10.05.2021 йилдаги 294-сон
7. Вазирлар Маҳкамаси келиб тушган ҳужжатларни ўн кунлик муддатда Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлигининг хулосаси ва Низомнинг 5-бандида кўрсатилган ҳужжатлар асосида кўриб чиқади ҳамда кўриб чиқиш натижаларини Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги ва тегишли маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларига юборади.
13. Ёшлар саноат зоналарида жойлаштириш учун инвестиция лойиҳалари шаҳар ва туман ҳокимлари раҳбарлигидаги ушбу Низомга 2-иловага мувофиқ намунавий таркибда шакллантириладиган Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонасида жойлаштириш учун инвестиция лойиҳаларини танлаб олиш бўйича ишчи гуруҳларнинг (кейинги ўринларда — ишчи гуруҳлар) қарорларига асосан амалга оширилади.
мазкур Низомга 3-иловада келтирилган шаклга мувофиқ инвестиция буюртманомаси;

Масъул орган

Тадбирлар

Кўриб чиқиш муддати

I. Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонасида инвестиция лойиҳаларини жойлаштириш

Ёш тадбиркорлик субъекти

Инвестиция лойиҳасига доир таклифларини ишлаб чиқади.

Реал вақт режимида

Лойиҳалар фабрикаси

Ёш тадбиркорлик субъектининг лойиҳа-таклифлари асосида лойиҳа бизнес-режасини ишлаб чиқишда амалий ёрдам кўрсатади.

10 календарь куни ичида

Шаҳар ва туман ҳокимликлари

(ишчи гуруҳлар)

Инвестиция лойиҳаларини ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонасида жойлаштириш бўйича ижобий ёки рад этиши тўғрисида қарор қабул қилади.

Бунда, рад этилган лойиҳалар бўйича рад этиш сабаблари тўғрисида ёзма равишда аниқ жавоб беради.

10 календарь куни ичида

Ёш тадбиркорлик субъекти

Ишчи гуруҳнинг рад этиш сабаблари баён этилган жавобида кўрсатиб ўтилган камчиликларни бартараф этган ҳолда инвестиция лойиҳасини янада пухта ишлаб чиқади ва Ишчи гуруҳ муҳокамасига такроран тақдим этади.

Реал вақт режимида

II. Ишлаб чиқариш биноларини лизинг ва ижара асосида ажратиб бериш тартиби

Ёш тадбиркорлик субъекти

Ишлаб чиқариш биноларини лизингга ёки ижарага олиш бўйича масъул тижорат банкига мурожаат қилади.

Реал вақт режимида

Тижорат банки

Ёш тадбиркорлик субъектига миллий валютада йиллик ўсими (фойдаси) 14 фоиз миқдорида белгиланган ҳолда ишлаб чиқариш биноларини 7 йилга лизингга ажратиш бўйича ёш тадбиркор билан шартнома имзолайди.

10 календарь куни ичида

III. Ёш тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш жамғармаси ҳисобидан молиялаштириш

Ёш тадбиркорлик субъекти

Инвестиция лойиҳасини амалга ошириш мақсадида тегишли тижорат банкига мурожаат қилади ва белгиланган ҳужжатлар тўпламини тақдим этади.

Реал вақт режимида

Тижорат банки

Жамғармадан молиявий ресурслар олиш учун Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги билан қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда бош келишув тузади ва маблағ ажратиш бўйича буюртманома киритади.

Ёш тадбиркорлик субъекти аризаси қабул қилингандан кейин

Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги

Тижорат банкларига молиявий ресурслар тақдим этиш Жамғармадаги мавжуд маблағлар доирасида, миллий валютада 10 фоиз ставкада, хорижий валютада 2 фоиз ставкада амалга оширилади.

10 банк иш куни ичида

Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги

Тижорат банклари томонидан киритилган буюртманомани кўриб чиқади ва кўриб чиқиш якуни бўйича қабул қилинган қарор тўғрисида тижорат банкига билдиришнома юборади.

Билдиришномада молиявий ресурслар (тўлиқ ёки қисман) ажратилиши ёки рад этилиши сабаблари кўрсатилади.

10 банк иш куни ичида

Тижорат банки

Тижорат банки молиявий ресурс ажратилиши кўрсатилган билдиришномани олган кундан бошлаб, белгиланган тартибда ёш тадбиркорлик субъекти билан ҳужжатларни расмийлаштиради.

Молиявий ресурс ажратилиши рад этилган ҳолларда бу тўғрисида буюртманома берган ёш ташаббускорга маълум қилади.

3 банк иш куни ичида

Ёш тадбиркорлик субъекти

Молиявий ресурс ажратилиши рад этилганда «лойиҳалар фабрикаси» билан биргаликда мавжуд камчиликларни бартараф этган ҳолда инвестиция лойиҳасини янада пухта ишлаб чиқади ва тегишли тижорат банкига такроран тақдим этади.

Реал вақт режимида

Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлигининг ҳудудий бошқармалари

Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зоналарини ташкил этиш, уларда инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш ҳамда Ёш тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш жамғармаси маблағларидан самарали фойдаланиш бўйича амалга оширилган чора-тадбирларнинг натижадорлигини мувофиқлаштириб боради.

Ҳар ойда

__________ шаҳар (туман)
ҳокимлигига

«______________________» ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонасида жойлашган инвестиция лойиҳасини амалга ошириш учун

ИНВЕСТИЦИЯ БУЮРТМАНОМАСИ

1. Талабгор ҳақида маълумот:

Ёш тадбиркорлик субъектининг номи

Талабгор ҳақида маълумотлар, шу жумладан давлат рўйхатидан ўтган санаси ва жойи, таъсисчиси(лари) ва бошқалар

Юридик шахснинг ташкилий-ҳуқуқий шакли, устав капиталида таъсисчилар улушларининг тақсимланиши ва улушлар шакли

Талабгор ташкилот жойлашган ери (почта манзили)

2. Инвестиция лойиҳаси ҳақида маълумотлар:

Инвестиция лойиҳасининг номи

Инвестиция лойиҳасининг тавсифи и мақсади, шу жумладан режалаштирилаётган йиллик маҳсулот ишлаб чиқариш қуввати

Ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг номи, мақсади ва асосий хусусиятлари

Маҳсулот ишлаб чиқаришнинг ўртача йиллик ҳажми, шу жумладан экспорт қилиш ва ички бозор учун мўлжалланган ҳажмлар (жисмоний ва қиймат ифодасида)

Хом ашё, материаллар ва бутловчи қисмларнинг асосий турлари (маҳаллий ва импорт), уларнинг тайёр маҳсулотдаги улуши (% да)

Хом ашё, материаллар ва бутловчи қисмларга бўлган йиллик эҳтиёж (сўмда ёки АҚШ доллари экв.), шу жумладан маҳаллий ва импорт.

Маҳсулот стандартлари — O`zDst, ISO 9001 ва ISO 14001 ва бошқалар.

Ишлаб чиқариш ишга тушган сана

Ташкил этиладиган янги иш ўринларининг сони, шу жумладан маҳаллий ишчилар сони

3. Зарур майдон ва инфратузилма ҳақидаги маълумот:

Талаб этиладиган майдон (га)

Талаб этиладиган ишлаб чиқариш майдони (кв. метр)

Электр энергиясига бўлган эҳтиёж (бир йилда кВт/соат), белгиланаётган қувват (кВт ёки МВт)

Табиий газга бўлган эҳтиёж (бир йилда куб. метр), босим (атм.)

Ичимлик ва техник сувига (йилига куб. метр) ҳамда канализацияга бўлган эҳтиёж

Мавжуд ташламалар, шу жумладан газлар (номи) кг йилига ёки соатига, қаттиқ чиқиндилар (номи) т/ойига, суюқ чиқиндилар (номи) т/ойига ва бошқалар.

4. Лойиҳанинг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари:

Инвестиция лойиҳасининг қиймати (сўмда ёки АҚШ доллари экв.)

Молиялаштириш манбалари (тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, таъсисчиларнинг маблағлари, тижорат банкларининг кредитлари)

Машина ва ускуналарнинг қиймати (сўмда ёки АҚШ доллари экв.), шу жумладан маҳаллий ва импорт

Қурилиш-монтаж ишлари қиймати (сўмда ёки АҚШ доллари экв.)

Айланма капиталнинг суммаси (сўмда ёки АҚШ доллари экв.)

Инвестициялар киритиш жадвали ва шакли

Лойиҳанинг қоплаш муддати (бизнес-режага мувофиқ)

Раҳбар

______________

(имзо)

_________________________

(Ф.И.О.)

16. Вазирлик томонидан тижорат банкларидан мазкур Низомнинг 8 ва 10-бандларида кўрсатилган ҳужжатлардан ташқари бошқа ҳужжатлар талаб этилишига йўл қўйилмайди.
мазкур Низомнинг 8 ва 10-бандларида назарда тутилган шартлардан бири ёки уларнинг бажармаслиги;
тижорат банки томонидан тақдим этилган буюртманомада мазкур Низомнинг 13-бандида белгиланган тартибда ўрганишлар натижасида ишончсиз ва нотўғри маълумотларнинг мавжудлиги ёки маълумотлар бузиб кўрсатилганлиги.
23. Мазкур Низомнинг 22-бандида кўрсатилган ҳолатлар ва асослардан кўра бошқа сабабларга кўра молиявий ресурслар тақдим этиш рад этишига йўл қўйилмайди.

1.

Тижорат банк реквизитлари

СТИР:

Банк номи:

Жойлашган ери (почта манзили):

Алоҳида махсус ҳ/в (молиявий ресурсни ўтказиш учун):

МФО:

Бошқарувчи:

Ишончнома:

Бошқарувчи телефон рақами:

Масъул ходим телефон рақами:

2.

Ёш тадбиркорлик субъектининг реквизитлари

СТИР:

Мижоз номи:

Манзил:

Ҳ/в (миллий ва хорижий):

МФО:

ИФУТ:

Раҳбар (Ф.И.О):

Раҳбар телефон рақами:

3.

Банк олдидаги муддати ўтган кредит қарздорлиги миқдори (буюртманома тақдим этилган санага)

(Муддати ўтган кредит қарздорлиги мавжуд эмас ёки ____(млн. сўм ёки минг АҚШ доллари) миқдорида муддати ўтган кредит қарздорлиги мавжуд деб кўрсатилади

4.

Бюджет олдидаги мажбурий тўловлар бўйича муддати ўтган қарздорлик

(Мавжуд эмас ёки бюджет олдида ____млн. сўм миқдорида муддати ўтган қарздорлик мавжудлиги кўрсатилади)

5.

Қарз олувчи ташаббускор-ташкилотда Жамғарма томонидан тақдим этилган молиявий ресурслар ҳисобидан

(Мавжуд эмас ёки мавжуд, ____млн. сўм, қайтариш муддати __ йил ______ ойи, икки ҳолатидан бири кўрсатилади)

6.

Жамғармадан сўралаётган молиявий ресурслари миқдори

____ АҚШ доллари

7.

Маблағлар олиш учун тақдим этилаётган таъминот тури ва қиймати (банк томонидан қабул қилинадиган қиймат бўйича)

(кўчмас мулклар — ____ млн. сўм, автотранспорт воситалари — ___ млн. сўм, хорижий банк кафолати — ____ минг АҚШ доллари, банк аккредитиви — ____ минг АҚШ доллари, суғурта полиси — ___ млн. сўм — тегишлилари кўрсатилади)

8.

1) Молиялаштириш тури

2) Банк фоиз ставкаси

1) Инвестиция кредити, айланма маблағ учун кредит

2) _______

9.

Молиялаштириш бўйича маблағларни қайтариш муддати

(ойлар сони кўрсатилади)

10.

Маблағлардан фойдаланиш мақсади

Импорт ўрнини босувчи, экспортга йўналтирилган саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва банд бўлмаган ёшларни иш билан таъминлаш