O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi
izlash shaklini ochish

Natijalarni aniqlashtirish:

Filtrlash

Izlash

11842 hujjat topildi
1 Постановление Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, зарегистрировано 30.11.2023 г., рег. номер 2472-2
2 Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг қарори, 30.11.2023 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 2472-2
3 O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi va O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining qarori, 30.11.2023 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 2472-2
4 Постановление Министерства транспорта Республики Узбекистан, Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан, зарегистрировано 22.11.2023 г., рег. номер 1613-2
5 Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлигининг қарори, 22.11.2023 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 1613-2
6 O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi va O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligining qarori, 22.11.2023 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 1613-2
7 Постановление Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, зарегистрировано 22.11.2023 г., рег. номер 2590-2
8 Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги ва Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг қарори, 22.11.2023 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 2590-2
9 O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi va Qishloq xo‘jaligi vazirligining qarori, 22.11.2023 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 2590-2
10 Постановление Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, Национальной гвардии Республики Узбекистан, Верховного суда Республики Узбекистан, Министерства экономики и финансов, Службы государственной безопасности Республики Узбекистан, зарегистрировано 07.11.2023 г., рег. номер 3473
11 Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Олий суди, Давлат хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги, Миллий гвардияси ва Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг қарори, 07.11.2023 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 3473
12 O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Oliy sudi, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiyasi va Iqtisodiyot va moliya vazirligining qarori, 07.11.2023 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3473
13 Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан, зарегистрировано 03.11.2023 г., рег. номер 3420-1
14 Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг қарори, 03.11.2023 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 3420-1
15 O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining qarori, 03.11.2023 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3420-1
16 Постановление Министерства юстиции Республики Узбекистан, Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан, зарегистрировано 27.10.2023 г., рег. номер 3181-4
17 Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ва Рақамли технологиялар вазирлигининг қарори, 27.10.2023 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 3181-4
18 O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Raqamli texnologiyalar vazirligining qarori, 27.10.2023 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3181-4
19 Постановление Министерства экономики и финансов, Министерства инвестиций, промышленности и торговли, Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, зарегистрировано 12.10.2023 г., рег. номер 3212-1
20 Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ва Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг қарори, 12.10.2023 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 3212-1