13.09.2023 yildagi 467-son
3. Ko‘krak nishoni bilan taqdirlash tartibi ushbu Nizomga 1-ilovada ko‘rsatilgan sxemaga muvofiq amalga oshiriladi.
7. Komissiya yig‘ilishida nomzodlarning tegishli hujjatlari o‘rganilib, ushbu Nizomga 2-ilovada ko‘rsatilgan mezonlarga muvofiq baholanadi va har yili 1-oktabrga qadar eng munosib nomzodlar bo‘yicha yakuniy xulosa qabul qilinadi.

T/r

Ko‘rsatkichlarning nomlanishi

Ball tizimi

1.

Seysmik xavfsizlikni ta’minlash sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlarini va davlat dasturlarini ishlab chiqishda ishtirok etganligi

1 balldan 10 ballgacha

2.

Seysmologiya, inshootlarning seysmik mustahkamligi, aholi va hududlarning seysmik xavfsizligini ta’minlash sohasini rivojlantirishga hissa qo‘shganligi hamda mazkur soha bo‘yicha chet elda tan olingan ilmiy-amaliy natijalarga erishganligi

1 balldan 10 ballgacha

3.

Seysmik xavfsizlik sohasida zamonaviy axborot texnologiyalari va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etishda ishtirok etganligi

1 balldan 10 ballgacha

4.

Kuchli zilzilalar yuz berishi xavfi paydo bo‘lganda ularning oqibatlarini bartaraf etishga doir zarur chora-tadbirlarni ishlab chiqishda ishtirok etganligi

1 balldan 10 ballgacha

5.

Bino va inshootlarning seysmik mustahkamligini tadqiq qilish, ularning seysmik zaifligini baholash hamda tegishli xulosalar berishda ishtirok etganligi

1 balldan 10 ballgacha

6.

Seysmik xavfsizlikni ta’minlash sohasida monografiya, darslik va o‘quv qo‘llanmalar chop etganligi

1 balldan 10 ballgacha

7.

Suv omborlari to‘g‘onlari, ekspluatatsiya qilinayotgan neft va gaz konlari hududlarida seysmiklikning namoyon bo‘lishini muntazam baholab borish va ularning seysmikligi bo‘yicha ilmiy asoslangan xulosalarni berishda ishtirok etganligi

1 balldan 10 ballgacha

8.

Respublika hududidagi seysmologik stansiyalarda seysmik holatni monitoring qilishda faollik ko‘rsatganligi

1 balldan 10 ballgacha

9.

Seysmik xavfsizlikni ta’minlash sohasida yosh mutaxassis kadrlarni tayyorlash borasida samarali mehnat qilganligi

1 balldan 10 ballgacha

10.

Seysmolog�ya, inshootlarning seysmik mustahkamligi, aholi va hududlarning seysmik xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha sohaga zamonaviy va ilmiy jihatdan asoslangan ilg‘or tajribalarni o‘rganib, amaliyotga tatbiq etganligi

1 balldan 10 ballgacha