25.03.2024 yildagi 153-son
O‘zbekiston Respublikasining “Texnik jihatdan tartibga solish to‘g‘risida”gi Qonunini amalga oshirishni ta’minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:
4. O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining 3-ilovaga muvofiq ayrim qarorlariga o‘zgartirishlar kiritilsin.
5. O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining 4-ilovaga muvofiq ayrim qarorlari o‘z kuchini yo‘qotgan deb hisoblansin.
4. Ekspert komissiyasi o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga, O‘zbekiston Respublikasining qonunlariga, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalarining qarorlariga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, Vazirlar Mahkamasi qarorlari va farmoyishlariga hamda boshqa qonunchilik hujjatlariga, shuningdek, ushbu Nizomga amal qiladi.
14. Ekspert komissiyasi tarkibi ushbu Nizomning 12-13-bandlarida ko‘rsatilgan tashkilotlar taklifi bo‘yicha vakolatli organning qarori bilan tasdiqlanadi.
19. Texnik reglament loyihalari ushbu Nizomga 1-ilovada keltirilgan sxemaga asosan ekspertizadan o‘tkaziladi.
27. Ekspert komissiyasi texnik reglament loyihasi ekspertizasini yakunlab qaror qabul qilgandan so‘ng ushbu Nizomga 2-ilovaga muvofiq xulosa tayyorlaydi, unda texnik reglamentning O‘zbekiston Respublikasining qonunchilik va boshqa normativ-huquqiy hujjatlariga, xalqaro normalar va qoidalarga muvofiqligi yuzasidan asosli xulosalar bo‘lishi lozim.

__________________________________________________________

(texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi vakolatli davlat organining nomi)

“Tasdiqlayman”

Ekspert komissiyasi raisi

_________________________

(F.I.O. va imzo)

Texnik reglament loyihasi, texnik reglamentlarga o‘zgartirish va qo‘shimchalar, shuningdek, amal qilish muddati tugagan texnik reglamentlarni bekor qilishga doir takliflar va ular yuzasidan xulosalar bo‘yicha texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi ekspert komissiyasining 20__ yil __ _______dagi ____-son

XULOSASI

_________________________ rais ________________________ va a’zolar ____________lardan

(texnik reglamentning nomi)

(F.I.O.)

(F.I.O.)

iborat tarkibdagi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi ekspert komissiyasi tomonidan Texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi Ekspert komissiyalari to‘g‘risidagi nizom asosida _______________________________________ ekspertizasi o‘tkazildi.

(texnik reglamentning nomi, texnik reglamentlarga o‘zgartirish va qo‘shimchalar)

Ekspertiza natijalari bo‘yicha quyidagilar aniqlandi:

1. _________________________________________________________________;

2. _________________________________________________________________;

3. ...

Izohlar:

Texnik reglament loyihasi bo‘yicha mulohazalar va takliflar mavjud bo‘lmagan taqdirda, texnik reglament loyihasi O‘zbekiston Respublikasining “Texnik jihatdan tartibga solish to‘g‘risida”gi Qonuni 15-moddasiga muvofiq keyinchalik tasdiqlash uchun yuboriladi.

Texnik reglament loyihasi bo‘yicha mulohazalar va takliflar mavjud bo‘lgan taqdirda, ularning to‘liq ro‘yxati keltiriladi va texnik reglament loyihasi puxta ishlash hamda Ekspert komissiyasiga takroran taqdim etish uchun ishlab chiquvchiga yuboriladi.

Komissiya a’zolari:

____________________

____________

(F.I.O.)

(imzo)

9. Xabarnomalar mazkur Nizomga 3-ilovadagi shaklda taqdim etiladi va quyidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olishi mumkin:

Bosqichlar

Subyektlar

Tadbirlar

Ijro muddati

1-bosqich

Axborot markazi

JSTga a’zo davlatlarning xabarnomalarini elektron jo‘natish portali (https://eping.wto.org)ga obuna bo‘ladi.

O‘zbekiston JSTga a’zo bo‘lganida

2-bosqich

Axborot markazi,

O‘zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi

Standartlar, texnik reglamentlar, muvofiqlikni baholash tartib-taomillarini ishlab chiqish va qabul qilishning yillik rejalarini taqdim etadi.

Har yil yakuni bilan (20-dekabrga qadar)

3-bosqich

Axborot markazi,

texnik reglamentni ishlab chiquvchi tashkilot

Quyidagilarni ilova qilgan holda xabarnoma tayyorlaydi va yuboradi:

ishlab chiqish bosqichida bo‘lgan texnik reglament va muvofiqlikni baholash tartib-taomillari haqida ma’lumot;

ishlab chiqilayotgan yoki qabul qilinayotgan texnik reglamentlar va muvofiqlikni baholash tartib-taomillar� to‘g‘risida dastlabki xabarnomaga qo‘shimchalar.

Ushbu hujjat loyihalari ishlab chiqilgan dastlabki bosqichlarda

4-bosqich

Axborot markazi

Xabarnomada ko‘rsatilgan ishlab chiqilgan texnik reglamentlar va muvofiqlikni baholash tartib-taomillari loyihalari bo‘yicha JST Kotibiyati va a’zo davlatlar tomonidan taqdim etilgan sharhlar va (yoki) e’tirozlarni qabul qiladi.

60 kun mobaynida

5-bosqich

Axborot markazi,

texnik reglamentni ishlab chiquvchi tashkilot

JST Kotibiyati va unga a’zo davlatlardan texnik reglamentlar va muvofiqlikni baholash tartib-taomillari loyihalari bo‘yicha sharhlar va (yoki) e’tirozlarni tarjima qiladi va tegishli loyiha ishlab chiquvchilariga yuboradi.

Sharhlar va e’tirozlar qabul qilingan kunda

a) qaror nomidagi, 1, 3 va 4-bandlardagi, qarorga ilova nomidagi “umumiy” so‘zi chiqarib tashlansin;
b) qarorga ilova bilan tasdiqlangan texnik reglamentning 1-bandidagi “umumiy” va “(keyingi o‘rinlarda — Texnik reglament)” so‘zlari chiqarib tashlansin;
v) qarorga ilovaning to‘rtinchi bobi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
4. Vazirlar Mahkamasining “Foydalanishga topshiriladigan harakatdagi temir yo‘l tarkibi xavfsizligi to‘g‘risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqida” 2022-yil 28-sentabrdagi 537-son qarorida qaror nomidagi, 1 va 4-bandlaridagi, qarorga ilovalar nomidagi, qarorga ilova bilan tasdiqlangan texnik reglamentning 1-bandidagi, qarorga ikkinchi ilova birinchi bosqichining chora-tadbirlar ustunidagi “umumiy” so‘zi chiqarib tashlansin.
a) qaror nomidagi, 1-bandidagi, qarorga ilova bilan tasdiqlangan texnik reglamentning nomidagi, qarorga ilova bilan tasdiqlangan texnik reglamentning 1-bobi birinchi paragrafidagi, qarorga ilova bilan tasdiqlangan texnik reglamentning 43-bandi sakkizinchi xatboshisidagi “umumiy” so‘zi chiqarib tashlansin.