27.09.2019 йилдаги 818-сон
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Дори воситалари ноқонуний айланишининг олдини олиш чораларини кучайтириш тўғрисида» 2019 йил 6 сентябрдаги ПҚ-4438-сон қарорига мувофиқ ва кучли таъсир қилувчи моддалар муомаласини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:
6. Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг 3-иловага мувофиқ айрим қарорларига қўшимчалар киритилсин.
Олдинги таҳрирга қаранг.

Т/р

Халқаро патентланмаган номи

Жиноий ҳаракатни таснифлашда кўп миқдор кўрсаткичлари

(граммдан юқори)

ТИФТН код

1.

19-норандростенедиол

2,5

2937290000

3004390001

3004390008

2.

19-норандростенедион (эст-4-ен-3,17-дион)

2,5

2937290000

3004390001

3004390008

3.

1-тестостерон (17бета-гидрокси-5альфа-андрост-1-ен-3-он)

10

2937290000

3004390001

3004390008

4.

2,4-динитрофенол (2,4-DNP)

2

2908990000

3004900002

3004900008

5.

4-гидрокситестостерон (4,17бета-дигидроксиандрост-4-ен-3-он)

10

2937290000

3004390001

3004390008

6.

GW 1516 (2-[2-метил-4-[[4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]-1,3-тиазол-5-ил]метил сульфанил] фенокси] сирка кислотаси) ва кимёвий структураси ёки биологик таъсири ўхшаш бўлган бошқа субстанциялар

5

2942000000

3004900002

3004900008

7.

Андростанолон

2,5

2937290000

3004390001

3004390008

8.

Андростенедиол

2,5

2937290000

3004390001

3004390008

9.

Андростенедион

2,5

2937290000

3004390001

3004390008

10.

Бенактизин (амизил) (2-диэтиламин эфир бензил кислотаси гидрохлориди)

2

2922197000

3004900002

3004900008

11.

Бензобарбитал (1-бензоил-5-этил-5-фенилбарбитурат кислотаси)

10

2933540000

3004900002

3004900008

12.

Болазин (3,3'-(гидразин-1,2-диилиден)бис(2-метиландростан-17-ол))

10

2928009000

3004900002

3004900008

13.

Боластерон

10

2937290000

3004390001

3004390008

14.

Болденон

10

2937290000

3004390001

3004390008

15.

Болдион (андрост-1,4-диен-3,17-дион)

10

2914290000

2937290000

3004900002

3004900008

3004390001

3004390008

16.

Гексобарбитал (5-(1-циклогексен-1-ил)-1,5-диметил-2,4,6(1H, 3H, 5H)-пиримидинтрион)

1

2933540000

3004900002

3004900008

17.

Гестринон

10

2937290000

3004390001

3004390008

18.

Даназол ((17альфа)-прегн-2,4-диен-20-ино2,3-d-изоксазол-17-ол)

20

2937900000

3004390001

3004390008

19.

Дегидрохлорметилтестостерон (4-хлоро-17бета-гидрокси-17альфа-метиландрост-1,4-диен-3-он)

10

2937290000

3004390001

3004390008

20.

Дезоксиметилтестостерон (17альфа-метил-5альфа-андрост-2-ен-17бета-ол)

10

2937290000

3004390001

3004390008

21.

Дростанолон

10

2937290000

3004390001

3004390008

22.

Залеплон*

0,5

2933599500

3004900002

3004900008

23.

Зеранол (7,14,16-тригидрокси-3-метил-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-декагидро-1H-бензо[с] [1]оксациклотетрадецин-1-он)

10

2932209000

3004900002

3004900008

24.

Калустерон

10

2937290000

3004390001

3004390008

25.

Клостебол

2,5

2937290000

3004390001

3004390008

26.

Левомепромазин ((К)-2-метокси-Н,К,бета-триметил-10H-фенотиазин-10-пропанамин)

2

2934309000

3004900002

3004900008

27.

Меболазин (3,3'-(гидразин-1,2-диилиден)бис(2,17-диметиландростан-17-ол))

10

2937290000

3004390001

3004390008

28.

Мезаболон (17-((1-метоксициклогексил)окси) андрост-1-ен-3-он)

10

2937290000

3004390001

3004390008

29.

Мепитиостан (17-метил-17-((1-метоксициклопентил)окси)-2,3-эпитиоадростан)

10

2937290000

3004390001

3004390008

30.

Местанолон

10

2937290000

2937500000

3004390001

3004390008

31.

Местеролон (1альфа-метиландростанодон)

2,5

2937290000

3004390001

3004390008

32.

Метандиенон (метандростенолон) (17бета-гидрокси-17альфа-метиландрост-1,4-диен-3-он)

2,5

2937290000

3004390001

3004390008

33.

Метандриол

10

2937290000

3004390001

3004390008

34.

Метастерон (2альфа, 17альфа-диметил-5альфа-андростан-3-он-17бета-ол)

10

2937290000

3004390001

3004390008

35.

Метенолон

10

2937290000

3004390001

3004390008

36.

Метил-1-тестостерон (17бета-гидрокси-17альфа-метил-5альфа-андрост-1-ен-3-он)

10

2937290000

3004390001

3004390008

37.

Метилдиенолон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстр-4,9-диен-3-он)

10

2937290000

3004390001

3004390008

38.

Метилнортестостерон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстр-4-ен-3-он)

10

2937290000

3004390001

3004390008

39.

Метилтестостерон

10

2937290000

40.

Метилтриенолон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстр-4,9,11-триен-3-он)

10

2937290000

3004390001

3004390008

41.

Метилэпитиостанол (17-метил-2,3-эпитиоандростан-17-ол)

10

2937290000

3004390001

3004390008

42.

Миболерон

10

2937290000

3004390001

3004390008

43.

Нандролон

2,5

2937290000

3004390001

3004390008

44.

Норболетон

10

2937290000

3004390001

3004390008

45.

Норклостебол

10

2937290000

3004390001

3004390008

46.

Норэтандролон

10

2937290000

3004390001

3004390008

47.

Оксаболон

10

2937290000

3004390001

3004390008

48.

Оксандролон

2,5

2937290000

3004390001

3004390008

49.

Оксиместерон

10

2937290000

3004390001

3004390008

50.

Оксиметолон

10

2937290000

3004390001

3004390008

51.

Орто-хлорбензилиденмалонодинитрил

2

2926909800

3004900002

3004900008

52.

Остарин ((2S)-3-(4-цианофенокси)-N-[4-циано-3-(трифторметил)фенил]-2-гидрокси-2-метилпропанамид) ва кимёвий структураси ёки биологик таъсири ўхшаш бўлган бошқа субстанциялар

2,5

2926909800

3004900002

3004900008

53.

Маст қилувчи қалампир (кава-кава) ва унинг таркибига кирувчи моддалар

10

1211908609

2932209000

3004900002

3004900008

54.

Прастерон (3-гидроксиандрост-5-ен-17-он)

10

2937230000

3004390001

3004390008

55.

Прегабалин*

10

2922498500

3004900002

3004900008

56.

Пропетандрол ((17-гидрокси-17-этил-19-норандрост-4-ен-3-ил)пропионат)

10

2937290000

3004390001

3004390008

57.

Пропилгекседрин

2

2921301000

3004900002

3004900008

58.

Простанозол ([3,2-с]пиразол-5альфа-этиоаллохолан-17бета-тетрагидропиранол)

10

2937290000

3004390001

3004390008

59.

Роксиболон (11,17-дигидрокси-17-метил-3-оксоандроста-1,4-диен-2-карбон кислотаси)

10

2937290000

3004390001

3004390008

60.

Сибутрамин, шунингдек, ўхшаш психоактив таъсирга эга бўлган унинг структуравий аналоглари

0,5

2921490000

3004900002

3004900008

61.

Спора (эрготамин штаммнинг спора шохчалари, эрготоксин штаммнинг спора шохчалари)

100

1211908609

2939610000

3004900002

3004900008

62.

Станозолол

2,5

2937290000

3004390001

3004390008

63.

Стенболон

10

2937290000

3004390001

3004390008

64.

Тетрагидрогестринон (18альфа-гомо-прегн-4,9,11-триен-17бета-ол-3-он)

10

2937290000

3004390001

3004390008

65.

Тиоместерон (S,S'-(17-гидрокси-17-метил-3-оксоандрост-4-ен-1,7-диил)диэтантиоат)

10

2937290000

3004390001

3004390008

66.

Тренболон

10

2937290000

3004390001

3004390008

67.

Тропикамид*

1

2933399800

3004900002

3004900008

68.

Флуоксиместерон

2,5

2937290000

3004390001

3004390008

69.

Формеболон

10

2937290000

3004390001

3004390008

70.

Фуразабол (17бета-гидрокси-17альфа-метил-5альфа-андростано[2,3-с]-фуразан)

10

2937290000

3004390001

3004390008

71.

Хинболон (квиноболон)

10

2937290000

3004390001

3004390008

72.

Хлороформ

1500

2903130000

73.

Циклопентолат*

1

2922197000

3004900002

3004900008

74.

Энестебол (4,17-дигидрокси-17-метиландроста-1,4-диен-3-он)

10

2937290000

3004390001

3004390008

75.

Эпитиостанол (2,3-эпитиоандростан-17-ол)

10

2937290000

76.

Эрготал (Спора алкалоидларининг фосфат аралашмаси)

1

2939620000

3004900002

3004900008

77.

Этилхлорид (хлорэтил)

300

2903110000

3004900002

3004900008

78.

Этилэстренол (19-нор-17альфа-прегн-4-ен-17-ол) ва кимёвий структураси ёки биологик таьсири ўхшаш бўлган бошқа субстанциялар

10

2937230000

3004390001

3004390008

79.

Габапентин* (1-(Аминометил) циклогексансирка кислотаси)

10

2922498500

3004900002

3004900008

(1-илова Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 19 августдаги 399-сонли қарори таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.08.2023 й., 09/23/399/0631-сон)
1. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги 185-сон қарори билан тасдиқланган Дори воситаларини ва тиббий буюмларни чакана реализация қилиш тартиби тўғрисида низомнинг (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2017 йил, 4-сон, 40-модда) 36-бандидаги «анаболик воситаларга» сўзлари «анаболик воситалар, кучли таъсир қилувчи моддалар рўйхатига киритилган дори воситаларга» сўзлари билан алмаштирилсин.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(2-банд Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 21 февралдаги 80-сонли қарорига асосан 2022 йил 1 мартдан ўз кучини йўқотади — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 22.02.2022 й., 09/22/80/0154-сон)
Изоҳ: 1-банд 2019 йил 1 декабрдан кучга киритилади.
2-банд 2020 йил 1 январдан кучга киритилади.