15.02.2018 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 2971
ONLINE TRANSLATE
Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг буйруғи, 15.02.2018 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 2971
Кучга кириш санаси
15.02.2018
Ҳужжат кучини йўқотган 01.01.2023
 LexUZ шарҳи
Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси ва Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ, буюраман:
Мазкур Қоидалар Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси ва Ўзбекистон Республикаси «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги қонунига мувофиқ бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар томонидан даврий молиявий ҳисоботларни тузиш, тасдиқлаш ҳамда тақдим этиш тартибини белгилайди.
мазкур Қоидаларнинг 1-иловасига мувофиқ шаклдаги Баланс (1-сон шакл);
мазкур Қоидаларнинг 2-иловасига мувофиқ шаклдаги Харажатлар сметасининг ижроси ҳақидаги ҳисобот (2-сон шакл);
мазкур Қоидаларнинг 3-иловасига мувофиқ шаклдаги Дебиторлик ва кредиторлик қарзлар тўғрисидаги маълумот;
мазкур Қоидаларнинг 4-иловасига мувофиқ шаклдаги Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси бўйича пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот;
мазкур Қоидаларнинг 5-иловасига мувофиқ шаклдаги Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси бўйича пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот;
мазкур Қоидаларнинг 6-иловасига мувофиқ шаклдаги Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган маблағлар ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот;
мазкур Қоидаларнинг 7-иловасига мувофиқ шаклдаги Бошқа бюджетдан ташқари маблағлар ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот;
мазкур Қоидаларнинг 8-иловасига мувофиқ шаклдаги Жорий йилнинг молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисобот;
мазкур Қоидаларнинг 9-иловасига мувофиқ шаклдаги Номолиявий активларнинг ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот;
мазкур Қоидаларнинг 10-иловасига мувофиқ шаклдаги Бюджет ташкилотини чет эл валюталари бўйича пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот.
6. Йиллик ва чораклик молиявий ҳисоботларга тушунтириш хати илова қилинади. Тушунтириш хатида (жамланма) харажатлар сметаси, (жамланма) даромадлар ва харажатлар сметаси ижроси жараёнига таъсир қилган асосий омиллар, жумладан, бюджетдан ажратилган маблағларни иқтисод қилинишининг сабаблари (таҳлиллари) (агарда иқтисод қилинган бўлса), дебиторлик ва кредиторлик қарзларнинг вужудга келиш сабаблари ва вақти, йўл қўйилган муддати ўтган қарздорликни ундириш бўйича кўрилган чоралар, қонунчиликка мувофиқ бюджет ташкилотларига солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича берилган имтиёзлар ва уларнинг сарфланиши тўғрисида маълумотлар, шунингдек ҳисобот даврида бюджет ташкилотларига беғараз ёрдам ва марказлашган тартибда келиб тушган моддий қийматликлар тўғрисидаги маълумотлар, камомади аниқланган ва ўғирланган пул маблағлари ва бошқа товар-моддий қимматликлар суммаси ва ҳисоботлар билан боғлиқ бўлган бошқа тушунтиришлар келтирилади. Бундан ташқари, ҳисобот йилининг биринчи чораги бўйича молиявий ҳисоботларга тушунтириш хатида асосий воситалар ва бошқа активларини (жумладан, тугалланмаган қурилиш ва ўрнатиладиган асбоб-ускуналарни) қайта баҳолаш бўйича ахборотлар очиб берилади.
9. Молиявий ҳисоботлар шакллари (жамланма ҳисоботлардан ташқари) Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йўриқнома (рўйхат рақами 2169, 2010 йил 22 декабрь) билан тасдиқланган 308-сон шаклдаги «Бош журнал китоби» (бундан буён матнда «Бош журнал китоби» (308-сон шакл) деб юритилади) ва бошқа тегишли ҳисоб регистрлари маълумотлари асосида тузилади.
Дебиторлик ва кредиторлик қарзлари тўғрисидаги маълумотларни акс эттиришда Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йўриқнома (рўйхат рақами 2169, 2010 йил 22 декабрь) билан тасдиқланган 285-сон шаклдаги айланма қайднома ва бошқа тегишли ҳисоб регистрлари маълумотларидан фойдаланилади.
тасдиқланган харажатлар сметаларига белгиланган тартибда киритилган ўзгартиришларнинг Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йўриқнома (рўйхат рақами 2169, 2010 йил 22 декабрь) билан тасдиқланган 294-сон шаклдаги Касса ва ҳақиқий харажатларни ҳисобга олиш дафтарига (бундан буён матнда 294-сон шакл дафтари деб юритилади) тўғри ёзилганлигини;
122. «Харажатлар жами» қаторида мазкур Қоидаларнинг 119-бандида кўрсатилган барча даромадлар (тушумлар) ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатларнинг йиғиндиси акс эттирилади.
Бюджет ташкилотларининг муҳрларисиз ҳамда Қоидаларнинг 148-бандида кўрсатилган ваколатли шахсларнинг имзоларисиз ушбу ҳисоботлар ҳақиқий эмас деб ҳисобланади.

1-сон шакл

БАЛАНС

20 __ йил 1 _______________ ҳолатига

Ташкилот ______________________________________________

Ҳисобот даври: йиллик (1 январь), чораклик (1 апрель, 1 июль, 1 октябрь)

Бюджет тури ___________________________________________

Ўлчов бирлиги _________________________________________

А К Т И В

Қатор коди

Йил
бошига

Йил (чорак) охирига

I БЎЛИМ. НОМОЛИЯВИЙ АКТИВЛАР
1-§. Асосий воситалар ва бошқа узоқ муддатли номолиявий активлар

Асосий воситалар:

Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (010, 011, 012, 013, 015, 018,
019-субсчётлар)

010

*

Эскириш суммаси (020, 021, 022, 023, 025, 029-субсчётлар)

011

*

Қолдиқ (баланс) қиймати (010-қатор — 011-қатор)

012

*

Номоддий активлар (030-субсчёт)

020

Асосий воситалар ва бошқа узоқ муддатли номолиявий активлар — жами (012 + 020-қаторлар)

030

2-§. Ноишлаб чиқариш активлари

Ерни ободонлаштириш (040-субсчёт)

040

3-§. Товар-моддий захиралар

Тайёр маҳсулот (050-субсчёт)

050

Қурилиш материаллари (060-субсчёт)

060

Озиқ-овқат маҳсулотлари (061-субсчёт)

061

Дори-дармонлар ва ярани боғлаш воситалари (062-субсчёт)

062

Инвентарь ва хўжалик жиҳозлари (063-субсчёт)

063

Ёнилғи, ёқилғи-мойлаш материаллари (064-субсчёт)

064

Машина ва асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари (065-субсчёт)

065

Бошқа товар-моддий захиралар (069-субсчёт)

066

Товар-моддий захиралар — жами (050 + 060 + 061 + 062 + 063 + 064 + 065 + 066-қаторлар)

070

4-§. Номолиявий активларга қўйилмалар

Ўрнатиш учун мўлжалланган асбоб-ускуналар (070-субсчёт)

080

Тугалланмаган қурилиш (071-субсчёт)

081

Асосий воситаларга бошқа харажатлар (072-субсчёт)

082

Номоддий активларга харажатлар (080-субсчёт)

090

Товар (иш, хизмат)ларга харажатлар (090-субсчёт)

100

Товар-моддий захираларга бошқа харажатлар (091-субсчёт)

101

Номолиявий активларга қўйилмалар — жами (080 + 081 + 082 + 090 + 100 + 101-қаторлар)

110

I БЎЛИМ БЎЙИЧА ЖАМИ (030 + 040 + 070 + 110-қаторлар)

120

II БЎЛИМ. МОЛИЯВИЙ АКТИВЛАР

Ташкилотни сақлаш учун молиялаштирилган бюджет маблағлари (100-субсчёт)

130

Бошқа мақсадлар учун молиялаштирилган бюджет маблағлари (101-субсчёт)

131

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблардан тушган маблағлар (110-субсчёт)

140

Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар (111-субсчёт)

141

Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари (112-субсчёт)

142

Бошқа бюджетдан ташқари маблағлар (113-субсчёт)

143

Бюджет ташкилотининг вақтинча ихтиёрида бўладиган маблағлар
(114-субсчёт)

144

Валюта ҳисобварағи (115-субсчёт)

145

Бошқа ҳисобварақлардаги пул маблағлари (119-субсчёт)

146

Миллий валютадаги нақд пул маблағлари (120-субсчёт)

150

Хорижий валютадаги нақд пул маблағлари (121-субсчёт)

151

Аккредитивлар (130-субсчёт)

160

Йўлдаги пул маблағлари (131-субсчёт)

161

Пул эквивалентлари (132-субсчёт)

162

Депозитга қўйилган пул маблағлари (140-субсчёт)

170

II БЎЛИМ БЎЙИЧА ЖАМИ (130 + 131 + 140 + 141 + 142 + 143 + 144 + 145 + 146 + 150 + 151 + 160 + 161 + 162 + 170-қаторлар)

180

III БЎЛИМ. ДЕБИТОРЛАР

Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан ҳисоб-китоблар (150-субсчёт)

190

Харидор ва буюртмачилар билан ҳисоб-китоблар (152-субсчёт)

191

Суғурта бўйича тўловлар (154-субсчёт)

192

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар (156-субсчёт)

193

Бошқа дебиторлар билан ҳисоб-китоблар (159-субсчёт)

194

Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан ҳисоб-китоблар (160-субсчёт)

200

Ягона ижтимоий тўлов бўйича ҳисоб-китоблар (161-субсчёт)

201

Шахсий жамғариб бориладиган Пенсия ҳисобварағи бадаллари бўйича ҳисоб-китоблар (162-субсчёт)

202

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан ҳисоб-китоблар (163-субсчёт)

203

Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан ҳисоб-китоблар (169-субсчёт)

204

Камомадларга доир ҳисоб-китоблар (170-субсчёт)

210

Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китоблар (172-субсчёт)

211

Талабалар билан бошқа ҳисоб-китоблар (175-субсчёт)

212

Ходимлар билан бошқа ҳисоб-китоблар (179-субсчёт)

213

Юқори ва қуйи ташкилотлар ўртасидаги бошқа ҳисоб-китоблар (180-субсчёт)

220

III БЎЛИМ БЎЙИЧА ЖАМИ (190 + 191 + 192 + 193 + 194 + 200 + 201 + 202 + 203 + 204 + 210 + 211 + 212 + 213 + 220-қаторлар)

230

БАЛАНС (120 + 180 + 230-қаторлар)

240

П А С С И В

Қатор коди

Йил
бошига

Йил охирига

(чорак)

III БЎЛИМ. КРЕДИТОРЛАР

Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан ҳисоб-китоблар (150-субсчёт)

250

Харидор ва буюртмачилар билан ҳисоб-китоблар (152-субсчёт)

251

Суғурта бўйича тўловлар (154-субсчёт)

252

Бюджет ташкилотининг ихтиёрида вақтинча бўладиган маблағлар бўйича ҳисоб-китоблар (155-субсчёт)

253

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар (156-субсчёт)

254

Бошқа кредиторлар билан ҳисоб-китоблар (159-субсчёт)

255

Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан ҳисоб-китоблар (160-субсчёт)

260

Ягона ижтимоий тўлов бўйича ҳисоб-китоблар (161-субсчёт)

261

Шахсий жамғариб бориладиган Пенсия ҳисобварағи бадаллари бўйича ҳисоб-китоблар (162-субсчёт)

262

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан ҳисоб-китоблар (163-субсчёт)

263

Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан ҳисоб-китоблар (169-субсчёт)

264

Ходимлар билан ижтимоий нафақалар бўйича ҳисоб-китоблар (171-субсчёт)

270

Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китоблар (172-субсчёт)

271

Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича ҳисоб-китоблар (173-субсчёт)

272

Стипендия олувчилар билан ҳисоб-китоблар (174-субсчёт)

273

Талабалар билан бошқа ҳисоб-китоблар (175-субсчёт)

274

Ходимларнинг иш ҳақидан ушлаб қолинадиган ҳақ бўйича ҳисоб-китоблар (176-субсчёт)

275

Депонентланган тўловлар бўйича ҳисоб-китоблар (177-субсчёт)

276

Ходимлар билан бошқа ҳисоб-китоблар (179-субсчёт)

277

Юқори ва қуйи ташкилотлар ўртасидаги бошқа ҳисоб-китоблар (180-субсчёт)

280

III БЎЛИМ БЎЙИЧА ЖАМИ (250 + 251 + 252 + 253 + 254 + 255 + 260 + 261 + 262 + 263 + 264 + 270 + 271 + 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 280-қаторлар)

290

IV БЎЛИМ. МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Бюджет маблағлари бўйича харажатлар (231-субсчёт)

300

Бюджетдан молиялаштириш (232-субсчёт)

301

Бюджет маблағлари бўйича ҳисобот даврига жорий молиявий натижа
(301 — 300-қаторлар)

302

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича маблағлар ҳисобига амалга оширилган харажатлар (241-субсчёт)

310

Таълим муассасаларида ҳисобланган ота-оналарнинг маблағлари (242-субсчёт)

311

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича ҳисобот даврига жорий молиявий натижа (311 — 310-қаторлар)

312

Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобидан амалга оширилган харажатлар (251-субсчёт)

320

Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича даромадлар (252-субсчёт)

321

Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар бўйича ҳисобот даврига жорий молиявий натижа (321 — 320-қаторлар)

322

Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган харажатлар (261-субсчёт)

330

Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича даромадлар (262-субсчёт)

331

Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича ҳисобот даврига жорий молиявий натижа (331 — 330-қаторлар)

332

Бошқа даромадлар бўйича харажатлар (271-субсчёт)

340

Бошқа бюджетдан ташқари даромадлар (272-субсчёт)

341

Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар (273-субсчёт)

342

Бошқа даромадлар бўйича ҳисобот даврига жорий молиявий натижа
(341 + 342 — 340-қаторлар)

343

Якуний молиявий натижа (351 + 352 + 353 + 354 + 355 + 356-қаторлар)

350

Бюджет маблағлари бўйича якуний молиявий натижа (280-субсчёт)

351

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича якуний молиявий натижа (281-субсчёт)

352

Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича якуний молиявий натижа (282-субсчёт)

353

Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича якуний молиявий натижа (283-субсчёт)

354

Бошқа даромадлар бўйича якуний молиявий натижа (284-субсчёт)

355

Бюджетга ва бюджетдан ташқари жамғармаларга ҳисобланган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар (285-субсчёт)

356

IV БЎЛИМ БЎЙИЧА ЖАМИ (302 + 312 + 322 + 332 + 343 + 350-қаторлар)

360

БАЛАНС (290 + 360-қаторлар)

370

V БЎЛИМ. БАЛАНСДАН ТАШҚАРИ СЧЁТЛАР

Ижарага олинган асосий воситалар (01)

380

Масъул сақлашга олинган товар-моддий қимматликлар (02)

381

Қатъий ҳисобот бланклари (04)

382

Тўловга қобилиятсиз дебиторлар қарзларининг харажатга чиқазилиши (05)

383

Марказлаштирилган таъминот бўйича тўланган моддий қимматликлар (06)

384

Ўқувчилар ва талабаларнинг қайтарилмаган моддий қимматликлар бўйича қарзлари (07)

385

Кўчма спорт совринлари ва кубоклари (08)

386

Тўланмаган йўлланмалар (09)

387

Фойдаланишдаги инвентарь ва хўжалик жиҳозлари (10)

388

Ҳарбий техникаларнинг ўқув предметлари (11)

389

Эскирганларининг ўрнига берилган транспорт воситаларининг эҳтиёт қисмлари (12)

390

Дебиторлик ва кредиторлик қарзлари тўғрисидаги
МАЪЛУМОТ

20___ йил __________________ ҳолатига

Ташкилот ______________________________________________

Боб ____

Ҳисобот даври: йиллик (1 январь), чораклик (1 апрель, 1 июль, 1 октябрь)

Бюджет тури ___________________________________________

Ўлчов бирлиги _________________________________________


т/р

Харажат

моддаси

Харажат номи

Жами

қарздорлик

Шундан

Шундан

муддати

ўтган

қарздорлик — жами

Шу жумладан

Шундан

республика

ташқарисида

Изоҳ

бюджет

ҳисобидан

бюджетдан

ташқари

маблағлар

ҳисобидан

бюджет

ҳисобидан

бюджетдан

ташқари

маблағлар

ҳисобидан

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Д Е Б И Т О Р Қ А Р З Д О Р Л И К:

1-гр. бўйича жами

Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар

...

2-гр. бўйича жами

Иш ҳақига қўшимчалар

...

3-гр. бўйича жами

Капитал қўйилмалар

...

4-гр. бўйича жами

Бошқа харажатлар

...

Харажатлар гуруҳлари бўйича жами:

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича

Пенсия жамғармаси ҳисобидан амалга ошириладиган тўловларнинг ҳисобланиши бўйича

Камомадларга доир ҳисоб-китоблар бўйича

Талабалар билан тўлов-контракт маблағлари юзасидан ҳисоб-китоблар бўйича

Юқори ва қуйи ташкилотлар ўртасидаги бошқа ҳисоб-китоблар бўйича

Юқоридаги акс эттирилганлардан ташқари бошқа ҳисоб-китоблар бўйича дебиторлик қарзлари

Ҳаммаси:

К Р Е Д И Т О Р Қ А Р З Д О Р Л И К:

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-гр. бўйича жами

Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар

...

2-гр. бўйича жами

Иш ҳақига қўшимчалар

...

3-гр. бўйича жами

Капитал қўйилмалар

...

4-гр. бўйича жами

Бошқа харажатлар

...

Харажатлар гуруҳлари бўйича жами:

Бюджет ташкилотининг ихтиёрида вақтинча бўладиган маблағлар юзасидан ҳисоб-китоблар бўйича

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича

Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан ҳисоб-китоблар бўйича

(1 ва 4-гуруҳда кўрсатилганларидан ташқари)

Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан ҳисоб-китоблар бўйича

(1, 2 ва 4-гуруҳларда кўрсатилганларидан ташқари)

Талабалар билан тўлов-контракт маблағлари юзасидан ҳисоб-китоблар бўйича

Юқори ва қуйи ташкилотлар ўртасидаги бошқа ҳисоб-китоблар бўйича

Юқоридаги акс эттирилганлардан ташқари бошқа ҳисоб-китоблар бўйича кредиторлик қарзлари

Ҳаммаси:


Раҳбар


________________________________


Бош ҳисобчи


_____________________________

(имзо)

(имзо)

М.Ў.

____ _______________ 20____ йил

Дебиторлик ва кредиторлик қарзлари тўғрисидаги
МАЪЛУМОТ

20___ йил __________________ ҳолатига

Ташкилот ______________________________________________

Боб ____

Ҳисобот даври: йиллик (1 январь), чораклик (1 апрель, 1 июль, 1 октябрь)

Бюджет тури ___________________________________________

Ўлчов бирлиги _________________________________________

т/р

Харажат

моддаси

Харажат номи

Жами

қарздорлик

Шундан

Шундан

муддати

ўтган

қарздорлик — жами

Шу жумладан

Шундан

республика

ташқарисида

Изоҳ

бюджет

ҳисобидан

бюджетдан

ташқари

маблағлар

ҳисобидан

бюджет

ҳисобидан

бюджетдан

ташқари

маблағлар

ҳисобидан

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Д Е Б И Т О Р Қ А Р З Д О Р Л И К:

1-гр. бўйича жами

Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар

...

2-гр. бўйича жами

Иш ҳақига қўшимчалар

...

3-гр. бўйича жами

Капитал қўйилмалар

...

4-гр. бўйича жами

Бошқа харажатлар

...

Харажатлар гуруҳлари бўйича жами:

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича

Пенсия жамғармаси ҳисобидан амалга ошириладиган тўловларнинг ҳисобланиши бўйича

Камомадларга доир ҳисоб-китоблар бўйича

Талабалар билан тўлов-контракт маблағлари юзасидан ҳисоб-китоблар бўйича

Юқори ва қуйи ташкилотлар ўртасидаги бошқа ҳисоб-китоблар бўйича

Юқоридаги акс эттирилганлардан ташқари бошқа ҳисоб-китоблар бўйича дебиторлик қарзлари

Ҳаммаси:

К Р Е Д И Т О Р Қ А Р З Д О Р Л И К:

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-гр. бўйича жами

Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар

...

2-гр. бўйича жами

Иш ҳақига қўшимчалар

...

3-гр. бўйича жами

Капитал қўйилмалар

...

4-гр. бўйича жами

Бошқа харажатлар

...

Харажатлар гуруҳлари бўйича жами:

Бюджет ташкилотининг ихтиёрида вақтинча бўладиган маблағлар юзасидан ҳисоб-китоблар бўйича

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича

Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан ҳисоб-китоблар бўйича

(1 ва 4-гуруҳда кўрсатилганларидан ташқари)

Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан ҳисоб-китоблар бўйича

(1, 2 ва 4-гуруҳларда кўрсатилганларидан ташқари)

 

Талабалар билан тўлов-контракт маблағлари юзасидан ҳисоб-китоблар бўйича

Юқори ва қуйи ташкилотлар ўртасидаги бошқа ҳисоб-китоблар бўйича

Юқоридаги акс эттирилганлардан ташқари бошқа ҳисоб-китоблар бўйича кредиторлик қарзлари

Ҳаммаси:


Раҳбар


________________________________


Бош ҳисобчи


_____________________________

(имзо)

(имзо)

М.Ў.

____ _______________ 20____ йил

Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси бўйича пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги
ҲИСОБОТ

20____ йил _____________ ҳолатига

Ташкилот ______________________________________________

Ҳисобот даври: йиллик (1 январь), чораклик (1 апрель, 1 июль, 1 октябрь)

Бюджет тури ___________________________________________

Ўлчов бирлиги _________________________________________

Кўрсаткичлар

Сумма

1. Йил бошига пул маблағи қолдиғи

2. Ҳисобот даврида тушган тушумлар — жами

2.1 Ҳисобот даврида тушган даромад (тушум)лар

шу жумладан:

а) ҳисобот чорагининг сўнгги иш куни охирида харажатлар сметаси бўйича тежалган маблағлар

б) фаолият ихтисослиги бўйича товарларни (ишларни, хизматларни) реализация қилишдан

в) бюджет ташкилоти балансида турган мол-мулкни ижарага беришдан

г) белгиланган тартибда бюджет ташкилотлари тасарруфида қолдирилган маблағлар

д) ҳомийликдан олинган

2.2 Ўтган йил қолдиғи ҳисобидан тушган тушум

Бошқа ҳисоб рақамлардан кўчирилган маблағлар тушуми

3. Ҳисобот даврида амалга оширилган касса харажатлари — жами

3.1 Касса харажатлари

3.2 Қайтарилган қолдиқ

4. Ҳисобот даври охирига пул маблағи қолдиғи

шундан ҳисобот даврида транзит ҳисобварақларда қолган қолдиқ

Харажатлар ёйилмаси

Харажатлар номи

тоифа

модда ва кичик модда

элемент

Касса харажатлари — жами

Харажат (261-субсчёт бўйича)

А

1

2

3

4

5
Харажатларнинг ҳаммаси


Раҳбар


___________________________


Бош ҳисобчи


__________
__________________________

(имзо)

(имзо)

М.Ў.

____ _______________ 20____ йил

Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси бўйича пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги
ҲИСОБОТ

20__ йил _____________ ҳолатига

Ташкилот ______________________________________________

Ҳисобот даври: йиллик (1 январь), чораклик (1 апрель, 1 июль, 1 октябрь)

Бюджет тури ___________________________________________

Ўлчов бирлиги _________________________________________

Кўрсаткичлар

Сумма

1. Йил бошига пул маблағи қолдиғи

2. Ҳисобот даврида тушган тушумлар — жами

2.1 Ҳисобот даврида тушган даромад (тушум)лар

шу жумладан:

а) ҳисобот чорагининг сўнгги иш куни охирида харажатлар сметаси бўйича тежалган маблағлар

б) фаолият ихтисослиги бўйича товарларни (ишларни, хизматларни) реализация қилишдан

в) бюджет ташкилоти балансида турган мол-мулкни ижарага беришдан

г) белгиланган тартибда бюджет ташкилотлари тасарруфида қолдирилган маблағлар

д) ҳомийликдан олинган

2.2 Ўтган йил қолдиғи ҳисобидан тушган тушум

Бошқа ҳисоб рақамлардан кўчирилган маблағлар тушуми

3. Ҳисобот даврида амалга оширилган касса харажатлари — жами

3.1 Касса харажатлари

3.2 Қайтарилган қолдиқ

4. Ҳисобот даври охирига пул маблағи қолдиғи

шундан ҳисобот даврида транзит ҳисобварақларда қолган қолдиқ

Харажатлар ёйилмаси

Харажатлар номи

тоифа

модда ва кичик модда

элемент

Касса харажатлари — жами

Харажат (261-субсчёт бўйича)

А

1

2

3

4

5Харажатларнинг ҳаммаси


Раҳбар


____________________________


Бош ҳисобчи


_________
___________________________

(имзо)

(имзо)

М.Ў.

____ ____________________ 20____ йил

Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган маблағлар ҳаракати тўғрисидаги
ҲИСОБОТ

20___ йил _____________ ҳолатига

Ташкилот ______________________________________________

Ҳисобот даври: йиллик (1 январь), чораклик (1 апрель, 1 июль, 1 октябрь)

Бюджет тури ___________________________________________

Ўлчов бирлиги _________________________________________

Кўрсаткичлар

Сумма

1. Йил бошига пул маблағи қолдиғи

2. Ҳисобот даврида тушган тушумлар — жами

2.1 Ҳисобот даврида тушган даромад (тушум)лар

шу жумладан:

а) 01.03.20___ йилга ўтувчи контракт суммаси (20___-20___ ўқув йили учун)

б) жорий йил учун тушган контракт суммаси (20___-20___ ўқув йили учун

в) бошқа тушумлар

2.2 Ўтган йил қолдиғи ҳисобидан тушган тушум

Бошқа ҳисоб ва рақамлардан кўчирилган маблағлар тушуми

3. Ҳисобот даврида амалга оширилган касса харажатлари — жами

3.1 Касса харажати

3.2 Қайтарилган қолдиқ

4. Ҳисобот даври охирига пул маблағи қолдиғи

шундан ҳисобот даврида транзит ҳисобварақларда қолган қолдиқ


Харажатлар ёйилмаси

Харажатлар номи

тоифа

модда ва кичик модда

элемент

Касса харажатлари — жами

Харажат (261-субсчёт бўйича)

А

1

2

3

4

5

Харажатларнинг ҳаммаси

Раҳбар


____________________________________


Бош ҳисобчи


________________________________

(имзо)

(имзо)

М.Ў.

____ ____________________ 20____ йил

Бошқа бюджетдан ташқари маблағлар ҳаракати тўғрисидаги
ҲИСОБОТ

20___ йил __________________ ҳолатига

Ташкилот ______________________________________________

Ҳисобот даври: йиллик (1 январь), чораклик (1 апрель, 1 июль, 1 октябрь)

Бюджет тури ___________________________________________

Ўлчов бирлиги _________________________________________


Тушумларнинг номи

Йил бошига маблағ қолдиғи

Ҳисобот даврида тушган даромадлар (тушумлар) жами

Ҳисобот даврида тушган даромадлар (тушумлар)

Ўтган йил қолдиғи ҳисобидан тушган тушум


Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг ижтимоий нафақаларни тўлаш учун маблағлари (4-002-0-0)

Ўтган йиллар дебиторлик қарзларининг тушган суммаси (4-004-0-0)

Мактабгача таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар(4-005-0-0)

Мактабдан ташқари муассасаларда болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар (мусиқа ва санъат мактаблари) (4-006-0-0)

Ходимлардан, улар ишлаётган жойида овқатланганлиги бўйича ҳисоб-китоблардан тушадиган тушумлар
(4-007-0-0)

Мактаб-интернатлар ва лицейларда болаларнинг таъминоти учун ота-оналардан тушумлар (4-008-0-0)

Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг бюджетдан ташқари жамғармалари (4-010-0-0)

Умумтаълим муассасаларида дарсликлар ижараси тўловидан тушган бюджетдан ташқари маблағлар
(4-011-0-0)

Капитал қўйилма маблағлари бўйича депозитлар
(4-012-0-0)

Турғун даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётган беморлардан овқатланиш учун ундириладиган тўловлар (4-013-0-0)

Тақсимланиши назарда тутилган тушумлар
(4-014-0-0)

Бошқа таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналар тўлови (4-015-0-0)

Бошқа маблағлар бўйича депозитлар(4-016-0-0)

Грантлар, инсонпарварлик ёрдами ва техник кўмаклашиш воситалари (5-000-0-0)

Кредит ва ссудалар (6-000-0-0)

Жорий йилнинг молиявий натижалари тўғрисидаги

ҲИСОБОТ*

20___ йил _____________ ҳолатига

Ташкилот ______________________________________________

Ҳисобот даври: йиллик (1 январь)

Бюджет тури ___________________________________________

Ўлчов бирлиги _________________________________________


Кўрсаткичлар

Қатор

коди

Сумма

1. Даромадлар (тушумлар)

1.1. Бюджетдан молиялаштириш

0 10

1.2. Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича маблағлар

0 20

1.3. Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушадиган маблағлар бўйича даромадлар
(031 + 032 + 033)

0 30

шундан:

а) тўлов-контракт маблағлари

0 31

б) депозитга қўйилган маблағлар бўйича даромадлар

0 32

в) бошқа тушумлар

0 33

1.4. Бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармаси даромадлари (041 + 042 + 043)

0 40

шундан:

а) фаолият ихтисослиги бўйича товарларни (ишларни, хизматларни) реализация қилишдан

0 41

б) бюджет ташкилоти балансида турган мол-мулкни ижарага беришдан

0 42

в) ҳомийликдан олинган

0 43

1.5. Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси даромадлари (051 + 052 + 053)

0 50

а) фаолият ихтисослиги бўйича товарларни (ишларни, хизматларни) реализация қилишдан

0 51

б) тиббиёт ташкилоти балансида турган мол-мулкни ижарага беришдан

0 52

в) ҳомийликдан олинган

0 53

1.6. Бошқа даромадлар (061 + 062+063)

0 60

шундан:

а) инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар

0 61

б) бошқа бюджетдан ташқари даромадлар

0 62

в) бюджет ташкилотини чет эл валюталаридаги даромадлари

0 63

1.7. Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар (071 + 072)

0 70

шундан:

а) таълим муассасаларидаги тўлов-контракт маблағлари бўйича

0 71

б) бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармаси (тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси) даромадлари бўйича

0 72

Даромадлар (тушумлар) жами (010+020+030+ 040 + 050 +060+070)

0 80

2. Харажатлар

2.1. Бюджет маблағлари бўйича харажатлар

0 90

2.2. Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича маблағлар ҳисобига амалга оширилган харажатлар

100

2.3. Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобидан амалга оширилган харажатлар

110

2.4. Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган харажатлар

120

2.5. Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан амалга оширилган харажатлар

130

2.6. Бошқа даромадлар бўйича харажатлар

140

Харажатлар жами (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140)

150

3. Молиявий натижа

Жорий йилга молиявий натижа (161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167)

160

шундан:

а) бюджет маблағлари бўйича жорий йилга молиявий натижа (010-090)

161

б) тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича жорий йилга молиявий натижа (020 — 100)

162

в) таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича жорий йилга молиявий натижа (030 — 110)

163

г) бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича жорий йилга молиявий натижа (040 — 120)

164

д) тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси бўйича жорий йилга молиявий натижа (050-130)

165

е) бошқа даромадлар бўйича жорий йилга молиявий натижа (060 — 140)

166