05.02.2021 йилдаги 55-сон
ONLINE TRANSLATE
Ҳужжат кучини йўқотган 01.02.2022
 LexUZ шарҳи
4. Қурилиши мазкур Вақтинчалик низомнинг 3-бандида назарда тутилмаган ҳолатларда мазкур низом талаблари тавсиявий аҳамиятга эга.
мазкур Вақтинчалик низомга 1-иловага мувофиқ ишларни бажаришга нарх таклифи;
мазкур Вақтинчалик низомга 2-иловага мувофиқ объектни қуришнинг умумий жадвали;
мазкур Вақтинчалик низомга 3-иловага мувофиқ объект қурилишини молиялаштиришнинг умумий жадвали;
мазкур Вақтинчалик низомга 4-иловага мувофиқ жамланма жадвал, ишларнинг физик ҳажмлари ва объектга ресурслар қайдномаси ҳамда асосий нарх шакллантирувчи компонентларга нархлар жадвали;
мазкур Вақтинчалик низомга 5-иловага мувофиқ танлов таклифини таъминлаш кафолати;
мазкур Вақтинчалик низомга 6-иловага мувофиқ танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларнинг мавжудлиги ҳақидаги маълумотнома ёки кўрсатилган маблағларни тақдим этишга банк кафиллиги;

___________________________________________________________________________________________
(буюртмачи номи)


ИШЛАРНИ БАЖАРИШГА НАРХ ТАКЛИФИ
(1-шакл)


___________________________________________________________________________________________
(объект номи)

1. Биз, оферент сифатида, қуйида имзо чекувчилар, қурилиш ишлари ҳудудини текширганлигимизни, электрон хариднинг умумий, техник ва тижорат талабларини ўрганиб чиққанлигимизни тасдиқлаймиз ҳамда электрон харид шартларига мувофиқ барча ишларни (қурилиш ишларининг камида 30 фоизи ўз кучимиз билан)

___________________________________________________________________________________________
(рақам ва ёзув билан сумма, ҚҚС билан)

сўмга бажариш ва тугатишни ҳамда барча аниқланган нуқсонларни белгиланган вақтда бартараф этишни таклиф этамиз.
2. Бизнинг (оферент) танлов таклифимиз қабул қилинган тақдирда, буюртмачи ишларни бошлаш ҳақида хабардор қилган пайтдан эътиборан 10 (ўн) кун ичида ишларни бошлаш ва ишлар бошлангандан эътиборан _________ кун мобайнида барча ишларни тугатиш мажбуриятини оламиз.
3. Бизнинг (оферент) таклифимиз танлов таклифларини баҳолаш учун очилган кундан бошлаб________________ (рақам ва ёзув билан) календарь кун мобайнида ҳақиқийдир.
4. Шартнома тузилгунга қадар танлов таклифининг акцепти ўртамиздаги юридик мажбурият ҳисобланади.
5. Биз, оферент сифатида, олган акцепт биз (оферент) сиз (буюртмачи) билан расмий шартнома тузиш мажбуриятини олишимизни ва биз (оферент) унинг ижросини таъминлашимизни тасдиқлайди.
6. Буюртмачи, харид комиссияси бошқа иштирокчилар томонидан тақдим этилган танлов таклифларидан энг паст нарх танлов таклифини қабул қилишга мажбур эмаслигига розилик билдирамиз.
7. Қурилиш жараёнига жалб қилинган ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, уларнинг ижтимоий ҳимояси ва хавфсизлигини таъминлаймиз.
8. Буюртмачи билан ўзаро ҳисоб-китобларни харид комиссияси мажлисларининг электрон баённомалари билан тасдиқланган ва келгусида биринчи молия йили мобайнида ўзгартирилмайдиган шартномавий нархда амалга ошириш мажбуриятини оламиз.
9. Шартнома мажбуриятларининг бажарилиши ҳақидаги мониторинг маълумотлари электрон харид ташкилотчисига белгиланган шаклда, қурилишнинг бутун даври мобайнида ҳар ойнинг 2-кунига қадар тақдим этиб борилишини кафолатлаймиз.
Ташкилот раҳбарининг имзоси:
Тузилган санаси: 20__ йил «____» _____________

ЖАМЛАНМА ЖАДВАЛ, ИШЛАРНИНГ ФИЗИК ҲАЖМЛАРИ ВА ОБЪЕКТГА
РЕСУРСЛАР ҚАЙДНОМАСИ, АСОСИЙ НАРХНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ
КОМПОНЕНТЛАРГА НАРҲЛАР ЖАДВАЛИ

(4-шакл)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(объект номи)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(оферент номи)

1.1. Жамланма жадвал

Т/р

Харажатлар номи

Жорий нархлардаги қиймати

1.

Қурилиш материаллари ва конструкциялари

2.

Кичик механизация воситалари

3.

Машина ва механизмлар

4.

Меҳнатга ҳақ тўлаш фонди

Сумма (ҚҚСсиз)

Бошқа харажатлар

ҚҚС

Жами қурилиш-монтаж ишлари қиймати

Изоҳ: Мазкур жадвал буюртмачи ва оферент-электрон харид ғолиби ўртасида тузилган шартномага нисбатан қўлланилади.

1.2. Ишларнинг физик ҳажмлари ва объектга ресурслар қайдномаси (1-ш шакл)

Т/р

Меъёрлар шифри ва рақами

Ишлар тури

Ўлчов бирлиги

Лойиҳа кўрсаткичлари бўйича ишлар ҳажми

Ҳажми

бирликка

суммаЖами:

Изоҳ: Мазкур жадвалда оферент ҳар бир иш тури учун бир бирликни иш ҳажмлари бўйича танлов таклифида ресурсларни акс эттирмасдан тақдим этади.

1.3. Асосий нархни шакллантирувчи компонентларга нархлар жадвали

Т/р

Компонент номи

Ўлчов бирлиги

Лойиҳа кўрсаткичлари бўйича ишлар ҳажми

Бирлик учун нарх

Сумма

1.

Меҳнат харажатлари

2.

Электр энергияси

3.

Ёқилғи-мойлаш материаллари

4.

Металл

5.

Цемент

6.

Қум

7.

Йиғма темир-бетон маҳсулотлари

8.

Ёғоч материаллари

9.

Ғишт (завод-ишлаб чиқарувчи)

10.

Бошқа материаллар

11.

Таваккалчилик коэффициенти

Компонентлар сони чегараланмайди ва оферент томонидан техник жиҳатлардан келиб чиқиб тўлдирилади.

Шу жумладан, ҳар бир аниқ объект бўйича компонентлар ва асосий қурилиш материаллари номенклатураси объект қурилиши қийматининг 100 фоизини ташкил қилувчи асосий нархни шакллантирувчи компонентларни ҳисобга олган ҳолда танланади.

Ташкилот раҳбари имзоси: ___________________


Тузилган санаси: 20____ йил «______» ______________

ТАНЛОВ (ТЕНДЕР) ТАКЛИФИНИ ТАЪМИНЛАШ КАФОЛАТИ

__________________________________________________________________________________________
(оферент номи)

______________________________________________________________________ томонидан ўтказилаётган

(буюртмачи номи)

_____________________________________________________________________________ни харид қилишга

(электрон харид предмети)

танлов таклифини тақдим этган оферент шуни маълум қиладики,
___________________________________________________________________________________________

(юридик манзил)

манзили бўйича рўйхатдан ўтказилган офисга эга, кейинги ўринларда «БАНК» деб аталувчи _______________________________________________________________________________________нинг

(банк номи)

оферент олдида
__________________________________________________________________________________________

(рақам ва ёзув билан сумма, шунингдек, валюта кўрсатилсин)

миқдорида мажбурияти бўлиб, у бўйича тўлов кўрсатилган буюртмачига тўлиқ ва ўз вақтида амалга оширилади.
Мажбурият банк томонидан кафолатланади.
Юқорида кўрсатилган суммани қуйидаги шартлар билан тўлаш мажбурияти олинади, агар:
1) оферент ўз танлов таклифини танлов таклифларини қабул қилиш муддати тугагандан сўнг чақириб олса;
2) оферент буюртмачи томонидан танлов таклифи акцептлангани ҳақида хабарнома олса ва шартнома тузишни рад этса. Бу ҳолда БАНК буюртмачининг биринчи ёзма талабига кўра сўровни асослантиришни талаб этмасдан кафолат суммасини тўлайди.
Агар:
а) ўз сўровида буюртмачи кафолат суммасини тўлаш юқорида кўрсатилган ҳоллардан бири ёки ҳар иккаласи юзага келганлиги билан боғлиқлигини, содир бўлган ҳолатларни баён этган ҳолда кўрсатса;
б) буюртмачи ва электрон харид ғолиби ўртасида тузилган шартномага қурилишни ўз вақтида тугатишга тўсқинлик қилувчи, ишлар ҳажми ва тузилишига ўзгартиришлар киритилмаган бўлса.

Ушбу танлов таклифини таъминлаш кафолати танлов таклифлари очилган пайтдан бошлаб ___ кун мобайнида (20__ йил « ___» _______) амал қилади ва у билан боғлиқ сўровлар БАНКка юқорида кўрсатилган муддатлар доирасида юборилиши керак.

БАНКнинг умумий муҳри билан тасдиқланган.

Бошқарувчи

(Ф.И.О.)

Бош бухгалтер

(Ф.И.О.)

БАНК КАФИЛЛИГИ

Кейинги ўринларда электрон харид иштирокчиси деб аталувчи
___________________________________________________________________________________________

(оферент ташкилотининг номи)

_______________________________________________________________________ томонидан ўтказилаётган

(буюртмачи ташкилотининг номи)

_______________________________________________________________________________ объект бўйича
(электрон харид предметининг номи)
тендерда иштирок этиш учун ўз танлов таклифини тақдим этганлигини инобатга олиб, ушбуни маълум қилинадики
___________________________________________________________________________________________

(юридик манзил)

манзили бўйича рўйхатдан ўтказилган офисга эга, кейинги ўринларда «Кафил» деб аталувчи
___________________________________________________________________________________________

(банк номи)

электрон харид иштирокчиси олдида
___________________________________________________________________________________________

(ёзув билан сумма, валюта)

миқдоридаги мажбуриятни олиб, у бўйича тўлов кўрсатилган электрон харид иштирокчисига у электрон харид ғолиби деб топилган ҳамда буюртмачи ва пудратчи ўртасида шартнома имзоланган тақдирда тўлиқ ва ўз вақтида ҳеч қандай қўшимча шартлар ва талабларсиз амалга оширилади.

Кўрсатилган банкнинг умумий муҳри билан тасдиқланган.

Ушбу кафиллик буюртмачи ва пудратчи ўртасидаги шартнома имзоланган кундан бошлаб __ кун мобайнида кучда қолади ва бу билан боғлиқ ҳар қандай сўров юқорида кўрсатилган муддатдан кечиктирмай банкка берилиши талаб этилади.

Бошқарувчи

(Ф.И.О.)

Бош бухгалтер

(Ф.И.О.)

Изоҳ. Ушбу кафиллик уни берган банк муассасасининг расмий бланкасида тақдим этилади.

Банкнинг (туман ёки вилоят бўлимининг) кафиллигида юқори турувчи банк ёки кредит қўмитаси билан келишилган (рақам _______ сана _______ раҳбарнинг Ф.И.О.) бор лимитлар ва кредит ресурсларининг тасдиғи мавжудлигини ҳисобга олиш талаб этилади.