07.01.1999 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 589
O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining, O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasining, O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasining Yo‘riqnomasi, 07.01.1999 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 589
Кучга кириш санаси
07.01.1999
1. Ushbu Yo‘riqnoma O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi hududida tamaki mahsulotlari va alkogolli ichimliklarga aksiz markalarini joriy etish tartibi to‘g‘risida” 1996-yil 14-avgustdagi 285-son qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan va aksiz markalarini berish, qayd etish, saqlash va qaytarish, shuningdek O‘zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilayotgan va uning hududiga olib kelinayotgan, aksiz markalari bilan majburiy markalanishi lozim bo‘lgan tamaki mahsulotlari va alkogolli ichimliklarning aksiz markalari bilan markalanishi ustidan nazorat o‘rnatish tartibini belgilaydi.
4. Markalanadigan aksiz to‘lanadigan mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalar “Davlat belgisi” DIChBning Toshkent bosma fabrikasiga mazkur Yo‘riqnomaga 1-ilovaga muvofiq shaklda aksiz markalarining turlari bo‘yicha zarur miqdorini xarid qilishga (alkogolli mahsulot bo‘yicha iste’mol idishiga quyiladigan mahsulotning hajmini litrda ko‘rsatgan holda) buyurtmanoma bilan, fabrikaning tegishli bank hisobvarag‘iga alkogolli mahsulot uchun buyurtirilayotgan aksiz markalari miqdori nominal qiymatining 50%i va tamaki mahsulotlari uchun aksiz markalarining to‘liq nominal qiymatini o‘tkazgandan keyin, murojaat etadilar.
6. O‘zbekiston Respublikasiga markalanadigan aksizli tovarlarni olib kiruvchi importchilar Davlat bojxona qo‘mitasining Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri hududiy organlariga turlari bo‘yicha (alkogolli ichimlik bo‘yicha — iste’mol idishiga quyiladigan mahsulotning hajmini litrlarda ko‘rsatgan holda) aksiz markalarining zarur miqdorini xarid qilishga mazkur Yo‘riqnomaga 1a-ilovaga binoan shaklda buyurtmanoma topshiradilar. Davlat bojxona qo‘mitasining Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri hududiy organlari taqdim etilgan buyurtmanomalar asosida aksizli tovarlar uchun aksiz markalariga yig‘ma buyurtmanoma tuzadilar va yozma shaklda, rahbariyatning imzosi bilan Davlat bojxona qo‘mitasiga taqdim etadilar. “Davlat belgisi” DIChBning Toshkent bosma fabrikasida buyurtmani joylashtirish O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi tomonidan amalga oshiriladi.
Boshqa ishlab chiqaruvchilar yoki importchilarning yoxud alkogolli ichimliklar boshqa tovar guruhlarining aksiz markalari yopishtirilgan, idishning litrajiga muvofiq kelmaydigan, shuningdek mazkur bandda va ushbu Yo‘riqnomaning 22-bandida nazarda tutilgan tartibni buzgan holda aksiz markalari yopishtirilgan alkogolli ichimliklar markalanmagan deb hisoblanadi va belgilangan tartibda olib qo‘yilishi hamda yo‘q qilinishi kerak.
32. Aksiz tovarlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar va importchilar har chorakda, hisobot choragidan keyingi oyning 5 sanasidan kechiktirmay 4-ilovaga muvofiq aksiz markalarining harakati to‘g‘risidagi hisobotni Davlat soliq inspeksiyasiga yoki Davlat bojxona qo‘mitasining hududiy organiga taqdim etadilar.
Aksiz markalarini qaytarish Davlat soliq inspeksiyasi yoki Davlat bojxona qo‘mitasi hududiy organi tomonidan yozib beriladigan qaytarish to‘g‘risidagi kvitansiyaga muvofiq (5-ilova) ular ilgari sotib olingan “Agrobank” ATBning mintaqaviy bo‘limida amalga oshiriladi. Qaytarish to‘g‘risidagi kvitansiya 3 nusxada yoziladi, bir nusxasi Davlat soliq inspeksiyasida yoki Davlat bojxona qo‘mitasining hududiy organida qoldiriladi, ikkinchi nusxasi aksiz markalari bilan birga bankka topshiriladi va uchinchi nusxa ishlab chiqaruvchi korxonada, importchida saqlanadi. Ishlab chiqaruvchi korxona, importchi aksiz markalarini bank qabul qilganidan so‘ng bu haqda Davlat soliq inspeksiyasiga yoki Davlat bojxona qo‘mitasining hududiy organiga qayd etish uchun xabar qilishi lozim.
Kirim qilingan aksiz markalari “Agrobank” ATBning mintaqaviy bo‘linmalarida ushbu Yo‘riqnomaning 41, 42-bandlarida ko‘zda tutilgan tartibda yo‘q qilinadi. Komissiya tarkibiga bank vakili ham kiritiladi.
____“Davlat belgisi” DIChBning Toshkent bosma
____fabrikasi direktoriga _____________________________________

(F.I.O.)

____20__ y. “___” ____________da ____________-son bilan ro‘yxatga olingan

Aksiz markalarini xarid qilishga
BUYuRTMANOMA

____________________________________________________________________
_________(tashkilotning to‘liq nomi, manzili, bank rekvizitlari)
____________________________________________________________________
____aksiz markalarini quyidagi miqdorda bosib chiqarishingizni so‘raydi:
______________ so‘mlik ________________ dona/litr* miqdoridagi _______________________,
_______________________________________________________________(marka turi)
______________so‘mlik ________________ dona/litr* miqdoridagi _______________________ ,
_______________________________________________________________(marka turi)
______________so‘mlik ________________ dona/litr* miqdoridagi _______________________ , _______________________________________________________________(marka turi)
______________so‘mlik ________________ dona/litr* miqdoridagi _______________________ , _______________________________________________________________(marka turi)
____Umumiy miqdori ___________________________________________ so‘mlik.
__________________________________(so‘z bilan)
____Ko‘rsatilgan miqdordagi aksiz markalari
___________________________________________________________________ ni
___________(tovar nomi, shishalar, sigaret pachkalari soni)
____markalash uchun zarur.
____Aksiz markalarini xarid qilish uchun _______________________ hisob raqamiga pul
mablag‘i o‘tkazilgan.
____20__ y. “___” ____________dagi ________________ so‘mlik to‘lov hujjati.
____Tashkilot rahbari ______________________________________
____________________________(F.I.O., imzo)
____M.O‘. (muhr mavjud bo‘lganda)
____Bosh buxgalter _________________________________
______________________(F.I.O., imzo)

____“Davlat belgisi” DIChB Toshkent bosma fabrikasining uning tegishli bank hisob raqamiga mablag‘ o‘tkazilgani to‘g‘risidagi belgisi, mas’ul shaxs imzosi, sana, muhr.

____Aksiz markalarini bergan bank xodimining imzosi va shtamp belgisi

____________________________________________________________________
_____________________(familiyasi, ismi, otasining ismi)
____20__ y. “___” ____________dagi _________-son ishonchnoma.
____Pasport seriyasi _____ №___________, ___________ tomonidan beri�gan.
____Olindi _________________________________________________
___________(aksiz markalarini oluvchining lavozimi, ismi-sharifi)
____20__ y. “___” ____________da oldim.
____Imzo ___________________________
________(aksiz markalarini oluvchining imzosi)
______________________________________________________ boshlig‘iga
________________(DBQ hududiy organining nomi)
____20__ y. “___” ____________da ____________-son bilan ro‘yxatga olingan

(DBQ hududiy organi tomonidan to‘ldiriladi)

Aksiz markalarini xarid qilishga
BUYuRTMANOMA

____________________________________________________________________
_________(tashkilotning to‘liq nomi, manzili, bank rekvizitlari)
____________________________________________________________________

____quyidagi miqdorda aksiz markalarini buyurtirishni so‘raydi:
______________ so‘mlik ________________ dona/litr* miqdoridagi _______________________,
_______________________________________________________________(marka turi)
______________so‘mlik ________________ dona/litr* miqdoridagi _______________________ ,
_______________________________________________________________(marka turi)
______________so‘mlik ________________ dona/litr* miqdoridagi _______________________ , _______________________________________________________________(marka turi)
______________so‘mlik ________________ dona/litr* miqdoridagi _______________________ , _______________________________________________________________(marka turi)
____Umumiy miqdori ___________________________________________ so‘mlik.
__________________________________(so‘z bilan)
____Ko‘rsatilgan miqdordagi aksiz markalari
___________________________________________________________________ ni
___________(tovar nomi, shishalar, sigaret pachkalari soni)
____markalash uchun zarur.
____Aksiz markalarini xarid qilish uchun _______________________ hisob raqamiga pul
mablag‘i o‘tkazilgan.
____20__ y. “___” ____________dagi ________________ so‘mlik to‘lov hujjati.
____Import qilinayotgan tovarlar bo‘yicha aksiz solig‘i _______________________ so‘m miqdorida ____________________ hisob raqamiga to‘langan, 20__ y. “___” ____________dagi ________________-son to‘lov hujjati.
____Tashkilot rahbari ______________________________________
________________________________(F.I.O., imzo)
____M.O‘. (muhr mavjud bo‘lganda)
____Bosh buxgalter _________________________________
__________________________(F.I.O., imzo)

____Aksiz markalarini bergan bank xodimining imzosi va shtamp belgisi

____Davlat bojxona qo‘mitasi hududiy organining “Davlat belgisi” DIChB Toshkent bosma fabrikasining tegishli bank hisob raqamiga mablag‘ o‘tkazilganligi to‘g‘risidagi belgisi, mas’ul shaxs imzosi, sana, muhr.
____Aksiz markalarini bergan bank xodimining imzosi va shtamp belgisi
____________________________________________________________________
____________________(familiyasi, ismi, otasining ismi)
____20__ y. “___” ____________ dagi _________-son ishonchnoma.
____Pasport seriyasi _____ №___________, ___________ tomonidan berilgan.
____Olindi _________________________________________________
___________(aksiz markalarini oluvchining lavozimi, ismi-sharifi)
____20__ y. “___” ____________ da oldim.
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________(DSI yoki DBQ hududiy organining nomi ko‘rsatiladi)


Aksiz markalarini qaytarish
KVITANSIYASI

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________(ishlab chiqaruvchi yoki import qiluvchi tashkilotning to‘liq nomi, manzili, bank rekvizitlari)

20__ yil _________________________dagi _____________________son ro‘yxat raqami
(DSI yoki DBQ hududiy organi tomonidan to‘ldiriladi)


(bank nomi)

____________ ____________________ dona miqdorida _________________ so‘mga,
___
(marka turi)
______________ _______________________ dona miqdorida ____________________ so‘mga,
___(marka turi)
______________ _______________________ dona miqdorida ____________________ so‘mga,
___(marka turi)
______________ _______________________ dona miqdorida ____________________ so‘mga,
___(marka turi)
______________ _______________________ dona miqdorida ____________________ so‘mga,
___(marka turi)
______________ _______________________ dona miqdorida ____________________ so‘mga.
___(marka turi)
___Jami
_____________________________________________________________________so‘m _____________________________________(so‘z bilan)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aksiz markalarini qabul qilgan bank xodimining imzosi

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________(ismi sharifi aniq ko‘rsatiladi)


Shtamp belgisi

___Aksiz markalarini topshirgan shaxs imzosi__________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________(ismi sharifi aniq ko‘rsatiladi)
M.O‘. DSI yoki DBQ h�dudiy organining muhri, mas’ul shaxsning imzosi, sanaM.O‘. (muhr mavjud bo‘lganda) oluvchi tashkilotning muhri, rahbar imzosi, sana