardlar tomonidan qarz oluvchining va (yoki) garovga qo‘yuvchining sug‘�rta kompaniyasi va (yoki) baholovchini tanlash huquqi cheklanganligi

bankdan har bir holat uchun 2 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 500 ming so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.19

Muddati o‘tgan qarzdorlik yuzaga kelganda banklar, mikromoliya tashkilotlari va lombardlarning iste’molchilar bilan o‘zaro munosabatlarni amalga oshirishda Bank xizmatlari iste’molchilari bilan o‘zaro munosabatlarni amalga oshirishda tijorat b�nklarining faoliyatiga qo‘yiladigan minimal talablar to‘g‘risidagi nizomning (ro‘yxat raqami 3030, 2018-yil 2-iyul) 4-bobi va Moliyaviy xizmatlar iste’molchilari bilan o‘zaro munosabatlarni amalga oshirishda mikromoliya tashkilotlari va lombardlarning faoliyatiga qo‘yiladigan minimal talablar to‘g‘risidagi nizomning (ro‘yxat raqami 3384, 2022-yil 6-sentabr) 3-bobi talablariga rioya qilinmaganda

bankdan har bir holat uchun 1,5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 500 ming. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.20

Banklar tomonidan iste’molchilarning bank hisobvaraqlaridan pul mablag‘lari ularning roziligisiz qonunga xilof ravishda boshqa hisobvaraqqa o‘tkazilganda yoki olib qo‘yilganda yoxud pul mablag‘lari ortiqcha undirilganda

har bir holat uchun 25 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.21

Bank yoki mikromoliya tashkiloti tomonidan kredit (qarz) shartnomasiga asosan qarzdor kredit (qarz) bo‘yicha qarzdorlik summasini to‘lash majburiyati to‘liq bajargan sanadan boshlab uch ish kunidan kechiktirib garovda turgan mulk taqiqdan chiqarishi yoki garov sifatida bo‘lgan mol-mulkka nisbatan bankning huquqlari to‘g‘risidagi yozuvni garov reyestridan chiqarishi

bankdan har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 2 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.22

Bank tomonidan mijozning bank hisobvarag‘i bo‘yicha operatsiyalari qonunchilik hujjatlariga zid ravishda to‘xtatib qo‘yilganda

har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.23

Banklar tomonidan to‘lov xizmatlari ko‘rsatilayotganda mijozlarga bank kartalaridan foydalangan holda to‘lovni amalga oshirish imkoniyatini ta’minlamaslik

har bir holat uchun 2 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.24

Bank, mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan qonunchilik hujjatlari, shu jumladan Bank xizmatlari iste’molchilari bilan o‘zaro munosabatlarni amalga oshirishda tijorat banklarining faoliyatiga qo‘yiladigan minimal talablar to‘g‘risidagi nizom (ro‘yxat raqami 3030, 2018-yil 2-iyul) va Moliyaviy xizmatlar iste’molchilari bilan o‘zaro munosabatlarni amalga oshirishda mikromoliya tashkilotlari va lombardlarning faoliyatiga qo‘yiladigan minimal talablar to‘g‘risidagi nizomda (ro‘yxat raqami 3384, 2022-yil 6-sentabr) belgilangan iste’molchilarning huquqlarini himoya qilishga oid talablarga rioya qilinmaganda, bundan mazkur ilovaning 2.1 — 2.22-pozitsiyalarida ko‘rsatilgan holatlar mustasno

bankdan har bir holat uchun 2 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkilotidan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 500 ming so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.25

Bank, mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan Qarz oluvchi jismoniy shaxslarning qarz yukini tartibga solish to‘g‘risidagi nizomga (ro‘yxat raqami 3205, 2019-yil 19-dekabr) muvofiq qarz oluvchilarning qarz yuki ko‘rsatkichi hisoblanmaganligi yoki jismoniy shaxsning qarz yuki ko‘rsatkichining eng yuqori darajasiga rioya qilinmaganligi

har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun banklarga 100 mln. so‘mdan, mikromoliya tashkilotlariga 50 mln. so‘mdan, lombardlarga 15 mln. so‘m ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

2.26

Bank tomonidan kreditlar, mikroqarzlar, omonatlar (depozitlar), qarz mablag‘lari, qarz munosabatlarini tasdiqlovchi qimmatli qog‘ozlar, shuningdek boshqa moliyaviy vositalar bo‘yicha foizlar Tijorat banklarida foizlarni hisoblash tartibi to‘g‘risidagi nizom (ro‘yxat raqami 3460, 2023-yil 29-sentabr) talablariga zid ravishda hisoblanganligi

har bir holat uchun 10 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima hamda noto‘g‘ri hisoblangan foizni mijozga qaytarib berish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

3-bo‘lim. O‘zbekiston Respublikasining bank faoliyatiga oid qonunchilik hujjatlari talablarining buzilishi

3.1

Banklar tomonidan bevosita ishlab chiqarish, savdo, sug‘urta faoliyati hamda banklar va bank faoliyati to‘g‘risidagi qonunchilikda nazarda tutilgan moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish bilan bog‘liq bo‘lmagan boshqa faoliyat bilan shug‘ullanganligi

har bir holat uchun 100 mln. so‘m jarima va shartnomalarni bekor qilish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

3.2

Bank faoliyati to‘g‘risidagi qonunchilikka zid ravishda banklar tomonidan yuridik shaxslar tashkil etilishi va (yoki) yuridik shaxslarning ustav fondlaridagi (ustav kapitallaridagi) ulushlari yoki aksiyalarining olinishi

har bir holat uchun 100 mln. so‘m jarima va shartnomalarni bekor qilish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

3.3

Bankning ushbu bank ustav kapitalining bir yoki undan ortiq foiziga egalik qiluvchi yuridik shaxsning ustav fondida (ustav kapitalida) ishtirok etishi

har bir holat uchun 100 mln. so‘m jarima va shartnomalarni bekor qilish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

3.4

Bankning ustaviga kiritiladigan o‘zgartish va qo‘shimchalarning tegishli qaror qabul qilingan kundan boshlab 30 kun mobaynida Markaziy bankda ro‘yxatdan o‘tkazish uchun taqdim etilmasligi

50 mln. so‘m jarima

3.5

Norezident bo‘lgan jismoniy shaxslarning va xalqaro moliya institutlari, chet el banklari va boshqa kredit tashkilotlari bo‘lmagan yuridik shaxslarning jami ulushi bank ustav kapitalining ellik foizidan oshishi

har bir holat uchun 100 mln. so‘m jarima va shartnomalarni bekor qilish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

3.6

Bank aksiyalariga egalik qilishga doir ruxsatnoma va cheklovlarga rioya qilmagan holda bevosita yoki bilvosita bankning ustav kapitalidagi ulushiga egalik qilinishi

har bir holat uchun 100 mln. so‘m jarima va shartnomalarni bekor qilish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

3.7

Banklarning Markaziy bankning ruxsatnomasisiz chet elda sho‘ba banklar ochishi va filiallar tashkil etishi, banklarning kapitalida ishtirok etishi, shu jumladan chet el banklarini tashkil etishda ishtirok etishi

har bir holat uchun 500 mln. so‘m jarima hamda ijroiya organ tomonidan qabul qilingan qaror va shartnomalarning bekor qilinishi bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

3.8

Bank kuzatuv kengashining va boshqaruvning a’zoligiga hamda muhim ahamiyatga ega xodimlar lavozimlariga ko‘rsatilayotgan nomzodlar ularning lavozimga kirishishidan oldin Markaziy bank bilan kelishib olinmasligi

har bir holat uchun 100 mln. so‘m jarima

3.9

Banklar tomonidan bankka aloqador bo‘lgan shaxslar bilan yoki bunday shaxslar nomidan harakat qiladigan shaxslar bilan tuzadigan shartnomalari bankka aloqador bo‘lmagan shaxslar uchun nazarda tutilgan shartnomalarga qaraganda ancha qulay shartlarga asoslanishi

har bir holat uchun 100 mln. so‘m jarima va shartnomalarni bekor qilish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

3.10

Bank o‘ziga aloqador shaxslarga ta’minlanmagan (ishonchga asoslangan kreditlar) kreditlarni (qarzlarni) berishi

har bir holat uchun 100 mln. so‘m jarima va shartnomalarni bekor qilish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

3.11

Bank o‘ziga aloqador shaxslar bilan bank kuzatuv kengashining qarori bo‘lmasdan turib bitimlar tuzishi

har bir holat uchun 50 mln. so‘m jarima va bitimlarni bekor qilish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

3.12

Banklar tomonidan yuridik shaxslarning ustav fondidagi (ustav kapitalidagi), O‘zbekiston Respublikasining “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunining 7-moddasi uchinchi qismida ko‘rsatilmagan va uning talablariga muvofiq bo‘lmagan aksiyalari hamda ulushlari ta’minot sifatida qabul qilinishi yoki banklarga o‘z aksiyalarini garovga qo‘yish evaziga kredit berilishi

har bir holat uchun 50 mln. so‘m jarima va shartnomalarni bekor qilish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

3.13

Bank moliyaviy hisobotining va banklar guruhi konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotining auditorlik tekshiruvi shtatida Markaziy bankning banklarda auditorlik tekshiruvlarini o‘tkazish huquqini beruvchi malaka sertifikatiga ega kamida ikki nafar auditori (auditorlik tashkiloti rahbarini hisobga olgan holda) mavjud bo‘lmagan auditorlik tashkiloti tomonidan o‘tkazilishi

200 mln. so‘m jarima va shartnomalarni bekor qilish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

3.14

Bankda auditorlik tekshiruvini o‘tkazishga mas’ul auditorlik tashkiloti tomonidan tayinlangan auditorlar guruhiga rahbarlikni banklarning auditorlik tekshiruvlarini o‘tkazish huquqi uchun auditorning malaka sertifikatiga ega bo‘lmagan auditor tomonidan amalga oshirilishi

100 mln. so‘m jarima va shartnomalarni bekor qilish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

3.15

Auditorlik tashkilotiga bankning auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan moli�viy hisobotlar va boshqa moliyaviy axborotlar taqdim etilmaganligi

100 mln. so‘m jarima

3.16

Bank tomonidan ayrim moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish yoki filiallar ochishga doir cheklovlarga va (yoki) taqiqqa rioya etilmaganligi

500 mln. so‘m jarima

3.17

Bank tomonidan bankning moliyaviy ahvolini tiklash rejasi taqdim etilmaganligi

100 mln. so‘m jarima

3.18

Bankning kuzatuv kengashi va boshqaruv a’zolari, shuningdek muhim ahamiyatga ega xodimlarining qonunchilik hujjatlari talablariga muvofiq emasligi

100 mln. so‘m jarima

3.19

Moliyaviy ahvoli barqaror bo‘lmagan qarz oluvchilarning kreditlari restrukturizatsiya qilinganligi

har bir holat uchun 10 mln. so‘m miqdorida jarima, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

3.20

Markaziy bankning aniqlangan qoidabuzarliklar to‘g‘risida bank aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishini xabardor qilishga doir talabi bankning kuzatuv kengashi yoki boshqaruv a’zolari tomonidan bajarilmaganligi

100 mln. so‘m jarima

3.21

Bank kuzatuv kengashi tomonidan tashkil etilgan qo‘mita boshqa qo‘mita a’zoligida bo‘lgan aynan bir shaxslar tarkibidan iborat bo‘lishiga, shuningdek kengashning bir a’zosi bir vaqtning o‘zida turli qo‘mitalar raisi bo‘lishiga yo‘l qo‘yilganligi

50 mln. so‘m jarima

3.22

Bankda audit qo‘mitasi tashkil etilmaganligi

100 mln. so‘m jarima

3.23

Tavakkalchiliklarni boshqarish qo‘mitasining (agar tashkil etilgan bo‘lsa) ko‘pchilik a’zolari bankka aloqador shaxslar ekanligi (kengashdagi a’zoligi mustasno) hamda qo‘mitaning raisi kengash raisi ekanligi

bir oy muddat ichida qonunchilikka muvofiqlashtirish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

bir oy muddat ichida qonunchilikka muvofiqlashtirilmasa 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

3.24

Kuzatuv kengashi va boshqaruv a’zoligiga hamda muhim ahamiyatga ega xodim lavozimiga tayinlangan (saylangan) xodimning yaqin qarindoshlari ro‘yxati bankning elektron bazasida shakllantirilmaganligi

bir oy muddat ichida qonunchilikka muvofiqlashtirish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

bir oy muddat ichida qonunchilikka muvofiqlashtirilmasa har bir holat uchun 5 mln. so‘m, jami 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

3.25

Bankda qonunchilik hujjatlari va odob-axloq qoidalariga zid bo‘lgan xatti-harakat sodir bo‘lganda, tegishli choralarni o‘z vaqtida ko‘rish maqsadida noo‘rin xatti-harakatlarni aniqlash va ular haqida xabar berishning tizimi ishlab chiqilmaganligi va joriy etilmaganligi

50 mln. so‘m jarima

3.26

Korporativ boshqaruvning ochiqligini ta’minlash maqsadida qonunchilik hujjatlarida belgilangan ma’lumotlarni bankning rasmiy veb-sayti va boshqa axborot vositalarida joylashtirib bormaganligi

har bir holat uchun 2 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

3.27

Bankning kuzatuv kengashi tomonidan tavakkalchiliklarni boshqarishga oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmi belgilanmaganligi, mazkur hisobotlar ko‘rib chiqilmaganligi, ularning aniqligi hamda haqqoniyligi nazorat qilib borilmaganligi

har bir holat uchun 10 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

3.28

Bank boshqaruvi tomonidan bankdagi tavakkalchiliklar holati, risk-appetitning buzilish holatlari, bank faoliyatidagi sezilarli o‘zgarishlar va bankning yangi mahsulotlari haqida ma’lumotlarni aks ettiruvchi hisobotlarning tayyorlanmaganligi yoki kuzatuv kengashiga har chorakda taqdim etilmaganligi

har bir holat uchun 20 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

3.29

Bankning tavakkalchiliklarni boshqarish bo‘linmasi tomonidan:

ishlab chiqilgan tavakkalchiliklarni baholash metodlari va (yoki) skoring tizimlari tekshirib borilmaganligi;

narx siyosati samaradorligi baholab borilmaganligi;

kreditlar bilan bog‘liq tavakkalchiliklarni baholash (kredit turlari, iqtisodiyot tarmoqlari, geografik hududlar va boshqalar), shu jumladan muammoli kreditlarni (aktivlarni) aniqlash jarayonlari va aktivlar sifatini tasniflash hamda ular bo‘yicha ehtimoliy yo‘qotishlarni qoplash uchun zaxiralar shakllantirish amaliyotining maqbulligini baholab borish amalga oshirilmaganligi;

bankning yangi mahsulotlari joriy qilingunga qadar ular bilan bog‘liq tavakkalchiliklar yuzasidan xulosalar tayyorlanmaganligi;

stress-testlar o‘tkazib borilmaganligi;

yilda kamida bir marotaba bankning risk-profili va uni bankning risk-appetiti hamda tavakkalchilik chegaralariga muvofiqligi baholanmaganligi

har bir holat uchun 10 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

3.30

Bankda kredit, likvidlilik, bozor, operatsion va komplaens tavakkalchiliklarini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga xizmat qiluvchi boshqarish tizimlari joriy etilmaganligi

har bir holat uchun 20 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

3.31

Bankda muammoli aktivlarni boshqarish jarayoni tashkil etilmaganligi

100 mln. so‘m jarima

4-bo‘lim. O‘zbekiston Respublikasining nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlari talablarining buzilishi

4.1

Nobank kredit tashkiloti jismoniy va yuridik shaxslardan omonatlarni (depozitlarni) jalb etganligi

mikromoliya va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotidan — 100 mln. so‘m, lombarddan — 25 mln. so‘m jarima va shart�omalarni bekor qilish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

4.2

Nobank kredit tashkiloti jismoniy shaxs bo‘lgan ishtirokchilardan (aksiyadorlardan) ustav fondiga (ustav kapitaliga) kiritilgan hissa summasidan yoki ularning egaligidagi aksiyalarning nominal qiymatining ikki baravaridan oshadigan miqdorda qarz mablag‘larini (obligatsiyalar shaklidagi qarz mablag‘laridan tashqari) jalb etganligi

mikromoliya va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotidan — 20 mln. so‘m, lombarddan — 15 mln. so‘m jarima va shartnomalarni bekor qilish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati

4.3

Nobank kredit tashkilotining ustav fondi (ustav kapitali) miqdori qonunda belgilangan minimal miqdordan kamayib ketganligi

ayrim operatsiyalarni o‘tkazishni uch oygacha bo‘lgan muddatga cheklash, uch oydan so‘ng ustav fondi (ustav kapitali) miqdori qonunchilikka muvofiqlashtirilmasa, nobank kredit tashkiloti to‘g‘risidagi ma’lumotlarni mikromoliya tashkiloti faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar reyestridan yoki ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlari reyestridan yoxud lombardlar reyestridan chiqarib tashlash

4.4

Nobank kredit tashkiloti ustav fondini (ustav kapitalini) shakllantirishda kreditga, garovga olingan mablag‘lardan va majburiyatlar yuklatilgan boshqa mablag‘lardan, shuningdek jinoiy faoliyatdan olingan mablag‘lardan foydalanilganligi

mikromoliya va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotidan — 50 mln. so‘m,

lombarddan — 25 mln. so‘m jarima

4.5

Qonunchilik hujjatlariga muvo�iq nobank kredit tashkilotining rahbar xodimi malaka talablariga muvofiq emasligi

har bir holat uchun 5 mln. so‘mdan, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 25 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

4.6

Nobank kredit tashkiloti tomonidan ichki audit xizmati tashkil etilmaganligi (mikromoliya tashkilotining aktivlari balans qiymati o‘n milliard so‘mdan ortiq bo‘lganda, lombardning aktivlari balans qiymati besh milliard so‘mdan ortiq bo‘lganda)

15 mln. so‘m jarima

4.7

Mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan ichki auditorlik tekshiruvi rejasi tasdiqlanmaganligi

5 mln. so‘m jarima

4.8

Mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan ichki auditning auditorlik tekshiruvi dasturi ishlab chiqilmaganligi

5 mln. so‘m jarima

4.9

O‘zbekiston Respublikasi “Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunining 8-moddasi ikkinchi qismida ko‘rsatilgan mablag‘lar hisobidan faoliyatni amalga oshiruvchi mikromoliya tashkiloti tomonidan unga aloqador bo‘lgan shaxslarga yoki bunday shaxslar nomidan harakat qiladigan shaxslarga xizmatlarni mikromoliya tashkilotiga aloqador bo‘lmagan shaxslarga qaraganda ancha qulay shartlar asosida ko‘rsatilganda

10 mln. so‘m jarima

4.10

Mikromoliya tashkiloti yoki ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti tomonidan aktivlarni o‘z vaqtida va to‘g‘ri tasniflamaganligi hamda maxsus zaxiralarning jami miqdori Markaziy bank tomonidan o‘rnatilgan talabning

100 foizidan kam,

lekin 95 foizidan ko‘p bo‘lsa

qoidabuzarlikni bartaraf etish bo‘yicha majburiy ko‘rsatma xati, bir yil ichida qayta sodir etilganda 10 mln. so‘m jarima

95 foizi va undan kam,

lekin 50 foizidan ko‘p bo‘lsa

15 mln. so‘m jarima

50 foizi va undan kam bo‘lsa

20 mln. so‘m jarima

4.11

Mikromoliya tashkiloti naqd pullar va qimmatliklar bilan faoliyatni amalga oshirish chog‘ida ularning butligini, daxlsizligini va xavfsizligini ta’minlamasligi

20 mln. so‘m jarima

4.12

Mikromoliya tashkiloti banklarning va boshqa moliya tashkilotlarining agenti vazifalarini agentlik bitimini tuzmasdan amalga oshirganligi yoki agentlik bitimi tuzilgan kundan e’tiboran besh kun ichida mazkur bitim to‘g‘risidagi axborotni Markaziy bankka yubormaganligi

15 mln. so‘m jarima

4.13

Mikromoliya tashkiloti tomonidan agentlik bitimi asosida xizmat ko‘rsatilayotganda agentlik bitimining mavjudligi to‘g‘risidagi axborotlarni mijozga oshkor qilinmaganligi

15 mln. so‘m jarima

4.14

Nobank kredit tashkilotlari va yuridik shaxslar o‘rtasida hisob-�itoblar naqd pulsiz tartibda banklar orqali amalga oshirilmaganda

5 mln. so‘m jarima

4.15

Garov reyestriga xolis va ishonchli bo‘lmagan ma’lumotlar ko‘rsatilgan yozuvlarning kiritilganligi yoki garov reyestriga o‘zlari kiritgan yozuvlar muntazam ravishda yangilanib turilishini ta’minlamaganligi

5 mln. so‘m jarima

4.16

Mikromoliya tashkiloti ijro etuvchi organi moliyaviy yil yakuni bo‘yicha ta’sischilar umumiy yig‘ilishida sifati “umidsiz” deb tasniflangan aktivlarni undirish bo‘yicha qo‘rilgan chora-tadbirlar haqida hisobot bermaganligi

5 mln. so‘m jarima

4.17

Hisobdan chiqarilgan aktivlar bo‘yicha to‘lovlar amalga oshirilganda (qarzdorlik so‘ndirilganda), ushbu summalar tegishli daromad hisobvaraqlarida aks ettirilmaganligi hamda to‘lovlar navbatiga rioya qilinmaganligi

har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq 25 mln. so‘mdan oshmagan miqdorda jarima

4.18

Mikromoliya tashkilotining ijro etuvchi organi a’zolari, mazkur tashkilotda faoliyat yuritayotgan xodimlar va ular bilan aloqador shaxslar bir vaqtning o‘zida ichki audit xizmatida faoliyat yuritayotganligi

10 mln. so‘m jarima

4.19

Lombard tomonidan kassa xonalarining Markaziy bank talablariga muvofiqligi ta’minlanmaganligi

5 mln. so‘m jarima

4.20

Lombard tomonidan quyidagilardan biri yoki bir nechtasini bajarmaganligi:

garov narsasini xavfsiz saqlash uchun choralar ko‘rilmaganligi;

garov narsasi yo‘qolishi xavf-xatari paydo bo‘lganligi yoki shikast yetkazilganligi to‘g‘risida garovga qo‘yuvchiga darhol xabar berilmaganligi;

mikroqarz shartnomasining shartlari bajarilganida garov narsasini mulk egasiga yoki uchinchi shaxsga belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan mulk egasining ishon�nomasi asosida darhol qaytarilmaganligi;

garovga qabul qilingan ashyolarni garovga qabul qilish paytida shunga o‘xshash va shunday sifatli ashyolarning narxlariga mos bahodagi to‘liq summasida o‘z hisobidan garovga qo‘yuvchi foydasiga sug‘urtalamaganligi;

garovga qo‘yuvchining talabiga asosan mikroqarz shartnomasidan kelib chiqqan majburiyatlarning garovga qo‘yuvchi yoki uchinchi shaxs tomonidan qisman yoki to‘liq bajarilganligini tasdiqlovchi ma’lumotnomani bermasligi.

xar bir holat uchun 2 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 10 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

4.21

Mikromoliya tashkilotlari prudensial normativlarga rioya etmaganligi

4.21.1

kapital yetarliligi darajasi

eng kichik darajadan tushib ketsa

20 mln. so‘m jarima

4.21.2

likvidlilik koeffitsiyenti

eng kichik darajadan tushib ketsa

20 mln. so‘m jarima

4.21.3

bir qarz oluvchiga yoki o‘zaro aloqador qarz oluvchilar guruhiga doir tavakkalchilikning eng ko‘p miqdori

eng yuqori darajadan oshib ketsa

20 mln. so‘m jarima

4.21.4

barcha yirik tavakkalchiliklarning umumiy miqdori

eng yuqori darajadan oshib ketsa

20 mln. so‘m jarima

4.21.5

mikromoliya tashkilotiga aloqador bo‘lgan bitta shaxsga to‘g‘ri keluvchi tavakkalchilikning eng ko‘p miqdori

eng yuqori darajadan oshib ketsa

20 mln. so‘m jarima

4.21.6

mikromoliya tashkilotiga aloqador bo‘lgan barcha shaxslarga to‘g‘ri keluvchi tavakkalchilikning eng ko‘p miqdori

eng yuqori darajadan oshib ketsa

20 mln. so‘m jarima

4.21.7

Yuridik shaxslarning ustav fondiga (ustav kapitaliga) va (yoki) qarz qimmatli qog‘ozlariga investitsiyalarning eng ko‘p miqdori

eng yuqori darajadan oshib ketsa

20 mln. so‘m jarima

4.22

Ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlari prudensial normativlarga rioya etmaganligi

4.22.1

regulyativ kapitalning monandlik koeffitsiyenti

eng kichik darajadan tushib ketsa

20 mln. so‘m jarima

4.22.2

leveraj koeffitsiyenti

eng kichik darajadan tushib ketsa

20 mln. so‘m jarima

4.22.3

likvidlilikni qoplash koeffitsiyenti

eng kichik darajadan tushib ketsa

20 mln. so‘m jarima

4.22.4

sof barqaror moliyalashtirish koeffitsiyenti

eng kichik darajadan tushib ketsa

20 mln. so‘m jarima

4.22.5

bir qarz oluvchi uchun tavakkalchilikning eng yuqori miqdori

eng yuqori darajadan oshib ketsa

20 mln. so‘m jarima

4.23

Ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti tomonidan qarzdor-bankka qonunchilik hujjatlariga zid ravishda kredit resurslari ajratilganda

bir yil ichida bir marta buzilganda 50 mln. so‘m,

bir yil ichida ikki marta buzilganda 100 mln. so‘m jarima,

bir yil ichida uchinchi marta buzilganda boshqa chora va sanksiya

4.24

Qayta moliyalashtirish krediti ta’minotiga qabul qilingan ipoteka krediti muddatidan oldin to‘liq so‘ndirilsa yoxud 90 kundan oshgan muddati o‘tgan qarzdorlik mavjud bo‘lsa, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti qarzdor-bankdan bunday ta’minotni muvofiqlik mezonlariga mos keluvchi ta’minotga almashtirmasligi

har bir holat uchun 2 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5-bo‘lim. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha qonunchilik hujjatlari talablarining buzilishi

5.1

Banklar yoki nobank kredit tashkilotlari operatsiyalarni amalga oshirishda ularning ishtirokchilari identifikatsiya ma’lumotlarini O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti (bundan buyon matnda maxsus vakolatli davlat organi deb yuritiladi) tomonidan tuzilgan terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar ro‘yxati (bundan buyon matnda Ro‘yxat deb yuritiladi) bilan solishtirilmaganda, biroq mazkur ilovaning 5.2 va 5.3-pozitsiyalarida ko‘rsatilgan qoidabuzarliklarga olib kelmagan taqdirda

bankdan har bir holat uchun 100 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 500 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkiloti va ipotekani qayta moliyalash tashkilotidan har bir holat uchun 25 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 25 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.2

Mijoz yoki operatsiya qatnashchilaridan birining barcha identifikatsiya ma’lumotlari Ro‘yxatga kiritilgan shaxsning ma’lumotlari bilan to‘liq mos kelgan taqdirda bu operatsiya kechiktirilmasdan va oldindan xabar qilmasdan to‘xtatib turilmaganda (yuridik yoki jismoniy shaxsning hisobvarag‘iga tushgan pul mablag‘larini hisobga kiritish bo‘yicha operatsiyalar bundan mustasno) va (yoki) pul mablag‘larini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay to‘xtatib qo‘yilmaganda

bankdan har bir holat uchun 200 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 1 mlrd. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkiloti va ipotekani qayta moliyalash tashkilotidan har bir holat uchun 50 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 10 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 25 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.3

Ro‘yxatga kiritilgan shaxsning operatsiyasi to‘xtatilgan taqdirda mijozning topshirig‘i asosida bank hisobvaraqlaridan pul mablag‘lari hisobdan chiqarilganda yoki nobank kredit tashkiloti tomonidan pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk mijozning arizasiga ko‘ra taqdim etilganda

bankdan har bir holat uchun 500 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 2 mlrd. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkiloti va ipotekani qayta moliyalash tashkilotidan har bir holat uchun 50 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 10 mln. so‘m, biroq jami an�qlangan holatlar uchun 25 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.4

Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalarining (ro‘yxat raqami 2886, 2017-yil 23-may) 49-bandida keltirilgan mezon va alomatlarning biri mavjud bo‘lganda bank tomonidan mijozning operatsiyasi shubhali deb tan olinmasligi

har bir holat uchun 10 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.5

Nobank kredit tashkilotlarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalarining (ro‘yxat raqami 2925, 2017-yil 4-sentabr) 36-bandida keltirilgan mezon va alomatlarning biri mavjud bo‘lganda nobank kredit tashkiloti tomonidan mijozning operatsiyasi shubhali deb tan olinmasligi

har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 25 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.6

Mijozning operatsiyasi shubhali deb tan olingandan so‘ng, shubhali operatsiya to‘g‘risidagi ma’lumot maxsus vakolatli davlat organiga xabar berilmaganda

bankdan har bir holat uchun 10 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkiloti va ipotekani qayta moliyalash tashkilotidan har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 3 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 25 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.7

Bank yoki nobank kredit tashkiloti tomonidan shubhali operatsiya haqidagi xabar O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-iyundagi 402-son qarori bilan tasdiqlangan Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bog‘liq ma’lumotlarni taqdim etish tartibi to‘g‘risidagi nizom talablariga muvofiq taqdim etilmaganda yoki belgilangan muddatdan kechiktirib maxsus vakolatli davlat organiga xabar berilganda

bankdan har bir holat uchun 10 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

mikromoliya tashkiloti va ipotekani qayta moliyalash tashkilotidan har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

lombarddan har bir holat uchun 3 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 25 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.8

Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalarining (ro‘yxat raqami 2886, 2017-yil 23-may) 48-bandida keltirilgan mezon va alomatlarning biri mavjud bo‘lgan operatsiya bank tomonidan gumonli deb tan olinmaganda

har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.9

Nobank kredit tashkilotlarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalarining (ro‘yxat raqami 2925, 2017-yil 4-sentabr) 35-bandida keltirilgan mezon va alomatlarni biri mavjud bo‘lgan operatsiya nobank kredit tashkiloti tomonidan gumonli deb tan olinmaganda

har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 10 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.10

Bank yoki nobank kredit tashkiloti o‘z faoliyatida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirish yuzasidan ehtimol tutilgan tavakkalchiliklarni yiliga kamida bir marotaba o‘rganishni, tahlil qilishni va aniqlashni amalga oshirmaganda hamda natijalarini hujjatlar bilan qayd etmaganda

bankdan 50 mln. so‘m

mikromoliya tashkiloti va ipotekani qayta moliyalash tashkilotidan 10 mln. so‘m

lombarddan 5 mln. so‘m jarima

5.11

Bank yoki nobank kredit tashkiloti o‘z faoliyatida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirish yuzasidan o‘rganilgan, tahlil qilingan va aniqlangan tavakkalchiliklarni Markaziy bankka taqdim etmaganda

bankdan 25 mln. so‘m

mikromoliya tashkiloti va ipotekani qayta moliyalash tashkilotidan 5 mln. so‘m

lombarddan 1 mln. so‘m jarima

5.12

Bank yoki nobank kredit tashkiloti jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va (yoki) ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirish maqsadida texnologik yutuqlardan foydalanilishining oldini olish maqsadida yangi xizmat turlari va yangi ish amaliyoti ishlab chiqilishida hamda yangi va mavjud xizmat turlari uchun yangi yoki rivojlanayotgan texnologiyalardan foydalanilishi sababli yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan tavakkalchilik darajalarini aniqlamaganda va baholamaganda

bankdan har bir holat uchun 10 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

nobank kredit tashkilotidan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 5 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.13

Bank tomonidan Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalarining (ro‘yxat raqami 2886, 2017-yil 23-may) 55 va 56-bandlarida keltirilgan mezonlarga javob beradigan mijoz yoki operatsiyalar yuqori darajadagi tavakkalchilik toifasiga kiritilmaganda yoki mazkur tavakkalchilik toifasiga kiritib, ularga nisbatan kuchaytirilgan chora-tadbirlar ko‘rilmaganda

har bir holat uchun 10 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.14

Nobank kredit tashkiloti tomonidan Nobank kredit tashkilotlarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalarining (ro‘yxat raqami 2925, 2017-yil 4-sentabr) 40 va 41-bandlarida keltirilgan mezonlarga javob beradigan mijoz yoki operatsiyalar yuqori darajadagi tavakkalchilik toifasiga kiritilmaganda yoki mazkur tavakkalchilik toifasiga kiritib, ularga nisbatan kuchaytirilgan chora-tadbirlar

har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 10 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.15

Fuqaroviy-huquqiy munosabatlarga kirishishda mijozlarni lozim darajada tekshirish bo‘yicha mustaqil ravishda chora-tadbirlar amalga oshirilmaganda

bankdan har bir holat uchun 25 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

nobank kredit tashkilotidan har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 10 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.16

Bir martalik operatsiyalar (maslahat yoki xizmat), shu jumladan ular o‘zaro bog‘liq bo‘lgan bir yoki bir nechta operatsiyani bajarish orqali amalga oshirilayotganda mijozlarni lozim darajada tekshirish bo‘yicha mustaqil ravishda chora-tadbirlar amalga oshirilmaganda

bankdan har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

nobank kredit tashkilotidan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 10 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.17

Mijoz yoki benefitsiar mulkdor sifatida qatnashayotgan yuqori mansabdor shaxslarga nisbatan:

yuqori mansabdor shaxsning mavqeyi to‘g‘risidagi ma’lumotlar tekshirilmaganda va o‘tkazilayotgan operatsiyadagi pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulkning manbalarini aniqlash bo‘yicha tegishli choralar ko‘rilmaganda;

yuqori mansabdor shaxs bilan amaliy ish munosabatlariga bankning boshqaruvi raisi yoki tegishli vakolatga ega bo‘lgan uning o‘rinbosari yoxud nobank kredit tashkilotlarida ularning rahbariyati ruxsati bilan kirishilmaganda (yoki mavjud mijozlar uchun davom ettirish);

amaliy ish munosabatlari muntazam ravishda chuqur monitoring qilib borilmaganda

bankdan har bir holat uchun 25 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

nobank kredit tashkilotidan har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 10 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.18

Bank yoki nobank kredit tashkiloti pul mablag‘lari bilan bog‘liq operatsiyalar to‘g‘risidagi axborotni, shuningdek identifikatsiyalash ma’lumotlarini va mijozlarni lozim darajada tekshirishga doir materiallarni bunday operatsiyalar amalga oshirilganidan yoki mijozlar bilan amaliy ish munosabatlari to‘xtatilganidan keyin kamida besh yil mobaynida saqlamaganda

bankdan har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

nobank kredit tashkilotidan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 10 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.19

Mijozlar (lozim darajada tekshirish talab etilmaydigan mijozlar bundan mustasno) bo‘yicha anketalar maxsus dasturlar yordamida elektron shaklda to‘ldiril�aganda

bankdan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 25 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

nobank kredit tashkilotidan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 10 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.20

Mijozni lozim darajada tekshirish jarayonida olingan mijoz to‘g‘risidagi ma’lumotlar banklarda yoki nobank kredit tashkilotlarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalarining 3-ilovalariga muvofiq mijoz anketasida qayd etilmaganda

bankdan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 25 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

nobank kredit tashkilotidan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 10 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

5.21

Banklarida yoki nobank kredit tashkilotlari tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazoratni amalga oshirish natijasida olingan ma’lumotlar va hujjatlarni rasmiylashtirish va maxfiyligini ta’minlash masalalari bo‘yicha qoidabuzarliklarga yo‘l qo‘yilganda, bundan mazkur ilovaning 5.29 — 5.32-pozitsiyalarida ko‘rsatilgan qoidabuzarliklar mustasno

bankdan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 25 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

nobank kredit tashkilotidan har bir holat uchun 1 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 10 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

6-bo‘lim. Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlari talablarining buzilishi

6.1

Bank tomonidan bankning alohida bo‘linmalarini ochish to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlarida belgilangan talablarning bank tomonidan buzilganligi yoxud bank tomonidan uning alohida bo‘linmasini ochish to‘g‘risida noto‘g‘ri ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan ma’lumotlar taqdim etilganligi yoxud bankning alohida bo‘linmalari faoliyati qonunchilik hujjatlarida belgilangan talablarga zid bo‘lishi

har bir holat uchun 100 mln. so‘m jarima

6.2

Bank tomonidan bankning alohida bo‘linmasi to‘g‘risidagi nizomga kiritilgan o‘zgartirishlar to‘g‘risida yoki alohida bo‘linmasini tugatish to‘g‘risida qaror qabul qilinganligi yoxud bankning alohida bo‘linmasi faoliyati amalda tugatilganligi to‘g‘risida bank xabarnoma taqdim etmaganligi yoki o‘z vaqtida xabar berilmasligi

har bir holat uchun 50 mln. so‘m jarima

7-bo‘lim. Naqd pul muomalasini va kassa ishini tashkil etishga doir qonunchilik hujjatlari talablarining buzilishi

7.1

Bosh bank tomonidan bir yilda kamida bir marotaba o‘z tasarrufidagi bank filiallarida kassa ishini tashkil etilishi va kassa operatsiyalarini bajarishda qonunchilik hujjatlari talablariga rioya etilishi tekshirilmaganda

15 mln. so‘m jarima

7.2

Bankda naqd pul va boshqa qimmatliklarning but saqlanayotganligini taftish qilish hamda bajarilgan kassa operatsiyalarini tekshirishning (har yilning 1-yanvar holatiga, har chorakda kamida bir marta, moddiy javobgar shaxslar almashayotganda yoki vaqtincha almashayotganda) muddatlari va tartiblariga rioya etilmaganda

10 mln. so‘m jarima

7.3

Naqd pul va boshqa qimmatliklarning but saqlanishi uchun javobgar bo‘lgan hamda kassa operatsiyalarini bajaruvchi barcha xodimlar bilan (shuningdek, kechki kassaning buxgalter-nazoratchisi bilan ham) moddiy javobgarlik to‘g‘risida shartnoma tuzilmaganda

10 mln. so‘m jarima

7.4

Markaziy bankning hisob-kitob kassa markazlari va boshqa bank bo‘linmalarida qayta sanash jarayonida bank kassirlari tomonidan o‘rab-bog‘lagan naqd pul bog‘lamlari (dastalari)da surunkali ravishda (bir bank bo‘linmasi kassirlari tomonidan 1 oy davomida 10 va undan ortiq holatlar) kamomad (to‘lovga yaroqsiz, qalbaki pullarni qo‘shib bog‘lash holatlari)ga yo‘l qo‘yilganligi aniqlanganda

10 mln. so‘m jarima

7.5

Bank bo‘linmasida qimmatliklar hisobini yuritish bo‘yicha kassa kitoblarining belgilangan tartibda yuritilishi ta’minlanmaganda

10 mln. so‘m jarima

7.6

Bank bo‘linmasida tegishli kassa hujjatlarini belgilangan tartibda rasmiylashtirmasdan naqd pullarni va boshqa qimmatliklarni kirim va chiqim qilish bo‘yicha kassa operatsiyalarning bajarilishiga yo‘l qo‘yilganda

10 mln. so‘m jarima

7.7

Aholi va xo‘jalik yurituvchi subyektlar bank kassalaridan naqd pullarni olish uchun murojaat qilganda, ularning bankdagi depozit hisobvaraqlaridagi mablag‘lari doirasida asossiz ravishda naqd pullarni bermaslik

10 mln. so‘m jarima

7.8

Aholi va xo‘jalik yurituvchi subyektlarning naqd pullarini banklardagi depozit hisobvaraqlariga kirim qilish uchun bankning aylanma kassasiga va bank xizmatlari ofislari kassalariga qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda topshirganda, bank tomonidan naqd pullarni qabul qilmaslik

10 mln. so‘m jarima

7.9

O‘zbekiston Respublikasi hududida muomaladagi qonuniy to‘lov vositasi bo‘lgan banknotalar va milliy valyutadagi tangalarni nominal qiymati bo‘yicha qabul qilishni rad etish

bankka dastlab qoidabuzarlikni bartaraf etish to‘g‘risida ko‘rsatma xati, bir yil ichida qayta sodir etilganda 5 mln. so‘m jarima

nobank kredit tashkilotiga dastlab qoidabuzarlikni bartaraf etish to‘g‘risida ko‘rsatma xati, bir yil ichida qayta sodir etilganda 3 mln. so‘m jarima

8-bo‘lim. Banklar va nobank kredit tashkilotlarining ichki hujjatlari qonunchilik hujjatlariga muvofiq emasligi

8.1

Banklar yoki nobank kredit tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan ichki hujjatlarning qonunchilik hujjatlari talablariga muvofiq emasligi

har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun banklarga 50 mln. so‘mdan, mikromoliya va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlariga 25 mln. so‘mdan, lombardlarga 15 mln. so‘m ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

8.2

Banklarning yoki nobank kredit tashkilotlarining ichki hujjatlarida fuqarolarning qonun bilan himoyalangan huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga zid normalar mavjudligi

har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun banklarga 50 mln. so‘mdan, mikromoliya va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlariga 25 mln. so‘mdan, lombardlarga 15 mln. so‘m ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

8.3

Bankning yuridik xizmati tomonidan ichki hujjatlarning qonunchilik hujjatlariga muvofiqligini ta’minlash maqsadida huquqiy ekspertizadan o‘tkazilmaganligi

har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

8.4

Banklar ular tomonidan qabul qilingan ichki hujjatlarning, shuningdek ularga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalarning reyestri mavjud emasligi

har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

8.5

Ichki hujjatlar, shuningdek ularga kiritiladigan o‘zgartirish va qo‘shimchalar banklar tomonidan tasdiqlangandan so‘ng 15 kun ichida Markaziy bankka taqdim etilmasligi

har bir holat uchun 1,5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 15 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

8.6

Bank va nobank kredit tashkiloti tomonidan qonunchilik hujjatlarida belgilangan ichki hujjatlarning, shuningdek tartib, siyosat, nizom va yo‘riqnomalarning ishlab chiqilmaganligi

har bir holat uchun 10 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun banklarga 100 mln. so‘mdan, mikromoliya va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlariga 25 mln. so‘mdan, lombardlarga 15 mln. so‘m ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9-bo‘lim. Bank tomonidan valyutani tartibga solishga doir qonunchilik talablarining buzilishi

9.1

Tashqi savdo operatsiyalari bo‘yicha to‘lovlar qonunchilik talablariga muvofiq amalga oshirilmaganda

9.1.1

Tashqi savdo operatsiyalari bo‘yicha to‘lov shakllari to‘g‘ri qo‘llanilmaganda, bundan mazkur ilovaning 9.1.2-pozitsiyasida ko‘rsatilgan holatlar mustasno

dastlab ogohlantirish chorasi, bir yil ichida qayta sodir etilsa, har bir holat uchun 5 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.1.2

To‘lov shakllari to‘g‘ri qo‘llanilmaganligi sababli tashqi savdo shartnomalari bo‘yicha muddati o‘tgan debitor qarzdorlik yuzaga kelganda

har bir holat uchun 20 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 200 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.1.3

Tashqi savdo operatsiyalari bo‘yicha to‘lovlarni amalga oshirish uchun asos bo‘lgan hujjatlar (shartnoma, invoys, to‘lov hujjatlari yoki boshqa asoslovchi hujjatlar) mavjud bo‘lmagan yoki mazkur hujjatlarga muvofiq bo‘lmagan tarzda to‘lov amalga oshirilganda, bundan mazkur ilovaning 9.1.1 va 9.1.2-pozitsiyalarida ko‘rsatilgan holatlar mustasno

har bir holat uchun 50 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 200 mln so‘mdan ortiq bo‘lmagan miqdorda

9.2

Tashqi savdo operatsiyalari yuzasidan monitoring olib borish va mablag‘lar harakati to‘g‘risidagi axborotlarni Tashqi savdo operatsiyalarining yagona elektron axborot tizimiga (TSOYEAT) kiritish bilan bog‘liq qoidabuzarliklar

9.2.1

Tashqi savdo operatsiyalari bo‘yicha bank orqali amalga oshirilgan mablag‘lar harakati to‘g‘risidagi axborotlar TSOYEATga onlayn tarzda kiritilishi ta’minlanmaganda

dastlab ogohlantirish chorasi, bir yil ichida qayta sodir etilsa:

5 kungacha kiritilmagan bo‘lsa — har bir holat uchun 1 mln so‘m;

5 kundan hisobot oyi yakuniga qadar kiritilmagan bo‘lsa — har bir holat uchun 2,5 mln so‘m;

hisobot oyi yakunlangan kundan boshlab tekshirish davriga qadar kiritilmagan bo‘lsa — har bir holat uchun 5 mln so‘m,

biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.2.2

TSOYEATdagi ma’lumotlar (shu jumladan, qonunchilik hujjatlariga muvofiq tegishli vazirlik va idoralarning xulosasi mavjudligini) va taqdim etilgan kontrakt (qo‘shimcha kelishuv) shartlari o‘rta�ida tafovut mavjud bo‘lgan holatda tashqi savdo kontraktlari bo‘yicha operatsiya amalga oshirilganda yoki bank hisobvaraqlari orqali amalga oshirilgan mablag‘lar harakati to‘g‘risidagi axborotlar TSOYEATga noto‘g‘ri kiritilganda

har bir holat uchun 10 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.2.3

Tashqi savdo operatsiyalari bo‘yicha haqiqatda amalga oshirilmagan mablag‘lar harakati to‘g‘risida TSOYEATga axborot kiritilganda

har bir holat uchun 50 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 200 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.2.4

Banklar tomonidan tashqi savdo shartnomalari yuzasid�n vujudga kelgan muddati o‘tgan debitor va kreditor qarzdorliklar TSOYEATdan qonunchilik hujjatlariga zid ravishda hisobdan chiqarilganda

har bir holat uchun 50 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 200 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.3

Rezident va norezidentlarning chet el valyutasidagi, shuningdek norezidentlarning milliy valyutadagi hisobvaraqlarini yuritish tartibi buzilganda

9.3.1

Bank tomonidan norezidentlarning milliy valyutadagi hisobvaraqlariga qonuniy yo‘l bilan topilganligini asoslantiruvchi hujjatlari mavjud bo‘lmagan mablag‘lar kiritilganda

har bir holat uchun 5 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln so‘mdan ortiq bo‘lmagan miqdorda jarima

9.3.2

Banklar tomonidan rezident va norezident jismoniy hamda yuridik shaxslarning, shuningdek, yakka tartibdagi tadbirkorlarning chet el valyutasidagi hisobvaraqlarini yuritish tartibiga rioya qilinmaganda

har bir holat uchun 5 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.3.3

Mazkur ilovaning 9.3.1. va 9.3.2.-pozitsiyalarida belgilangan qoidabuzarliklar mamlakatdan valyuta mablag‘larining noqonuniy olib chiqib ketishiga olib kelsa

har bir holat uchun 50 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 200 mln so‘mdan ortiq bo‘lmagan miqdorda jarima

9.4

Kapital harakati bilan bog‘liq valyuta operatsiyalarini amalga oshirish tartibi buzilganda

9.4.1

Banklar tomonidan Kapital harakati bilan bog‘liq ayrim valyuta operatsiyalarini amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi nizom (ro‘yxat raqami 2536, 2013-yil 17-dekabr) talablariga rioya etilmaganda, bundan mazkur ilovaning 9.4.3-pozitsiyasida ko‘rsatilgan holatlar mustasno

har bir holat uchun 10 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.4.2

Mazkur ilovaning 9.4.1-pozitsiyasida ko‘rsatilgan qoidabuzarliklar mamlakatdan valyuta mablag‘larining noqonuniy chiqib ketishiga olib kelsa

har bir holat uchun 50 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 200 mln so‘mdan ortiq bo‘lmagan miqdorda jarima

9.4.3.

Kapital harakati operatsiyasini amalga oshirish uchun asoslovchi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, Vazirlar Mahkamasining qarorlari yoki O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi mavjud bo‘lmagan yoki mazkur hujjatlarga muvofiq bo‘lmagan tarzda chet elga valyuta mablag‘lari o‘tkazilganda

har bir holat uchun 50 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 200 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.5

Ichki valyuta bozorida xo‘jalik yurituvchi subyektlar tomonidan chet el valyutasini sotish va sotib olish operatsiyalarini amalga oshirish tartibiga rioya etilmaganda

har bir holat uchun 10 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.6

Korxonalar va tashkilotlar xodimlari O‘zbekiston Respublikasi tashqarisiga xizmat safariga yuborilganda, ularga xizmat ko‘rsatuvchi banklar tomonidan xizmat safari xarajatlari uchun mablag‘larni berish tartibi buzilganda

har bir holat uchun 5 mln so‘m, biroq jami summasi 50 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.7

Jismoniy shaxslar bilan valyuta ayirboshlash operatsiyalarini amalga oshirish tartibi buzilganda

9.7.1

Norezident jismoniy shaxslarga respublika hududida milliy valyuta mablag‘larining qonuniy manbalardan olinganligini tasdiqlovchi hujjatlarsiz chet el valyutasi sotilganda

har bir holat uchun 5 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.7.2

Jismoniy shaxslar bilan valyuta ayirboshlash operatsiyalarini amalga oshirishda Markaziy bankning Banklararo yagona elektron tizimidan foydalanilmaganda

har bir holat uchun 5 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.7.3

Valyuta ayirboshlash shoxobchalarini ochish va yopish, xavfsizlik talablari, shuningdek ayirboshlash operatsiyalarida qimmatliklar bilan ishlash tartibiga rioya etilmaganda

har bir holat uchun 5 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.7.4

Valyuta ayirboshlash operatsiyalarini o‘tkazishda bank xodimlariga taqiqlangan faoliyatlar amalga oshirilganda

har bir holat uchun 20 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 200 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.8

Bank kassalari orqali xo‘jalik yurituvchi subyektlar bilan naqd chet el valyutasida operatsiyalarni amalga oshirish tartibiga rioya etilmaganda

9.8.1

O‘zbekiston Respublikasida valyuta operatsiyalarini amalga oshirish qoidalarining (ro‘yxat raq�mi 3281, 2020-yil 31-avgust) 45-bandi talablariga zid ravishda bank kassalariga naqd chet el valyutasi qabul qilinganda

har bir holat uchun 5 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.8.2

Asoslovchi hujjatlar mavjud bo‘lmagan hollarda bank kassalariga naqd chet el valyutalari kirim qilinganda

har bir holat uchun 10 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.9

O‘zbekiston Respublikasining “Valyutani tartibga solish to‘g‘risida”gi Qonuni talablari buzilganda

9.9.1

Bank tomonidan mijozlarining tovarlar (ishlar, xizmatlar) uchun hisob-kitoblari va to‘lovlari O‘zbekiston Respublikasi hududida chet el valyutasida amalga oshirilganda

har bir holat uchun 50 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 200 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.9.2

Nosavdo tusdagi pul o‘tkazmalarini amalga oshirish uchun asoslovchi hujjatlar mavjud bo‘lmagan yoki mazkur hujjatlarga muvofiq bo‘lmagan tarzda to‘lov amalga oshirilganda

har bir holat uchun 50 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 200 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.9.3

Jismoniy shaxslar o‘rtasida yuz million so‘m ekvivalentdan ortiq bo‘lgan miqdordagi xalqaro pul o‘tkazmalari amalga oshirilganda

har bir holat uchun 25 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 200 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.9.4

Rezidentlar o‘rtasida O‘zbekiston Respublikasi “Valyutani tartibga solish to‘g‘risida”gi Qonunining 17-moddasida nazarda tutilmagan valyuta operatsiyalari amalga oshirilganda

har bir holat uchun 20 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 200 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

9.9.5

Norezidentlar o‘rtasida O‘zbekiston Respublikasi “Valyutani tartibga solish to‘g‘risida”gi Qonunining 18-moddasida nazarda tutilmagan valyuta operatsiyalari amalga oshirilganda

har bir holat uchun 20 mln so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 200 mln so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

10-bo‘lim. Banklar tomonidan prudensial normativlarning buzilishi

10.1

Banklar tomonidan kapitalning monandliligi ko‘rsatkichlarining buzilishi

10.1.1

Kapitalning monandligi koeffitsiyentlari

olti oydan ko‘p bo‘lmagan muddat davomida eng kam miqdordan 80 foizgacha va undan kamroq foizgacha pasayganligi

har bir koeffitsiyent bo‘yicha 100 mln. so‘mdan jarima

olti oydan ko‘proq muddat davomida eng kam miqdordan 80 foizgacha va undan kamroq foizgacha pasayganligi

500 mln. so‘m jarima

10.2

Banklar tomonidan likvidlilik ko‘rsatkichlarining buzilishi

10.2.1

Yuqori likvidli aktivlarning jami aktivlardagi ulushi

eng kichik darajadan tushib ketsa

har bir kun uchun 10 mln. so‘m jarima

10.2.2

Lahzali likvidlilik koeffitsiyenti eng kam miqdori

eng kichik darajadan tushib ketsa

har bir kun uchun 10 mln. so‘m jarima

10.2.3

Likvidlilikni qoplash me’yori koeffitsiyentining barcha valyutalar, milliy yoki xorijiy valyutalardagi eng kam miqdori

eng kichik darajadan tushib ketsa

har bir koeffitsiyent bo‘yicha alohida 100 mln. so‘m jarima

10.2.4

Sof barqaror moliyalashtirish me’yori koeffitsiyentining barcha valyutalar, milliy yoki xorijiy valyutalardagi eng kam miqdori

eng kichik darajadan tushib ketsa

har bir koeffitsiyent bo‘yicha alohida 100 mln. so‘m jarima

10.3

Bir qarz oluvchi, o‘zaro aloqador qarz oluvchilar guruhi, shu jumladan bankka aloqador shaxslar uchun tavakkalchilikning eng ko‘p miqdorining buzilishi

10.3.1

Bir qarz oluvchi yoki o‘zaro aloqador qarz oluvchilar guruhi uchun tavakkalchilikning eng ko‘p miqdori

eng yuqori darajadan oshib ketsa

100 mln. so‘m jarima

10.3.2

Bankning bir qarzdor yoki o‘zaro aloqador qarzdorlar guruhiga to‘g‘ri keluvchi ta’minotsiz kredit shuningdek faktoring xizmatlari uchun tavakkalchilikning eng ko‘p miqdori

eng yuqori darajadan oshib ketsa

100 mln. so‘m jarima

10.3.3

Bankning barcha yirik tavakkalchiliklarining umumiy miqdori

eng yuqori darajadan oshib ketsa

100 mln. so‘m jarima

10.3.4

Bankka aloqador bitta shaxsga to‘g‘ri keluvchi tavakkalchilikning eng ko‘p miqdori

eng yuqori darajadan oshib ketsa

100 mln. so‘m jarima

10.3.5

Bankka aloqador bo‘lgan barcha shaxslarga to‘g‘ri keluvchi tavakkalchilikning eng ko‘p miqdori

eng yuqori darajadan oshib ketsa

100 mln. so‘m jarima

10.4

Bank tomonidan ko‘chmas mul va boshqa mol-mulkni sotib olish va unga egalik qilish bo‘yicha talablarni buzish

10.4.1

Bank faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan yoki zaruriyati mavjud bo‘lmagan (foydalanilmaydigan) ko‘chmas mulk va boshqa mol-mulklarning jami qiymati

eng yuqori darajadan oshib ketsa

100 mln. so‘m jarima

10.4.2

Bank tomonidan bir yuridik shaxsning ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushlarini yoki aksiyalarini olish

eng yuqori darajadan oshib ketsa

100 mln. so‘m jarima

10.4.3

Qimmatli qog‘ozlar bilan bitimlarni amalga oshirish, yuridik shaxslarning ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushlarini yoki aksiyalarini sotib olish yig‘indisi

eng yuqori darajadan oshib ketsa

100 mln. so‘m jarima

10.5

Ochiq valyuta pozitsiyalari buzilishi

10.5.1

Ochiq valyuta pozitsiyalari limitlari (har bir turdagi chet el valyutasi, ochiq valyuta pozitsiyalarining jami miqdori, qisqa valyuta pozitsiyalari jami miqdori, uzun valyuta pozitsiyalari jami miqdori)

limitdan oshib ketsa

har bir kun uchun 10 mln. so‘m jarima

(har bir limit uchun alohida)

10.6

Har hisobot oyi uchun bank tomonidan sifati “standart”, “substandart”, “qoniqarsiz”, “shubhali” va “umidsiz” deb tasniflangan aktivlar bo‘yicha ehtimoliy yo‘qotishlarga qarshi zaxiralarning jami miqdori buzilishi

100 foizidan kam, lekin

95 foizidan ko‘p bo‘lsa

dastlab qoidabuzarlikni bartaraf etish to‘g‘risida ko‘rsatma xati,

bir yil ichida qayta sodir etilsa 50 mln. so‘m jarima

95 foiz va undan kam, lekin

75 foizidan ko‘p bo‘lsa

100 mln. so‘m jarima

75 foiz va undan kam, lekin

50 foizdan ko‘p bo‘lsa

300 mln. so‘m jarima

50 foiz va undan kam bo‘lsa

500 mln. so‘m jarima

11-bo‘lim. Xavfsizlik va axborot muhofazasini ta’minlashga oid qonunchilik hujjatlari talablarining buzilishi

11.1

Bank faoliyatida axborotni muhofaza qilish xizmatini tashkil etishda O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklari avtomatlashtirilgan bank tizimlarida axborotni muhofaza qilish to‘g‘risidagi nizom (ro‘yxat raqami 3224, 2020-yil 10-mart) talablarining bajarilmaganligi aniqlanganda

har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.2

Bankda konfidensial ma’lumotlarning oshkor etilishini oldini olish bo‘yicha belgilangan talablar bajarilmaganda

har bir holat uchun 30 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.3

Axborot xavfsizligini ta’minlashda tizimda foydalaniladigan axborotni muhofaza qilishning dasturiy-texnik vositalari tegishli litsenziya hamda sertifikatga ega emasligi

dastlab qoidabuzarlikni bartaraf etish to‘g‘risida ko‘rsatma xati, bir yil ichida qayta sodir etilsa har bir apparat va dasturiy vositalar uchun 15 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.4

Bank axborot xavfsizligi noxush hodisalarini bartaraf etish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklari avtomatlashtirilgan bank tizimlarida axborotni muhofaza qilish to‘g‘risidagi nizom (ro‘yxat raqami 3224, 2020-yil 10-mart) talablarining bajarilmaganligi aniqlanganda

dastalab qoidabuzarlikni bartaraf etish to‘g‘risida ko‘rsatma xati, bir yil ichida qayta sodir etilsa har bir holat uchun 6 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.5

Bankda avtomatlashtirilgan bank tizimiga kirishni boshqarish va oldini olish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklari avtomatlashtirilgan bank tizimlarida axborotni muhofaza qilish to‘g‘risidagi nizomda (ro‘yxat raqami 3224, 2020-yil 10-mart) belgilangan choralar amalga oshirilmaganligi aniqlanganda, bundan mazkur ilovaning 11.6 va 11.7-pozitsiyalari belgilangan talablar mustasno

har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 30 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.6

Axborot tizimlarida to‘lovlarga oid ma’lumotlarni kiritish, o‘zgartirish, tasdiqlash, o‘chirish huquqiga ega bo‘lgan foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilishda apparat-dasturiy qurilmalar qo‘llanilmaganda

30 mln. so‘m jarima

11.7

Masofadan bank xizmatlarini ko‘rsatishning barcha jarayonlarida axborot xavfsizligini ta’minlash choralari bankning ichki hujjatlarida belgilanmaganda

30 mln. so‘m jarima

11.8

Bank tomonidan avtomatlashtirilgan bank tizimining ma’lumotlar bazasini boshqarishda belgilangan talablarga rioya qilinmaganda

har bir holat uchun 50 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.9

Bankda tarmoq xavfsizligini ta’minlash choralari ko‘rilmaganligi, axborot almashinuvining elektron bayonnomasi yuritilmaganligi

dastlab qoidabuzarlikni bartaraf etish to‘g‘risida ko‘rsatma xati, bir yil ichida qayta sodir etilsa har bir holat uchun 30 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.10

Banklar tomonidan tarmoqlararo ekranlarga qo‘yilgan talablar bajarilmaganligi

har bir holat uchun 6 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.11

Bank tomonidan internet va elektron pochta orqali qabul qilingan ma’lumotlar zarar keltirmasligi uchun maxsus hududda tekshirilishi tashkil etilmaganda

50 mln. so‘m jarima

11.12

Bank tarmog‘i va kompyuterlariga modemlarni yoki uyali telefonlarni ulash, shuningdek internet tarmog‘ida ishlashda tashqi proksi-serverlardan foydalanish va bankning ichki lokal tarmog‘ini simsiz tashkil etish va bank kompyuterlarida simsiz axborot almashinuvi tizimlaridan foydalanishga cheklov qo‘yilmaganda hamda mijozlar va bank iste’molchilari uchun qulayliklar yaratish maqsadida bank binosida tashkil etilgan Wi-Fi zonalari bank ichki lokal tarmog‘idan alohida ajratilmaganda

har bir holat uchun 15 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.13

Bankda avtomatlashtirilgan bank tizimida tarmoq obyektlari bo‘lgan foydalanuvchilar, kompyuterlar, serverlar va boshqa texnik vositalarni boshqarish (Active Directory yoki boshqa muqobil) tizimi joriy qilinmaganda

30 mln. so‘m jarima

11.14

Bankda axborot tizimlaridan ma’lumotlarning ruxsatsiz uzatilishi va tarqalishidan himoyalash tizimi (DLP) joriy etilmaganda

50 mln. so‘m jarima

11.15

Bankda axborot tizimlaridagi ma’lumotlarning xavfsizligini ta’minlash uchun antivirus dasturlari o‘rnatilmagan yoki ular qonunchilikda belgilangan talablar muvofiq bo‘lmaganda

har bir holat uchun 6 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.16

Bankda elektron raqamli imzo va shifrlash kalitlaridan foydalanish bo‘yicha belgilangan talablar bajarilmaganda

har bir holat uchun 15 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.17

O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklari avtomatlashtirilgan bank tizimlarida axborotni muhofaza qilish to‘g‘risidagi nizomda (ro‘yxat raqami 3224, 2020-yil 10-mart) belgilangan bankda elektron arxivni tashkil qilish va elektron arxiv hujjatlarining tarkibini shakllantirish bo‘yicha talablarga rioya etilmaganda

har bir holat uchun 6 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.18

Bankda avtomatlashtirilgan bank tizimi ish jarayonining uzluksizligini ta’minlash maqsadida tashkiliy va texnikaviy choralar ko‘rilmaganda

har bir holat uchun 15 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.19

Bankda avtomatlashtirilgan bank tizimlarining texnik vositalari ishdan chiqishi holatlari yuz berganda, tizimning beto‘xtov ishlashini ta’minlash uchun zaxira tiklanish rejasi ishlab chiqilmaganda

30 mln. so‘m jarima

11.20

Bank tomonidan avtomatlashtirilgan bank tizimlarini favqulodda (yong‘in, zilzila, suv toshqini va boshqa) holatlardan himoya qilish uchun zaxira markazi (ABT serverlari) tashkil etilishi ta’minlanmaganda

zaxira markazi belgilangan talablar doirasida shakllantirilmagan bo‘lsa 50 mln. so‘m, agarda zaxira markazi umuman shakllantirilmagan bo‘lsa 200 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.21

Bank tomonidan server xonalariga qo‘yilgan xavfsizlik talablari ta’minlanmaganda

har bir holat uchun 15 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.22

Bankda tashqi axborot tizimlari bilan axborot almashinuvida axborot xavfsizligini ta’minlashga qo‘yilgan talablar bajarilmaganda

har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 30 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.23

Mikromoliya tashkilotlari, lombardlar va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlarining axborot tizimlarida axborot xavfsizligiga doir minimal talablar to‘g‘risidagi nizomga (ro‘yxat raqami 3260, 2020-yil 30-iyun) muvofiq nobank kredit tashkilotlari tomonidan axborot xavfsizligiga doir talablar bajarilmaganda, bundan mazkur ilovaning 11.24 va 11.25-pozitsiyalarida belgilangan hollar mustasno

har bir holat uchun 1,5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 30 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.24

Nobank kredit tashkilotlari tomonidan axborot xavfsizligini ta’minlash maqsadida mas’ul xodim tayinlanmaganda

15 mln. so‘m jarima

11.25

Nobank kredit tashkilotlari axborot muhofazasini ta’minlashda litsenziyalanmagan axborot dasturlaridan foydalanganligi aniqlanganda

6 mln. so‘m jarima

11.26

Banklar tomonidan to‘lovlar to‘g‘risidagi axborotni shakllantirish, uzatish, saqlash va unga ishlov berishning barcha bosqichlarida to‘lovlar to‘g‘risidagi axborotni uzluksiz himoya qilish uchun qonunchilikda belgilangan talablar bajarilmaganda

har bir holat uchun 50 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 200 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.27

Banklar tomonidan dasturlar va operatsion tizimga zarar keltiruvchi kodlar (viruslar)ning salbiy ta’siri oldini olish uchun qonunchilikda belgilangan choralar bajarilmaganda

har bir holat uchun 15 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.28

Banklar tomonidan axborotlashtirish obyektlariga ruxsatsiz kirish hamda foydalanishni chegaralash uchun qonunchilikda belgilangan choralar bajarilmaganda

har bir holat uchun 50 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 150 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.29

Banklar tomonidan pul mablag‘larini o‘tkazish bilan bog‘liq shubhali (frod) operatsiyalar ro‘yxati qonunchilikda belgilangan tartibda yuritilmaganda

har bir holat uchun 50 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 200 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.30

Banklar tomonidan axborotning maxfiyligi va yaxlitligini, shu jumladan, to‘lov xizmatlaridan foydalanuvchining shaxsiga doir ma’lumotlarni muhofaza qilish uchun qonunchilikda belgilangan choralar ko‘rilmaganda

har bir holat uchun 10 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.31

Banklarning axborot xavfsizligi xizmati tomonidan qonunchilikda belgilangan vazifalar amalga oshirilmaganda

har bir holat uchun 50 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 150 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.32

Banklarning axborot tizimlariga o‘zgartirishlar kiritish uchun boshqa tashkilotlar jalb qilinganda, banklar tomo�idan qonunchilikda belgilangan vazifalar amalga oshirilmaganda

har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.33

Banklar tomonidan axborot va Internet jahon axborot tarmog‘ini, shuningdek, serverlar va aloqa kanallarini ehtimoli mavjud bo‘lgan hujumlardan himoya qilish uchun qonunchilikda belgilangan choralar amalga oshirilmaganda

har bir holat uchun 50 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 200 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.34

Banklar tomonidan axborot xavfsizligi talablarining buzilishi bilan bog‘liq noxush hodisalarni aniqlash maqsadida qonunchilikda belgilangan tashkiliy va texnik choralar amalga oshirilmaganda

har bir holat uchun 15 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.35

Banklar tomonidan axborot xavfsizligi talablarining buzilishi bilan bog‘liq noxush hodisalarning oldini olish maqsadida qonunchilikda belgilangan talablar bajarilmaganda

har bir holat uchun 15 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.36

Banklar tomonidan axborotning himoyasini ta’minlash talablarining buzilishi bilan bog‘liq bo‘lgan aniqlangan noxush hodisalarga nisbatan qonunchilikda bel�ilangan ta’sir choralari ko‘rilmaganda

har bir holat uchun 10 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 50 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.37

Banklar tomonidan bankomat, infokiosk va to‘lov terminallarining axborot muhofazasini ta’minlashda qonunchilikda belgilangan choralar bajarilmaganda

har bir holat uchun 10 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.38

Banklar tomonidan to‘lovlar bilan bog‘liq ma’lumotlarni saqlash va ularga ishlov berish xonalarida belgilangan xavfsizlik talablari bajarilmaganda

har bir holat uchun 20 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 100 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.39

Banklar tomonidan avtomatlashtirilgan tizimlar, ilovalar hamda axborot infratuzilmasi obyektlarining axborot xavfsizligi zaifliklariga tahlil qilinmaganligi, har yili kamida bir marta ruxsatsiz kirishga tekshirilmaganligi va hujjatlarda qayd etilmagan imkoniyatlar mavjud emasligini nazorat qilinmaganligi

har bir holat uchun 50 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun 150 mln. so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima

11.40

Banklar har yili, kelgusi yilning birinchi aprelidan kechiktirmay, Markaziy bankka xavfsizlikning ta’minlanish holati to‘g‘risida hisobot taqdim e�maganligi

50 mln. so‘m jarima

12-bo‘lim. Boshqa qoidabuzarliklar

12

Bank va nobank kredit tashkilotlarida mazkur ilovada ko‘rsatilgan qoidabuzarliklardan boshqa qoidabuzarliklar aniqlansa

har bir holat uchun 5 mln. so‘m, biroq jami aniqlangan holatlar uchun banklarga 50 mln. so‘mdan, mikromoliya va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlariga 25 mln. so‘mdan, lombardlarga 15 mln. so‘m ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima