20.05.2023 yildagi 209-son
1. 17-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
a) “b” kichik banddagi “18” raqami “12” raqami bilan almashtirilsin;
b) “d” kichik band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
a) “b” kichik band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
b) “g” kichik band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
5. 4-ilova (Ta’lim muassasalari uchun o‘quv nashrlari parametrlari)ning matni quyidagi tahrirda bayon etilsin:

Nomlanishi

Sahifalar uchun ishlatiladigan qog‘oz turi

Qog‘ozning oqligi, %

Bichimi*

Qog‘ozning zichligi g/m2

Noshaffoflik, %

Muqova bilan biriktirish**

O‘quv nashrlari

Maktabgacha ta’lim uchun
o‘quv nashrlari

Ofset qog‘ozi

84 dan kam bo‘lmagan

60 x 84 1/8,
60 x 84 1/16,
60 x 90 1/8,
60 x 90 1/16,

62 x 84 1/8,

62 x 90 1/16,

70 x 90 1/16,

70 x 1001/16,

70 x 1081/16,
84 x 1081/16,
84 x 1081/32,

70,0 ± 3,0 dan kam bo‘lmagan

86 91

1. Muqova 13mkm ± 3 laminatsiya plyonkasi bilan qo‘shib biriktiriladi1.

Sahifalarni bloklarga va bloklarni muqova bilan biriktirish uchun notch yoki burst binding texnologiyasi bo‘yicha maxsus kuchaytirilgan yelimlangan choksiz birikmalardan foydalaniladi.

Shuningdek, sahifalarni bloklarga va bloklarni muqova bilan biriktirish uchun o‘quv nashrlar kapron (yoki armirlangan) ipda kamida 5 ta chok2 bilan tikilishi yoki belgilangan yelimlash texnologi�sidan foydalangan holda biriktirilishi mumkin.

2. Blokni jamlashda koreshok va uning ikki tomonidagi bigovka uchun ajratilgan qattiq muqova uchun 10 mm, yumshoq muqova uchun 5-6 mm gacha qismlari to‘liq muqovaga yelimlanadi.

Muqova orqa va old tomonidan bigovkaqilinadi.

3. Darsliklar va amaliy qo‘llanmalar uch tomonidan to‘g‘ri va tekis qirqiladi.

Darsliklarning tepadagi o‘ng va pastdagi o‘ng burchaklari radiusi 5 — 10 mmga teng bo‘lgan yumaloq shaklga keltiriladi.

4. Amaliy qo‘llanmalar uchun muqova va sahifalar o‘rtadan (bukilgan holatda) ikkita sim halqa bilan mustahkamlanadi.

1-sinf uchun darsliklar

Mashinada yengil bo‘rlangan kitob-jurnal qog‘ozi (Machine Finished Coated Paper)

87 dan kam bo‘lmagan

80,0 ± 4,0 dan kam bo‘lmagan

88 dan kam bo‘lmagan

Ofset qog‘ozi

87 dan kam bo‘lmagan

80,0 ± 4,0 dan kam bo‘lmagan

1-sinf uchun o‘quv qo‘llanmalar

Ofset qog‘ozi

86 dan kam bo‘lmagan

60 dan kam bo‘lmagan yengil vaznli qog‘oz***

2 4-sinflar uchun darsliklar

Mashinada yengil bo‘rlangan kitob-jurnal qog‘ozi (Machine Finished Coated Paper)

84 dan kam bo‘lmagan

80,0 ± 4,0 dan kam bo‘lmagan

86 91

Ofset qog‘ozi

84 dan kam bo‘lmagan

80,0 ± 3,0 dan kam bo‘lmagan

2 4-sinflar uchun o‘quv qo‘llanmalar

Ofset qog‘ozi

86 dan kam bo‘lmagan

60 dan kam bo‘lmagan yengil vaznli qog‘oz***

5 9-sinflar uchun darsliklar

Ofset
qog‘ozi

80 dan kam bo‘lmagan

70,0 ± 3,0 dan kam bo‘lmagan

86 91

5 9-sinflar uchun o‘quv qo‘llanmalar

Ofset qog‘ozi

86 dan kam bo‘lmagan

60 dan kam bo‘lmagan yengil vaznli qog‘oz

10-11-sinflar va O‘MPTlar uchun darsliklar

Ofset qog‘ozi

74 dan kam bo‘lmagan

70,0 ± 3,0 dan kam bo‘lmagan

86 dan kam bo‘lmagan

10-11-sinflar va va O‘MPTlar uchun o‘quv qo‘llanmalar

Ofset qog‘ozi

86 dan kam bo‘lmagan

60 dan kam bo‘lmagan yengil vaznli qog‘oz

1-sinf uchun mashq, husnixat,
ish va ijodiy vazifalar daftarlari

Ofset qog‘ozi

86 dan kam bo‘lmagan

70,0 ± 3,0 dan kam bo‘lmagan

88 dan kam bo‘lmagan

2- va undan yuqori sinflar uchun mashq, husnixat,
ish va ijodiy vazifalar daftarlari

Ofset qog‘ozi

86 dan kam bo‘lmagan

70,0 ± 3,0 dan kam bo‘lmagan

86 dan kam bo‘lmagan

6. 5 va 6-ilovalar quyidagi tahrirda bayon etilsin: