27.03.2024 yildagi PQ-140-son
Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo va Surxondaryo viloyatlari hokimliklari bilan birgalikda mazkur qarorga 5, 5a — 5e-ilovalarga muvofiq tasdiqlangan chora-tadbirlarda belgilangan vazifalarning o‘z vaqtida va sifatli bajarilishini ta’minlasin.

T/r

Ko‘rsatkichning nomlanishi

O‘lchov birligi

Jami*

Shu jumladan, quyidagilar hisobidan:

Xalqaro taraqqiyot uyushmasi qarzi

PROGREEN trast jamg‘armasi granti

Koreya Respublikasining KWPF jamg‘armasi granti

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti

Benefitsiarlar mablag‘lari

1.

Loyihaning umumiy qiymati

ming AQSh dollari

205 438

142 000

8 000

3 000

32 606

19 832

2.

Kapital qo‘yilmalar summasi, jami

ming AQSh dollari

189 740

142 000

8 000

3 000

28 626

8 114

shu jumladan:

2.1.

1-komponent: O‘rmon xo‘jaligini yuritishni institutsional va siyosiy mustahkamlash, mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish

ming AQSh dollari

16 640

10 500

2 000

3 000

1 140

1.1-subkomponent: O‘rmon xo‘jaligini yuritishni institutsional va siyosiy mustahkamlash

ming AQSh dollari

9 400

7 500

1 000

900

1.2-subkomponent: O‘rmon massivlarini tiklash va boshqarish uchun axborot platformasini yaratish

ming AQSh dollari

5 240

2 000

3 000

240

1.3-subkomponent: Mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish

ming AQSh dollari

2 000

1 000

1 000

2.2.

2-komponent: Landshaftlar barqarorligini mustahkamlash va aholini qo‘llab-quvvatlash

ming AQSh dollari

122 492

93 000

6 000

23 378

114

2.1-subkomponent: Daraxtzorlardan iborat landshaftlarni tiklash va boshqarish

ming AQSh dollari

116 492

93 000

23 378

114

2.2-subkomponent: Aholi daromad manbalarining barqarorligini ta’minlash va qo‘shilgan qiymat zanjirlarini yaratish

ming AQSh dollari

6 000

6 000

2.3.

3-komponent: Muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni mustahkamlash va ekoturizmni rivojlantirish

ming AQSh dollari

42 720

31 000

3 720

8 000

3.1-subkomponent: Muhofaza etiladigan hududlarni mustahkamlash

ming AQSh dollari

15 840

12 000

1 440

2 400

3.2-subkomponent: Ekoturizmni rivojlantirish

ming AQSh dollari

26 880

19 000

2 280

5 600

2.4.

4-komponent: Loyihani boshqarish va muvofiqlashtirish

ming AQSh dollari

7 888

7 500

388

3.

Investitsiya davridagi sarf-xarajatlar (6 yil)

ming AQSh dollari

15 698

3 980

11 718

Qarz summasi — 142 000 000 AQSh dollari

Qaytarish muddati — 30 yil

Imtiyozli davr — 5 yil

Foiz stavkasi — 1,25 foiz + foiz to‘lovlariga bazaviy tuzatishlar (hisob-kitob bo‘yicha 1,36 foiz)

Xizmat ko‘rsatish uchun vositachilik haqi — 0,75 foiz + xizmat ko‘rsatish uchun vositachilik haqiga bazaviy tuzatishlar (hisob-kitob 1,48 foiz)

Majburiyat bo‘yicha vositachilik haqi — o‘zlashtirilmagan summadan 0,50 foiz

(AQSh dollari)

To‘lov davri

Qarz o‘zlashtirilishi

Qarz qoldig‘i

To‘lov miqdori

To‘lanishi lozim bo‘lgan umumiy mablag‘

asosiy qarz

foizlar

xizmat ko‘rsatganlik uchun to‘lov

majburiyatlar uchun vositachilik haqi

15.08.2023

15.02.2024

7 729 000,0

7 729 000,0

15.08.2024

7 729 000,0

15 458 000,0

339 407,25

339 407,25

15.02.2025

14 351 000,0

29 809 000,0

108 206,0

111 297,6

323 385,11

542 888,71

15.08.2025

32 586 000,0

62 395 000,0

208 663,0

214 624,8

282 035,71

705 323,51

15.02.2026

32 586 000,0

94 981 000,0

436 765,0

449 244,0

203 435,0

1 089 444,0

15.08.2026

32 668 000,0

127 649 000,0

664 867,0

683 863,2

118 200,54

1 466 930,74

15.02.2027

14 351 000,0

142 000 000,0

893 543,0

919 072,8

36 674,78

1 849 290,58

15.08.2027

139 657 000,0

2 343 000,0

994 000,0

1 022 400,0

4 359 400,0

15.02.2028

137 314 000,0

2 343 000,0

977 599,0

1 005 530,4

4 326 129,4

15.08.2028

134 971 000,0

2 343 000,0

961 198,0

988 660,8

4 292 858,8

15.02.2029

132 628 000,0

2 343 000,0

944 797,0

971 791,2

4 259 588,2

15.08.2029

130 285 000,0

2 343 000,0

928 396,0

954 921,6

4 226 317,6

15.02.2030

127 942 000,0

2 343 000,0

911 995,0

938 052,0

4 193 047,0

15.08.2030

125 599 000,0

2 343 000,0

895 594,0

921 182,4

4 159 776,4

15.02.2031

123 256 000,0

2 343 000,0

879 193,0

904 312,8

4 126 505,8

15.08.2031

120 913 000,0

2 343 000,0

862 792,0

887 443,2

4 093 235,2

15.02.2032

118 570 000,0

2 343 000,0

846 391,0

870 573,6

4 059 964,6

15.08.2032

116 227 000,0

2 343 000,0

829 990,0

853 704,0

4 026 694,0

15.02.2033

113 884 000,0

2 343 000,0

813 589,0

836 834,4

3 993 423,4

15.08.2033

111 541 000,0

2 343 000,0

797 188,0

819 964,8

3 960 152,8

15.02.2034

109 198 000,0

2 343 000,0

780 787,0

803 095,2

3 926 882,2

15.08.2034

106 855 000,0

2 343 000,0

764 386,0

786 225,6

3 893 611,6

15.02.2035

104 512 000,0

2 343 000,0

747 985,0

769 356,0

3 860 341,0

15.08.2035

102 169 000,0

2 343 000,0

731 584,0

752 486,4

3 827 070,4

15.02.2036

99 826 000,0

2 343 000,0

715 183,0

735 616,8

3 793 799,8

15.08.2036

97 483 000,0

2 343 000,0

698 782,0

718 747,2

3 760 529,2

15.02.2037

95 140 000,0

2 343 000,0

682 381,0

701 877,6

3 727 258,6

15.08.2037

92 797 000,0

2 343 000,0

665 980,0

685 008,0

3 693 988,0

15.02.2038

90 454 000,0

2 343 000,0

649 579,0

668 138,4

3 660 717,4

15.08.2038

88 111 000,0

2 343 000,0

633 178,0

651 268,8

3 627 446,8

15.02.2039

85 768 000,0

2 343 000,0

616 777,0

634 399,2

3 594 176,2

15.08.2039

83 425 000,0

2 343 000,0

600 376,0

617 529,6

3 560 905,6

15.02.2040

81 082 000,0

2 343 000,0

583 975,0

600 660,0

3 527 635,0

15.08.2040

78 739 000,0

2 343 000,0

567 574,0

583 790,4

3 494 364,4

15.02.2041

76 396 000,0

2 343 000,0

551 173,0

566 920,8

3 461 093,8

15.08.2041

74 053 000,0

2 343 000,0

534 772,0

550 051,2

3 427 823,2

15.02.2042

71 710 000,0

2 343 000,0

518 371,0

533 181,6

3 394 552,6

15.08.2042

69 367 000,0

2 343 000,0

501 970,0

516 312,0

3 361 282,0

15.02.2043

67 024 000,0

2 343 000,0

485 569,0

499 442,4

3 328 011,4

15.08.2043

64 681 000,0

2 343 000,0

469 168,0

482 572,8

3 294 740,8

15.02.2044

62 338 000,0

2 343 000,0

452 767,0

465 703,2

3 261 470,2

15.08.2044

59 995 000,0

2 343 000,0

436 366,0

448 833,6

3 228 199,6

15.02.2045

57 652 000,0

2 343 000,0

419 965,0

431 964,0

3 194 929,0

15.08.2045

55 309 000,0

2 343 000,0

403 564,0

415 094,4

3 161 658,4

15.02.2046

52 966 000,0

2 343 000,0

387 163,0

398 224,8

3 128 387,8

15.08.2046

50 623 000,0

2 343 000,0

370 762,0

381 355,2

3 095 117,2

15.02.2047

48 280 000,0

2 343 000,0

354 361,0

364 485,6

3 061 846,6

15.08.2047

43 452 000,0

4 828 000,0

337 960,0

347 616,0

5 513 576,0

15.02.2048

38 624 000,0

4 828 000,0

304 164,0

312 854,4

5 445 018,4

15.08.2048

33 796 000,0

4 828 000,0

270 368,0

278 092,8

5 376 460,8

15.02.2049

28 968 000,0

4 828 000,0

236 572,0

243 331,2

5 307 903,2

15.08.2049

24 140 000,0

4 828 000,0

202 776,0

208 569,6

5 239 345,6

15.02.2050

19 312 000,0

4 828 000,0

168 980,0

173 808,0

5 170 788,0

15.08.2050

14 484 000,0

4 828 000,0

135 184,0

139 046,4

5 102 230,4

15.02.2051

9 656 000,0

4 828 000,0

101 388,0

104 284,8

5 033 672,8

15.08.2051

4 828 000,0

4 828 000,0

67 592,0

69 523,2

4 965 115,2

15.02.2052

0

4 828 000,0

33 796,0

34 761,6

4 896 557,6

Jami

142 000 000,0

0

142 000 000,0

31 138 044,0

32 027 702,4

1 303 138,39

206 468 884,79

T/r

Chora-tadbirlarning nomlanishi

Ijro muddati

Ijro holatini nazorat qilishni tashkil etish

boshlanishi

yakunlanishi

nazoratga mas’ul

ko‘rib chiqish muddati

1.

Jahon banki talablariga muvofiq loyihani amalga oshirish guruhini tashkil etish.

Mas’ul: Ekologiya vazirligi (A. Abduxakimov), O‘rmon xo‘jaligi agentligi (N. Bakirov)

2024-yil mart

2024-yil mart

Vazirlar Mahkamasi

(J. Xodjayev,

J. Qo‘chqorov)

2024-yil

2.

Loyiha doirasidagi xarajatlar smetasini va loyihani amalga oshirish guruhining shtat jadvalini tasdiqlash.

Mas’ul: Ekologiya vazirligi (A. Abduxakimov), O‘rmon xo‘jaligi agentligi (N. Bakirov), Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov)

Loyihani amalga oshirish davrida

Loyihani amalga oshirish davrida

Vazirlar Mahkamasi

(J. Xodjayev)

2024-yil

3.

Loyiha doirasida qarz mablag‘larini qayta kreditlash to‘g‘risidagi bitimlarning o‘rnatilgan tartibda tasdiqlanishini ta’minlash.

Mas’ul: Ekologiya vazirligi (A. Abduxakimov), O‘rmon xo‘jaligi agentligi (N. Bakirov), Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov)

2024-yil mart

2024-yil iyun

Vazirlar Mahkamasi

(J. Xodjayev,

J. Qo‘chqorov)

2024-yil

4.

Tadbirkorlik subyektlariga va mahalliy aholiga o‘rmon fondi yerlarida loyiha doirasida tashkil etiladigan plantatsiyalar va ekoturizm obyektlarini boshqarishdagi ishtiroki bo‘yicha davlat-xususiy sheriklik shartnomalarining namunasini ishlab chiqib, tasdiqlash.

Mas’ul: Ekologiya vazirligi (A. Abduxakimov), O‘rmon xo‘jaligi agentligi (N. Bakirov), Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov)

2024-yil mart

2024-yil dekabr

Vazirlar Mahkamasi

(J. Xodjayev)

2024-yil

5.

Loyihani boshlashdan oldin va keyin “O‘zbekkosmos” agentligi imkoniyatlaridan foydalangan holda loyiha hududini kosmik suratga olish orqali xatlovdan o‘tkazishni tashkil etish.

Mas’ul: Ekologiya vazirligi (A. Abduxakimov), O‘rmon xo‘jaligi agentligi (N. Bakirov), Raqamli texnologiyalar vazirligi (Sh. Shermatov), “O‘zbekkosmos” agentligi (Sh. Kadirov)

2024-yil aprel

2029-yil dekabr

Vazirlar Mahkamasi

(J. Xodjayev,

J. Qo‘chqorov)

2029-yil

6.

O‘rmon xo‘jaliklarini raqamlashtirish orqali “SMART Forestry” platformasini yaratish va ishga tushirish.

Mas’ul: Ekologiya vazirligi (A. Abduxakimov), O‘rmon xo‘jaligi agentligi (N. Bakirov), Raqamli texnologiyalar vazirligi (Sh. Shermatov)

2024-yil aprel

2026-yil dekabr

Vazirlar Mahkamasi

(J. Xodjayev,

J. Qo‘chqorov)

2026-yil

7.

O‘rmon fondi yerlari va muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda rekreatsion va ekoturizm uchun qulay yerlarni aniqlash hamda tanlangan hududlarda qulay investitsion jozibador loyihalarni ishlab chiqish va investorlarni jalb qilish.

Mas’ul: Ekologiya vazirligi (A. Abduxakimov), O‘rmon xo‘jaligi agentligi (N. Bakirov), Turizm qo‘mitasi (U. Shodiyev), Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi (L. Kudratov)

2024-yil aprel

2026-yil dekabr

Vazirlar Mahkamasi

(J. Xodjayev,

J. Qo‘chqorov)

2026-yil

8.

O‘rmon fondi yerlarini xatlovdan o‘tkazish, unda daraxt turlari, ularning yoshi va kamayib borayotgan turlari hisobga olinishini nazarda tutish hamda ma’lumotlarning raqamli platformada aks etishini ta’minlash.

Mas’ul: Ekologiya vazirligi (A. Abduxakimov), O‘rmon xo‘jaligi agentligi (N. Bakirov), Raqamli texnologiyalar vazirligi (Sh. Shermatov), “O‘zbekkosmos” agentligi (Sh. Kadirov)

Loyihani amalga oshirish davrida

Loyihani amalga oshirish davrida

Vazirlar Mahkamasi

(J. Xodjayev)

Loyihani amalga oshirish davrida

9.

Loyiha doirasida tadbirkorlik subyektlari bilan imzolangan kelishuvlarning o‘z vaqtida amalga oshirilishi yuzasidan tegishli choralarni ko‘rish, shu jumladan moliyaviy resurslarning maqsadli ishlatilishi va to‘liq qaytarilishini ta’minlash choralarini ko‘rish.

Mas’ul: Ekologiya vazirligi (A. Abduxakimov), O‘rmon xo‘jaligi agentligi (N. Bakirov)

Loyihani amalga oshirish davrida

Loyihani amalga oshirish davrida

Vazirlar Mahkamasi

(J. Xodjayev)

Loyihani amalga oshirish davrida

10.

Loyihaning o‘z vaqtida va to‘liq amalga oshirilishini ta’minlash, uni muvofiqlashtirish va boshqarish, shuningdek, loyihani amalga oshirish davrida monitoring va hisobotini yuritish.

Mas’ul: Ekologiya vazirligi (A. Abduxakimov), O‘rmon xo‘jaligi agentligi (N. Bakirov)

Loyihani amalga oshirish davrida

Loyihani amalga oshirish davrida

Vazirlar Mahkamasi

(J. Xodjayev)

Loyihani amalga oshirish davrida

11.

Loyihani amalga oshirish mobaynida yillik belgilangan o‘zlashtirish prognozlarining bajarilishi, loyihaning o‘z muddatida va sifatli amalga oshirilishini ta’minlash.

Mas’ul: Ekologiya vazirligi (A. Abduxakimov), O‘rmon xo‘jaligi agentligi (N. Bakirov), Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi (L. Kudratov)

Loyihani amalga oshirish davrida

Loyihani amalga oshirish davrida

Vazirlar Mahkamasi

(J. Xodjayev)

Loyihani amalga oshirish davrida

T/r

Chora-tadbirlar nomi

Amalga oshirish mexanizmi

Muddati

Mas’ul ijrochilar

1.

Jizzax viloyatida 42 300 gektar, Namangan viloyatida 18 300 gektar, Qashqadaryo viloyatida 46 400 gektar, Samarqand viloyatida 12 300 gektar, Sirdaryo viloyatida 1 100 gektar va Surxondaryo viloyatida 55 500 gektar yer maydonida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashish.

1. Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo va Surxondaryo viloyatlari o‘rmon xo‘jaliklari hamda milliy tabiat bog‘lari hududlarida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashiladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi (keyingi o‘rinlarda — Ekologiya vazirligi)

(A. Abduxakimov),

O‘rmon xo‘jaligi agentligi

(N. Bakirov),

Iqtisodiyot va moliya vazirligi

(I. Norqulov),

Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo viloyatlari hokimliklari

2. Tanlangan yer maydonlarining konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashish ishlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

2.

Jizzax viloyatida 7 000 gektar, Namangan viloyatida 5 500 gektar, Qashqadaryo viloyatida 9 000 gektar, Samarqand viloyatida 5 500 gektar, Sirdaryo viloyatida 1 500 gektar va Surxondaryo viloyatida 10 000 gektar yaylovni qayta tiklash.

1. Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo va Surxondaryo viloyatlari o‘rmon xo‘jaliklari hamda milliy tabiat bog‘lari hududlarida qayta tiklash tadbirlari olib boriladigan yaylov maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Ekologiya vazirligi

(A. Abduxakimov),

O‘rmon xo‘jaligi agentligi (N. Bakirov),

Iqtisodiyot va moliya vazirligi

(I. Norqulov),

Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo viloyatlari hokimliklari

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida yaylovlarni qayta tiklash tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

3.

Jizzax viloyatida 3 000 gektar, Namangan viloyatida 1 200 gektar, Qashqadaryo viloyatida 4 900 gektar, Samarqand viloyatida 1 400 gektar va Surxondaryo viloyatida 4 500 gektar yer maydonida suvni tejash va tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroziyasiga qarshi kurashish tadbirlarini amalga oshirish.

1. Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand va Surxondaryo viloyatlari o‘rmon xo‘jaliklari hamda milliy tabiat bog‘lari hududlarida suvni tejash, tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroziyasiga qarshi kurashish tadbirlari amalga oshiriladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Ekologiya vazirligi

(A. Abduxakimov),

O‘rmon xo‘jaligi agentligi

(N. Bakirov),

Iqtisodiyot va moliya vazirligi

(I. Norqulov),

Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Surxondaryo viloyatlari hokimliklari

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida suvni tejash, tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroziyasiga qarshi kurashish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

4.

Jizzax viloyatida 1 400 gektar, Namangan viloyatida 1 600 gektar, Qashqadaryo viloyatida 3 100 gektar, Samarqand viloyatida 2 500 gektar va Surxondaryo viloyatida 5 600 gektar yer maydonida agroo‘rmonchilik tadbirlarini amalga oshirish.

1. Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand va Surxondaryo viloyatlari o‘rmon xo‘jaliklari hamda milliy tabiat bog‘lari hududlarida agroo‘rmonchilik tadbirlari amalga oshiriladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Ekologiya vazirligi

(A. Abduxakimov),

O‘rmon xo‘jaligi agentligi

(N. Bakirov),

Iqtisodiyot va moliya vazirligi

(I. Norqulov),

Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Surxondaryo viloyatlari hokimliklari

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida agroo‘rmonchilik tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

5.

Jizzax viloyatida 400 gektar, Namangan viloyatida 500 gektar, Qashqadaryo viloyatida 1 100 gektar, Samarqand viloyatida 1 500 gektar, Sirdaryo viloyatida 600 gektar va Surxondaryo viloyatida 900 gektar yer maydonida sanoatbo� o‘rmonzorlar tashkil etish.

1. Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo va Surxondaryo viloyatlari o‘rmon xo‘jaliklari hamda milliy tabiat bog‘lari hududlarida yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Ekologiya vazirligi

(A. Abduxakimov),

O‘rmon xo‘jaligi agentligi

(N. Bakirov),

Iqtisodiyot va moliya vazirligi

(I. Norqulov),

Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo viloyatlari hokimliklari

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida sanoatbop o‘rmonzorlar tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

6.

Jizzax viloyatida 500 gektar, Namangan viloyatida 500 gektar, Qashqadaryo viloyatida 900 gektar, Samarqand viloyatida 1 100 gektar, Sirdaryo viloyatida 500 gektar va Surxondaryo viloyatida 1 500 gektar yer maydonida dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish.

1. Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo va Surxondaryo viloyatlari o‘rmon xo‘jaliklari hamda milliy tabiat bog‘lari hududlarida dorivor o‘simliklar plantatsiyalari tashkil etiladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Ekologiya vazirligi

(A. Abduxakimov),

O‘rmon xo‘jaligi agentligi

(N. Bakirov),

Iqtisodiyot va moliya vazirligi

(I. Norqulov),

Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo viloyatlari hokimliklari

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

7.

Jizzax viloyati Zomin milliy tabiat bog‘i hududida 16 km, Namangan viloyati Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi hududida 15 km, Surxondaryo viloyati Uzun o‘rmon xo‘jaligi hududida 15 km va Bobotog‘ milliy tabiat bog‘i hududida 17 km eko yo‘laklar tashkil etish.

1. Jizzax viloyati Zomin milliy tabiat bog‘i, Namangan viloyati Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi, Surxondaryo viloyati Uzun o‘rmon xo‘jaligi va Bobotog‘ milliy tabiat bog‘larida eko yo‘laklar tashkil etish yo‘nalishini aniqlash va tanlangan yo‘nalishni Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil mart-aprel

Ekologiya vazirligi

(A. Abduxakimov),

O‘rmon xo‘jaligi agentligi

(N. Bakirov),

Iqtisodiyot va moliya vazirligi

(I. Norqulov),

Jizzax, Namangan, Surxondaryo viloyatlari hokimliklari

2. Loyiha hududlarida ekoyo‘laklarni tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

8.

Jizzax viloyati Zomin o‘rmon xo‘jaligi yoki Zomin milliy tabiat bog‘ida 1 ta,Namangan viloyati Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi yoki Pop milliy tabiat bog‘i hududida 1 ta,Samarqand viloyati Samarqand o‘rmon xo‘jaligi hududida 1 ta, Surxondaryo viloyati Uzun o‘rmon xo‘jaligi yoki Yuqori To‘palang milliy tabiat bog‘i hududida 1 ta tashrif markazini tashkil etish.

1. Jizzax, Namangan, Samarqand va Surxondaryo viloyatlari o‘rmon xo‘jaligi yoki milliy tabiat bog‘lari hududida tashrif markazlari tashkil etish uchun rekreatsion va ekologik turizm uchun qulay yer maydonlarini aniqlash.

2024-yil mart-aprel

Ekologiya vazirligi

(A. Abduxakimov),

O‘rmon xo‘jaligi agentligi

(N. Bakirov),

Iqtisodiyot va moliya vazirligi

(I. Norqulov),

Jizzax, Namangan, Samarqand, Surxondaryo viloyatlari hokimliklari

2. Aniqlangan yer maydonlari konturini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida 1 tadan tashrif markazini tashkil etish.

Loyihani amalga oshirish davrida

9.

Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo va Surxondaryo viloyatlari o‘rmon va o‘rm�n-ovchilik xo‘jaliklari hamda milliy tabiat bog‘larining moddiy-texnika bazasini yaxshilash, jumladan texnika va mexanizmlar bilan ta’minlash.

1. Jizzax viloyati o‘rmon va o‘rmon-ovchilik xo‘jaliklari hamda milliy tabiat bog‘i uchun 15 ta texnika va 25 ta mexanizm, Namangan viloyati o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘i uchun 15 ta texnika va 50 ta mexanizm, Qashqadaryo viloyati o‘rmon va o‘rmon-ovchilik xo‘jaliklari hamda milliy tabiat bog‘i uchun 40 ta texnika va 110 ta mexanizm, Samarqand viloyati o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘lari uchun 25 ta texnika va 60 ta mexanizm, Sirdaryo viloyati o‘rmon xo‘jaligi va o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi uchun 15 ta texnika va 50 ta mexanizm va Surxondaryo viloyati o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘i uchun 50 ta texnika va 110 ta mexanizm xarid qilish bo‘yicha tanlovlar e’lon qilish va ularni xarid qilish.

Loyihani amalga oshirish jadvali asosida

Ekologiya vazirligi

(A. Abduxakimov),

O‘rmon xo‘jaligi agentligi

(N. Bakirov),

Iqtisodiyot va moliya vazirligi

(I. Norqulov),

Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo viloyatlari hokimliklari

2. Texnika va mexanizmlardan maqsadli va samarali foydalanish, ularning saqlanishi va ishlat�lishini nazorat qilish.

Doimiy ravishda

10.

Hududlardagi aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamlari ro‘yxatini shakllantirish.

1. Aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamini aniqlash maqsadida mahalla faollari bilan hamkorlikda ish tashkil etish.

2. Aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamlari imkoniyatidan kelib chiqib, ularni bosqichma-bosqich ishga jalb etish.

2025-yil dekabr

Ekologiya vazirligi

(A. Abduxakimov),

O‘rmon xo‘jaligi agentligi

(N. Bakirov),

Iqtisodiyot va moliya vazirligi

(I. Norqulov),

Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo viloyatlari hokimliklari

11.

Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo va Surxondaryo viloyatlari o‘rmon xo‘jaliklari hamda milliy tabiat bog‘lari hududlaridagi o‘rmon fondi yerlarini xatlovdan o‘tkazish, undagi daraxt turlari, ularning yoshi va kamayib borayotgan turlari hisobga olinishini nazarda tutish hamda ma’lumotlarni raqamli platformada aks ettirish.

1. Loyiha guruhi va “O‘zbekkosmos” agentligi bilan birgalikda Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo va Surxondaryo viloyatlari o‘rmon xo‘jaliklari hamda milliy tabiat bog‘lari hududlaridagi o‘rmon fondi yerlarini xatlovdan o‘tkazish va undagi daraxt turlari, ularning yoshi va kamayib borayotgan turlarini aniqlash.

Loyihani amalga oshirish davrida

Ekologiya vazirligi

(A. Abduxakimov),

O‘rmon xo‘jaligi agentligi

(N. Bakirov),

Iqtisodiyot va moliya vazirligi

(I. Norqulov),

Raqamli texnologiyalar vazirligi

(Sh. Shermatov),

Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo viloyatlari hokimliklari

2. Ma’lumotlarni raqamli platformaga joylashtirib borish.

Doimiy ravishda

12.

O‘rmon xo‘jaliklari hududlariga tutash (yaqin, undan o‘tuvchi) umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarining ikki tomonida iqlimga mos daraxtlar ekish.

1. Loyiha doirasida amalga oshiriladigan ishlardan iqtisod qilinadigan mablag‘lar miqdorini aniqlash.

2. O‘rmon xo‘jaliklari hududlariga tutash (yaqin, undan o‘tuvchi) yo‘llar masofasini aniqlash.

3. Tanlangan yo‘llarning ikki tomonida hududlarning iqlim sharoitiga mos daraxt turlarini ekish.

Iqtisod qilinadigan mablag‘lar hisobidan va loyihani amalga oshirish davrida

Ekologiya vazirligi

(A. Abduxakimov),

O‘rmon xo‘jaligi agentligi

(N. Bakirov),

Iqtisodiyot va moliya vazirligi

(I. Norqulov),

Jiz�ax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo viloyatlari hokimliklari

13.

Loyiha doirasida tadbirkorlik subyektlari bilan imzolangan kelishuvlarning o‘z vaqtida bajarilishi, moliyaviy resurslarning maqsadli ishlatilishi va o‘z muddatlarida to‘liq qaytarilishi yuzasidan tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish.

1. Loyiha doirasida hududda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish istagini bildirgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshiriladigan ishlar (xizmatlar) turini aniqlash.

2. Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo va Surxondaryo viloyatlari o‘rmon xo‘jaliklari, milliy tabiat bog‘lari hamda tadbirkorlik subyektlari bilan kelishuvlar imzolash va undagi majburiyatlar bajarilishini monitoring qilib borish.

3. Qarz shartnomalari asosida mablag‘larning kelishilgan muddatlarda to‘liq qaytarilishini nazoratga olish.

Loyihani amalga oshirish davrida

Ekologiya vazirligi

(A. Abduxakimov),

O‘rmon xo‘jaligi agentligi

(N. Bakirov)

14.

O‘rmon landshaftlarini tiklash bo‘yicha innovatsion g‘oya va takliflarni shakllantirish.

1. Mahalliy aholi bilan davra suhbatlarini tashkil etish.

2. Mahalliy aholining o‘rmon landshaftlarini tiklash bo‘yicha innovatsion g‘oya va takliflarini o‘rganish hamda ularning ro‘yxatini shakllantirish.

2025-yil dekabr

Ekologiya vazirligi

(A. Abduxakimov),

O‘rmon xo‘jaligi agentligi

(N. Bakirov),

Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo viloyatlari hokimliklari

15.

Landshaftlarni tiklashda aniqlangan transchegaraviy muammolar va ularning yechimi bo‘yicha takliflarni shakllantirish va Loyiha guruhiga taqdim etish.

Transchegaraviy muammolar yuzaga kelgan taqdirda, uning mohiyati va yechimi bo‘yicha takliflarni Loyiha guruhiga taqdim etish.

Loyihani amalga oshirish davrida muammo yuzaga kelgan hollarda

Ekologiya vazirligi

(A. Abduxakimov),

O‘rmon xo‘jaligi agentligi

(N. Bakirov),

Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi

(L. Kudratov),

Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo viloyatlari hokimliklari

16.

Loyihalarni amalga oshirishda qurilish, muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani rivojlantirishga ruxsat berish bilan bog‘liq va boshqa jarayonlarni tashkillashtirish.

1. Loyiha guruhi tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlarni, jumladan qurilish, muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani rivojlantirishga ruxsat berish bilan bog‘liq tadbirlarni bajarishga ko‘maklashish.

2. Obyektlarning to‘laqonli ishga tushishini ta’minlash maqsadida loyiha hududidan tashqaridagi zarur muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani yaratish.

Loyihani amalga oshirish davrida

Ekologiya vazirligi

(A. Abduxakimov),

O‘rmon xo‘jaligi agentligi

(N. Bakirov),

Iqtisodiyot va moliya vazirligi

(I. Norqulov),

Jizzax, Namangan, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo viloyatlari hokimliklari, tegishli vazirlik, idora va tashkilotlar

T/r

Chora-tadbirlar nomi

Amalga oshirish mexanizmi

Muddati

Mas’ul ijrochilar

1.

Baxmal o‘rmon xo‘jaligining 10 000 gektar, Forish o‘rmon xo‘jaligining 9 700 gektar, Zomin o‘rmon xo‘jaligining 10 000 gektar, Jizzax o‘rmon xo‘jaligining 900 gektar, Xo‘jamushkent o‘rmon xo‘jaligining 700 gektar, G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligining 5 800 gektar, Forish o‘rmon-ovchilik xo‘jaligining 800 gektar, Zomin milliy tabiat bog‘ining 4 400 gektar yer maydonida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashish.

1. Baxmal, Forish, Zomin, Jizzax va Xo‘jamushkent o‘rmon xo‘jaliklari, G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi, Forish o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi, Zomin milliy tabiat bog‘i hududlarida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashiladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Jizzax viloyati hokimi

(E. Soliyev),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

Forish o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi,

Zomin milliy tabiat bog‘i

2. Tanlangan yer maydonlarining konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashish ishlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

2.

Baxmal o‘rmon xo‘jaligi�ing hududida 500 gektar, Forish o‘rmon xo‘jaligi hududida 500 gektar, Zomin o‘rmon xo‘jaligi hududida 2 000 gektar, Jizzax o‘rmon xo‘jaligi hududida 500 gektar, Xo‘jamushkent o‘rmon xo‘jaligi hududida 500 gektar, G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi hududida 500 gektar, Forish o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi hududida 500 gektar, Zomin milliy tabiat bog‘i hududida 2 000 gektar yaylovni qayta tiklash.

1. Baxmal, Forish, Zomin, Jizzax va Xo‘jamushkent o‘rmon xo‘jaliklari, G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi, Forish o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi, Zomin milliy tabiat bog‘i hududlarida qayta tiklash tadbirlari olib boriladigan yaylov maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Jizzax viloyati hokimi

(E. Soliyev),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

Forish o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi,

Zomin milliy tabiat bog‘i

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida yaylovlarni qayta tiklash tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

3.

Baxmal o‘rmon xo‘jaligining 900 gektar, Zomin o‘rmon xo‘jaligining 1 500 gektar va Zomin milliy tabiat bog‘ining 600 gektar yer maydonida suvni tejash, tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroziyasiga qarshi kurashish tadbirlarini amalga oshirish.

1. Baxmal va Zomin o‘rmon xo‘jaliklari hamda Zomin milliy tabiat bog‘i hududlarida suvni tejash, tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroziyasiga qarshi kurashish tadbirlari amalga oshiriladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Jizzax viloyati hokimi

(E. Soliyev),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

Zomin milliy tabiat bog‘i

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida suvni tejash, tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroziyasiga qarshi kurashish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

4.

Baxmal o‘rmon xo‘jaligining 400 gektar, Forish o‘rmon xo‘jaligining 200 gektar, Zomin o‘rmon xo‘jaligining 400 gektar, Jizzax o‘rmon xo‘jaligining 200 gektar, Xo‘jamushkent o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar, G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar yer maydonida agroo‘rmonchilik tadbirlarini amalga oshirish.

1. Baxmal, Forish, Zomin, Jizzax va Xo‘jamushkent o‘rmon xo‘jaliklari, G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi hududlarida agroo‘rmonchilik tadbirlari amalga oshiriladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Jizzax viloyati hokimi

(E. Soliyev),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida agroo‘rmonchilik tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

5.

Baxmal o‘rmon xo‘jaligining 50 gektar, Zomin o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar, Jizzax o‘rmon xo‘jaligining 200 gektar va G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligining 50 gektar yer maydonida sanoatbop o‘rmonzorlar tashkil etish.

1. Baxmal, Zomin va Jizzax o‘rmon xo‘jaliklari hamda G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi hududlarida yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Jizzax viloyati hokimi

(E. Soliyev),

Baxmal o‘rmon xo‘jaligi,

Zomin o‘rmon xo‘jaligi,

Jizzax o‘rmon xo‘jaligi,

G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida sanoatbop o‘rmonzorlar tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

6.

Baxmal o‘rmon xo‘jaligining 50 gektar, Forish o‘rmon xo‘jaligining 50 gektar, Zomin o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar, Jizzax �rmon xo‘jaligining 50 gektar, Xo‘jamushkent o‘rmon xo‘jaligining 50 gektar, G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar, Zomin milliy tabiat bog‘ining 100 gektar yer maydonida dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish.

1. Baxmal, Forish, Zomin, Jizzax va Xo‘jamushkent o‘rmon xo‘jaliklari, G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi, Zomin milliy tabiat bog‘i hududlarida dorivor o‘simliklar plantatsiyalari tashkil etiladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Jizzax viloyati hokimi

(E. Soliyev),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi,

Zomin milliy tabiat bog‘i

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

7.

Zomin milliy tabiat bog‘i hududida 16 km ekoyo‘laklar tashkil etish.

1. Zomin milliy tabiat bog‘ida ekoyo‘laklar tashkil etish yo‘nalishini aniqlash va tanlangan yo‘nalishni loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil mart-aprel

Jizzax viloyati hokimi

(E. Soliyev),

Zomin milliy tabiat bog‘i

2. Loyiha hududlarida ekoyo‘laklarni tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

8.

Zomin o‘rmon xo‘jaligi yoki Zomin milliy tabiat bog‘i hududida 1 ta tashrif markazini tashkil etish.

1. Zomin o‘rmon xo‘jaligi yoki Zomin milliy tabiat bog‘i hududida tashrif markazini tashkil etish uchun rekreatsion va ekologik turizm uchun qulay yer maydonini aniqlash.

2024-yil mart-aprel

Jizzax viloyati hokimi

(E. Soliyev),

Zomin o‘rmon xo‘jaligi,

Zomin milliy tabiat bog‘i

2. Aniqlangan yer maydoni konturini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududida 1 ta tashrif markazini tashkil etish.

Loyihani amalga oshirish davrida

9.

Baxmal o‘rmon xo‘jaligi, Forish o‘rmon xo‘jaligi, Zomin o‘rmon xo‘jaligi, Jizzax o‘rmon xo‘jaligi, Xo‘jamushkent o‘rmon xo‘jaligi, G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi, Forish o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi, Zomin milliy tabiat bog‘i,Pistachilik ilmiy-tajriba stansiyasining moddiy-texnika bazasini yaxshilash, jumladan texnika va mexanizmlar bilan ta’minlash.

1. Baxmal o‘rmon xo‘jaligi uchun 8 ta texnika va 15 ta mexanizm, Forish o‘rmon xo‘jaligi uchun 5 ta texnika va 15 ta mexanizm, Zomin o‘rmon xo‘jaligi uchun 15 ta texnika va 25 ta mexanizm, Jizzax o‘rmon xo‘jaligi uchun 3 ta texnika va 10 ta mexanizm, Xo‘jamushkent o‘rmon xo‘jaligi uchun 3 ta texnika va 10 ta mexanizm, G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi uchun 4 ta texnika va 5 ta mexanizm, Forish o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi uchun 1 ta texnika va 5 ta mexanizm, Zomin milliy tabiat bog‘i uchun 10 ta texnika va 20 ta mexanizm va Pistachilik ilmiy-tajriba stansiyasi uchun 1 ta texnika va 5 ta mexanizm xarid qilish bo‘yicha tanlovlar e’lon qilish va ularni xarid qilish.

Loyihani amalga oshirish jadvali asosida

Jizzax viloyati hokimi

(E. Soliyev),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

Forish o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi,

Zomin milliy tabiat bog‘i,

Pistachilik ilmiy-tajriba stansiyasi

2. Texnika va mexanizmlardan maqsadli va samarali foydalanish, ularning saqlanishi va ishlatilishini nazorat qilish.

Doimiy ravishda

10.

Hududlardagi aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamlari ro‘yxatini shakllantirish.

1. Aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamini aniqlash maqsadida mahalla faollari bilan hamkorlikda ish tashkil etish.

2. Aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamlari imkoniyatidan kelib chiqib, ularni ishga jalb etish.

2025-yil dekabr

Jizzax viloyati hokimi

(E. Soliyev),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

Forish o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi,

G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi,

Zomin milliy tabiat bog‘i

11.

O‘rmon xo‘jaliklari, G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi, Forish o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi, Zomin milliy tabiat bog‘i,Pistachilik ilmiy-tajriba stansiyasi hududlaridagi o‘rmon fondi yerlarini xatlovdan o‘tkazish, undagi daraxt turlari, ularning yoshi va kamayib borayotgan turlari hisobga olinishini nazarda tutish hamda ma’lumotlarni raqamli platformada aks ettirish.

1. Loyiha guruhi va “O‘zbekkosmos” agentligi bilan birgalikda o‘rmon fondi yerlarini xatlovdan o‘tkazish va hududdagi daraxt turlari, ularning yoshi va kamayib borayotgan turlarini aniqlash.

Loyihani amalga oshirish davrida

Jizzax viloyati hokimi

(E. Soliyev),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

Forish o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi,

G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi,

Zomin milliy tabiat bog‘i,

Pistachilik ilmiy-tajriba stansiyasi

2. Ma’lumotlarni raqamli platformaga joylashtirish.

Doimiy ravishda

12.

O‘rmon xo‘jaliklari hududlariga tutash (yaqin, undan o‘tuvchi) umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarining ikki tomonida iqlimga mos daraxtlarni ekish.

1. Loyiha doirasida amalga oshiriladigan ishlardan iqtisod qilinadigan mablag‘lar miqdorini aniqlash.

2. O‘rmon xo‘jaliklari hududlariga tutash (yaqin, undan o‘tuvchi) yo‘llar masofasini aniqlash.

3. Tanlangan yo‘llarning ikki tomonida hududlarning iqlim sharoitiga mos daraxt turlarini ekish.

Iqtisod qilinadigan mablag‘lar hisobidan va loyihani amalga oshirish davrida

Jizzax viloyati hokimi

(E. Soliyev),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

Forish o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi,

Zomin milliy tabiat bog‘i

13.

Loyiha doirasida tadbirkorlik subyektlari bilan imzolangan kelishuvlarning o‘z vaqtida bajarilishi, moliyaviy resurslarning maqsadli ishlatilishi va o‘z muddatlarida to‘liq qaytarilishi yuzasidan tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish.

1. Loyiha doirasida hududda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish istagini bildirgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshiriladigan ishlar (xizmatlar) turini aniqlash.

2. Baxmal, Forish, Zomin, Jizzax va Xo‘jamushkent o‘rmon xo‘jaliklari va G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi, Forish o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi, Zomin milliy tabiat bog‘i,Pistachilik ilmiy-tajriba stansiyasi hamda tadbirkorlik subyektlari bilan kelishuvlar imzolash va undagi majburiyatlar bajarilishini monitoring qilib borish.

3. Qarz shartnomalari asosida mablag‘larning kelishilgan muddatlarda to‘liq qaytarilishini nazoratga olish.

Loyihani amalga oshirish davrida

Jizzax viloyati hokimi

(E. Soliyev),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

Forish o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi,

G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi,

Zomin milliy tabiat bog‘i,

Pistachilik ilmiy-tajriba stansiyasi

14.

O‘rmon landshaftlarini tiklash bo‘yicha innovatsion g‘oya va takliflarni shakllantirish.

1. Mahalliy aholi bilan davra suhbatlarini tashkil etish.

2. Mahalliy aholining o‘rmon landshaftlarini tiklash bo‘yicha innovatsion g‘oya va takliflarini o‘rganish hamda ularning ro‘yxatini shakllantirish.

2025-yil dekabr

Jizzax viloyati hokimi

(E. Soliyev),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

Forish o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi,

G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi,

Zomin milliy tabiat bog‘i

15.

Landshaftlarni tiklashda aniqlangan transchegaraviy muammolar va ularning yechimi bo‘yicha takliflarni shakllantirish va Loyiha guruhiga taqdim etish.

Transchegaraviy muammolar yuzaga kelgan taqdirda, uning mohiyati va yechimi bo‘yicha takliflarni Loyiha guruhiga taqdim etish.

Loyihani amalga oshirish davrida muammo yuzaga kelgan hollarda

Jizzax viloyati hokimi

(E. Soliyev),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

Forish o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi,

G‘allaorol ixtisoslashtirilgan o‘rmon xo‘jaligi,

Zomin milliy tabiat bog‘i

16.

Loyihalarni amalga oshirishda qurilish, muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani rivojlantirishga ruxsat berish bilan bog‘liq va boshqa jarayonlarni tashkillashtirish.

1. Loyiha guruhi tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlarni, jumladan qurilish, muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani rivojlantirishga ruxsat berish bilan bog‘liq tadbirlarni bajarishga ko‘maklashish.

2. Obyektlarning to‘laqonli ishga tushishini ta’minlash maqsadida loyiha hududidan tashqaridagi zarur muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani yaratish.

Loyihani amalga oshirish davrida

Jizzax viloyati hokimi (E. Soliyev),

tegishli idora va tashkilotlar

T/r

Chora-tadbirlar nomi

Amalga oshirish mexanizmi

Muddati

Mas’ul ijrochilar

1.

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligining 15 000 gektar, Kosonsoy o‘rmon xo‘jaligining 700 gektar, Namangan o‘rmon xo‘jaligining 600 gektar, Pop milliy tabiat bog‘ining 2 000 gektar yer maydonida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashish.

1. Tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘i hududlarida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashiladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Namangan viloyati hokimi

(Sh. Abdurazakov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘i

2. Tanlangan yer maydonlarining konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashish ishlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

2.

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi hududida 5 500 gektar yaylovlarni qayta tiklash.

1. Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi hududida yaylovlarni qayta tiklash tadbirlari olib boriladigan yaylov maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Namangan viloyati hokimi

(Sh. Abdurazakov),

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida yaylovlarni qayta tiklash tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

3.

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligining 800 gektar va Pop milliy tabiat bog‘ining 400 gektar yer maydonida suvni tejash, tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroziyasiga qarshi kurashish tadbirlarini amalga oshirish.

1. Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi va Pop milliy tabiat bog‘i hududlarida suvni tejash, tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroziyasiga qarshi kurashish tadbirlari amalga oshiriladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Namangan viloyati hokimi

(Sh. Abdurazakov),

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi,

Pop milliy tabiat bog‘i

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida suvni tejash, tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroziyasiga qarshi kurashish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

4.

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligining 500 gektar, Kosonsoy o‘rmon xo‘jaligining 300 gektar, Namangan o‘rmon xo‘jaligining 300 gektar va Pop milliy tabiat bog‘ining 500 gektar yer maydonida agroo‘rmonchilik tadbirlarini amalga oshirish.

1. Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi, Kosonsoy va Namangan o‘rmon xo‘jaliklari hamda Pop milliy tabiat bog‘i hududlarida agroo‘rmonchilik tadbirlari amalga oshiriladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Namangan viloyati hokimi

(Sh. Abdurazakov),

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi,

Kosonsoy o‘rmon xo‘jaligi,

Namangan o‘rmon xo‘jaligi,

Pop milliy tabiat bog‘i

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida agroo‘rmonchilik tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

5.

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar, Kosonsoy o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar, Namangan o‘rmon xo‘jaligining 200 gektar va O‘rtaorol ishlab chiqarish korxonasining 100 gektar yer maydonida sanoatbop o‘rmonzorlarni tashkil etish.

1. Pop ixtisoslashg�n o‘rmon xo‘jaligi, Kosonsoy va Namangan o‘rmon xo‘jaliklari hamda O‘rtaorol ishlab chiqarish korxonasi hududlarida yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Namangan viloyati hokimi

(Sh. Abdurazakov),

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi,

Kosonsoy o‘rmon xo‘jaligi,

Namangan o‘rmon xo‘jaligi,

O‘rtaorol ishlab chiqarish korxonasi

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida sanoatbop o‘rmonzorlar tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

6.

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligining 300 gektar va Pop milliy tabiat bog‘ining 200 gektar yer maydonida dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish.

1. Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi va Pop milliy tabiat bog‘i hududlarida dorivor o‘simliklar plantatsiyalari tashkil etiladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Namangan viloyati hokimi

(Sh. Abdurazakov),

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi,

Pop milliy tabiat bog‘i

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

7.

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi hududida 15 km ekoyo‘laklar tashkil etish.

1. Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligida ekoyo‘laklar tashkil etish yo‘nalishini aniqlash va tanlangan yo‘nalishni Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil mart-aprel

Namangan viloyati hokimi

(Sh. Abdurazakov),

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi

2. Loyiha hududlarida ekoyo‘laklarni tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

8.

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi yoki Pop milliy tabiat bog‘i hududida 1 ta tashrif markazini tashkil etish.

1. Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi yoki Pop milliy tabiat bog‘i hududida tashrif markazini tashkil etish uchun rekreatsion va ekologik turizm uchun qulay yer maydonini aniqlash.

2024-yil mart-aprel

Namangan viloyati hokimi

(Sh. Abdurazakov),

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi,

Pop milliy tabiat bog‘i

2. Aniqlangan yer maydoni konturini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududida 1 ta tashrif markazini tashkil etish.

Loyihani amalga oshirish davrida

9.

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi va Pop milliy tabiat bog‘ining moddiy-texnika bazasini yaxshilash, jumladan ularni texnika va mexanizmlar bilan ta’minlash.

1. Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi uchun 15 ta texnika va 50 ta mexanizm hamda Pop milliy tabiat bog‘i uchun 5 ta texnika va 10 ta mexanizm xarid qilish bo‘yicha tanlovlar e’lon qilish va ularni xarid qilish.

Loyihani amalga oshirish jadvali asosida

Namangan viloyati hokimi

(Sh. Abdurazakov),

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi,

Pop milliy tabiat bog‘i

2. Texnika va mexanizmlardan maqsadli va samarali foydalanish, ularning saqlanishi va ishlatilishini nazorat qilish.

Doimiy ravishda

10.

Hududlardagi aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamlari ro‘yxatini shakllantirish.

1. Aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamini aniqlash maqsadida mahalla faollari bilan hamkorlikda ish tashkil etish.

2. Aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamlari imkoniyatidan kelib chiqib, ularni ishga jalb etish.

2025-yil dekabr

Namangan viloyati hokimi

(Sh. Abdurazakov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

Pop milliy tabiat bog‘i

11.

O‘rmon xo‘jaliklari va Pop milliy tabiat bog‘i hududlaridagi o‘rmon fondi yerlarini xatlovdan o‘tkazish, undagi daraxt turlari, ularning yoshi va kamayib borayotgan turlari hisobga olinishini nazarda tutish hamda ma’lumotlarni raqamli platformada aks ettirish.

1. Loyiha guruhi va “O‘zbekkosmos” agentligi bilan birgalikda o‘rmon fondi yerlarini xatlovdan o‘tkazish va hududdagi daraxt turlari, ularning yoshi va kamayib borayotgan turlarini aniqlash.

Loyihani amalga oshirish davrida

Namangan viloyati hokimi

(Sh. Abdurazakov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

Pop milliy tabiat bog‘i

2. Ma’lumotlarni raqamli platformaga joylashtirish.

Doimiy ravishda

12.

O‘rmon xo‘jaliklari hududlariga tutash (yaqin, undan o‘tuvchi) umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarining ikki tomonida iqlimga mos daraxtlarni ekish.

1. Loyiha doirasida amalga oshiriladigan ishlardan iqtisod qilinadigan mablag‘lar miqdorini aniqlash.

2. O‘rmon xo‘jaliklari hududlariga tutash (yaqin, undan o‘tuvchi) umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarining masofasini aniqlash.

3. Tanlangan yo‘llarning ikki tomonida hududlarning iqlim sharoitiga mos daraxt turlarini ekish.

Iqtisod qilinadigan mablag‘lar hisobidan va loyihani amalga oshirish davrida

Namangan viloyati hokimi

(Sh. Abdurazakov),

Pop ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi,

Pop milliy tabiat bog‘i

13.

Loyiha doirasida tadbirkorlik subyektlari bilan imzolangan kelishuvlarning o‘z vaqtida bajarilishi, moliyaviy resurslarning maqsadli ishlatilishi va o‘z muddatlarida to‘liq qaytarilishi yuzasidan tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish.

1. Loyiha doirasida hududda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish istagini bildirgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshiriladigan ishlar (xizmatlar) turini aniqlash.

2. O‘rmon xo‘jaliklari va Pop milliy tabiat bog‘i hamda tadbirkorlik subyektlari bilan kelishuvlar imzolash va undagi majburiyatlar bajarilishini monitoring qilib borish.

3. Qarz shartnomalari asosida mablag‘larning kelishilgan muddatlarda to‘liq qaytarilishini nazoratga olish.

Loyihani amalga oshirish davrida

Namangan viloyati hokimi

(Sh. Abdurazakov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

Pop milliy tabiat bog‘i

14.

O‘rmon landshaftlarini tiklash bo‘yicha innovatsion g‘oya va takliflarni shakllantirish.

1. Mahalliy aholi bilan davra suhbatlarini tashkil etish.

2. Mahalliy aholining o‘rmon landshaftlarini tiklash bo‘yicha innovatsion g‘oya va takliflarini o‘rganish, ularning ro‘yxatini shakllantirish.

2025-yil dekabr

Nam�ngan viloyati hokimi

(Sh. Abdurazakov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

Pop milliy tabiat bog‘i

15.

Landshaftlarni tiklashda aniqlangan transchegaraviy muammolar va ularning yechimi bo‘yicha takliflarni shakllantirish va Loyiha guruhiga taqdim etish.

Transchegaraviy muammolar yuzaga kelgan taqdirda, uning mohiyati va yechimi bo‘yicha takliflarni Loyiha guruhiga taqdim etish.

Loyihani amalga oshirish davrida muammo yuzaga kelgan hollarda

Namangan viloyati hokimi

(Sh. Abdurazakov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

Pop milliy tabiat bog‘i

16.

Loyihalarni amalga oshirishda qurilish, muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani rivojlantirishga ruxsat berish bilan bog‘liq va boshqa jarayonlarni tashkillashtirish.

1. Loyiha guruhi tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlarni, jumladan qurilish, muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani rivojlantirishga ruxsat berish bilan bog‘liq tadbirlarni bajarishga ko‘maklashish.

2. Obyektlarning to‘laqonli ishga tushishini ta’minlash maqsadida loyiha hududidan tashqaridagi zarur muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani yaratish.

Loyihani amalga oshirish davrida

Namangan viloyati hokimi

(Sh. Abdurazakov),

tegishli idora va tashkilotlar

T/r

Chora-tadbirlar nomi

Amalga oshirish mexanizmi

Muddati

Mas’ul ijrochilar

1.

Dehqonobod o‘rmon xo‘jaligining 12 000 gektar, Qamashi o‘rmon xo‘jaligining 5 000 gektar, Kitob o‘rmon xo‘jaligining 9 560 gektar, Yakkabog‘ o‘rmon xo‘jaligining 6 500 gektar, Qashqadaryo o‘rmon xo‘jaligining 1 800 gektar, Jovuz o‘rmon xo‘jaligining 1 040 gektar, Muborak o‘rmon xo‘jaligining 1 000 gektar, Sho‘rtan o‘rmon xo‘jaligining 1 500 gektar, Qumdaryo o‘rmon xo‘jaligining 5 000 gektar, Shahrisabz o‘rmon xo‘jaligining 3 000 gektar yer maydonida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashish.

1. Tegishli o‘rmon xo‘jaliklari hududlarida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashi�adigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Qashqadaryo viloyati hokimi

(M. Azimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari

2. Tanlangan yer maydonlarining konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashish ishlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

2.

Dehqonobod o‘rmon xo‘jaligi hududida 1 000 gektar, Qamashi o‘rmon xo‘jaligi hududida 1 000 gektar, Kitob o‘rmon xo‘jaligi hududida 3 000 gektar, Yakkabog‘ o‘rmon xo‘jaligi hududida 2 000 gektar, Qashqadaryo o‘rmon xo‘jaligi hududida 500 gektar, Qumdaryo o‘rmon xo‘jaligi hududida 1 000 gektar,Shahrisabz o‘rmon xo‘jaligi hududida 500 gektar yaylovlarni qayta tiklash.

1. Tegishli o‘rmon xo‘jaliklari hududlarida yaylovlarni qayta tiklash tadbirlari olib boriladigan yaylov maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Qashqadaryo viloyati hokimi

(M. Azimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida yaylovlarni qayta tiklash tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

3.

Dehqonobod o‘rmon xo‘jaligining 1 000 gektar, Qamashi o‘rmon xo‘jaligining 1 100 gektar, Kitob o‘rmon xo‘jaligining 1 200 gektar, Yakkabog‘ o‘rmon xo‘jaligining 500 gektar, Qashqadaryo o‘rmon xo‘jaligining 600 gektar, Shahrisabz o‘rmon xo‘jaligining 500 gektar yer maydonida suvni tejash, tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroziyasiga qarshi kurashish tadbirlarini amalga oshirish.

1. Tegishli o‘rmon xo‘jaliklari hududlarida suvni tejash, tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroziyasiga qarshi kurashish tadbirlari amalga oshiriladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Qashqadaryo viloyati hokimi

(M. Azimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida suvni tejash, tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroziyasiga qarshi kurashish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

4.

Dehqonobod o‘rmon xo‘jaligining 800 gektar, Qamashi o‘rmon xo‘jaligining 900 gektar, Kitob o‘rmon xo‘jaligining 700 gektar, Yakkabog‘ o‘rmon xo‘jaligining 400 gektar, Qashqadaryo o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar, Qumdaryo o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar va Shahrisabz o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar yer maydonida agroo‘rmonchilik tadbirlarini amalga oshirish.

1. Tegishli o‘rmon xo‘jaliklari hududlarida agroo‘rmonchilik tadbirlari amalga oshiriladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Qashqadaryo viloyati hokimi

(M. Azimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida agroo‘rmonchilik tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

5.

Qamashi o‘rmon xo‘jaligining 200 gektar, Kitob o‘rmon xo‘jaligining 200 gektar, Yakkabog‘ o‘rmon xo‘jaligining 150 gektar, Qashqadaryo o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar, Sho‘rtan o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar, Qumdaryo o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar, Shahrisabz o‘rmon xo‘jaligining 200 gektar yer maydonida sanoatbop o‘rmonzorlar tashkil etish.

1. Tegishli o‘rmon xo‘jaliklari hududlarida sanoatbop o‘rmonzorlar tashkil etiladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Qashqadaryo viloyati hokimi

(M. Azimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida sanoatbop o‘rmonzorlar tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

6.

Dehqonobod o‘rmon xo‘jaligining 50 gektar, Qamashi o‘rmon xo‘jaligining 50 gektar, Kitob o‘rmon xo‘jaligining 500 gektar, Yakkabog‘ o‘rmon xo‘jaligining 50 gektar, Qashqadaryo o‘rmon xo‘jaligining 50 gektar, Jovuz o‘rmon xo‘jaligining 50 gektar, Sho‘rtan o‘rmon xo‘jaligining 50 gektar, Qumdaryo o‘rmon xo‘jaligining 20 gektar, Shahrisabz o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar yer maydonida dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish.

1. Tegishli o‘rmon xo‘jaliklari hududlarida dorivor o‘simliklar plantatsiyalari tashkil etiladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Qashqadaryo viloyati hokimi

(M. Azimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

7.

Dehqonobod o‘rmon xo‘jaligi, Qamashi o‘rmon xo‘jaligi, Kitob o‘rmon xo‘jaligi, Yakkabog‘ o‘rmon xo‘jaligi, Muborak o‘rmon xo‘jaligi, Qashqadaryo o‘rmon xo‘jaligi, Jovuz o‘rmon xo‘jaligi, Sho‘rtan o‘rmon xo‘jaligi, Qumdaryo o‘rmon xo‘jaligi, Shahrisabz o‘rmon xo‘jaligining moddiy-texnika bazasini yaxshilash, jumladan texnika va mexanizmlar bilan ta’minlash.

1. Dehqonobod o‘rmon xo‘jaligi uchun 6 ta texnika va 18 ta mexanizm, Qamashi o‘rmon xo‘jaligi uchun 5 ta texnika va 18 ta mexanizm, Kitob o‘rmon xo‘jaligi uchun 7 ta texnika va 18 ta mexanizm, Yakkabog‘ o‘rmon xo‘jaligi uchun 4 ta texnika va 10 ta mexanizm, Muborak o‘rmon xo‘jaligi uchun 2 ta texnika va 8 ta mexanizm, Qashqadaryo o‘rmon xo‘jaligi uchun 2 ta texnika va 6 ta mexanizm, Jovuz o‘rmon xo‘jaligi uchun 2 ta texnika va 8 ta mexanizm, Sho‘rtan o‘rmon xo‘jaligi uchun 3 ta texnika va 8 ta mexanizm, Qumdaryo o‘rmon xo‘jaligi uchun 4 ta texnika va 6 ta mexanizm hamda Shahrisabz o‘rmon xo‘jaligi uchun 5 ta texnika va 10 ta mexanizm xarid qilish bo‘yicha tanlovlar e’lon qilish va ularni xarid qilish.

Loyihani amalga oshirish jadvali asosida

Qashqadaryo viloyati hokimi

(M. Azimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari

2. Texnika va mexanizmlardan maqsadli va samarali foydalanish, ularning saqlanishi va ishlatilishini nazorat qilish.

Doimiy ravishda

8.

Hududlardagi aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamlari ro‘yxatini shakllantirish.

1. Aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamini aniqlash maqsadida mahalla faollari bilan hamkorlikda ish tashkil etish.

2. Aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamlari imkoniyatidan kelib chiqib, ularni ishga jalb etish.

2025-yil dekabr

Qashqadaryo viloyati hokimi

(M. Azimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari

9.

Dehqonobod o‘rmon xo‘jaligi, Qamashi o‘rmon xo‘jaligi, Kitob o‘rmon xo‘jaligi, Yakkabog‘ o‘rmon xo‘jaligi,Muborak o‘rmon xo‘jaligi, Qashqadaryo o‘rmon xo‘jaligi, Jovuz o‘rmon xo‘jaligi, Sho‘rtan o‘rmon xo‘jaligi, Qumdaryo o‘rmon xo‘jaligi, Shahrisabz o‘rmon xo‘jaligi, Muborak o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi hududidagi o‘rmon fondi yerlarini xatlovdan o‘tkazish, undagi daraxt turlari, ularning yoshi va kamayib borayotgan turlari hisobga olinishini nazarda tutish hamda ma’lumotlarni raqamli platformada aks ettirish.

1. Loyiha guruhi va “O‘zbekkosmos” agentligi bilan birgalikda o‘rmon fondi yerlarini xatlovdan o‘tkazish va hududdagi daraxt turlari, ularning yoshi va kamayib borayotgan turlarini aniqlash.

Loyihani amalga oshirish davrida

Qashqadaryo viloyati hokimi

(M. Azimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi

2. Ma’lumotlarni raqamli platformaga joylashtirish.

Doimiy ravishda

10.

O‘rmon xo‘jaliklari hududlariga tutash (yaqin, undan o‘tuvchi) umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarining ikki tomonida iqlimga mos daraxtlarni ekish.

1. Loyiha doirasida amalga oshiriladigan ishlardan iqtisod qilinadigan mablag‘lar miqdorini aniqlash.

2. O‘rmon xo‘jaliklari hududlariga tutash (yaqin, undan o‘tuvchi) yo‘llar masofasini aniqlash.

3. Tanlangan yo‘llarning ikki tomonida hududlarning iqlim sharoitiga mos daraxt turlarini ekish.

Iqtisod qilinadigan mablag‘lar hisobidan va loyihani amalga oshirish davrida

Qashqadaryo viloyati hokimi

(M. Azimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi

11.

Loyiha doirasida tadbirkorlik subyektlari bilan imzolangan kelishuvlarning o‘z vaqtida bajarilishi, moliyaviy resurslarning maqsadli ishlatilishi va o‘z muddatlarida to‘liq qaytarilishi yuzasidan tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish.

1. Loyiha doirasida hududda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish istagini bildirgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshiriladigan ishlar (xizmatlar) turini aniqlash.

2. O‘rmon xo‘jaliklari va Muborak o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi hamda tadbirkorlik subyektlari bilan kelishuvlar imzolash va undagi majburiyatlar bajarilishini monitoring qilib borish.

3. Qarz shartnomalari asosida mablag‘larning kelishilgan muddatlarda to‘liq qaytarilishini nazoratga olish.

Loyihani amalga oshirish davrida

Qashqadaryo viloyati hokimi

(M. Azimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi

12.

O‘rmon landshaftlarini tiklash bo‘yicha innovatsion g‘oya takliflarini shakllantirish.

1. Mahalliy aholi bilan davra suhbatlarini tashkil etish.

2. Mahalliy aholining o‘rmon landshaftlarini tiklash bo‘yicha innovatsion g‘oya va takliflarini o‘rganish hamda ularning ro‘yxatini shakllantirish.

2025-yil dekabr

Qashqadaryo viloyati hokimi

(M. Azimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi

13.

Landshaftlarni tiklashda aniqlangan transchegaraviy muammolar va ularning yechimi bo‘yicha takliflarni shakllantirish va loyiha guruhiga taqdim etish.

Transchegaraviy muammolar yuzaga kelgan taqdirda, uning mohiyati va yechimi bo‘yicha takliflarni Loyiha guruhiga taqdim etish.

Loyihani amalga oshirish davrida muammo yuzaga kelgan hollarda

Qashqadaryo viloyati hokimi

(M. Azimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

o‘rmon-ovchilik xo‘jalig�

14.

Loyihalarni amalga oshirishda qurilish, muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani rivojlantirishga ruxsat berish bilan bog‘liq va boshqa jarayonlarni tashkillashtirish.

1. Loyiha guruhi tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlarni, jumladan qurilish, muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani rivojlantirishga ruxsat berish bilan bog‘liq tadbirlarni bajarishga ko‘maklashish.

2. Obyektlarning to‘laqonli ishga tushishini ta’minlash maqsadida loyiha hududidan tashqaridagi zarur muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani yaratish.

Loyihani amalga oshirish davrida

Qashqadaryo viloyati hokimi

(M. Azimov),

tegishli idora va tashkilotlar

T/r

Chora-tadbirlar nomi

Amalga oshirish mexanizmi

Muddati

Mas’ul ijrochilar

1.

Samarqand o‘rmon xo‘jaligining 1 600 gektar, Saroyqo‘rg‘on o‘rmon xo‘jaligining 3 000 gektar, Jomboy o‘rmon xo‘jaligining 200 gektar, Kattaqo‘rg‘on o‘rmon xo‘jaligining 1 000 gektar, Oqdaryo o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar, Paxtachi o‘rmon xo‘jaligining 300 gektar, Fozilmon ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligining 4 000 gektar, Urgut ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligining 1 500 gektar, Ishtixon o‘rmon xo‘jaligining 400 gektar va Omonqo‘ton milliy tabiat bog‘ining 200 gektar yer maydonida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashish.

1. Tegishli o‘rmon xo‘jaliklari, milliy tabiat bog‘i va i�tisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi hududlarida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashiladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart — aprel

Samarqand viloyati hokimi

(E. Turdimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaliklari

Omonqo‘ton milliy tabiat bog‘i

2. Tanlangan yer maydonlarining konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashish ishlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

2.

Samarqand o‘rmon xo‘jaligi hududida 2 500 gektar, Saroyqo‘rg‘on o‘rmon xo‘jaligi hududida 1 500 gektar, Kattaqo‘rg‘on o‘rmon xo‘jaligi hududida 500 gektar va Fozilmon ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi hududida 1 000 gektar yaylovlarni qayta tiklash.

1. Tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi hududida yaylovlarni qayta tiklash tadbirlari olib boriladigan yaylov maydonlarini tanlash.

2024-yil mart — aprel

Samarqand viloyati hokimi

(E. Turdimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida yaylovlarni qayta tiklash tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

3.

Samarqand o‘rmon xo‘jaligining 700 gektar va Urgut ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligining 700 gektar yer maydonida suvni tejash, tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroziyasiga qarshi kurashish tadbirlarini amalga oshirish.

1. Samarqand o‘rmon xo‘jaligi va Urgut ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi hududlarida suvni tejash, tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroziyasiga qarshi kurashish tadbirlari amalga oshiriladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart — aprel

Samarqand viloyati hokimi

(E. Turdimov),

Samarqand o‘rmon xo‘jaligi,

Urgut ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida suvni tejash, tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroziyasiga qarshi kurashish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

4.

Samarqand o‘rmon xo‘jaligining 300 gektar, Saroyqo‘rg‘on o‘rmon xo‘jaligining 200 gektar, Ishtixon o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar, Kattaqo‘rg‘on o‘rmon xo‘jaligining 600 gektar, Fozilmon ixtisoslangan o‘rmon xo‘jaligining 800 gektar va Urgut ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligining 500 gektar yer maydonida agroo‘rmonchilik tadbirlarini amalga oshirish.

1. Tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi hududlarida agroo‘rmonchilik tadbirlari amalga oshiriladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart — aprel

Samarqand viloyati hokimi

(E. Turdimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaliklari

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida agroo‘rmonchilik tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

5.

Samarqand o‘rmon xo‘jaligining 250 gektar, Kattaqo‘rg‘on o‘rmon xo‘jaligining 300 gektar, Jomboy o‘rmon xo‘jaligining 250 gektar, Oqdaryo o‘rmon xo‘jaligining 300 gektar, Paxtachi va Ishtixon o‘rmon xo‘jaliklarining 200 gektardan yer maydonida sanoatbop o‘rmonzorlar tashkil etish.

1. Samarqand, Kattaqo‘rg‘on, Jomboy, Oqdaryo, Paxtachi va Ishtixon o‘rmon xo‘jaliklari hududlarida yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart — aprel

Samarqand viloyati hokimi

(E. Turdimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida sanoatbop o‘rmonzorlar tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

6.

Samarqand o‘rmon xo‘jaligining 500 gektar, Saroyqo‘rg‘on o‘rmon xo‘jaligining 50 gektar, Kattaqo‘rg‘on o‘rmon xo‘jaligining 50 gektar, Darg‘om o‘rmon ishlab chiqarish korxonasining 50 gektar, Fozilmon ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar, Urgut ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligining 300 gektar yer maydonida dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish.

1. Tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi hamda Darg‘om o‘rmon ishlab chiqarish korxonasi hududlarida dorivor o‘simliklar plantatsiyalari tashkil etiladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart — aprel

Samarqand viloyati hokimi

(E. Turdimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaliklari,

Darg‘om o‘rmon ishlab chiqarish korxonasi

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

7.

Samarqand o‘rmon xo‘jaligi hududida 1 ta tashrif markazini tashkil etish.

1. Samarqand o‘rmon xo‘jaligida tashrif markazini tashkil etish uchun rekreatsion va ekologik turizm uchun qulay yer maydonini aniqlash.

2024-yil mart — aprel

Samarqand viloyati hokimi

(E. Turdimov),

Samarqand o‘rmon xo‘jaligi

2. Aniqlangan yer maydoni konturini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududida 1 ta tashrif markazini tashkil etish.

Loyihani amalga oshirish davrida

8.

Samarqand o‘rmon xo‘jaligi, Saroyqo‘rg‘on o‘rmon xo‘jaligi, Kattaqo‘rg‘on o‘rmon xo‘jaligi, Jomboy o‘rmon xo‘jaligi, Oqdaryo o‘rmon xo‘jaligi, Paxtachi o‘rmon xo‘jaligi, Ishtixon o‘rmon xo‘jaligi, Fozilmon ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi va Urgut ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligining moddiy-texnika bazasini yaxshilash, jumladan texnika va mexanizmlar bilan ta’minlash.

1. Samarqand o‘rmon xo‘jaligi uchun 5 ta texnika va 10 ta mexanizm, Saroyqo‘rg‘on o‘rmon xo‘jaligi uchun 5 ta texnika va 10 ta mexanizm, Kattaqo‘rg‘on o‘rmon xo‘jaligi uchun 5 ta texnika va 10 ta mexanizm, Jomboy o‘rmon xo‘jaligi uchun 1 ta texnika va 4 ta mexanizm, Oqdaryo o‘rmon xo‘jaligi uchun 1 ta texnika va 4 ta mexanizm, Paxtachi o‘rmon xo‘jaligi uchun 1 ta texnika va 4 ta mexanizm, Fozilmon ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi uchun 5 ta texnika va 10 ta mexanizm, Urgut ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi uchun 1 ta texnika va 4 ta mexanizm va Ishtixon o‘rmon xo‘jaligi uchun 1 ta texnika va 4 ta mexanizm xarid qilish bo‘yicha tanlovlar e’lon qilish va ularni xarid qilish.

Loyihani amalga oshirish jadvali asosida

Samarqand viloyati hokimi

(E. Turdimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaliklari

2. Texnika va mexanizmlardan maqsadli va samarali foydalanish, ularning saqlanishi va ishlatilishini nazorat qilish.

Doimiy ravishda

9.

Hududlardagi aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamlari ro‘yxatini shakllantirish.

1. Aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamini aniqlash maqsadida mahalla faollari bilan hamkorlikda ish tashkil etish.

2. Aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamlari imkoniyatidan kelib chiqib, ularni ishga jalb etish.

2025-yil dekabr

Samarqand viloyati hokimi

(E. Turdimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaliklari va Omonqo‘ton milliy tabiat bog‘i

10.

Jomboy, Ishtixon, Kattaqo‘rg‘on, Oqdaryo, Paxtachi, Samarqand va Saroyqo‘rg‘on o‘rmon xo‘jaliklari, Fozilmon va Urgut ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaliklari,Darg‘om o‘rmon ishlab chiqarish korxonasi, Zarafshon va Omonqo‘ton milliy tabiat bog‘lari hududidagi o‘rmon fondi yerlarini xatlovdan o‘tkazish, undagi daraxt turlari, ularning yoshi va kamayib borayotgan turlari hisobga olinishini nazarda tutish hamda ma’lumotlarni raqamli platformada aks ettirish.

1. Loyiha guruhi va “O‘zbekkosmos” agentligi bilan birgalikda o‘rmon fondi yerlarini xatlovdan o‘tkazish va hududdagi daraxt turlari, ularning yoshi va kamayib borayotgan turlarini aniqlash.

Loyihani amalga oshirish davrida

Samarqand viloyati hokimi

(E. Turdimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaliklari,

Zarafshon va Omonqo‘ton milliy tabiat bog‘lari,

Darg‘om o‘rmon ishlab chiqarish korxonasi

2. Ma’lumotlarni raqamli platformaga joylashtirish.

Doimiy ravishda

11.

O‘rmon xo‘jaliklari hududlariga tutash (yaqin, undan o‘tuvchi) umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarining ikki tomonida iqlimga mos daraxtlarni ekish.

1. Loyiha doirasida amalga oshiriladigan ishlardan iqtisod qilinadigan mablag‘lar miqdorini aniqlash.

2. O‘rmon xo‘jaliklari hududlariga tutash (yaqin, undan o‘tuvchi) yo‘llar masofasini aniqlash.

3. Tanlangan yo‘llarning ikki tomonida hududlarning iqlim sharoitiga mos daraxt turlarini ekish.

Iqtisod qilinadigan mablag‘lar hisobidan va loyihani amalga oshirish davrida

Samarqand viloyati hokimi

(E. Turdimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaliklari,

Omonqo‘ton milliy tabiat bog‘i

12.

Loyiha doirasida tadbirkorlik subyektlari bilan imzolangan kelishuvlarning o‘z vaqtida bajarilishi, moliyaviy resurslarning maqsadli ishlatilishi va o‘z muddatlarida to‘liq qaytarilishi yuzasidan tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish.

1. Loyiha doirasida hududda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish istagini bildirgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshiriladigan ishlar (xizmatlar) turini aniqlash.

2. Jomboy, Ishtixon, Kattaqo‘rg‘on, Oqdaryo, Paxtachi, Samarqand va Saroyqo‘rg‘on o‘rmon xo‘jaliklari, Fozilmon va Urgut ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaliklari, Zarafshon va Omonqo‘ton milliy tabiat bog‘lari, Darg‘om o‘rmon ishlab chiqarish korxonasi va tadbirkorlik subyektlari bilan kelishuvlar imzolash va undagi majburiyatlar bajarilishini monitoring qilib borish.

3. Qarz shartnomalari asosida mablag‘larning kelishilgan muddatlarda to‘liq qaytarilishini nazoratga olish.

Loyihani amalga oshirish davrida

Samarqand viloyati hokimi

(E. Turdimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari, ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘lari

13.

O‘rmon landshaftlarini tiklash bo‘yicha innovatsion g‘oya va takliflarni shakllantirish.

1. Mahalliy aholi bilan davra suhbatlarini tashkil etish.

2. Mahalliy aholining o‘rmon landshaftlarini tiklash bo‘yicha innovatsion g‘oya va takliflarini o‘rganish hamda ularning ro‘yxatini shakllantirish.

2025-yil dekabr

Samarqand viloyati hokimi

(E. Turdimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari, ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘lari

14.

Landshaftlarni tiklashda aniqlangan transchegaraviy muammolar va ularning yechimi bo‘yicha takliflarni shakllantirish va Loyiha guruhiga taqdim etish.

Transchegaraviy muammolar yuzaga kelgan taqdirda, uning mohiyati va yechimi bo‘yicha takliflarni Loyiha guruhiga taqdim etish.

Loyihani amalga oshirish davrida muammo yuzaga kelgan hollarda

Samarqand viloyati hokimi

(E. Turdimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari, ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘lari

15.

Loyihalarni amalga oshirishda qurilish, muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani rivojlantirishga ruxsat berish bilan bog‘liq va boshqa jarayonlarni tashkillashtirish.

1. Loyiha guruhi tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlarni, jumladan qurilish, muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani rivojlantirishga ruxsat berish bilan bog‘liq tadbirlarni bajarishga ko‘maklashish.

2. Obyektlarning to‘laqonli ishga tushishini ta’minlash maqsadida loyiha hududidan tashqaridagi zarur muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani yaratish.

Loyihani amalga oshirish davrida

Samarqand viloyati hokimi

(E. Turdimov),

tegishli idora va tashkilotlar

T/r

Chora-tadbirlar nomi

Amalga oshirish mexanizmi

Muddati

Mas’ul ijrochilar

1.

Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligining 600 gektar va Qolgansir o‘rmon-ovchilik xo‘jaligining 500 gektar yer maydonida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashish.

1. Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi va Qolgansir o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi hududlarida yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Sirdaryo viloyati hokimi

(A. Maxmudaliyev),

Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi,

Qolgansir o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi

2. Tanlangan yer maydonlarining konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashish ishlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

2.

Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi hududida 800 gektar va Qolgansir o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi hududida 700 gektar yaylovlarni qayta tiklash.

1. Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi va Qolgansir o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi hududlarida yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Sirdaryo viloyati hokimi

(A. Maxmudaliyev),

Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi,

Qolgansir o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida yaylovlarni qayta tiklash tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

3.

Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligining 500 gektar yer maydonida dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish.

1. Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi dorivor o‘simliklar plantatsiyalari tashkil etiladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Sirdaryo viloyati hokimi

(A. Maxmudaliyev),

Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

4.

Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligining 600 gektar yer maydonida sanoatbop o‘rmonzorlar tashkil etish.

1. Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi hududida yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Sirdaryo viloyati hokimi

(A. Maxmudaliyev),

Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruh�ga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida sanoatbop o‘rmonzorlar tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

5.

Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi va Qolgansir o‘rmon-ovchilik xo‘jaligining moddiy-texnika bazasini yaxshilash, jumladan texnika va mexanizmlar bilan ta’minlash.

1. Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi uchun 10 ta texnika va 30 ta mexanizm hamda Qolgansir o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi uchun 5 ta texnika va 20 ta mexanizm xarid qilish bo‘yicha tanlovlar e’lon qilish va ularni xarid qilish.

2. Texnika va mexanizmlardan samarali foydalanish, to‘laqonli saqlanishi va ishlatishini nazorat qilish.

Loyihani amalga oshirish jadvali asosida,

Doimiy ravishda

Sirdaryo viloyati hokimi

(A. Maxmudaliyev),

Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi,

Qolgansir o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi

6.

Hududlardagi aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamlari ro‘yxatini shakllantirish.

1. Aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamini aniqlash maqsadida mahalla faollari bilan hamkorlikda ish tashkil etish.

2. Aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamlari imkoniyatidan kelib chiqib, ularni ishga jalb etish.

2025-yil dekabr

Sirdaryo viloyati hokimi

(A. Maxmudaliyev),

Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi,

Qolgansir o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi

7.

Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi va Qolgansir o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi hududidagi o‘rmon fondi yerlarini xatlovdan o‘tkazish, undagi daraxt turlari, ularning yoshi va kamayib borayotgan turlari hisobga olinishini nazarda tutish hamda ma’lumotlarni raqamli platformada aks ettirish.

1. Loyiha guruhi va “O‘zbekkosmos” agentligi bilan birgalikda o‘rmon fondi yerlarini xatlovdan o‘tkazish va hududdagi daraxt turlari, ularning yoshi va kamayib borayotgan turlarini aniqlash.

Loyihani amalga oshirish davrida

Sirdaryo viloyati hokimi

(A. Maxmudaliyev),

Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi,

Qolgansir o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi

2. Ma’lumotlarni raqamli platformaga joylashtirish.

Doimiy ravishda

8.

O‘rmon xo‘jaliklari hududlariga tutash (yaqin, undan o‘tuvchi) umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarining ikki tomonida iqlimga mos daraxtlarni ekish.

1. Loyiha doirasida amalga oshiriladigan ishlardan iqtisod qilinadigan mablag‘lar miqdorini aniqlash.

2. O‘rmon xo‘jaliklari hududlariga tutash (yaqin, undan o‘tuvchi) yo‘llar masofasini aniqlash.

3. Tanlangan yo‘llarning ikki tomonida hududlarning iqlim sharoitiga mos daraxt turlarini ekish.

Iqtisod qilinadigan mablag‘lar hisobidan va loyihani amalga oshirish davrida

Sirdaryo viloyati hokimi

(A. Maxmudaliyev),

Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi,

Qolgansir o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi

9.

Loyiha doirasida tadbirkorlik subyektlari bilan imzolangan kelishuvlarning o‘z vaqtida bajarilishi, moliyaviy resurslarning maqsadli ishlatilishi va o‘z muddatlarida to‘liq qaytarilishi yuzasidan tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish.

1. Loyiha doirasida hududda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish istagini bildirgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshiriladigan ishlar (xizmatlar) turini aniqlash.

2. Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi va Qolgansir o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi hamda tadbirkorlik subyektlari bilan kelishuvlar imzolash va ulardagi majburiyatlar bajarilishini monitoring qilib borish.

3. Qarz shartnomalari asosida mablag‘larning kelishilgan muddatlarda to‘liq qaytarilishini nazoratga olish.

Loyihani amalga oshirish davrida

Sirdaryo viloyati hokimi

(A. Maxmudaliyev),

Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi,

Qolgansir o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi

10.

O‘rmon landshaftlarini tiklash bo‘yicha innovatsion g‘oya va takliflarni shakllantirish.

1. Mahalliy aholi bilan davra suhbatlarini tashkil etish.

2. Mahalliy aholining o‘rmon landshaftlarini tiklash bo‘yicha innovatsion g‘oya va takliflarini o‘rganish hamda ularning ro‘yxatini shakllantirish.

2025-yil dekabr

Sirdaryo viloyati hokimi

(A. Maxmudaliyev),

Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi,

Qolgansir o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi

11.

Landshaftlarni tiklashda aniqlangan transchegaraviy muammolar va ularning yechimi bo‘yicha takliflarni shakllantirish va Loyiha guruhiga taqdim etish.

Transchegaraviy muammolar yuzaga kelgan taqdirda, uning mohiyati va yechimi bo‘yicha takliflarni Loyiha guruhiga taqdim etish.

Loyihani amalga oshirish davrida muammo yuzaga kelgan hollarda

Sirdaryo viloyati hokimi

(A. Maxmudaliyev),

Sirdaryo o‘rmon xo‘jaligi,

Qolgansir o‘rmon-ovchilik xo‘jaligi

12.

Loyihalarni amalga oshirishda qurilish, muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani rivojlantirishga ruxsat berish bilan bog‘liq hamda boshqa jarayonlarni tashkillashtirish.

1. Loyiha guruhi tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlarni, jumladan qurilish, muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani rivojlantirishga ruxsat berish bilan bog‘liq tadbirlarni bajarishga ko‘maklashish.

2. Obyektlarning to‘laqonli ishga tushishini ta’minlash maqsadida loyiha hududidan tashqaridagi zarur muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani yaratish.

Loyihani amalga oshirish davrida

Sirdaryo viloyati �okimi

(A. Maxmudaliyev),

tegishli idora va tashkilotlar

T/r

Chora-tadbirlar nomi

Amalga oshirish mexanizmi

Muddati

Mas’ul ijrochilar

1.

Uzun o‘rmon xo‘jaligining 15 500 gektar, Bobotog‘ o‘rmon xo‘jaligining 9 600 gektar, Boysun o‘rmon xo‘jaligining 19 000 gektar, Qiziriq o‘rmon xo‘jaligining 400 gektar, Surxondaryo o‘rmon xo‘jaligining 3 000 gektar, Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligining 2 200 gektar, Yuqori To‘palang milliy tabiat bog‘ining 4 100 gektar va Bobotog‘ milliy tabiat bog‘ining 1 800 gektar yer maydonida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashish.

1. Tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘lari hududlarida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashiladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Surxondaryo viloyati hokimi

(U. Qosimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘lari,

Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi

2. Tanlangan yer maydonlari konturini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida o‘rmonzorlarning tabiiy tiklanishiga ko‘maklashish ishlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

2.

Uzun o‘rmon xo‘jaligi hududida 3 000 gektar, Bobotog‘ o‘rmon xo‘jaligi hududida 5 000 gektar, Boysun o‘rmon xo‘jaligi hududida 1 000 gektar va Surxondaryo o‘rmon xo‘jaligi hududida 1 000 gektar yaylovlarni qayta tiklash.

1. Tegishli o‘rmon xo‘jaliklari hududlarida yaylovlarni qayta tiklash tadbirlari olib boriladigan yaylov maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Surxondaryo viloyati hokimi

(U. Qosimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida yaylovlarni qayta tiklash tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

3

Uzun o‘rmon xo‘jaligining 1 200 gektar, Bobotog‘ o‘rmon xo‘jaligining 600 gektar, Boysun o‘rmon xo‘jaligining 1 500 gektar va Bobotog‘ milliy tabiat bog‘ining 1 200 gektar yer maydonida suvni tejash, tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroz�yasiga qarshi kurashish tadbirlarini amalga oshirish.

1. Tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘i hududlarida suvni tejash, tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroziyasiga qarshi kurashish tadbirlari amalga oshiriladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Surxondaryo viloyati hokimi

(U. Qosimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va

milliy tabiat bog‘lari

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida suvni tejash, tog‘ o‘rmonlarida tuproq eroziyasiga qarshi kurashish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

4.

Uzun o‘rmon xo‘jaligining 1 000 gektar, Bobotog‘ o‘rmon xo‘jaligining 2 000 gektar, Boysun o‘rmon xo‘jaligining 1 000 gektar, Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligining 600 gektar va Bobotog‘ milliy tabiat bog‘ining 1 000 gektar yer maydonida agroo‘rmonchilik tadbirlarini amalga oshirish.

1. Tegishli o‘rmon xo‘jaliklari, Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi va Bobotog‘ milliy tabiat bog‘i hududlarida agroo‘rmonchilik tadbirlari amalga oshiriladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Surxondaryo viloyati hokimi

(U. Qosimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi va Bobotog‘ milliy tabiat bog‘i

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida agroo‘rmonchilik tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

5.

Uzun o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar, Boysun o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar, Qiziriq o‘rmon xo‘jaligining 400 gektar va Surxondaryo o‘rmon xo‘jaligining 300 gektar yer maydonida sanoatbop o‘rmonzorlar tashkil etish.

1. Uzun, Boysun, Qiziriq va Surxondaryo o‘rmon xo‘jaliklari hududlarida yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Surxondaryo viloyati hokimi

(U. Qosimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida sanoatbop o‘rmonzorlar tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

6.

Uzun o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar, Bobotog‘ o‘rmon xo‘jaligining 1 000 gektar, Boysun o‘rmon xo‘jaligining 100 gektar va Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligining 300 gektar yer maydonida dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish.

1. Tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi hududlarida dorivor o‘simliklar plantatsiyalari tashkil etiladigan yer maydonlarini tanlash.

2024-yil mart-aprel

Surxondaryo viloyati hokimi

(U. Qosimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari,

Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi

2. Tanlangan yer maydonlari konturlarini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududlarida dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

7.

Uzun o‘rmon xo‘jaligi hududida 15 km va Bobotog‘ milliy tabiat bog‘i hududida 17 km eko yo‘laklar tashkil etish.

1. Uzun o‘rmon xo‘jaligi va Bobotog‘ milliy tabiat bog‘ida ekoyo‘laklar tashkil etish yo‘nalishini aniqlash va tanlangan yo‘nalishni Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil mart-aprel

Surxondaryo viloyati hokimi

(U. Qosimov),

Uzun o‘rmon xo‘jaligi,

Bobotog‘ milliy tabiat bog‘i

2. Loyiha hududlarida ekoyo‘laklarni tashkil etish tadbirlarini amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish davrida

8.

Uzun o‘rmon xo‘jaligi yoki Yuqori To‘palang milliy tabiat bog‘i hududida 1 ta tashrif markazini tashkil etish.

1. Uzun o‘rmon xo‘jaligi yoki Yuqori To‘palang milliy tabiat bog‘i hududida tashrif markazini tashkil etish uchun rekreatsion va ekologik turizm uchun qulay yer maydonini aniqlash.

2024-yil mart-aprel

Surxondaryo viloyati hokimi

(U. Qosimov),

Uzun o‘rmon xo‘jaligi,

Yuqori To‘palang milliy tabiat bog‘i

2. Aniqlangan yer maydoni konturini Loyiha guruhiga taqdim etish.

2024-yil avgust

3. Loyiha hududida 1 ta tashrif markazini tashkil etish.

Loyihani amalga oshirish davrida

9.

Uzun, Bobotog‘, Boysun, Qiziriq va Surxondaryo o‘rmon xo‘jaliklari, Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi, Yuqori To‘palang milliy tabiat bog‘i va Bobotog‘ milliy tabiat bog‘ining moddiy-texnika bazasini yaxshilash, jumladan ularni texnika va mexanizmlar bilan ta’minlash.

1. Uzun o‘rmon xo‘jaligi uchun 9 ta texnika va 15 ta mexanizm, Bobotog‘ o‘rmon xo‘jaligi uchun 15 ta texnika va 30 ta mexanizm, Boysun o‘rmon xo‘jaligi uchun 8 ta texnika va 20 ta mexanizm, Qiziriq o‘rmon xo‘jaligi uchun 2 ta texnika va 5 ta mexanizm,Surxondaryo o‘rmon xo‘jaligi uchun 2 ta texnika va 5 ta mexanizm, Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi uchun 2 ta texnika va 5 ta mexanizm, Yuqori To‘palang milliy tabiat bog‘i uchun 2 ta texnika va 5 ta mexanizm, Bobotog‘ milliy tabiat bog‘i uchun 10 ta texnika va 25 ta mexanizm xarid qilish bo‘yicha tanlovlar e’lon qilish va ularni xarid qilish.

Loyihani amalga oshirish jadvali asosida

Surxondaryo viloyati hokimi

(U. Qosimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘lari,

Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi

2. Texnika va mexanizmlardan maqsadli va samarali foydalanish, ularning saqlanishi hamda ishlatilishini nazorat qilish.

Doimiy ravishda

10.

Hududlardagi aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamlari ro‘yxatini shakllantirish.

1. Aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamini aniqlash maqsadida mahalla faollari bilan hamkorlikda ish tashkil etish.

2. Aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamlari imkoniyatidan kelib chiqib, ularni ishga jalb etish.

2025-yil dekabr

Surxondaryo viloyati hokimi

(U. Qosimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘lari,

Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi

11.

Uzun, Bobotog‘, Boysun, Qiziriq, Surxondaryo o‘rmon xo‘jaliklari, Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi, Yuqori To‘palang milliy tabiat bog‘i va Bobotog‘ milliy tabiat bog‘i hududlaridagi o‘rmon fondi yerlarini xatlovdan o‘tkazish, undagi daraxt turlari, ularning yoshi va kamayib borayotgan turlari hisobga olinishini nazarda tutish hamda ma’lumotlarni raqamli platformada aks ettirish.

1. Loyiha guruhi a’zolari va “O‘zbekkosmos” agentligi bilan birgalikda o‘rmon fondi yerlarini xatlovdan o‘tkazish va hududdagi daraxt turlari, ularning yoshi va kamayib borayotgan turlarini aniqlash.

Loyihani amalga oshirish davrida

Surxondaryo viloyati hokimi

(U. Qosimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘lari,

Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi

2. Ma’lumotlarni raqamli platformaga joylashtirish.

Doimiy ravishda

12.

O‘rmon xo‘jaliklari hu�udlariga tutash (yaqin, undan o‘tuvchi) umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarining ikki tomonida iqlimga mos daraxtlarni ekish.

1. Loyiha doirasida amalga oshiriladigan ishlardan iqtisod qilinadigan mablag‘lar miqdorini aniqlash.

2. O‘rmon xo‘jaliklari hududlariga tutash (yaqin, undan o‘tuvchi) yo‘llar masofasini aniqlash.

3. Tanlangan yo‘llarning ikki tomonida hududlarning iqlim sharoitiga mos daraxt turlarini ekish.

Iqtisod qilinadigan mablag‘lar hisobidan va loyihani amalga oshirish davrida

Surxondaryo viloyati hokimi

(U. Qosimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘lari,

Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi

13.

O‘rmon landshaftlarini tiklash bo‘yicha innovatsion g‘oya va takliflarni shakllantirish.

1. Mahalliy aholi bilan davra suhbatlarini tashkil etish.

2. Mahalliy aholining o‘rmon landshaftlarini tiklash bo‘yicha innovatsion g‘oya va takliflarini o‘rganish hamda ularning ro‘yxatini shakllantirish.

2025-yil dekabr

Surxondaryo viloyati hokimi

(U. Qosimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘lari,

Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi

14.

Loyiha doirasida tadbirkorlik subyektlari bilan imzolangan kelishuvlarning o‘z vaqtida bajarilishi, moliyaviy resurslarning maqsadli ishlatilishi va o‘z muddatlarida to‘liq qaytarilishi yuzasidan tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish.

1. Loyiha doirasida hududda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish istagini bildirgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshiriladigan ishlar (xizmatlar) turini aniqlash.

2. Tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘lari hamda tadbirkorlik subyektlari bilan kelishuvlar imzolash va undagi majburiyatlar bajarilishini monitoring qilib borish.

3. Qarz shartnomalari asosida mablag‘larning kelishilgan muddatlarda to‘liq qaytarilishini nazoratga olish.

Loyihani amalga oshirish davrida

Surxondaryo viloyati hokimi

(U. Qosimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘lari,

Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi

15.

Landshaftlarni tiklashda aniqlangan transchegaraviy muammolar va ularning yechimi bo‘yicha takliflarni shakllantirish va Loyiha guruhiga taqdim etish.

Transchegaraviy muammolar yuzaga kelgan taqdirda, uning mohiyati va yechimi bo‘yicha takliflarni Loyiha guruhiga taqdim etish.

Loyihani amalga oshirish davrida muammo yuzaga kelgan hollarda

Surxondaryo viloyati hokimi

(U. Qosimov),

tegishli o‘rmon xo‘jaliklari va milliy tabiat bog‘lari,

Hisor ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaligi

16.

Loyihalarni amalga oshirishda qurilish, muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani rivojlantirishga ruxsat berish bilan bog‘liq va boshqa jarayonlarni tashkillashtirish.

1. Loyiha guruhi tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlarni, jumladan qurilish, muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani rivojlantirishga ruxsat berish bilan bog‘liq tadbirlarni bajarishga ko‘maklashish.

2. Obyektlarning to‘laqonli ishga tushishini ta’minlash maqsadida loyiha hududidan tashqaridagi zarur muhandislik-kommunikatsiya va infratuzilmani yaratish.

Loyihani amalga oshirish davrida

Surxondaryo viloyati hokimi

(U. Qosimov),

tegishli idora va tashkilotlar