20.04.2012 йилдаги 117-сон
Ҳужжат кучини йўқотган 02.05.2020
 LexUZ шарҳи
(2-банд Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 19 декабрдаги 1014-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 20.12.2019 й., 09/19/1014/4173-сон)

Т/р

Индикатор (кўрсаткич)нинг номи

Ўлчов бирлиги

Индикатор (кўрсаткич)ни ҳисоблаш методикаси

Индикаторнинг сифат баҳоси

Масъул орган

1

2

3

4

5

6

1. Макроиқтисодий кўрсаткичларнинг мувозанатлилик индикаторлари

1.1.

Ялпи минтақавий маҳсулот (ЯММ)нинг ўсиш суръати

%

ЯММнинг олдинги йилдаги шу даврга нисбатан ўсиш суръати

1 — Суст ўсиш (ўсиш 4% дан кам)
2 — Мўътадил ўсиш (ўсиш 4% дан 7%гача)
3 — Ўртача ўсиш (ўсиш 7% дан 10% гача)
4 — Жиддий ўсиш (ўсиш 10% дан ортиқ)
Давлат статистика қўмитаси

1.2.

Истеъмол нархлари индекси

%Товарлар (хизматлар)га нархлар (тарифлар)нинг гуруҳ индикаторларидан олдинги йилнинг тегишли даврига нисбатан ўртача ҳисобланган арифметик катталиги1 — Юқори даража (ўсиш 10% дан ортиқ)
2 — Ўртача даража (ўсиш 6 дан 10% гача)
3 — Мўътадил даража (ўсиш 4,5 дан 6% гача);
4 — Паст даража (4,5% дан кам)
Давлат статистика қўмитаси

1.3.

Инвестиция фаоллиги%Инвестициялар умумий ҳажмининг олдинги йилдаги шу даврга нисбатан ўсиш суръати 1 — Салбий даража (салбий кўрсаткич)
2 — Мўътадил даража (ўсиш 10% гача)
3 — Ўртача даража (ўсиш 10% дан 15% гача)
4 — Юқори даража (ўсиш 15% дан ортиқ)
Давлат статистика қўмитаси

1.4.

Саноатнинг ЯММдаги улуши%Саноатнинг ЯММдаги салмоғи1 — Паст даража (10% дан кам )
2 — Мўътадил даража (10% дан 20% гача)
3 — Ўртача даража (20% дан 28% гача)
4 — Юқори даража (28% дан юқори)
Давлат статистика қўмитаси

1.5.

Саноат маҳсулотининг аҳоли жон боши ҳисобига ўсиши%Аҳоли жон боши ҳисобига саноат маҳсулоти ишлаб чиқаришнинг олдинги йилдаги шу даврга нисбатан ўсиш суръати 1 — Салбий даража (салбий кўрсаткич)
2 — Мўътадил даража (0% дан 5% гача)
3 — Ўртача даража (5% дан 10% гача)
4 — Юқори даража (10% дан юқори)
Давлат статистика қўмитаси

1.6.

ЯММда хизматлар улуши%Хизматлар кўрсатиш соҳасининг ЯММдаги салмоғи1 — Паст даража (20% дан кам)
2 — Мўътадил даража (20% дан 40% гача)
3 — Ўртача даража (40% дан 60% гача)
4 — Юқори даража (60% дан юқори)
Давлат статистика қўмитаси

1.7.

Хизматлар ҳажмининг аҳоли жон боши ҳисобига ўсиши%Аҳоли жон боши ҳисобига кўрсатилган хизматларнинг олдинги йилдаги шу даврга нисбатан ўсиш суръати1 — Паст даража (5% дан кам)
2 — Мўътадил даража (5% дан 10% гача)
3 — Ўртача даража (10% дан 15% гача)
4 — Юқори даража (15% дан юқори)
Давлат статистика қўмитаси

2. Иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификациялаш даражаси индикаторлари

2.1.

Саноат тармоқларини диверсификациялаш%Саноат маҳсулоти қўшилган қийматининг ялпи ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотига нисбати1 — Салбий даража (20% дан кам)
2 — Мўътадил даража (20 дан 45% гача)
3 — Ўртача даража (45% дан 60% гача)
4 — Юқори даража (60% дан юқори)
Давлат статистика қўмитаси
2.2.Корхоналарни модернизациялашга, техника ва технология билан қайта жиҳозлашга инвестициялар%Ишлаб чиқаришни техника ва технология билан янгилашга йўналтирилган инвестициялар ҳажмининг олдинги йилдаги шу даврга нисбатан ўсиш суръати 1 — Салбий даража (ўсиш 4% дан кам)
2 — Мўътадил даража (4% дан 10% гача)
3 — Ўртача даража (10% дан 15% гача)
4 — Юқори даража (15% дан юқори)
Давлат статистика қўмитаси
2.3.Саноатда меҳнат унумдорлиги%Ҳисобот даврида банд бўлганлар сонига нисбатан қиёсий нархларда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг олдинги йилдаги тегишли даврга нисбати1 — Паст даража (ўртача йиллик ўсиш 2% дан кам)
2 — Мўътадил даража (ўртача йиллик ўсиш 2% — 3,5% доирасида)
3 — Ўртача даража (ўртача йиллик ўсиш 3,5% - 4,5% доирасида)
4 — Юқори даража (ўртача йиллик ўсиш 4,5% дан ортиқ)
Давлат статистика қўмитаси
2.4.ЯММда экспорт улуши%Экспорт қилинган маҳсулот ҳажмининг ЯММ ҳажмига нисбати1 — Паст даража (15% дан кам)
2 — Мўътадил даража (15% дан 30% гача)
3 — Ўртача даража (30% дан 45% гача)
4 — Юқори даража (45% дан юқори)
Давлат статистика қўмитаси
3. Ишбилармонлик муҳитини шакллантириш даражаси индекслари
3.1. Рақобат муҳитини ривожлантириш индекси
3.1.1.Тадбиркорликнинг янги субъектларини ташкил этиш%Янгидан ташкил этилган тадбиркорлик субъектларининг ҳисобот даврида фаолият кўрсатган субъектлар умумий ҳажмидаги улуши1 — Паст даража (5% дан кам)
2 — Мўътадил даража (5% дан 10% гача)
3 — Ўртача даража (10% дан 15% гача)
4 — Юқори даража (15% дан юқори)
Давлат статистика қўмитаси
3.1.2.Тадбиркорлик субъектларининг фаоллиги%Ишламаётган тадбиркорлик субъектлари сонининг рўйхатдан ўтказилган тадбиркорлик субъектларининг умумий сонига нисбати1 — Салбий даража (20% дан юқори)
2 — Ўртача даража (15% дан 20% гача)
3 — Мўътадил даража (10% дан 15% гача)
4 — Паст даража (10% гача)
Давлат статистика қўмитаси
3.1.3.Инвестицияларнинг хорижий инвесторлар учун жалб этувчанлиги%Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кафолатланмаган кредитлар ҳажмининг жами инвестициялар ҳажмига нисбати1 — Паст даража (10% дан кам)
2 — Мўътадил даража (10% дан 25% гача)
3 — Ўртача даража (25% дан 35% гача)
4 — Юқори даража (35% дан юқори)
Давлат статистика қўмитаси
3.1.4.Кичик тадбиркорликни (бизнесни) ривожлантириш%Кичик тадбиркорлик (бизнес)нинг ЯММдаги улуши1 — Паст даража (25% дан кам)
2 — Мўътадил даража (25% — 40% доирасида)
3 — Ўртача даража (40% — 60% доирасида)
4 — Юқори даража (60% дан юқори)
Давлат статистика қўмитаси
3.1.5.1000 киши ҳисобига кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектларининг сони%Кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектлари сонининг 1000 киши ҳисобига нисбати1 — Паст даража (0 дан 5 гача)
2 — Мўътадил даража (5 дан 15 гача)
3 — Ўртача даража (15 дан 35 гача)
4 — Юқори даража (35 дан юқори)
Давлат статистика қўмитаси
3.1.6.Банкротлик индекси %Банкрот корхоналар сонининг рўйхатдан ўтказилган тадбиркорлик субъектларининг умумий сонига (ортиб борувчи якун билан) нисбати 1 — Салбий даража (5% дан юқори)
2 — Ўртача даража (2% дан 5% гача)
3 — Мўътадил даража (1% дан 2% гача)
4 — Паст даража (1% гача)
Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси
3.2. Ишбилармонлик муҳити ҳолатининг индекси
3.2.1.Молиявий муҳит ҳолатининг индекси-100 … 100 балл

Индекслар тадбиркорлик субъектларини репрезентатив танлаш асосида, сўровлар маълумотлари бўйича ҳисоблаб чиқилади ва тадбиркорлар томонидан ишбилармонлик муҳити тўғрисидаги жорий ва кутилаётган вазият қуйидаги шкала бўйича баҳоланади:
0 — ижобий вазият ва кутиш;
≤0 — салбия вазият ва кутиш.

1 — олдинги йилнинг шу давридагидан пасайган;
2 — ўзгармаган;
3 — ошган

Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти
3.2.2.Моддий ресурслар ва инфратузилмадан фойдаланиш индекси-100 … 100 балл
3.2.3.Институционал муҳит ҳолатининг индекси-100 … 100 балл
3.2.4.Солиқ муҳити ҳолатининг индекси-100 … 100 балл
4. Иқтисодиётнинг хусусий секторини ривожлантириш индикаторлари
4.1.Кичик тадбиркорлик (бизнес)нинг аҳоли бандлигидаги улуши %Кичик тадбиркорлик (бизнес)нинг аҳоли бандлигидаги салмоғи1 — Салбий даража (70% дан кам)
2 — Мўътадил даража (70% дан 75% гача)
3 — Ўртача даража (75% дан 80% гача)
4 — Юқори даража (80% дан юқори)
Давлат статистика қўмитаси
4.2.Кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектларининг экспорти%Кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектлари экспортининг жами экспорт ҳажмидаги улуши1 — Паст даража (10% дан кам)
2 — Мўътадил даража (10% дан 15% гача)
3 — Ўртача даража (15% дан 25% гача)
4 — Юқори даража (25% дан юқори)
Давлат статистика қўмитаси
4.3.Кичик тадбиркорлик (бизнес) экспорти ҳажмларининг ўсиш суръати%Кичик тадбиркорлик (бизнес) экспорти ҳажмларининг ўсиш суръати 1 — Паст даража (ўсиш 8% дан кам)
2 — Мўътадил даража (8% дан 12% гача)
3 — Ўртача даража (12% дан 15% гача)
4 — Юқори даража (15% дан юқори)
Давлат статистика қўмитаси
4.4.Нодавлат сектори инвестицияларининг ҳажми%Нодавлат секторида асосий капиталга инвестицияларнинг капитал қўйилмалар умумий ҳажмидаги улуши1 — Паст даража (75% дан кам)
2 — Мўътадил даража (75% дан 80% гача)
3 — Ўртача даража (80% дан 85% гача)
4 — Юқори даража (85% дан юқори)
Давлат статистика қўмитаси
5. Молия-банк секторини ривожлантириш индикаторлари
5.1.Узоқ муддатли кредитлаш%Узоқ муддатли кредитларнинг тижорат банклари кредит портфели умумий ҳажмидаги улуши1 — Паст даража (60% дан кам)
2 — Мўътадил даража (60% дан 65% гача)
3 — Ўртача даража (65% дан 70% гача)
4 — Юқори даража (70% дан юқори)
Марказий банк
5.2.Кредит ташкилотлари кредит қўйилмалари ҳажмининг динамикаси %Кредит ташкилотлари кредит қўйилмаларининг ўсиш суръати1 — Паст даража (пасайиш)
2 — Мўътадил даража (номинал ЯММнинг ўсиш суръатидан паст)
3 — Ўртача даража (ЯММнинг ўсиш суръатига мувофиқ)
4 — Юқори даража (номинал ЯММнинг ўсиш суръатларидан юқори )
Марказий банк
5.3.Кредит ташкилотларидаги депозитлар ҳажмининг динамикаси %Кредит ташкилотларида депозитларнинг ўсиш суръати1 — Паст даража (пасайиш)
2 — Мўътадил даража (номинал ЯММнинг ўсиш суръатларидан паст )
3 — Ўртача даража (ЯММнинг ўсиш суръатларига мувофиқ)
4 — Юқори даража (номинал ЯММнинг ўсиш суръатларидан юқори )
Марказий банк
5.4.Аҳолининг банклардаги омонатлари ҳажмининг динамикаси%Тижорат банкларида аҳоли омонатларининг ўсиш суръати1 — Паст даража (пасайиш)
2 — Мўътадил даража (минтақа аҳолиси реал даромадларининг ўсиш суръатларидан паст)
3 — Ўртача даража (минтақа аҳолиси реал даромадларининг ўсиш суръатларига мувофиқ)
4 — Юқори даража (минтақа аҳолиси реал даромадларининг ўсиш суръатларидан юқори)
Марказий банк
5.5.Кичик бизнесни кредитлаш%Кичик бизнес субъектларига ажратилган кредитларнинг олдинги йилдаги шу даврга нисбатан ўсиш суръати 1 — Паст даража (5% дан кам)
2 — Мўътадил даража (5% дан 10% гача)
3 — Ўртача даража (10% дан 15% гача)
4 — Юқори даража (15% дан юқори)
Марказий банк
6. Минтақани ижтимоий ривожлантириш индикаторлари
6.1.Аҳоли жон боши ҳисобига ЯММ ҳажми%Аҳоли жон боши ҳисобига ялпи минтақавий маҳсулотнинг ўсиш суръатлари1 — Суст ўсиш (ўсиш 2% дан кам)
2 — Мўътадил ўсиш (ўсиш 2% дан 5% гача)
3 — Ўртача ўсиш (ўсиш 5% дан 10% гача)
4 – Юқори ўсиш (ўсиш 10% дан ортиқ)
Давлат статистика қўмитаси
6.2.Кичик тадбиркорлик (бизнес)дан даромадларнинг аҳоли жами даромадлари умумий ҳажмидаги салмоғи%Кичик тадбиркорлик (бизнес)дан даромадлар ҳажмининг аҳоли жами даромадлари умумий ҳажмига нисбати1 — Паст даража (20% дан кам)
2 — Мўътадил даража (20% — 40% доирасида)
3 — Ўртача даража (40% — 60% доирасида)
4 — Юқори даража (60% дан юқори)
Давлат статистика қўмитаси
6.3.Ишсизлик даражаси%Ишсизлар сонининг иқтисодий фаол аҳоли умумий сонига нисбати1 — Салбий даража (10% дан юқори)
2 — Ўртача даража (6% дан 10% гача)
3 — Мўътадил даража (3% дан 6% гача)
4 — Паст даража (3% дан кам)
Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги, Давлат статистика қўмитаси
6.4.Меҳнат бозоридаги танглик даражасикиши1 та бўш жой ҳисобига тўғри келадиган ишсизлар (ишга жойлашишга муҳтож шахслар) нисбати1 — Салбий даража (6 кишидан юқори)
2 — Ўртача даража (4 дан 6 кишигача)
3 — Мўътадил даража (2 дан 4 кишигача)
4 — Паст даража (2 кишигача)
Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги
6.5.Аҳоли бандлигига кўмаклашиш ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш марказларига иш қидириб мурожаат қилган шахсларни ишга жойлаштириш даражаси%Ишга жойлашганларнинг маҳаллий меҳнат органларига иш қидириб мурожаат қилган шахслар умумий сонидаги салмоғи1 — Паст даража (75% дан кам)
2 — Мўътадил даража (75% дан 85% гача)
3 — Ўртача даража (85% дан 90% фоизгача)
4 — Юқори даража (90% дан юқори)
Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги
6.6.Истеъмол товарларининг фойдаланувчанлиги%Аҳоли жон боши ҳисобига истеъмол товарлари ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръати 1 — Паст даража (ўсиш 4% дан кам)
2 — Мўътадил ўсиш (ўсиш 4% дан 8% гача)
3 — Ўртача ўсиш (ўсиш 8% дан 12% гача)
4 — Жиддий ўсиш (ўсиш 12% дан ортиқ)
Давлат статистика қўмитаси
6.7.Аҳоли жон боши ҳисобига пулли хизматлар ўртача ҳажмининг ўсиши%Аҳоли жон боши ҳисобига пулли хизматлар кўрсатиш ҳажмининг ўсиш суръати 1 — Паст даража (ўсиш 7% дан кам)
2 — Мўътадил даража (7% дан 10% гача)
3 — Ўртача даража (10% дан 15% гача)
4 — Юқори даража (15% дан юқори)
Давлат статистика қўмитаси