30.09.2022 yildagi 552-son
“Axborot-kutubxona faoliyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko‘rsatishni yanada takomillashtirish to‘g‘risida” 2019-yil 7-iyundagi PQ-4354-son qarori ijrosini ta’minlash hamda axborot-kutubxona muassasalarida axborot-kutubxona resurslarini hisobga olish, fondlarni saqlash va hisobdan chiqarish sohasini tartibga solish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:
axborot-kutubxona muassasasi — “Axborot-kutubxona faoliyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuniga muvofiq mustaqil muassasa yoki tashkilotning tarkibiy bo‘linmasi sifatida tashkil etiladigan tashkilot (tarkibiy bo‘linma);
44. Axborot-kutubxona fondining harakati to‘g‘risidagi ma’lumotlar mazkur Nizomga 2 — 4-ilovalarida keltirilgan shakllarga muvofiq Axborot-kutubxona resurslarini jamlanma hisobga olish kitobining quyidagi uchta qismlarida qayd qilinadi:
48. Mazkur Nizomga 5-ilovada keltirilgan shakldagi Inventar kitobi, shuningdek, hisobga olish katalogi kartochkasi va ro‘yxatga olish varaqchalari axborot-kutubxona resurslarini yakka tartibda hisobga olish shakllari bo‘lib hisoblanadi.
52. Foydalanuvchilar tomonidan yo‘qotilgan axborot-kutubxona resurslari o‘rniga qabul qilingan nashrlar mazkur Nizomga 7-ilovada keltirilgan shaklga muvofiq foydalanuvchilardan yo‘qolganlar o‘rniga qabul qilingan kitoblar va boshqa axborot-kutubxona resurslarini hisobga olish daftarida qayd qilinadi. Unga kiritilgan yozuvlar asosida kelib tushgan va chiqarilgan axborot-kutubxona resurslari bo‘yicha dalolatnomalar tuziladi, axborot-kutubxona resurslarini jamlanma hisobga olish kitobining tegishli qismlariga qayd qilinadi.

Fondlarni saqlash komissiyasida ko‘rib chiqildi
20___ y. “____” __________dagi _________-son bayonnoma

“TASDIQLAYMAN”
__________________________________
(dalolatnomani tasdiqlagan shaxs F.I.O., imzosi)

20 ___ y. “____” __________

Axborot-kutubxona fondini tekshirish to‘g‘risidagi ______-son
DALOLATNOMA

20___ y. “____” ________________

Ushbu dalolatnomani tekshiruv komissiyasi raisi________________________________

(tekshiruv komissiyasi raisi F.I.O. va lavozimi)

________________________________________________________________________
va komissiya a’zolari ______________________________________________________

(tekshiruv komissiyasi a’zolari F.I.O. va lavozimi)

________________________________________________________________________

(t?kshiruv komissiyasi a’zolari F.I.O. va lavozimi)

__________________________________________________________________sababli

(tekshiruv sabablari ko‘rsatiladi)

20___ yil “___” ________________________dan “___” _______________________gacha

_________________________ axborot-kutubxona fondining tekshiruvi o‘tkazilganligi

(axborot-kutubxona muassasasi)

to‘g‘risida tuzdik.
Tekshiruvda quyidagi hujjatlar o‘rganildi:
a) ______________________________dagi fondning avvalgi tekshiruvi dalolatnomasi;

(axborot-kutubxona muassasasining tarkibiy bo‘linmasi)

________________________________________________________________________

(hujjatlarning turi va nomi)

b) boshqalar ______________________________________________________________;
1. Hisobga olish hujjatlari bo‘yicha hisobda:
________________________________________ axborot-kutubxona resurslari mavjud.

(soni, turlari va nomlari ko‘rsatiladi)

2. Amalda ________________________________ axborot-kutubxona resurslari mavjud.

(soni, turlari va nomlari ko‘rsatiladi)

3. Umumiy summasi ______________________________________________ so‘m bo‘lgan

(summasi so‘zlar bilan yoziladi)

_____________________________________ axborot-kutubxona resurslari yetishmaydi.

(soni, turlari va nomlari ko‘rsatiladi)

Etishmaydigan axborot-kutubxona resurslarining ro‘yxati ushbu dalolatnomaga ilova qilinadi.
4. 20____ yilgacha foydalanuvchilarga berilgan axborot-kutubxona resurslardan _________ nusxasi qaytarilmagan.
5. Inventar kitobida hisobga olinmagan ___________ axborot-kutubxona resurslari nusxa aniqlandi.

6. Tekshiruv komissiyasining tekshiruv natijasi bo‘yicha xulosasi __________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Tekshiruv komissiyasining tekshiruv natijasi bo‘yicha takliflar _________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Imzolar:

Komissiya raisi:

_____________________

_____________

(F.I.O., lavozimi)

(imzo)

Komissiya a’zolari:

_____________________

_____________

(F.I.O., lavozimi)

(imzo)

_____________________

_____________

(F.I.O., lavozimi)

(imzo)

_____________________

_____________

(F.I.O., lavozimi)

(imzo)

_____________________

_____________

(F.I.O., lavozimi)

(imzo)

_____________________

_____________

(F.I.O., lavozimi)

(imzo)

_____________________

_____________

(F.I.O., lavozimi)

(imzo)

axborot-kutubxona muassasasi — “Axborot-kutubxona faoliyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuniga muvofiq mustaqil muassasa yoki tashkilotning tarkibiy bo‘linmasi sifatida tashkil etiladigan tashkilot (tarkibiy bo‘linma);
1. Mazkur Nizom “Axborot-kutubxona faoliyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuniga muvofiq axborot-kutubxona resurslarini axborot-kutubxona muassasalarining fondlari (keyingi o‘rinlarda — fond) hisobidan chiqarish tartibini belgilaydi.
axborot-kutubxona muassasasi — “Axborot-kutubxona faoliyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuniga muvofiq mustaqil muassasa yoki tashkilotning tarkibiy bo‘linmasi sifatida tashkil etiladigan tashkilot (tarkibiy bo‘linma);
21. Axborot-kutubxona muassasasi fondi hisobidan chiqariladigan ixtisoslashmagan va ortiqcha nusxadagi axborot-kutubxona resurslari ushbu Nizomga 1-ilovada keltirilgan shaklga muvofiq dalolatnoma asosida boshqa axborot-kutubxona muassasasiga beg‘araz taqdim etiladi.
ixtisoslashmagan va ortiqcha nusxadagi axborot-kutubxona resurslari to‘g‘risidagi ma’lumot fond egasi tomonidan hududiy Axborot-kutubxona markazining Internet jahon axborot tarmog‘idagi veb-saytiga joylashtirish uchun mazkur Nizomga 2-ilovada keltirilgan shaklga asosan taqdim etiladi va ushbu ma’lumot Axborot-kutubxona markazi tomonidan uch ish kuni ichida o‘z veb-saytiga bir yil muddatga joylashtiriladi;
31. Axborot-kutubxona resurslarini muayyan sabablarga ko‘ra axborot-kutubxona fondi hisobidan chiqarish ushbu Nizomga 3-ilovaga muvofiq shaklda dalolatnoma tuziladi. Bunda, bir vaqtning o‘zida yo‘qolganlari o‘rniga qonunchilik hujjatlariga muvofiq fondga qabul qilingan axborot-kutubxona resurslari to‘g‘risida dalolatnoma tuziladi.
45. Axborot-kutubxona resurslarini axborot-kutubxona muassasalari fondidan hisobdan chiqarish to‘g‘risidagi dalolatnomalar va ularga ilova qilingan ro‘yxatlar (kitob formulyarlari, titul varaqlar, katalog kartochkalari) navbatdagi xatlov muddatigacha saqlanadi. Shundan keyin arxiv muassasalarining tasdig‘isiz o‘rnatilgan tartibda yo‘q qilinishi, ushbu Nizomning 5-ilovasidagi shaklga muvofiq axborot-kutubxona muassasalari faoliyatiga oid ayrim hujjatlarni yo‘q qilish uchun hisobdan chiqarish haqidagi dalolatnoma rasmiylashtirilishi lozim. Saqlash muddati — ish yuritish materiallari tamom bo‘lgan yildan keyingi yilning 1-yanvaridan boshlanadi.
Agar yo‘qolgan axborot-kutubxona resurslari axborot-kutubxona fondi hisobiga 1992-yil 1-aprelgacha olingan bo‘lsa, uning nominal qiymati Vazirlar Mahkamasining “Asosiy fondlar qiymatini amaldagi narxlar bo‘yicha qayta hisoblab chiqish ishlarini tashkil etish to‘g‘risida” 1992-yil 18-iyundagi 293-son qaroriga binoan 17,4 marotabagacha ko‘paytiriladi, so‘ngra, asosiy jamg‘armalar narxining oshirilishi sababli, 1992-yilgacha olingan nashrlarning narxi 22,9 baravarga; 1992-yil olinganlari — 13,9 baravarga; 1993-yil I choragi davomida olinganlari — 3,4 ga; 1993-yil iyuligacha olingan hamma nashrlarning narxi — 12 ga; 1993-yil iyulidan 1994-yil yanvarigacha olinganlari — 1,2 ga ko‘paytiriladi.
Vazirlar Mahkamasining “Notariuslarning ijro xatlariga asosan qarzni undirish so‘zsiz amalga oshiriladigan hujjatlar ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida” 2002-yil 18-yanvardagi 26-son qaroriga muvofiq kutubxonalarning fuqarolar va yuridik shaxslar tomonidan qaytarilmagan kitoblar, boshqa bosma asarlar va kutubxonalar zaxirasidan olingan boshqa materiallar qiymati qayta baholanib, umumiy summaning o‘n baravari miqdorida undiriladi.

NAMUNA

Axborot-kutubxona resurslarini kitob ayirboshlash tartibida bir axborot-kutubxona
muassasasidan boshqasiga qabul qilish-topshirish to‘g‘risidagi _____-son
DALOLATNOMASI

“TASDIQLAYMAN” ________________________________

(tasdiqlovchi shaxsning imzosi)

20 ___ y. “____” __________

20___ y. “_____” _____________

Ushbu dalolatnoma axborot-kutubxona muassasasining vakili
________________________________________________________________________

(familiyasi, ismi, otasining ismi)

tomonidan tanlab olingan.
20____ y. “______” ______________dagi ___-son shartnoma asosidagi soni __________ nusxa umumiy qiymati____________ so‘m_______ tiyin
________________________________________________________________________

(summa yozuv bilan)

Jumladan, buxgalteriya hisobida turgan axborot-kutubxona resurslari, soni __________nusxa umumiy qiymati____________ so‘m_______ tiyin
________________________________________________________________________

(summa yozuv bilan)

bo‘lgan axborot-kutubxona resurslari _______________________________________________________________ tomonidan

(beruvchi axborot-kutubxona muassasasining nomi)

_______________________________________________________________________ga

(oluvchi axborot-kutubxona muassasasining nomi)

berilganligi haqida tuzildi.

Ilova qilingan ro‘yxatga muvofiq axborot-kutubxona resurslarini topshirdim
________________________________________________________________________

(F.I.O., lavozimi) (imzo)

qabul qilib oldim _________________________________________________________

(F.I.O., lavozimi) (imzo)

________-son dalolatnomaga axborot-kutubxona resurslari ro‘yxati

T/r

Inventar raqami

Muallifi, nashr nomi (sarlavhasi)

Nashr etilgan yili

Nashr etilgan joyi

Sotib olingan narxi

Yangi bahosi

so‘m

tiyin

1

2

3

4

5

6

7

8

NAMUNA

Axborot-kutubxona resurslarini muayyan sabablarga ko‘ra axborot-kutubxona
fondidan hisobdan chiqarish to‘g‘risidagi _____-son
DALOLATNOMASI

��

“TASDIQLAYMAN” ________________________________

(tasdiqlovchi shaxsning imzosi)

20 ___ y. “____” __________

20___ y. “_____” _____________

Ushbu dalolatnoma quyidagi tarkibda Ishchi guruh tomonidan:
_________________________________________________________________________

(Ishchi guruh a’zolarining familiyasi, ismi, otasining ismi, lavozimi)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1. _________________

___________

__________

__________

(Hisobdan chiqarish sababi)

(nusxa)

(nomda)

(narxi)

2. _________________

___________

__________

__________

(Hisobdan chiqarish sababi)

(nusxa)

(nomda)

(narxi)

3. _________________

___________

__________

__________

(Hisobdan chiqarish sababi)

(nusxa)

(nomda)

(narxi)


Jami ________ nusxa, ________ nomdagi, umumiy bahosi ______ so‘m ________ tiyin ______________ axborot-kutubxona resurslari
_____________________________________________________________________ning

(axborot-kutubxona muassasasi yoki uning tarkibiy bo‘linmasi nomi)

axborot-kutubxona fondi hisobidan chiqarish to‘g‘risida tuzildi.
Chiqariladigan axborot-kutubxona resurslari ro‘yxati ilova qilinadi.
Imzolar:
Ishchi guruh rahbari:

_____________________

_____________

(F.I.O.)

(imzo)

Ishchi guruh a’zolari:

_____________________

_____________

(F.I.O.)

(imzo)

_____________________

_____________

(F.I.O.)

(imzo)

_____________________

_____________

(F.I.O.)

(imzo)

_______-son dalolatnoma bo‘yicha hisobdan chiqariladigan axborot-kutubxona resurslari
RO‘YXATI

T/r

Inventar raqami

Muallifi, nashr nomi (sarlavhasi)

Nashr etilgan yili

Nashr etilgan joyi

Sotib olingan narxi

Yangi bahosi

so‘m

tiyin

1

2

3

4

5

6

7

8

NAMUNA

Axborot-kutubxona muassasasi faoliyatiga oid ayrim amaliy ahamiyatini yo‘qotgan
hujjatlarini yo‘q qilish uchun ajratish to‘g‘risidagi _______-son
DALOLATNOMA

“TASDIQLAYMAN” ________________________________

(tasdiqlovchi shaxsning imzosi)

20 ___ y. “____” __________

Axborot-kutubxona muassasasi faoliyatiga oid ayrim amaliy ahamiyatini yo‘qotgan hujjatlarini yo‘q qilish uchun ajratish

_________________________________________________________________________

(uzoq muddatga saqlanishi zarur bo‘lmagan hujjatlarni ajratgan muassasaning nomi)

Tuzildi “____” _____________ 20_____ y.
Ishchi guruhi ______________________________________________________________

(muassasaning nomi)

Ishchi guruh rahbari ________________________________________________________

(Ishchi guruh rahbari F.I.O., lavozimi)

Ishchi guruh a’zolari _______________________________________________________

(Ishchi guruh a’zolarining F.I.O., lavozimi)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Rahbariyatning 20_____ y. “_____” _____________ dagi __________-sonli buyrug‘i

Axborot-kutubxona muassasasi faoliyatiga oid ayrim amaliy ahamiyatini yo‘qotgan hujjatlarning yo‘q qilinishi bo‘yicha quyidagi ilovada keltiriladi:

T/r

Hujjatlar sanasi

Hujjatlar nomi (jamlangan yoki alohida), nomenklatura bo‘yicha ularning tartib raqami, arxiv ro‘yxati yoki inventar kitoblar

Izoh

Hujjat soni (jildlar)

Hujjat soni (jildlar)

1

2

3

4

5

6

Jami (son va yozuv bilan) hujjat _____________________________________________
________________________________________________________________________
Ishchi guruh rahbari _________________

(imzo)

Ishchi guruh a’zolari ________________

(imzo)