02.11.2022 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3396
O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirining buyrug‘i, 02.11.2022 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3396
Kuchga kirish sanasi
01.01.2023
Hujjat hali kuchga kirgan emas
O‘zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi, O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq va davlat sektorida budjet hisobini xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga muvofiqlashtirish maqsadida buyuraman:
2. Tashkilotlar ushbu Standart talablariga asosan pul oqimlari to‘g‘risida hisobotni ilovadagi jadvalga muvofiq tayyorlaydi va mazkur hisobotni har bir hisobot davri uchun moliyaviy hisobotlarning ajralmas qismi sifatida moliya organiga yoki yuqori turuvchi tashkilotga taqdim etadi.
Boshqa tashkilotlarning kapitaliga kiritilgan investitsiyalar ushbu bandning birinchi xatboshisidagi talablar kabi bo‘lmasa, ular pul mablag‘larining ekvivalentlariga kiritilmaydi.
13. Pul mablag‘lari va pul mablag‘lari ekvivalentlarining tarkibiy qismlarini aniqlash uchun O‘zbekiston Respublikasi budjet hisobining standarti (1-sonli BHS) “Hisob siyosati” (ro‘yxat raqami 2853, 2016-yil 27-dekabr) talablari orqali har qanday o‘zgarish ta’sirini belgilash lozim. Masalan, tashkilotning faoliyatidan kelib chiqqan holda, dividendlarni to‘lash operatsion faoliyat sifatida aks ettirilgan bo‘lsa, keyinchalik tashkilot faoliyati o‘zgarishi natijasida dividendlarni to‘lash investitsion faoliyat sifatida tasniflanishi lozim.
37. Standartning 36-bandi ikkinchi xatboshisi faqat hisobot beruvchi tashkilot tomonidan pul mablag‘larining oxirgi qoldig‘i nazorat qilinadigan operatsiyalarga nisbatan qo‘llaniladi.
38. Standartning 36-bandi uchinchi xatboshisida sanab o‘tilgan pul mablag‘lari tushumlari va bo‘nak to‘lovlariga misollar quyidagilar:
41. Xorijiy valyutalarda ko‘rsatilgan pul oqimi O‘zbekiston Respublikasi budjet hisobining standarti (4-sonli BHS) “Valyuta kursi o‘zgarishining ta’siri” (ro‘yxat raqami 3100, 2018-yil 14-dekabr) talablariga muvofiq aks ettiriladi.
44. Hisobot davrida to‘langan foizlar to‘g‘risida ma’lumot moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi hisobotda xarajat sifatida ko‘rsatilganligi yoki O‘zbekiston Respublikasi budjet hisobining standarti (11-sonli BHS) “Qarz majburiyatlari bo‘yicha xarajatlar” (ro‘yxat raqami 3149, 2019-yil 9-aprel) talablari asosida ifodalanishidan qat’iy nazar pul oqimlari to‘g‘risida hisobotda aks ettiriladi.

20 __ yil 1 ____________ holatiga

Tashkilot ______________________________________________________

Hisobot davri: yillik, 1-aprel, 1-iyul, 1-oktabr

Budjet turi ____________________________________________________

O‘lchov birligi __________________________________________________

Ko‘rsatkichlar nomi

Satr kodi

Kirim

Chiqim

1

2

3

4

Operatsion faoliyat

Kelib tushgan pul mablag‘lari (budjet va budjetdan tashqari mablag‘lari)

010

Tovarlar (ishlar va xizmatlar) uchun mol yetkazib beruvchilarga to‘langan pul mablag‘lari

020

Xodimlarga va ular nomidan to‘langan pul mablag‘lari

030

Operatsion faoliyatning boshqa pul tushumlari va to‘lovlari

040

Jami: operatsion faoliyatning sof pul kirimi/chiqimi (satr 010-020-030+/-040)

050

Investitsion faoliyati

Asosiy vositalarni sotib olish va sotish

060

Nomoddiy aktivlarni sotib olish va sotish

070

Uz�q va qisqa muddatli investitsiyalarni sotib olish va sotish

080

Investitsion faoliyatning boshqa pul tushumlari va to‘lovlari

090

Jami: investitsion faoliyatning sof pul kirimi/chiqimi (satr 060+/-070+/-080+/-090)

100

Moliyaviy faoliyat

Olingan va to‘langan foizlar

110

Olingan va to‘langan dividendlar

120

 

Xususiy aksiyalarni sotib olganda va ularni sotganda pul to‘lovlari va tushumlari yoki xususiy kapital bilan bog‘liq bo‘lgan boshqa instrumentlardan kelgan pul tushumlari

130

Uzoq va qisqa muddatli kredit va qarzlar bo‘yicha pul tushumlari va to‘lovlari

140

Moliyaviy faoliyatning boshqa pul tushumlari va to‘lovlari

150

Jami: moliyaviy faoliyatning sof pul kirimi/chiqimi (satr 110+/-120+130-140+/-150)

160

Yil boshidagi pul mablag‘lari

170

Yil oxiridagi pul mablag‘lari

180

Rahbar

_______________

Bosh hisobchi

_______________