20.02.2020 йилдаги 105-сон

Т/р

Ишлар номи ва таркиби

Ишлаб чиқиладиган қисм

Даврийлиги

Ҳужжатнинг тури

Ташқи фойдаланув-чиларга маълумотлар тақдим этиш муддатлари

Статистика ишларини бажариш қиймати (минг сўм)

1

2

3

4

5

6

7

I. Иқтисодиёт ва ижтимоий соҳалар ҳолати ҳамда ривожланишини тавсифловчи
статистик кўрсаткичларни тайёрлаш

87 725 252,8

1. Макроиқтисодий кўрсаткичлар ва иқтисодий баланслар

7 476 483,2

1.1. Миллий ҳисоблар тизими

1.

2018 йил учун миллий ҳисоблар:

ишлаб чиқариш ҳисоби;

даромадларнинг шаклланиши ҳисоби;

бирламчи даромадларнинг тақсимланиши ҳисоби;

даромадларнинг иккиламчи тақсимланиши ҳисоби;

даромадлардан фойдаланиш ҳисоби;

капитал билан операцияларҳисоби.

Ўзбекистон Республикаси, иқтисодий фаолият турлари ва институционал секторлар бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

май

2.

Жорий ва таққослама нархларда Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилган ялпи ички маҳсулот

2018 йил учун

йиллик якунларга мувофиқ чораклик якунларга аниқлик киритиш

Ўзбекистон Республикаси, иқтисодий фаолият турлари бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

февраль

2019 йил учун

иккинчи баҳолаш (дастлабки)

Ўзбекистон Республикаси, иқтисодий фаолият турлари, давлат ва нодавлат мулкчилик шакллари бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

21 январь

2018 йилнинг аниқлик киритилган йиллик ва чораклик якунларига мувофиқ чораклик якунларга аниқлик киритиш

Ўзбекистон Республикаси, иқтисодий фаолият турлари

йиллик

таҳлилий жадваллар

февраль

учинчи баҳолаш (якуний)

Ўзбекистон Республикаси, иқтисодий фаолият турлари, институционал секторлар, давлат ва нодавлат мулкчилик шакллари бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

ноябрь

2020 йил учун

биринчи баҳолаш (кутилаётган)

Ўзбекистон Республикаси, иқтисодий фаолият турлари бўйича

йиллик

чораклик

таҳлилий жадваллар

21 декабрь,
чорак охирги ойининг 18­ куни

иккинчи баҳолаш (дастлабки)

Ўзбекистон Республикаси, иқтисодий фаолият турлари, давлат ва нодавлат мулкчилик шакллари бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

20-куни

3.

Якуний истеъмол усули бўйича жорий ва таққослама нархларда Ўзбекистон Республикаси ялпи ички маҳсулоти

2018 йил учун

йиллик якунларга мувофиқ чораклик якунларга аниқлик киритиш

Ўзбекистон Республикасибўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

февраль

2019 йил учун

2018 йилнинг йиллик ва чораклик якунларига мувофиқ чораклик якунларга аниқлик киритиш

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

апрель

биринчи баҳолаш (дастлабки)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

апрель

иккинчи баҳолаш (якуний)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

ноябрь

2020 йил учун

биринчи баҳолаш (дастлабки)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

90-куни

4.

Жорий ва таққослама нархларда ялпи ҳудудий маҳсулот

2018 йил учун

учинчи баҳолаш (якуний)

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

март

2019 йил учун

иккинчи баҳолаш (дастлабки)

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

21 январь

2020 йил учун

биринчи баҳолаш (кутилаётган)

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари бўйича

йиллик

чораклик

таҳлилий жадваллар

21 декабрь,
чорак охирги ойининг 18­ куни

иккинчи баҳолаш (дастлабки)

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

20-куни

5.

Моддий айланма воситалар захирасининг ўзгариши, холдинг фойдаси ҳисоб-китобини қўшган ҳолда

Ўзбекистон Республикаси, иқтисодий фаолият турлари ва институционал секторлар бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

ноябрь

6.

2020йил учун кичик тадбиркорлик субъектларининг (уй хўжаликларининг ишлаб чиқариш фаолиятини қўшган ҳолда) қўшилган қиймат ҳажми ва уларнинг ЯИМ (ЯҲМ)даги улушини баҳолаш

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

21-куни

7.

2019 йил учун кичик тадбиркорлик субъектларининг (уй хўжаликларининг ишлаб чиқариш фаолиятини қўшган ҳолда) қўшилган қиймат ҳажми ва уларнинг ЯИМ (ЯҲМ)даги улуши баҳосига аниқлик киритиш

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

21-куни

8.

Ишлаб чиқаришнинг монополлашуви даражасини баҳолаш

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

21-куни

9.

Йил охирига мавжуд асосий фондлар

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича, иқтисодий фаолият турлари бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

сентябрь

10.

2020 йилнинг дискрет чораклари бўйича ЯИМни тажриба асосида баҳолаш

Ўзбекистон Республикаси, иқтисодий фаолият турлари бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

30-куни

11.

Туризм ёрдамчи ҳисоби

Ўзбекистон Республикасибўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

ноябрь

12.

Макроиқтисодий ҳисоб-китоблар методикасини «Миллий ҳисоблар тизими-2008» қўлланмаси асосида такомиллаштириш

махсус дастур бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

график бўйича

1.1.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Ялпи ички маҳсулотни ишлаб чиқариш тўғрисида таҳлилий маълумот

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ҳар чоракда

пресс-релиз

25-куни

2.

Ялпи ҳудудий маҳсулот тўғрисида таҳлилий маълумот

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

ҳар чоракда

пресс-релиз

25-куни

3.

Асосий воситаларнинг ҳолати ва ҳаракати тўғрисида таҳлилий маълумот

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ҳар йили

пресс-релиз

20 ноябрь

1.2. Иқтисодий баланслар

1.

2018 йил учун ресурслар ва ишлатилиш жадваллари

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

декабрь

2.

2017 йил учун харажатлар-ишлаб чиқариш жадваллари (тажриба асосида)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

май

3.

2019 йил учун жорий нархларда бошланғич (қайта тикланган) ва қолдиқ қиймат бўйича асосий фондлар баланси

Ўзбекистон Республикаси, иқтисодий фаолият турлари, давлат ва нодавлат мулкчилик шакллари бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

август

4.

2019 йил учун меҳнат ресурслари баланси

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари, шаҳар ва қишлоқлар бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

июнь

5.

2019 йил учун асосий турдаги қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари бош сони баланси

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

май

6.

2019 йил учун натура ҳолида асосий озиқ-овқат ресурслари баланси

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

май

7.

2019 йил учун натура кўринишида асосий озиқ-овқат маҳсулотлари истеъмоли

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

май

8.

2019 йил учун алоҳида гуруҳлар бўйича истеъмол товарлари баланси

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

май

1.3. Ҳукуматнинг муҳим мақсадли комплекс дастурлари ва қарорларини амалга ошириш устидан мониторинг олиб бориш
учун статистик маълумотлар

1.

Иқтисодиётни либераллаштириш ва модернизациялаш кўламларини, мамлакатда ишбилармонлик муҳитини шакллантириш даражасини баҳолашнинг ҳар чораклик индикаторлари тизими

(махсус методика бўйича)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

25-куни

2.

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида ишбилармонлик муҳитининг ҳолати ва ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражаси индикаторларини ҳар чоракда баҳолаш тизими

(махсус методика бўйича)

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

25-куни

3.

Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши асосий якунлари тўғрисида таҳлилий жадваллар

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

ойлик,

чораклик

таҳлилий жадваллар

келишилган
график бўйича

4.

Ўзбекистон Республикаси Инвестиция дастурига киритилган лойиҳалар бўйича инвестицияларни жалб қилиш ва ўзлаштириш

(1-ID «Инвестиция ва инфратузилма лойиҳаларининг амалга оширилиши тўғрисида ҳисобот» shakli)

Ҳудудлар ва лойиҳаларни амалга оширувчи иштирокчилар бўйича ҳамда иқтисодий фаолият турлари, Инвестицион дастурдаги қуйилмалар турлари, молиялаштириш манбалари бўйича

чораклик

бюллетень,

электрон база

12-куни

5.

Товар ва хизматлар экспорт-импорти:

дастлабки ҳисоб-китоб

якуний ҳисоб-китоб

(1-K «Ташкилот фаолияти тўғрисида ҳисобот» shakli; 1-KB «Экспорт-импорт тўғрисида ҳисобот» shakliga ilova (TIF); Кирувчи ва чиқувчи туризм бўйича ташриф буюрувчиларнинг харажатлари кузатуви, божхона статистикаси, Марказий банк маълумотлари, декларация тўлдирмасдан Ўзбекистон Республикасидан жисмоний шахслар томонидан олиб чиқилаётган ва олиб кирилаётган товарлар кузатуви)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, товарлар, ҳисоб-китоб турлари, мамлакатлар бўйича

ойлик,

йиллик

таҳлилий жадваллар бюллетень

10-куни

28 апрель

6.

Маҳсулотлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш чора-тадбирини амалга ошириш тўғрисидаги маълумот

(3-sanoat» Маҳсулотлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш чора-тадбирини амалга ошириш тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ойлик

таҳлилий жадваллар

12-куни

7.

Йирик маҳаллий саноат корхоналарининг буюртма портфелини шакллантириш тўғрисида маълумотлар

(2-sanoat «Саноат корхоналарининг маҳсулот етказиб бериш ва моддий ресурсларни олишга шартномалар тузишининг бориши юзасидан ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

февраль

декабрь

таҳлилий жадваллар

10-куни

8.

Олий таълим муассасалари;

академик лицейлар;

касб-ҳунар коллежлари;

умумтаълим мактаблари ва мактабларнинг спорт иншоотлари;

болалар мусиқа ва санъат мактаблари;

мактабгача таълим муассасалари;

сузиш ҳавзалари;

соғлиқни сақлаш объектларининг ишга туширилиши

(1-qurilish «Ижтимоий соҳа объектлари қурилиши тўғрисида ҳисобот» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича, объектлар, қурилиш турлари бўйича

чораклик

бюллетень


15-куни

9.

Давлат ва хўжалик бошқаруви органлари ҳамда уларнинг идоравий ташкилотларининг бошқарув, хизмат кўрсатувчи, техник ва ишлаб чиқариш ходимлари сонининг мониторинги учун маълумот

(1-BX «Бошқарув органи ходимлари сони тўғрисида ҳисобот» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, туманлар ва шаҳарлар, бошқарув органлари бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

25-куни

10.

Ташкилотларнинг молиявий натижалари, дебиторлик ва кредиторлик қарзлари

(1-moliya «Ташкилотнинг молиявий аҳволи тўғрисида ҳисобот» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, бошқарув органлари, иқтисодий фаолият турлари бўйича

ойлик

бюллетень

33-куни

11.

Асосий воситалар қийматини йиллик қайта баҳолаш коэффициентлари

асосий воситалар гуруҳлари бўйича

йилда бир марта

таҳлилий жадваллар

28 декабрь

12.

Устав фондида давлат улуши мавжуд бўлган корхоналарнинг паспорт маълумотлар базасини юритиш ва янгилаш

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

маълумотлар базаси

май

13.

Эркин иқтисодий зоналар, кичик саноат зоналари, технопарклар, пахтачилик-тўқимачилик кластерлари таркибига кирувчи ташкилотлар фаолиятининг асосий кўрсаткичлари

ишлаб чиқариш, тайёр саноат маҳсулотининг юклаб жўнатилиши ва қолдиғи (амалдаги нархларда ва натура шаклида);

асосий капиталга инвестициялар ва бажарилган қурилиш ишлари ҳажми тўғрисидаги кўрсаткичлар;

иш ўринлари ва ишчилар сони;

асосий молиявий кўрсаткичлар;

ташқи савдо кўрсаткичлари

(1-K shakliga ilova (EIZ) «Эркин иқтисодий зона, кичик саноат зонаси, технопарк, пахтачилик-тўқимачилик кластери таркибига кирувчи ташкилот фаолияти тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият тури, ЭИЗ, КСЗ, технопарк, пахтачилик-тўқимачилик кластерлари бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

30-куни

14.

Қора ва рангли металл маҳсулотлари ресурс базаларининг ҳосил бўлиши, ишлаб чиқарилиши ва сотилиши тўғрисида маълумот

(9-sanoat «Қора ва рангли металл маҳсулотлари ресурс базаларининг ҳосил бўлиши, ишлаб чиқарилиши ва сотилиши тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

12-куни

15.

Миллий Барқарор Ривожланиш мақсадларининг алоҳида кўрсаткичлари бўйича маълумотлар

(Давлат статистика кузатувлари ҳамда вазирликлар ваидораларнинг маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

таҳлилий маълумотлар

сентябрь

16.

Кичик тадбиркорликни ривожлантиришнинг асосий кўрсаткичлари (бизнес) (баҳолаш)

(тармоқ бошқармалари материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

бюллетень

22-куни

1.3.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Иқтисодиёт ҳолатининг кутилаётган натижаларини баҳолаш бўйича йиғма маълумотлар

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

чорак охирги ойининг
15­-кунида

2.

Республиканинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ҳолати тўғрисидаги статистик маълумотлар (Давлат статистика қўмитасининг веб-сайтида)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йил давомида

пресс-релиз

график бўйича

3.

Ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳолати тўғрисида статистик ахборотлар материаллари

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри

бўйича

йил давомида

таҳлилий материаллар

график бўйича

4.

«Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати» ҳақида ахборотнома(ўзбек, рус ва инглиз тилларида)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

ахборотнома

график бўйича

5.

Ўзбекистон Республикаси ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг асосий якунлари тўғрисида ахборот-таҳлилий маълумотлар

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри

бўйича

ойлик

чораклик

таҳлилий материаллар

график бўйича

6.

Ташқи савдо бўйича таҳлилий маълумотлар, мамлакатлар бўйичаэкспорт-импорт ҳажмлари ва товарлар айланмаси таркибининг асосий товар гуруҳлари бўйича таҳлили

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ҳар ойда

ҳар йили

пресс-релиз

кейинги ойнинг
20-кунигача

25 июнь

7.

Корхоналар ва ташкилотларнинг дебиторлик ва кредиторлик қарзларининг бошқарув органлари, иқтисодий фаолият турлари бўйича таҳлили (кичик корхоналар, микрофирмалар ва нотижорат ташкилотларидан ташқари)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йилда 4марта

ахборотнома

45-куни

8.

Корхоналар ва ташкилотларнинг молиявий натижаларининг ҳудудлар ва иқтисодий фаолият турлари бўйича таҳлили (кичик корхоналар, микрофирмалар ва нотижорат ташкилотларидан ташқари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри

бўйича

йилда 4марта

ахборотнома

45-куни

9.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиши ҳақида таҳлилий маълумот

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри

бўйича

ҳар чоракда

пресс-релиз

25-куни

10.

Эркин иқтисодий зоналар, кичик саноат зоналари, технопарклар, пахтачилик-тўқимачилик кластери таркибига кирувчи ташкилотлар фаолияти ҳақида таҳлилий маълумот

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри

бўйича

ҳар чоракда

пресс-релиз

35-куни

11.

ХВФнинг к-МТУТ стандартига мувофиқ миллий йиғма маълумотлар саҳифаларининг долзарблигини таъминлаган холда ахборотларни шакллантириш ва мунтазам янгилаб бориш

махсус график бўйича

йил давомида

веб-саҳифа

12.

Давлат органларига ахборот-маълумотнома хизматини кўрсатиш

йил давомида

жадваллар

сўровга асосан

13.

1991 — 2019 йиллар учун асосий статистик кўрсаткичлар динамик қаторларининг автоматлаштирилган тизимини юритиш

йил давомида

маълумотлар базаси

график бўйича

2. Нархлар ва тарифлар

13 040 314,6

1.

Озиқ-овқат, ноозиқ-овқат товарлари ва хизматларининг истеъмол нарх(тариф)лари индекси

(9-narx (ist) «Товар (хизмат)лар истеъмол нарх (тариф)ларини рўйхатга олиш бланкаси»

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, товар ва хизматлар турлари бўйича

ойлик

бюллетень

1-куни

2.

Ойнинг охирги сешанбасига айрим товарларнинг ўртача истеъмол нархлари

(9-narx (ist) «Товар (хизмат)лар истеъмол нарх (тариф)ларини рўйхатга олиш бланкаси»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри ва туманлар бўйича

ойлик

бюллетень

қайд этиш кунидан кейинги
6-­куни

3.

Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналар нархлари индекси

(1-narx shakli «Ишлаб чиқарувчиларнинг саноат товарлари нархлари тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси,
ИФУТ-иккинчи таҳрир В,С,D,Е секциялар, бўлимлар, гуруҳлар, синфлар ва кичик синфлар бўйича

ойлик

бюллетень

5-куни

4.

Саноат корхоналари томонидан харид қилинган моддий ресурслар нархлари индекси

(2-narx shakli «Саноат корхонасининг харид қилинган моддий ресурслари ўртача нархлари тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси,
ИФУТ-иккинчи таҳрир В,С,D,Е секциялар, ресурслар турлари бўйича

ойлик

бюллетень

17-куни

5.

Алоқа ва юк ташиш хизмати тарифлари индекси

(3-narx shakli «Транспортда юк ташиш (узатиш) тарифлари тўғрисида ҳисобот»; 4-narx shakli «Алоқа хизмати тарифлари тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси,
ИФУТ-иккинчи таҳрир бўлимлар,гуруҳлар, синфлар бўйича

ойлик

бюллетень

4-куни

6.

Деҳқон бозорларидаги ўртача нархлар

(1-bozor narxlari «Деҳқон бозорларида нархларни рўйхатга олиш бланкаси»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, маҳсулот турлари бўйича

ойлик

таҳлилий жадваллар

8-куни

7.

Асосий капиталга киритилган инвестициялар ва қурилиш ишлари бўйича нархлар индекси

(5-narxshakli«Харид қилинган асоси қур??иш ?атериаллари, қисмлар ва конструкциялар нархлари тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри

ойлик

таҳлилий жадваллар

3-куни

8.

Экспортга етказиб бериш ва импорт тушумлари нархлари индекси

(божхона статистикаси маълумотлар базаси)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ойлик

таҳлилий жадваллар

25-куни

9.

Минимал истеъмол савати қийматини белгилаш учун тасдиқланган рўйхат бўйича алоҳида турдаги озиқ-овқат маҳсулотларининг ўртача нархлари

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

ойлик

таҳлилий жадваллар

8-куни

10.

Тасдиқланган рўйхат бўйича алоҳида турдаги озиқ-овқат маҳсулотларининг минимал ва максимал истеъмол нархлари

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

хафталик

таҳлилий жадваллар

сешанба

11.

Тасдиқланган рўйхат бўйича алоҳида турдаги озиқ-овқат маҳсулотларининг ўртача истеъмол нархлари

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри ва туманлар бўйича

хафталик

таҳлилий жадваллар

сешанба

12.

Уй-жойларнинг ўртача нархлари

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар марказлари ва Тошкент шаҳри

чораклик

таҳлилий жадваллар

ҳисобот чорагидан кейинги 7-кун

13.

Уй-жой нархлари индекси

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар марказлари ва Тошкент шаҳри

чораклик

таҳлилий жадваллар

ҳисобот чорагидан кейинги 7-кун

14.

Товарларнинг улгуржи савдо нархлари индекси

(11-narx «Товар (маҳсулот)ларнинг улгуржи савдо нархларини кузатиш сўровномаси»)

Ўзбекистон Республикаси бўйича, товарларнинг турлари ва гуруҳлари кесимида

чораклик

таҳлилий жадваллар

ҳисобот чорагидан кейинги 8-кун

15.

Қишлоқ ҳўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг танланма кузатуви бўйича қишлоқ ҳўжалиги маҳсулотлари нархлари индекси (10-narx қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари нархларини рўйхатга олишни танлама кузатув сўровномаси»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар бўйича, товарларнинг турлари кесимида

ойлик

таҳлилий жадвал??р

8-куни

16.

Кичик бизнес субъектларининг танланма кузатуви маълумотлари асосида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар нархлари йиғма индекси (1-narx shakli «Ишлаб чиқарувчиларнинг саноат товарлари нархлари тўғрисида ҳисобот»; 1-narx (КБ) «Кичик корхоналар томонидан ишлаб чиқариладиган саноат товарлари нархларини кузатиш сўровномаси»)

Ўзбекистон Республикаси,
ИФУТ-иккинчи таҳрир В,С,D,Е секциялар, бўлимлар, гуруҳлар, синфлар ва кичик синфлар бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

ҳисобот чорагидан кейинги 10-кун

17.

Ўзбекистоннинг Ҳалқаро таққослаш дастурининг ХТД-2020 раунди доирасида иштирок этиши учун маълумотлар тайёрлаш

Ўзбекистон Республикаси бўйича

жадвалга асосан

жадваллар

ҳудудий координатор муддатларига асосан

2.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Ўзбекистон Республикасида истеъмол нархлари ўзгариши ва инфляция даражаси тўғрисида таҳлилий маълумот

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ойлик

пресс-релиз

1-куни

2.

Саноат товарлари ишлаб чиқарувчиларнинг нархлари индекслари ва истеъмол нархлари индекслари тўғрисида тезкор маълумот

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чоракнинг

1­-2 ойлари

тахлилий жадваллар ваграфиклар

график бўйича

3.

OPEN-DATA очиқ маълумотлар порталида жойлаштириш учун нархлар статистикаси бўйича маълумотларни шакллантириш:

ойнинг охирги сешанбасига уюшган савдо мажмуалари ва деҳқон бозорларида айрим товарларнинг ўртача истеъмол нархлари

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри ва туманлар бўйича

ойлик

жадваллар

ҳисобот ойидан кейинги 10-кун

деҳқон бозорларидаги ўртача нархлар

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, товар турлари бўйичава туманлар бўйича

ойлик

жадваллар

ҳисобот ойидан кейинги 15-кун

саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналар нархлари индекси (ўтган ойга нисбатан)

Ўзбекистон Республикаси, ИФУТ-иккинчи таҳрир В,С,D,Е секциялар, бўлимлар, бўйича

ойлик

жадваллар

ҳисобот ойидан кейинги 10-кун

саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналар нархлари индекси динамикаси

Ўзбекистон Республикаси, ИФУТ-иккинчи таҳрир В,С,D,Е секциялар бўйича

йиллик

жадваллар

10 январь

алоқа ва юк ташиш хизмати тарифлари индекси
(ўтган ойга нисбатан)

Ўзбекистон Республикаси, ИФУТ-иккинчи таҳрир В,С,D,Е секциялар, бўлимлар, синфлар бўйича

ойлик

жадваллар

ҳисобот ойидан кейинги 10-кун

алоқа ва юк ташиш хизмати тарифлари индексидинамикаси

Ўзбекистон Республикаси, ИФУТ-иккинчи таҳрир В,С,D,Е секциялар, бўлимлар, синфлар бўйича

йиллик

жадваллар

10 январь

саноат корхоналари томонидан харид қилинган моддий ресурслар нархлари индекси (ўтган ойга нисбатан)

Ўзбекистон Республикаси, ИФУТ-иккинчи таҳрир В,С,D,Е секциялар, бўлимлар бўйича

ойлик

жадваллар

ҳисобот ойидан кейинги 20-кун

саноат корхоналари томонидан харид қилинган моддий ресурслар нархлари индекси динамикаси

Ўзбекистон Республикаси, ИФУТ-иккинчи таҳрир В,С,D,Е секциялар, бўлимлар бўйича

йиллик

жадваллар

20 январь

истеъмол нархлари индекси

Ўзбекистон Республикасида товарлар ва хизматларнинг йирик гуруҳлари бўйича

йиллик

жадваллар

10 январь

4.

МДҲ Статистика қўмитасининг статистик тўпламларини чоп этиш учун маълумотлар тайёрлаш

МДҲ Статқўмитасининг макети бўйича

ойлик

жадваллар

жадвалга асосан

5.

Товарлар ва хизматларнинг асосий гуруҳлари бўйича истеъмол нархлари индекси ҳамда ИФУТ-иккинчи таҳрир В,С,D,Е секциялар, бўлимлар кесимида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналар нархлари индексини к-МТУТ доирасида миллий маълумотлар саҳифасида жойлаштириш учун тайёрлаш

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ойлик

жадваллар

ҳисобот ойидан кейинги 10-кун

3. Иқтисодиёт тармоқлари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари

20 078 503,5

3.1. Қишлоқ, ўрмон, балиқ хўжалиги ва экология

3.1.1. Деҳқончилик

1.

2019 йилда қишлоқ хўжалиги экинларининг экин майдони, боғлар, узумзорлар майдони, ялпи ҳосилваҳосилдорлик

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, хўжаликлар тоифаси бўйича

йиллик

бюллетень

дастлабки маълумотлар (баҳолаш)

24 январь,

якуний маълумотлар

5 май

(1-FX shakli «Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-DX shakli «Деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлар фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1­QХshakli «Қишлоқ хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-KB shakliga ilova (QX) «Микрофирма ва кичик корхонанинг қишлоқ хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисоботи»)

2.

2019 йил ҳосили учун солинган минерал ва органик ўғитлар

(1-FX shakli «Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-QХ shakli «Қишлоқ хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-KB shakliga ilova (QX) «Микрофирма ва кичик корхонанинг қишлоқ хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисоботи»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, хўжаликлар тоифаси бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

5 май

3.

2020 йилнинг 1 январь ҳолатига мавжуд асосий қишлоқ хўжалиги техникалари

(1-FX shakli «Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-QХ shakli «Қишлоқ хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-KB shakliga ilova (QX) «Микрофирма ва кичик корхонанинг қишлоқ хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисоботи»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, хўжаликлар тоифаси бўйича

йиллик

бюллетень

5 май

4.

2020 йил ҳосили учун экилган қишлоқ хўжалиги экинларининг экин майдони, боғлар, узумзорлар майдони, дастлабки маълумотлар (баҳолаш)

(1-FX shakli «Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-DX shakli «Деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-QХ shakli «Қишлоқ хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», статистик ҳисоб-китоблар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, хўжаликлар тоифаси бўйича

йиллик

бюллетень

17 июль

5.

Деҳқончилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш

(1-FX shakli «Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-DX shakli «Деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-QХ shakli «Қишлоқ хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», танлама кузатув маълумотлари, статистик ҳисоб-китоблар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, хўжаликлар тоифаси бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

15-куни

6.

Дон экинлари хариди

(1-don shakli «Дон экинлари хариди тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар бўйича

йилда 3 марта

таҳлилий жадваллар

14 июль,

12 август,

14 декабрь

7.

Пахта хомашёси хариди ва тайёрланиши

(1-paxta shakli «Пахта хомашёси хариди ва тайёрланиши тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар бўйича

йилда 3 марта

таҳлилий жадваллар

14 октябрь,

13 ноябрь,

15 декабрь

8.

Пилла хариди

(1-рilla shakli «Пилла хариди тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар бўйича

йилда 3 марта

таҳлилий жадваллар

14 июль,

14 октябрь,

15 декабрь

9.

Мева-сабзавот маҳсулотлари хариди

(1-meva-sabzavot shakli «Мева-сабзавот маҳсулотлари хариди тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

15-куни

3.1.2. Чорвачилик ва балиқ хўжалиги

1.

Чорва моллари ва паррандалар бош сони, чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш, балиқ овлаш ва балиқчилик (1-FX shakli «Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-DX shakli «Деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-QХ shakli «Қишлоқ хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», танлама кузатув маълумотлари, статистик ҳисоб-китоблар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, хўжаликлар тоифаси бўйича

чораклик

таҳлилий жадвал

15-куни

2.

2020 йил 1 январь ҳолатига чорва моллари ва паррандалар бош сони, 2019 йилда чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш, балиқ овлаш ва балиқчилик

(1-FX shakli «Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-DX shakli «Деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-QХ shakli «Қишлоқ хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-KB shakliga ilova (QX) «Микрофирма ва кичик корхонанинг қишлоқ хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисоботи»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, хўжаликлар тоифаси бўйича

йиллик

бюллетень

5 май

3.1.3. Экология

1.

2019 йилда табиатни муҳофаза қилиш, ўрмон ваовчилик хўжалигининг асосий кўрсаткичлари

(1-EKO shakli «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида ҳисобот», 2-EKO shakli «Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар бўйича ҳисобот», 3-EKO shakli «Ерларни яроқли ҳолга келтириш тўғрисида ҳисобот», 1-OX shakli «Овчилик хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1­KB shakliga ilova (EKO) «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи», 1-O’X shakli «Ўрмон парвариши ишларини ўтказиш тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

бюллетень

май

3.1.4. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Ўзбекистоннинг қишлоқ, ўрмон, балиқ хўжалиги фаолияти якунлари таҳлили

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

ҳар чоракда

ахборотнома

25-куни

2.

Ўзбекистоннинг қишлоқ, ўрмон, балиқ хўжалиги фаолияти якунлари таҳлили

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

ҳар чоракда

пресс-релиз

20-куни

3.2. Саноат

1.

Саноат маҳсулотини ишлаб чиқариш:

натура кўринишида

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

29 май

натура кўринишида

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ойлик

таҳлилий жадваллар

10-куни

қиймат кўринишида (амалдаги нархларда)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, бошқарув органлари, иқтисодий фаолият тури бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

29 май

ойлик

бюллетень

10-куни

шу жумладан, ҳудудий корхоналар бўйича йиғма кўрсаткичлар

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

ойлик

таҳлилий жадваллар

10-куни

истеъмол моллари

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, бошқарув органлари бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

29 май

ойлик

бюллетень

10-куни

(1-K «Ташкилот фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-К shakliga ilova (sanoat) «Ҳудудий алоҳида бўлинмаларга эга бўлган юридик шахсларнинг саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш тўғрисида ҳисобот», 1-sanoat «Саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш тўғрисида ҳисобот», 1-FX «Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1­KB «Микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи», 1-notijorat «Нотижорат ташкилотнинг фаолияти тўғрисида ҳисобот» шакллари, танланма кузатув материаллари ва кичик бизнес субъектларининг телефон орқали сўрови)

йирик саноат корхоналари бўйича натура ва қиймат кўринишида тайёр саноат маҳсулотининг юклаб жўнатилиши ва қолдиғи

(1-sanoat «Саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, бошқарув органлари бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

15 май

йирик саноат корхоналари бўйича қиймат кўринишида тайёр саноат маҳсулотининг юклаб жўнатилиши ва қолдиғи

(1-K «Ташкилот фаолияти тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, бошқарув органлари бўйича

ойлик

таҳлилий жадваллар

10-куни

янги турдаги маҳсулотлар

(1-sanoat «Саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш тўғрисида ҳисобот», 1-KB «Микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи», 1-FX «Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот» шакллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, бошқарув органлари бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

29 май

йирик саноат корхоналари бўйича янги турдаги маҳсулотлар

(1-K «Ташкилот фаолияти тўғрисида ҳисобот»шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, бошқарув органлари бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

10-куни

2.

Саноат ишлаб чиқариши индекси

жами

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият тури бўйича

йиллик

ойлик

таҳлилий жадваллар

29 май

10-куни

йирик корхоналар

Ўзбекистон Республикаси, иқтисодий фаолият турлари бўйича

йиллик

ойлик

таҳлилий жадваллар

29 май

10-куни

(1-K «Ташкилот фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1­Кshakliga ilova (sanoat) «Ҳудудий алоҳида бўлинмаларга эга бўлган юридик шахсларнинг саноат маҳсулоти ишлаб чиқариши тўғрисида ҳисобот», 1­sanoat «Саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш тўғрисида ҳисобот», 1-FX «Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-KB «Микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи», 1-notijorat «Нотижорат ташкилотнинг фаолияти тўғрисида ҳисобот» шакллари, танланма кузатув материаллари)

3.

Саноатда ишлаб чиқариш қувватларининг фойдаланиш даражаси

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

29 май

(1-sanoat «Саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш тўғрисида ҳисобот», 1-KB «Микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи», 1-FX «Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот»)

4.

Йирик корхоналар бўйича саноатда ишлаб чиқариш қувватларининг фойдаланиш даражаси

(1-К»Ташкилот фаолияти тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

10-куни

5.

2019 йил ҳосилининг пахта хомашёсини қайта ишлаш

(4-sanoat «2019йил пахта хомашёси ҳосилининг қайта ишлаш натижалари тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

бюллетень

19 октябрь

3.2.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Саноат ишлаб чиқаришининг ўсиш омиллари таҳлили

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият тури бўйича

ҳар ой

пресс-релиз

16-куни

3.3. Энергетика

1.

Ёқилғи ва энергиянинг асосий турлари ишлаб чиқарилиши ва тақсимланиши

(1-energo «Ёқилғи етказиш ва унинг келиб тушиш манбалари тўғрисида ҳисобот», 3-energo «Нефть ва газ конденсатини ишлаб чиқариш ҳамда тақсимоти тўғрисида ҳисобот», 4-energo «Электр энергияси манбалари ва тақсимоти тўғрисида ҳисобот»,
5-energo «Электр энергияси манбалари ва тақсимоти тўғрисида 2019 йил учун ҳисобот», 1­sanoat «Саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш тўғрисида ҳисобот» шакллари)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

29 май

2.

ЯИМнинг энергия зичлиги

(1-K «Ташкилот фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-К shakliga ilova (sanoat) «Ҳудудий алоҳида бўлинмаларга эга бўлган юридик шахсларнинг саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш тўғрисида ҳисобот», 1-sanoat «Саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш тўғрисида ҳисобот», 1-FX «Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1­KB «Микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи», 1-notijorat «Нотижорат ташкилотнинг фаолияти тўғрисида ҳисобот» шакллари)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

12-куни

3.

Асосий истеъмолчиларда ёқилғининг келиб тушиши, сарфи ва қолдиғи

(2-energo «Ёқилғи ва энергия келиб тушиши, сарфи
ва қолдиқлари тўғрисида ҳисобот», 6-energo «Табиий, суюлтирилган газдан фойдаланиш бўйича ҳисобот» шакллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

29 май

4.

Муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш

(1-muqobil energiya «Муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш кузатуви анкетаси» бўйича танланма кузатув материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

15 май

5.

Саноат ишлаб чиқаришининг энергосамарадорлиги

(1-korxona shakli (йиллик) «Ташкилот хўжалик фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисидаги ҳисобот»; 1-KB shakli (йиллик) «Микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи»)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

29 май

6.

Энергобаланс ҳисоби тўғрисида маълумот

(1-energo shakli «Ёқилғи етказиш ва унинг келиб тушиш манбалари тўғрисида ҳисобот»; 2-energo shakli «Ёқилғи ва энергия келиб тушиши, сарфи ва қолдиқлари тўғрисида ҳисобот»; 3-energo shakli «Нефт ва газ конденсатини ишлаб чиқариш ҳамда тақсимоти тўғрисида ҳисобот»;

4-energo shakli «Электр энергия манбалари ва тақсимоти тўғрисида ҳисобот»; 5­energo shakli «Электр энергияси манбалари ва тақсимоти тўғрисида 2019 йил учун ҳисобот» 1-sanoat shakli «Саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш тўғрисида ҳисобот»; 7-sanoat shakli «Иссиқлик энергияси билан таъминлаш тўғрисида ҳисобот»; 1-KB shakliga ilova (sanoat) «Оқова сувларни марказлаштирилган ҳолда чиқариб юборишни, ободонлаштириш ва ёритиш ишларини амалга оширувчи, аҳолига ва маиший коммунал эҳтиёжларга сув, иссиқлик энергияси ҳамда иссиқ сув етказиб берувчи микрофирма ва кичик корхоналарнинг ҳисоботи»)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

19 июнь

3.3.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш бўйича таҳлилий маълумотлар

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ҳар йили

пресс-релиз

15-май

3.4. Сув таъминоти, канализация, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш

1.

Сув қувури иншоотлари, канализация ва иссиқлик таъминоти фаолиятининг асосий кўрсаткичлари

(5-sanoat «Сув қувури иншоотлари иши тўғрисида ҳисобот «, 6-sanoat «Канализация иши тўғрисида ҳисобот», 7-sanoat «Иссиқлик энергияси билан таъминлаш тўғрисида ҳисобот», 1-KB shakliga ilova (sanoat) «Оқова сувларни марказлаштирилган ҳолда чиқариб юборишни, ободонлаштириш ва ёритиш ишларини амалга оширувчи, аҳолига ва маиший-коммунал эҳтиёжларга сув, иссиқлик энергияси ҳамда иссиқ сув етказиб берувчи микрофирма ва кичик корхоналарнинг ҳисоботи» шакллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

бюллетень

29 май

3.5. Инвестиция ва қурилиш

1.

Номолиявий активларга инвестициялардан фойдаланиш

(2-invest «Инвестиция фаолияти, бино ва иншоотларини фойдаланишга топшириш тўғрисида ҳисобот»; 4­qurilish «Жисмоний шахслар томонидан объектлар қурилиши тўғрисида ҳисобот»; 4-qurilish (йиллик) «Жисмоний шахслар томонидан якка тартибда қурилган турар жойларни ва нотурар биноларни фойдаланишга топшириш тўғрисида ҳисобот»; 1-KB «Микрофирма ва кичик корхоналарнинг ҳисоботи»; 1­FX шакли «Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот»; 1-notijorat «Нотижорат ташкилотларнинг фаолияти тўғрисида ҳисобот»; Танланма кузатув материаллари; 1-NNT «Нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолияти тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, бошқарув органлари, ташкилий-ҳуқуқий шакллари, иқтисодий фаолият турлари, молиялаштириш манбалари, технологик турлари, такрор ишлаб чиқариш таркиби, ҳудудларбўйича инвестор мамлакатлар бўйича

йиллик

чораклик

бюллетень

27 май

13-куни

2.

Қурилиш ишлари

(2-qurilish «Қурилиш ишларининг бажарилиши, қурилиш машина ва механизмларининг мавжудлиги тўғрисида ҳисобот», 1-К «Ташкилот фаолияти тўғрисида ҳисобот», 2-invest «Инвестиция фаолияти, бино ва иншоотларни фойдаланишга топшириш тўғрисида ҳисобот», 4-qurilish «Жисмоний шахслар томонидан объектлар қурилиши тўғрисида ҳисобот», 4-qurilish «Жисмоний шахслар томонидан якка тартибда қурилган турар жойларни ва нотурар биноларни фойдаланишга топшириш тўғрисида ҳисобот», 1­KB»Микрофирма ва кичик корхоналарнинг ҳисоботи», танланма кузатув материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, ташкилий-ҳуқуқий шакллари бўйича

йиллик,

ойлик

бюллетень

18 май,

12-куни

3.

Турар жойлар, газ ва сув тармоқлари, ишлаб чиқариш объектлари, ижтимоий соҳа объектларини ишга тушириш ва уларни қуришда фойдаланиладиган инвестициялар

(2-invest shakli «Инвестиция фаолияти, бино ва иншоотларини фойдаланишга топшириш тўғрисида ҳисобот», 4­qurilish shakli «Жисмоний шахслар томонидан объектлар қурилиши тўғрисида ҳисобот», 4­qurilish «Жисмоний шахслар томонидан якка тартибда қурилган турар жойларни ва нотурар биноларни фойдаланишга топшириш тўғрисида ҳисобот», 1­ID «Инвестиция ва инфратузилма лойиҳаларининг амалга оширилиши тўғрисида ҳисобот», 1-KB shakliga ilova (qurilish) «Объектлар, қувватларни ишга тушириш ва уларнинг қурилишига йўналтирилган инвестициялардан фойдаланиш тўғрисида ҳисобот», танланма кузатув материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, бошқарув органлари, давлат ва нодавлат мулкчилик шакллари бўйича

йиллик,

чораклик

бюллетень

18 май,

15-куни

4.

Мавжуд қурилиш машиналари ва механизмлари

(2-qurilish shakli «Қурилиш ишларининг бажарилиши, қурилиш машина ва механизмларининг мавжудлиги тўғрисида ҳисобот», 1-KB shakliga ilova (QM)»Кичик қурилиш ташкилотлари ва микрофирмаларда мавжуд қурилиш машина ва механизмлар тўғрисидаги ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, ташкилий-ҳуқуқий шакллари бўйича

йиллик

бюллетень

6 май

5.

Ўзбекистон Республикасига хорижий инвестициялар ва Ўзбекистон Республикасидан хорижга инвестициялар

(1-invest shakli « Ўзбекистон Республикасига чет элдан киритилган инвестициялар ва Ўзбекистон Республикасидан чет элга йўналтирилган инвестициялар тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, инвестициялар йўналишлари, инвестор мамлакатлар, валюта турлари бўйича

йиллик

жадваллар

19 июнь

6.

Ўзбекистон Республикасига хорижий инвестициялар ва Ўзбекистон Республикасидан хорижга инвестициялар

(1-invest shakli «Ўзбекистон Республикасига чет элдан киритилган инвестициялар ва Ўзбекистон Республикасидан чет элга йўналтирилган инвестициялар тўғрисида ҳисобот», 1­ID «Инвестиция ва инфратузилма лойиҳаларининг амалга оширилиши тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, инвестициялар йўналишлари, инвестор мамлакатлар, валюта турлари бўйича

чораклик

жадваллар

55-куни

7.

Консервация қилинган ва қурилиши вақтинча тўхтатилган бинолар бўйича тугалланмаган қурилиш холати

(3-qurilish «2019 йил охирига тугалланмаган қурилиш ҳолати тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қоракалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, вазирликлар ва идоралар, мулкчилик шакли, молиялаштириш манбалари бўйича

бир марталик

бюллетень

1 июнь

3.5.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Ишлаб чиқариш ва ижтимоий соҳа объектларини ишга тушириш, қурилиш ишлари, инвестиция, фаолияти якуни таҳлили

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, ташкилий-ҳуқуқий шакллари, иқтисодий фаолият турлари, молиялаштириш манбалари, технологик, такрор ишлаб чиқариш, турлари бўйича

ҳар чоракда

пресс-релиз

19-кунга

2.

Ишлаб чиқариш ва ижтимоий соҳа объектларини ишга тушириш, қурилиш ишлари, инвестиция, фаолияти якуни таҳлили

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, инвестициялар, хорижий инвестиция ва кредитлар, ташкилий-ҳуқуқий шакллари, иқтисодий фаолият турлари, молиялаштириш манбалари, технологик, такрор ишлаб чиқариш, турлари бўйича

ҳар йили

ахборотнома

26 август

3.

Қурилиш фаолияти якуни таҳлили

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, ташкилий-ҳуқуқий шакллари, ҳудудий қурилиш-пудрат ташкилотлари,ташкилот турлари бўйича

ҳар ойда

пресс-релиз

19-кунга

3.6. Хизматлар соҳаси

1.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича хизматлар ишлаб чиқариш

(1-К «Ташкилот фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1­xizmat «Иқтисодий фаолият турлари бўйича ишлаб чиқарилган (кўрсатилган) хизматлар тўғрисида ҳисобот», 1-KB «Микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи», 1-FX «Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-notijorat «Нотижорат ташкилотнинг фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-NNT «Нодавлат нотижорат ташкилотнинг фаолияти тўғрисида ҳисобот» shakllari, 1-К «Ҳудудий алоҳида бўлинмаларга эга бўлган юридик шахслар томонидан кўрсатилган хизматлар тўғрисида ҳисобот» shakliga ilova (xizmat), танлама кузатув материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, хизмат турлари бўйича

ойлик,

йиллик

бюллетень

бюллетень

15-куни,

май

2.

Аҳолига хизмат кўрсатиш тармоқлари

(1-xizmat «Иқтисодий фаолият турлари бўйича ишлаб чиқарилган (кўрсатилган) хизматлар тўғрисида ҳисобот», 1-KB «Микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи», 1-notijorat «Нотижорат ташкилотининг фаолияти тўғрисида ҳисобот» shakllari)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

жадваллар

май

3.

2019 йилда Ўзбекистон Республикасида туризм ва дам олиш ривожланишининг асосий кўрсаткичлари

(2-turizm «Ташриф буюрувчиларга хизмат кўрсатиш ва жойлаштириш тўғрисида ҳисобот», 1-КВ ш.илова (tur) «Ташриф буюрувчиларга хизмат кўрсатиш ва жойлаштириш тўғрисида микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи», Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизматининг Чегара қўшинлари, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат персоналлаштириш маркази маълумотлари, ички туризм бўйича уй хўжаликларининг танланма кузатуви материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

бюллетень

16 май

3.6.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Бозор хизматлари ишлаб чиқариш тўғрисида тезкор маълумот

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ҳар ойда

пресс-релиз

18-куни

2.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича хизматлар соҳасининг ривожланиши тўғрисида таҳлилий маълумот

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ҳар йили

ахборотнома

28 июль

3.

Транспорт хизматлари тўғрисида таҳлилий маълумот

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ҳар йили

ахборотнома

31 июль

4.

Ўзбекистон Республикасида туризм ҳақида таҳлилий материаллар

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йилда бир марта

ахборотнома

июнь

5.

Ўзбекистон Республикасида туристик оқим тўғрисида таҳлилий маълумотлар

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

ахборотнома

25-куни

3.7. Улгуржи ва чакана савдо

1.

Улгуржи ва чакана савдонинг асосий кўрсаткичлари:

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик, ойлик

бюллетень, таҳлилий жадваллар

29 май 7-куни

бюллетень

15-куни,

29 май

савдо корхоналарида истеъмол товарларининг сотилиши ва қолдиғи;

бозорларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиш

йиллик

бюллетень

савдо кунларида чакана товар айланмасининг товар таркиби (барча сотиш тармоқлари) ва товар захиралари;

савдо кунларида улгуржи товар айланмасининг товар таркиби ва товар захиралари;

қишлоқ жойларда чакана товар айланмаси

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

бюллетень

29 май

чакана савдо ва овқатланиш корхоналари,улгуржи савдода савдо тармоқлари.

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, товар айланмаси турлари бўйича

йиллик

бюллетень

29 май

(1-K (ойлик) «Ташкилот фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-К shakliga ilova (savdo) (ойлик) «Ҳудудий алоҳида бўлинмаларга эга бўлган юридик шахсларнинг улгуржи ва чакана савдо товар айланмаси тўғрисида ҳисобот», 1-savdo (йиллик) «Товарлар сотиш ва қолдиқлар тўғрисида ҳисобот», 1-KB «Микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи», 1-savdo (JSh) «Савдо фаолияти билан шуғулланувчи жисмоний шахсларнинг танлама кузатув сўровномаси», 1-bozor (chorva) «Чорва моллари сотувчи жисмоний шахсларнинг танлама кузатув сўровномаси», 1-bozor « Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ва паррандаларни сотувчи жисмоний шахсларнинг танлама кузатув сўровномаси»)

3.7.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Улгуржи ва чакана савдо ҳолати тўғрисида таҳлилий маълумот

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ҳар ойда,

ҳар йили

пресс-релиз

кейинги ойнинг
20-кунигача,

20 август

3.8. Транспорт

1.

Транспорт фаолиятининг асосий кўрсаткичлари

(1-transport «Автомобиль транспорти ва хўжалик автомобиль йўллари узунлиги тўғрисида ҳисобот», 1­transport (чораклик) «Автомобиль транспорти иши тўғрисида ҳисобот», 7-transport (чораклик) «(трамвай, метрополитен, троллейбус) транспорти тўғрисида ҳисобот», 9-transport «Қувур йўли транспорти хизматлари тўғрисида ҳисобот», 9-transport (чораклик) «Қувур йўли транспорти фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-KB «Микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи», 1-notijorat «Нотижорат ташкилотининг фаолияти тўғрисида ҳисобот» shakllari, танлама кузатув материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, транспорт турлари бўйича

йиллик

бюллетень

май

чораклик

таҳлилий жадваллар

9-куни

2.

Автомобиль транспорти фаолиятининг асосий кўрсаткичлари

(1-transport (чораклик) «Автомобиль транспорти иши тўғрисида ҳисобот» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

9-куни

3.

Умумий фойдаланишдаги темир йўл транспорти фаолиятининг асосий кўрсаткичлари:

қатнов турлари бўйича темир йўл орқали ташишлар;

темир йўл транспортининг хизматлари.

(5-transport «Умумий фойдаланишдаги темир йўл транспорти хизматлари тўғрисида ҳисобот» shakli)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

20 март

Умумий фойдаланилмайдиган:

ҳаракатдаги таркиб

шахобча йўллари узунлиги

(6-transport «Умумий фойдаланилмайдиган темир йўл транспорти тўғрисида ҳисобот» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

20 март

4.

Ҳаво транспорти фаолиятининг асосий кўрсаткичлари

(8-transport «Умумий фойдаланишдаги ҳаво транспорти хизматлари тўғрисида ҳисобот» shakli)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

20 март

5.

Автомобиль йўлларининг узунлиги

(1-transport «Автомобиль транспорти ва хўжалик автомобиль йўллари узунлиги тўғрисида ҳисобот» shakli, идоравий ҳисобот маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

18 май

6.

Шаҳар электр транспорти фаолиятининг асосий кўрсаткичлари

(7-transport «(трамвай, метрополитен, троллейбус) транспорти тўғрисида ҳисобот» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд, Хоразм вилоятлари ваТошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

20 февраль

3.8.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Ўзбекистон Республикасида транспорт инфратузилмасининг ривожланиши

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, транспорт турлари бўйича

ҳар йили

ахборотнома

20 июль

3.9. Алоқа ва ахборотлаштириш

1.

Алоқа ва ахборотлаштиришнинг асосий кўрсаткичлари

(1-aloqa shakli «Алоқа воситалари ва хизматлари тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, алоқа турлари, давлат ва нодавлат мулкчилик шакллари бўйича

йиллик,

чораклик

бюллетень

май

40-куни

2.

Компьютерлаштириш, ахборотлаштириш воситалари ва тармоқлари ривожланишининг асосий кўрсаткичлари:

ахборот тармоқларидан фойдаланувчи ташкилотлар сони;

махсус дастурий воситаларга эга бўлган ташкилотлар сони;

ахборот тармоқларидан, жумладан Интернет тармоғидан фойдаланиш имконияти мавжуд бўлган компьютерлар сони;

электрон тижорат бўйича веб-сайтлар сони;

йирик корхоналарнинг ахборот-коммуникация технологияларига харажатлари.

(2-AKT «Ахборотлаштириш воситалари ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш тўғрисида ҳисобот» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

4 май

3.

Ахборот-коммуникация технологиялари ривожланишининг асосий кўрсаткичлари:

маълумотлар узатиш тармоқларининг, шунингдек, Интернетнинг ривожланиши

Интернет тармоғидан фойдаланиш

(1-AКТ «Ахборот-коммуникация технологиялари тўғрисида ҳисобот» shakli; 1-KB «Ахборот-коммуникация технологиялари тўғрисида ҳисобот» shakliga ilova (АКТ))

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик,

чораклик

таҳлилий жадваллар

май

40-куни

3.9.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Алоқа ва ахборотлаштириш инфратузилмаси ривожланишининг таҳлили

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, алоқа турлари бўйича

ҳар йили

ахборотнома

30 июнь

3.10. Молия ва суғурта фаолияти

1.

Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари

(1-TB»Тижорат банки фаолияти тўғрисида ҳисобот shakli)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

бюллетень

25 февраль

2.

Суғурта ташкилотлари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари

(1-ST «Суғурта ташкилоти фаолияти тўғрисида ҳисобот» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

бюллетень

1 апрель

3.

Биржа фаолияти

(1-birja «Биржа фаолияти тўғрисида ҳисобот» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, биржа турлари бўйича

йиллик

бюллетень

26 февраль

3.10.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Суғурта ташкилотлари фаолияти ҳақида таҳлилий маълумот

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ҳар йили

пресс-релиз

28 апрель

3.11. Аҳоли пунктларини ободонлаштириш

1.

Аҳоли пунктларини ободонлаштириш:

қоплама турлари бўйича шаҳар ички йўллари узунлиги;

шаҳар кўчаларининг ёритилиши;

шаҳар кўкаламзор массивлари;

чиқиндиларни йиғиш

(1-kom «Шаҳар аҳоли пунктларини ободонлаштириш тўғрисида ҳисобот» shakli;

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, давлат ва нодавлат мулки, шаҳарлар ва қишлоқлар бўйича

йиллик

бюллетень

май

2.

Сувни ҳисобга олиш приборларини ўрнатиш, хонадон (уй)ларнинг ичимлик сув билан таъминланганлиги, қишлоқ аҳоли пунктларини сув билан таъминлаш

(2-kom «Ичимлик суви билан таъминлаш тўғрисида ҳисобот» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

бюллетень

16 апрель

3.11.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Ўзбекистон Республикасида аҳоли пунктларини ободонлаштириш

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, шаҳарлар ва қишлоқлар бўйича

ҳар йили

ахборотнома

21 август

4. Ташкилотларнинг молиявий-хўжалик фаолияти

8 880 091,1

1.

Мавжуд асосий воситалар ва бошқа номолиявий активлар ҳаракати

(2-moliya «Асосий воситаларнинг мавжудлиги ва ҳаракати ҳамда бошқа номолиявий активлар тўғрисида ҳисобот» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари бўйича

йиллик

бюллетень

18 май

2.

Микрофирма ва кичик корхоналар фаолиятининг асосий кўрсаткичлари

(1-KB «Микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари, ташкилий-ҳуқуқий шакли бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

15 май

3.

Тижорат корхоналари хўжалик фаолияти, микрофирма ва кичик корхоналардан ташқари:

хўжалик фаолиятининг асосий кўрсаткичлари

харажатлар таркиби

(1-korxona «Ташкилот хўжалик фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида ҳисобот» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

29 май

4.

Фермер хўжаликлари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари

(1-FX shakli «Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Ресубликаси, вилоятлар бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

5 май

5.

Хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатларининг фаолияти (ХУМШ)

(3-kom «Хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатларининг фаолияти тўғрисидa ҳисобот» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

27 март

4.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Кичик корхоналар ва микрофирмалар фаолиятининг асосий кўрсаткичлари ҳақида таҳлилий маълумот

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари бўйича

ҳар йили

пресс-релиз

24 август

5. Иқтисодиёт ва ижтимоий соҳанинг танланма статистик кузатувлари тармоғи

5 711 085,5

1.

Қишлоқ хўжалиги, саноат, қурилиш, савдо, хизмат кўрсатиш соҳасида микрофирма ва кичик корхоналар фаолиятининг асосий кўрсаткичлари

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

7-куни

2.

Фермер хўжаликлари қишлоқ хўжалиги фаолияти кузатуви

(танлама кузатув маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар бўйича

йилда икки марта

таҳлилий жадваллар

15-куни

3.

Деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари қишлоқ хўжалиги фаолияти кузатуви

(танлама кузатув маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йилда икки марта

таҳлилийжадваллар

15-куни

4.

Фойдаланишга топширилган якка тартибдаги уй-жойларни статистик баҳолаш (бозор нархларида)

(танланма кузатувлар материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йилда бир марта

таҳлилий жадваллар

6 январь

5.

Якка тартибдаги тадбиркорларнинг савдо фаолиятини баҳолаш

(танланма кузатувлар материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

махсус график бўйича

6.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва парранда сотиш билан шуғулланадиган жисмоний шахсларнинг савдо фаолиятини баҳолаш

(танланма кузатувлар материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

ойлик

таҳлилий жадваллар

махсус график бўйича

7.

Чорва молларини сотувчи жисмоний шахсларнинг савдо фаолиятини баҳолаш

(танланма кузатувлар материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

ойлик

таҳлилий жадваллар

махсус график бўйича

8.

Декларация тўлдирмасдан Ўзбекистон Республикасигажисмоний шахслар томонидан олиб кирилаётган товарлар кузатуви

(танланма кузатувлар материаллари)

Ўзбекистон Республикасибўйича

йилда икки марта

таҳлилий жадваллар

махсус график бўйича

9.

Кирувчи вачиқувчи туризм бўйича ташриф буюрувчиларнинг ҳаражатлари кузатуви

(танланма кузатувлар материаллари)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

бир марталик

таҳлилий жадваллар

махсус график бўйича

10.

Якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан аҳолига кўрсатилган хизматлар ҳажмини баҳолаш

(танланма кузатувлар материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри

бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

махсус график бўйича

11.

Якка тартибдаги тадбиркорларнинг саноат ишлаб чиқариш ҳажмларини баҳолаш

(танланма кузатувлар материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри

бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

махсус график бўйича

12.

Якка тартибдаги автотранспорт эгалари томонидан кўрсатилган хизматлар ҳажмини баҳолаш

(танланма кузатувлар материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри

бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

махсус график бўйича

13.

Жорий қилинган инновациялар натижаларининг таъсири кузатуви

(танланма кузатувлар материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари

бўйича

бир марталик

таҳлилий жадваллар

30 март

14.

Инновацион фаоллик кузатуви

(танланма кузатувлар материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари

бўйича

бир марталик

таҳлилий жадваллар

6 апрель

15.

Корхонанинг маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотишга йўналтирилган харажатлари таркибининг танланма кузатуви

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари бўйича

бир марталик

таҳлилий жадваллар

август

6. Ижтимоий соҳа

5 456 057,6

6.1. Таълим ва илмий фаолият

1.

2019/2020 ўқув йили бошига шаҳар ва туманлар бўйича умумтаълим муассасалари ва умумтаълим муассасаларининг педагог ходимлари

(2-ta’lim ш. «Умумтаълим муассасасининг 2019/2020 ўқув йили бошига ҳисоботи»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, шаҳар ва туманлар бўйича

йиллик

бюллетень

21 ?нварь

2.

2019/2020 ўқув йили бошига ўрта махсус, касб-ҳунар таълим муассасалари

(3-ta’lim ш. «2019/2020 ўқув йили бошига академик лицей, касб-ҳунар коллежлари ҳисоботи»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, шаҳарлар ва туманлар, тармоқ (идоравий) бўйсуниши бўйича

йиллик

бюллетень

25 февраль

3.

2019 йилда ёшларнинг умумий ўрта, ўрта махсус, касб-ҳунар ва олий таълим тизими билан қамраб олиниши, шунингдек, олий таълим битирувчиларининг бандлиги бўйича асосий кўрсаткичлар

(2-ta’lim. «Умумтаълим муассасасининг 2019/2020 ўқув йили бошига ҳисоботи», 3-ta’lim «2019/2020 ўқув йили бошига академик лицей, касб-ҳунар коллежлари ҳисоботи», 4-ta’lim «2019/2020 ўқув йили бошига олий таълим муассасасининг ҳисоботи»шакллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

20 февраль

4.

2019 йилда аҳолининг таълим тизими билан қамраб олиниши:

таълим босқичлари (ТХСТ-2011 га мувофиқ) бўйича ўқувчиларнинг тақсимланиши;

кутилаётган ўқув давомийлиги;

ўртача ўқув давомийлиги;

ёш бўйича қамров коэффициенти

(2-ta’lim»Умумтаълим муассасасининг 2019/2020 ўқув йили бошига ҳисоботи», 3-ta’lim «2019/2020 ўқув йили бошига академик лицей, касб-ҳунар коллежлари ҳисоботи», 4-ta’lim «2019/2020 ўқув йили бошига олий таълим муассасасининг ҳисоботи», 1-fan «Илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмаларнинг бажарилиши ҳамда олий тоифали илмий ва илмий-педагогик кадрларни тайёрлаш тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

август

5.

2019 йилда кадрлар тайёрлаш ва таълим тизими ривожланишининг асосий кўрсаткичлари

(2-ta’lim «Умумтаълим муассасасининг 2019/2020 ўқув йили бошига ҳисоботи», 3-ta’lim «2019/2020 ўқув йили бошига академик лицей, касб-ҳунар коллежлари ҳисоботи», 4-ta’lim»2019/2020 ўқув йили бошига олий таълим муассасасининг ҳисоботи»шакллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

бюллетень

25 март

6.

2019 йилда мактабгача ва мактабдан ташқари таълим муассасалари ривожланишининг асосий кўрсаткичлари

(1-ta’lim «Мактабгача таълим муассасасининг ҳисоботи», 5-ta’lim «Мактабдан ташқари таълим муассасасининг ҳисоботи»шакллари, Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

бюллетень

29 май

7.

2019 йилда Ўзбекистон Республикасининг илмий-техникавий салоҳиятининг ривожланиши ва инновацияларнинг асосий кўрсаткичлари

(1-fan «Илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмаларни бажарилиши ҳамда олий тоифали илмий ва илмий-педагогик кадрларни тайёрлаш тўғрисида ҳисобот», 2-fan анкетаси «Илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмаларини амалга оширган микрофирма ва кичик корхоналар кузатуви анкетаси», 1-innovatsiya «Инновация фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-KB «Микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи» шакллари, танланма кузатув материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

бюллетень

27 май

8.

Уй-жой олиш учун ҳисобда турган оилаларнинг, ногиронлиги бўлган шахсларни қўшган ҳолда уй-жой билан таъминланганлиги асосий кўрсаткичлари

(2-uy-joy shakli «Уй-жой олиш учун ҳисобда турган
ва уй-жой олган оилалар сони тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

май

6.1.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Ўзбекистон Республикасида мактабгача таълим тўғрисида таҳлилий материал

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йилда бир марта

ахборотнома

август

2.

Ўзбекистон Республикасида умумтаълим муассасалари (мактаблар) тўғрисида таҳлилий материал

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йилда бир марта

ахборотнома

февраль

3.

Ўзбекистон Республикасида ўртамахсус, касб-ҳунар таълим муассасалари тўғрисида таҳлилий материал (академик лицейлар ва касб-ҳунар коллежлари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йилда бир марта

ахборотнома

март

4.

Ўзбекистон Республикасида олий таълим муассасалари тўғрисида таҳлилий материал

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йилда бир марта

ахборотнома

апрель

5.

Ўзбекистон Республикасида фан ва инновациялар тўғрисида таҳлилий материал

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йилда бир марта

ахборотнома

июль

6.2. Соғлиқни сақлаш

1.

Ҳомиладор, туғадиган ва туққанларга тиббий ёрдам кўрсатиш, ҳомиладорликни тўхтатиш ва контрацепция воситаларидан фойдаланиш

(2-tibbiyot «Ҳомиладор, туғадиган ва туққанларга тиббий ёрдам кўрсатиш, ҳомиладорликни тўхтатиш ва контрацепция тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

27 апрель

2.

Болаларга тиббий ёрдам кўрсатиш, профилактик эмлашлар

(3-tibbiyot «Болаларга тиббий ёрдам кўрсатиш тўғрисида ҳисобот», 5-tibbiyot «Профилактик эмлашлар тўғрисида ҳисобот»шакллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

15 апрель

3.

Аҳолининг ОИВ-инфекцияси билан касалланиши ва қонни ОИВга текшириш натижалари

(4-tibbiyot «Одам иммун танқислиги вируси билан касалланган беморлар ва қонни ОИВга текшириш натижалари тўғрисида ҳисобот»шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

25 март

4.

2019 йилда соғлиқни сақлаш муассасалари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари

(1-tibbiyot «Аҳолига тиббий ёрдам кўрсатувчи муассасалар фаолияти тўғрисида ҳисобот», 1-KB ш. илова (tib) «Аҳолига тиббий хизмат кўрсатувчи микрофирма ва кичик корхона фаолияти тўғрисида ҳисобот»шакллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, шаҳарлар ва туманлар бўйича

йиллик

бюллетень

29 май

5.


2019 йилда соғлиқни сақлашнинг асосий кўрсаткичлари

(1­tibbiyot «Аҳолига тиббий ёрдам кўрсатувчи муассасалар фаолияти тўғрисида ҳисобот», 2­tibbiyot «Ҳомиладор, туғадиган ва туққанларга тиббий ёрдам кўрсатиш, ҳомиладорликни тўхтатиш ва контрацепция тўғрисида ҳисобот», 3­tibbiyot «Болаларга тиббий ёрдам кўрсатиш тўғрисида ҳисобот», 4­tibbiyot «Одам иммун танқислиги вируси билан касалланган беморлар ва қонни ОИВга текшириш натижалари тўғрисида ҳисобот», 5­tibbiyot «Профилактик эмлашлар тўғрисида ҳисобот», 7­tibbiyot «Юқумли ва паразитар касалликлар тўғрисида ҳисобот», 4-ijtimoiy «Ногиронлиги бўлган шахслар ва ногиронлик сабаблари тўғрисида ҳисобот», 1-KB илова (tib) «Аҳолига тиббий хизмат кўрсатувчи микрофирма
ва кичик корхона фаолияти тўғрисида ҳисобот»шакллари ва Соғлиқни сақлаш вазирлиги материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

бюллетень

10 август

6.2.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Ўзбекистон Республикасида соғлиқни сақлаш тўғрисида таҳлилий материал

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йилда бир марта

ахборотнома

сентябрь

6.3. Маданият ва санъат

1.

2019 йилда маданият ва санъат муассасалари ривожланишининг асосий кўрсаткичлари

(1-madaniyat «Кутубхона фаолияти тўғрисида ҳисобот», 2-madaniyat «Фильмлар ишлаб чиқариш тўғрисида ҳисобот», 3-madaniyat «Музей фаолияти тўғрисида ҳисобот», 4-madaniyat «Театр фаолияти тўғрисида ҳисобот», 5-madaniyat «Концерт ташкилотлари ва цирк жамоалари фаолияти тўғрисида ҳисобот», 6-madaniyat «Ҳайвонот боғи, ботаника боғи, маданият ва истироҳат боғи фаолияти тўғрисида ҳисобот», 7­madaniyat «Маданият ва аҳоли дам олиш марказлари фаолияти тўғрисида ҳисобот», 8-madaniyat «Республикадаги маданий мерос объектлари тўғрисида ҳисобот» шакллари, А. Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси ва Маданият вазирлиги материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

бюллетень

29 май

6.3.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Ўзбекистон Республикасида маданият ҳақида таҳлилий материал

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йилда бир марта

ахборотнома

июль

6.4. Жисмоний тарбия ва спорт

1.

2019 йилда жисмоний тарбия ва спорт ривожланишининг асосий кўрсаткичлари

(1-sport «Жисмоний тарбия ва спорт бўйича ҳисобот», 2-sport «Спорт таълими муассасалари бўйича ҳисобот» shakllari ва аҳолининг жисмоний фаоллиги бўйича уй хўжаликлари кузатуви материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

бюллетень

1 май

6.4.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спорт ҳақида таҳлилий материал

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йилда бир марта

ахборотнома

июнь

6.5. Ижтимоий ҳимоя

1.

2019 йилда аҳолини ижтимоий муҳофаза қилишнинг асосий кўрсаткичлари

(1-ijtimoiy «Пенсионерлар сони ва уларга тайинланган пенсиялар тўғрисида ҳисобот», 6-ta’lim ш.»Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган ва етим болалар учун таълим муассасасининг ҳисоботи», 2-ijtimoiy «Ота-она қарамоғисиз қолган болаларни аниқлаш ва жойлаштириш бўйича ҳисобот», 3-ijtimoiy «Турар жойга муҳтожлар сифатида ҳисобга қўйилган етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар ҳамда турар жой учун берилган ордерлар тўғрисида ҳисобот», 6-tibbiyot «Ногиронлиги бўлган шахслар учун реабилитация марказлари фаолияти тўғрисида ҳисобот» шакллари, Соғлиқни сақлаш вазирлиги материаллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

бюллетень

23 апрель

2.

2020 йилда ижтимоий ёрдамга муҳтож (етимлар, ногиронлиги бўлган шахслар) болалар (ўқувчилар)

(2-ta’lim «Умумтаълим муассасасининг 2020/2021 ўқув йили бошига ҳисоботи», 3-ta’lim « 2020/2021 ўқув йили бошига академик лицей, касб-ҳунар коллежлари ҳисоботи», 4-ta’lim « 2020/2021 ўқув йили бошига олий таълим муассасасининг ҳисоботи» шакллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

30 декабрь

6.5.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Ўзбекистон Республикасида ижтимоий муҳофаза тўғрисида таҳлилий материал

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йилда бир марта

ахборотнома

май

2.

Ўзбекистон Республикасида ногиронлик тўғрисида таҳлилий материал

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йилда бир марта

ахборотнома

июнь

6.6. Жамоатчилик фаолияти индикаторлари

1.

Нотижорат ташкилотларнинг асосий иқтисодий кўрсаткичлари, жамоат бирлашмалари, жамоат фондлари, нодавлат ташкилотлар, фуқароларнинг
ўзини ўзи бошқариш органлари ва хусусий уй-жой мулкдорларининг ширкатлари (ХУЖМШ) бундан мустасно

(1-notijorat «Нотижорат ташкилотининг фаолияти тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

17 апрель

2.

Нодавлат нотижорат ташкилотларнинг фаолияти тўғрисидаги асосий маълумотлар

(1-NNT «Нодавлат нотижорат ташкилотнинг фаолияти тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрибўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

13 май

6.6.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

2019 йилда ижтимоий-йўналтирилган ННТлар фаолияти тўғрисида таҳлилий маълумотлар

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йилда бир марта

ахборотнома

июль

2.

2019 йилда нотижорат ташкилотлар фаолияти тўғрисидаги таҳлилий маълумотлар

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йилда бир марта

ахборотнома

август

6.7. Болалар ва аёллар ҳолати мониторинги

1.

Мультииндикатор кластер кузатуви

(уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси,вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

график асосида

7. Аҳолининг иқтисодий фаоллиги, ходимларнинг иш ҳақи ва меҳнат шароитлари

4 974 615,3

1.

Аҳолининг иқтисодий фаоллиги (баҳолаш)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

10-куни

2.

Корхона ва ташкилотларда ходимлар сони ва иш ҳақи фонди

(1-mehnat«Меҳнат ҳисоботи»; 1-KB«Микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи»; 1-FX«Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот»; 1-NNT«Нодавлат нотижорат ташкилотининг фаолияти тўғрисида ҳисобот 3-kom«Хусусий уй–жой мулкдорлари ширкатларининг фаолияти тўғрисида ҳисобот» shakllari)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

27 май

3.

Корхона ва ташкилотларда иш ўринлари сони, яратилиши ва қисқартирилиши (фермер хўжаликлари ва ННТсиз)

(1-mehnat «Меҳнат ҳисоботи»; 1-KB «Микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи» шакллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

27 май

4.

Корхона ва ташкилотларда ходимларнинг ўртача сони, иш ҳақи фонди, ўртача ойлик иш ҳақи

(1-mehnat «Меҳнат ҳисоботи»; 1-KB «Микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи»; 1-FX «Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот»; 1-NNT «Нодавлат нотижорат ташкилотининг фаолияти тўғрисида ҳисобот»; 3-kom «Хусусий уй–жой мулкдорлари ширкатларининг фаолияти тўғрисида ҳисобот» shakllari )

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари бўйича

йиллик

бюллетень

27 май

5.

Корхона ва ташкилотларда ўртача ойлик иш ҳақи (кичик тадбиркорлик ва қишлоқ хўжалиги субъектларисиз)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

дастлабки ҳисоб-китоб

12-куни

якуний ҳисоб-китоб

27-куни

(1-mehnat «Меҳнат ҳисоботи» shakli)

6.

Корхона ва ташкилотларда ходимлар сони, таркиби ва маълумоти даражаси

(1-mehnat «Меҳнат ҳисоботи»; 1-KB «Микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи»; 1-FX «Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот»; 1-NNT «Нодавлат нотижорат ташкилотнинг фаолияти тўғрисида ҳисобот»; 3-kom «Хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатларининг фаолияти тўғрисида ҳисобот» shakllari)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари, шаҳар ва қишлоқ жойлари, аёллар бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

28 май

7.

Ноябрь ойида тўлиқ ишлаган ходимлар сонининг иш ҳақи миқдори бўйича тақсимланиши

(1-NН «Ҳисобланган иш ҳақи миқдори бўйича ходимлар сонининг тақсимланиши тўғрисида 2019 йил ноябрь ойи ҳисоботи» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари, шаҳарлар ва қишлоқлар, аёллар бўйича

йилда бир марта

таҳлилий жадваллар

21 январь

8.

Меҳнат шароитлари аҳволи ва ишлаб чиқаришда шикастланганлик

(1-MSH «Меҳнат шароитлари аҳволи ва ишлаб чиқаришда шикастланганлик тўғрисида 2019 йил учун ҳисобот» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари, давлат ва нодавлат мулкчилик шакллари бўйича

йиллик

бюллетень

6 март

9.

Корхона ва ташкилотларда ходимларни касб-ҳунарга қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш

(1-mehnat«Меҳнат ҳисоботи» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

25 май

10.

Апрель ойида ҳақиқатда ишлаган ходимларнинг лавозимлари ва касблари бўйича ўртача иш ҳақи

(1- IH «Ходимларнинг лавозимлари ва касблари бўйича иш ҳақи тўғрисида апрель ойи ҳисоботи» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йилда бир марта

таҳлилий жадваллар

30 июнь

7.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Меҳнат бозори ҳолати бўйича таҳлилий маълумот

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

ҳар чоракда

пресс-релиз

27-куни

2.

Аҳоли бандлиги таҳлили

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

ҳар йили

ахборотнома

29 июнь

8. Даромадлар ва аҳоли турмуш даражаси

7 791 157,9

1.

Аҳолининг номинал, реал ва ихтиёридаги умумий даромадлари:

умумий ҳажми;

таркиби;

ўртача жон бошига;

ўсиш суръатлари

(тармоқ бўлимлари, Марказий банк, Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси, Молия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси ва «Халқ банки» маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

таҳлилийжадваллар

22-куни

2.

2019 йилда аҳолининг умумий даромадлари таркиби (якуний)

(тармоқ бўлимлари, Марказий банк, Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси, Молия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси ва «Халқ банки» маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

июль

3.

Уй хўжаликларининг умумий даромадлари таркиби

Ўзбекистон Республикаси, дециль ва квинтиль гуруҳлари, уй хўжаликларининг катталиги бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

30-куни

(уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотлари)

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

15 февраль

4.

?? хўжаликларининг умумий ваистеъмол харажатлари таркиби

Ўзбекистон Республикаси, дециль ва квинтиль гуруҳлари, уй хўжаликларининг катталиги бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

30-куни

(уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотлари)

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

15 февраль

5.

Аҳолининг ўртача жон бошига умумий даромадларининг миқдори бўйича тақсимланиши

(уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

йиллик

таҳлилий жадваллар

30-куни

15-февраль

6.

Аҳоли даромадларининг табақаланишини баҳолаш:

Жини индекси

фондлар коэффициенти

(уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

30-куни

7.

Асосий даромад манбалари бўйича аҳолининг табақаланиши

(уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

йиллик

таҳлилий жадваллар

30-куни

февраль

8.

Даромадларнинг қуйидагиларга боғлиқлиги:

уй хўжалиги бошлиғининг маълумотига

уй хўжалиги бошлиғининг жинсига

(уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

йиллик

таҳлилий жадваллар

30-куни

февраль

9.

Аҳолининг истеъмол кутишлари сўрови

(уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

15-куни

10.

Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ички туризм ва жисмоний фаоллиги кузатуви

(уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

йиллик

таҳлилий жадваллар

30-куни

февраль

11.

Уй хўжаликлари аъзоларининг асосий озиқ-овқат маҳсулотлари истеъмоли

(уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

Қорақалпоғистон Республик?си, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

йиллик

таҳлилий жадваллар

30-куни

февраль

12.

Уй хўжаликларининг узоқ муддат фойдаланиладиган буюмлар билан таъминланганлиги

(уйхўжаликлаританланмакузатувимаълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

йиллик

таҳлилий жадваллар

30-куни

февраль

13.

Уй хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотлари ҳажми

(уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

февраль

14.

Уй хўжаликларининг уй-жой шароитлари ва қулайликлари (ичимлик сув ва иссиқ сув, табиий газ, электр токи, иситиш тизими ва канализация билан таъминланганлиги)

(уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

февраль

15.

Уй хўжаликларида ахборот-коммуникация технологияларига уланиш имкониятининг мавжудлиги

(уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

февраль

16.

Уй хўжалиги аъзоларининг ахборот-коммуникация технологиялари воситаларидан, жумладан, мобил телефон, компьютер ва Интернет тармоғидан фойдаланиши тўғрисида маълумот

(уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

февраль

17.

Уй хўжаликларининг даромадлари, харажатлари таркиби, асосий озиқ-овқат маҳсулотлари истеъмоли ва узоқ муддат фойдаланиладиган буюмлар билан таъминланганлиги

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

бюллетень

июль

8.1. Ахборот-таҳлилий материаллар

1.

Ўзбекистон Республикасида аҳоли умумий даромадлари ҳажми ва ўсиш суръатлари таҳлили

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ҳар чоракда

пресс-релиз

25-куни

2.

«Аҳолининг турмуш даражаси ва фаровонлиги» таҳлилий маълумотлари

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

ахборотнома

график асосида

9. Демографик кўрсаткичлар

8 635 569,4

9.1. Аҳоли сони ва таркиби

1.

Доимий аҳоли сони, 2020 йил 1 январь ҳолатига ва 2019 йил учун ўртача (кутилаётган)

(фуқаролик ҳолати далолатномалари, ўлим ҳақидаги тиббий гувоҳнома, фельдшер маълумотномалари, келиш ва кетиш варақаларига статистика ҳисоби талонлари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, шаҳар ва қишлоқ жойлари бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

14 январь

2.

Доимий аҳоли сони, 2020 йил 1 январь ҳолатига ва 2019 йил учун ўртача йиллик:

таҳлилий жадваллар

доимий аҳоли сони тўғрисидаги якуний маълумотлар

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, шаҳар, шаҳарча ва туманлар бўйича

йиллик

16 апрель

шаҳар жойларнинг доимий аҳоли сонига кўра гуруҳланиши

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

29 май

доимий аҳоли сонининг миллий таркиби

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, шаҳарлар ва қишлоқлар бўйича

йиллик

29 май

(фуқаролик ҳолати далолатномалари, ўлим ҳақидаги тиббий гувоҳнома, фельдшер маълумотномалари, келиш ва кетиш варақаларига статистика ҳисоби талонлари)

3.

Меҳнатга лаёқатли аҳоли сони тўғрисидаги дастлабки маълумотлар, 2020 йил 1 январь ҳолатига ва 2019 йил учун ўртача йиллик

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

16 апрель

4.

2020 йил 1 январь ҳолатига аҳолининг ёши ва жинси бўйича таркиби

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, шаҳар ва қишлоқ жойлари бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

29 май

5.

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, туманлар ва шаҳарлар доимий аҳолиси сони

(фуқаролик ҳолати далолатномалари, ўлим ҳақида тиббий гувоҳнома, фельдшерлик маълумотномаси, кўчиб келиш ва кўчиб кетишни статистик ҳисобга олиш талони)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, туманлар ва шаҳарлар бўйича

чораклик

бюллетень

50-куни

6.

Ўзбекистон Республикаси шаҳар ва шаҳарчалари доимий аҳолиси сони

(фуқаролик ҳолати далолатномалари, ўлим ҳақида тиббий гувоҳнома, фельдшерлик маълумотномаси, кўчиб келиш ва кўчиб кетишни статистик ҳисобга олиш талони)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, шаҳарлар, шаҳарчалар, туманлар бўйича

йиллик

бюллетень

29 май

9.2. Аҳолининг табиий ҳаракати

1.

Рўйхатга олинган туғилганлар, ўлганлар, никоҳлар ва ажралишлар сони

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, шаҳарлар ва қишлоқлар бўйича

ойлик

таҳлилий жадваллар

дастлабки маълумотлар

10-куни,

якуний маълумотлар

24-куни

(фуқаролик ҳолати далолатномалари, ўлим ҳақидаги тиббий гувоҳнома, фельдшер маълумотномалари)

2.

Аҳолининг табиий ҳаракати бўйича якуний маълумотлар

(фуқаролик ҳолати далолатномалари, ўлим ҳақидаги тиббий гувоҳнома, фельдшер маълумотномалари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, шаҳарлар ва қишлоқлар бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

14 май

3.

Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг табиий ҳаракати

(фуқаролик ҳолати далолатномалари, ўлим ҳақида тиббий гувоҳнома, фельдшерлик маълумотномаси)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

бюллетень

45-куни

9.3. Аҳоли миграцияси

1.

Келганлар ва кетганлар сони, миграцион ўсиш (камайиш)

ойлик

таҳлилий жадваллар

дастлабки ҳисоб-китоб

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, шаҳарлар ва қишлоқлар бўйича

10-куни

якуний ҳисоб-китоб

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, шаҳарлар ва қишлоқлар бўйича

24-куни

(келиш ва кетиш варақаларига статистика ҳисоби талонлари)

2.

Аҳоли миграциясининг якуний натижалари:

аҳоли миграцияси республика ичида (вилоят ичи ва вилоятлараро) ва ташқи миграция

аҳолининг жинси ва ёши бўйича миграцияси

миллати бўйича

оилавий аҳволи бўйича

маълумоти бўйича

(келиш ва кетиш варақаларига статистика ҳисоби талонлари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, шаҳарлар ва қишлоқлар бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

27 февраль

3.

Ўзбекистон Республикаси аҳолиси миграцияси

(кўчиб келиш ва кўчиб кетишни статистик ҳисобга олиш талони)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

бюллетень

45-куни

9.4. Туманларнинг маъмурий-ҳудудий ўзгаришлари

1.

2020 йил 1 январь ҳолатига маъмурий-ҳудудий бўлинмалар сони ҳамда туманлар ва шаҳарларнинг маъмурий-ҳудудий ўзгаришлари

(1-hudud «Туманлар ва шаҳарларнинг маъмурий-ҳудудий ўзгаришлари тўғрисида ҳисобот» shakli)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

18 февраль

2.

2020 йил 1 январь ҳолатига маъмурий-ҳудудий ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда ҳар бир қишлоқ аҳоли пункти бўйича доимий аҳоли сони

(1-hudud «Туманлар ва шаҳарларнинг маъмурий-ҳудудий ўзгаришлари тўғрисида ҳисобот» shakli; фуқаролик ҳолати далолатномалари, ўлим ҳақидаги тиббий гувоҳнома, фельдшер маълумотномалари, келиш ва кетиш варақаларига статистика ҳисоби талонлари)

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

28 май

9.5. Оила

1.

Оилалар сони ва таркиби

(1-Oila shakli «2019 йил учун Оилалар тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

таҳлилий жадваллар

1 июнь

9.6. Аҳолини рўйхатга олиш

1.

Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ишларини ташкил этиш

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри бўйича

йил давомида

9.7. Ахборот-таҳлилий маълумотлар

1.

Ўзбекистон Республикаси демографик ҳолати бўйича таҳлилий маълумот

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

ҳар чоракда

пресс-релиз

27-куни

10. Корхоналар ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри

5 681 374,7

1.

Корхоналар ва ташкилотларнинг ягона давлат регистрини (КТЯДР) юритиш

(рўйхатдан ўтказувчи органлар маълумотлари)

махсус дастур асосида

йил давомида

маълумотлар базаси

доимий равишда

2.

Давлат ва хўжалик бошқаруви органлари таркибий тузилмасига аниқлик киритиш ва келишиш

(вазирликлар ва идоралар маълумотлари)

махсус дастур асосида

йил давомида

давлат бошқарув идоралари белгилаш тизимида ўзгартиришлар

доимий равишда

3.

КТЯДР асосида статистика тармоқ йўналишлари бўйича статистик субрегистрларни шакллантириш

махсус дастур асосида

йил давомида

маълумотлар базаси

сўровга асосан

4.

КТЯДР асосида фойдаланувчиларга ахборот-маълумотнома хизматини кўрсатиш

махсус дастур асосида

йил давомида

маълумот

сўровга асосан

5.

Эркин иқтисодий зоналар, кичик саноат зоналари, технопарклар ва кластерлар таркибида яратилган, шакллантирилган ва янгиланган корхоналар рўйхати

махсус дастур асосида

ҳар чоракда

маълумот

1-кунгача

6.

КТЯДР асосида таҳлилий маълумотлар тайёрлаш (йиғма натижалар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

таҳлилий жадваллар

6-куни

7.

Юридик шахслар тўғрисидаги маълумотларни «Reg-System» дастури асосида юритилишини назорат қилиш

махсус дастур асосида

йил давомида

маълумотлар базаси

доимий равишда

8.

OPEN-DATA очиқ маълумотлар порталига маълумотлар тайёрлаш

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

ойлик

маълумотлар базаси

25-санасигача

10.1. Ахборот-таҳлилий маълумотлар

1.

Корхоналар ва ташкилотларнинг иқтисодий фаолият турлари ва ҳудудлар бўйича таҳлили

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

ҳар ойда

пресс-релиз

10-куни

II. Норматив ва методологик асосларни такомиллаштириш,давлат статистикаси соҳасида мувофиқлаштириш ва функционал тартибга солиш

17 010 443,8

1. Статистик инструментарийни ривожлантириш, ахборот технологияларидан фойдаланишни такомиллаштириш ва ўқитиш

1.

Давлат статистикаси соҳасидаги норматив ва методологик асосларни такомиллаштириш, ҳисобот-статистика ҳужжатларининг ахборот тизимини юритиш

махсус дастур асосида

йил давомида

2.

2021 йил учун давлат статистика органларида марказлаштирилган давлат статистика кузатувлари шаклларини тайёрлаш

IV чорак

3.

2021 йил учун Давлат статистика ишлари дастурини шакллантириш ва ишлаб чиқиш

махсус дастур асосида

август — декабрь

4.

Статистик ишлар ва КТЯДРни ташкил қилиш учун зарур бўлган иқтисодий-статистик таснифлагичлар тизимини юритиш

махсус дастур асосида

йил давомида

5.

Асосий статистик кўрсаткичларнинг метамаълумотлар тизимини юритиш

махсус дастур асосида

йил давомида

6.

Давлат статистика ҳисоботларининг барча шаклларини электрон шаклда тақдим этишнинг ахборот тизимини юритиш

махсус дастур асосида

йил давомида

7.

Статистик ҳисобот шаклларини тўлдириш ва статистик шаклларни тўлдиришнинг тўғрилигини текшириш бўйича интерактив маслаҳатларни жорий қилиш орқали давлат статистика ҳисоботларининг барча шаклларини электрон шаклда тақдим этишнинг ахборот тизимини модернизация қилиш

махсус дастур асосида

йил давомида

8.

Статистик ҳисобот шаклларини тўлдириш ва статистик шаклларни тўғри тўлдирилганини текшириш масалалари бўйича интерактив маслаҳат беришни жорий этган ҳолда Давлат статистика қўмитасининг расмий веб-сайтида тадбиркорларнинг шахсий кабинетларини ташкил қилиш

махсус дастур асосида

йил давомида

9.

Статистиканинг турли йўналишлари бўйича танлама кузатувлар натижаларини таҳлил қилиш учун математик ва дастурий-техник аппаратни такомиллаштириш

махсус дастур асосида

йил давомида

10.

Кўрсаткичларни визуаллаштириш бўйича илғор усулларни статистик нашрларга жорий этиш (тоифалаштирилган графиклар, маълумотларнинг макон бўйича тақсимланиши, инфографика ва ҳоказолар)

махсус дастур асосида

йил давомида

11.

Ахборот хавфсизлигини таъминлаш, компьютер тармоқлари ва ҳисоблаш техникаси воситаларини янгилаб бориш

махсус дастур асосида

йил давомида

12.

Давлат органларини йиғма статистик маълумотлар билан таъминлаш учун «Давлат бошқаруви» ахборот тизимини ташкил этиш чораларини амалга ошириш

махсус дастур асосида

йил давомида

13.

Давлат статистика қўмитасининг расмий веб-сайтида маълумотларни визуаллаштириш вазифасини бажарувчи статистик ахборотни тақдим этиш интерактив хизматларини жорий этиш

махсус дастур асосида

йил давомида

14.

Миллий Барқарор Ривожланиш мақсадларига эришиш мониторингини олиб бориш бўйича интерактив хизматларни жорий этиш

махсус дастур асосида

йил давомида

15.

Статистик маълумотларни қайта ишлаш ва сақлашнинг ягона тизимини жорий этиш ҳисобига статистик ахборотни қайта ишлаш жараёнларини автоматлаштириш даражасини ошириш

махсус дастур асосида

йил давомида

16.

Давлат статистика қўмитасининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари, шунингдек, мессенжер гуруҳлари фаол ҳолатда бўлишини таъминлаш

маълумотларни ҳафтада камида бир марта янгилаш

йил давомида

17.

Статистика органларининг расмий сайтларидаги мақолалар ва бюллетенлар, пресс-релизлар, таҳлилий материалларни кузатиб бориш ва мунтазам янгилаш

махсус жадвал асосида

йил давомида

18.

Жамоатчилик томонидан кўп талаб этиладиган статистик ахборот ва республиканинг ижтимоий-иқтисодий соҳадаги ютуқлари бўйича таҳлилий материалларни оммавий ахборот воситаларига жойлаштириш

махсус жадвал асосида

йил давомида

19.

Кўрсатилаётган интерфаол хизматлар сифатидан қониқиш юзасидан расмий сайт орқали сўровлар ўтказиш

махсус дастур асосида

жадвал асосида

20.

Давлат органлари ва ташкилотларининг очиқ маълумотлар тўпламлари рўйхатини шакллантириш, юритиш ва янгилаш ҳамда тегишли ахборотларнинг Ўзбекистон Республикаси Очиқ маълумотлар порталида ўз вақтида акс эттирилиши бўйича фаолиятини мувофиқлаштириш

махсус дастур бўйича

йил давомида

21.

Давлат статистика тизими ходимларининг касбий малакасини ошириш, халқаро статистика амалиётини ўрганиш

махсус дастур асосида

йил давомида

2. Бошқа вазирлик, идора ва ташкилотлар томонидан бажариладиган статистик ишлар

Халқ таълими вазирлиги

1.

Ота-она қарамоғисиз қолган болалар сони

(2-ijtimoiy ш. «Ота-она қарамоғисиз қолган болаларни аниқлаш ва жойлаштириш бўйича ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

24 январь

Маданият вазирлиги

1.

Болалар мусиқа ва санъат мактаблари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари

(идоравий ҳисоб маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

30 ноябрь

Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги

1.

Жисмоний тарбия ва спорт

(1-sport «Жисмоний тарбия ва спорт бўйича ҳисобот»шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

12 март

2.

Спорт таълим муассасалари

(2-sport «Спорт таълими муассасалари бўйича ҳисобот»шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри. қишлоқлар ва шаҳарлар бўйича

йиллик

26 февраль

А. Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси

1.

Китоблар, брошюралар, газеталар, журналлар ва бошқа даврий нашрлар

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

6 май

«Ўзбеккино» Миллий агентлиги

1.

Фильмлар ишлаб чиқариш

(2-madaniyat «Фильмлар ишлаб чиқариш тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

4 мартдан кечиктирмай

Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаменти

1.

Маданий мерос объектлари

(8-madaniyat «Республикадаги маданий мерос объектлари тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

22 апрель

Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги

1.

Ишга жойлаштириш ва аҳоли бандлиги:

Бандликка кўмаклашиш марказларида рўйхатга олинган ишсизлар сони, таркиби, ҳаракати

иш қидирувчи фуқароларни ишга жойлаштириш;

ҳисобот йилида ишга жойлаштирилган ишсизлар, ишсизлик нафақаси тайинланганлар;

янги иш ўринлари яратиш бўйича Давлат дастури тўғрисида тезкор маълумот

(идоравий ҳисоб тезкор маълумотлари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

жадваллар

10 куни

2.

Меҳнат ресурслари ҳисоб-китоб баланси, иқтисодиётнинг норасмий секторида бандлар

(идоравий ҳисоб тезкор маълумотлари, бандлик масалалари бўйича ўрганишлар натижалари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари бўйича

чораклик

жадваллар

10-куни

3.

Ишсиз аҳолининг маълумоти бўйича тақсимланиши:

олий маълумотли

ўрта махсус маълумотли

умумий ўрта маълумотли

Ўзбекистон Республикаси

йиллик

жадваллар

27 январь

4.

Туманлар ва шаҳарлар бўйича ногиронлиги бўлган шахсларни ишга жойлаштириш мақсадида иш ўринларини захирага олиш

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

25 март

5.

АБКМга мурожаат қилган ногиронлиги бўлган шахслардан ишга жойлаштирилганлар сони:

давлат ташкилотларига, ҳудудлар, жинси ва ёши бўйича;

шу жумладан 3% квота бўйича;

нодавлат ташкилотларга, ҳудудлар, жинси ва ёши бўйича;

шу жумладан 3% квота бўйича

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

25 март

6.

Ишчининг ташриф буюрган мамлакатдаги йиллик даромадидан ишга жойлашиш учун қилган харажати тўғрисида маълумот, фоизда

(Миллий БРМ индикатори 10.7.1.)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

жадваллар

апрель

7.

Умумий меҳнат муҳожирлари сонида мамлакатдан чиқишда ихтиёрий равишда рўйхатдан ўтганлар ва ташкилий танлаб олиш бўйича чиқиб кетаётган ишчиларнинг улуши тўғрисида маълумот

(Миллий БРМ индикатори 10.7.2.)

Ўзбекистон Республикасибўйича

йиллик

жадваллар

апрель

Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги

1.

Меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун ташкилий тартибда чет элларга юборилган фуқароларнинг ҳудудлар ва кетган мамлакатлар бўйича сони (идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича, жинси, ёши, маълумоти, иқтисодий фаолият турлари бўйича

чораклик

жадваллар

20-кунгача

2.

Хорижий ишчи кучи сонининг ёши ва жинси бўйича тақсимланиши, хорижий ишчи кучи ҳаракати

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

жадваллар

27 январь

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси

1.

Пенсия ва ижтимоий нафақа олувчи шахслар сони ва уларга тайинланган пенсиялар

(1-ijtimoiy «Пенсионерлар сони ва уларга тайинланган пенсиялар тўғрисида ҳисобот»шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

4 мартдан кечиктирмай

2.

Ишлаётган пенсионерлар сони

(1-ijtimoiy «Пенсионерлар сони ва уларга тайинланган пенсиялар тўғрисида ҳисобот»шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

4 мартдан кечиктирмай

3

Тайинлаш турлари бўйича ўртача пенсиялар миқдори тўғрисида маълумот

(пенсиялар миқдори тўғрисида маълумот)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

5-кунга

4

Ҳисобланган пенсиялар ва ижтимоий нафақалар тўғрисида маълумот

(ҳисобланган пенсиялар ва ижтимоий нафақалар тўғрисида маълумот)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

жадваллар

10-кунгача

Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги

1.

Хизмат турларидан фойдаланадиган аҳоли улуши тўғрисида маълумот:

марказлашган сув таъминоти;

муқобил сув таъминоти.

(Миллий БРМ индикатори 6.1.1.)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

жадваллар

апрель

2.

Марказлашган канализация тизими билан қамраб олинган аҳоли улуши тўғрисида маълумот

(Миллий БРМ индикатори 6.1.2.)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

жадваллар

апрель

Ўзбекистон Республикаси Бош Прокуратураси

1.

Жиноятчилик ҳолати ва жиноятларни фош этиш натижалари

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

жадваллар

15-куни

2.

Рўйхатга олинган, фош этилган ва фош этилмаган жиноятлар тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ярим йиллик

жадваллар

15-куни

3.

Иқтисодиёт асосларига қарши, хўжалик фаолияти соҳасидаги, бошқарув органларининг фаолият тартибига қарши жиноятчилик билан курашиш натижалари тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ярим йиллик

жадваллар

15-куни

4.

Гиёҳвандлик, психотроп моддалар ва кучли таъсир қилувчи воситаларни қонунга хилоф равишда тайёрлаш, тарқатиш, талон-торож қилишга қарши курашиш натижалари тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ярим йиллик

жадваллар

15-куни

5.

Жиноят содир этган шахслар тўғрисида жинси ва ёш мезонлари бўйича

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ярим йиллик

жадваллар

15-куни

6.

Жиноятдан жабрланган шахслар тўғрисида жинси ва ёш мезонлари бўйича

Ўзбекистон Республикаси бўйича

ярим йиллик

жадваллар

15-куни

Ички ишлар вазирлиги

1.

Автотранспортда йўл-транспорт ҳодисалари

(Автотранспортда йўл-транспорт ҳодисалари тўғрисида идоравий статистика ҳисоботи шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

8-куни

2.

ИИВ пенсионерлари сони ва ИИВ пенсионерларига тайинланган пенсиялар

(1-ijtimoiy «Пенсионерлар сони ва уларга тайинланган пенсиялар тўғрисида ҳисобот»шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

4 мартдан кечиктирмай

3.

ИИВда ишловчи пенсионерлар сони

(1-ijtimoiy «Пенсионерлар сони ва уларга тайинланган пенсиялар тўғрисида ҳисобот»шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

4 мартдан кечиктирмай

4.

2019 йилда ИИВ тиббиёт хизмати фаолиятининг айрим кўрсаткичлари

(1-tibbiyot «Аҳолига тиббий ёрдам кўрсатувчи муассасалар фаолияти тўғрисида ҳисобот»шакли)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

30 мартдан кечиктирмай

5.

Зўравонликдан жабрланган аёллар, зўравонлик содир этган, зўравонлик содир этишга мойил шахслар тўғрисида маълумот (руҳий, жисмоний, жинсий ва иқтисодий) 2019 йил 2 сентябрдаги «Хотин қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисидаги» Ўзбекистон Республикаси Қонуни (идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

жадваллар

20-куни

6.

Янги автотранспорт воситаларини рўйхатдан ўтказиш

(транспорт турлари бўйича)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

жадваллар

6-куни

Ўзбекистон Республикаси Олий суди

1.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Судьялар ва уларнинг оила аъзолари пенсия таъминоти шартлари, меъёрлари ҳамда тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида» 2019 йил 9 январдаги 11-сон қарорига кўра Ўзбекистон Республикаси Олий суди пенсионерлари сони ва пенсионерларга тайинланган пенсиялар тўғрисида маълумот

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

жадваллар

4 мартдан кечиктирмай

2.

Судланган шахслар сони ва уларга тайинланган жазо чоралари тўғрисида маълумотлар

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

ярим йиллик

15-куни

3.

Аёлларга нисбатан зўравонлик ва тазйиқ ўтказиш билан боғлиқ кўрилган жиноят ишлари тўғрисида маълумот (руҳий, жисмоний, жинсий ва иқтисодий) 2019 йил 2 сентябрдаги «Хотин қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

жадваллар

20-куни

Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди

1.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Судьялар ва уларнинг оила аъзолари пенсия таъминоти шартлари, меъёрлари ҳамда тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида» 2019 йил 9 январдаги 11­-сон қарорига кўра Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди пенсионерлари сони ва пенсионерларга тайинланган пенсиялар тўғрисида маълумот

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

жадваллар

Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси

1.

Зўравонликдан жабрланган аёллар, зўравонлик содир этган, зўравонлик содир этишга мойил шахслар тўғрисида маълумот (руҳий, жисмоний, жинсий ва иқтисодий) 2019 йил 2 сентябрдаги «Хотин қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисидаги» Ўзбекистон Республикаси Қонуни (идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

жадваллар

20-куни

Давлат хавфсизлик хизмати

1.

ДХХ пенсионерлари сони ва ДХХ пенсионерларига тайинланган пенсиялар

(1-ijtimoiy «Пенсионерлар сони ва уларга тайинланган пенсиялар тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

4 мартдан кечиктирмай

2.

ДХХ да ишловчи пенсионерлар сони

(1-ijtimoiy «Пенсионерлар сони ва уларга тайинланган пенсиялар тўғрисида ҳисобот»шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

4 мартдан кечиктирмай

3.

2019 йилда ДХХ тиббий хизмати фаолиятининг алоҳида кўрсаткичлари

(1-tibbiyot «Аҳолига тиббий ёрдам кўрсатувчи муассасалар фаолияти тўғрисида ҳисобот»шакли)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

30 мартдан кечиктирмай

Мудофаа вазирлиги

1.

Мудофаа вазирлиги пенсионерлари сони ва Мудофаа вазирлиги пенсионерларига тайинланган пенсиялар

(1-ijtimoiy «Пенсионерлар сони ва уларга тайинланган пенсиялар тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

4 мартдан кечиктирмай

2.

Мудофаа вазирлиги тизимида ишлаётган пенсионерлар сони

(1-ijtimoiy «Пенсионерлар сони ва уларга тайинланган пенсиялар тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

4 мартдан кечиктирмай

3.

2019 йилда Мудофаа вазирлиги тиббий хизмати фаолиятининг алоҳида кўрсаткичлари

(1-tibbiyot «Аҳолига тиббий ёрдам кўрсатувчи муассасалар фаолияти тўғрисида ҳисобот»шакли)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

30 мартдан кечиктирмай

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги

1.

ФВВ пенсионерлари сони ва ФВВ пенсионерларига тайинланган пенсиялар

(1-ijtimoiy «Пенсионерлар сони ва уларга тайинланган пенсиялар тўғрисида ҳисобот»шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Респуб??каси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

4 мартдан кечиктирмай

2.

ФВВ тизимида ишлаётган пенсионерлар сони

(1-ijtimoiy «Пенсионерлар сони ва уларга тайинланган пенсиялар тўғрисида ҳисобот»шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

4 мартдан кечиктирмай

3.

Бевосита табиий офатлар натижасида ҳалок бўлганлар, бедарак йўқолганлар ва жабрланган кишилар сони тўғрисида маълумот

(Миллий БРМ индикатори 1.5.1)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ва турибўйича

йиллик

жадваллар

март

4.

Табиий офатлар натижасида тўғридан-тўғри иқтисодий йўқотишлар тўғрисида маълумот

(Миллий БРМ индикатори 1.5.2)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ва тури бўйича

йиллик

жадваллар

март

Сув хўжалиги вазирлиги

1.

Сувдан фойдаланиш

(1-сув хўжалиги «Сувдан фойдаланиш тўғрисида ҳисобот»идоравий статистика ҳисобот шакли)

Ўзбекистон Республикаси, маъмурий ҳудудлар, иқтисодий фаолият турлари, ойлар бўйича

йиллик

15 март

2.

«Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» комплекс дастурлари амалга оширилиши юзасидан маълумотлар

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, шаҳар ватуманлар бўйича

чораклик

20-куни

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Гидрометеорология хизмати маркази

1.

Сувнинг ифлосланиши индекси тўғрисидаги маълумот

(Миллий БРМ индикатори 6.3.2)

Ўзбекистон Республикаси, гидрологик бирликлар бўйича

йиллик

жадваллар

апрель

2.

CО2 чиқиндилари тўғрисида маълумот

(Миллий БРМ индикатори 9.4.1)

Ўзбекистон Республикасибўйича

йиллик

жадваллар

ноябрь

Соғлиқни сақлаш вазирлиги

1.

Ҳомиладор, туғадиган ва туққанларга тиббий ёрдам кўрсатиш, ҳомиладорл?кни тўхтатиш ва контрацепциядан фойдаланиш

(2-tibbiyot «Ҳомиладор, туғадиган ва туққанларга тиббий ёрдам кўрсатиш, ҳомиладорликни тўхтатиш ва контрацепция тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

23 март

2.

Болаларга тиббий ёрдам кўрсатиш

(3-tibbiyot «Болаларга тиббий ёрдам кўрсатиш тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

23 март

3.

Аҳолининг одам иммун танқислиги вируси билан касалланиши ва қонни антижисмлар ОИВга текшириш натижалари

(4-tibbiyot «Одам иммун танқислиги вируси билан касалланган беморлар ва қонни ОИВга текшириш натижалари тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

26 февраль

4.

Профилактик эмлашлар

(5-tibbiyot « Профилактик эмлашлар тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

12 февраль

5.

Ногиронлиги бўлган шахслар реабилитацияси

(6-tibbiyot «Ногиронлиги бўлган шахслар учун реабилитация марказлари фаолияти тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

28 январдан кечиктирмай

6.

Юқумли ва паразитар касалликлар

(7-tibbiyot « Юқумли ва паразитар касалликлар тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

6 февраль

7.

Соғлиқни сақлаш вазирлигининг аҳолига тиббий хизмат кўрсатувчи даволаш-профилактика муассасалари фаолияти

(1-tibbiyot «Аҳолига тиббий ёрдам кўрсатувчи муассасалар фаолияти тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, шаҳарлар ва туманлар бўйича

йиллик

30 мартдан кечиктирмай

8.

Болалар уйлари ва қариялар ҳамда ногиронлиги бўлган шахсларга хизмат кўрсатувчи муассасалар фаолияти тўғрисида маълумот

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

2 март

9.

2019 йилда ногиронлик

(4-ijtimoiy «Ногиронлиги бўлган шахслар ва ногиронлик сабаблари тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

15 февраль

10.

Соғлиқни сақлаш вазирлиги даволаш-профилактика муассасаларининг фаолияти

(идоравий статистик ҳисобот)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

10 апрель

11.

Интернат типидаги муассасалардаги (болалар уйлари, кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар ва бошқаларга хизмат кўрсатувчи муассасалар) шахсларнинг ёши (ҳар бир ёш бўйича алоҳида) тўғрисида маълумот

(идоравий маълумот)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

10 апрель

12.

Санатория-курортларда даволаниш учун мурожаат қилган ногиронлиги бўлган шахсларнинг сони:

яшаш жойи бўйича;

санатория-курортда даволаш тури бўйича.

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

25 февраль

13.

Санатория-курортларда даволаниш учун йўлланма олган ногиронлиги бўлган шахслар сони:

яшаш жойи бўйича;

санатория-курорт муассасасининг номибўйича.

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

25 февраль

14.

Силнинг чидамли шакллари билан касалланиш тўғрисидаги маълумот

(Миллий БРМ индикатори 3.3.2.2)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, жинс ва ёши бўйича

йиллик

жадваллар

апрель

Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси

1.

Атроф муҳитни муҳофаза қилиш бўйича давлат назорати мониторинги

(1-экология «Атроф муҳитни муҳофаза қилиш бўйича давлат назорати тўғрисида ҳисобот», идоравий статистика ҳисоботи шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

30 январь

2.

Шаҳардаги умумий чиқиндилар ҳажмида мунтазам равишда тўпланадиган ва тегишли равишда олиб кетиладиган қаттиқ маиший чиқиндиларнинг улуши тўғрисидаги маълумотлар

(Миллий БРМ индикатори 11.6.1)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

жадваллар

апрель

3.

Қаттиқ маиший чиқиндиларни қайта ишлаш даражаси тўғрисида маълумот, %

(Миллий БРМ индикатори 12.5.1)

Ў?бекистон Республикаси бўйича

йиллик

жадваллар

апрель

4.

Қўриқланадиган тоғ экотизими майдонларининг уларнинг умумий майдонидаги улуши тўғрисидаги маълумот

(Миллий БРМ индикатори 15.4.1)

Қўриқланадиган ҳудудларни бошқариш тоифалари бўйича

йиллик

жадваллар

апрель

5.

Тоғларнинг ўсимликлар билан қопланган майдонининг уларнинг умумий майдонидаги улуши тўғрисидаги маълумот

(Миллий БРМ индикатори 15.4.2)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

жадваллар

апрель

6.

Миллий қизил китобга киритилган биологик турлар сони тўғрисида маълумот

(Миллий БРМ индикатори 15.5.2)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

жадваллар

апрель

Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси

1.

Мавжуд ерлар ва улардан фойдаланиш

(Ер баланси, 1, 22-шакл «Республика ҳудудидаги барча ерларнинг миқдори ва улардан фойдаланиш тўғрисида ҳисобот» идоравий статистика ҳисоботи шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

март

2.

Уй-жой фондининг асосий кўрсаткичлари

(Уй-жой фонди тўғрисидагиидоравий статистика ҳисоботи шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

27 февраль

Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси

1.

Умумий қуруқлик майдонидаги ўрмон майдонлари тўғрисидаги маълумот, %

(Миллий БРМ индикатори 15.1.1)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

жадваллар

апрель

2.

Ўрмон хўжалигини барқарор юритишга ўтиш жараёнидаги ўзгаришлар тўғрисидаги маълумотлар:

a) ўрмоннинг ҳақиқий майдонини ўзгартириш;

b) ўрмонлардаги ер усти биомассасининг захиралари;

c) қонун билан қўриқланадиган жойларда жойлашган, ўрмон майдонлари улуши;

d) узоқ муддатли ўрмонхўжалигини бошқариш режаси ишлаб чиқилган ўрмон майдонларининг улуши.

(Миллий БРМ индикатори 15.2.1)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

жадваллар

апрель

Қишлоқ хўжалиги вазирлиги

1.

Самарали ва барқарор қишлоқ хўжалигини юритиш усуллари қўлланиладиган қишлоқ хўжалиги ерлари улуши тўғрисида маълумот

(Миллий БРМ индикатори 2.4.1)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

жадваллар

апрель

Молия вазирлиги

1.

Давлат бюджети ижроси:

дастлабки маълумотлар;

якуний маълумотлар.

Ўзбекистон Республикаси, бюджет тизими бюджетлари даромадлари ва харажатлари таснифининг кодлари бўйича

Ўзбекистон Республикаси, бюджет тизими даражалари, бюджет тизими бюджетлари даромадлари ва харажатлари таснифининг кодлари бўйича

чораклик

йиллик

7-куни

25-кунимай

2.

Иқтисодий элементлар бўйича давлат бюджети харажатлар қисмининг ижроси тўғрисидаги маълумот

Ўзбекистон Республикаси, жорий ва капитал харажатлар турлари бўйича

ҳар чоракда

жадваллар

махсус график бўйича

3.

Жами давлат қарзлари бўйича маълумот

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

жадваллар

20-кунгача

4.

Кафолатланган ташқи қарз бўйича маълумотлар

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

жадваллар

20-куни

5.

Маҳаллий бюджет ижроси

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича, бюджет тизими бюджетлари даромадлари ва харажатлари таснифининг кодлари бўйича

чораклик

йиллик

7-куни

май

6.

2019 йил учун асосий воситалар ҳаракати тўғрисида ҳисобот:

йил бошига

йил охирига

кириб келган, чиқиб кетган(моддалар бўйича)

Ўзбекистон Республикаси, вазирликлар ва идоралар бўйича (республикага бўйсинувчи)

йиллик

май

(5-сонли шакл, вазирлик ва идораларнинг йиллик бухгалтерия баланслари)

7.

2019 йил учун бюджет ташкилотларининг асосий воситалари тўғрисида маълумотлар:

йил бошига

йил охирига

Қорақалпоғистон Республи?аси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйи?а, (маҳаллий ҳокимиятларга бўйсинувчи)

йиллик

май

(5-сонли шакл)

8.

2019 йилда асосий воситаларнинг эскириши (амортизацияси) тўғрисида маълумотлар:

йил бошига

йил охирига

йил учун

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, вазирликлар ва идоралар бўйича

йиллик

май

(5-сонли шакл, вазирлик ва идораларнинг йиллик бухгалтерия баланслари)

9.

Нафақаларни тўлаш учун республика ва маҳаллий бюджет маблағларининг харажати

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

жадваллар

10-кунгача

10.

Консолидациялашган бюджет

Ўзбекистон Республикаси, бюджет тизими бюджетлари даромадлари ва харажатлари таснифининг кодлари бўйича

чораклик

жадваллар

25-куни

Ўзбекистон Республикаси, бюджет тизими даражалари, бюджет тизими бюджетлари даромадлари ва харажатлари таснифининг кодлари бўйича

йиллик

жадваллар

май

11

Давлат интернат муассасаларини сақлаш учун Давлат бюджети харажатлари-давлат муассасаси тури бўйича (идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

жадваллар

февраль

12

Ижтимоий ҳимоя учун Давлат бюджети харажатлари

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

жадваллар

февраль

13

Ижтимоий нафақалар бўйича маълумотлар тўплами

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

жадваллар

февраль

14.

Таълим, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий ҳимоя учун давлат харажатларининг умумий давлат харажатларидаги улуши тўғрисидаги маълумотлар

(Миллий БРМ индикатори 1.а.2)

Ўзбекистон Республикаси, таълим, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий ҳимоя

йиллик

жадваллар

апрель

15.

Aҳоли жон бошига маданиятни ривожлантириш учун давлат харажатлари тўғрисида маълумот

(Миллий БРМ индикатори 11.4.1)

Ўзбекистон Республикасибўйича

йиллик

жадваллар

апрель

16.

Ҳукуматнинг бирламчи харажатларининг дастлабки қабул қилинган бюджет харажатларига нисбати тўғрисидаги маълумотлар, секторлар бўйича (бюджет таснифи коди ёки шунга ўхшаш тоифалар бўйича)

(Миллий БРМ индикатори 16.6.1)

Ўзбекистон Республикасибўйича

йиллик

жадваллар

апрель

17.

Давлатнинг ялпи даромадларининг ЯИМга нисбати тўғрисида маълумот, фоизда, шаклланиш манбалари бўйича (Миллий БРМ индикатори 17.1.1)

Ўзбекистон Республикасибўйича

йиллик

жадваллар

апрель

18.

Ички солиқлар ҳисобидан молиялаштириладиган республика бюджетининг улуши тўғрисида маълумот

(Миллий БРМ индикатори 17.1.2)

Ўзбекистон Республикасибўйича

йиллик

жадваллар

апрель

19.

Аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш:

-бола парвариши бўйича нафақа

-болали оилалар учун нафақа

-моддий ёрдам

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

25-куни

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат персоналлаштириш маркази

1.

Мамлакатдан чиқиб кетган ва мамлакатга кириб келган Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг тақсимланиши тўғрисида маълумот

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, давлатлар, сафар мақсадлари бўйича

ойлик

5-кунгача

Давлат хавфсизлик хизмати Чегара қўшинлари

1.

Ўзбекистон Республикасига кириб келган ва Ўзбекистон Республикасидан чиқиб кетган ва хориж фуқароларининг тақсимланиши тўғрисида маълумот

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, давлатлар, сафар мақсадлари бўйича

ойлик

5-кунгача

Давлат божхона қўмитаси

1.

Товарлар ташқи савдоси маълумотлари базаси бўйича дастлабки маълумотлар

(божхона юк декларацияси)

Ўзбекистон Республикаси,
товарлар гуруҳи бўйича

ойлик

7-кунгача

2.

Товарлар ташқи савдоси маълумотлари базаси бўйича аниқлаштирилган маълумотлар

(божхона юк декларацияси)

Ўзбекистон Республикаси,
товарлар гуруҳи бўйича

йиллик

15-январь

3.

Декларация тўлдирмасдан жисмоний шахслар томонидан олиб чиқиб кетилаётган мева-сабзавот маҳсулотлари ҳажми

Ўзбекистон Республикаси,
товарлар гуруҳи бўйича

ойлик

тахлилий жадвал

7-кунгача

4.

Декларация тўлдирмасдан Ўзбекистон Республикасидан жисмоний шахслар томонидан олиб чиқилаётган товарлар кузатуви (мева ва сабзавотдан ташқари)

(танланма кузатувлар материаллари)

Ўзбекистон Республикаси,
товарлар гуруҳи бўйича

ойлик

тахлилий жадвал

1-кунгача

5.

Бюджетга божхона тўловлари тушуми

Ўзбекистон Республикаси,
тўлов турлари бўйича

чораклик

7-куни

6.

Божхона чегаралари орқали олиб ўтилган юклар

(3-сонли «Божхона чегаралари орқали олиб ўтилган юклар тўғрисида» гиидоравий статистика ҳисоботи шакли)

Ўзбекистон Республикаси, транспорт турлари бўйича

чораклик

8-куни

7.

ДБҚ пенсионерлари сони ва ДБҚ пенсионерларига тайинланган пенсиялар

(1-ijtimoiy «Пенсионерлар сони ва уларга тайинланган пенсиялар тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

4 мартдан кечиктирмай

8.

ДБҚда ишловчи пенсионерлар сони

(1-ijtimoiy «Пенсионерлар сони ва уларга тайинланган пенсиялар тўғрисида ҳисобот» шакли)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

4 мартдан кечиктирмай

9.

Автомобиль транспортида халқаро юк ташишлар тўғрисида маълумот

(Автомобиль транспортида халқаро юк ташишлар тўғрисидаги идоравий статистика ҳисоботи шакли)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

11 январь

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш бўйича Республика идоралараро комиссияси

1.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш тўғрисида маълумот

(жадваллар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

жадваллар

25-кунгача

Давлат солиқ қўмитаси

1.

Бюджетга солиқ ва мажбурий тўловларнинг тушиши:

дастлабки маълумотлар

аниқлик киритилган маълумотлар

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, солиқ тўловлари турлари бўйича

ойлик,

чораклик

7-куни

16-куни

2.

КТЯДР ва СТИРЯР маълумотлар базасида мавжуд юридик шахслар тўғрисидаги маълумотларни электрон шаклда идоралараро алмашиш

(электрон маълумотлар базаси)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

ойлик

10-кунгача

3.

Давлат рўйхатидан ўтган якка тартибдаги тадбиркорлар сони ва улар томонидан тўланган солиқ суммалари тўғрисида маълумот

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, фаолият турлари бўйича

ойлик

20-куни

4.

Жисмоний шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорларга ҳисобланган солиқлар ҳамда бошқа мажбурий тўловлар (йиғимлар, бадаллар ва хоказолар) тўғрисида маълумот

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

жадваллар

10-кунгача

5.

Ташкилотларнинг молиявий ҳисоботлари алоҳида кўрсаткичлари тўғрисида маълумот:

-дастлабки

-якуний

(молиявий ҳисобот)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, иқтисодий фаолият турлари бўйича

йиллик

26 февраль,

25 май

6.

Солиқ органларида якка тартибдаги тадбиркор сифатида рўйхатдан ўтган, ногиронлиги бўлган шахслар тўғрисида йил якуни бўйича маълумот

(идоравий маълумот)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

25 февраль

Мактабгача таълим вазирлиги

1.

Оилавий нодавлат мактабгача таълим муассасаларида тарбияланувчи болаларнинг ёши ва жинси бўйичамаълумот

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

жадваллар

10 февраль

Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги

1.

Почта, телефон, радио алоқаси, радиоэшиттириш, телевизион эфир, кабелли эшиттириш

(идоравий статистика ҳисоботи шакллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

24 апрель

2.

Имконияти чекланган шахслар учун қўшимча қулайликлар билан таъминланган давлат ташкилотларининг веб-сайтлари сони (контрастни қўшиш, шрифтни катталаштириш, овоз жўрлиги функциялари ва бошқалар)

(Идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

25 март

3.

Технологиялар бўйича уяли алоқа тармоқлари билан қамраб олинган аҳоли улуши тўғрисида маълумот

(Миллий БРМ индикатори 9.с.1)

Ўзбекистон Республикаси, технологиялар бўйича

йиллик

жадваллар

апрель

4.

Интернетдан фойдаланаётган аҳолининг улуши тўғрисида маълумот

(Миллий БРМ индикатори 17.8.1)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

жадваллар

апрель

Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси

1.

Сурдо таржима билан ёки ўтувчи ёзувлар билан бирга олиб борилаётган телекўрсатувлар сони

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

25 март

(идоравий маълумот)

«UZBEKISTANAIRPORTS» акциядорлик жамияти

1.

Ҳаво транспортида йўловчи ва юк ташиш

(Ҳаво транспортида йўловч? ва юк ташиш тўғрисидаги идоравий статистика ҳи?оботи ?акли)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

5-кунга

2.

Ҳаво кемаларининг сўнгги қатнов манзилига етиб келиши

(Ҳаво кемаларининг сўнгги қатнов манзилига етиб келиши тўғрисидаги идоравий статистика ҳисоботи шакли)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

6-кунга

«UZBEKISTANAIRWAYS» акциядорлик жамияти

1.

Ҳаво транспортида йўловчи ва юк ташиш

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

5-кунга

(Ҳаво транспортида йўловчи ва юк ташиш тўғрисидаги идоравий статистика ҳисоботи шакли)

«Ўзбекистон темиp йўллаpи» акциядорлик жамияти

1.

Умумий фойдаланишдаги темир йўл транспорти фаолиятининг асосий кўрсаткичлари

(Темир йўл транспортида йўловчи ва юк ташиш тўғрисидаги идоравий статистика ҳисоботи шакли)

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

4-кунга

2.

Йўловчи ва юк жўнатиш тўғрисида маълумот

(ЦО-11 «Станциялар бўйича жўнатилган ва қабул қилинган юклар тўғрисида», ЦО-27 «Станциялар бўйича жўнатилган йўловчилар тўғрисида»ги идоравий статистика ҳисоботи шакллари)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, юк турлари ва қатнов турлари бўйича

йиллик

5 март

3.

Темир йўлларнинг фойдаланиладиган узунлиги, шу жумладан электрлаштирилгани

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

йиллик

5 март

Давлат активларини бошқариш агентлиги

1.

Давлат корхоналари ва объектларини хусусийлаштириш жараёнлари кўрсаткичлари

(1-шакл «Корхонани хусусийлаштириш тўғрисида ҳисобот»)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

5-кунга

2.

Корхоналар паспортини юритиш учун устав фондида давлат улуши мавжуд тижорат корхоналари рўйхати

Ўзбекистон Республикаси бўйича

йиллик

жадвал

1 мартгача

3.

Банкрот деб эълон қилинган хўжалик юритувчи субъектлар бўйича маълумот

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

ойлик

3-кунга

Монополияга қарши курашиш қўмитаси

1.

Ўзбекистон Республикаси товар ва молия бозорларида устун мавқени эгаллаб турган корхоналарнинг Давлат реестри маълумоти

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

жадваллар

3-кунга

Марказий банк

1.

Пул маблағларининг иш ҳақи, дивидендлар, пенсиялар, нафақалар ва стипендияларни тўлашга қилинган харажатлари тўғрисида маълумот

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

жадваллар

ҳисобот давридан кейинги ойнинг
10-кунигача

2.

Тижорат банклари ва бошқа молиявий институтлар томонидан жисмоний шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорларга ҳисобланган фоизлар ва дивидендлар тўғрисида маълумот

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

жадваллар

ҳисобот давридан кейинги ойнинг
10-кунигача

3.

Хорижий давлатлардан ва хорижий давлатларга пул ўтказмалари тўғрисида маълумот

(идоравий маълумотлар)

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича

чораклик

жадваллар

ҳисобот давридан кейинги ойнинг
10-кунигача

4.

Экспорт-импорт муомалалари бўйича валюта маблағлари ҳаракати тўғрисидаги маълумотлар

Ўзбекистон Республикаси, банклар бўйича, юридик шахслар ва хусусий тадбиркорлар бўйичажамланма маълумотлар

ойлик

жадваллар

ҳисобот давридан кейинги ойнинг
15-кунигача

5.

Марказий банкнинг ялпи ишлаб чиқариш ва оралиқ истеъмоли тўғрисида маълумот

Ўзбекистон Республикаси бўйича

чораклик

жадваллар

ҳисобот давридан кейинги ойнинг
10-кунигача

6.

Берилган кредитлар, қабул қилинган депозитлар қолдиқлари (миллий ва хорижий валютада) ва улар бўйича фоизли даромадлар ва харажатлар тўғрисида маълумот

Ўзбекистон Республикаси, тижорат банклари ва бошқа молиявий воситачилар

дастлабки маълумотлар

чораклик

жадваллар

ҳисобот давридан кейинги ойнинг
10-кунигача

чораклар бўйича якуний маълумотлар

йиллик

жадваллар

июнь

7.

Ўзбекистон Республикаси тўлов баланси

Ўзбекистон Республикаси, тўлов балансининг таркиби бўйича

чораклик

жадваллар

ҳисобот даври тугагандан кейинги 90-куни

8.

Ўзбекистон Республикасининг халқаро инвестицион ҳолати

Ўзбекистон Республикаси, халқаро инвестицион ҳолатнинг таркиби бўйича

чораклик

жадваллар

ҳисобот даври тугагандан кейинги 90-куни