27.03.2021 йилдаги 158-сон
Вазирлар Маҳкамасининг «Қишлоқ хўжалиги экинлари навларини синаш маркази фаолиятини такомиллаштириш, қишлоқ хўжалиги ўсимликлари турларининг Миллий генбанкини яратиш тўғрисида» 2020 йил 13 майдаги 282-сон қарорига мувофиқ, шунингдек, жаҳон амалиётида кенг қўлланилаётган замонавий синаш усуллари ва технологияларидан фойдаланган ҳолда қишлоқ хўжалиги экинлари навларининг хўжалик учун фойдали белги ва хусусиятлари бўйича синаш ишларини ташкил этиш ҳамда республика ҳудудида экиш учун тавсия этиладиган қишлоқ хўжалиги экинларининг давлат реестрини юритишни ҳуқуқий тартибга солиш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:
3. Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг 3-иловага мувофиқ айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин.

Босқичлар

Масъуллар

Амалга ошириш механизми

Ижро муддати

1-босқич

Талабнома берувчи

(юридик ёки жисмоний шахс)

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалиги экинлари давлат реестрида рўйхатдан ўтказиш учун талабгор Марказга талабнома ва унга илова қилинадиган тегишли ҳужжатларни тақдим этган ҳолда мурожаат қилади.

Йил давомида

2-босқич

Қишлоқ хўжалиги экинлари навларини синаш маркази

Марказ талабнома берувчи томонидан тақдим этилган ҳужжатларни кўриб чиқади. Зарур ҳолларда талабнома берувчидан қишлоқ хўжалиги экинлари навлари бўйича қўшимча маълумотларни сўраб олади.

5 иш куниичида

3-босқич

Қишлоқ хўжалиги экинлари навларини синаш маркази

Қишлоқ хўжалиги экинлари навларининг хўжалик учун фойдали белгилари бўйича синов ишлари Марказ тизимидаги нав синаш станциялари ва нав синаш участкаларининг тажриба ер майдонларида ўтказилади.

Ҳар йили

4-босқич

Қишлоқ хўжалиги экинлари навларини синаш маркази

Бир йиллик қишлоқ хўжалиги экинлари навлари хўжалик учун фойдали белгилари бўйича камида икки йил, кўп йиллик қишлоқ хўжалиги экинлари навлари учун улар тўлиқ ҳосилга кирган пайтидан камида бир йил мобайнида синовдан ўтказилади.

Тегишли равишдаикки йил ва бир йил

5-босқич

Қишлоқ хўжалиги экинлари навларини синаш маркази

Марказнинг қишлоқ хўжалиги экинларини экишга тавсия қилиш тўғрисидаги қарори тасдиқлангандан ҳамда талабнома берувчи томонидан тегишли тўловлар амалга оширилгандан кейин қишлоқ хўжалиги экинлари навлари Давлат реестрида рўйхатдан ўтказилади.

Тегишли қарор қабул қилинганидан ва тўловлар тўлангандан кейин 3 ой муддатда

7. Талабнома берувчига унинг хоҳишига кўра ушбу Регламентга 2-иловага мувофиқ шаклдаги давлат реестрида рўйхатдан ўтказилганлик тўғрисида гувоҳнома берилади.
10. Мазкур Регламентнинг 9-банди талаблари илмий ва синаш мақсадларида олиб келинаётган қишлоқ хўжалиги экинларининг янги навларига татбиқ этилмайди.
талабнома берувчи томонидан ушбу Регламентга 13-бандда қайд этилган ҳужжатлар тўлиқ таркибда тақдим этилмаганда;
29. Талабнома берувчи ушбу Регламентга 4-иловада келтирилган ставкаларга мувофиқ қишлоқ хўжалиги экинлари навларини синаш бўйича ваколатли орган томонидан кўрсатилган давлат хизматлари учун тўловларни амалга оширади. Бунда тўланган тўловлар ваколатли органнинг ҳисобварағига ўтказилади.

Босқичлар

Масъуллар

Амалга ошириш механизми

Ижро муддати

1-босқич

Талабнома берувчи

(юридик ёки жисмоний шахс)

1. Қишлоқ хўжалиги экини навини Давлат реестрида рўйхатдан ўтказиш мақсадида ваколатли органга талабнома киритади.

1. Ихтиёрий равишда

2. Қишлоқ хўжалиги экини навига оид ҳужжатларни бевосита, почта алоқа воситаси орқали ёки электрон шаклда ваколатли органга тақдим қилади.

2. Талабнома бериш билан бир вақтда

3. Ваколатли орган томонидан кўрсатиладиган давлат хизматлари учун тўловларни амалга оширади.

3. Талабнома бериш билан бир вақтда

2-босқич

Ваколатли орган

(Қишлоқ хўжалиги экинларини синаш маркази)

1. Ҳужжатларни белгиланган тартибда қабул қилади ва қабул қилинган санани кўрсатган ҳолда талабнома берувчига хабарнома юборади.

1. Ҳужжатлар қабул қилингандан кейин 5 иш куни ичида

2. Уруғлик материалларини нав синаш станциялари ва участкаларига етказиб бериш бўйича тақсимотни ишлаб чиқади ва талабнома берувчига маълум қилади.

2. Экинларни экиш учун мақбул муддатдан 20 кун олдин

 

3-босқич

Талабнома берувчи

(юридик ёки жисмоний шахс)

Ваколатли орган томонидан тузилган тақсимотга мувофиқ нав синаш станциялари ва участкаларига қишлоқ хўжалиги экини навининг сифатли уруғлик материалларини белгиланган муддатда ва миқдорда етказиб беради.

Тақсимотни олгандан сўнг 10 кун муддатда

4-босқич

Ваколатли орган

(Қишлоқ хўжалиги экинларини синаш маркази)

1. Талабнома берувчи томонидан уруғлик материалларини тегишли нав синаш станциялари ва участкаларига тақсимотга мувофиқ ўз вақтида етказиб берилишини назорат қилади ҳамда синаш ишларини ташкил этиш қоидалари ва талабларига мувофиқлигини баҳолайди.

1. Ҳар йили қишлоқ хўжалиги экинларини экишдан 10 кун олдин ва синаш ишлари даврида

2. Нав синаш станциялари ва участкаларидаги қишлоқ хўжалиги экинлари навларида хўжалик учун фойдали белгилар бўйича кузатувларни олиб боради ва маълумотларни қайд этиб боради.

2. Қишлоқ хўжалиги экинларининг вегетация даврида

3. Қишлоқ хўжалиги экинларининг янги навларини ҳар йилги ҳосилидан олинган намуналарда лаборатория синовлари ва таҳлилларини ўтказади.

3. Етиштирилган ҳосил йиғиштириб олингандан кейин

4. Нав синаш станциялари ва участкаларида ўтказилган синаш ишлари натижалари асосида ҳар бир қишлоқ хўжалиги экини нави бўйича таклифлар тайёрлайди ва Эксперт комиссиясига тақдим қилади.

4. Камида уч йил ва ҳар мавсум якунида

5. Эксперт комиссиясининг хулосаси асосида ўзининг тегишли қарори лойиҳасини тайёрлайди ва Қишлоқ хўжалиги вазирлиги билан келишган ҳолда тасдиқлайди.

5. Эксперт комиссияси хулосасидан кейин 25 кун муддатда

6. Қишлоқ хўжалиги экини навини Давлат реестрида рўйхатдан ўтказишни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилинганда, талабгорга талабнома рад этилганлиги ҳақида ёзма ёки электрон шаклдаги хабарнома юборади.

6. 3 кун муддатда

7. Талабнома берувчининг хоҳишига кўра қишлоқ хўжалиги экини навини Давлат реестрида рўйхатдан ўтказилганлик тўғрисидаги гувоҳномани тақдим қилади

7. Талабнома берувчининг талабидан кейин 3 кун муддатда

Қишлоқ хўжалиги вазирлиги
Министерство сельского хозяйства
Қишлоқ хўжалиги экинлари навларини синаш маркази
Центр по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур

РЎЙХАТГА ОЛИШ ГУВОҲНОМАСИ № 000-000
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ

Ушбу гувоҳнома __________________________________________________________га шу ҳақда берилдики,
Настоящее сведетельство выдано(талабнома берувчи/заявитель)

Ариза бўйича устунлик санаси ва рақами_________________________________________________________

№ по заявке с датой приоритета

Қишлоқ хўжалиги экинлари навларини синаш марказининг қарорига мувофиқ____________________________
В соответствии с решением Центра по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур
___________________________________________________________________________________________

(экин тури ва селекция ютуғи номи/вид культуры и наименование селекционного достижения)

Ариза рақами (код заявки) — 0000-00 рақами билан

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалиги экинлари Давлат реестри

рўйхатига киритилди

Зарегистрировано в Государственном реестре сельскохозяйственных культур рекомендованных

к посеву на территории Республики Узбекистан

_______________________________________________________________________________

(мамлакат ва ишлаб чиқарувчи номи/страна и наименование производителя)

Муаллиф(лар):______________________________________________________________________________
Автор(ы):
20___ йил/год «___»__________

Амал қилиш муддати
3 йил/срок
действия
3 года

Ушбу гувоҳнома мазкур қишлоқ хўжалиги экини нави учун сифат сертификати ҳисобланмайди.

Настояще свидетельство не является сертификатом качества сорта сельскохозяйственной культуры.


Раҳбар
Руководитель

_______________
(имзо/подпись)

_______________________________
(Ф.И.О)

Муҳр ўрни

Место печати

Қишлоқ хўжалиги экинлари навларини синаш маркази

Центр по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур

(100144, Тошкент шаҳар, М. Улуғбек тумани, Буюк ипак йўли кўчаси, 374-уй)

СЕЛЕКЦИЯ ЮТУҚЛАРИНИ ЭКИШГА ТАВСИЯ ЭТИШГА АРИЗА

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕКОМЕНДАЦИЮ СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ К ПОСЕВУ

Шакл-90

Рўйхатга олинган сана

Дата регистрации

Ариза рақами ________________

_____________________________

Номер заявки

(кун, ой, йил/число, месяц, год)

1(а). Аризачи(лар) ____________________________________________________________________

Заявитель(и)

(юридик ва жисмоний шахснинг исми ва манзили/имя юридического или физического лица и его адрес)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

1(б). Фуқаролиги (фақат жисмоний шахс)

Гражданство (только для физических лиц)

2(а). Ариза бўйича ёзишма олиб борувчи шахс манзили ва Ф.И.О ____________________________

Адрес и Ф.И.О лица, уполномоченного вести переписку по заявке

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Телефон __________________________________ Факс _____________________________________

2(б). Селекция ютуғи оригинатори манзили ва номи ______________________________________

Адрес и наименование оригинатора селекционного достижения

___________________________________________________________________________________

Телефон __________________________________ Факс _____________________________________

3(а). Авлод, тур ______________________________________________________________________

Род, вид

(ўзбек ёки рус тилидаги номи/название на узбекском или русском языке)

3(б). Авлод,тур ______________________________________________________________________

Род, вид

(лотинча номи/латинское название)

4(а). Таклиф этилган ном _____________________________________________________________

Предлагаемое название

4(б). Селекция рақами ________________________________________________________________

Селекционный номер

5. Муаллифлар (агарда муаллифлар аризачи бўлмаса)

Авторы (если авторы не являются заявителями)

(Ф.И.О тўлиқ кўрсатилади)

(указать полностью Ф.И.О)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Менда (бизда) мавжуд маълумотларга кўра бошқа муаллифлар йўқ

По имеющейся у меня (нас) информации других авторов нет.

6. Аввалги аризалар

Предыдущие заявки

Рўйхатдан ўтган

Зарегистрированы

Ариза рақами

Номер заявки

Даражаси

Стадия

Қайси ном билан

Под каким названием

Давлатда

В стране

Кун

Дата

Экишга тавсия этишга

На рекомендацию к посеву

Мен (биз) маьлум қиламан (миз)ки, ҳақиқатдан биринчи ариза бўйича берилган маьлумот шу селекция ютуғиники ва мазкур аризага мосдир.

Я (мы) заявляю (ем), что материал, переданный с первой заявкой представляет данное селекционное достижение и соответствует настоящей заявке.

7. Оригинатор томонидан селекция ютуғини синашга таклиф этилаётган ҳудудлар

Рекомендуемые оригинатором регионы испытания селекционного достижения

Фойдаланиш томонлари

Направление использования

Ҳудудлар рақами (керак бўлмагани ўчирилади)

Номера регионов (ненужные зачеркнуть)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Аризага илова қилинаётган ҳужжатлар:

Прилагаемые к заявлению документы:

{} — Селекция ютуғи анкетаси 2 нусхада.

Анкета селекционного достижения в 2-х экземплярах.

{} — Селекция ютуғи таърифи.

Описание селекционного достижения.

{} — Ариза беришга ҳуқуқ берилганлигини тасдиқловчи ҳужжат (воситачи ва ҳуқуқий ворислар учун)

Документ, подтверждающий право на подачу заявки (для правопреемников и посредников)

{} — Фотосуратлар тўплами

Комплект фотографий.

{} — Илмий кенгаш баёни

{} — Протокол учёного совета

Мен (биз), селекция ютуғини экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалиги экинлари давлат реестрига киритишингизни сўрайман (миз).

Я (мы) прошу (сим) включить селекционное достижение в государственный реестр сельскохозяйственных культур рекомендованных к посеву.

Мен (биз), мазкур аризага ва иловага киритилган, аризани кўриб чиқиш учун берилган менда (бизда) мавжуд маьлумотлар тўғри ва охиргиси эканлигини таъкидлайман (миз).

Я (мы) заявляю (ем), что по имеющимся у меня (нас) сведениям информация, необходимая для рассмотрения заявки и внесённая в настоящее заявление и в приложения, является окончательной и правильной.

Мен (биз), ҳақиқатдан мазкур селекция ютуғи тўғри танланганлигини ва намуналар тўғри олинганлигини тасдиқлайман (миз).

Я (мы) подтверждаю(ем), что образцы получены должным образом и представляют репрезентативную выборку данного селекционного достижения.

Мен (биз), селекция ютуғини хўжалик учун фойдали белгилари бўйича синаш учун Марказ тақсимотига асосан манзилларга ҳамда Миллий генбанкка етарли миқдорда уруғлик материалларини бепул етказиб бериш мажбуриятини зиммамга оламан (миз).

Я (мы) обязуюсь (емся) безвозмездно предоставлять необходимое количество семян для проведения испытаний на хозяйственную полезность в количестве и по адресам, указанным в разнорядках Госкомиссии, а также образец селекционного достижения в Национальный генбанк.

АРИЗАЧИ (ЛАР) ИМЗОСИ (ЛАРИ)

ПОДПИСЬ (И) ЗАЯВИТЕЛЯ (ЕЙ)

МУҲР (ЛАР) ЎРНИ

МЕСТО ПЕЧАТИ (ЕЙ)

Бож ёки

тўловлар

коди

Бож ёки тўловларнинг ишлатилиши

Ставкалар

Тўловлар тўланганлиги тўғрисидаги ҳужжатни тақдим этиш муддатлари

миллий валютада

(белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорига нисбатан коэффициент)

хорижий валютада

(АҚШ доллари)

1.

Талабнома божлари

1.1

Давлат реестрида рўйхатдан ўтказиш ҳамда рўйхатдан ўтказилганлик тўғрисида гувоҳнома бериш бўйича талабномани қабул қилиш ва кўриб чиқиш, синовга қабул қилинганлиги юзасидан маълумотнома юбориш

1

50

Талабнома бериш билан бир вақтда

2.

Давлат реестрида рўйхатдан ўтказишда муносиблик юзасидан конкурс синови учун божлар

2.1.

Қишлоқ хўжалиги экинлари навларини синаш марказига топшириладиган битта қишлоқ хўжалиги экинининг янги нави учун конкурс синов харажатларини ҳисоблаш (*формула)

Х = (А*Б/В)*Г)+Д+Е+Ё+Ж

Х*З = жами

А = (А*1)+(А*2)+(А*4)

Х = ((А*Б/В)*Г)+Д+Е+Ё+Ж)*2

Х*З = жами

А = (А*1)+(А*2)+(А*4)

Талабнома қабул қилинганлиги тўғрисидаги хабарнома жўнатилган санадан бошлаб 3 ой муддатда

2.2.

Синаш ишлари олиб борилаётган қишлоқ хўжалиги экинлари навлари ва дурагайларида хўжалик учун фойдали белгилар бўйича эксперт баҳолаш синовини ўтказиш ва далолатнома тузиш

5

+

хизмат сафари харажатлари

маҳаллийга нисбатан
5 бараварига кўпайтирилган

Кўриб чиқишга талабнома қабул қилинганлиги тўғрисидаги маълумотнома жўнатилган санадан бошлаб 3 ой муддатда

3.

Давлат реестрида рўйхатдан ўтказиш, эълон қилиш ва рўйхатдан ўтказилганлик тўғрисида гувоҳнома бериш

3.1.

Қишлоқ хўжалиги экини навини рўйхатдан ўтказиш

0,5

250

Ваколатли орган қарори тасдиқланган санадан бошлаб 3 ой муддатда

3.2.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалиги экинлари Давлат реестрида эълон қилиш:

а) Давлат реестри китобининг таннархи:

0,2

5

б) Давлат реестридаги қишлоқ хўжалиги экинлари навлари ва дурагайлари тавсифи китобининг таннархи

0,5

10

Ҳар беш йилда бир маротаба

3.3.

Талабномага асосан Давлат реестрида рўйхатдан ўтказилганлик тўғрисида гувоҳномани бериш:

а) Давлат реестрида рўйхатдан ўтказилганлик тўғрисидаги гувоҳномани расмийлаштириш ва бериш

1

100

Ваколатли орган қарори тасдиқланган санадан бошлаб 6 ой муддатда

б) Давлат реестрида рўйхатдан ўтказилганлик тўғрисидаги гувоҳнома дубликатини бериш

1

100

Давлат реестрида рўйхатдан ўтказилган

бўлса — доимий

4.

Давлат реестрида сақлаш учун тўловлар

4.1.

Давлат реестрида рўйхатдан ўтказилган санадан бошлаб амал қилишнинг ҳар бир йили учун:

Биринчи йилда Давлат реестрида рўйхатдан ўтказиш, эълон қилиш ва бериш учун тўлов тўланганлигини тасдиқловчи ҳужжат билан бир вақтда, кейинги йилларда амал қилиш муддати тугагунга қадар — ҳар йилнинг

IV-чорагида

а) биринчи — учинчи йиллар учун

0,8

80

б) тўртинчи-бешинчи йиллар учун

0,2

20

5.

Ўзгартиришлар киритиш

5.1.

Давлат реестрида рўйхатдан ўтказиладиган қишлоқ хўжалиги экинлари навларининг талабномасига ўзгартириш, қўшимчалар ва аниқликлар киритиш

2

600

Ўзгартиришлар киритилган ҳужжатларни топшириш билан бир вақтда

5.2.

Давлат реестрида рўйхатдан ўтказилганлик тўғрисидаги гувоҳномани қайта расмийлаштириш ва бериш

1

100

Берилган Давлат реестрида рўйхатдан ўтказилганлик тўғрисидаги гувоҳнома қайтарилган тақдирда

6.

Реестрдан рўйхатдан ўтказиш жараёнида ахборот ва маълумотномалар тақдим этиш

6.1.

Давлат реестрида рўйхатдан ўтказилганлик ёки синов ҳолати бўйича қишлоқ хўжалиги экинлари навларига маьлумотнома тақдим этиш

1

100

Талабнома берувчининг талабига асосан

*формула
А — 1 гектарга кетадиган харажатлар;

Б — битта навнинг синаш майдони;

В — 1 гектар майдондаги м2;

Г — нав синаш станциялари ёки участкалар сони;

Д — ваколатли органнинг асосий воситалар амортизацияси учун;

Е — лаборатория таҳлилларини ўтказиш учун кетадиган харажатлар;

Ё — ваколатли органнинг моддий-техника базасини ривожлантириш учун;

Ж — селекция ютуғини синовга қабул қилиш ва рўйхатдан ўтказиш учун;

З — ваколатли орган ходимларини рағбатлантириш учун (солиқ қўшилган ҳолда 30 %);

Х — битта селекция ютуғининг конкурс синови харажати.

Ваколатли орган томонидан кўрсатиладиган хизматлар учун олинадиган тўловлар миқдори Қишлоқ хўжалиги экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича 2016 — 2020 йиллар учун наъмунавий технологик карта, шунингдек, 2020 йилда 1 гектар майдонда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш бўйича наъмунавий бизнес-режа ҳамда Марказнинг вазифа ва йўналишлари асосида ишлаб чиқилади.

2. Вазирлар Маҳкамасининг «Сабзавот-полизчилик, боғдорчилик ва узумчилик йўналишидаги фермер хўжаликларининг ер майдонларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2018 йил 3 апрелдаги 258-сон қарорининг 9-бандида «Қишлоқ хўжалиги экинлари уруғларини сифатини назорат қилиш ва сертификатлаш маркази» сўзлари «Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекцияси» сўзлари билан алмаштирилсин.
олтинчи — ўн бешинчи хатбошилар тегишли равишда бешинчи — ўн тўртинчи хатбошилар деб ҳисоблансин;
тўққизинчи — ўн тўртинчи хатбошилар тегишли равишда ўнинчи — ўн бешинчи хатбошилар деб ҳисоблансин;
в) ўн иккинчи хатбошида «Агроинновация» давлат унитар корхонаси» сўзлари ««Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар миллий маркази» давлат муассасаси» сўзлари билан алмаштирилсин.