13.09.2022 yildagi SQ-622-IV-son
5. Ushbu Qarorning 2-bandi ijrosi yuzasidan joriy yilning 15-oktabriga qadar hamda 3-bandi ijrosi yuzasidan joriy yilning 15-noyabriga qadar Senatga umumlashtirilgan axborot taqdim qilinsin.