07.06.2007 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 1687
ONLINE TRANSLATE
Ўзбекистон Республикаси Электр энергетикада назорат бўйича давлат инспекциясининг, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистон нефть маҳсулотлари ва газдан фойдаланишни назорат қилиш давлат инспекциясининг, Ўзбекистон «Ўзкоммунхизмат» агентлигининг, Ўзбекистон Республикаси Саноатда, кончиликда ва коммунал-маиший секторда ишларнинг бехатар олиб борилишини назорат қилиш давлат инспекциясининг қарори, 07.06.2007 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 1687
Дата вступления в силу
17.06.2007
Мазкур Низом Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 17 августдаги ПҚ-445-сон қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон «Ўзкоммунхизмат» агентлиги тўғрисидаги низом» (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2006 йил, 34–35-сон, 340-модда) ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 1 мартдаги 96-сон қарори билан тасдиқланган «Электр энергетикада назорат бўйича давлат инспекцияси тўғрисидаги низом» (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 йил, 9-сон, 105-модда), 2004 йил 13 июлдаги 328-сон қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистон нефть маҳсулотлари ва газдан фойдаланишни назорат қилиш давлат инспекцияси тўғрисидаги низом» (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 йил, 28-сон, 322-модда) ва 2004 йил 10 июлдаги 323-сон қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси Саноатда, кончиликда ва коммунал-маиший секторда ишларнинг бехатар олиб борилишини назорат қилиш давлат инспекцияси тўғрисидаги низом»га (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 йил, 28-сон, 321-модда) мувофиқ, иссиқлик энергияси ишлаб чиқилиши ва узатилиши учун ёқилғи, электр энергияси, иссиқлик энергияси ва сув сарфи меъёрлари ҳамда иссиқлик юкламаларини, шунингдек технологик йўқотишларни аниқлашнинг ягона тартибини ўрнатади ва ушбу жараёнда иштирок этадиган хўжалик юритувчи субъектларнинг ўзаро муносабатларини белгилаб беради.
Мазкур Методика янгитдан ишга туширилаётган иншоотлар ҳисоб-китоби учун мўлжалланмаган.
22. Мазкур Низомнинг иловасида келтирилган Методика иситиш қозонхоналари ва иссиқлик тармоқларининг энг кўп тарқалган ускуна турларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган ва технологияларнинг, ишлаб чиқаришнинг такомиллаштирилишига ва янги турдаги иссиқлик техникавий ускуналарни жорий этилишига, уларга хизмат кўрсатиш сифатининг оширилишига қараб қайта кўриб чиқилиши лозим.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Иссиқлик энергиясини ишлаб чиқиш ва узатиш учун иссиқлик юкламаларини, ёқилғи, электр энергияси, иссиқлик энергияси ва сув сарфи меъёрлари ҳамда технологик йўқотишларнинг меъёрларини аниқлаш мазкур Низом талаблари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 22 августдаги 245-сон «Электр ва иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарорига (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2009 й., 35-сон, 382-модда), Ўзбекистон Республикаси электр станциялари ва тармоқларини техникавий эксплуатация қилиш қоидалари. I бўлим (рўйхат рақами 1405, 2004 йил 10 сентябрь) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 36-сон, 405-модда), Ўзбекистон Республикаси электр станциялари ва тармоқларини техникавий эксплуатация қилиш қоидалари. II бўлим (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг 2004 йил 6 декабрдаги 20-15-319/24-сон хатига асосан техник қоида ва нормаларга тегишли деб топилган), Иссиқлик энергиясини ва иссиқлик элтувчиларни ҳисобга олиш қоидалари (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг 2010 йил 28 июндаги 6-24/13-5638/6-сон хатига асосан техник қоида ва нормаларга тегишли деб топилган) ҳамда иссиқлик таъминоти ташкилоти ва истеъмолчи ўртасида иссиқлик энергиясини етказиб бериш тўғрисидаги шартномага мувофиқ тартибга солинади.
Мазкур Низом иловасининг 2-параграфида келтирилган барча ҳисоб-китоблар бевосита объектларда истеъмол қилинадиган иссиқлик миқдорига тааллуқлидир. Тармоққа берилган иссиқлик миқдорлари бунга киритилмайди.
27. Иссиқ сув таъминоти қувурларидаги иссиқлик йўқотишлари VIII бобнинг 6, 7, 8-жадвалларида келтирилган (суратида иссиқлик таъминотининг ёпиқ тизимларига уланган иссиқ сув таъминоти қувурининг бир погон метридаги иссиқлик йўқотишлари, махражида эса, иссиқлик таъминотининг очиқ тизимларига уланган иссиқ сув таъминоти қувурининг бир погон метридаги иссиқлик йўқотишлари).
Qи.2-параграфга мувофиқ ҳисоблаб чиқилган турар жой ва жамоат биноларини иситиш учун иссиқлик сарфи;
Qв3-параграфга мувофиқ ҳисоблаб чиқилган жамоат биноларининг вентиляцияси учун иссиқлик сарфи;
Qи.т.4-параграфга мувофиқ ҳисоблаб чиқилган турар жой ва жамоат биноларининг иссиқ сув таъминоти учун иссиқлик сарфи;
qн — VIII бобнинг 16-жадвали бўйича қабул қилинади (икки қувурли ётқизишда жамланади);
52. VIII бобнинг 16-жадвалида келтирилган хоналарнинг ичидаги, изоляция қилинган қувурўтказгичлар орқали иссиқлик йўқотишларининг меъёрлари, ички ҳарорати 25 °С га тенг хоналар учун берилган, ҳисоблаш учун олинадиган ичидаги ҳарорати 25 °С дан фарқланадиган хоналар учун эса иссиқлик йўқотишларининг меъёрлари қуйидаги формула бўйича аниқланади:
qн — VIII бобнинг 16-жадвали бўйича қабул қилинади;
Qн.и.cp.r — ва Qн.в.cp.r қийматлари (47) ва (49) формулалар бўйича аниқланади
К — 53-бандга мувофиқ қабул қилинади;
58. Буғ ўтказгичлар томонидан иссиқлик йўқотишларининг ўртача ойлик меъёрланадиган қийматлари (47) – (49) формулалар бўйича буғ ва атроф-муҳитнинг ўртача ойлик ҳароратларини ҳисобга олган ҳолда аниқланади.
63. Қозонхона учун шартли ёқилғига бўлган эҳтиёж, (18) формула бўйича аниқланадиган умумий иссиқлик миқдорини Qич, бир Гкал иссиқлик ёки бир тонна нормал буғ ишлаб чиқиш учун сарфланадиган шартли ёқилғининг солиштирма меъёрига кўпайтириш йўли билан аниқланади.
69. Иссиқликни ишлаб чиқиш учун шартли ёқилғи сарфининг солиштирма меъёрлари VIII бобнинг 19 ва 24-жадвалларида келтирилган қозон агрегатларининг ФИК га мувофиқ, электр энергияси бўйича эса, VIII бобнинг 27-жадвалига мувофиқ аниқланади.
Qотп — қозонхонадан иссиқлик тармоғига бериладиган ва 4-бобнинг 68-бандига мувофиқ аниқланадиган иссиқликнинг бир йиллик миқдори, Гкал;
вбр ср) — қозонагрегатининг VIII боб 19-жадвали маълумотлари бўйича ҳисоблаб чиқилган ФИКни ўртача қиймати;
t — VIII бобнинг 23-жадвали бўйича қабул қилинади;
Ускуналар Кс
Трансформаторлар ...................................................................................0,5—0,8
Болғали майдалагичлар ...........................................................................0,7-0,9
Скипли кўтаргичлар ................................................................................0,3
Вентиляторлар, тутун тортгичлар ..........................................................0,95
Скреперли чиғирлар ...............................................................................0,35—0,5
Тасмали, барабанли, маятникли, каткали таъминлагичлар.................0,65—0,37
Енгил конвейрлар (10 кВт гача) .............................................................0,65—0,7
Шнеклар, элеваторлар, механик ўтхоналар ..........................................0,75—0,8
Вакуум-насослар ......................................................................................0,7—0,9
Турли насослар ........................................................................................0,7—0,8
Иссиқлик пунктлари ................................................................................0,8
Иситиш қозонхоналари ...........................................................................0,65—0,7
Тармоқдаги таъминловчи насослар .......................................................0,8
Компрессорлар ........................................................................................0,5—0,8
Кран-балкалар, тельферлар, лифтлар, таллар .......................................0,2—0,5
Пайвандлаш трансформаторлари ...........................................................0,3—0,35
Сантехвентиляторлар .............................................................................0,65—0,75
Vуд — тизимнинг таснифига ва VIII бобнинг 33-жадвали маълумотлари бўйича ҳароратларнинг ҳисоблаб чиқилган графигига мувофиқ аниқланадиган сувнинг солиштирма ҳажми, м3/(Гкал/соат).
Иссиқлик таъминотининг очиқ тизимида (106) формула бўйича қабул қилинган қийматга ҳисобланадиган давр учун иссиқ сув таъминоти учун сув сарфининг қийматини қўшиш лозим, хўл қўл ушлагичлар ва гидроушлагичларда эса ушбу сарфни ҳам қўшиш керак.
II-параграфга 1-сон мисол
Ҳисоб-китоб (2) формула бўйича бажарилади.
Қуйидаги бошланғич маълумотлардан келиб чиққан ҳолда иситишнинг солиштирма тавсифи қийматини 1-жадвал бўйича танлаймиз: 23200 м3 ҳажм ва 1965 йилда қурилган бино учун ташқи ҳарорат учун – 30 °С бўлганда иситишнинг солиштирма тавсифи — 0,37 ккал/м3соат °С. Фарғона шаҳри учун ташқи ҳавонинг ҳисобланган иситадиган ҳарорати –15 °С бўлиши билан «а» коэффициенти 2-жадвал бўйича қабул қилинади ва 1,29 тенг бўлади.
Катталикларнинг сонли қийматини 3-формулага қўйиб ва иситиш даврининг соатларига кўпайтирилса, қуйидагига эга бўламиз:
III-параграфга 2-сон мисол
Ҳисоб-китобни 6-формула бўйича олиб борамиз.
Вентиляциянинг солиштирма тавсифи қийматини 4-жадвал маълумотларига мувофиқ қабул қиламиз 38 ккал/м3 соат °С)
Ҳисоб-китобни 10—12-формулалари бўйича олиб борамиз.
12-формуланинг расшифровкасига асосан 57 мм трубалар диаметри учун изоляция ФИК 0.74 га тенг бўлади.
Қийматларни 12-формулага ўрнига қўйиб ва 11-формула бўйича жамлаб, тегишлича бинонинг иссиқ сув таъминоти қувурларининг иссиқлик йўқотишлари миқдорини оламиз:
Қийматларни 10-формулага ўрнига қўйиб, иссиқ сув таъминотига иссиқликнинг йиллик сарфини аниқлаймиз:
IV-параграфга 4-сон мисол
Ҳисоб-китобни 14-формула ёрдамида олиб борамиз.
9-жадвалдан иссиқ сув таъминоти учун қувурлардаги иссиқлик энергияси йўқотишларини ҳисобга олувчи коэффициент, берилган шартлар учун 0.2 га тенг деб топамиз.
Қийматларни 14-формулага ўрнига қўйсак, иссиқ сув таъминоти эҳтиёжлари учун иссиқликнинг йиллик миқдорини оламиз.
IV-параграфга 4 «А»-сон мисол
IV-бобга 5-мисол
Ҳисоб-китобни 20-формула бўйича олиб борамиз:
IV-бобга 6-сон мисол
Ҳисоб-китобни 21-формула бўйича олиб борамиз.
IV-бобга 7-сон мисол
Ҳисоб-китобни (26—44) формулалар бўйича олиб борамиз.
28 ва 30-формулалар бўйича иссиқлик йўқотишлар меъёрларига тузатиш коэффициентларни аниқлаймиз:
V-бобга 8-сон мисол
1. 21-жадвал бўйича қозонни бир марта қиздириш учун ёқилғининг солиштирма сарфини аниқлаймиз:
V-бобга 9-сон мисол
V-бобга 10 а-сон ва 10 б-сон мисоллар
1. Иссиқликнинг йиллик ишлаб чиқилишини (1) ва (27) формулалар бўйича аниқлаймиз:
VIII бобнинг 22-жадвалига мувофиқ 1 тонна буғ учун bн = 103,86 кг ш.ё., Кпрод = 0,01, бу ердан b = 103,86 (1 + 0,01) = 1 тонна буғ учун 104,90 тн ш.ё.
5. Қозонларни қиздириш учун ёқилғига бўлган эҳтиёжни ҳисоблаб чиқамиз. 23-жадвал бўйича қозонларни 48 соатлик тўхтатишда шартли ёқилғининг солиштирма сарфи 800 кг.ш.ё.га, 48 соатдан ортиқ тўхтатишда эса 1200 кг.ш.ё га тенг.
V-бобга 11-мисол
VI-бобга 12-сон мисол
Ҳисоб-китобни 73—75-формулалар бўйича олиб борамиз.
VI-бобга 13-сон мисол
Ҳисоб-китобни (77) формула бўйича олиб борамиз:
VI-бобга 14-мисол
Ҳисоб-китобни 87 формула бўйича олиб борамиз.
87-формулада келтирилган маълумотлар бўйича ускуналар электрдвигателлари учун талаб коэффициентини аниқлаймиз.
86-формула бўйича ҳар бир тур учун ҳисобланган қувватни аниқлаймиз.
VII-бобга 15-мисол
Ҳисоб-китобни 90-формула бўйича олиб борамиз.
VIII бобнинг 32-жадвали бўйича 31 м3 га 1 Гкал/соат ҳисобидан ҳароратнинг 95—70 °С ўзгаришларида биноларни иситишнинг маҳаллий тизимларида сув ҳажмини аниқлаймиз.
VIII бобнинг 33-жадвали бўйича 100 мм диаметрли 1 км тармоқ учун 7.854 м3 ва 150 мм диаметрли 1 км тармоқ учун 17.67 м3 ҳисобидан ташқи иссиқлик тармоқларини тўлдириш учун сувнинг ҳажмини аниқлаймиз.
VII-бобга 16-сон мисол
VII-бобга 17-сон мисол
Ҳисоб-китобни 80-формула бўйича амалга оширамиз.
Сувнинг сарфини VIII бобнинг 34-жадвали бўйича юмшатиб ювиш учун — 2.1 м3 ва фильтрнинг регенерацияси (ювувчи сувлардан фойдаланган ҳолда) учун — 7.3 м3 топамиз.
VII-бобга 18-мисол
Ҳисоб-китобни 105-формула бўйича олиб борамиз:
Биноларнинг номиТашқи ўлчов бўйича иншоот ҳажми, минг м3–30°С ккал/(м3соат-°С) ҳароратда биноларнинг солиштирма иссиқлик тавсифлариИчки ҳавонинг ўртача ҳисобланган ҳарорати tвн, °С
1234
Маъмурий бинолар, бош идоралар5 гача
10 гача
15 гача
15 дан ортиқ
0.43
0.38
0.35
0.32
18
Клублар5 гача
10 гача
10 дан ортиқ
0.37
0.33
0.30
16
Кинотеатрлар5 гача
10 гача
10 дан ортиқ
0.36
0.33
0.30
14
Театрлар10 гача
15 гача
20 гача
30 гача
30 дан ортиқ
0.29
0.27
0.22.
0.20
0.18
15
Универмаглар5 гача
10 гача
10 дан ортиқ
0.38
0.33
0.31
15
Болалар яслилари ва боғчалари5 гача
5 дан ортиқ
0.38
0.34
20
Мактаблар5 гача
10 гача
10 дан ортиқ
0.39
0.35
0.33
16
Поликлиника ва диспансерлар5 гача
10 гача
15 гача
15 дан ортиқ
0.4
0.36
0.32
0.30
20
Касалхоналар5 гача
10 гача
15 гача
15 дан ортиқ
0.40
0.36
0.32
0.30
20
Хаммомлар5 гача
10 гача
10 дан ортиқ
0.28
0.25
0.23
25
Кир ювиш ишхоналари5 гача
10 гача
10 дан ортиқ
0.38
0.33
0.31
15
Умумий овқатланиш корхоналари, ошхоналар5 гача
10 гача
10 дан ортиқ
0.35
0.33
0.30
16
Лабораториялар5 гача
10 гача
10 дан ортиқ
0.37
0.35
0.33
16
Ўт ўчириш депоси2 гача
5 гача
5 дан ортиқ
0.48
0.46
0.45
15
Гаражлар2 гача
3 гача
5 гача
10 дан ортиқ
0.70
0.60
0.55
0.50
10
Олий ўқув юртлари ва техникумлар10 гача
15 гача
20 гача
20 дан ортиқ
0.35
0.33
0.30
0.24
16
Биноларнинг номиТашқи ўлчов бўйича бинонинг ҳажми, минг м3–30°С ҳароратда биноларнинг солиштирма вентиляцион тавсифлари ккал/(м3соат-°С)Ички ҳавонинг ўртача ҳисобланган ҳарорати tвн, °С
1234
Маъмурий бинолар, бош идоралар5 гача
10 гача
15 гача
15 дан ортиқ
0.09
0.08
0.07
0.06
18
Клублар5 гача
10 гача
10 дан ортиқ
0.25
0.23
0.20
16
Кинотеатрлар5 гача
10 гача
10 дан ортиқ
0.43
0.39
0.38
14
Театрлар10 гача
15 гача
20 гача
30 гача
30 дан ортиқ
0.41
0.40
0.38
0.36
0.34
15
Универмаглар5 гача
10 гача
10 дан ортиқ
-
0.08
0.27
15
Болалар яслилари ва боғчалари5 гача
5 дан ортиқ
0.11
0.10
20
Мактаблар5 гача
10 гача
10 дан ортиқ
0.09
0.08
0.07
16
Касалхоналар5 гача
10 гача
15 гача
15 дан ортиқ
0.29
0.28
0.26
0.25
20
Хаммомлар5 гача
10 гача
10 дан ортиқ
1.00
0.95
0.90
25
Кир ювиш ишхоналари5 гача
10 гача
10 дан ортиқ
0.8
0.78
0.75
15
Умумий овқатланиш корхоналари, ошхоналар, фабрика-ошхоналар5 гача
10 гача
10 дан ортиқ
0.70
0.65
0.60
16
Лабораториялар5 гача
10 гача
10 дан ортиқ
1.00
0.95
0.90
16
Олий ўқув юртлари ва техникумлар10 гача
15 гача
20 гача
20 дан ортиқ
-
0.1
0.08
0.08
16
Поликлиникалар, амбулаториялар, Диспансерлар 5 гача 10 гача 15 гача 15 дан ортиқ -
0.25
0.23
0.22
20
Ўт ўчириш депоси2 гача
5 гача
5 дан ортиқ
0.14
0.09
0.09
15
Гаражлар2 гача
3 гача
5 гача
5 дан ортиқ
-
-
0.70
065
10
Иссиқлик таъминоти тизимининг ишлаш давомийлиги (ҳафта, сутка )Сутка давомида тизимнинг давомли ишлашида иссиқлик сарфларига тузатиш коэффициенти, соат
6—1011—1516—24
1234
Квартира туридаги турар жойлар
умивальник (бет-қўл ювгич), мойка ва душлар билан
40.650.740.79
50.690.80.86
60.720.850.93
70.760.911.0
ўтирадиган ванналар ва душлар билан
40.720.790.83
50.750.840.89
60.770.880.94
70.80.931.0
1500—1700 мм узунлигидаги ванналар ва душлар билан
40.760.820.85
50.780.80.9
60.80.90.95
70.830.941.0
бино баландлиги 12 қаватдан ортиқ бўлганида
40.80.850.89
50.820.90.95
60.840.951.0
70.870.991.0
Ётоқхоналар
умумий душ хоналари билан
40.680.760.81
50.710.810.87
60.740.860.94
70.780.921.0
умумий душ хоналари, кир ювиш хоналари, ошхоналари билан
40.650.740.79
50.680.80.86
60.720.850.93
70.750.911.0
Меҳмонхоналар, мотеллар, пансионатлар
умумий ванналар ва душ хоналари билан
40.660.690.74
50.710.760.81
60.770.820.91
70.830.891.0
ҳар бир хонада ванналар ва душ хоналари билан
40.530.530.54
50.680.690.69
60.840.840.85
70.9911
Умумий хоналарнинг 25 фоизигача ванналар ва душ хоналари билан
40.630.650.69
50.70.740.78
60.790.8250.855
70.870.921.0
Умумий хоналарнинг 75 фоизигача ванналар ва душ хоналари билан
40.560.570.59
50.680.710.72
60.820.8350.865
70.950.971.0
Умумий турдаги санаторийлар, дам олиш уйлари, касалхоналар
Умумий ванналар ва душ хоналари билан
40.750.810.84
50.770.850.89
60.810.90.95
70.840.941.0
ҳар бир турар хонада ванналар билан
40.570.630.66
50.660.730.77
60.750.840.89
70.840.941.0
Мактаб-интернатлар
40.650.730.77
50.690.790.85
60.740.860.93
70.790.921.0
Болаларнинг тўлиқ сутка давомида бўладиган болалар ясли-боғчалари
40.510.620.67
50.590.710.78
60.650.80.9
70.720.91.0

Қувур ётқизиш жойи ва усули

1 м қувурнинг (шартли ётқизиш) қуйидаги диаметрларда мм иссиқлик йўқотишлари, (ккал/соат)

15

20

25

32

40

50

70

Штробларда ёки коммуникацион шахтада ётқизишдаги асосий берувчи стояклар, изоляция қилинган

-

-

-

-

17
21.8

19.1
24.5

23.4
30

Сантехник кабинасининг шахтасида, жўякда ёки коммуникацион шахтада ётқизишда изоляция қилинган сочиқ қуритгичларисиз сув ажратувчи стояклар

9.7
12.8

10.8
14.2

11.9
15.7

13.5
17.8

-

-

-

Юқорида кўрсатилган сочиқ қуритгичи билан

-

17.8
23.4

20.7
27.3

25.3
33.3

-

-

-

Сантехник кабинанинг шахтасида, жўякда ёки коммуникацион шахтада ётқизишда изоляция қилинмаган ёки ванна хонасида, ошхонада очиқ ўтказилган сув ажратувчи стояклар

20.7
27.3

25.5
33.6

30.2
39.8

37.8
49.8

-

-

-

Изоляция қилинган тақсимловчи қувурлар ва ертўла ва зинапоялардаги стоякларнинг (берувчи) ёқилувчи участкалари

13.5
16.6

15.0
16.4

16.5
20.3

18.8
23.1

20.8
26.8

23.4
28.8

26.6
35.2

Совуқ чордоқда

16.0
19.7

18.5
21.9

20.3
24.1

23.2
27.5

26.8
30.4

28.8
34.2

35.2
41.8

Иссиқ чордоқда

11.6
14.7

13.0
16.5

14.3
18.1

16.3
20.6

17.0
22.7

20.0
25.6

24.6
31.2

Циркуляцияли қувурлар:

Ертўлада, изоляция қилинган

10.9
14.0

12.1
15.6

13.3
17.1

15.1
19.4

16.7
21.8

18.8
24.2

23.0
29.6

Иссиқ чордоқда, изоляция қилинган

9.0
21.1

10.0
13.4

11.0
14.8

12.6
15.9

13.8
18.8

15.6
21.0

19.1
25.7

Совуқ чордоқда, изоляция қилинган

14.0
17.1

15.6
19.1

17.0
20.9

19.4
23.7

21.5
26.3

24.2
29.6

29.6
36.2

Хонадон ичкарисида, изоляция қилинмаган

20.0
26.9

24.6
33.1

29.2
39.3

36.6
49.2

43.0
57.8

52.0
69.9

72.0
96.8

Зинапояда, изоляция қилинмаган

23.5
30.4

28.9
37.4

34.2
44.2

42.8
55.4

50.3
66.1

60.8
78.7

84.5
109.4

Сантехник кабина штробаси ёки ванна хонасидан ўтказилган циркуляцион стояклар, изоляция қилинган

8.4
11.5

9.4
12.9

10.3
14.1

11.7
16.0

12.9
17.7

14.6
20.0

17.8
24.4

Юқорида кўрсатилган, изоляция қилинмаган

18.6
25.5

23.0
31.5

27.1
37.1

34.0
46.6

40.0
54.8

48.3
66.2

67.2
92.1

№ т/р

Қозонхона ускунасининг тури

Паспорт тавсифи

Тавсия этиладиган

Ёқилғининг
солиштирма
сарфи кг.ш.ё./Гкал

ФИК
(фоиз)

Ёқилғининг
солиштирма
сарфи кг.ш.ё./Гкал

ФИК
(фоиз)

1

ДКВР-20/30

157,6

97

161-170

88,8-84,1

2

ДКВР-20/30-250

156

91,6

3

ДКВР-10/13

155,6

91

162-170

88,2-84,1

4

ДКВР-6,3/13

155,6

91

163-170

87,7-84,1

5

ДКВР-6,6/13-250

159,9

91

168,2-169

85-84,6

6

ДКВР-6,5-13

-

-

155

91,8

7

ДКВР-4/13

157,3

90

164-174

87,1-82,1

8

ДКВР-4/13-250

159

89,9

9

ДКВР-2,5/13

158,7

90

164-174

87,1-82,1

10

ТВГМ-30

158,3

90

156-170

91,7-84,1

11

ДЕ-25-15ГМ

-

-

156

91,7

12

ДЕ-4-14ГМ

-

-

158

90,3

13

ДЕ-6,5-14ГМ

-

-

157

90,7

14

ДЕ-10-14ГМ

-

-

155

92,1

15

ДЕ-16-14ГМ

-

-

155

91,8

16

ДЕ-25-14ГМ

-

-

154

92,8

17

ДКВР-10/13 қуйруқ сиртларисиз

172

83,1

165-178

86,6-80,9-3

18

ДКВР-6,5/13 қуйруқ сиртларисиз

172

83,1

172,2-178

83-80,3

19

ДКВР-4/13 қуйруқ сиртларисиз

-

-

172,4-178

82,9-80,3

20

ДКВР-2/9 қуйруқ сиртларисиз

-

-

172,6-178

82,8-80,3

21

К-50

-

158-162

90,5-88,2

22

ГМ-30-13

155,2

92,1

157-150

91-89,4

23

ПТВМ-100

161,2

88,7

160,5

89

24

ПТВМ-50

159,4

89,7

160-175

89,3-81,7

25

ПТВМ-50М

156,9

91,2

161-164,7

88,8-86,8

26

ПТВМ-30

158,8

90,1

159,1-165

89,9-86,6

27

ПТВМ-30М

157

91

28

ТВГ (8м; 9; 6,5)

157,8-158,1

90,6-90,4

161-170

88,8-84,1

29

ТВГ (4; 2; 5; 1,5)

159

89,9

163,3-172

87,6-83,1

30

ТВГ-2,5-13

-

-

174,1-178

82,1-80,3

31

ТВГ-4Р

-

-

158

90,5

32

Универсал (6; 6м; 5; 4; 3)

179

79,8

172-198

83,1-72,2

33

Энергия (6; 4; 3)

186

76,8

174-200

82,2-71,5

34

Тула

177

80,6

178-200

80,3-71,5

35

Шухова-Берлин (А7; А5; А3; А2)

170-183

84,1-78,1

190

75,2

36

БКЗ-75-39ГМ

-

-

166,2

86

37

ТМЗ (3 ўхшаш катталик)

-

-

190-192

75,2-74,4

38

ТМЗ-0,4/8

-

-

170

84

39

ТМЗ 1,0/8

-

-

170

84

40

МЗК (6Г; 1Г)

168-173,1

85,1-82,6

180-183

79,4-78,1

41

МЗК-7АГ

-

-

166

86

42

МЗК 8Г

-

-

166

86

43

ММЗ (0,4/9; 0,8/9)

-

-

173-192

82,7-74,5

44

ММЗ-1Г

-

-

178

80

45

ММ-31/8

-

-

170

84

46

Е-1/9Г; Е-0,4

166

86,1

167,7-175

85,3-81,7

47

КВ-300

-

-

200

71,5

48

КВ-26

-

-

172,3

82,9

49

КВ-ГМ-4,65

-

-

157

91

50

КВ-ГМ-7,56

-

-

157

91

51

КВ-ГМ (10;20;30)

-

-

161-167

88,8-85,6

52

КВ-ГМ-50

-

-

154

92,6

53

КВ-ГМ-100

-

-

154

92,7

54

ПКБ-2,5КБ-1С

-

-

190

75,3

56

ВГД-28/8К

-

-

174,1-190

82,1-75,2

57

ВГД-40/8

-

-

172-190

88,1-75,2

58

ВНИИСТО-К4

-

-

164

87,2

59

КЧ(1;2)

-

-

190,2

75,2

60

Минск-1

-

-

172,8

82,7-79,4

61

Надточия

-

-

178,5-192,6

80,1-74,2

62

Ланкошир

-

-

171-194

83,6-73,7

63

НР-18

-

-

183,6-204

77,8-70,1

64

БГ, БГМ-35/39

-

-

167

85,6

65

ТП-20, ТП-30

-

-

157,8-164,2

90,6-87

66

КРШ

-

-

172-178,1

83,1-80,3

67

КРШ-2-8

-

-

162,5

88

68

КРШ-4-13

-

-

160,8

88,9

69

КРШ-4-13-350

-

-

160,6

89

70

КРШ-6,5-13

-

-

160,6

89

71

КРШ-6,5-13-350

-

-

160,6

89

72

ВГД-4/13 (1/8)

-

-

172-178

83,1-80,3

73

ВНИИСТУ (5)

-

-

180-165

79,4-77,2

74

Гарбе

-

-

169,7-198

84,3-72,2

75

РВД-15/13

-

-

172

83,1

76

ТС-29/20

-

-

169,7

84,3

77

ТС-20

-

-

172,4

83,4

78

ТСС-12

-

-

163,5

87,5

79

ТСС-12/10

-

-

160,2

89,3

Берувчи магистраль

Иккита қувурли ўтказишда иссиқлик йўқотишларининг йиғиндиси
qп + qоДж/(м*с)

qп Дж/(м*с)
Иккита қувурли ўтказишда иссиқлик йўқотишларининг йиғиндиси
qп + qоДж/(м*с)

qп Дж/(м*с)
Иккита қувурли ўтказишда иссиқлик йўқотишларининг йиғиндиси
qп + qоДж/(м*с)
Берувчи магистральҚайтувчи магистральИккита қувурли ўтказишда иссиқлик йўқотишларининг йиғиндиси
qп + qоДж/(м*с)

Конденсат
Ташқи диаметр d, ммqп Дж/м-с),
d ммqо Дж/м-с),
Ташқи диаметр d ммqпДж/м*с)
d ммqоДж/(м*с)
3256,82524,381,270,795,184,7113,7108150,85759,1209,9
(49)(21)(70)(61)(82)(73)(98)(130)(51)(181)
5770,83231,3102,187,0118,3103,2134,5159178,67667,3245,9
(61)(27)(88)(75)(102)(89)(116)(154)(58)(212)
7678,95738,3117,197,4135,7114,8153,1219212,310877,7290,0
(68)(33)(101)(84)(117)(99)(132)(183)(67)(256)
8984,75738,3122,9104,4142,7121,8160,127238,910877,7316,7
(73)(33)(106)(90)(123)(105)(138)(206)(67)(273)
10892,85738,3131,1113,7151,9133,4171,7325263,315993,9357,3
(80)(33)(113)(98)(131)(115)(148)(227)(81)(308)
159111,48947,5158,9134,5182,1157,7205,337728315993,9377,0
(96)(41)(137)(116)(157)(136)(177)(244)(81)(325)
219133,410852,2185,6161,2213,4197,2249,4426301,6219119,7415,9
(115)(45)(160)(139)(184)(170)(215)(260)(98)(358)
273151,910852,2204,1183,3235,4211,1263,3478321,3219113,7435
(131)(45)(176)(158)(203)(182)(227)(277)(98)(375)
325169,310852,2221,5203,0255,2234,3286,5529342,2273127,6469,8
(146)(45)(191)(175)(220)(202)(247)(295)(110)(405)
377183,315963,8247,1218,1281,9251,7315,5630385,1273127,6512,7
(158)(55)(213)(188)(243)(217)(272)(332)(110)(442)
426211,115963,8274,9234,3321,3270,3334,1720417,6325143,8561,4
(182)(55)(237)(202)(277)(233)(288)(360)(124)(484)
478213,421977,7291,1251,7329,4291,1368,9
(184)(67)(251)(217)(284)(251)(318)
529230,821977,7308,5262,1339,9313,2390,9
(199)(67)(266)(226)(293)(270)(337)
630258,727389,3348303,9393,2350,3439,6
(223)(77)(300)(262)(339)(302)(379)
720277,232596,3373,5332,9429,2378,1474,4
(239)(83)(322)(287)(370)(326)(409)