19.02.2020 йилдаги 97-сон
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Алкоголь ва тамаки маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва уларнинг айланмасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш ҳамда узумчилик ва виночиликни ривожлантиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида» 2019 йил 5 февралдаги ПФ-5656-сон Фармони ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Алкоголь ва тамаки бозорини самарали тартибга солишни таъминлаш тўғрисида» 2019 йил 8 июндаги 474-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
18. Намуналар корхона томонидан ишлаб чиқарилган истеъмол этил спиртидан ушбу Низомга 2-иловада келтирилган Намуналарни танлаш далолатномасига мувофиқ олинади ва расмийлаштирилади.
23. Истеъмол этил спиртидан намуналар танлаш ва қайтариш далолатномалари ушбу Низомга 5-иловага мувофиқ Лаборатория мудири томонидан қайд этиш дафтарига киритиб борилади.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(30-банд Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 4 апрелдаги 153-сонли қарори таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 05.04.2022 й., 09/22/153/0266-сон)

Босқич

Субъектлар

Тадбирлар

Бажариш муддати


1-босқич

Ишлаб чиқарувчи корхона

1. Корхонага тушган барча хом ашё ва ёрдамчи материаллари бўйича Лабораторияни хабардор қилиш.

1. Ҳар бир хом ашё ва ёрдамчи материаллар тушган вақтда.

2. Ишлаб чиқарилган тайёр маҳсулот бўйича Лабораторияни хабардор қилиш.

2. Ишлаб чиқарилган тайёр маҳсулот омборга юборилмасдан аввал.


Лаборатория ва ишлаб чиқарувчи корхона вакили

1. Корхонага тушган барча хом ашёдан намуна олиш ва синовдан ўтказиш.

1. Хом ашё олинган вақтда.

2. Корхонанинг ёрдамчи материалларидан намуна олиш ва синовдан ўтказиш.

2. Ёрдамчи материаллар олинганда.

3. Хом ашё ва ёрдамчи материаллардан олинган намуналарнинг синов натижаларига кўра уларнинг сифат кўрсаткичлари техник норматив ҳужжатлар талабларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3. Доимий равишда.


2-босқич

Лаборатория

1. Истеъмол этил спиртидан техник норматив ҳужжатлар асосида намуналар танлаб олиш. Бунда ушбу Низомга 2-иловада келтирилган Намуналарни танлаш далолатномасига мувофиқ олинади ва расмийлаштирилади.

1. Ҳар куни.

2. Намуналарни норматив ҳужжатлар асосида лаборатория синовидан ўтказиш.

2. Намуналар олиб бўлгандан кейин.

3. Синов натижалари бўйича Низомга 3-иловага мувофиқ баённомани расмийлаштириш ҳамда рўйхатга олиш.

3. Синов ўтказилгандан кейин.

4. Намуналарнинг синовдан ортган қисмини корхонанинг ишлаб чиқариш жараёнига қайтариш ва уни ушбу Низомга 4-иловада келтирилган қайтариш далолатномаси билан расмийлаштириш.

4. Намунани сақлаш муддати тугагандан сўнг

5. Қайтариш далолатномаларини ушбу Низомга 5-иловага мувофиқ қайд этиш дафтарига киритиб бориш.

5. Далолатнома тузилгандан кейин.


3-босқич

Лаборатория

1. Қабул қилинаётган истеъмол этил спиртининг туркуми техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар талабларига мувофиқ бўлмаган тақдирда, уни қайта синовдан ўтказиш.

Ҳар бир туркум номувофиқ деб топилган пайтда

2. Қайта синов натижаларига кўра истеъмол этил спирти техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар талабларига мувофиқ бўлмаган тақдирда истеъмол этил спирти туркумини белгиланган тартибда корхонанинг ишлаб чиқариш жараёнига қайтариш.


4-босқич

Лаборатория

1. Истеъмол этил спирти туркуми бўйича лабораториянинг баённомаси ижобий бўлса, маҳсулотни тайёр маҳсулотлар омборхонасига юбориш.

1. Доимий равишда

2. Лаборатория иш фаолияти, синов натижалари, истеъмол этил спирти сифатига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган омиллар ва салбий ҳолатлар ҳақида корхона раҳбари ва Инспекцияга ёзма равишда ахборот бериб бориш.

2. Доимий равишда

3. Корхонада ишлаб чиқарилган истеъмол этил спиртининг ҳажми ва сифати бўйича Инспекцияга ҳисоботлар тақдим этиб бориш.

3. Ҳар ойда


5-босқич

Инспекция

1. Лабораторияга юкланган вазифалар самарали бажарилиши бўйича унинг фаолияти мониторингини олиб бориш.

1. Доимий равишда

2. Лаборатория фаолияти самарадорлигига холисона баҳо бериш.

2. Ҳар ойда (чоракда)

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI MOLIYA VAZIRLIGI HUZURIDAGI ALKOGOL VA TAMAKI
BOZORINI TARTIBGA SOLISH INSPEKSIYASI

ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО И ТАБАЧНОГО РЫНКА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

_______________________________________________________________________________________________________

«__________________________________________» АЖ томонидан 20__ йил «____» ______________да ишлаб чиқарилган истеъмол этил спиртидан намуналар танлаш _________- сон

ДАЛОЛАТНОМАСИ

Мен (Биз), Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга солиш инспекциясининг этил спирти сифатини аниқлаш бўйича лабораторияси ходими(лари)_____________________________ «____________________________» АЖнинг 20__ йил «____»_____________даги ______-сон «Билдиришнома»сига асосан ___________________________________________________________________
___________________________________________________иштирокида корхонанинг _____________________________ бўлимида истеъмол спиртининг тайёр маҳсулотлар омборхонасига топширилишидан олдин маҳсулотлар сифатини акс эттирувчи тўпларидан ___________________________________________________________________________________
________________________________________________ стандартлар талабларига мослигини лабораторияда текшириш мақсадида намуналар танлаб олдим (олдик):

Т/р

Текшириладиган маҳсулот намуналари

Стандарт белгиланиши

Ўлчов бирлиги

Тўпдаги сони

Ишлаб чиқариш санаси

Намуналар

ташқи кўрик

синов учун

Қўшимча маълумотлар: __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Корхона раҳбариятига: синов тугагунча ёки хулоса берилмагунча намуналар танланган маҳсулот тўпини омборхонага расмийлаштириш тақиқланади.
Лаборатория ходими(лари)

________________________________________________

(имзо, ФИО)

Корхона вакили (лари):

________________________________________________

(имзо, ФИО)

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI MOLIYA VAZIRLIGI HUZURIDAGI ALKOGOL VA TAMAKI
BOZORINI TARTIBGA SOLISH INSPEKSIYASI

ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО И ТАБАЧНОГО РЫНКА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ АЖ ____________________________________________________________________________________

(корхона томонидан берилган «Билдиришнома»нинг тартиб рақами ва санаси)

20___ й «____» ______________даги ____-сон ишлаб чиқарилган истеъмол этил спирти намунасини танлаш далолатномаси

____________________________________________________________________________________
(маҳсулот тури)
____________________________________________________________________________________
(маҳсулот миқдори, далда)


СИНОВ НАТИЖАЛАРИ БАЁННОМАСИ №___

Маҳсулот учун стандарт ________________________________________________________________________
Синов учун стандарт ___________________________________________________________________________

Физик-кимёвий кўрсаткичлар номи

Стандарт талаби

Синов натижалари

Этил спиртининг ҳажмий улуши, %, кам эмас
Сульфат кислота билан тозалигини синаш
200 С ҳароратда оксидланишни синаш, кам эмас (дақиқа)
Сувсиз спиртдаги (сирка альдегидига қайта ҳисобланганда) альдегидларнинг масса улуши, мг/дм3, кўп эмас
Сувсиз спиртдаги (изоамил ва изобутил спирт аралашмаларига (3:1) қайта ҳисобланганда) сивуш мойининг масса улуши, мг/дм3, кўп эмас
Сувсиз спиртдаги (сирка — этил эфирига қайта ҳисобланганда) эфирларнинг масса улуши, мг/дм3, кўп эмас
Сувсиз спиртга қайта ҳисобланганда метил спиртининг ҳажмий улуши, %, кўп эмас
Сувсиз спиртдаги (СО2-сиз) озод кислоталарнинг масса улуши, мг/дм3, кўп эмас
Таркибида фурфурол
___________________________________ намуналар стандарт талабларига жавоб беради (бермайди).
Лаборатория мудири

_________________

_______________________________

(имзо)

(ФИО)

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI MOLIYA VAZIRLIGI HUZURIDAGI ALKOGOL VA TAMAKI
BOZORINI TARTIBGA SOLISH INSPEKSIYASI

ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО И ТАБАЧНОГО РЫНКА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

_______________________________________________________________________________________________________

«__________________________________________» АЖ томонидан 20__ йил «____» ______________да ишлаб чиқарилган истеъмол этил спиртидан танланган намуналар қайтариш _________- сон

ДАЛОЛАТНОМАСИ

Мен (Биз), Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга солиш инспекциясининг этил спирти сифатини аниқлаш бўйича лабораторияси ходими(лари)_____________________________ «____________________________» АЖнинг 20__ йил «____»_____________даги ______-сон «Билдиришнома»сига асосан ___________________________________________________________________
___________________________________________________иштирокида корхонанинг _____________________________ бўлимида истеъмол спиртининг тайёр маҳсулотлар омборхонасига топширилишидан олдин маҳсулотлар сифатини акс эттирувчи тўпларидан ___________________________________________________________________________________
________________________________________________ стандартлар талабларига мослигини лабораторияда текшириш мақсадида танлаб олинган намуналарни қайтардим (қайтардик):

Т/р

Текширилган маҳсулот намуналари

Стандарт белгиланиши

Ўлчов бирлиги

Тўпдаги сони

Ишлаб чиқариш санаси

Намуналар

ташқи кўрик

синов учун

Қўшимча маълумотлар: __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Лаборатория ходими(лари)

________________________________________________

(имзо, ФИО)

Корхона вакили (лари):

________________________________________________

(имзо, ФИО)