15.04.2024 yildagi 201-son
5. Urug‘larni sertifikatlashtirish ushbu Nizomga 1-ilovaga muvofiq sxemaga asosan amalga oshiriladi.
21. Sertifikat mazkur Nizomga 3-ilova bilan tasdiqlangan namuna asosida yagona QR-kod (matrik shtrixli kod) qo‘yilgan holda elektron shaklda rasmiylashtiriladi.

Davlat/Country

Raqami va sanasi/Number and date

Part I: Details of dispatched consignment/ I qism: Jo‘natilgan yuk tafsilotlari

I.1. Jo‘natuvchi/eksport qiluvchi

Consignor/exporter

Nomi/Name

Manzili/Address

I.2. Sertifikat raqami/Certificate Reference No.

I.2a. RNABTga havola (zarur hollarda)/Reference to IMSOC (when necessary)

QR kodi/QR code

I.3. Markaziy vakolatli organ/Central competent authority

I.4. Hududiy vakolatli organ/Local competent authority

Davlat/Country _______ davlat ISO kodi/ISO country code

I.5. Qabul qiluvchi/import qiluvchi

Consignee/importer

Nomi/Name

Manzili/Address

I.6. Yuk uchun mas’ul operator/Operator responsible

for the consignment

Nomi/Name

Manzili/Address

Davlat/Country davlat ISO kodi/ISO country code

Davlat/Country ______ davlat ISO kodi/ISO country code

I.7. Kelib chiqish davlati/Country of origin

davlat ISO kodi/ISO country code

I.8. Kelib chiqish hududi/Region of origin

ISO kodi/ISO code

I.9. Yukning yetib borish davlati/Country of destinatio

davlat ISO kodi/ISO country code

I.10. Yukning yetib borish hududi/Region of destination

ISO kodi/ISO code

I.11. Yuk jo‘natish joyi/Place of dispatch

I.12. Place of destination/ Yukning yetib borish joyi

Nomi/Name ___________ ro‘yxatga olish/ruxsat berish raqami/

Registration/Approval No.

Name/Nomi _______ Registration/ Approval No.

/ro‘yxatga olish/ruxsat berish raqami

Manzili/Address

Manzili/Address

Davlat/Country ________ davlat ISO kodi/ISO country code

Davlat/Country _____ davlat ISO kodi/ISO country code

I.13. Yuklanish joyi/Place of loading

I.14. Jo‘natish sanasi va vaqti/Date and time of departure

I.15. Transport vositasi/Means of transport

o Avia/Aircraft

o Temir yo‘l/Railway

o Suv/Vessel

o Avto/Road vehicle

I.16. Kirishda nazoratdan o‘tkazish chegara punkti/Point of Entry (Control Point)

I.17. Yukka tegishli hujjatlar/Accompanying documents

Mahsulot turi/Type _________________ Kod/Code

Identifikatsiya raqami/Identification No.

Davlat/Country ________ davlat ISO kodi/ISO country code

Hujjatlashtirish uchun havolalar/Documentation references

l.18.

Transportirovka shartlari/Transport conditions

o Tabiiy shaklida/Ambient

o Sovutilgan/Chilled

o Muzlatilgan/Frozen

l.19. Konteyner raqami/plomba raqami

Container number/Seal number

l.20.

Sertifikatlashtirish maqsadi/Certified as or for

o Products for human consumption/Inson iste’moli maqsadida .

l.21.

l.22. Ichki bozor uchun/For internal market

l.23.

l.24. Umumiy qadoqlar soni/Total number of packages

l.25. Umumiy vazni (kg/Total quantity (kg)

l.26. Umumiy netto vazni/brutto vazni (kg)/Total net weight/gross weight (kg)

l.27. Yuk tavsifi/Description of consignment

o TIF TN kodi/CN code _________________ Turi/Species

o Sovutish kamerasi/Cold store ____________Qadoq turi/Type of packaging ________________________ Netto vazni/Net weight

Qadoqlar soni/Number of packages ____________________ Partiya raqami/Batch No

o Yakuniy iste’molchi/Final consumer ______Yig‘ish sanasi/Date of collection

Qadoqlash korxonasi/Packing house

Part II: Certification/ I I qism: Sertifikatlashtirish

II. Salomatlik to‘g‘risida ma’lumotlar/Nealth information

II.a Sertifikat raqami/Certificate reference

II.b RNABT raqami/IMSOC reference

II.1. Salomatlik sertifikati

II.1. Public health certification

Men quyida imzo chekkan holda, Yevropa Parlamenti va Kengashining 178/2002-son (EK) va Yevropa Parlamenti va Kengashining 852/2004-son (EK) Reglamentining tegishli talablaridan xabardorman va quyidagilarni tasdiqlayman:

I, the undersigned, hereby declare that I am aware of the relevant requirements of Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the CouncilA and Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the CouncilB and hereby confirm that:

II.1.1. I-qismida qayd qilingan undirilgan yoki undirishga mo‘ljallangan urug‘lar Yevropa Komissiyasining (EK) 852/2004-son Reglamentiga, xususan, birlamchi ishlab chiqarish uchun umumiy gigiyena talablariga va 1-ilovaning A-qismida belgilangan tegishli chora-tadbirlarga muvofiq ishlab chiqarilgan;

II.1.1 the sprouts and seeds intended for the production of sprouts described in Part l have been produced under conditions in conformity with Regulation (EC) No 852/2004 and in particular the general hygiene requirements for primary production and related operations laid down in Part A of Annex l thereto;

II.1.2(1) undirilgan urug‘lar Yevropa Ittifoqining (YI) 210/2013C-son Komissiya Reglamentining 2-moddasida belgilangan talablarga muvofiq tasdiqlangan korxonalarda ishlab chiqarilgan;

II.1.2(1) the sprouts have been produced in establishments approved in accordance with the requirements laid down in Article 2 of Commission Regulation (EU) No 210/2013C;

II.1.3(1) undirilgan urug‘lar Yevropa Ittifoqining (YI) 208/2013-son Kommisiya Reglamentida ko‘rsatilgan kuzatuv talablariga javob beradigan sharoitlarda ishlab chiqarilgan va 2073/2005D-son Komissiya Reglamentiga 1-ilovada keltirilgan mezonlarga mos keladi.

II.1.3(1) the sprouts have been produced under conditions that comply with the traceability requirements set out in Commission Implementing Regulation (EU) No 208/2013 and meet the criteria set out in Annex l to Commission Regulation (EU) No 2073/2005D.

A Yevropa Parlamenti va Kengashining 2002-yil 28-yanvardagi oziq-ovqat to‘g‘risidagi qonunchilikning umumiy prinsiplari va talablarini belgilovchi, Yevropa Oziq-ovqat xavfsizligi bo‘yicha vakolatli organini tashkil etish va oziq-ovqat masalalari bo‘yicha chora-tadbirlarni belgilovchi 178/2008-son Reglamenti (EK) (OJL31, 1.2.2002, 1 bet);

B Yevropa Parlamenti va Kengashining 2004-yil 29-apreldagi 852/2004-son oziq-ovqat gigiyenasi to‘g‘risidagi Reglamenti (OJL 139, 30.4.2004, 1-bet);

C Yevropa Parlamenti va Kengashining (OJL 68, 12.3.2013, 24-bet) 852/2004-son Reglamentga (EK) muvofiq, urug‘larni undiradigan korxonalarni tashkil etish to‘g‘risidagi 2013-yil 11-martdagi 210/2013-son Komissiya Reglamenti (EK);

D Yevropa Parlamenti va Kengashining 2005-yil 15-noyabrdagi Oziq-ovqat uchun mikrobiologik mezonlar to‘g‘risidagi (OJL 338, 22.12.2005, 1-bet) 2073/2005-son Komissiyasi Reglamenti (YI).

ARegulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing a European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (OJL 31, 1.2.2002 , page 1);

BRegulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on food hygiene (OJL 139, 30.4.2004, p . 1);

CCommission Regulation (EC) No 210/2013 of 11 March 2013 approving establishments producing sprouts, in accordance with Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council (OJL 68, 12.3.2013, p. 24);

DCommission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for food (OJL 338, 22.12.2005, p. 1).

I-qism/Part I:

I.27-bandga havola/Box reference I.27

tegishli TIF TN kodlarini ko‘rsating, misol uchun: (0704 90,0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 33,0713 34, 0713 39, 0713 40,0713 50, 0713 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1209 10, 1209 21 or/yoki 1209 91);

Insert the appropriate NS code(s), such us (0704 90,0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 33,0713 34, 0713 39, 0713 40,0713 50, 0713 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1209 10, 1209 21 or/yoki 1209 91)

II-qism/Part II:

I.27-bandga havola/Box reference I.27

Yuk tavsifi/Description of consignment:

Ishlab chiqarish korxonasi: undirilgan urug‘lar yoki urug‘lar ishlab chiqarilgan korxona nomini kiriting:/Manufacturing plant: Insert the name of the establishment which produced the sprouts or seeds:

III-qism/Part III:

tegishliligi bo‘yicha o‘chiring (misol uchun: agar urug‘lar bo‘lsa)/delete as appropriate (e.g. if seeds)

Sertifikatlovchi xodim/Certifying officer

Ismi (bosh harflar bilan)/Name (in capital letters)

Sana/Date ___________________________________________________ Mansabi/Qualification and title

Muhr/Stamp _________________________________________________ Imzo/Signature

QR-kod/QR-code