11.11.2020 йилдаги 711-сон
ушбу Қоидаларга 1-иловага мувофиқ ҳудудда, ишлаб чиқариш биноларида (цехлар, лабораториялар, устахоналар, омборлар ва бошқаларда), шунингдек, маъмурий ва ёрдамчи хоналарда ёнғинга қарши қатьи режим ўрнатади;
Кириш йўл-йўриғи ўтказилганлиги шакли ушбу Қоидаларга 2-иловада келтирилган махсус журналда ёзиб қўйилади.
91. Ёнғин содир бўлганда станция смена бошлиғи, подстанция навбатчи муҳандиси (кейинги ўринларда — энергетика объектининг смена бошлиғи) томонидан 0,4 кВ гача кучланиш остидаги энергетик ускуналарда ёнғинларни ўчириш учун ушбу Қоидаларга 4-иловада келтирилган шаклдаги ёзма рухсатнома берилади ва уни ёнғин ўчириш тезкор варақаси талабларини инобатга олиб, аввалдан расмийлаштириб, бошқарув шчитида сақлаш тавсия этилади.
98. Ёнғинни ўт ўчиргич билан ўчиришда ушбу Қоидаларга 5-иловада келтирилган хавфсиз масофага риоя қилиш зарур. Сертификати мавжуд бўлган ва ишлаб чиқарувчи заводнинг техник шартларига мос келувчи бошқа ўт ўчиргич турларидан фойдаланишга рухсат берилади. Кўпикли ўт ўчиргичлар билан ўчиришга рухсат берилмайди.
172. Ушбу Қоидаларга 8-иловада келтирилган меъёрлар электр станциялар, иссиқлик ва электр тармоқлари учун бирламчи ёнғин ўчириш воситаларига бўлган талабни аниқлаш учун хизмат қилади.
179. Бир ёки бир неча ўт ўчиргичлар билан ҳимоя қилинадиган хоналарнинг чегаравий (максимал) майдони учун ушбу Қоидаларга 8-иловада келтирилган жадвалда кўрсатилган «++» ёки «+» белгили бир турдаги ўт ўчиргичларнинг зарур сонини кўзда тутиш керак. Агар тавсия қилинаётган ўт ўчиргич ўрнига (жадвалда «++» белгили) бошқа ўт ўчиргичдан (жадвалдаги «+» белгили) фойдаланиш кўзда тутилса, уларни танлашни берилган хона учун келтирилган турлардан амалга ошириш керак.
53. Электр пайвандлаш, газ билан кесиш ва бошқа ёнғин чиқиши хавфи бўлган ишларни бажариш ушбу Асосий талабларнинг 2-боби 2-§ келтирилган пайвандлаш ва бошқа ёнғин чиқиши хавфи бўлган ишлар ёнғин хавфсизлиги талабларига мос равишда бажарилиши ҳамда белгиланган тартибда наряд ва рухсатномалар билан расмийлаштирилиши шарт.
63. Ёнғиндан ҳимоя ва ёнғинга қарши сув таъминоти тизимлари ҳамда уларнинг эксплуатация қилиниши устидан техник назорат ушбу Асосий талабларнинг 4-боби 1-§ келтирилган ёнғинга қарши сув таъминоти ва ёнғин ўчириш воситалари талабларига мувофиқ ўтказилиши шарт.
181. Пайвандлаш ва бошқа ёнғинга хавфли ишларни бажариш ушбу Асосий талабларнинг 2-боби 2-§ кўрсатилган пайвандлаш ва бошқа ёнғин чиқиши хавфи бўлган ишларни ўтказишда ёнғин хавфсизлиги бўйича баён қилинган талабларга мос равишда ва фақат хонадан олиб чиқилиши мумкин бўлмаган ускуналар ва конструкцияларда бажарилиши шарт.
205. Хоналарда, шунингдек, чанг тайёрлаш қурилмалари ускуналарининг ўзида пайвандлаш ва бошқа ёнғин чиқиши хавфи бўлган ишлар ушбу Асосий талабларнинг 2-боби 2-§ кўрсатилган пайвандлаш ва бошқа ёнғин чиқиши хавфи бўлган ишлари ёнғин хавфсизлиги талабларига мувофиқ бажарилиши шарт.
224. Қозонхона қурилмалари ускуналарида барча ёнғинга хавфли ишлар ушбу Асосий талабларнинг 2-бобида қайд этилган ускуналарни таъмирлаш ва реконструкция қилиш талабларини ҳисобга олиб, фақат нарядларни расмийлаштирган ҳолда ўтказилиши шарт.
236. Агрегатларни эксплуатация қилишда иссиқлик юзаларига, ертўла хоналарига ва кабель йўлларига мойнинг тўкилиши тақиқланади. Шунинг учун босимли мой қувур ўтказгичларда мойнинг фонтан бўлиб отилишига қарши чоралар кўрилган бўлиши шарт, жумладан: чўянли арматура ўрнига беркитувчи пўлат арматурани қўллаш, фасон турдаги фланецларни (шипли ва пазли) ўрнатиш; фланецли бирикмалар ва беркитувчи арматураларни ғилофлаш; буғ қувурларининг қизиган юзаси ёнидан ўтадиган мой қувур ўтказгичларни металл қутига беркитиш. Кўрсатилган қутилар турбиналарни ишлаб чиқарувчи завод талабларига мос равишда тайёрланиши ва мойни диаметри 75 мм дан кам бўлмаган қувур орқали аварияли сиғимга оқизиш учун қияликка эга бўлиши шарт. Кўрсатилган қутининг тўкиш тузилмасини текшириш монтаждан, шунингдек, мукаммал таъмирдан кейин сув билан тўлдириб ўтказилади ва тегишли далолатномалар тузилади.
279. Дизель ва кўчма электр станциялар учун суюқ ёқилғини қабул қилиш ва сақлаш ушбу Асосий талабларнинг 2-боби 1-§ келтирилган. Суюқ ёқилғи, мойлар ва бошқа нефть маҳсулотлари омборлари талабларига мос равишда амалга оширилиши шарт.
338. Девор, тўсиқ ва қопламалар қалинлиги ушбу Асосий талабларнинг иловасида кўрсатилган кабелни зичлашнинг ўлчамидан катта бўлганда, бу ишлар кабелнинг зичлаш меъёрий қалинлиги билан икки тарафдан (ҳар бири ён тарафдан) бажарилиши керак.
Дарвозанинг (эшикнинг) ташқи томонида ушбу параграфнинг 390-бандига мувофиқ хавфсизлик чораларининг маълумотлар карточкаси маҳкамлаб қўйилиши шарт.

Материал

Минимал оловга чидамлилик 0,75 с да кабель трассаларини зичлашнинг минимал қалинлиги, мм ҳисобида

Маҳсулот тури, уларнинг ўлчамлари, мм ҳисобида

Зичлаш материалининг асосий вазифаси

Изоҳ

1

2

3

4

5

Базалтли суперюпқа тола

250

Шишагазламадан пакетлар 250Х150Х30,

тола

Кабель ўтказиш даврида кабель трассаларини кўп маротаба зичлаш, доимий зичлаш

Ён юзаларни қалинлиги 5 мм дан кам бўлмаган оловга чидамли материаллар билан қоплаш тавсия қилинади

Муллиткремли тола (ТУ 34 — 62-БО-УРСП-86)

250

Худди шундай

Худди шундай

Худди шундай

Пеноасбест ЛПА-21 (ТУ 11 — 74 — 81)

250

Плита 250Х200Х40

300Х200Х40

Худди шундай

Худди шундай

Вермикулит (ТУ 21 — 25 — 73 — 87)

250

Шишагазламадан пакетлар 250Х150Х30

трубкалар 250Х20

Худди шундай

Худди шундай

Оловга чидамли таркиб ОЧТ (КАМЮМ усули бўйича) ёки ФК-75 маркали пено-пласт (ТУ 09.049 — 86)

200

---

Кабель трассаларини доимий зичлаш

---

Цемент-қумли қоришмалар (цемент маркаси 200 дан юқори бўлмаган) 1:10 нисбатда ва қоришма маркаси 10 дан кўп бўлмаган

200

---

Кабель трасса-ларини доимий зичлаш

---

Цемент-лойли-қумли қоришмалар (цемент маркаси 200 дан юқори бўлмаган) 1:1,5:11 нисбатда ва қоришмамаркаси 10 дан кўп бўлмаган

200

---

Худди шундай

---

Лой-қумли қоришмалар 1:3 нисбатда

200

---

Худди шундай

Ён юзаларни қалинлиги 5 мм дан кам бўлмаган оловга чидамли материаллар билан қўшимча қоплаш тавсия қилинади

Гипсоперлит қоришмалар 1:12 нисбатда

200

---

Худди шундай

---

Полистоп ва полипласт

200

---

Худди шундай

Суриш учун экспорт бўйича ускуна билан бирга келтирилади

0,4 кВ гача кучланиш остида бўлган энергетика ускуналаридаги ёнғинни ўчиришга рухсатнома шакли

____________________________________________________________________________

(энергетика ташкилотининг номланиши)

Ёнғинни ўчириш бўйича ишлар ўтказиладиган жой _______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(энергетик ускуналар санаб ўтилади)

Тезкор варақа бўйича бажарилган зарур ҳаракатлар _______________________________
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

Ёнғин жойига келиш маршрути ________________________________________________ ____________________________________________________________________________

Хавфсизлик чоралари ҳақида йўл-йўриқ берилди _________________________________

Ёнғинни ўчириш бўйича ишларни бажаришда хавфсизлик шартлари бажарилди
____________________________________________________________________________

Ёнғинни ўчиришга рухсат берди _______________________________________________

(ФИО, лавозими, имзо)

____________________________________________________________________________

(рухсат берилган сана ва вақт)

Ёнғинни ўчиришга рухсат олдим _______________________________________________

ФИО, лавозими, рухсат олган сана ва вақт)

____________________________________________________________________________

Изоҳ. Рухсат икки нусхада расмийлаштирилади, биринчиси ёнғинни ўчириш раҳбарига берилди, иккинчиси энергетика ташкилотида қолади.

Энергетика ташкилотининг

хоналари, иншоотлари ва қурилмаларининг номланиши

Ҳимоя қилинаётган

майдон ёки қурилманинг бирлиги

Ўт ўчиргичлар

Қўшимча ёнғин ўчириш воситалари

Т/р

Кўпикли ва сувли, сиғими, л

Кукунли,

сиғими, л

Хла-донли, сиғими,л

Карбонат кислотали, сиғими, л

Қурама (аралаш) кўпик, кукун, сиғими, л

Қумли қути,

0,5 м3сиғимли

Асбестли мато ёки намат

2x2 м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

10

100

2

5

10

100

2(3)

2

5(8)

25

80

100

Ёқилғи узатиш бинолари ва иншоотлари

1.

Вагонни тўкадиган хоналар

Хона

2++

-

-

2++

-

-

-

-

2+

-

-

-

-

-

2.

Транспортер тузилмаларининг юритмалари хоналари

Юритма узеллари

2++

-

-

1++

-

-

-

-

2+

-

-

-

-

-

3.

Кўмир, торф, сланец тўкиш узеллари, ёпиқ транспорт галереялари

Иккита транспортерни тўкиш узели

2++

-

-

2+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Янчиш хоналари

Ишлаб чиқариш хоналари

2++

-

-

2+

-

-

-

-

2+

-

-

-

-

-

5.

Транспортерли ва бункер усти галереялари

100 м

2++

-

-

2+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6.

Мазут насос станциялари

200 м2

2++

1+

4+

2++

-

1+

-

2+

2+

-

-

-

1++

-

7.

Бошқарув шчити

хона

-

-

2+

2+

-

-

-

2+

2++

1++

-

-

-

-

8.

Тўкиш эстакадалари

Бир йўлнинг узунлиги 50 м

2++

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1++

1+

Қозонхона бўлинмалари

9.

Қозоннинг маҳаллий иссиқлик шчитлари

Шчит

-

-

2+

-

-

-

-

2+

2++

1+

-

-

-

10.

Бункер-деаэраторли бўлим

800 м2 (ёки алоҳида хона)

2++

-

-

2+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Чанг тайёрлаш тегирмонлари

Иккита тегирмон

4++

-

-

1+

-

-

-

-

1+

-

-

-

-

-

12.

Қозон агрегатли хоналар

Иккита қозон қурилмалари (хизмат кўрсатишнинг асосий белгиси)

4++

-

-

2++

2+

1+

-

2+

1++

1+

1+

1+

2++

-

Машина бўлими

13.

100 МВт гача қувватли турбо-

белги + 8

2++

1++

-

2+

2+

1+

-

2+

1+

1++

1+

1+

1++

-

генераторлар

белги 0 м

4++

1+

-

2+

2+

1++

-

-

1+

1+

-

1+

2++

-

14.

100 — 300 МВт қувватли

белги 8 — 12

2++

2++

-

2++

2+

2+

-

2+

2+

1+

1++

1+

1++

-

турбогенераторлар

белги 0 м

4++

2++

-

2++

2+

2++

-

2+

2+

1++

1+

1+

2++

-

15.

500 МВт ва юқори қувватли

белги 12 — 15 м

2++

2++

-

2++

2+

2++

-

-

4+

1+

1++

1+

1++

-

турбогенераторлар

белги0 м

4++

2++

-

2++

2+

2++

-

-

4+

2+

1++

1+

2++

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

16.

100 МВт гача қувватли гидро-генераторлар

Хизмат кўрсатишнинг асосий белгиси

-

2+

-

1++

1+

1+

-

-

1++

2+

1++

1+

-

-

17.

100 дан 500 МВтгача қувватли гидрогенераторлар

Худди шундай 4 агрегатга

-

2+

-

1++

2+

1++

-

-

1++

2+

1++

1+

-

-

18.

500 МВт ва юқори қувватли гидро-генераторлар

Худди шундай 4 агрегатга

-

2+

-

2++

2++

1++

-

-

2++

1++

1++

2+

-

-

19.

Монтаж қилиш майдончаси

хона

4++

2++

-

2+

2+

2++

-

-

-

-

-

2+

2++

-

20.

Гидрогенераторларга хизмат кўрсатувчи техник қават

Тўртта агрегат

4++

1++

-

2+

2+

1++

-

-

4++

2+

1++

2+

-

-

21.

Гидро ва турбогенераторларнинг маҳаллий бошқариш шчитлари

Шчит

-

-

2+

2+

2+

-

-

2+

2++

1++

1+

-

-

-

Тақсимловчи тузилмалар

22.

Бош бошқариш шчитлари

Бошқарув шчити хонаси

-

-

2+

2+

2+

-

-

4+

4++

1++

1+

-

-

-

23.

Блокли бошқарув шчитлари

Худди шундай

-

-

2+

4+

2+

-

-

4+

4++

2++

2+

-

-

-

24.

Релели шчитлар панеллари

Хона

-

-

2+

2+

2+

-

-

2+

4++

1++

-