27.07.2022 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3376
yuk yoki yo‘lovchi tashish poyezdlari mazkur Nizomning 3 va 4-bandlarida ko‘rsatilgan oqibatlarsiz harakatdagi tarkibning to‘qnashishi hamda bekatlar va ularning oralig‘ida harakatdagi tarkibning temir yo‘l izidan chiqishi;
manyovrlarda, shaylashda va boshqa qisqa harakatlarda harakatdagi tarkib mazkur Nizomning 3 va 4-bandlarida ko‘rsatilgan oqibatlarsiz boshqa poyezdlar yoki harakatdagi tarkib bilan to‘qnashsa, oqibatda lokomotivlar joriy ta’mir darajasida yoki vagonlarni uzib olgan holda joriy ta’mirlash yoxud harakatdagi tarkibni kapital ta’mirlash darajasida shikastlanishi;
16. Mazkur Nizomning 3, 4, 9 va 10-bandlarida ko‘rsatilgan hodisalar to‘g‘risida ma’lumotlar olinganda darhol O‘zbekiston Respublikasi transport vazirining xizmat tekshiruvi o‘tkazish to‘g‘risidagi buyrug‘i bilan avariya va halokatlarni tekshirish bo‘yicha komissiya (bundan buyon matnda vazirlik komissiyasi deb yuritiladi) tuziladi.
17. Mazkur Nizomning 5, 6, 7-bandlarida ko‘rsatilgan hodisalar sodir bo‘lganda, darhol temir yo‘l transporti subyekti boshlig‘ining buyrug‘i bilan xizmat tekshiruvini o‘tkazish bo‘yicha komissiya (bundan buyon matnda temir yo‘l transporti subyekti komissiyasi deb yuritiladi) tuziladi. Temir yo‘l transporti subyekti komissiyasiga “O‘ztemiryo‘lnazorat” inspeksiyasi, harakatdagi tarkib va yukning mulkdorlari, shu jumladan tashuvchi hamda vazirlik va idoralarning vakillarini taklif qilinadi.
Metropolitenda ushbu Nizomning 11, 12 va 13-bandlarida ko‘rsatilgan harakat va tashishlar xavfsizligi qoidalari buzilishi bilan bog‘liq hodisalar sodir bo‘lganda, darhol “Toshkent metropoliteni” DUK boshlig‘ining buyrug‘i bilan “O‘ztemiryo‘lnazorat” inspeksiyasini hamda vazirlik va idoralarning vakillarini taklif qilgan holda xizmat tekshiruvi o‘tkazish bo‘yicha komissiya (bundan buyon matnda metropoliten komissiyasi deb yuritiladi) tuziladi.
26. Xizmat tekshiruvi natijalariga ko‘ra poyezdlar halokati va avariyalar bo‘yicha mazkur Nizomning 1-ilovasiga muvofiq, ishdagi alohida hodisalar va ishdagi hodisalar bo‘yicha mazkur Nizomning 2-ilovasiga muvofiq shaklda dalolatnoma tuziladi.
28. Vazirlik komissiyasining raisi yoki uning vazifasini bajaruvchi shaxs ushbu Nizomning 3, 4, 9 va 10-bandlari, temir yo‘l transporti subyekti komissiyasi va metropoliten komissiyasining raisi (uning o‘rinbosari) esa ushbu Nizomning 5, 6, 7, 11, 12 va 13-bandlarida ko‘rsatilgan harakat va tashishlar xavfsizligining buzilishi bilan bog‘liq bo‘lgan hodisalarning xizmat tekshiruvini amalga oshirishda uzoq tadqiqotlar, sinovlar, maxsus ekspertizalar o‘tkazish talab etilsa, tekshiruvni o‘tkazish va dastlabki texnik xulosani tuzish muddatini o‘n besh ish kunidan oshmagan muddatga uzaytirishi mumkin.
mazkur Nizomning 3-ilovasiga muvofiq shakldagi jabrlangan shaxslar haqidagi ma’lumotlar va dastlabki tashxislar;
mazkur Nizomning 4 va (yoki) 5-ilovalariga muvofiq shakldagi umumiy foydalanishdagi temir yo‘llar yoki idoralarga yoxud metropolitenga tegishli harakatdagi tarkibning shikastlanganligi (nosozligi) to‘g‘risida dalolatnoma;
mazkur Nizomning 6-ilovasiga muvofiq shakldagi umumiy foydalanishdagi temir yo‘llar yoki idoralarga qarashli shoxobcha temir yo‘llari yoxud metropoliten obyektlarining texnik holati va ishlashi to‘g‘risida dalolatnoma;
33. Poyezdlar halokati yoki avariyalarning har bir hodisasi bo‘yicha temir yo‘l transporti subyekti yoki “Toshkent metropoliteni” DUK tomonidan mazkur Nizomning 7-ilovasiga muvofiq shaklda poyezdlar halokati yoki avariyalarni hisobga olish kartochkasi bir nusxada to‘ldiriladi va saqlanadi.
35. Temir yo‘l transportida yoki metropolitendagi poyezdlar halokati va avariyalar to‘g‘risidagi ma’lumotlar temir yo‘l subyekti yoki “Toshkent metropoliteni” DUK tomonidan mazkur Nizomning 9-ilovasiga muvofiq shaklda O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligiga, ishdagi alohida hodisa, ishdagi hodisalar va boshqa hodisalar to‘g‘risidagi ma’lumotlar esa mazkur Nizomning 10-ilovasiga muvofiq shaklda “O‘ztemiryo‘lnazorat” inspeksiyasiga taqdim etiladi.

7. Yo‘lni ko‘rikdan o‘tkazishda ________________________________________________________

(yo‘l holati va me’yorlardan chekinishlar)

_________________________________________________ aniqlandi.

8. Harakatdagi tarkibning yurish qismini ko‘rikdan o‘tkazishda

________________________________________________________________________________________

(yurish qismining holati, me’yoriy o‘lchami va qo‘yimlardan chekinishlari)

_________________________________________________ aniqlandi.

9. Tirkama va zarbali asboblarni ko‘rikdan o‘tkazishda ___________________________________

__________________________________

(holati, me’yoriy o‘lcham va qo‘yimlardan chekinishlar ko‘rsatilsin)

_________________________________________________ aniqlandi.

10. Yo‘l hamda poyezd ishoralarining joylashishi, ko‘rinishi va holati

_______________________________________________________________________________________

________________________

11. Poyezd mashinistiga bekat navbatchisi tomonidan berilgan ogohlantirish:

___________________________________________________________

(ogohlantirish berilganligi, ogohlantirish turi)

___________________________________________________________

12. Poyezd harakatining belgilangan va amaldagi tezligi:

___________________________________________________________

(amaldagi tezlik qaysi yo‘l bilan aniqlangani ko‘rsatilsin)

___________________________________________________________

13. Poyezd tarkibi tuzilishida yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar: _______________________________

________________________________________________________________________________________

14. Poyezdning tormozlar bilan ta’minlanganlik holati: ______

________________________________________________________________________________________

(avtotormozli o‘qlar soni, poyezd uzilgan holda quyruq va bosh qismlari uchun

alohida ko‘rsatiladigan tonnalarda o‘lchanadigan jamlanma tormoz bosimi,

va qo‘lda ishga tushirilganda belgilangan yoki amaldagi tormoz bosimi)

15. Poyezd tarkibida amaldagi tormoz o‘qlarining joylashish sxemasi (ilova qil�nadi).

16. Avtotormozlarning aniqlangan nosozliklari: _______________________________________

________________________________________________________________________________________

17. Lokomotiv (elektropoyezd) va vagonlardagi tormoz kolodkalarning holati:

___________________________________________________________

(tormoz kolodkalarining turi, qiziganlik va g‘ildirak bandajlariga taqalish darajasi)

18. Avtotormoz yenglari va chekka kranlarning harakat va tashishlar xavfsizligi buzilishi joyidagi holati:

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

19. Lokomotiv (elektropoyezd) avtotormozlaridan qo‘llanilganligi: ___-__________________________

_______________________________________________________________________________________________

20. Lokomotiv (elektropoyezd) bosh rezervuaridagi havo bosimi: ________kg/sm2.

21. Avtotormozlarning sinovdan o‘tkazilgan�igi: _____________

________________________________________________________________________________________

(qachon, qayerda, kim tomonidan va qanday sinovdan o‘tkazilgan)

22. Lokomotivda (elektropoyezd) boshqaruv dastagi, revers, mashinist krani va mashinistning yordamchi tormozining holati

___________________________________________________________________________________________________________________________

23. Mashinist tomonidan poyezdni to‘xtatish uchun ko‘rilgan choralar: _______________________

___________________________________________________________

(mashinistning harakatlari ketma-ketligi, harakat va tashishlar xavfsizligi buzilishi joyigacha tormozlash boshlangan masofa)

___________________________________________________________

24. Harakat va tashishlar xavfsizligi buzilishida ahamiyatli bo‘lgan lokomotivdagi (elektropoyezd) nosozliklar:

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

25. Mashinistga berilgan ishoralar: _______________________

___________________________________________________________

(qachon va kim tomonidan)

___________________________________________________________

26. Harakat va tashishlar xavfsizligi buzilishi sabablarini aniqlashga ahamiyatli bo‘lgan qo‘shimcha ma’lumotlar:

______________________________________________________________________________________________________________________

27. Komissiya kelguniga qadar harakat va tashishlar xavfsizligi buzilishi oqibatida shikastlanishlarni bartaraf etish holatlari:

___________________________________________________________

(qaysi xodim va uning harakatlari)

___________________________________________________________

28. Tiklash poyezdi kelgunga qadar harakatni tiklash bo‘yicha ko‘rilgan choralar: _______________

_________________________________________________________________________________________

29. Jabrlanganlarga ko‘rsatilgan yordam: ___________________

___________________________________________________________

(kim tomonidan, qachon va qanday yordam ko‘rsatilgan)

__________________________________________________________

Ushbu dalolatnoma 20 ___ yil “___” _____________ kuni ______________________________ da

(bekat, bekat oralig‘i)

__________________________________________________________________________________ (komissiya a’zolarining F.I.O.)
_______________________________________________________________ lar tomonidan tuzildi.
20___ yil “___” ___________ kuni, soat _____ da _______________________________________
__________________________________________________________________________________
(bekat, bekat oralig‘i, km)
__________________________________________________________________________________ (hodisa turi va jihatlarining qisqacha tavsifi)
Kunning vaqti va ob-havo sharoitlari: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________ (kunning vaqti,ob-havo holati (havo harorati, ochiq, tuman, qor, bo‘ron, yomg‘ir, yaxvonlik, shamol), ko‘rinish darajasi)
Harakat va tashishlar xavfsizligi buzilishi keltirib chiqargan oqibatlar: ____________________
________________________________________________________________________________
(harakatdagi tarkib, temir yo‘lning shikastlanishi, harakatning to‘xtalishi va manyovr ishining buzilishi)
Izoh: dalolatnomaga harakatdagi tarkib va temir yo‘lning shikastlanish darajasi haqidagi tegishli hujjatlar ilova qilinadi.
Temir yo‘lda (metropoliten) tashishlar xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan normativ-texnik hujjatlar buzilishiga yo‘l qo‘ygan temir yo‘l xodimlari to‘g‘risida ma’lumotlar:
__________________________________________________________________________________(transportda va egallab turgan lavozimidagi ish staji, ishda bo‘lish va dam olish vaqti, muqaddam intizomiy jazo chorasi qo‘llanilganligi)
Harakat xavfsizligi buzilishi sabablari to‘g‘risida xulosa:
__________________________________________________________________________________
(yuk va yo‘lovchilar tashish xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarning buzilgan bandlari)
Komissiya a’zolari:

___________________(lavozimi, F.I.O.)

___________________(imzo)

___________________(lavozimi, F.I.O.)

___________________(imzo)

___________________(lavozimi, F.I.O.)

___________________(imzo)

Vagon (lar) shikastlanganligi to‘g‘risida

DALOLATNOMA

20__ yil “___” __________

____________________________
(dalolatnoma tuzish joyi)

Ushbu dalolatnoma 20 ___ yil “___” _________ kuni, soat ______

__________________________ da ro‘yxatga olingan, ______ yilda
(ro‘yxatga olingan joy)
ishlab chiqarilgan, oxirgi marotaba ______________________________________________________

(joriy, depo, zavod)

rejaviy ta’mirdan ______________ da _____ yil “___” ________ da
(ta’mirlangan joy)

o‘tkazilganda _____________ -sonli vagon ________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(temir yo‘llaridan (metropolitendan) texnik foydalanish, manyovr ishlari, yuk ortish va mahkamlash qoidalari va boshqalar)
buzilishi oqibatida _________________________________________
_________________________________________________________________________________
aybi bilan
(temir yo‘l transporti subyekti yoki metropoliten)
___________________________________________________________________________________
___________________________da
(yo‘l, poyezd, shoxobcha yo‘li va boshqa)
shikastlanganligi to‘g‘risida tuzildi.

T/r

Shikastlangan vagonlar turi va raqami

Shikastlangan detallar soni

Shikastlangan detallar qiymati

1.

2.

...

Qo‘shimcha ma’lumotlar: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Shikastlangan vagonni ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________ talab etiladi
(talab etilayotgan ta’mir yoki hisobdan chiqarish)
Komissiya a’zolari:

______________________________________ (lavozimi, F.I.O.)

_______________
(imzo)

______________________________________ (lavozimi, F.I.O.)

_______________
(imzo)

______________________________________ (lavozimi, F.I.O.)

_______________
(imzo)

Lokomotivning (elektropoyezd) shikastlanganligi (nosozligi) to‘g‘risida

DALOLATNOMA

20__ yil “___” __________

_______________________

(dalolatnoma tuzish joyi)

Ushbu dalolatnoma ____________ rusumli, __________ raqamli, _______________ seksiya raqamli lokomotiv (elektropoyezd) bo‘yicha 20___ yil “___” ___________ kuni soat _______ da harakat va tashishlar xavfsizligi buzilishi sodir bo‘lganligi to‘g‘risida tuzildi.

Lokomotiv (elektropoyezd) _______________________________________________________________ deposida ro‘yxatga olingan.

(ro‘yxatga olingan depo nomi)

Lokomotiv (elektropoyezd) mashinisti _________________________________________________________________________________.

(F.I.O.)

Shikastlangan uskunaning nomi ____________________________ ___________________________________________________________

Shikastlangan uskunaning chizmasi raqami _________________

Ishlab chiqaruvchi zavod: _________________________________

Shikastlangan uskunaning qismlarga ajratilib oxirgi ta’mirlanganligi to‘g‘risida ma’lumotlar:

Ma’lumotlar

Ta’mirlash darajasi

kapital KT-2

kapital KT-1

ko‘tarma JT-3

katta davriy JT-2

kichik davriy

texnik xizmat ko‘rsatish TX-2, TX-3, TX-4

Ta’mirlangan sana

Ta’mirlash punkti

Ta’mirlangan vaqtdan keyin bosib o‘tilgan yo‘l (km)

Harakat va tashishlar xavfsizligi buzilishi oqibatida shikastlanganlik haqidagi ma’lumotlar:

_______________________________________________________________________________________

(sodir bo‘lgan sharoit, oqibatlari tavsifi, uskunaning pasport ma’lumotlari va tuzilmaviy o‘ziga xosliklari)

Uskunaning shikastlanish sabablari to‘g‘risida texnik xulosa:_____________________________

_________________________________________________________________________________________

Shikastlanishlarning oldini olish va bartaraf etish bo‘yicha choralar:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(uskunani almashtirish, payvandlash yo‘li bilan ta’mirlash, yangi o‘rnatilgan uskunaning o‘lchamlari, tirqishlarning o‘lchamlari)

Komissiya a’zolari:

___________________________________

(lavozimi, F.I.O.)

_________________

(imzo)

___________________________________

(lavozimi, F.I.O.)

_________________

(imzo)

___________________________________

(lavozimi, F.I.O.)

_________________

(imzo)

(temir yo‘lga egalik qiluvchining nomi)

Harakat va tashishlar xavfsizligi buzilishi turlari

Yanvar

Fevral

Mart

Aprel

May

Iyun

Iyul

Avgust

Sentyabr

Oktyabr

Noyabr

Dekabr

20__ yilning o‘tgan ___ oyi davomida jami

Poyezdlar halokati

Temir yo‘l transportida

Harakatdagi tarkibning to‘qnashuvi, bekatlar va ularning oralig‘ida, ta’mirlash, epikirovka punktlarida, korxona va tashkilotlarda poyezdlarni tuzish yoki ularni shaylash, manyovr va boshqa harakatlar jarayonida harakatdagi tarkibning temir yo‘l izidan chiqishi natijasida yong‘in, portlash sodir bo‘lishi hamda ularning yaroqsiz holga kelishi, shuningdek temir yo‘l platformalarida, bekatlarida va temir yo‘l yoqasi yaqinida joylashgan binolarda bo‘lgan insonlarni halok bo‘lishi va (yoki) og‘ir tan jarohat olishi yoxud halokat joyiga tutash hududlarni tashilayotgan o‘ta zaharli moddalar bilan zararlanishi oqibatida:

bir va undan ortiq insonning halok bo‘lishi;

besh va undan ortiq kishining (insonning) sog‘lig‘iga jiddiy shikast yetishi;

favqulodda vaziyatlarda o‘n va undan ortiq kishining (insonning) jarohatlanishi;

harakatdagi tarkibni hisobdan chiqarish darajasida shikastlanishi;

yuz va undan ortiq insonning hayot faoliyati sharoitlari buzilishi.

Metropolitenda

Poyezdlarning boshqa poyezdlar yoki harakatdagi tarkib bilan to‘qnashuvi, bekatlar va ularning oralig‘idagi asosiy yo‘llarda poyezdlarning harakatdagi tarkibini temir yo‘l izidan chiqishi natijasida:

insonlar halok bo‘lishi va (yoki) og‘ir tan jarohati olishi;

harakatdagi tarkibning inventar parkidan chiqarish darajasida shikastlanishi;

bekatlar oralig‘ida besh soat yoki undan ortiq vaqt davomida poyezdlar harakati to‘liq to‘xtashi.

Avariyalar

Temir yo‘l transportida

Harakatdagi tarkibning to‘qnashuvi, bekatlar va ularning oralig‘ida, ta’mirlash-shaylash punktlarida, korxona va tashkilotlarda poyezdlarni tuzish yoki ularni shaylash, manyovr va boshqa harakatlarni amalga oshirish jarayonida temir yo‘l izidan chiqishi oqibatida harakatdagi tarkibda yong‘in, portlash sodir bo‘lishi va ularning nosoz holga kelishi hamda mazkur Nizomning 3-bandida ko‘rsatilgan oqibatlarga ega bo‘lmagan holatlar natijasida:

besh kishidan kam bo‘lgan insonlarning sog‘ligiga jiddiy shikast yetishi;

favqulodda vaziyatlarda o‘n kishidan kam bo‘lgan insonlar jarohatlanishi;

yuz kishidan kam bo‘lgan insonlarning hayot faoliyati sharoitlari buzilishi;

harakatdagi tarkibning holatini tiklash uchun mukammal (kapital) ta’mirlash darajasida shikastlanishi.

Metropolitenda

Poyezdlarning boshqa poyezdlar yoki harakatdagi tarkib bilan to‘qnashuvi, bekatlar va bekatlar oralig‘idagi asosiy yo‘llarda poyezdlar yoki harakatdagi tarkibni temir yo‘l izidan chiqishi hamda mazkur Nizomning 9-bandida ko‘rsatilgan oqibatlarga ega bo‘lmagan holatlar;

Manyovr va boshqa harakatlarni amalga oshirish jarayonida harakatdagi tarkib to‘qnashuvi va temir yo‘l izidan chiqishi oqibatida insonlar halok bo‘lishi va (yoki) og‘ir tan jarohati olishi, harakatdagi tarkibning inventar ro‘yxatidan chiqarish darajasida shikastlanishi hamda bekatlar oralig‘ida besh soat yoki undan ortiq vaqt davomida poyezdlar harakati to‘liq to‘xtashi;

Harakat xavfsizligi qoidalariga rioya qilinmaganligi sababli yuzaga kelgan xavfli texnogen tusdagi vaziyatlar (yong‘in, suv toshqini, inshootlar va qurilmalarning nosozligi) oqibatida bekatlar oralig‘ida besh soat yoki undan ortiq vaqt davomida poyezdlar harakati to‘liq to‘xtashi.

Harakat va tashishlar xavfsizligi buzilishlarining umumiy soni

Shundan

poyezdlar halokati

avariyalar

(temir yo‘lga egalik qiluvchining nomi)

Harakat xavfsizligi buzilishi turlari

Yanvar

Fevral

Mart

Aprel

May

Iyun

Iyul

Avgust

Sentyabr

Oktyabr

Noyabr

Dekabr

20__ yilning o‘tgan ___ oyi davomida jami

Ishdagi alohida hodisalar

Temir yo‘l transportida

Yuk yoki yo‘lovchi tashish poyezdlari mazkur Nizomning 3 va 4-bandlarida ko‘rsatilgan oqibatlarsiz harakatdagi tarkibning to‘qnashishi hamda bekatlar va ularning oralig‘ida harakatdagi tarkibning temir yo‘l izidan chiqishi

Poyezdni band yo‘lga qabul qilish

Poyezdni band bo‘lgan bekatlar oralig‘iga jo‘natish

Poyezdni tayyor bo‘lmagan yo‘nalish bo‘yicha jo‘natish

poyezdni tayyor bo‘lmagan yo‘nalish bo‘yicha qabul qilish

Poyezdni taqiqlovchi ishoradan o‘tib ketishi

Poyezd yoki harakatdagi tarkib ostida stryelkali o‘tkazgichni o‘tkazish

Temir yo‘lning harakatdagi tarkibi poyezdni qabul qilish, jo‘natish yo‘nalishiga yoki bekat oralig‘iga ketib qolishi

Harakat davomida yukning qulashi (sochilib yoki buzilib ketishi)

G‘ildirak juftligi o‘qi, o‘q bo‘yni hamda g‘ildirak sinishi

Vagon aravachasining yon rama yoki ressor ust balkasi sinishi

Harakatdagi tarkibning o‘rta balkasi uzilishi

Texnik nosozliklar sababli, harakatlanish yo‘lidagi yo‘lovchi poyezdidan vagonning uzib qoldirilishi

Poyezdning oxirgi kranlari berk holatda jo‘natilishi

Yo‘lovchilar tashish poyezdida lokomotiv buzilishi oqibatida yordamchi lokomotivning talab qilinishi

Harakatlanish yo‘lida ish jarayoni vaqtida poyezdlar harakati uchun xavfli bo‘lgan joylar ishoralar bilan to‘silmasa yoxud xavfli joylarda poyezd harakatlanish tezligini kamaytirish yoki to‘xtash zarurligi to‘g‘risida poyezd mashinistiga ogohlantirish berilmasligi

Pol usti svetoforida taqiqlovchi ishora o‘rniga ruxsat ishorasi yanglish paydo bo‘lishi yoki sekinlashish (to‘xtash) ishorasi o‘rniga ruxsat ishorasi paydo bo‘lishi

Poyezdlar harakati xavfsizligiga mas’ul bo‘lgan temir yo‘l xodimlarining aybi bilan poyezdning avtotransport vositasi yoki boshqa o‘ziyurar mashina bilan to‘qnashishi

Bekatda taqiqlovchi ishoradan o‘tib ketish holatini yuzaga keltirgan ruxsat ishorasi taqiqlovchi ishoraga almashib qolishi

Harakatdagi tarkib ostida rels sinishi

Infratuzilma inshootlarining konstruksiyalari yaxlitligi buzilishi oqibatida bekatlar oralig‘idagi temir yo‘llarning aqalli bittasida bir soat yoki undan ortiq vaqt davomida poyezdlar harakati to‘liq to‘xtashi

Harakatdagi tarkibning texnik nosozligi tufayli yo‘lovchi poyezdini jo‘natish bekatlaridan jo‘natilishi bekor qilinishi yoki bekatlar oralig‘i yoxud oraliq bekatlarida yo‘lovchilar poyezddan tushirilishi

Metropolitenda

Poyezdni tayyor bo‘lmagan yo‘nalish bo‘yicha jo‘natish

Poyezdni tayyor bo‘lmagan yo‘nalish bo‘yicha qabul qilish

Poyezd yoki harakatdagi tarkib ostidan stryelkali o‘tkazgichni o‘tkazish

Poyezdni taqiqlovchi ishoradan o‘tib ketishi

Harakatdagi tarkibni ruxsat etilmasdan ortga harakatlanishi

Poyezddagi maxsus ulagich uskunalarning o‘z-o‘zidan ajralib ketishi

Ish jarayoni vaqtida poyezdlar harakati uchun xavfli bo‘lgan joylarning ishoralar bilan to‘silmasligi

Svetofor ishorasi, avtomatlashgan lokomotiv signali ko‘rsatkichi yoki poyezd kompyuteri monitorida taqiqlovchi ishora o‘rniga ruxsat ishorasi yanglish paydo bo‘lishi

Harakatdagi tarkibning ruxsat etilmagan (o‘z-o‘zidan yoki ta’sir kuchi ostida) harakatlanishi

Harakatdagi tarkib to‘siq va berk tayanchlarga urilishi

Stryelkali o‘tkazgich kesilishi

Poyezdning g‘ildirak juftligi siqilib qolishi

Harakatdagi tarkib detallarining temir yo‘l iziga tushib qolishi

Harakatdagi tarkib gabariti va uning qurilmalar va inshootlarga yaqinlashish gabaritlari buzilishi

Harakatdagi tarkib, temir yo‘l, kontakt relsi, elektr ta’minot, signallashtirish, markazlashtirish va blakirovkalash (SMB) qurilmalari, aloqa, tunnel inshootlari, elektromexanika va boshqa qurilmalarining nosozligi, shuningdek xizmat ko‘rsatuvchi xodimlarning noto‘g‘ri harakatlari sababli yuzaga kelgan xavfli texnogen tusdagi vaziyatlar (yong‘in va suv toshqini) oqibatida bekatlar oralig‘ining bir yo‘lida 30 daqiqa yoki undan ortiq vaqt davomida poyezdlar harakatining to‘xtashi

Harakat xavfsizligini ta’minlovchi uskunalarni, shuningdek tezlikni avtomatik holda tartibga soluvchi avtomatik lokomotiv signalizatsiyasini (ALS-ARS) o‘z-o‘zidan o‘chishi

Bekatdagi platformaning qarama-qarshi tomonidan poyezdning suriladigan eshiklari ochilishi

Yo‘lovchi platformasidan tashqarida poyezdning suriladigan eshiklari ochilishi

Harakatdagi tarkibni joylashtirishda yoki texnik nosozliklar sababli uni mahkamlashning imkoniyati bo‘lmaganda tormozlash vositalari (to‘xtab turish va tormoz boshmoqlari) bilan mahkamlanmasligi

Poyezd yoki harakatdagi tarki� ostida rels sinishi

Ishdagi hodisalar

Temir yo‘l transportida

Buksa qizib ketishi yoki boshqa texnik nosozliklar sababli harakatlanayotgan yuk tashish poyezdidan vagonning uzib qoldirilishi

Poyezddagi maxsus ulagich uskunalarning o‘z-o‘zidan ajralib ketishi

Stryelkali o‘tkazgich kesilishi

Yuk ortish qoidalarini harakat va tashishlar xavfsizligiga tahdid solish darajasida buzilishi oqibatida oraliq bekatda poyezddan vagonning uzib qoldirilishi

Harakatdagi tarkibning maxsus ulagich uskunalarining sinib uzilishi

Harakatdagi tarkib detallarining yo‘lga tushib qolishi

Manyovrlarda, shaylashda va boshqa qisqa harakatlarda harakatdagi tarkibning mazkur Nizomning 3 va 4-bandlarida ko‘rsatilgan oqibatlarsiz izdan chiqishi

Manyovrlarda, shaylashda va boshqa qisqa harakatlarda harakatdagi tarkib mazkur Nizomning 3 va 4-bandlarida ko‘rsatilgan oqibatlarsiz boshqa poyezdlar yoki harakatdagi tarkib bilan to‘qnashsa, oqibatda lokomotivlar joriy ta’mir darajasida yoki vagonlarni uzib olgan holda joriy ta’mirlash yoxud harakatdagi tarkibni kapital ta’mirlash darajasida shikastlanishi

Harakatdagi tarkibning qurilma, mexanizmlar, jihozlar va begona predmetlar ustiga yurib kelib urilishi

Bekatlar oralig‘i yo‘llarining birida yoki bekatda harakat grafigida belgilangan vaqtdan yo‘lovchilar tashish poyezdining bir soatdan ko‘proq, boshqa poyezdlarning esa, uch soatdan ko‘proq ushlanib qolishiga sabab bo‘luvchi yo‘l, harakatdagi tarkib, signallashtirish va aloqa qurilmalarining hamda boshqa texnik vositalarning nosozliklari yuzaga kelishi

Bekatlar oralig‘i yo‘llarining birida yoki bekatda harakat grafigida belgilangan vaqtdan yo‘lovchilar tashish poyezdining ikki soatdan ko‘proq, boshqa poyezdlarning esa, uch soatdan ko‘proq ushlanib qolishiga sabab bo‘luvchi elektr tarmog‘i va ta’minoti qurilmalarining nosozliklari yuzaga kelishi

Metropolitenda

Tunnellar va estakadalarda harakatdagi tarkib kelib urilishi mumkin bo‘lgan uskunalar, moslamalar va boshqa ashyolarni tungi ishlardan so‘ng mahkamlamasdan qoldirish

Yo‘lovchilarni vagondan bekatda tushirmaslik

Yo‘lovchilarni vagonlardan (vagonlarga) tushirmasdan (chiqarmasdan) “Birinchi (bosh) vagon to‘xtash joyi” ogohlantiruvchi belgisidan harakatdagi tarkibning o‘tib ketishi

Harakatdagi tarkibning nosozligi sababli bekatda yo‘lovchilarni vagonlardan tushirishni amalga oshirilishi

Xo‘jalik poyezdiga yordamchi poyezd tayinlanishi va unga ulanishi

Nosozlik (noto‘g‘ri harakat) sababli svetoforning ruxsat etuvchi ishorasi to‘satdan taqiqlovchi ishorasiga o‘tib qolishi

Yo‘lovchi poyezdlarining harakatlanishi paytida tezlikni avtomatik holda tartibga soluvchi avtomatik lokomotiv signalizatsiyasi (ALS-ARS) signal chastotalari uzatilishini ruxsatsiz to‘xtatilishi

Dispetcherlik aloqa turlari va poyezd radioaloqasining bir soatdan ortiq vaqt davomida nosozligi

Metropoliten xodimlari aybi bilan poyezdlar harakat jadvali buzilishi bilan bog‘liq boshqa barcha qoidabuzarliklar oqibatida bir va undan ortiq poyezdlar harakatining bekor qilinishi

Xo‘jalik poyezdlari foydalangan holda xo‘jalik ishlarini bajarish uchun berilgan talabnoma metropolitenning soha bo‘yicha xo‘jaliklari tomonidan bajarilmasligi

Harakat xavfsizligi buzilishlarining umumiy soni

Shundan

ishdagi alohida hodisalar

ishdagi hodisalar