04.05.2016 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 2782
Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги бош директорининг буйруғи, 04.05.2016 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 2782
Кучга кириш санаси
10.08.2016
Ҳужжат кучини йўқотган 31.10.2019
 LexUZ шарҳи
Ўзбекистон Республикасининг «Метрология тўғрисида»ги Қонуни ва Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 5 августдаги 373-сонли «Ўзбекистон давлат стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги тузилмасини такомиллаштириш ва унинг фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги қарорига мувофиқ буюраман:

Т/р

Ўлчаш воситалари туркумларининг номи

Ўлчаш воситаларининг қиёслашлараро интервали муддатлари

ГЕОМЕТРИК КАТТАЛИКЛАРНИ ЎЛЧАШ

1.

Узунлик ўлчаш воситалари. Чегаравий узунлик ўлчовлари

12 ой

2.

Узунлик ўлчаш воситалари. Штрихли узунлик ўлчовлари

12 ой

3.

Узунлик ўлчаш воситалари. Ўлчаш инструменти

12 ой

4.

Узунлик ўлчаш воситалари. Оптика-механик асбоблар

12 ой

5.

(24 ÷ 75000) m диапазонда узунлик ўлчаш воситалари

12 ой

6.

Космик навигация тизимларининг сигналлари бўйича координаталар фарқини ўлчаш воситалари

12 ой

7.

(0,025 ÷ 600) µm диапазонда Rmax, Rz, Ra ғадир-будурлик параметрларини ўлчаш воситалари

12 ой

8.

Юмалоқлиликдан оғишни ўлчаш воситалари

12 ой

Яссиликдан оғишни интерференцион ўлчаш воситалари

9.

Интерферометрлар

12 ой

10.

Ясси шиша пластиналар

12 ой

11.

Назорат брусоклари

12 ой

12.

Яссипараллел шиша пластиналар

24 ой

13.

Тўғричизиқлиликваяссиликданоғишниўлчашвоситалари

12 ой

14.

Эвольвент юзаларнинг параметрларини ўлчаш воситалари

12 ой

15.

Тишли илашма параметрларини ўлчаш воситалари

12 ой

16.

Резьба параметрларини ўлчаш воситалари

12 ой

17.

Ясси бурчакни ўлчаш воситалари

12 ой

18.

Дефектоскоплар, объектга бир томонлама кириладиган қалинлик ўлчагичлари

12 ой

19.

Юпқа тасмали ва япроқсимон материалларнинг юза зичлиги ва қалинлигини ўлчаш воситалари

12 ой

20.

Қопламларнинг юза зичлигини ўлчаш воситалари

12 ой

21.

Қопламлар қалинлиги, қопламлар нуқсонларини ўлчаш воситалари

12 ой

22.

Майдонни ўлчаш воситалари

12 ой

23.

Катта кўламли буюмлар кесим майдонининг нисбий ўзгаришини ўлчаш воситалари

12 ой

24.

Деталь материаллари локал яхлит эмасликнинг (несплошность) геометрик ўлчамлари ва жойлашувини ўлчаш воситалари

12 ой

25.

(90 ÷ 1800) К ҳароратлар диапазонида қаттиқ жисмларнинг чизиқли кенгайиш ҳарорат коэффициентини ўлчаш воситалари

12 ой

26.

Ўлчаш элаклари

12 ой

27.

Геодезик ўлчаш воситалари

12 ой

28.

Қурилишда қўлланадиган ўлчаш воситалари

12 ой

29.

Ўлчаш ускуналари ва стендлари

12 ой

30.

Геометрик ўлчовларнинг синов асбоблари

12 ой

МЕХАНИК КАТТАЛИКЛАРНИ ЎЛЧАШ

31.

Махсус (I) классдаги электрон ва механик (аналитик, прецизион ва бошқа) тарозилар

12 ой

32.

Юқори (II) классдаги электрон ва механик (аналитик, прецизион ва бошқа) тарозилар

12 ой

33.

Ўрта (III) классдаги электрон ва механик (статикада тортиш учун, товар, савдо, циферблатли, стол усти оддий, кранга оид, автомобиль ва темир йўл, вагонеткали ва бошқа) тарозилар

12 ой

34.

1, 2, 3, 4 аниқлик классидаги лабораторияга оид аналитик, техник ва бошқа тарозилар

12 ой

35.

E1, E2, F1, F2, M1, M1-2,M2, M2-3 ва M3 аниқлик классидаги тошлар

12 ой

36.

Конвейер электрон тарозилар ва конвейер механик принципдаги тарозилар

12 ой

37.

Дозалагич-тарозилар ва бункер, автомат ва ярим автомат, электрон ва механик принципдаги тарозилар

12 ой

38.

Ишчи пурка

12 ой

39.

Квадрант ва торсион тарозилар

12 ой

40.

Барча турдаги қўл тарозилари ва безменлар

12 ой

41.

Намлик анализаторининг тортиш қисми

12 ой

42.

Автомобиль ва темир йўл тарозилари (статикада массани
аниқлаш учун), шунингдек транспорт воситаларининг
ўққа нисбатан оғирлигини аниқловчи тарозилар

12 ой

43.

Автомобиль ва темир йўл тарозилари (ҳаракатда массани аниқлаш учун) шунингдек транспорт воситаларининг ўққа нисбатан оғирлигини аниқловчи тарозилар

12 ой

44.

E1 ва E2 аниқлик классидаги тошлар (намунавий 1 разрядли)

24 ой

45.

F1, F2, M1 аниқлик классидаги тошлар (намунавий 2, 3 ва 4 разрядли)

12 ой

46.

I (Ia) ва II разрядли намунавий тарозилар

24 ой

47.

Барча турдаги масса компараторлари

12 ой

48.

III ва IV разрядли тарозилар

12 ой

49.

1 разрядли намунавий пурка

24 ой

50.

2 разрядли намунавий пурка

12 ой

51.

Масса ЎВ ўзгартиргичлари сифатида қўлланадиган тензорезистор датчиклари (тензодатчик)

12 ой

52.

Куч ўлчаш воситалари

12 ой

53.

Ўзгарувчан куч ўлчаш воситалари

12 ой

54.

Кучнинг айлантирувчи (крутящий) моментини ўлчаш воситалари

12 ой

55.

Деформацияни ўлчаш воситалари

12 ой

56.

(0,001 ÷ 200) m/s2 диапазонда қаттиқ жисмнинг доимий чизиқли тезланишини ўлчаш воситалари

12 ой

57.

(5·10-8 ÷ 2,5·10-4) rad/s диапазонда бурчакли тезликни ўлчаш воситалари

12 ой

58.

(1 ÷ 100) rad/s2 диапазонда доимий бурчакли тезланишини ўлчаш воситалари

12 ой

59.

(0,5 ÷ 30) Нz частоталар диапазонида тезланишни ўлчаш воситалари

12 ой

60.

Тахометрлар, спидометрлар, таксометрлар, тахографлар

12 ой

61.

Автотранспорт воситалари ҳаракатининг тезлигини дистанцион ўлчагичлари

12 ой

62.

Бринелл шкалалари бўйича қаттиқликни ўлчаш воситалари

12 ой

63.

Виккерс шкалалари бўйича қаттиқликни ўлчаш воситалари

12 ой

64.

Роквелл ва Супер-Роквелл шкалалари бўйича қаттиқликни ўлчаш воситалари

12 ой

65.

Шора шкаласи бўйича қаттиқликни ўлчаш воситалари

12 ой

66.

Резина учун қаттиқликни ўлчаш воситалари

12 ой

67.

Автосервис тизимининг ўлчаш воситалари

12 ой

68.

Граммометр

12 ой

69.

Бетон мустаҳкамлиги ўлчагичи

12 ой

70.

Зарба бериш асбоби

12 ой

71.

Пенетрометр

12 ой

72.

Арматура чўзилишини аниқлаш учун асбоб

12 ой

73.

Тросларнинг тортилишдаги таранглигини ўлчагич

12 ой

74.

Мотовило

12 ой

75.

Ипнинг буралиш ва чўзилишини ўлчагичи (круткомер)

12 ой

МОДДА ОҚИМИ, САРФИ, САТҲИ, ҲАЖМИ ПАРАМЕТРЛАРИНИ
ЎЛЧАШ

76.

Ўзгарувчан босим тушиши сарф ўлчагичи

12 ой

77.

Саноатда қўллаш учун суюқлик ва газлар ҳажмий ва массавий сарфининг ҳисоблагичлари, сарф ўлчагичлари, ўзгартиргичлари

24 ой

78.

Маиший қўлланиш учун суюқлик ва газлар ҳажмий сарфининг ҳисоблагичлари, сарф ўлчагичлари, ўзгартиргичлари

48 ой

79.

Ротаметрлар

12 ой

80.

Барча турдаги суюқлик ва газлар учун сарф ўлчаш, қиёслаш ускуналари

24 ой

81.

Стандарт торайтирувчи қурилмалар ёрдамида суюқлик ва газларни ҳисобга олиш узеллари

48 ой

82.

Нефть ва нефть маҳсулотларини ҳисобга олиш узеллари ва автоматлаштирилган тизимлари

48 ой

83.

Сиқилган газ тарқатиш ўлчаш колонкалари

12 ой

84.

Суюқликлар, газ ва иссиқлик энергияси ҳажми ва миқдори ҳисоблагичлари, корректорлар, контроллерлар

24 ой

85.

Ёқилғи ва мой тарқатиш колонкалари

6 ой

86.

Суюлтирилган газ тарқатиш колонкалари

6 ой

87.

Суюқ нефть маҳсулотлари учун ҳисоблагичлар, сарф ўлчагичлар

12 ой

88.

2 L гача сиғимдаги ҳажмни ўлчаш воситалари

12 ой

89.

2 L ортиқ сиғимдаги суюқлик ҳажмини ўлчаш воситалари

12 ой

90.

Газ ўлчагичлари

12 ой

91.

Критик микросоплалар

24 ой

92.

50…500 ml суюқлик ўлчагичлари

12 ой

93.

2...10 L суюқлик ўлчагичлари

12 ой

94.

20…1000 L ва ундан юқори суюқлик ўлчагичлари

12 ой

95.

Горизонтал цилиндрик резервуарлар

60 ой

96.

Цистерналар

12 ой

97.

Вертикал цилиндрик резервуарлар

60 ой

98.

(10-6 ÷ 102) m3/s диапазонда ҳажмий газ сарфини ўлчаш воситалари

24 ой

99.

(4·10-2 ÷ 2,5·102) kg/s диапазонда массавий газ сарфини ўлчаш воситалари

24 ой

100.

(0,005 ÷ 25) m/s диапазонда сув оқимининг тезлигини ўлчаш воситалари

12 ой

101.

Ҳаво оқимининг тезлигини ўлчаш воситалари

12 ой

102.

Суюқлик сатҳини ўлчаш воситалари

12 ой

БОСИМ ЎЛЧАШ, ВАКУУМЛИ ЎЛЧАШЛАР

103.

Кўрсатувчи ва ўзи ёзадиган манометрлар, вакуумметрлар, мановакуумметрлар, босим ўлчагичлар, напоромерлар, тягомерлар ва тягонапоромерлар

12 ой

104.

Барча турдаги сфигмоманометрлар

12 ой

105.

Босим ўлчаш ўзгартиргичлари (датчиклар)

12 ой

106.

Юк поршенли манометрлар, юк поршенли вакуумметрлар, юк поршенли мановакуумметрлар

24 ой

107.

Барча турдаги босим калибраторлари

12 ой

108.

(2,7·102 ÷ 4000·102) Рa диапазонда мутлақ босим ўлчаш воситалари

12 ой

109.

Мутлақ босим юк поршенли манометрлари

24 ой

110.

10 kНz частоталарда (1 ÷ 250) MPa ўлчов кўламида даврий босим ўлчаш воситалари

12 ой

111.

Импульсли босим ўлчаш воситалари

12 ой

112.

Барча турдаги барометрлар

12 ой

113.

Намунавий манометрлар, вакуумметрлар, мановакуумметрлар

12 ой

МОДДАЛАРНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ТАРКИБИ ВА
ХОССАЛАРИНИ ЎЛЧАШ

114.

Суюқлик қовушқоқлигини ўлчаш воситалари

12 ой

115.

Капилляр вискозиметрлар

12 ой

116.

Осма ватерпасга эга намунавий капилляр вискозиметрлар тўплами

48 ой

117.

Зичлик ўлчаш воситалари (ареометрлар, пикнометрлар, нефтеденсиметрлар, денсиметрлар ва спирт ўлчагичлар)

12 ой

118.

Намунавий ареометрлар, пикнометрлар, нефтеденсиметрлар, денсиметрлар, спирт ўлчагичлар, сут ўлчагичлар ва шакар ўлчагичлар

60 ой

119.

Зичлик ўлчаш воситалари (зичлик ўлчагичлар)

12 ой

120.

Дон, дон маҳсулотлари, қишлоқ хўжалик хом ашёсининг намлигини ўлчаш воситалари (2-разрядли дон намлиги СО-имитаторларни аттестатлаш учун ускуна, юқори аниқликдаги лаборатория намлик ўлчагичлари)

12 ой

121.

Қишлоқ хўжалиги материаллари ва озиқ-овқат маҳсулотларидаги компонентлар миқдорини ўлчаш воситалари (ИК ва ЯРМ-анализаторлар)

12 ой

122.

Масс-спектрометрлар, хроматографлар

12 ой

123.

Газ намлигини ўлчаш воситалари

12 ой

124.

Барча турдаги намунавий гигрометрлар (намликни аниқлаш учун)

24 ой

125.

Фотоматериаллар намлигини ўлчаш воситалари (намлик ўлчагичлари)

12 ой

126.

Қаттиқ ва сочилувчан материал ва моддалар намлигини ўлчаш воситалари

12 ой

127.

Барча турдаги газоанализаторлар

6 ой

128.

Барча турдаги портлаш хавфи бўлган концентрация сигнализаторлари

6 ой

129.

Газ генераторлари

12 ой

130.

Тутун ўлчагичлар

12 ой

131.

Кетувчи (отходящий) газ параметрларини ўлчаш воситалари каналлари

12 ой

132.

Газоаналитик ускуналар

12 ой

133.

Ишчи зона атмосфераси ва ҳавоси ҳол�тининг параметрларини ўлчаш воситалари

12 ой

134.

Ҳайдовчи нафасида спирт буғлари концентрациясини ўлчаш воситалари, барча турдаги алкотестерлар

12 ой

135.

Транспорт воситалари чиқиндилари (выхлоп) анализаторларининг каналлари

12 ой

136.

Қиёслаш газ аралашмалари

12 ой

137.

Нефть ва нефть маҳсулотлари таркиби, хоссалари ва сифат кўрсаткичлари анализаторлари

12 ой

138.

Таркибида сув бўлмаган суюқликларнинг намлигини ўлчаш воситалари

12 ой

139.

Нефть ва нефть маҳсулотларининг чақнаш ҳарорати, паст ҳароратли хоссалари, анилин нуқтаси анализаторлари

12 ой

140.

Сувли эритмалар рН ва оксидланиш-тикланиш потенциалини ўлчаш воситалари

12 ой

141.

рН-метрлар ва ион ўлчагичлар

12 ой

142.

Электродли тизим имитаторлари

12 ой

143.

Кондуктометрлар

12 ой

144.

Туз ўлчагичлар

12 ой

145.

Полярографлар

12 ой

146.

Титраторлар

12 ой

147.

Чанг ўлчагичлар, электроаспираторлар

12 ой

148.

Нитрат ўлчагичлар

12 ой

149.

ЯМР-анализаторлар учун мойдорлик стандарт намуналарини аттестатлаш

12 ой

150.

Мойдорлик ЯМР-анализаторлари

12 ой

151.

(1·10-8 ÷ 2·102) S/m диапазонда суюқликларнинг солиштирма электр ўтказувчанлигини (СЭЎ) ўлчаш воситалари

12 ой

152.

Сув ва эритмалар таркибининг анализаторлари

12 ой

153.

Суюқлик ва қаттиқ моддаларнинг ҳар хил анализаторлари

12 ой

ИССИҚЛИК ФИЗИК ВА ҲАРОРАТ ЎЛЧАШЛАР

154.

Контактли ҳарорат ўлчаш воситалари

12 ой

155.

Нурланиш пирометрлари ва ҳарорат лампалари

12 ой

156.

Ёруғлик ҳарорат лампалари, ёруғлик ҳарорат ўлчовлари

36 ой

157.

Рангли ҳарорат лампалари

36 ой

158.

(5000 ÷ 15000) K диапазонда инфрақизил соҳада плазма ҳароратини ўлчаш воситалари

12 ой

159.

Спектр микротўлқинли соҳасида нурланиш бўйича (1000 ÷ 100000) K диапазонда ҳароратни ўлчаш воситалари

12 ой

160.

Иссиқлик миқдорини ўлчаш воситалари

12 ой

161.

Қаттиқ жисмларнинг иссиқлик ўтказувчанлигини ўлчаш воситалари

12 ой

162.

Қаттиқ жисмларнинг солиштирма иссиқлик сиғимини ўлчаш воситалари

12 ой

163.

Барча турдаги термометрлар

12 ой

164.

Пирометрлар ва телескоплар

12 ой

165.

Ҳарорат ўзгартиргичлари, қаршилик термоўзгартиргичлари

12 ой

166.

Милливольтметрлар ва автоматик потенциометрлар

12 ой

167.

Логометрлар, ҳарорат ростлагичлари

12 ой

168.

Ҳарорат датчиклари

12 ой

169.

Иссиқлик ҳисоблагичлари

12 ой

170.

Платинородий-платинали намунавий термоэлектр термоўзгартиргичлар

12 ой

171.

Намунавий шиша термометрлар

12 ой

172.

Барча турдаги термостатлар, қуритиш шкафлари, муфелли печларни аттестатлаш

12 ой

173.

Ҳарорат ўлчаш бўйича ускуналар

24 ой

174.

Колориметрик ускуналар

12 ой

175.

Барча турдаги иқлимий камералар, иссиқлик ва совуқ камераларини аттестатлаш

24 ой

176.

Барча турдаги буғлаш камераси, қаттиқлашиш камерасини аттестатлаш

24 ой

177.

Барча турдаги ҳарорат калибраторлари

24 ой

178.

«Қора жисм» инфрақизил ҳарорат калибраторлари

24 ой

179.

ВИТ 1-3 турдаги психрометрик гигрометрлар

12 ой

180.

Инфрақизил пирометрлар ва термометрлар

12 ой

181.

Барча турдаги рақамли ва электрон термометрлар

12 ой

182.

Барча турдаги электрон ва рақамли термогирометрлар

12 ой

183.

Барча турдаги тепловизорлар

12 ой

184.

Барча турдаги электр кўприклар

12 ой

185.

R турдаги эталон термометрлар

60 ой

186.

DTI-1000 туридаги прецизион рақамли термометр

60 ой

187.

ПС-5 турдаги шиша ва линзали ҳарорат лампалари СИ10-300у

60 ой

188.

Платинородий-платинали намунавий термоэлектр термоўзгартиргичлар (ППО I-II разрядли)

60 ой

ВАҚТ ВА ЧАСТОТАНИ ЎЛЧАШ

189.

Вақт ва частота ўлчаш воситалари

12 ой

190.

Уланиш давомийлигини ўлчаш тизимлари ва воситалари

24 ой

191.

Йўлдошли геодезик аппаратуралар

12 ой

192.

IP уланиш давомийлигини ўлчаш тизимлари ва воситалари

24 ой

193.

Маълумотлар узатиш тезлиги ва ҳажмини ўлчаш тизимлари ва воситалари

24 ой

194.

Частотали тезлик параметрларини ўлчаш воситалари ва ускуналари

12 ой

ЭЛЕКТР ВА МАГНИТ КАТТАЛИКЛАРНИ ЎЛЧАШ

195.

Барча турдаги ўзгармас ток кучини ўлчаш воситалари

12 ой

196.

Барча турдаги электрюритувчи куч ва ўзгарувчан кучланишни ўлчаш воситалари

12 ой

197.

Барча турдаги ўзгармас кучланишни ўлчаш воситалари

12 ой

198.

Барча турдаги ўзгарувчан ток кучини ўлчаш воситалари

12 ой

199.

Барча турдаги ўзгарувчан ток кучланишини ўлчаш воситалари

12 ой

200.

Барча турдаги электр қувват ва қувват коэффициентини ўлчаш воситалари

12 ой

201.

(1 ÷ 800) kV диапазонда барча турдаги ўзгармас ток кучланишини ўлчаш воситалари

12 ой

202.

Кучланиш ўлчаш трансформаторлари

48 ой

203.

Ток ўлчаш трансформаторлари

48 ой

204.

Намунавий ўлчаш трансформаторлари

12 ой

205.

Катта ўзгармас ва ўзгарувчан токларни ўлчаш воситалари

12 ой

Ўзгармас ва ўзгарувчан токлар электр энергиясини ўлчаш воситалари

206.

Барча турдаги ўзгармас ток электр энергияси ҳисоблагичлари

48 ой

207.

Барча турдаги бир фазали электр энергияси ҳисоблагичлари

48 ой

208.

Барча турдаги уч фазали электр энергияси ҳисоблагичлари

48 ой

209.

Электр энергиясини тижоратга оид ҳисобга олиш тизимлари

48 ой

210.

Намунавий электр энергияси ҳисоблагичлари

12 ой

211.

Барча турдаги қиёслаш ускуналари

12 ой

212.

Барча турдаги синов ускуналари

12 ой

213.

Барча турдаги синусоидал токнинг масштаб ўзгариш коэффициенти ва бурчагини ўлчаш воситалари

48 ой

214.

Икки электр кучланиш орасидаги фазалар бурчагининг силжишини ўлчаш воситалари

12 ой

215.

Электр йўқотишлар бурчагининг тангенсини ўлчаш воситалари

12 ой

216.

Барча турдаги электр қаршиликни ўлчаш воситалари

12 ой

217.

Барча турдаги электр қаршилик ўлчовлари, катушкалар

12 ой

218.

Барча турдаги индуктивликни ўлчаш воситалари

12 ой

219.

Барча турдаги электр сиғимни ўлчаш воситалари

12 ой

220.

Таъминот манбалари, стабилизаторлар

12 ой

221.

Барча турдаги электр сигнал ўзгартиргичлари

12 ой

222.

Барча турдаги электр сигнал регистраторлари

12 ой

223.

Барча турдаги калибрланган электр сигнал манбалари (калибраторлар ва компараторлар)

12 ой

224.

Барча турдаги электр намлик ўлчагичлар

12 ой

225.

Барча турдаги лабораторияга оид калибрлаш шунтлари

12 ой

226.

Барча турдаги нормал тўйинган элементлар

12 ой

227.

Барча турдаги ўлчаш имитаторлар

12 ой

228.

Барча турдаги мультиметрлар ва тестерлар

12 ой

РАДИОТЕХНИК ВА РАДИОЭЛЕКТРОН ЎЛЧАШЛАР

229.

Импульсли генераторлар

12 ой

230.

Осциллографлар

12 ой

231.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали ўлчаш генераторлари

12 ой

232.

Товушли генераторлар

12 ой

233.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали махсус генераторлар

12 ой

234.

Махсус сигнал генераторлари ва ускуналар

12 ой

235.

Махсус синаш генераторлари

12 ой

236.

Вольтметр қиёслаш ускуналари

12 ой

237.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали ваттметрлар ва қувват ўлчагичлари

12 ой

238.

Коаксиал трактдаги ўлчаш воситалари

12 ой

239.

Трасса ва кабел қидирув ускуналари (локаторлар)

12 ой

240.

Кабел рефлектометрлар

12 ой

241.

Кабел параметрларини ўлчаш воситалари

12 ой

242.

Кабел ва антенна параметрларини ўлчаш воситалари

12 ой

243.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали аттенюаторлар ва уларни қиёслаш ускуналари

12 ой

244.

Сигнал сўниш ускуналари ва ўлчаш воситалари

12 ой

245.

Юқори ва ўта юқори частотали чизиқли ўлчаш воситалари

12 ой

246.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали селектив вольтметрлар хамда уларни қиёслаш ускуналари

12 ой

247.

Импульс ҳисоблагичлар

12 ой

248.

Тахограф программаторлари

12 ой

249.

Ўзгартиргичлар

12 ой

250.

Сигнал формалари ва параметрларини ўлчаш воситалари

12 ой

251.

Симли алоқа тизимларида фойдаланиладиган ўлчаш воситалари ва тизимлари

12 ой

252.

Электрон схема ва элементлар параметрларини тадқиқ қилиш учун ўлчаш воситалари, таъминот блоклар

12 ой

253.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали тебранишларнинг амплитуда модуляцияси коэффициентларини ўлчаш воситалари

12 ой

254.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали ночизиқли бузилишлар коэффициентини ўлчаш воситалари

12 ой

255.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали девиация ўлчаш воситалари

12 ой

256.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали электр кучланишни ўлчаш воситалари

12 ой

257.

Амплитуда ва частота тавсифини ўлчаш воситалари

258.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали ток кучини ўлчаш воситалари

12 ой

259.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали магнит майдон кучланишини ўлчаш воситалари

12 ой

260.

Паст, юқри ва ўта юқори частотали электр майдонининг кучланганлигини ўлчаш воситалари

12 ой

261.

Коаксиал тўлқин узатгичдаги четки элементларининг тўлиқ қаршилигини ўлчаш воситалари

12 ой

262.

Кучсизланиш ва фаза силжишни ўлчаш воситалари

12 ой

263.

Фазалар силжиш бурчагини ўлчаш воситалари

12 ой

264.

Бикомплекс ўтказувчанлик ва қайтариш коэффициентининг модулини ўлчаш воситалари

12 ой

265.

Электр магнит майдон кучланганлигини ўлчаш воситалари

12 ой

266.

Қаттиқ ва суюқ диэлектрикларнинг нисбий диэлектрик ўтказувчанлигини ўлчаш воситалари

12 ой

267.

Коаксиал ва тўлқин узатиш трактларида ўзгарувчан ток қувватини ўлчаш воситалари

12 ой

268.

Тўлқин узатиш трактларида электромагнит тебранишлар қувватини ўлчаш воситалари

12 ой

269.

Коаксиал ва тўлқин узатиш трактларида ўзгарувчан ток қувватини ўлчаш воситалари

12 ой

270.

Плезиохрон ва синхрон алоқа тизимлари ўлчаш воситалари

12 ой

271.

Электр магнит майдонини қувват зичлигини ўлчаш воситалари

12 ой

272.

Шовқинли радионурланиш қувватининг спектрал зичлигини ўлчаш воситалари

12 ой

273.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали спектр анализаторлари

12 ой

274.

Оптик толали алоқа тизимларида қўлланиладиган ўлчаш воситалари ва ускуналари

12 ой

275.

Паст, юқори ва ўта юқори частотали махсус қабул қилувчи, узатувчи ўлчаш антенналари

12 ой

Виброакустик ўлчаш воситалари

276.

Ҳаво муҳитида товушли босимни ўлчаш воситалари

12 ой

277.

Сувли муҳитда товушли босимни ўлчаш воситалари

12 ой

278.

Товуш даражасини иммессион тўғри бирлаштирилган пьезоэлектрик ўзгартиргичларнинг икки карра ўзгариш коэффициентини ва акустик майдон йўналганлик диаграммасининг кенглигини ўлчаш воситалари

12 ой

279.

Қаттиқ муҳитларда бўйлама ультратовушли тебранишларнинг сўниш коэффициентини ўлчаш воситалари

12 ой

280.

Қаттиқ муҳитларда бўйлама ультратовушли тўлқинлар тарқалиш тезлигини ўлчаш воситалари

12 ой

281.

Сейсмосилжишлар, сейсмотезлик ва сейсмотезланишни ўлчаш воситалари

12 ой

282.

Вибросилжишларни ўлчаш воситалари

12 ой

283.

Зарбали ҳаракатда тезланишни ўлчаш воситалари

12 ой

284.

Қаттиқ муҳитларда бўйлама товуш даражаси тебранишларнинг сўниш коэффициентини ўлчаш воситалари

12 ой

285.

Вибротезлик ва силжиш ўраматокли ўлчаш воситалари (датчиклари)

12 ой

286.

Вал ва ўқ силжиш ўраматокли ўлчаш воситалари

12 ой

287.

Акустика иммессион дифект ўлчаш воситалар тизими

12 ой

288.

Ультратовушли қалинлик ўлчаш воситалари

12 ой

289.

Ультратовушли дефектаскоплар ва ускуналар

12 ой

ОПТИК ВА ОПТИКА-ФИЗИКАВИЙ ЎЛЧАШЛАР

290.

Узлуксиз ва импульсли нурланиш ёруғлик катталикларини ўлчаш воситалари

12 ой

291.

Ранг координаталари ва рангдорлик координаталарини ўлчаш воситалари

12 ой

292.

(0,2 ÷ 50) µm тўлқин узунлиги диапазонида йўналган ўтказишнинг, (0,2 ÷ 20) µm диапазонида диффузия ва тескари тасвирларнинг спектрал, интеграл ва редукция коэффициентларини ўлчаш воситалари

12 ой

293.

Материалларнинг оптик зичлиги, ёруғлик, ўтказиш (оқ рангда) ва синиш коэффициентларини ўлчаш воситалари

12 ой

294.

Спектроскопия учун (0,186 ÷ 50) диапазонида тўлқин узунликларини ўлчаш воситалари

12 ой

295.

Спектрофотометрлар, фотометрлар, спектрометрлар, фотоколориметрлар

12 ой

296.

Қаттиқ ва суюқ шаффоф моддаларнинг синиш кўрсаткичини ўлчаш воситалари

12 ой

297.

Қутбланиш текислигининг айланиш бурчаги, чизиқли икки нур синишида фазалар фарқини, чизиқли ва айлана дихроик ютилиш коэффициентларини ўлчаш воситалари

12 ой

298.

220 дан 900 K гача ҳароратли иссиқлик манбаларининг энергетик ёруғлиги ва нурланиш кучини ўлчаш воситалари

12 ой

299.

(0,2 ÷ 25) µm тўлқин узунлиги диапазонида яхлит спектр узлуксиз оптик нурланишининг нурланиш кучи ва энергетик ёритилганлигини ўлчаш воситалари

12 ой

300.

(0,25 ÷ 25) µm тўлқин узунлиги диапазонида СПЕЯ, СПСИ, СПЭО ўлчаш воситалари

12 ой

301.

(0,01 ÷ 0,25) µm тўлқин узунлиги диапазонида оптик нурланиш СПЕЯ ўлчаш воситалари

12 ой

302.

(0,3 ÷ 10) µm тўлқин узунлиги диапазонида қуёш нурланиши билан энергетик ёритилганлигини ўлчаш воситалари

12 ой

303.

(0,4 ÷ 10,6) µm тўлқин узунлиги диапазонида импульсли лазер нурланиш қабул қилгичларнинг қуввати ва динамик параметрларини ўлчаш воситалари

12 ой

304.

(0,4 ÷ 1,4) µm тўлқин узунлиги диапазонида (10-6 ÷ 10-2) W нурланиш оқимини ўлчаш воситалари

12 ой

305.

(0,3 ÷ 12) µm тўлқин узунлиги диапазонида лазер нурланишнинг ўртача қувватини ўлчаш воситалари

12 ой

306.

(0,3 ÷ 12) µm тўлқин узунлиги диапазонида импульсли лазер нурланиш энергиясини ўлчаш воситалари

12 ой

307.

(0,5 ÷ 1,6) µm тўлқин узунлиги диапазонида импульсли оптик нурланиш оқимини ўлчаш воситалари

12 ой

308.

Толали-оптик узатиш тизимларининг компонентларидаги оптик олиб кириладиган йўқотишларни ўлчаш воситалари

12 ой

309.

Оптик тола сонли апертурасини ўлчаш воситалар

12 ой

310.

Ёруғлик ўтказгичнинг ўтиш тавсифи ва ўтказиш полосасининг ўсиб бориш вақтини ўлчаш воситалари

12 ой

311.

Кўп модали оптик тола синиш кўрсаткичининг профилини ўлчаш воситалари

12 ой

312.

Рефрактометрлар, рефрактометрик пластиналар (призмалар)

12 ой

313.

Ёруғлик ўтказгичда узилиш жойигача масофани ўлчаш воситалари

12 ой

314.

Голографик ўлчаш воситалари

12 ой

315.

Диоптриметрлар, кўзойнак линзалари ва призмалар

12 ой

316.

Сенситометрияда ёритилганлик, нур тушириш (экспонсирование) вақтининг самаралилиги ва рангга оид ҳароратни ўлчаш воситалари

12 ой

317.

(0,2 ÷ 1,4) µm тўлқин узунлиги диапазонида спектросенсито-метрияда энергетик ёритилганликни ўлчаш воситалари

12 ой

318.

Фотоматериалларнинг рухсат берувчи ёки ҳал қилувчи (разрешающей) қобилиятини ўлчаш воситалари

12 ой

319.

Электрон-оптик ўзгартиргичлар асосидаги фотохронографик аппаратура

12 ой

320.

Қутблик ўлчагичлар, қанд ўлчагичлар, полярископлар

12 ой

321.

Ялтироқ ўлчагичлар (блескомер), оқлик ўлчагичлар

12 ой

322.

Ёруғлик ўтказиш асбоблари

12 ой

323.

Тиббий анализаторлар

12 ой

324.

Ранг ўлчагичлар, ранг компараторлари, денситометрлар

12 ой

325.

Люксметрлар

12 ой

326.

Визуал диоптриметрлар

12 ой

327.

Рефрактометрик пластиналар (призмалар)

60 ой

328.

Светофильтрлар барча турдаги

60 ой

329.

Намунавий поляриметрик пластиналар (ППО-1 ва ТК)

60 ой

330.

Ранг ва рангдорлик координаталар бирлиги ҳамда акс эттириш спектрал коэффициент ўлчовлари

60 ой

331.

Намунавий люксметр (LX 100)

60 ой

ЯДРОВИЙ КОНСТАНТАЛАРНИНГ ИОНЛОВЧИ НУРЛАНИШ ТАВСИФЛАРИНИ ЎЛЧАШ

332.

Экспозицион доза, экспозицион дозанинг қуввати ҳамда рентген ва гамма-нурланиш энергиясининг оқимини ўлчаш воситалари

12 ой

333.

Рентген нурли назорат ускуналари

12 ой

334.

Бета нурланиш ютилган дозасини ва нурланиш ютилган дозасининг қувватини ўлчаш воситалари

12 ой

335.

Фотонли ионловчи нурланиш ютилган дозасининг қувватини ўлчаш воситалари

12 ой

336.

0,8 дан 8 pJ [(5 ÷ 50) MeV] гача максимал фотонлар энергияси билан тормозли нурланиш энергиясининг оқимини ўлчаш воситалари

12 ой

337.

0,8 дан 8 pJ [(5 ÷ 50) MeV] гача энергия билан электронлар оқимини ва электронлар энергиясининг оқимини ўлчаш воситалари

12 ой

338.

0,8 дан 8 pJ [(5 ÷ 50) MeV] гача энергия билан электронлар оқимини ва электронлар энергиясининг оқимини ўлчаш воситалари

12 ой

339.

3 дан 9 fJ [(20 ÷ 60) keV] гача максимал фотонлар энергияси билан рентген нурланишининг ютилган дозасини ўлчаш воситалари

12 ой

340.

Нейтрон нурланишининг ютилган ва эквивалент дозаси қувватини ўлчаш воситалари

12 ой

341.

Экспозицион доза, экспозицион дозанинг ўртача қуввати, импульсли рентген нурланиши энергиясининг ўртача оқими ва оқимининг ўртача зичлигини ўлчаш воситалари

12 ой

342.

Радионуклидларнинг фаоллиги ва солиштирма фаоллигини ўлчаш воситалари

12 ой

343.

Альфа-актив газларда нуклидлар фаоллигини ўлчаш воситалари

12 ой

344.

Бета-актив газларда нуклидлар фаоллигини ўлчаш воситалари

12 ой

345.

Радиоактив аэрозол ҳажмий фаоллигини ўлчаш воситалари

12 ой

346.

Юзанинг радиоактив моддалар билан ифлосланганлигини ўлчаш воситалари

12 ой

347.

Радий массасини ўлчаш воситалари

12 ой

348.

Нейтронлар оқими ва оқимининг зичлигини ўлчаш воситалари

12 ой

349.

Радиацион назорат тизимларининг ўлчаш каналлари

12 ой

350.

Ионловчи нурланиш параметрларини ўлчаш учун функционал узеллар, блоклар ва қурилмалар

12 ой

351.

Гамма, бета ва алфа спектрометрлар

12 ой

352.

Гамма, бета ва алфа детекторлар, ҳисоблагичлар

12 ой

Тиббиёт учун мўлжалланган ўлчаш воситалари*

353.

Электродиагностик тиббиёт воситалари ва ускуналар

12 ой

354.

Паст, юқори частотали электрофизиотерапия тиббиёт воситалари ва ускуналари

12 ой

355.

Реаниматология, анестезиология тиббиёт воситалари ва ускуналари

12 ой

356.

Лазертерапия тиббиёт воситалари ва ускуналари

12 ой

357.

Биологик муҳитларни таҳлил қилиш тиббиёт воситалари ва ускуналари

12 ой

358.

Физиотерапия ва хирургия тиббиёт воситалари ва ускуналари

12 ой

359.

Ультратовушли тадқиқотлар учун тиббиёт воситалари ва ускуналари

12 ой

360.

Ҳаракат фаоллиги кўрсатиш тиббиёт воситалари ва ускуналари

12 ой

361.

Магнит резонанс тадқиқотлар учун тиббиёт воситалари ва ускуналари

12 ой

362.

Рентген тадқиқотлари учун тиббиёт воситалари ва ускуналари

12 ой

363.

Бемор ҳолатини назорат қилувчи тиббиёт манитори ва ускуналари

12 ой

364.

Тиббиёт аудиометрлар

12 ой

Ўлчаш тизимларининг элементлари

365.

Унификацияланган сигналларнинг элементларини ўлчаш тизими

12 ой

366.

Маълумотлар миқдори, узатиш тезлигини ўлчаш тизими

24 ой