30.07.2019 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 3174
Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги бош директорининг буйруғи, 30.07.2019 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 3174
Кучга кириш санаси
31.10.2019
Ўзбекистон Республикасининг «Метрология тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 декабрдаги ПҚ-4059-сон «Техник жиҳатдан тартибга солиш, стандартлаштириш, сертификатлаштириш ва метрология тизимларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорига мувофиқ буюраман:
2. Айрим идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар 2-иловага мувофиқ ўз кучини йўқотган деб топилсин.
Олдинги таҳрирга қаранг.

Т/р

Ўлчов воситалари туркумларининг номи

Ўлчов воситаларининг қиёслашлараро ва/ёки калибрлашлараро муддати

Геометрик катталиклар ўлчов воситалари

1.

Узунлик ўлчов воситалари. Чегаравий ясси узунлик ўлчовлари

12 ой

2.

Узунлик ўлчов воситалари. Штрихли узунлик ўлчовлари

12 ой

3.

Узунлик ўлчов воситалари. Ўлчов инструменти

12 ой

4.

Узунлик ўлчов воситалари. Оптик-механик асбоблар

12 ой

5.

Узунлик ўлчов воситалари. 24 дан 75000 m гача бўлган диапазонда

12 ой

6.

Космик навигация тизимларининг сигналлари бўйича координаталар фарқини ўлчов воситалари

12 ой

7.

0,025 дан 600µm гача бўлган диапазонда Rmax, Rz, Ra ғадир-будурлик параметрларини ўлчов воситалари

12 ой

8.

Думалоқлиликдан оғишни ўлчов воситалари

12 ой

9.

Торайтирувчи қурилмалар (диафрагмалар)

12 ой

Текисликдан оғиш интерференцион ўлчов воситалари

10.

Интерферометрлар

12 ой

11.

Ясси шиша пластиналар

12 ой

12.

Назорат брусоклари

12 ой

13.

Яссипараллел шиша пластиналар

12 ой

14.

Тўғричизиқлиликваяссиликданоғишниўлчоввоситалари

12 ой

15.

Тишли илашма параметрларини ўлчов воситалари

12 ой

16.

Резба параметрларини ўлчов воситалари

12 ой

17.

Ясси бурчакни ўлчов воситалари

12 ой

18.

Қалинлик ўлчагичлари

12 ой

19.

Қопламларнинг юза зичлигини ўлчов воситалари

12 ой

20.

Қопламлар қалинлиги, қопламлар нуқсонларини ўлчов воситалари

12 ой

21.

Майдонни ўлчов воситалари

12 ой

22.

Детал материаллари локал яхлит эмасликнинг (несплошность) геометрик ўлчамлари ва жойлашувини ўлчов воситалари

12 ой

23.

90 дан 1800 К гача диапазонда қаттиқ жисмларнинг чизиқли кенгайиш ҳарорат коэффициентини ўлчов воситалари

12 ой

24.

Ўлчов элаклари

12 ой

25.

Геодезик ўлчов воситалари

12 ой

26.

Қурилишда қўлланиладиган ўлчов воситалари

12 ой

27.

Ўлчов ускуналари ва стендлари

12 ой

28.

Синов ускуналари, стенд ва қурилмаларини геометрик параметрларини ўлчов

12 ой

29.

Тор саноат соҳадаги ўлчов воситалари ва ускуналари

12 ой

Механик катталикларни ўлчов воситалари

30.

Махсус (I) классдаги электрон ва механик (аналитик, прецизион ва бошқа) тарозилар

12 ой

31.

Юқори (II) классдаги электрон ва механик (аналитик, прецизион ва бошқа) тарозилар

12 ой

32.

Ўрта (III) классдаги электрон ва механик (статикада тортиш учун, товар, савдо, циферблатли, стол усти оддий, кранга оид, автомобил ва темир йўл, вагонеткали ва бошқа) тарозилар

12 ой

33.

1, 2, 3, 4 аниқлик классидаги лабораторияга оид аналитик, техник ва бошқа тарозилар

12 ой

34.

E1, аниқлик классидаги тошлар

36 ой

35.

E2 аниқлик классидаги тошлар

24 ой

36.

F1, F2, M1, M1-2,M2, M2-3 ва M3 аниқлик классидаги тошлар

12 ой

37.

Конвейер электрон тарозилар ва конвейер механик принципдаги тарозилар

12 ой

38.

Дозалагич-тарозилар ва бункер, автомат ва ярим автомат, электрон ва механик принципдаги тарозилар

12 ой

39.

Ишчи пурка

12 ой

40.

Квадрант ва торсион тарозилар

12 ой

41.

Барча турдаги қўл тарозилари ва безменлар

12 ой

42.

Намлик анализаторининг тортиш қисми

12 ой

43.

Автомобил ва темир йўл тарозилари (статикада массанианиқлаш учун), шунингдек транспорт воситаларинингўққа нисбатан оғирлигини аниқловчи тарозилар

12 ой

44.

Автомобил ва темир йўл тарозилари (ҳаракатда массани аниқлаш учун) шунингдек транспорт воситаларининг ўққа нисбатан оғирлигини аниқловчи тарозилар

12 ой

45.

I (Ia) ва II разрядли намунавий тарозилар

12 ой

46.

Барча турдаги масса компараторлари

12 ой

47.

III ва IV разрядли тарозилар

12 ой

48.

1 разрядли намунавий пурка

12 ой

49.

2 разрядли намунавий пурка

12 ой

50.

Масса ЎВ ўзгартиргичлари сифатида қўлланадиган тензорезистор датчиклари (тензодатчик)

12 ой

51.

Махсус юклар

12 ой

52.

Куч ўлчов воситалари

12 ой

53.

Тор саноат соҳадаги ўлчов воситалари ва ускуналари

12 ой

54.

Синов ускуналари, стенд ва қурилмалари

12 ой

55.

Кучнинг айлантирувчи (крутящий) моментини ўлчов воситалари

12 ой

56.

Деформацияни ўлчов воситалари

12 ой

57.

0,001 дан 200 m/s2 гача диапазонда қаттиқ жисмнинг доимий чизиқли тезланишини ўлчов воситалари

12 ой

58.

5·10-8 дан 2,5·10-4 rad/s гача диапазонда бурчакли тезликни ўлчов воситалари

12 ой

59.

1 дан 100 rad/s2 гача диапазонда доимий бурчакли тезланишини ўлчов воситалари

12 ой

60.

0,5 дан 30 Нz гача диапазонда тезланишни ўлчов воситалари

12 ой

61.

Тахометрлар, спидометрлар, таксометрлар, тахографлар

12 ой

62.

Автотранспорт воситалари ҳаракати тезлигини ўлчагичлар

12 ой

63.

Қаттиқлик ўлчов воситалари

12 ой

64.

Автосервис тизимининг ўлчов воситалари

12 ой

65.

Граммометр

12 ой

66.

Бетон қаттиқлиги ўлчагичлари

12 ой

67.

Зарбни ўлчов асбоби

12 ой

68.

Пенетрометр

12 ой

69.

Арматура чўзилишини аниқлаш учун асбоб

12 ой

70.

Тросларнинг тортилишдаги таранглигини ўлчагич

12 ой

71.

Мотовило

12 ой

72.

Ипнинг буралиш ва чўзилишини ўлчагичи (круткомер)

12 ой

Модда оқими, сарфи, сатҳи, ҳажми параметрларини ўлчов воситалари

73.

Ўзгарувчан босим тушиши сарф ўлчагичи

12 ой

74.

Саноатда қўллаш учун суюқлик ва газлар ҳажмий ва массавий сарфининг ультратовушли, электромагнитли сарф ўлчагичлари, ўзгартиргичлари

24 ой

75.

Ультратовушли саноатда қўллаш учун газлар ҳажмий ва массавий сарф ўлчагичлари

48 ой

76.

Маиший қўлланиш учун иссиқлик энергияси ҳажми ва миқдори сарфининг ҳисоблагичлари, ўзгартиргичлари

48 ой

77.

Ротаметрлар

12 ой

78.

Барча турдаги суюқлик ва газлар учун ўлчагичлар ва ҳисоблагичларни қиёслаш қурилмалари

24 ой

79.

Стандарт торайтирувчи қурилмалар ёрдамида суюқлик ва газларни ҳисобга олиш узеллари

48 ой

80.

Нефть ва нефть маҳсулотларини ўлчов учун автоматлаштирилган тизимлар ва қурилмалар

12 ой

81.

Сиқилган газ тарқатиш ўлчов колонкалари

12 ой

82.

Суюқликлар, газ ва иссиқлик энергияси ҳажми ва миқдорини ўлчов комплекслари, корректорлар, контроллерлар

24 ой

83.

Ёқилғи ва мой тарқатиш колонкалари

6 ой

84.

Суюлтирилган газ тарқатиш колонкалари

6 ой

85.

Суюқ нефть маҳсулотлари учун ҳисоблагичлар, сарф ўлчагичлар

12 ой

86.

2000 ml гача кичик сиғимдаги суюқлик ўлчагичлари*

12 ой

87.

2000 ml дан юқори сиғимдаги суюқлик ўлчагичлари

12 ой

88.

Критик микросоплалар

24 ой

89.

Горизонтал ва вертикал цилиндрик резервуарлар

60 ой

90.

Автомобиль цистерналари

12 ой

91.

Темир йўл цистерналари

60 ой

92.

Тор саноат соҳасидаги ўлчов воситалари ва ускуналари

12 ой

93.

10-6 дан 102 m3/s гача диапазонда ҳажмий газ сарфини ўлчов воситалари

24 ой

94.

4·10-2 дан 2,5·102kg/s гача диапазонда массавий газ сарфини ўлчов воситалари

24 ой

95.

Сув оқимининг тезлигини ўлчов воситалари

12 ой

96.

Ҳаво оқимининг тезлигини ўлчов воситалари

12 ой

97.

Сатҳни ўлчов воситалари

12 ой

971.

Юридик шахсларнинг маиший қўллаш учун суюқлик ва газлар ҳажмий сарфининг ҳисоблагичлари

48 ой

972.

Жисмоний шахсларнинг маиший қўллаш учун суюқлик ва газлар ҳажмий сарфининг ҳисоблагичлари

96 ой

Босим ўлчов, вакуумли ўлчов воситалари

98.

Кўрсатувчи ва ўзи ёзадиган манометрлар, вакуумметрлар, мановакуумметрлар, босим ўлчагичлар, напоромерлар, тягомерлар ва тягонапоромерлар

12 ой

99.

Барча турдаги сфигмоманометрлар

12 ой

100.

Босим ўлчов ўзгартиргичлари (датчиклар)

12 ой

101.

Юк поршенли манометрлар, юк поршенли вакуумметрлар, юк поршенли мановакуумметрлар

24 ой

102.

Барча турдаги босим калибраторлари

12 ой

103.

2,7·102 дан 4000·102Рa гача диапазонда мутлақ босим ўлчов воситалари

12 ой

104.

Мутлақ босим юк поршенли манометрлари

24 ой

105.

10 kНz частоталарда 1 дан 250 MPa гача диапазонда даврий босим ўлчов воситалари

12 ой

106.

Импулсли босим ўлчов воситалари

12 ой

107.

Барча турдаги барометрлар

12 ой

108.

Намунавий манометрлар, вакуумметрлар, мановакуумметрлар

12 ой

Моддаларнинг физик-кимёвий таркиби ва хоссаларини ўлчов воситалари

109.

Суюқлик қовушқоқлигини ўлчов воситалари

12 ой

110.

Капилляр вискозиметрлар

12 ой

111.

Намунавий капилляр вискозиметрлар

60 ой

112.

Зичлик ўлчов воситалари (ареометрлар, пикнометрлар, нефтеденсиметрлар, денсиметрлар ва спирт ўлчагичлар)

12 ой

113.

Намунавий ареометрлар, пикнометрлар, нефтеденсиметрлар, денсиметрлар, спирт ўлчагичлар, сут ўлчагичлар ва шакар ўлчагичлар

60 ой

114.

Дон, дон маҳсулотлари, қишлоқ хўжалик хом ашёсининг намлигини ўлчов воситалари (2-разрядли дон намлиги СО-имитаторларни аттестациялаш учун ускуна, юқори аниқликдаги лаборатория намлик ўлчагичлари)

12 ой

115.

Масс-спектрометрлар, хроматографлар

12 ой

116.

Газ намлигини ўлчов воситалари

12 ой

117.

Барча турдаги намунавий гигрометрлар (намликни аниқлаш учун)

24 ой

118.

Қаттиқ ва сочилувчан материал ва моддалар намлигини ўлчов воситалари

12 ой

119.

Барча турдаги газоанализаторлар

12 ой

120.

Барча турдаги портлаш хавфи бўлган концентрация сигнализаторлари

12 ой

121.

Тутун ўлчагичлар

12 ой

122.

Газоаналитик ускуналар

12 ой

123.

Ҳайдовчи нафасида спирт буғлари концентрациясини ўлчов воситалари, барча турдаги алкотестерлар

12 ой

124.

Транспорт воситалари чиқиндилари анализаторларининг каналлари

12 ой

125.

Нефт ва нефт маҳсулотлари таркиби, хоссалари ва сифат кўрсаткичлари анализаторлари

12 ой

126.

Таркибида сув бўлмаган суюқликларнинг намлигини ўлчов воситалари

12 ой

127.

Нефт ва нефт маҳсулотларининг чақнаш ҳарорати, паст ҳароратли хоссалари, анилин нуқтаси анализаторлари

12 ой

128.

рН-метрлар ва ион ўлчагичлар

12 ой

129.

Электродли тизим имитаторлари

12 ой

130.

Кондуктометрлар, туз ўлчагичлар

12 ой

131.

Полярографлар

12 ой

132.

Титраторлар

12 ой

133.

Чанг ўлчагичлар, электроаспираторлар

12 ой

134.

Нитрат ўлчагичлар

12 ой

135.

Мойдорлик ЯМР-анализаторлари

12 ой

136.

Суюқлик ва қаттиқ моддаларнинг ҳар хил анализаторлари

12 ой

Иссиқлик физик ва ҳарорат ўлчов воситалари

137.

Контактли ҳарорат ўлчов воситалари

12 ой

138.

Нурланиш пирометрлари ва ҳарорат лампалари

12 ой

139.

Ёруғлик ҳарорат лампалари, ёруғлик ҳарорат ўлчовлари

12 ой

140.

Рангли ҳарорат лампалари

12 ой

141.

Иссиқлик миқдорини ўлчов воситалари

12 ой

142.

Қаттиқ жисмларнинг иссиқлик ўтказувчанлигини ўлчов воситалари

12 ой

143.

Қаттиқ жисмларнинг солиштирма иссиқлик сиғимини ўлчов воситалари

12 ой

144.

Барча турдаги термометрлар

12 ой

145.

Пирометрлар

12 ой

146.

Ҳарорат ўзгартиргичлари, қаршилик термоўзгартиргичлари

12 ой

147.

Милливолтметрлар ва автоматик потенциометрлар

12 ой

148.

Логометрлар, ҳарорат ростлагичлари

12 ой

149.

Ҳарорат датчиклари

12 ой

150.

Иссиқлик ҳисоблагичлари

12 ой

151.

Шишали намунавий термометрлар

12 ой

152.

Барча турдаги термостатлар, қуритиш шкафлари, муфел печларни аттестациялаш

12 ой

153.

Ҳарорат ўлчов бўйича ускуналар

24 ой

154.

Колориметрик ускуналар

12 ой

155.

Барча турдаги иқлимий камералар, иссиқлик ва совуқ камераларини аттестациялаш

24 ой

156.

Барча турдаги буғлаш камераси, қаттиқлашиш камерасини аттестациялаш

24 ой

157.

Барча турдаги ҳарорат калибраторлари

24 ой

158.

«Қора жисм» кўринишидаги ҳарорат тарқатувчилари

24 ой

159.

Психрометрик гигрометрлар

12 ой

160.

Нам ҳаво генератори

36ой

161.

Инфрақизил пирометрлар ва термометрлар

12 ой

162.

Барча турдаги рақамли ва электрон термометрлар

12 ой

163.

Барча турдаги электрон ва рақамли термогигрометрлар

12 ой

164.

Барча турдаги тепловизорлар

12 ой

165.

Барча турдаги электр кўприклар

12 ой

166.

Ишчи эталон терможувтликлар ва қаршилик термометрлари

12 ой

167.

Юқори аниқликдаги рақамли термометр

12 ой

168.

Ҳарорат лампалари

60 ой

169.

Платинородий-платинали намунавий термоэлектр термоўзгартиргичлар (ППО)

12 ой

Вақт ва частота ўлчов воситалари

170.

Вақт ва частота ўлчов воситалари (қум соатлардан ташқари)*

12 ой

171.

Уланиш давомийлигини ўлчов тизимлари ва воситалари

24 ой

172.

Маълумотлар узатиш тезлиги ва ҳажмини ўлчов тизимлари ва воситалари

24 ой

173.

Частотали тезлик параметрларини ўлчов воситалари ва ускуналари

12 ой

Электр ва магнит катталикларини ўлчов воситалари

174.

Барча турдаги ўзгарувчан ва ўзгармас ток кучини ўлчов воситалари

12 ой

175.

Барча турдаги электрюритувчи кучни ўлчов воситалари

12 ой

176.

Барча турдаги ўзгармас ва ўзгарувчан кучланишни ўлчов воситалари

12 ой

177.

Барча турдаги электр қувват ва қувват коэффициентини ўлчов воситалари

12 ой

178.

Кучланиш ўлчов трансформаторлари

48 ой

179.

Ток ўлчов трансформаторлари

48 ой

180.

Намунавий ўлчов трансформаторлари

12 ой

181.

Фаза силжишини ўлчов воситалари

12 ой

182.

Фазалар силжиш бурчагини ўлчов воситалари

12 ой

183.

Ўлчов назоратгичлари

24 ой

184.

Технологик жараёнларни автоматлаштирилган бошқарув тизими (ТЖ АБТ) ўлчов каналлари

24 ой

Ўзгармас ва ўзгарувчан токлар электр энергиясини ўлчов воситалари

185.

Юридик шахсларнинг электр энергиясини ҳисобга олиш ҳисоблагичлари

48 ой

186.

Жисмоний шахсларнинг электр энергиясини ҳисобга олиш ҳисоблагичлари

96 ой

188.

Электр энергиясини тижоратга оид ҳисобга олиш тизимлари

48 ой

189.

Намунавий электр энергияси ҳисоблагичлари

12 ой

190.

Барча турдаги қиёслаш ускуналари

12 ой

191.

Барча турдаги синов ускуналари

12 ой

192.

Барча турдаги синусоидал токнинг масштаб ўзгариш коэффициенти ва бурчагини ўлчов воситалари

48 ой

193.

Икки электр кучланиш орасидаги фазалар бурчагининг силжишини ўлчов воситалари

12 ой

194.

Электр йўқотишлар бурчагининг тангенсини ўлчов воситалари

12 ой

195.

Барча турдаги электр қаршиликни ўлчов воситалари

12 ой

196.

Барча турдаги электр қаршилик ўлчовлари, катушкалар

12 ой

197.

Барча турдаги индуктивликни ўлчов воситалари

12 ой

198.

Барча турдаги электр сиғимни ўлчов воситалари

12 ой

199.

Таъминот манбалари, стабилизаторлар

12 ой

200.

Барча турдаги электр сигнал ўзгартиргичлари

12 ой

201.

Барча турдаги электр сигнал регистраторлари

12 ой

202.

Барча турдаги калибрланган электр сигнал манбалари (калибраторлар ва компараторлар)

12 ой

203.

Барча турдаги электр намлик ўлчагичлар

12 ой

204.

Барча турдаги лабораторияга оид калибрлаш шунтлари

12 ой

205.

Барча турдаги нормал тўйинган элементлар

12 ой

206.

Барча турдаги ўлчов имитаторлари

12 ой

207.

Барча турдаги мултиметр ва тестерлар

12 ой

Радиотехник ва радиоэлектрон ўлчов воситалари

208.

Импулсли генераторлар

12 ой

209.

Осциллографлар

12 ой

210.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали ўлчов генераторлари

12 ой

211.

Товушли генераторлар

12 ой

212.

Махсус сигнал генераторлари ва ускуналар

12 ой

213.

Волтметр қиёслаш ускуналари

12 ой

214.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали ваттметрлар ва қувват ўлчагичлари

12 ой

215.

Трасса ва кабел қидирув ускуналари (локаторлар)

12 ой

216.

Кабел рефлектометрлар

12 ой

217.

Кабел ва антенна параметрларини ўлчов воситалари

12 ой

218.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали аттенюаторлар ва уларни қиёслаш ускуналари

12 ой

219.

Сигнал сўниш ускуналари ва ўлчов воситалари

12 ой

220.

Юқори ва ўта юқори частотали чизиқли ўлчов воситалари

12 ой

221.

Частота ва кучланиш ўзгартиргичлари

12 ой

222.

Сигнал формалари ва параметрларини ўлчов воситалари

12 ой

223.

Симли алоқа тизимларида фойдаланиладиган ўлчов воситалари ва тизимлари

12 ой

224.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали селектив волтметрлар хамда уларни қиёслаш ускуналари

12 ой

225.

Импулс ҳисоблагичлар

12 ой

226.

Тахограф программаторлари

12 ой

227.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали тебранишларнинг амплитуда модуляцияси коэффициентларини ўлчов воситалари

12 ой

228.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали ночизиқли бузилишлар коэффициентини ўлчов воситалари

12 ой

229.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали девиация ўлчов воситалари

12 ой

230.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали электр кучланишни ўлчов воситалари

12 ой

231.

Амплитуда ва частота тавсифини ўлчов воситалари

12 ой

232.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали магнит майдон кучланишини ўлчов воситалари

12 ой

233.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали электр майдонининг кучланганлигини ўлчов воситалари

12 ой

234.

Коаксиал тўлқин узатгичдаги четки элементларининг тўлиқ қаршилигини ўлчов воситалари

12 ой

235.

Бикомплекс ўтказувчанлик ва қайтариш коэффициентининг модулини ўлчов воситалари

12 ой

236.

Қаттиқ ва суюқ диэлектрикларнинг нисбий диэлектрик ўтказувчанлигини ўлчов воситалари

12 ой

237.

Коаксиал ва тўлқин узатиш трактларида ўзгарувчан ток қувватини ўлчов воситалари

12 ой

238.

Тўлқин узатиш трактларида электромагнит тебранишлар қувватини ўлчов воситалари

12 ой

239.

Плезиохрон ва синхрон алоқа тизимлари ўлчов воситалари

12 ой

240.

Электр магнит майдонини қувват зичлигини ўлчов воситалари

12 ой

241.

Шовқинли радионурланиш қувватининг спектрал зичлигини ўлчов воситалари

12 ой

242.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали спектр анализаторлари

12 ой

243.

Оптик толали алоқа тизимларида қўлланиладиган ўлчов воситалари ва ускуналари

12 ой

244.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали махсус қабул қилувчи, узатувчи ўлчов антенналари

12 ой

Виброакустик ўлчов воситалари

245.

Ҳаво муҳитида товушли босимни ўлчов воситалари

12 ой

246.

Сувли муҳитда товушли босимни ўлчов воситалари

12 ой

247.

Товуш даражасини иммессион тўғри бирлаштирилган пьезоэлектрик ўзгартиргичларнинг икки карра ўзгариш коэффициентини ва акустик майдон йўналганлик диаграммасининг кенглигини ўлчов воситалари

12 ой

248.

Қаттиқ муҳитларда бўйлама ултратовушли тебранишларнинг сўниш коэффициентини ўлчов воситалари

12 ой

249.

Қаттиқ муҳитларда бўйлама ултратовушли тўлқинлар тарқалиш тезлигини ўлчов воситалари

12 ой

250.

Сейсмосилжишлар, сейсмотезлик ва сейсмотезланишни ўлчов воситалари

12 ой

251.

Вибросилжишларни ўлчов воситалари

12 ой

252.

Зарбали ҳаракатда тезланишни ўлчов воситалари

12 ой

253.

Қаттиқ муҳитларда бўйлама товуш даражаси тебранишларнинг сўниш коэффициентини ўлчов воситалари

12 ой

254.

Вибротезлик ва силжиш ўраматокли ўлчов воситалари (датчиклари)

12 ой

255.

Вал ва ўқ силжиш ўраматокли ўлчов воситалари

12 ой

256.

Акустика иммессион дефект ўлчов воситалар тизими

12 ой

257.

Ултратовушли қалинлик ўлчов воситалари, дефектоскоплар ва ускуналар

12 ой

Оптик ва оптика-физикавий ўлчов воситалари

258.

Узлуксиз ва импулсли нурланиш ёруғлик катталикларини ўлчов воситалари

12 ой

259.

Ранг координаталари ва рангдорлик координаталарини ўлчов воситалари

12 ой

260.

0,2 дан 50µm гача тўлқин узунлиги диапазонида йўналган ўтказишнинг, 0,2 дан 20 µm гача диапазонда диффузия ва тескари тасвирларнинг спектрал, интеграл ва редукция коэффициентларини ўлчов воситалари

12 ой

261.

Материалларнинг оптик зичлиги, ёруғлик, ўтказиш (оқ рангда) ва синиш коэффициентларини ўлчов воситалари

12 ой

262.

Спектроскопия учун 0,186 дан 50µm гача тўлқин узунликларини ўлчов воситалари

12 ой

263.

Спектрофотометрлар, фотометрлар, спектрометрлар, фотоколориметрлар

12 ой

264.

Қаттиқ ва суюқ шаффоф моддаларнинг синиш кўрсаткичини ўлчов воситалари

12 ой

265.

Қутбланиш текислигининг айланиш бурчаги, чизиқли икки нур синишида фазалар фарқини, чизиқли ва айлана дихроик ютилиш коэффициентларини ўлчов воситалари

12 ой

266.

0,2 дан 25 µm гача тўлқин узунлиги диапазонида яхлит спектр узлуксиз оптик нурланишининг нурланиш кучи ва энергетик ёритилганлигини ўлчов воситалари

12 ой

267.

0,25 дан 25 µm гача тўлқин узунлиги диапазонида СПЕЯ, СПСИ, СПЭО ўлчов воситалари

12 ой

268.

0,01 дан 0,25 µm гача тўлқин узунлиги диапазонида оптик нурланиш СПЕЯ ўлчов воситалари

12 ой

269.

0,3 дан 10 µm гача тўлқин узунлиги диапазонида қуёш нурланиши билан энергетик ёритилганлигини ўлчов воситалари

12 ой

270.

0,4 дан 10,6 µm гача тўлқин узунлиги диапазонида импулсли лазер нурланиш қабул қилгичларнинг қуввати ва динамик параметрларини ўлчов воситалари

12 ой

271.

0,4 дан 1,4 µm гача тўлқин узунлиги диапазонида 10-6 дан 10-2 W гача нурланиш оқимини ўлчов воситалари

12 ой

272.

0,3 дан 12 µm гача тўлқин узунлиги диапазонида лазер нурланишнинг ўртача қувватини ўлчов воситалари

12 ой

273.

0,3 дан 12 µm гача тўлқин узунлиги диапазонида импульсли лазер нурланиш энергиясини ўлчов воситалари

12 ой

274.

0,5 дан 1,6 µm гача тўлқин узунлиги диапазонида импульсли оптик нурланиш оқимини ўлчов воситалари

12 ой

275.

Толали-оптик узатиш тизимларининг компонентларидаги оптик олиб кириладиган йўқотишларни ўлчов воситалари

12 ой

276.

Оптик тола сонли апертурасини ўлчов воситалари

12 ой

277.

Ёруғлик ўтказгичнинг ўтиш тавсифи ва ўтказиш полосасининг ўсиб бориш вақтини ўлчов воситалари

12 ой

278.

Кўп модали оптик тола синиш кўрсаткичининг профилини ўлчов воситалари

12 ой

279.

Рефрактометрлар, рефрактометрик пластиналар (призмалар)

12 ой

280.

Ёруғлик ўтказгичда узилиш жойигача масофани ўлчов воситалари

12 ой

281.

Сенситометрияда ёритилганлик, нур тушириш (экспонсирование) вақтининг самаралилиги ва рангга оид ҳароратни ўлчов воситалари

12 ой

282.

0,2 дан 1,4 µm гача тўлқин узунлиги диапазонида спектросенсито-метрияда энергетик ёритилганликни ўлчов воситалари

12 ой

283.

Фотоматериалларнинг рухсат берувчи ёки ҳал қилувчи (разрешающей) қобилиятини ўлчов воситалари

12 ой

284.

Электрон-оптик ўзгартиргичлар асосидаги фотохронографик аппаратура

12 ой

285.

Қутблик ўлчагичлар, қанд ўлчагичлар, полярископлар

12 ой

286.

Ялтироқ ўлчагичлар (блескомер), оқлик ўлчагичлар

12 ой

287.

Ёруғлик ўтказиш асбоблари

12 ой

288.

Ранг ўлчагичлар, ранг компараторлари, денситометрлар

12 ой

289.

Люксметрлар

12 ой

290.

Рефрактометрик пластиналар (призмалар)

12 ой

291.

Намунавий светофилтрлар барча турдаги

12 ой

292.

Намунавий поляриметрик пластиналар (ППО-1 ва ТК)

12 ой

293.

Ранг ва рангдорлик координаталар бирлиги ҳамда акс эттириш спектрал коэффициент ўлчовлари

12 ой

Ядровий константаларнинг ионловчи нурланиш тавсифларини ўлчов воситалари

294.

Экспозицион доза, экспозицион дозанинг қуввати ҳамда рентген ва гамма-нурланиш энергиясининг оқимини ўлчов воситалари

12 ой

295.

Рентген нурли назорат ускуналари

12 ой

296.

Бета нурланиш ютилган дозасини ва нурланиш ютилган дозасининг қувватини ўлчов воситалари

12 ой

297.

Фотонли ионловчи нурланиш ютилган дозасининг қувватини ўлчов воситалари

12 ой

298.

0,8 дан 8 pJ гача (5 дан 50 MeVгача) максимал фотонлар энергияси билан тормозли нурланиш энергиясининг оқимини ўлчов воситалари

12 ой

299.

0,8 дан 8 pJ гача (5 дан 50 MeV гача) энергия билан электронлар оқимини ва электронлар энергиясининг оқимини ўлчов воситалари

12 ой

300.

3 дан 9 fJ гача (20 дан 60 keVгача) максимал фотонлар энергияси билан рентген нурланишининг ютилган дозасини ўлчов воситалари

12 ой

301.

Нейтрон нурланишининг ютилган ва эквивалент дозаси қувватини ўлчов воситалари

12 ой

302.

Экспозицион доза, экспозицион дозанинг ўртача қуввати, импулсли рентген нурланиши энергиясининг ўртача оқими ва оқимининг ўртача зичлигини ўлчов воситалари

12 ой

303.

Радионуклидларнинг фаоллиги ва солиштирма фаоллигини ўлчов воситалари

12 ой

304.

Алфа-актив газларда нуклидлар фаоллигини ўлчов воситалари

12 ой

305.

Бета-актив газларда нуклидлар фаоллигини ўлчов воситалари

12 ой

306.

Радиоактив аэрозол ҳажмий фаоллигини ўлчов воситалари

12 ой

307.

Юзанинг радиоактив моддалар билан ифлосланганлигини ўлчов воситалари

12 ой

308.

Радий массасини ўлчов воситалари

12 ой

309.

Нейтронлар оқими ва оқимининг зичлигини ўлчов воситалари

12 ой

310.

Радиацион назорат тизимларининг ўлчов каналлари

12 ой

311.

Ионловчи нурланиш параметрларини ўлчов учун функционал узеллар, блоклар ва қурилмалар

12 ой

312.

Гамма, бета ва алфа спектрометрлар

12 ой

313.

Гамма, бета ва алфа детекторлар, ҳисоблагичлар

12 ой

Ўлчов тизимларининг элементлари

314.

Унификацияланган сигналларнинг элементларини ўлчов тизими

12 ой

315.

Маълумотлар миқдори, узатиш тезлигини ўлчов тизими

24 ой

(11-банд Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги бош директорининг 2019 йил 16 октябрдаги 137-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3174-1, 07.11.2019 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.11.2019 й., 10/19/3174-1/4002-сон)