30.06.1997 йилдаги 330-сон
ONLINE TRANSLATE
Ҳужжат кучини йўқотган 01.07.2012
 LexUZ шарҳи
Фуқаролик ҳолатлари далолатномаларини ёзиш (ФҲДЁ) органлари томонидан аҳолига бериладиган гербли гувоҳномалар шакли ва мазмунини «Давлат тили ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқлаштириш ҳамда ФҲДЁ органларини гербли гувоҳномалар билан таъминлашни тартибга солиш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.

Ўзбекистон Республикаси
ГЕРБИ

ТУҒИЛГАНЛИК ҲАҚИДА ГУВОҲНОМА

Фуқаро______________________________

Отаси ______________________________

(фамилияси)

(фамилияси)

____________________________________

____________________________________

(исми, отасининг исми)

(исми, отасининг исми)

______йил________ ойининг_____ кунида

миллати _____________________________

____________________________________

Онаси ______________________________

(фамилияси)

______________________________туғилди

____________________________________

(рақам ва сўз билан)

(исми, отасининг исми)

Туғилган жойи: ____________Республикаси

миллати _____________________________

______________________________вилояти

Қайд этиш жойи_______________________

(ФҲДЁ органининг номи)

______________________________тумани

____________________________________

_______________шаҳри, шаҳарчаси, қишлоғи

Берилган вақти____йил «___» ____________

Бу ҳақда ___йил ______ойининг____ кунида

__- сон билан далолатнома ёзуви қайд этилди.

Фуқаролик ҳолати далолатномаларини
ёзиш органи мудири _________________

МуҳрI—O'z № 0000000


(1-илованинг давоми)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ

Гражданин (ка) ______________________

Отец_______________________________

(фамилия)

(фамилия)

____________________________________

____________________________________

(имя, отчество)

(имя, отчество)

родился (лась) «____» _____________ года

Мать_______________________________

(фамилия)

____________________________________

____________________________________

(имя, отчество)

____________________________________

национальность _____________________

(цифрами и прописью)

Место рождения: Республика ___________

Место регистрации ___________________

(наименование органа ЗАГСа)

_____________________________ область

____________________________________

______________________________район

Дата выдачи « ____ » _____________ года

город, посёлок, кишлак _______________

Об этом « ______ » _______________ года

Заведущий (ая) органом записи
актов гражданского состояния ______

произведена актовая запись за № _______

Печать


I—O'z № 0000000

(1-илованинг давоми)


BIRTH CERTIFICATE

Citizen ______________________________

Father _______________________________

(surname)

(surname)

____________________________________

____________________________________

(given names)

(given names)

was born on __________________________

nationality (etnic) _______________________

(day, month, year in figures and words)

____________________________________

Mother ______________________________

(surname)

____________________________________

____________________________________

(given names)

Place of birth: Republic __________________

nationality (etnic) ______________________

_______________________________region

Place of registration _____________________

(name and location of the Registry Office)

______________________________district

____________________________________

___________________________city, village.

Date of issue « ___ » ___________________

Birth record No. ____ was filed on _________

Registrar _______________________

(day, month, year)

SealI—O'z № 0000000

Ўзбекистон Республикаси
ГЕРБИ

ТУҒИЛГАНЛИК ҲАҚИДА ГУВОҲНОМА
ТУЎЫЛҒАНЛЫҒЫ ҲАҚҚЫНДА ГҮЎАЛЫҚ

Фуқаро_____________________________

Отаси __________________________________

Пухара (фамилияси/фамилиясы) Экеси (фамилияси/фамилиясы)

_______________________________________

_______________________________________

(исми, отасининг исми/аты, Экесиниң аты)

(исми, отасининг исми/аты, Экесиниң аты)

______йил _______ ойининг ________ кунида
_________жыл _______ айынын______ куни

миллати _______________________________
миллети

____________________________________

Онаси _________________________________
Анасы

(фамилияси/фамилиясы)

________________________________ туғилди

_______________________________________

(рақам ва сўз билан/сан ҳэм соз бенен) туғылды

(исми, отасининг исми/аты, Экесиниң аты)

Туғилган жойи: _______________Республикаси
Туўылған жери:_____________________Республикасы

миллати ________________________________
милети

_________________вилояти

Қайд этиш жойи _________________________

областы

Дизимге алынған жери (ФҲДЁ органининг номи)

_______________________________________

(ФҲДЁ органининг номи/ПХАЖ органыниң аты)

____________тумани
районы

_______________________________________

____________ шаҳри, шаҳарчаси, қишлоғи
____________ қаласы, посёлкасы, аўылы.

Берилган вақти____йил «____» _____________
Берилген ўақты ___жыл «____» ____________

Бу ҳақда ___йил ______ойининг__ кунида
Бул ҳаққында___жыл __айының___ күни

___сон билан далолатнома ёзуви қайд этилди.
сан менен акт жазыўы дизимге алынды.

Фуқаролик ҳолати далолатномаларини
ёзиш органи мудири _________

Пухаралық ҳалаты актлерин
жазыў органы баслығы _______
Муҳр
МорI—QQ № 0000000


(1-илованинг давоми)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ

Гражданин (ка) ______________________

Отец_______________________________

(фамилия)

(фамилия)

____________________________________

____________________________________

(имя, отчество)

(имя, отчество)

родился (лась) «____» _____________ года

Мать_______________________________

(фамилия)

____________________________________

____________________________________

(имя, отчество)

____________________________________

национальность _____________________

(цифрами и прописью)

Место рождения: Республика ___________

Место регистрации ___________________

(наименование органа ЗАГСа)

_____________________________ область

_____________________________________________

______________________________район

Дата выдачи « ____ » _____________ года

город, посёлок, кишлак _______________

Об этом « ______ » _______________ года

Заведущий (ая) органом записи
актов гражданского состояния _________

произведена актовая запись за № _______

Печать


I—O'z № 0000000

(1a-илованинг давоми)


BIRTH CERTIFICATE

Citizen ______________________________

Father ______________________________

(surname)

(surname)

___________________________________

____________________________________

(given names)

(given names)

was born on __________________________
(day, month, year in figures and words)

nationality (etnic) ______________________

____________________________________

Mother _____________________________

(surname)

____________________________________

____________________________________

(given names)

Place of birth: Republic _________________

nationality (etnic) ______________________

_______________________________region

Place of registration ____________________

(name and location of the Registry Office)

______________________________district

____________________________________

___________________________city, village.

Date of issue « ____ » __________________


Birth record No. ____ was filed on _________


Registrar _________________________

(day, month, year)

SealI—O'z № 0000000

Ўзбекистон Республикаси
ГЕРБИ

НИКОҲ ТУЗИЛГАНЛИГИ ҲАҚИДА ГУВОҲНОМА

Фуқаро_________________________________
(фамилияси)

Бу ҳақда_____йил______ойининг______кунида

_______________________________________
(исми, отасининг исми)

_______-сон билан далолатнома ёзуви қайд этилди.

туғилган вақти______йил « ____ »___________

Никоҳ қайд этилгандан кейин қуйидаги фамилиялар берилди:

туғилган жойи ___________________________

эрига __________________________________

_______________________________________
_______________________________________

хотинига _______________________________

ва фуқаро_______________________________
(фамилияси)

Қайд этиш жойи _________________________
(ФҲДЁ органининг номи)

_______________________________________
(исми, отасининг исми)

_______________________________________

Туғилган вақти_____йил «_______»______________

Берилган вақти____ йил « _______ »_____________

туғилган жойи ___________________________

_______________________________________
_______________________________________

Фуқаролик ҳолати далолатномаларини
ёзиш органи мудири _____________________

_____йил___________ойининг________кунида

_______________________________________

Муҳр

__________________________никохландилар.
(рақам ва сўз билан)I—O'z № 0000000


(2-илованинг давоми)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА

Гражданин______________________________
(фамилия)

Об этом « ____ » __________________ года

_______________________________________(имя, отчество)

произведена актовая запись за № ____________.

дата рождения «____» ________________ года

После регистрации брака присвоены фамилии:

место рождения _________________________

мужу __________________________________

_______________________________________
_______________________________________

жене __________________________________

и гражданка _____________________________
(фамилия)

Место регистрации _______________________
(наименование органа ЗАГСа)

_______________________________________
(имя, отчество)

______________________________________

дата рождения «____» _______________ года

дата выдачи «_____» ________________ года

место рождения _________________________

_______________________________________
_______________________________________

Заведущий (ая) органом записи
актов гражданского состояния ____________

заключили брак « __ » _______________ года

Печать

_______________________________________ ______________________________________
(цифрами и прописью)

I—O'z № 0000000

(2-илованинг давоми)


MARRIAGECERTIFICATE

_______________________________________
(surname)

Marriage record No. ___ was filed on __________
(day, month, year)

_______________________________________
(given names)

In the marriage the following surnames were given to

date of birth _____________________________
(day, month, year)

husband ________________________________

place of birth_____________________________

wife____________________________________

______________________________________________________________________________

Place of registration _______________________
(name and location of the Registry Office)

and ___________________________________
(surname)

______________________________________

_______________________________________
(given names)

Date of issue « ____ » _____________________

date of birth _____________________________
(day, month, year)

place of birth_____________________________

Registrar _________________________

_______________________________________
_______________________________________

married on ______________________________
(day, month, year in figures and words)

Seal

_______________________________________
_______________________________________I—O'z № 0000000

Ўзбекистон Республикаси
ГЕРБИ

НИКОҲ ТУЗИЛГАНЛИГИ ҲАҚИДА ГУВОҲНОМА
НЕКЕ ДYЗИЛГЕНЛИГИ ҲАҚҚЫНДА ГYЎАЛЫҚ

Фуқаро Пухара _________________________
(фамилияси/фамилиясы)

Бу ҳақда____йил_______ойининг______кунида
Бул ҳаққында_____ жыл____ айының____ күни

_______________________________________
(исми, отасининг исми/аты, Экесиниң аты)

_____-сон билан далолатнома ёзуви қайд этилди.
______-сан менен акт жазыўы дизимге алынды.

туғилган вақти____йил « ___ »______________
туўылған ўақты____жыл « ____ »___________

Никоҳ қайд этилгандан кейин қуйидаги фамилиялар берилди:
Неке дүзилгеннен кейин томендеги фамилиялар берилди:

туғилган жойи ___________________________
туўылған жери __________________________

эрига ерине_____________________________

__________________________________________________
____________________________________

хотинига ҳаялына_________________________

ва фуқаро ҳэм пухара_____________________
(фамилияси/фамилиясы)

Қайд этиш жойи Дизимге алынған жери______
(ФҲДЁ органининг номи/ПХАЖ органыниң аты)

_______________________________________
(исми, отасининг исми/аты, Экесиниң аты)

_______________________________________

Туғилган вақти_____йил «_______»_________
туўылған жери __________________________

Берилган вақти____ йил « _____ »___________
Берилген ўақты ____жыл« ______ »_________

туғилган жойи ___________________________
туўылған жери __________________________

_______________________________________
_______________________________________

Фуқаролик ҳолати далолатномаларини
ёзиш органи мудири _____________________
Пухаралық ҳалаты актлерин
жазыў органы баслығы __________________

_____йил__________ойининг________кунида
_____жыл___________айынын________куни

_______________________________________

Муҳр
Мор

_________________никоҳландилар. некелести.
(рақам ва сўз билан/сан ҳэм соз бенен)I—QQ № 0000000


(2a-илованинг давоми)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА

Гражданин______________________________
(фамилия)

Об этом « ____ » ___________________ года

_______________________________________
(имя, отчество)

произведена актовая запись за № ____________.

дата рождения «____» ________________ года

После регистрации брака присвоены фамилии:

место рождения _________________________

мужу __________________________________

_______________________________________
_______________________________________

жене __________________________________

и гражданка _____________________________
(фамилия)

Место регистрации _______________________
(наименование органа ЗАГСа)

_______________________________________
(имя, отчество)

_______________________________________

дата рождения «____» _______________ года

дата выдачи «_____» _______________ года

место рождения ________________________

_______________________________________
_______________________________________

Заведущий (ая) органом записи
актов гражданского состояния ____________

заключили брак « _____ » ____________ года

Печать

_______________________________________ _______________________________________
(цифрами и прописью)

I—O'z № 0000000

(2a-илованинг давоми)


MARRIAGECERTIFICATE

_______________________________________
(surname)

Marriage record No. _____ was filed on ________
(day, month, year)

_______________________________________
(given names)

In the marriage the following surnames were given to

date of birth _____________________________
(day, month, year)

husband ________________________________

place of birth___________________________________

wife____________________________________

_______________________________________
_______________________________________

Place of registration _____________________________
(name and location of the Registry Office)

and ___________________________________
(surname)

_____________________________________________

_______________________________________
(given names)

Date of issue « ____ » _____________________

date of birth _____________________________
(day, month, year)

place of birth_____________________________

Registrar _________________________

_______________________________________
_______________________________________

married on ______________________________
(day, month, year in figures and words)

Seal

_______________________________________
_______________________________________I—O'z № 0000000

Ўзбекистон Республикаси
ГЕРБИ

ЎЛИМ ҲАҚИДА ГУВОҲНОМА

Фуқаро ________________________________________________________________________
(фамилияси)

_______________________________________________________________________________
(исми, отасининг исми)

________________ йил________________________ ойининг______________________ кунида

_______________________________________________________________________________
(рақам ва сўз билан)

_________________________________________________________________ ёшда вафот этди.


Бу ҳақда ______йил _________ ойининг_____ кунида______-сон далолатнома ёзуви қайд этилди.

Ўлимнинг сабаби ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


Вафот этган жойи:____________________________________________________ Республикаси

_______________________________________________________________________вилояти

_________________________________________________________________________тумани

_______________________________________________________шаҳри, шаҳарчаси, қишлоғи


Қайд этиш жойи ________________________________________________________________
(ФҲДЁ органининг номи)
_______________________________________________________________________________


Берилган вақти______ йил « ______ » _______________________________________________


Фуқаролик ҳолати далолатномаларини
ёзиш органи мудири ___________________


МуҳрI—O'z № 0000000

(3-илованинг давоми)


СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

Гражданин (ка)__________________________________________________________________
(фамилия)

_______________________________________________________________________________
(имя, отчество)

« ______ » ________________________________________________________________ года

______________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

умер (ла) в возрасте ______________________________________________________________
Об этом « ______ » _________________________________________________________ года


Произведена актовая запись за № ___________________.


Причина смерти _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

место смерти: Республики___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ область

_______________________________________________________________________район

город, посулок, кишлак ____________________________________________________________

Место регистрации _______________________________________________________________
(наименование органа ЗАГСа)

_______________________________________________________________________________

Дата выдачи « _______ » ______________________________________________________ годаЗаведующий(ая) органом записи
актов гражданского состояния ____________________________________ПечатьI—O'z № 0000000


(3-илованинг давоми)

DEATH CERTIFICATE

___________________________________________________________________________________________
(surname)

_______________________________________________________________________________
(given names)

died on_________________________________________________________________________
(day, month, year in figures and words)

______________________________________________________________________________

at the age of _____________________________________________________________________
Death record No. _______________ was failed __________________________________________
(day, month, year)

Cause of death: Republic ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________region

_________________________________________________________________________ district

____________________________________________________________________ city, willage

Place of registration _______________________________________________________________
(name and location of the Registry Office)

_______________________________________________________________________________

Date of issue ____________________________________________________________________
(day, month, year)Registrar _______________________
SealI—O'z № 0000000

Ўзбекистон Республикаси
ГЕРБИ

ЎЛИМ ҲАҚИДА ГУВОҲНОМА
OЛИМ ҲАҚҚЫНДА ГҮЎАЛЫҚ

Фуқаро Пухара _________________________________________________________________
(фамилияси/фамилиясы)

_______________________________________________________________________________
(исми, отасининг исми/аты, Экесиниң аты)

________________ йил_______________________ ойининг______________________ кунида
________________жыл_____________________________ айының___________________ күни

_______________________________________________________________________________
(рақам ва сўз билан/сан ҳэм соз бенен)

_________________________________________________________________ ёшда вафот этди.
_____________________________________________________________________ жаста олди.


Бу ҳақда _______________йил _____________________ ойининг_________________ кунида
Бул ҳаққында ______________жыл _______________айының _____________________күни


___________-сон далолатнома ёзуви қайд этилди.
_______-сан менен акт жазыўы дизимге алынды.

Ўлимнинг сабаби Олиминиң себеби_________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


Вафот этган жойи: Олген жери:_____________________________ Республикаси Республикасы

________________________________________________________________вилояти областы

_________________________________________________________________тумани районы

__________________________________шаҳри, шаҳарчаси, қишлоғи қаласы, посёлкасы, аўылы.


Қайд этиш жойи Дизимге алынған жери______________________________________________
(ФҲДЁ органининг номи/ПХАЖ органыниң аты)
_______________________________________________________________________________


Берилган вақти______ йил « ______ » ______________________________________________
Берилген ўақты______ жыл « ______ » ______________________________________________


Фуқаролик ҳолати далолатномаларини
ёзиш органи мудири ___________________
Пухаралық ҳалаты актлерин
жазыў органы баслығы ________________


Муҳр
МорI—QQ № 0000000

(3a-илованинг давоми)


СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

Гражданин (ка)__________________________________________________________________
(фамилия)

_______________________________________________________________________________
(имя, отчество)

« ______ » _________________________________________________________________ года

______________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

умер (ла) в возрасте _____________________________________________________________
Об этом « ______ » _________________________________________________________ года


Произведена актовая запись за № ___________________.


Причина смерти ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

место смерти: Республики__________________________________________________________________

______________________________________________________________________ область

________________________________________________________________________район

город, посулок, кишлак ___________________________________________________________

Место регистрации ______________________________________________________________
(наименование органа ЗАГСа)

______________________________________________________________________________

Дата выдачи « _______ » _____________________________________________________ годаЗаведующий(ая) органом записи
актов гражданского состояния ____________________________________


ПечатьI—O'z № 0000000


(3a-илованинг давоми)

DEATH CERTIFICATE

_______________________________________________________________________________
(surname)

_______________________________________________________________________________
(given names)

died on_________________________________________________________________________
(day, month, year in figures and words)

_______________________________________________________________________________

at the age of ____________________________________________________________________
Death record No. _____________ was failed ____________________________________________
(day, month, year)

Cause of death: Republic ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________region

________________________________________________________________________ district

____________________________________________________________________ city, willage

Place of registration ______________________________________________________________
(name and location of the Registry Office)

_______________________________________________________________________________

Date of issue ____________________________________________________________________
(day, month, year)Registrar _______________________
SealI—O'z № 0000000