26.10.2020 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 2994-2
ONLINE TRANSLATE
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқаруви қарори, 26.10.2020 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 2994-2
Кучга кириш санаси
26.10.2020
Ҳужжат кучини йўқотган 14.04.2023
 LexUZ шарҳи
Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида»ги ва «Микрокредит ташкилотлари тўғрисида»ги қонунларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқаруви қарор қилади:
1. 2-банднинг биринчи хатбошиси «кредит ташкилотлари» деган сўзлардан кейин «Марказий банкка» деган сўзлар билан тўлдирилсин.

____________________________нинг
(ташкилотнинг номи)

Баланс ҳисоботи

20__ й «_____»___________ ҳолатига

КОД

ТАЪРИФ

КЎРСАТКИЧЛАР

МИНГ СЎМ

АКТИВЛАР

10

10100

Кассадаги нақд пуллар ва бошқа тўлов ҳужжатлари

0

20

10500

Банкларга қўйилган депозитлар ва бошқамаблағлар

0

30

16300

Олиниши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар

0

40

11100*

Сотиб олинган дебиторлик қарзлари — факторинг

0

50

12401+12405+12409+12501*+ 12505*+12509*+12701*+12705*+ 12709*+14801*+14809*+14901*+ 14909*+15101*+15109*+15701+ 15703*+15705**+15707*

Кредитлар ( микрокредит, микроқарз, истеъмол), брутто

0

51

12499+12599*+12799*+14899*+ 14999*+15199*+15799

Минус: кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарлар захираси

0

52

Кредитлар, соф (50 код — 51 код)

0

60

15600*+15709*-15699*.

Микролизинг, соф

0

70

16500

Асосий воситалар, соф

0

80

16600

Номоддий активлар, соф

0

90

16701

Бошқа хусусий мулклар

0

91

16707+16799

а. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси

0

92

б. Бошқа хусусий мулклар, соф (90 код-91 код)

0

100

19900+16100*+16400

Бошқа активлар

0

110

Жами активлар (10+20+30+40+52+60+70+80+92+100)

0

МАЖБУРИЯТЛАР ва КАПИТАЛ

МАЖБУРИЯТЛАР

210

21400+21600+22000

Тўланиши лозим бўлган кредитлар ва қарзлар

0

220

22100

Лизинг бўйича мажбуриятлар

0

230***

23600

Чиқарилган облигациялар

240

22400

Тўланиши лозим бўлган фоизлар

0

250

22500

Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган солиқлар

0

260

22800

Муддати узайтирилган даромадлар

0

270

29800+22200*

Бошқа мажбуриятлар

0

280

Жами мажбуриятлар (210+220+230+240+250+260+270)

0

КАПИТАЛ

310

30301

Устав капитали

0

311***

30312+30318-30306-30324

а. Акциялар — оддий

0

312***

30309+30315-30303-30321

б. Акциялар — имтиёзли

0

320***

30600

Қўшилган капитал

0

330

30900

Захира капитали

0

331

30903

а. Умумий захира фонди

0

332

30905+30908

б. Бошқа захира ва фондлар

0

340

31203

Тақсимланмаган фойда

0

350

(40000-50000)+31206

Жорий йил фойдаси (зарар)

0

360

Жами капитал (310(311+312)+320+330+340+350)

0

370

Жами мажбуриятлар ва капитал (280+360)

0

____________________________нинг
(ташкилотнинг номи)

Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи

20__ й «_____»___________ ҳолатига

КОД

ТАЪРИФ

КЎРСАТКИЧЛАР

МИНГ СЎМ

1. ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР

110

40400

Банклардаги депозитлар бўйича фоизли даромадлар

0

120

42000+44200*+44701+
44705**

Жисмоний шахсларга берилган кредитлар (микроқарзлар) бўйича фоизли даромадлар

0

130

42100*+44300*+44703*

Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган микрокредитлар бўйича фоизли даромадлар

0

140

42300*+44500*+44707*

Юридик шахсларга берилган микрокредитлар бўйича фоизли даромадлар

0

150

45100*

Микролизинг бўйича фоизли даромадлар

0

160

44900

Бошқа фоизли даромадлар

0

170

Жами фоизли даромадлар (110+120+130+140+150+160)

0

2. ФОИЗЛИ ХАРАЖАТЛАР

210

50600

Жалб қилинган қарз маблағлари бўйича фоизли харажатлар

0

220

53106+54106

Банклардан олинган кредитлар бўйича тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар

0

230

53112*+53114*+53118*+53122*+
53126*+53196*+54112*54114*+54118*+
54122*+54126*+54196*

Бошқа кредиторларга тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар

0

240

54200*

Чиқарилган облигациялар бўйича фоизли харажатлар

0

250

54400

Лизинг (микролизинг) бўйича фоизли харажатлар

0

260

54900

Бошқа фоизли харажатлар

0

270

Жами фоизли харажатлар (210+220+230+240+250+260)

0

310

3. КРЕДИТЛАР БЎЙИЧА КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРЛАРНИ БАҲОЛАШГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР (170 — 270)

0

320

56802+56838*+56842

Минус: Кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш

0

330

Кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарлар баҳолангандан сўнг соф фоизли даромадлар (310 — 320)

0

4. ФОИЗСИЗ ДАРОМАДЛАР

410

45200

Хизматлар ва бошқа воситачиликдан олинган даромадлар

0

420

45400*

Хорижий валюта курси ўзгариши натижасида олинган фойда

0

430

45900

Бошқа фоизсиз даромадлар

0

440

Жами фоизсиз даромадлар (410+420+430)

0

5. ФОИЗСИЗ ХАРАЖАТЛАР

510

55100

Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик харажатлари

0

520

55300*

Хорижий валюта курси ўзгариши натижасида кўрилган зарарлар

530

55900

Бошқа фоизсиз харажатлар

0

540

Жами фоизсиз харажатлар (510+520)

0

600

6.ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРГАЧА СОФ ФОЙДА (330+440-540)

0

7. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР

710

56100

Ходимлар иш ҳақи ва улар учун қилинган бошқа харажатлар

0

720

56200

Ижара ва таъминот харажатлари

0

730

56300

Хизмат сафари ва транспорт харажатлари

0

740

56400

Маъмурий харажатлар

0

750

56500

Репрезентация ва хайрия

0

760

56600

Эскириш харажатлари

0

770

56700

Суғурта, солиқ ва бошқа харажатлар

0

780

Жами операцион харажатлар (710+720+730+740+750+760+770)

0

800

56800-56802-56838*-56842

8. КРЕДИТЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛМАГАН КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРЛАРНИ БАҲОЛАШ

0

900

9. ФОЙДА СОЛИҒИ ВА БОШҚА ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА
(600 — 780 — 800)

0

10. ФОЙДА СОЛИҒИ

1000

56902

Фойда солиғини баҳолаш

0

1100

11. ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН ФОЙДА (900 — 1000)

0

1110

Дт 31206 ёки Кт 31206

Фойдагача бўлган тузатишлар, соф ***

0

1200

12. СОФ ФОЙДА (ЗАРАР) (1100+1110)

0

____________________________нинг

(ташкилотнинг номи)

Капиталдаги ўзгаришлар

20__ й «_____»___________ ҳолатига

КОД

ТАЪРИФ

КЎРСАТКИЧЛАР

МИНГ СЎМ

100

Ўтган йил охирига тузатишларгача бўлган капитал (30000)

Ўтган йилдаги капитал

0

200

Ўтган йил ҳисоботида акс эттирилмаган капиталдаги тузатишлар, соф

0

300

Тузатишлардан сўнг ўтган йилдаги капитал (100+200)

0

400

Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот (1200 код)

Йил бошидан соф фойда

0

500

30301-30301 (йил бошидаги)

Устав капиталидаги жорий йилдаги ўзгаришлар

0

501*

Баланс ҳисоботи (311код+312код минус (йил бошидаги 311код+312код))

0

600*

30600-30600 (йил бошидаги)

Қўшилган капиталдаги ўзгаришлар

700

30903-30903 (йил бошидаги)

Захира фондидаги ўзгаришлар

0

800

30905-30905 (йил бошидаги)

Текинга олинган мулкларнинг жорий йилдаги ўзгариши

0

900

30908-30908 (йил бошидаги)

Бошланғич қийматга нисбатан баҳолаш қийматининг ошган суммаси

0

1000

Дт 31203, Кт

МИНУС: ўтган йил фойдасининг тақсимланган қисми

0

1100

Дт 31206, Кт 29807 ёки 30301

МИНУС: жорий йил фойдасидан ҳисобланган дивидендлар

0

1200

Жорий йил капиталига таъсир этган бошқа ўзгаришлар (соф)

0

1300

Жами капитал (300+400+500(501)+600+700+800+900+1200-1000-1100)

0

КОД

ТАЪРИФ

КЎРСАТКИЧЛАР

МИНГ СЎМ

900

30908-30908 (йил бошидаги)

Бошланғич қийматга нисбатан баҳолаш қийматининг ошган суммаси

0

____________________________нинг
(ташкилотнинг номи)

Берилган кредитлар ва кўрсатилган микролизинг хизматлари тўғрисида маълумот

20__ й «_____»___________ ҳолатига

минг сўмда

Т/р

Ҳ/қ

Мижознинг тўлиқ номи

Кредит (истеъмол, микрокредит, микроқарз, микролизинг) суммаси

Кредит (истеъмол, микрокредит, микроқарз, микролизинг) қолдиғи

Кредит бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси қолдиғи

Хисобланган, тўлаш муддати етиб келмаган фоизлар
(16307, 16309, 16323 ҳ/в)

Йиллик фоиз ставкаси

Кредит (истеъмол, микрокредит, микроқарз, микролизинг) берилган сана

Кредит (истеъмол, микрокредит, микроқарз, микролизинг) қайтариш санаси

Кредит тури:
1-истеъмол
2-микрокредит
3-микроқарз
4-микролизинг

Таъминот тури
0-таъминланмаган
1-кўчмас мулк;
2-транспорт;
3-қимматликлар;
4-бошқалар

Гаровга қуйилган мулкнинг гаров реестрида рўйхатдан ўтказиш рақами

Кредит (истеъмол, микрокредит, микроқарз, микролизинг) нинг муддати узайтирилган санаси

Муддати узайтирилганидан сўнг кредит (истеъмол, микрокредит, микроқарз, микролизинг) ни қайтариш санаси

Таъми-нотнинг қиймати

Муддати ўтган асосий қарз

шундан, қарздорлик муддати

Муддати ўтган ҳисобланган фоизлар

1-30 кун

31-60 кун

61-90 кун

91-180 кун

180 кундан юқори

(16377 х/в)

(91501 х/в)

Хаммаси

12401

Жами

12405

Жами

12409

Жами

...

12401

12401

...

12405

...

12409

...