Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

«Нотариат тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида нотариат тизимини тубдан ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2019 йил 9 сентябрдаги ПФ-5816-сон Фармони ижросини таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:
11. Мажбурий суғурта шартномаси суғурта қилдирувчининг ушбу Қоидаларга 2-иловага мувофиқ шакл бўйича мажбурий суғурта шартномасини тузиш тўғрисидаги аризаси асосида тузилади.
суғурта қилдирувчи томонидан «Нотариат тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунида белгиланган нотариуснинг вазифалари ва мажбуриятларига мувофиқ бўлмаган фаолиятни амалга ошириши;

Хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг фуқаролик жавобгарлигини
мажбурий суғурта қилиш
ШАРТНОМАСИ

20___ йил «___» ___________
Кейинги ўринларда «Суғурта қилдирувчи» деб аталувчи __________________________________________
(хусусий амалиёт билан
______________________________________________________________________________ бир томондан, ва

шуғулланувчи нотариуснинг Ф.И.О.)

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 20___ йил «___» _____________ да берилган _____

серияли _______-сон лицензия асосида фаолиятни амалга оширадиган, кейинги ўринларда «Суғурталовчи» деб аталувчи ____________________________________________________________________________________ ________________________________________ (суғурталовчининг номи)
____________________________________ асосида ҳаракат қиладиган __________________________________

(ҳужжат номи)

(Ф.И.О., лавозими)
орқали, иккинчи томондан, ушбу шартномани қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартноманинг предмети

1. Суғурталовчи ушбу шартномага ва Вазирлар Маҳкамасининг 20____ йил «_____» _______________ даги

______-сон қарори билан тасдиқланган Хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариусларнинг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш қоидаларига (кейинги ўринларда Қоидалар деб аталади) мувофиқ суғурта ҳодисаси юз берган тақдирда, учинчи шахсга ёки наф олувчига ушбу шартноманинг амал қилиши даврида нотариал ҳаракат амалга ошириш натижасида етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш мажбуриятини олади.

2. Ушбу шартнома амал қилиши даврида қонунга зид нотариал ҳаракатни амалга ошириш натижасида хусусий

амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг айби билан жисмоний ва юридик шахсга мулкий зарар етказилганлиги қонуний кучга кирган суд қарори билан белгиланган ёки суғурта қилувчи томонидан тан олинган факти суғурта ҳодисаси ҳисобланади.

2. Суғурта суммаси ва суғурта мукофоти

3. Ушбу шартнома бўйича суғурта суммаси __________________________________ сўмни ташкил қилади.

(суммаси рақамлар ва ёзув билан)

4. Ушбу шартнома бўйича суғурта мукофоти _________________________________ сўмни ташкил қилади.

(суммаси рақамлар ва ёзув билан)

5. Суғурта мукофоти ушбу шартнома тузилган санадан бошлаб беш иш куни мобайнида бир йўла тўланади

ёки ҳар ойнинг 5 санасига қадар бўлиб тўланади.

3. Шартноманинг кучга кириши ва амал қилиш муддати

6. Ушбу шартнома томонлар имзолаган вақтдан бошлаб кучга киради ва бир йил мобайнида амал қилади.

Суғурталовчининг мажбуриятлари хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича суғурта полисида кўрсатилган суғурта даврининг бошланғич санасидаги соат 00.00 дақиқадан, лекин суғурта мукофоти Суғурталовчининг ёки суғурта агентининг ҳисоб рақамига тушган кундан кейинги кундан олдин бўлмаган санадан бошлаб кучга киради ва суғурта полисида кўрсатилган суғурта даврининг охирги санасидаги соат 24.00 дақиқада тугайди.

7. Суғурта мукофоти Суғурта қилдирувчи томонидан Суғурталовчининг ҳисобварағига пул маблағларини

ўтказиш йўли билан тўланади. Пул маблағларининг Суғурталовчининг ҳисобварағига тушган санаси ушбу шартнома бўйича суғурта мукофоти тўланган сана ҳисобланади.

4. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

8. Суғурта қилдирувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:
Суғурталовчидан ушбу шартнома шартларини тушунтириб беришни талаб қилиш;
суғурталовчининг молиявий ҳисоботи билан танишиш;
Қоидаларда назарда тутилган тартибда ва шартларда суғурта товонини олиш;
Суғурталовчининг суғурта товонини тўлашни рад этиш тўғрисидаги қарори юзасидан шикоят қилиш.
Суғурта қилдирувчи қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.
9. Суғурта қилдирувчи:
ушбу шартнома бўйича суғурта мукофотини қонун ҳужжатларида белгиланган шартлар асосида ва тартибда
тўлаши;
суғурталовчига суғурта ҳодисаси муносабати билан унга нисбатан қўйилаётган барча талаблар ёки унга

қарши бошланган суд муҳокамаси тўғрисида дарҳол хабар қилиш, зарар етказилиши ҳолатлари тўғрисидаги барча маълумотларни ва ваколатли органлардан олинган суғурта ҳодисасининг сабаблари ҳамда оқибатларини, зарарнинг хусусияти ва миқдорини белгилаш учун зарур бўлган ҳужжатларни суғурталовчига тақдим этиш;

суғурта ҳодисаси юз берганда зарарнинг олдини олиш ва (ёки) камайтириш юзасидан мумкин бўлган барча
чораларни кўриш;
суғурталовчига зарарни қоплаш тўғрисидаги учинчи шахсларнинг талаби билан боғлиқ масалаларни ҳал
қилишда иштирок этиш имкониятини бериш;

суғурта ҳодисаси юз берганлиги учун жавобгар шахсга нисбатан регресс талаб қилиш ҳуқуқини

суғурталовчига ўтишини таъминлаши шарт.
Суғурта қилдирувчи қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларни ҳам олиши мумкин.
10. Суғурталовчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:
мажбурий суғурта шартномасини тузишда суғурта қилдирувчи шахсдан хусусий амалиёт билан

шуғулланувчи нотариусларнинг жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича олдинги шартномалар, суғурта ҳолатлари, суғурта тўловлари ва мажбурий суғурта шартномасини тузиш учун зарур бўлган бошқа маълумотларни тақдим этишини талаб қилиш;

суғурта қилдирувчи томонидан етказилган зарарни қоплаш тўғрисидаги учинчи шахсларнинг талаблари

билан боғлиқ масалаларни ҳал қилишда иштирок этиш;
Қоидаларда назарда тутилган ҳолларда зарар етказганлик учун жавобгар шахсга нисбатан регресс талаб
қилиш ҳуқуқини тақдим этиш;
Қоидаларда назарда тутилган асослар бўйича суғурта товонини тўлиқ ёки қисман амалга оширишни рад этиш.
Суғурталовчи қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.
11. Суғурталовчи:
суғурта қилдирувчини мажбурий суғурта шартномаси шартлари билан таништириши, шу жумладан унинг
ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтириши;
қонун ҳужжатларида белгиланган ҳолларда ва тартибда мажбурий суғурта шартномаси муддатидан олдин
бекор қилинганда суғурта қилдирувчига суғурта мукофотини тўлиқ ёки қисман қайтариб бериши;
суғурта ҳодисаси юз берганлиги ва суғурталовчи томонидан тўланиши лозим бўлган зарар миқдорини

тасдиқловчи ҳужжатлар етарли бўлмаган тақдирда, улар олинган кундан бошлаб уч иш куни мобайнида ариза берувчига тақдим этилмаган ва (ёки) нотўғри расмийлаштирилган ҳужжатларнинг тўлиқ рўйхати кўрсатилган ҳолда хабар бериши;

суғурта ҳодисаси юз берганда ушбу Қоидаларда назарда тутилган тартибда ва шартларда суғурта товонини
амалга ошириши;
суғурта қилдирувчидан (наф олувчидан) ариза олинганда суғурта қилдирувчининг (наф олувчининг)

талабларини кўриб чиқиш ва беш иш куни ичида низони ҳал этишнинг кейинги тартиби кўрсатган ҳолда ёзма жавоб бериши;

суғурта ҳодисаси юз берганда зарарни олдини олиш ва (ёки) камайтириш мақсадида суғурта қилдирувчига
етказилган харажатларни қоплаш;
ўз фаолиятини амалга ошириш натижасида суғурта қилдирувчи ва учинчи шахс ёки наф олувчи тўғрисида
олинган маълумотларнинг махфийлигини таъминлаши;
суғурта товонини ўз вақтида амалга оширмаган тақдирда наф олувчига қонун ҳужжатларида белгиланган
тартибда ва миқдорда жарима тўлаши шарт.
Суғурталовчи қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларни ҳам олиши мумкин.

5. Томонларнинг жавобгарлиги

12. Томонлар ушбу шартнома бўйича ўз зиммасига олинган мажбуриятларнинг бажарилмаганлиги ёки
зарур даражада бажарилмаганлиги юзасидан қонун ҳужжатларига мувофиқ жавоб берадилар.

6. Низоларни ҳал этиш тартиби

13. Ушбу шартномадан келиб чиқадиган барча низолар ва келишмовчиликлар қонун ҳужжатларида
белгиланган тартибда ҳал этилади.

7. Якунловчи қоида

14. Ушбу шартномани ўзгартириш, бекор қилиш ва муддатидан олдин тўхтатиш тартиби, мазкур шартнома

бўйича суғурта даъволарини кўриб чиқиш тартиби, етказилган зарар миқдорини аниқлаш ва суғурта товонини тўлаш тартиби Вазирлар Маҳкамасининг 20__ йил «___» ___________ даги ____-сон қарори билан тасдиқланган Хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариусларнинг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш қоидаларига мувофиқ белгиланади.

8. Томонларнинг реквизитлари:

Суғурталовчи: ________________________________Суғурта қилдирувчи: __________________________
Манзил: _____________________________________Манзил: ____________________________________
тел: ________________, факс: ___________________тел: ________________, факс: __________________
ҳ/р _________________________________________ҳ/р ________________________________________
МФО ______________ СТИР ___________________МФО ______________ СТИР ___________________
____________________________________________________________________

(Ф.И.О., лавозими)

(имзо)

(Ф.И.О., лавозими)

(имзо)

_______________________________

(суғурталовчининг номи)

Хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг фуқаролик жавобгарлигини
мажбурий суғурта қилиш шартномасини тузиш тўғрисида
АРИЗА

___________________________________________________ асосида ҳаракат қилувчи

(хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг Ф.И.О.)

(ҳужжат номи)

____________________________________________________________ орқали Сиздан Хусусий амалиёт билан

(ваколатли шахснинг Ф.И.О., лавозими)

шуғулланувчи нотариуснинг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш қоидаларида назарда тутилган шартларда хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш шартномасини тузишни сўрайди.
1. Хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг реквизитлари:
почта манзили: _____________________________________________________________;
телефон: ___________, факс: ____________, эл. манзили:_____________; СТИР __________.
2. Хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг банк реквизитлари:
банк номи: __________________________________________________________________;
банк ҳисобварағи: ___________________________________________________________;
хизмат кўрсатувчи банкнинг МФО _____________________________.
3. Хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта
қилиш шартномаси: биринчи марта тузилмоқда / ўтган йилда тузилган.
4. Ўтган йилда тузилган хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг фуқаролик жавобгарлигини
мажбурий суғурта қилиш шартномаси тўғрисида маълумотлар:

а) хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича суғурта полиси: 20____ йил «____» _____________ даги ______ серияли _______-сон;

б) суғурта мукофоти, сўмда:
__________________________________________________________;

(суммаси рақамлар ва ёзув билан)

в) жами тўланган суғурта товони, сўмда:
__________________________________________________________;

(суммаси рақамла? ва ёзув билан)

5. Аризага шунингдек қуйидаги ҳужжатлар илова қилинади:
а) ________________________________________________________;
б) ________________________________________________________;
в) ________________________________________________________;
6. Биз ушбу аризада келтирилган маълумотларнинг ҳаққонийлиги ва тўлиқлигини тасдиқлаймиз.
________________________________________________________

(имзо)

(хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг Ф.И.О.)

7. Ариза _______________________________________________ томонидан қабул қилинган.

(суғурталовчи ходимининг лавозими ва Ф.И.О.)

Хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий
суғурта қилиш бўйича суғурта полиси бланкасининг намунаси

(Хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий
суғурта қилиш бўйича суғурта полиси бланкасининг олд томони)

Ўзбекистон Республикасининг Давлат герби

Хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий
суғурта қилиш шартномаси бўйича
СУҒУРТА ПОЛИСИ

________________-сон

Серияси _______
1. Суғурталовчининг тўлиқ номи ва реквизитлари ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг тўлиқ номи ва реквизитлари ________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Суғурта суммаси ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ сўм.

(суммаси рақамлар ва ёзув билан)

4. Суғурта мукофоти __________________________________________________________________________
_________________________________ сўм миқдорида 20____ йил «____» _____________ да тўланган.

(суммаси рақамлар ва ёзув билан)

5. Суғурта даври: 20____ йил «_____» ___________ дан 20____ йил «____» ___________ гача.

6. Хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш шартномаси амал қилиши даврида қонунга зид нотариал ҳаракатни амалга ошириш натижасида хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг айби билан жисмоний ва юридик шахсга мулкий зарар етказилганлиги қонуний кучга кирган суд қарори билан белгиланган ёки суғурта қилувчи томонидан тан олинган факти суғурта ҳодисаси ҳисобланади.

(Хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича суғурта полиси бланкасининг орқа томони)

7. Суғурталовчининг, шунингдек унинг хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш шартномасини тузишга, хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуслар, учинчи шахслар ва наф олувчиларнинг суғурта товони ҳақидаги талабларини кўриб чиқишга ҳамда суғурта товонини амалга оширишга ваколатли барча филиалларининг почта манзиллари, улар билан боғланиш воситалари ва иш вақти тўғрисидаги маълумотлар:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Алоҳида қайдлар ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Суғурталовчининг раҳбари ёки ваколатли шахси

_________________________________________________

(имзо)

(Ф.И.О.)

М.Ў.
Берилган санаси: 20___ йил «___» __________.

Суғурта товонини тўлаш тўғрисида
АРИЗА

Ушбу билан хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича 20___ йил «____» ___________даги _____-сон шартномага кўра суғурта ҳодисаси деб эътироф этилиши мумкин бўлган ҳодиса юз берганлигини маълум қиламан.

Ҳодисанинг сабаблари ва ҳолатлари тўғрисида қуйидагиларни маълум қиламан:
Суғурта ҳодисаси деб эътироф этилиши мумкин бўлган ҳодисага дуч келган учинчи шахс: ____________________
________________________________________________________________________________.

(наф олувчининг Ф.И.О.)

Ҳодисанинг санаси ва вақти: _________________________________________________
Ҳодисанинг жойи: _________________________________________________________
Ҳодиса тўғрисида ________________________________________га мурожаат қилинган
Ҳодисанинг ҳолатлари: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Ушбу ҳодиса бўйича ҳаққоний ва менга маълум бўлган барча маълумотларни хабар қилдим.
20____ йил «____» ________________.__________________________________________

(имзо)

(аризачининг Ф.И.О)

Ариза ________________________________________________________________ томонидан қабул қилинган

(суғурталовчи масъул ходимининг лавозими ва Ф.И.О.)

ва 20____ йил «____» ______________да ____________ рақами билан дафтарда рўйхатдан ўтказилган.

Ушбу аризага илова қилинган ҳужжатлар рўйхати


Т/р


Ҳужжатнинг номи


Саҳифалар сони

Ҳужжатнинг санаси ва тартиб рақами

Илова қилинмоқда (ҳа/йўқ)

1.

Учинчи шахсларнинг етказилган зарарни ва унинг миқдорини тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилинган зарарни қоплаш тўғрисидаги талаби ёки суғурта қилдирувчи томонидан нотариал ҳаракатлар содир этилиши натижасида етказилган зарарни қоплаш тўғрисидаги суднинг қонуний кучга кирган қарори.

2.

Наф олувчининг шахсини тасдиқловчи ҳужжат ёки юридик шахс вакилига берилган ишончнома.

3.

Етказилган зарарнинг олдини олиш ва (ёки) камайтириш чораларини кўриш билан боғлиқ харажатларни тасдиқловчи ҳужжатлар.


Ҳужжатда хато топганингизда, уни белгилаб Ctrl+Enter ни босинг.

© Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази давлат муассасаси