29.12.2023 йилдаги 722-сон
Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикасининг «Рақобат тўғрисида»ги Қонуни қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг мувофиқлаштирилиши лозим бўлган айрим қарорлари мавжуд.
Ўзбекистон Республикасининг «Рақобат тўғрисида»ги Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Маъмурий ислоҳотлар доирасида рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида давлат бошқарувини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2023 йил 6 июлдаги ПФ-108-сон Фармонига мувофиқ Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:
ушбу қарорга 2-иловада келтирилган товарларга (ишлар, хизматларга);
3. Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг 3-иловага мувофиқ айрим қарорлари ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.
ушбу банднинг иккинчи ва учинчи хатбошиларида кўрсатилган товарларга нархлар (тарифлар), устамалар, чекланган рентабеллик ошганда ва тегишли коэффициент ўзгарганда таъминланади.
Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 317-моддасида белгиланган харажатлар товарларига (ишларига, хизматларига) нархлар давлат томонидан тартибга солинадиган устун мавқега эга бўлган хўжалик юритувчи субъект ва табиий монополия субъекти товарига декларация қилинадиган (тасдиқланадиган) нархни (тарифни) шакллантириш харажатларида ҳисобга олинмайди.
ушбу Низомнинг 15-бандида назарда тутилган шартларни бажариш учун.
16. Тартибга солинадиган нархлар (тарифлар) ҳисоб-китобида ҳисобга олинадиган товарларига (ишлари, хизматларига) нархлар давлат томонидан тартибга солинадиган устун мавқега эга бўлган хўжалик юритувчи субъект ва табиий монополия субъекти ходимлари меҳнатига ҳақ тўлаш харажатлари Ўзбекистон Республикасининг навбатдаги йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисидаги қонунида назарда тутилган истеъмол нархлари индекси кўрсаткичидан кам бўлмаган ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонларида белгиланган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг календарь йил мобайнидаги ўсиш кўрсаткичидан юқори бўлмаган тузатишни ҳисобга олган ҳолда, ходимларнинг амалдаги, бироқ штатдаги чекланган сонидан ортиқ бўлмаган ходимлар сонидан ҳамда амалдаги нархда (тарифда) қабул қилинган ўртача ойлик иш ҳақидан келиб чиққан ҳолда аниқланади.
ушбу Низомнинг 25 ва 26-бандларига мувофиқ нарх ўзгариши белгиларини аниқлаш, шунингдек, товарни ишлаб чиқариш ва сотиш билан бевосита боғлиқ зарур харажатлар ва фойдани аниқлаш учун зарур бўлган ҳисоб-китоб ва тасдиқловчи ҳужжатларни;
а) ушбу Низомга 2-иловага мувофиқ шакл бўйича декларация қилинадиган (тасдиқланадиган) нарх (тариф) ҳисоб-китоби;
ушбу Низомга 3-иловага мувофиқ шакл бўйича тўғридан-тўғри ишлаб чиқариш моддий харажатлари мазмуни (хом ашё ва материаллар, энергия ресурсларидан фойдаланишнинг тасдиқланган нормалари кўрсатилган ҳолда);
ушбу Низомга 4 ёки 4а-иловаларга мувофиқ шакл бўйича ишлаб чиқариш хусусиятига эга бўлган меҳнатга ҳақ тўлашга тўғридан-тўғри харажатлар ва ишлаб чиқаришга тегишли бўлган ижтимоий суғуртага ажратмалар мазмуни (меҳнатга харажатларнинг тасдиқланган нормаларини кўрсатган ҳолда);
ушбу Низомга 5-иловага мувофиқ шакл бўйича асосий воситалар ва номоддий активлар бўйича амортизация ажратмалари суммаси ҳисоб-китоби (дастлабки ва қолдиқ қиймат, асосий воситалар ва номоддий активлардан фойдаланиш муддатлари, фойдаланишга топшириш санаси кўрсатилган ҳолда);
ушбу Низомга 6-иловага мувофиқ шакл бўйича ишлаб чиқариш мақсадидаги устама харажатлар, материалларга билвосита харажатлар ва меҳнатга билвосита харажатлар мазмуни;
ушбу Низомга 7-иловага мувофиқ шакл бўйича давр харажатлари, молиявий фаолият бўйича харажатлар ва соф фойда мазмуни (шу жумладан, асосий қарз ва фоизни қайтаришнинг тасдиқланган жадваллари тақдим этилган ҳолда жалб этилган кредитларга хизмат кўрсатиш учун зарур бўлган маблағлар);
ушбу Низомга 8-иловага мувофиқ шакл бўйича фаолиятнинг асосий молиявий кўрсаткичлари тўғрисидаги маълумотлар;
д) ушбу Низомга 9-иловага мувофиқ шакл бўйича натура ифодасида товарлар ишлаб чиқариш тўғрисидаги маълумотлар (ишлаб чиқариш (етказиб бериш) ҳажми пасайган тақдирда пасайиш сабаблари ёзма равишда асосланиши зарур);
33. Ушбу Низомнинг 32-бандида кўрсатилган ва нархларни тартибга солувчи органнинг сўрови бўйича қўшимча равишда тақдим этилган ҳужжатлар қуйидаги талаблар ҳисобга олинган ҳолда расмийлаштирилади:
36. Нархлари давлат томонидан тартибга солинадиган устун мавқега эга бўлган хўжалик юритувчи субъект ва табиий монополия субъекти томонидан тақдим этилган ушбу Низомнинг 32-бандида кўрсатилган ҳужжатларни кўриб чиқиш натижалари бўйича барча зарур ҳужжатлар тўлиқ ҳажмда олинган кундан бошлаб бир ой муддатда нархларни тартибга солувчи орган қуйидаги қарорлардан бирини қабул қилиши керак:
37. Нархни тартибга солувчи орган томонидан нархнинг (тарифнинг) декларация қилинишида (тасдиқланишида) (ушбу Низомга 10-илова) кўрсатилган сана нархлари давлат томонидан тартибга солинадиган устун мавқега эга бўлган хўжалик юритувчи субъект ёки табиий монополия субъекти товарига декларация қилинган (тасдиқланган) нархни (тарифни) амалга киритиш санаси ҳисобланади.
38. Нархларни (тарифларни) декларация қилишнинг (тасдиқлашнинг) бир асл нусхаси ва декларация қилинадиган (тасдиқланадиган) нарх (тариф) ҳисоб-китоби (ушбу Низомга 2-илова) ёки тариф сметаси (ушбу Низомга 11-илова) нархлар (тарифлар) декларация қилинган (тасдиқланган) санадан бошлаб уч кун муддатда хўжалик юритувчи субъектга, иккинчи нусхаси монополияга қарши органга юборилади, учинчи нусхаси эса нархларни тартибга солувчи органда қолади.
40. Ушбу Низомнинг 39-бандида кўрсатилган товарларга қатъий белгиланган ёки чекланган нархларни (тарифларни) ва устамаларни шакллантириш ушбу Низомнинг 3-бобида назарда тутилган тартибда амалга оширилади.
41. Ушбу Низомнинг 39-бандида кўрсатиб ўтилган товарларни ишлаб чиқарувчилар республика ижро этувчи ҳокимият тегишли органига ёки маҳаллий давлат ҳокимияти органига ушбу Низомнинг 32-бандига мувофиқ рўйхат бўйича ҳужжатларни тақдим этади.
Республика ижро этувчи ҳокимият органи ёки маҳаллий давлат ҳокимияти органи ушбу Низомнинг 32-бандида назарда тутилган барча ҳужжатлар тўлиқ ҳажмда олингандан кейин бир ҳафта муддатда қуйидаги хатти-ҳаракатлардан бирини амалга ошириши шарт:
42. Тақдим этилган ҳужжатлар ушбу Низомга 12-иловага мувофиқ шакл бўйича қатъий белгиланган ёки чекланган нархлар (тарифлар) ёки устамалар лойиҳаси билан биргаликда қуйидаги тартибда нархларни тартибга солувчи органга юборилади:
Тасдиқланган норматив-техник ҳужжатлар доирасида хом ашё, материаллар ва энергия ресурслари харажатлари сарфи меъёрларининг ўзгаришига (кўпайиши ёки камайишига) олиб келадиган ресурсларни тежайдиган замонавий технологияларни жорий этиш ва технология жараёнларини оқилона ташкил этиш, қувватлардан фойдаланиш даражасини кўпайтириш ва меҳнат унумдорлигини ўстириш, фойдаланиш харажатларини ва қўшимча харажатларни қисқартириш, харид қилинадиган хом ашё, материаллар ва бутловчи қисмлар қийматини камайтириш, ходимлар сонини мақбуллаштириш чора-тадбирларини амалга ошириш натижасида хўжалик юритувчи субъект томонидан қўшимча фойда олиниши товарларга (ишлар, хизматларга) тартибга солинадиган нархларни (тарифларни) шакллантириш, декларация қилиш (тасдиқлаш) ва белгилаш ҳамда уларнинг қўлланиши тартибининг бузилиши ҳисобланмайди ва кўрсатиб ўтилган фойда олиб қўйилмайди.
53. Ушбу Низомнинг 48 — 51-бандларида кўрсатилган маблағлар якуний истеъмолчиларга қайтарилади ёхуд якуний истеъмолчиларни аниқлаш мумкин бўлмаган тақдирда, бюджетдан ташқари Жамғармага олиб қўйилади, ушбу Низомнинг 58-банди иккинчи хатбошисида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
Ушбу Низомнинг 47-банди олтинчи хатбошисида кўрсатилган хом ашё, материаллар, энергия ресурсларининг техник ва технологик нормалари оширилиши ҳисобига аниқланган сумма бюджетдан ташқари Жамғармага олиб қўйилади. Бунда ушбу сумма хом ашё, материаллар, ёқилғи ва энергиянинг техник ҳамда технологик нормаларининг амалдаги ошган ҳажмини тегишли хом ашё, материаллар, ёқилғи ёки энергия нархига кўпайтириш йўли билан аниқланади.
Ушбу банднинг учинчи ва тўртинчи хатбошида назарда тутилган жарима суммасини аниқлашда сотилган алкоголли маҳсулотлар (пиводан ташқари) қиймати қонунчиликда белгиланган минимал улгуржи-сотиш нархи бўйича ҳисоблаб чиқилади.

Босқичлар

Субъектлар

Тадбирлар

Бажариш муддати

1-босқич

Товар ёки молия бозорида устун мавқега эга деб эътироф этилган хўжалик юритувчи субъектлари

Товар ёки молия бозорида устун мавқега эга деб эътироф этилган хўжалик юритувчи субъектлар монопол маҳсулотларига қўлланилган нархлар тўғрисидаги маълумотларни Ўзбекистон Республикаси Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитасига (кейинги ўринларда — монополияга қарши орган) тақдим этадилар.

Ҳар чоракда чорак биринчи ойининг 10-санага қадар

2-босқич

Монополияга қарши орган

Товарларнинг нархлари ўзгарганлиги аниқланган ёки монопол юқори ва монопол паст нархларни қўллаш ҳолати тўғрисида мурожаатлар тушган тақдирда, ўрганиш мақсадида белгиланган тартибда давлат органларига, хўжалик юритувчи субъектларга ва бошқа ташкилотларга зарур маълумотларни олиш учун ёзма сўров жўнатади.

Товарларга қўлланилган нархлар тўғрисида маълумот олингандан ёки жисмоний ва юридик шахслардан мурожаат тушгандан сўнг уч кун мобайнида

3-босқич

Давлат органлари, хўжалик юритувчи субъектлар ва бошқа ташкилотлар

Сўралган маълумотларни монополияга қарши органга тақдим этади.

Сўров олинган кундан бошлаб ўн беш кун мобайнида

4-босқич

Монополияга қарши орган

Олинган ахборот ва маълумотлар асосида монопол юқори ва монопол паст нархларни аниқлаш юзасидан ўрганади.

Маълумотлар олинган кундан бошлаб бир ойда

5-босқич

Монополияга қарши орган

Монопол юқори ва монопол паст нарх қўлланилганлиги белгилари аниқланганда, Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йил 12 октябрдаги 225-сон қарори билан тасдиқланган Рақобат, табиий монополиялар, истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва реклама тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун иш қўзғатиш ва уларни кўриб чиқиш тартиби тўғрисидаги низомга (кейинги ўринларда — Низом) мувофиқ иш қўзғатади.

Ўрганиш якунлангандан кейин уч кун муддатда

6-босқич

Монополияга қарши орган

1. Низомга мувофиқ рақобат тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари бузилиши белгилари бўйича монополист корхонага нисбатан қўзғатилган ишни кўриб чиқади.

Ишни кўриб чиқиш якунлари бўйича кўрсатма беради ёки қонун бузилиши аломатлари мавжуд эмаслиги тўғрисида қарор қабул қилади.

Бир ой мобайнида

2. Низомнинг 34-бандига мувофиқ хўжалик юритувчи субъект томонидан қонун бузилиши ҳолатлари ихтиёрий равишда бартараф этилган ҳолатда қўзғатилган иш тугатилиши мумкин.

Ишни кўриб чиқиш давомида

7-босқич

Монополияга қарши орган иш қўзғатган хўжалик юритувчи субъектлар

1. Монополияга қарши органнинг қарори ва кўрсатмасини бажаради.

Қарор ва кўрсатмада белгиланган муддатда

2. Монополияга қарши орган қарори ва кўрсатмасидан норози бўлган тақдирда, монополияга қарши органга ёки судга шикоят қилади.

Қарор ва кўрсатмани олгандан сўнг бир ой мобайнида

Т/р

Кўрсаткичлар номи**

Ўлчов бирлиги

20___ йил «___» _______ дан эълон қилинган (тасдиқланган) нарх (тариф) (йиллик кўрсаткичлар билан)

_______ йил учун ҳақиқий кўрсаткичлар

Корхонанинг «___» _______ 20___ йилдан таклиф этилаётган нархи (тарифи) (йиллик кўрсаткичлар билан)

Кўрсаткичларни ўзгартириш учун асослар

Нархларни тартибга солиш органи томонидан қабул қилинган

меъёр

ўлч.бир.га нархи

(сўм)

Товар бирлиги учун таннарх

(сўм)

Бутун ишлаб чиқариш ҳажми учун сумма

(минг сўм)

меъёр

ўлч.бир.га нархи

(сўм)

Товар бирлиги учун таннарх

Бутун ишлаб чиқариш ҳажми учун сумма

(минг сўм)

меъёр

ўлч.бир.га нархи

(сўм)

Товар бирлиги учун таннарх

(сўм)

Бутун ишлаб чиқариш ҳажми учун сумма

(минг сўм)

меъёр

ўлч.бир.га нархи

(сўм)

Товар бирлиги учун таннарх

(сўм)

Бутун ишлаб чиқариш ҳажми учун сумма

(минг сўм)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

I.

Жами ишлаб чиқариш таннархи (1+2+3+4+5 сатрлар)

1.

Бевосита моддий харажатлари

1.1

Хом ашё ва материаллар: ёқилғидан ташқари

..........

Минус: қайтариладиган чиқиндилар миқдори

1.2

Электр энергияси

1.3

Ёқилғи:

.......

2.

Бевосита меҳнат харажатлари

3.

Бевосита меҳнат харажатларидан ягона ижтимоий тўлов

4.

Бошқа бевосита ишлаб чиқариш харажатлари

5.

Қўшимча ишлаб чиқариш харажатлари

5.1

Ишлаб чиқаришга оид асосий воситалар ва номоддий активларнинг амортизацияси

5.2

Материаллар учун билвосита харажатлар

5.3

Билвосита меҳнат харажатлари

5.4

Билвосита меҳнат харажатларидан ягона ижтимоий тўлов

5.5

Капитал ва жорий таъмирлаш харажатлари

........

II.

Зарурий фойда (6+7+8+9 сатрлар)

6.

Давр харажатлари

6.1

Амалга ошириш харажатлари

.........

6.2

Маъмурий харажатлари

........

6.3

Бошқа операцион харажатлар

6.3.1

Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар, шу жумладан:

............

6.3.2

Бошқа операцион харажатлар:

...........

7.

Молиявий фаолият харажатлари

.........

Умумий харажатлар (1+6+7-сатрлар)

8.

Фойда солиғи бўйича харажатлар

8.1

Фойда солиғи

8.1

Фойдадан тўланадиган бошқа солиқлар

9.

Соф фойда

Рентабеллик, % (9-сатр/I*100)

III

Нарх (тариф) ҚҚСсиз (I+II қатор)

IV

Нарх (тариф) ҚҚС билан (III*1,15 қатор)

V

Маҳсулотларни (ишлар, хизматлар) натура кўринишида ишлаб чиқариш ҳажми — жами:

10.

шундан: Ўзбекистон Республикаси ички бозорларида сотилди

VI

Ўзбекистон Республикаси ички товар бозорида сотилган маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) ҳажми — минг сўмда

Раҳбар

Бош ҳисобчи

Т/р

Кўрсаткичлар номи*

Корхона бўйича

«___» _______ 20___ йилдан декларация қилинган (тасдиқланган) нарх (тариф) (йилга ҳисобланган)

олдинги ҳисобот даври (йил) учун ҳақиқий кўрсаткичлар

Прогноз (киритилмайдиган харажатлар чиқариб ташланган ҳолда) (йиллик)

Жами

шу жумладан, декларация қилинган (тасдиқланган) нархларни (тарифларни) шакллантиришда ҳисобга олинмаган харажатлар

1

2

3

4

6

Ишлаб чиқариш мақсадидаги қўшимча харажатлар (минг сўм)

1.

Ишлаб чиқариш мақсадидаги асосий воситалар ва номоддий активларнинг амортизацияси

2.

Ишлаб чиқариш мақсадидаги хизматлар

шу жумладан:

.............

3.

Материаллар учун билвосита харажатлар

шу жумладан:

...........

4.

Билвосита меҳнат харажатлар

шу жумладан:

...........

5.

Билвосита меҳнат харажатларидан ягона ижтимоий тўлов

6.

Капитал ва жорий таъмирлаш харажатлари

7.

Бошқа қўшимча харажатлар

шу жумладан:

...........

8.

Ишлаб чиқариш ходимларининг асосий иш ҳақи (минг сўм) **

Ишлаб чиқариш мақсадидаги асосий воситалар ва номоддий активлар амортизациясининг ишлаб чиқариш ходимларининг асосий иш ҳақига нисбати фоизда (1-сатр/8-сатр *100%)

Ишлаб чиқариш мақсадидаги хизматларни ишлаб чиқариш ишчиларининг асосий иш ҳақига нисбати фоизда (2-сатр/8-сатр *100%)

Билвосита материаллар харажатларнинг ишлаб чиқариш ишчиларининг асосий иш ҳақига нисбати фоизда (3-сатр/8-сатр *100%)

Билвосита меҳнат харажатларининг ишлаб чиқариш ишчиларининг асосий иш ҳақига нисбати фоизда (4-сатр/8-сатр *100%)

Жорий ва капитал таъмирлаш харажатларининг ишлаб чиқариш ишчиларининг асосий иш ҳақига нисбати умумий миқдорга нисбатан фоизда (6-сатр /8-сатр *100%)

Бошқа қўшимча харажатларнинг ишлаб чиқариш ишчиларининг асосий иш ҳақига нисбати умумий миқдорга нисбатан фоизда (7-сатр/8-сатр *100%)

Т/р

Кўрсаткичлар номи*

Корхона бўйича

Прогноз (киритилмайдиган харажатлар чиқариб ташланган ҳолда) (йиллик)

«___» _______ 20___ йилдан декларация қилинган (тасдиқланган) нарх (тариф) (йилга ҳисобланган

олдинги ҳисобот даври (йил) учун ҳақиқий кўрсаткичлар

жами

шу жумладан, декларация қилинган (тасдиқланган) нархларни (тарифларни) шакллантиришда ҳисобга олинмаган харажатлар

1

2

3

4

5

1.

Давр харажатлари

шу жумладан:

1.1.

Сотиш бўйича харажатлари

Харидорларга маҳсулот етказиб бериш бўйича транспорт харажатлари

Бозорларни ўрганиш бўйича харажатлари

Сотиш бўйича бошқа харажатлари

1.2.

Маъмурий харажатлари

Бошқарув ходимлари иш ҳақи фонди

Ягона ижтимоий тўлов

Ёқилғи ва мойлаш материаллари

Маъмурий мақсадлар учун асосий воситаларнинг амортизацияси

Бошқа маъмурий харажатлар

1.3.

Бошқа операцион харажатлар

Кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш харажатлари

Консалтинг ва аудиторлик хизмати

Компенсация ва рағбатлантириш тўловлари

Иш ҳақини ҳисоблашда кўзда тутилмаган тўловлар ва харажатлар

Қимматли қоғозлар депозитарийси банки ва қимматли қоғозлар бозори профессионал иштирокчилари хизматлари учун тўловлар

Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар, шу жумладан:

Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқлар ва махсус тўловлар

Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқлар

мол-мулк солиғи

ер солиғи

бошқа солиқлар

Таълим ва тиббиёт муассасаларининг моддий-техник базасини ривожлантиришнинг бюджетдан ташқари жамғармасига ажратмалар

Йўл фондига ажратмалар

Пенсия фондига ажратмалар

Бошқа операцион харажатлар

2.

Молиявий фаолиятга доир харажатлар

шу жумладан:

2.1.

Фоиз кўринишидаги харажатлар

2.2.

Курс бўйича фарқлар

3.

Фойда солиғи бўйича харажатлар

3.1.

Фойда солиғи

3.2.

Фойдадан тўланадиган бошқа солиқлар

4.

Соф фойда

шу жумладан:

4.1.

Кредит, заём ва лизинг бўйича асосий қарзни қайтариш

4.2.

Капитал қўйилмаларни молиялаштириш

4.3.

Дивиденд тўловлари

4.4.

Ўтган даврда қилинган иқтисод ҳисобига қўшилган сумма

Жами зарур фойда

5.

Ишлаб чиқариш ишчиларнинг асосий иш ҳақи**

Давр харажатларининг ишлаб чиқаришдаги ишчиларнинг асосий иш ҳақига нисбати, фоизда (1-сатр/5-сатр х 100%)

Молиявий харажатларнинг ишлаб чиқаришдаги ишчиларнинг асосий иш ҳақига нисбати, фоизда (2-сатр/5-сатр х 100%)

Фойдадан тўланадиган солиқларни ишлаб чиқаришдаги ишчиларнинг асосий иш ҳақига нисбати, фоизда (3-сатр/5-сатр х 100%)

Соф фойдани ишлаб чиқаришдаги ишчиларнинг асосий иш ҳақига нисбати, фоизда (4-сатр/5-сатр х 100%)

Т/р

Кўрсаткичлар номи*

Жорий нархларни (тарифларни) декларация қилишда (тасдиқлашда) 20___ йил «___» _______ (йилда)

Ўтган ҳисобот даври (йил) учун ҳақиқий кўрсаткичлар

Прогноз (йиллик)

корхона учун жами

шу жумладан декларация қилинган (тасдиқланган) нарх (тариф) бўйича

корхона учун жами

шу жумладан декларация қилинган (тасдиқланган) нарх (тариф) бўйича

корхона учун жами

шу жумладан декларация қилинган (тасдиқланган) нарх (тариф) бўйича

1

2

3

4

5

1.

Маҳсулотни сотишдан олинган соф тушум

2.

Сотилган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннархи

3.

Маҳсулотни сотишдан олинган ялпи фойда (1-сатр -2-сатр)

4.

Давр харажатлари — ҳаммаси,

шу жумладан:

4.1

Маҳсулотни сотиш бўйича харажатлар

4.2

Маъмурий харажатлари

4.3

Бошқа операцион харажатлар

5.

Асосий фаолиятдан бошқа даромадлар

6.

Асосий фаолиятдан фойда (3-сатр — 4-сатр + 5-сатр)

7.

Молиявий фаолият даромадлари

8.

Молиявий фаолият харажатлари

9.

Умумхўжалик фаолиятидан фойда (зарар) (6-сатр + 7-сатр — 8-сатр)

10.

Фавқулодда даромадлар ва зарарлар

11.

Даромад (фойда) солиғини тўлашгача фойда (зарар) (9-сатр +- 10-сатр)

12.

Даромад (фойда) солиғи