24.08.2021 yildagi 538-son
6. MEK o‘z faoliyatida “Arxiv ishi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni hamda arxiv ishi va ish yuritish bo‘yicha boshqa qonunchilik hujjatlariga asoslanadi.
“Arxiv ishi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni hamda arxiv ishi va ish yuritish bo‘yicha boshqa qonunchilik hujjatlarini bajarishga;
6. EK o‘z faoliyatida “Arxiv ishi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni hamda arxiv ishi va ish yuritish bo‘yicha boshqa qonunchilik hujjatlariga asoslanadi.
“Arxiv ishi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni hamda arxiv ishi va ish yuritish bo‘yicha boshqa qonunchilik hujjatlarini bajarishga;