06.09.2004 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 1402
1. Qonunning 9-moddasi ikkinchi qismiga muvofiq talabnoma bitta EHM uchun dasturga yoki ma’lumotlar bazasiga oid bo‘lishi lozim.
7. Rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazish uchun ariza ushbu Qoidalarga 1-ilovada keltirilgan shaklda, o‘zbek yoki rus tilida topshiriladi.
48. Qonunning 9-moddasiga muvofiq talabnoma kelib tushganidan so‘ng kerakli bo‘lgan hujjatlarning mavjudligi va ularning ushbu Qoidalarning talablariga muvofiqligi tekshiriladi.
51. Belgilangan miqdordagi to‘lov to‘langach Agentlik Qonunning 9-moddasiga muvofiq EHM uchun dastur yoki ma’lumotlar bazasini Dasturiy mahsulotlar Davlat reyestrida yoki Ma’lumotlar bazalari Davlat reyestrida rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazadi, rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazilgani to‘g‘risidagi guvohnomani beradi va EHM uchun dastur yoki ma’lumotlar bazasining rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazilgani to‘g‘risida ma’lumotlarni Agentlikning rasmiy byulletenida e’lon qiladi.

Kelib tushgan sanasi

Ro‘yxat raqami №

(O‘zR IMA tomonidan to‘ldiriladi)

□ EHM uchun dasturni
□ ma’lumotlar bazasini
O‘zbekiston Respublikasida rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazish uchun
ARIZA

O‘zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi, 100000, Toshkent sh., Mustaqillik ko‘chasi, 59 uy.
Tel.: (99871) 232-00-13. Faks: (99871) 233-45-56.
E-mail: info@ima.uz

(71) Huquq ega(lar)si (Talabnoma beruvchi(lar))

Tashkilot, korxonaning OKPO bo‘yicha kodi

Mazkur shaxs:
□ muallif
□ ish beruvchi

hisoblanadi

□ Muallifning huquqiy vorisi
□ Ish beruvchining huquqiy vorisi


BIMT ST. 3 standarti bo‘yicha mamlakat kodi (agar u o‘rnatilgan bo‘lsa)

(to‘liq ismi-sharifi yoki nomi va turar joylari yoki manzillari ko‘rsatiladi, muallif talabnoma beruvchilarning turar joyi haqidagi ma’lumotlar 97-kod ostidagi grafada bayon etiladi.)

(54) Ro‘yxatga olinayotgan EHM uchun dastur yoki ma’lumotlar bazasining nomi:

□ Avvalgi nomi
□ Muqobil nomi

(“X” belgisi bilan belgilansin)
Tarkibiy asar nomi (agar ro‘yxatga olinayotgan EHM uchun dastur yoki ma’lumotlar bazasi tarkibiy asarning qismi hisoblansa)

Avvalgi ro‘yxatga olinishi to‘g‘risida ma’lumotlar

Ro‘yxat raqami

Ro‘yxatga olingan sana

Ro‘yxatga olinayotgan EHM uchun dastur yoki ma’lumotlar bazasi yaratilgan sana

_______ sana _________ oy _____________ yil

Ro‘yxatga olinayotgan EHM uchun dastur yoki ma’lumotlar bazasi birinchi marta
e’lon qilingan joy va sana

Mamlakat

Sana

Mualliflik huquqi obyektlari hisoblangan asarlar (ro‘yxatga olinayotgan EHM uchun dastur yoki ma’lumotlar bazasini yaratishda qo‘llangan) to‘g‘risida ma’lumotlar
(98) Yozishma uchun manzil (to‘liq pochta manzili, adresatning ism-sharifi yoki nomi)

Telefon: ________________________Faks:_______________________ E-mail:

Ilova qilinayotgan hujjatlar ro‘yxati ([X] bilan belgilansin)

Nusxalar soni

□ Asarni identifikatsiyalovchi deponentlangan materiallar:
bosmadan chiqarilgan dastlabki matn ______ varaqda
□ EHM uchun dasturni audiovizual aks ettirgan materiallarni identifikatsiyalovchi materiallar:
□ bosmadan chiqarilgan tasvirlar ____ varaqda
□ boshqa (ko‘rsatilsin): _____________________
□ ma’lumotlar bazasini identifikatsiyalovchi materiallar ___ var.
□ bajarilishi mumkin bo‘lgan modulli disketlar _____ dona
□ optik disk _____ dona
□ referat _____ varaqda
□ ishonchnoma
□ to‘lov to‘langanini tasdiqlovchi hujjat
□ to‘lov to‘lashdan ozod qilish uchun asoslar mavjudligi
□ to‘lovni miqdorini kamaytirish uchun asoslar mavjudligi
□ boshqa hujjatlar ___________
□ talabnoma mashinada o‘qiladigan axborot tashuvchidagi nusxasi bilan birga topshiriladi
□ talabnomaning mashinada o‘qiladigan axborot tashuvchidagi nusxasi bosmadan chiqarilgan talabnomaning aynan nusxasi bo‘lishi lozim
(72) Muallif(lar) familiyasi, ismi, otasining ismi, fuqaroligi, ish joyi, lavozimi va ilmiy darajasi

To‘liq yashash manzili (viloyat, tuman, shahar, ko‘cha, uy; xorijliklar uchun BIMT ST. 3 standarti bo‘yicha mamlakat kodi)

E’lon qilishda muallif eslatib o‘tilsin:
([x] bilan belgilansin)

Muallif(lar) imzosi(lari), sana

□ anonim
□ taxallus ostida
_____________________

□ anonim

□ taxallus ostida
_____________________

□ anonim

□ taxallus ostida
_____________________

□ Mualliflar to‘g‘risidagi ma’lumotlarga qo‘shimcha varaqda qarang.

Mualliflarning jami soni _______.
Imzo
Talabnoma beruvchi(lar)yoki huquq egasi vakilining imzosi;imzo(lar) qo‘yilgan sana (yuridik shaxs nomidan imzolanganda rahbarning yoki buning uchun vakolatli bo‘lgan boshqa shaxsning imzosi muhr bilan tasdiqlanadi)