03.11.2022 yildagi 642-son
“Madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq, shuningdek, madaniyat tashkilotlarida jamoatchilik boshqaruvining samarali tizimini yanada rivojlantirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:
3. Badiiy kengash o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, ushbu Namunaviy nizomga hamda boshqa qonunchilik hujjatlariga muvofiq amalga oshiradi.