13.05.2022 yildagi PQ-242-son

ming AQSh dollari

T/r

Ko‘rsatkichlar nomi

Onkologiya muassasalari

Jami

Narxi

(donasi uchun)

Summa

Qoraqalpog‘iston Respublikasi

Andijon viloyati

Buxoro viloyati

Jizzax viloyati

Qashqadaryo viloyati

Navoiy viloyati

Namangan viloyati

Samarqand viloyati

Surxondaryo viloyati

Sirdaryo viloyati

Toshkent viloyati

Farg‘ona viloyati

Xorazm viloyati

Toshkent shahri

Respublika onkologiya markazi

Jami

99

112

114

95

95

95

102

128

94

92

104

193

95

128

1 408

2 954

x

64 830 000

1.

Chiziqli tezlatgich (6, 10 MeV) “to‘g‘rilovchi filtrsiz nurlanish” funksiyasi bilan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3 500 000

3 500 000

2.

Chiziqli tezlatgich (6, 10 MeV)

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

2 200 000

4 400 000

3.

Kontaktli gamma-terapiya apparati (braxiterapiya)

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

5

500 000

2 500 000

4.

Rentgenli terapiya apparati

1

1

1

-

1

-

1

1

1

-

1

1

1

1

1

12

180 000

2 160 000

5.

Magnitli-rezonans tomografi 1,5T

-

-

1

-

-

1

-

1

1

1

-

-

-

1

1

7

700 000

4 900 000

6.

Ko‘p kesimli kompyuterli tomografii (256 kesimli)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

700 000

700 000

7.

Ko‘p kesimli kompyuterli tomografii (128 kesimli)

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

5

500 000

2 500 000

8.

Angiografiya tizimi

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

3

500 000

1 500 000

9.

Statsionar raqamli rentgenli tashxis tizimi

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

17

180 000

3 060 000

10.

Ko‘chma jarrohlik rentgenli tashxis tizimi (S-arm)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

16

50 000

800 000

11.

Ko‘chma jarrohlik rentgenli tashxis tizimi (C-arm braxiterapiya uchun)

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

5

50 000

250 000

12.

Donor qoni va uning tarkibiy qismlarini nurlash uchun rentgen apparati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

100 000

100 000

13.

Ko‘p vazifali ultratovushli skaner

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

17

50 000

850 000

14.

Ko‘p vazifali ultratovushli skaner, ko‘chma

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

5

20

25 000

500 000

15.

Butun tanani avtomatik xaritalash (dermatoonkologiya)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

57 000

57 000

16.

Narkoz-nafas olish apparati

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

10

40

27 000

1 080 000

17.

Sun’iy nafas oldirish apparati

3

4

4

3

3

3

4

4

3

3

3

7

3

4

13

64

12 000

768 000

18.

Sun’iy nafas oldirish apparati, bolalar uchun

1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

2

7

12 000

84 000

19.

Bemor monitori

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

15

90

2 500

225 000

20.

Defibrillyator-monitor

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

17

4 000

68 000

21.

Infuzion nasos

3

4

4

3

3

3

4

4

3

3

4

7

3

10

20

78

2 500

195 000

22.

Kimyo terapiyasi uchun infuzion nasos

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

15

90

3 000

270 000

23.

Shpritsli nasos

4

5

5

4

4

4

5

5

4

4

5

9

4

7

20

89

2 000

178 000

24.

Reanimatsiya konsoli

3

4

4

3

3

3

4

4

3

3

4

7

3

5

10

63

3 000

189 000

25.

Jarrohlik amaliyoti xonasi konsoli

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

4

7

39

15 000

585 000

26.

Ultratovushli jarrohlik dissektori/aspiratori

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

200 000

200 000

27.

Ultratovushli skalpel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

45 000

90 000

28.

Ko‘p vazifali elektr jarrohlik apparati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

30 000

150 000

29.

Elektr jarrohlik apparati

2

3

3

2

2

2

3

3

2

2

3

5

2

3

7

44

12 000

528 000

30.

Prostata bezi TUEsi uchun lazerli jarrohlik tizimi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

80 000

80 000

31.

LOR uchun terapevtik lazerli tizim

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

80 000

80 000

32.

Jarrohlik asbob-uskunalari to‘plami

2

3

3

2

2

2

3

3

2

2

3

5

2

3

10

47

15 000

705 000

33.

Sternotomiya uchun motorli tizim

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

10 000

10 000

34.

Jarrohlik aspiratori

2

3

3

2

2

2

3

3

2

2

3

5

2

3

7

44

3 000

132 000

35.

Ko‘chmas jarrohlik amaliyoti yoritgichi

2

3

3

2

2

2

3

3

2

2

3

5

2

4

6

44

8 000

352 000

36.

Jarrohlik amaliyoti stoli

2

3

3

2

2

2

3

3

2

2

3

5

2

4

6

44

12 000

528 000

37.

Kimyo terapiyasi uchun maxsus kursi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

15

90

5 000

450 000

38.

Otorinolaringologning ish joyi (LOR-kombayn)

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

1

5

40 000

200 000

39.

Past haroratli plazmali sterilizator

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3

18

40 000

720 000

40.

Jarrohlik mikroskopi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

50 000

150 000

41.

Oftalmologik jarrohlik mikroskopi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

50 000

50 000

42.

Sun’iy qon aylanish apparati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

270 000

270 000

43.

Qon autotransfuziyasi apparati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

50 000

150 000

44.

Tirqish lampa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

10 000

20 000

45.

Oftalmolog ish joyi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

20 000

20 000

46.

Lazerli fotokoagulyator

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

70 000

70 000

47.

Oftalmologiya uchun asbob-uskunalar to‘plami

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

10 000

10 000

48.

Yoritgichli jarrohlik binokulyar lupa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

3 000

15 000

49.

Videooftalmoskop

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

15 000

15 000

50.

Midriatik bo‘lmagan ko‘z tubi kamerasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

60 000

60 000

51.

Bolalar uchun keng ko‘rish maydonli raqamli to‘r parda kamerasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

250 000

250 000

52.

Laparoskopik operatsiyalar uchun uskunalar va asboblar to‘plami

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

6

21

130 000

2 730 000

53.

Rektoskopiya to‘plami, kattalar uchun

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

17

7 500

127 500

54.

Rektoskopiya to‘plami, bolalar uchun

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

4

7 500

30 000

55.

Sistorezektoskopiya uchun to‘plam

1

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

6

20 000

120 000

56.

Videotsistorezektoskopiya uchun to‘plam

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

100 000

100 000

57.

Sistouretroskopiya uchun to‘plam, bolalar uchun

1

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

5

20 000

100 000

58.

Videogisterorezektoskopiya uchun to‘plam

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

1

1

7

50 000

350 000

59.

Minimal invaziv LOR-operatsiyalari va manipulatsiyalari uchun uskunalar va asboblar to‘plami

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

80 000

80 000

60.

Videoendoskopiya (bronxo-, gastro-, duodeno-, kolono-) uchun uskunalar va asboblar to‘plami

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

17

90 000

1 530 000

61.

Ultratovushli videogastroskopiya uchun uskunalar to‘plami

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

100 000

100 000

62.

Bronxofibroskopiya uchun to‘plam

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

17

5 000

85 000

63.

Gastrofibroskopiya uchun to‘plam

2

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

2

22

10 000

220 000

64.

Kolonofibroskopiya uchun to‘plam

1

2

2

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

2

21

20 000

420 000

65.

Rinolaringofibroskopiya uchun to‘plam, kattalar uchun

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

4

15 000

60 000

66.

Rinolaringofibroskopiya uchun to‘plam, bolalar uchun

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

12 000

24 000

67.

Videokolposkop raqamli

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

16

5 000

80 000

68.

Qon gazlari va elektrolitlari analizatori

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

17

25 000

425 000

69.

Avtomatik gematologik analizator

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

17

30 000

510 000

70.

Avtomatik biokimyoviy analizator

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

17

30 000

510 000

71.

Avtomatik immunoferment analizatori

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

40 000

40 000

72.

Avtomatik bakteriologik analizator

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

120 000

120 000

73.

PZR analizatori, real vaqtda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

50 000

50 000

74.

Oqim tsitofluorimetri va reagentlar

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

4

150 000

600 000

75.

Kriostat va reagent (muzli seksiya)

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

4

20 000

80 000

76.

Genlar amplifikatsiyasi detektori (OSNA usuli)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

400 000

400 000

77.

Donor plazmaferez apparati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

40 000

40 000

78.

Terapevtik membranali plazmaferez uchun apparat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

20 000

40 000

79.

Avtomatik gistologik protsessor

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

16

25 000

400 000

80.

Parafin quyish stansiyasi

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

16

10 000

160 000

81.

Kesmalarni quritish stoli

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

16

1 500

24 000

82.

Laboratoriya termostati

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

17

2 500

42 500

83.

Yarim avtomatik mikrotom

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

16

10 000

160 000

84.

Kamerali binokulyar mikroskop

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

5

20

2 000

40 000

85.

Sovutgichli tsentrifuga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

15 000

45 000

86.

Biologik namunalarni kriogenli saqlash tizimi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

40 000

80 000

87.

Hujayra separatori

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

85 000

85 000

88.

Biochiplar skaneri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

180 000

180 000

89.

Konfokal lazerli skanerlovchi mikroskop

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

300 000

300 000

90.

Fluoressentli mikroskop

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

10 000

10 000

91.

SO2 inkubatori

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

12 000

12 000

92.

Ultratoza suv olish tizimi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

18 000

18 000

93.

Past haroratli muzlatgich (-86°C yuqori bo‘lmagan)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

12 000

24 000

94.

Laboratoriya analitik tarozilari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

1 500

3 000

95.

Laboratoriya vorteks-mikseri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

700

3 500

96.

Ikki nurli spektrofotometr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

18 000

18 000

97.

Yagona nurli lyuminessent spektrometr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

18 000

18 000

98.

Atom-absorbsion spektrometr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

90 000

90 000

99.

Suyuqlik xromatografi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

70 000

70 000

100.

Avtomatik polyarimetr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

10 000

10 000

101.

Aylanma bug‘latgich

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

5 000

10 000

102.

Fraksiyalarni yig‘uvchi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

6 000

6 000

103.

Vertikal ventilatsiya tizimi (laboratoriya hayvonlari uchun)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

50 000

50 000

104.

Laminar oqim shkafi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

15 000

30 000

105.

Bug‘ sterilizatori (avtoklav), 75 litr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

7 000

21 000

106.

Bug‘ sterilizatori (avtoklav), 100 litr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

10 000

20 000

107.

Quruq issiqlik shkafi, 80 litr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2 000

4 000

108.

Quruq issiqlik shkafi, 250 litr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3 500

7 000

109.

Laboratoriya akvadistillyatori (10 l/s)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2 000

4 000

110.

Laboratoriya bidistillyatori (4 l/s)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

5 000

5 000

111.

Yarim avtomatik tikuv mashinasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

20 000

20 000

112.

Alyuminiy qopqoqlar uchun qo‘lda siqish vositasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3 000

9 000

113.

Radiochastotali ablatsiya apparati

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

16

10 000

160 000

114.

Termal ablatsiya uchun tizim (ko‘chma)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

5

5

1

72

1 500

108 000

115.

Avtomatik laboratoriya uskunalari, IPV aniqlash uchun reagentlar

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

-

12

200 000

2 400 000

116.

Avtomatik laboratoriya uskunalari, IPV aniqlash uchun reagentlar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

400 000

400 000

117.

Raqamli mamografiya tizimi (2D) (shu jumladan ma’lum markazlar uchun stereotaktik biopsiya)

-

-

-

1

1

1

-

-

1

-

1

-

1

1

-

7

150 000

1 050 000

118.

Raqamli mamografiya tizimi tomosintez bilan (shu jumladan stereotaktik biopsiya)

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

5

250 000

1 250 000

119.

Raqamli mammografiya tizimi uchun stereotaktik biopsiya (yangilash)

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

10 000

10 000

120.

Raqamli mammografiya tizimi uchun stereotaktik biopsiya va tomosintez (yangilash)

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

110 000

110 000

121.

Ko‘p kanalli telefonlar to‘plami pesrsonal kompyuterlari bilan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

16

10 000

160 000

122.

Tez tibbiy yordam xonasini jihozlash uchun tibbiy uskunalar va sarf materiallari: EKG, defibrillyator, kislorod konsentratori, funksional yotoq, nogironlar aravachasi va boshqalar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

100 000

100 000

123.

Kam invaziv endoskopik operatsiyalar uchun simulyatorlar (5 ish joyi uchun)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

100 000

500 000

124.

Kimyo terapiyasi preparatlarini markazlashgan holda tayyorlash uchun shamollatish shkafi

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

16

50 000

800 000

125.

Onkologik kasalliklarni ro‘yxatlash dasturiy ta’minoti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

200 000

200 000

126.

Ma’lumotlarni saqlash uchun server

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

300 000

300 000

127.

Personal kompyuter

10

10

10

10

10

10

10

20

10

10

10

20

10

10

40

200

1 000

200 000

128.

Printer, skaner

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

10

5

5

20

100

500

50 000

129.

Internet aloqa vositalari (simlar va boshqalar)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

150 000

150 000

130.

AT uskunalari va videokonferensiya aloqasi qurilmalarini o‘rnatish

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

16

20 000

320 000

131.

Filiallarda montaj ishlari uchun (kabellar, gofrokanallar, kommutator korpuslari, yoqib o‘chiruvchi uskunalar, patch kartalar va boshqalar)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

-

15

4 700

70 500

132.

Server shkafi, uzluksiz quvvat manbai va yuqori quvvat uchun pilot serverlar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

21 200

21 200

133.

Server

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

75 300

75 300

134.

12 diskli asosiy boshqarma (har biri 12 TB)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

229 000

229 000

135.

Dasturiy ta’minotni ishlab chiqish

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

-

15

6 700

100 500

136.

Mammografiya sifatini noinvaziv usulda nazorat qilish uchun o‘lchov uskunalari va sinov obyektlari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

15 000

15 000

Ko‘p kanalli dozimetr

Sinov obyektlari

137.

Rentgen diagnistakasida noinvaziv sifat nazorati uchun o‘lchov uskunalari va sinov obyektlari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

40 000

40 000

Ko‘p kanalli dozimetr

Sinov obyektlari

138.

Tashqi nurli terapiya sifatini nazorat qilish uskunalari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1 000

1 000

Matritsali detektor

Yangilangan elektron zichlik fantomi

139.

Bolalar nurli terapiyasi uchun fiksatorlar to‘plami

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

5 000

20 000

140.

Kattalar uchun bosh, bo‘yin yelka va boshqa a’zolar uchun termoplastik niqoblar to‘plami

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 000

1 000

200

200 000

141.

Prostata braxiterapiyasi uchun uskunalar to‘plami

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

85 000

85 000

142.

Braxiterapiya qurilmasi uchun o‘tkazgichlar to‘plami

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

5 000

10 000

143.

Pozitron emissiya tomografiyasi (PET/KT), siklotron va radio-farmatsevtik laboratoriyasi bilan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

7 000 000

7 000 000

144.

Yagona fotonli emissiya kompyuter tomografiyasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

800 000

800 000

145.

Oqim tsitofluorimetri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

150 000

150 000

146.

Sitoginetik va molekulyar laboratoriya uchun uskunalar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

50 000

50 000

147.

Anatomik patologiya laboratoriyasi,IGK (immunogistokimyo) reagentlari bilan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

20 000

20 000