30.07.2019 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3174
O‘zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi bosh direktorining buyrug‘i, 30.07.2019 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3174
Кучга кириш санаси
31.10.2019
O‘zbekiston Respublikasining “Metrologiya to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-dekabrdagi PQ-4059-son “Texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, sertifikatlashtirish va metrologiya tizimlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq buyuraman:
2. Ayrim idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar 2-ilovaga muvofiq o‘z kuchini yo‘qotgan deb topilsin.
Oldingi tahrirga qarang.

T/r

O‘lchov vositalari turkumlarining nomi

O‘lchov vositalarining qiyoslashlararo va/yoki kalibrlashlararo muddati

Geometrik kattaliklar o‘lchov vositalari

1.

Uzunlik o‘lchov vositalari. Chegaraviy yassi uzunlik o‘lchovlari

12 oy

2.

Uzunlik o‘lchov vositalari. Shtrixli uzunlik o‘lchovlari

12 oy

3.

Uzunlik o‘lchov vositalari. O‘lchov instrumenti

12 oy

4.

Uzunlik o‘lchov vositalari. Optik-mexanik asboblar

12 oy

5.

Uzunlik o‘lchov vositalari. 24 dan 75000 m gacha bo‘lgan diapazonda

12 oy

6.

Kosmik navigatsiya tizimlarining signallari bo‘yicha koordinatalar farqini o‘lchov vositalari

12 oy

7.

0,025 dan 600µm gacha bo‘lgan diapazonda Rmax, Rz, Ra g‘adir-budurlik parametrlarini o‘lchov vositalari

12 oy

8.

Dumaloqlilikdan og‘ishni o‘lchov vositalari

12 oy

9.

Toraytiruvchi qurilmalar (diafragmalar)

12 oy

Tekislikdan og‘ish interferension o‘lchov vositalari

10.

Interferometrlar

12 oy

11.

Yassi shisha plastinalar

12 oy

12.

Nazorat brusoklari

12 oy

13.

Yassiparallel shisha plastinalar

12 oy

14.

To‘g‘richiziqlilikvayassilikdanog‘ishnio‘lchovvositalari

12 oy

15.

Tishli ilashma parametrlarini o‘lchov vositalari

12 oy

16.

Rezba parametrlarini o‘lchov vositalari

12 oy

17.

Yassi burchakni o‘lchov vositalari

12 oy

18.

Qalinlik o‘lchagichlari

12 oy

19.

Qoplamlarning yuza zichligini o‘lchov vositalari

12 oy

20.

Qoplamlar qalinligi, qoplamlar nuqsonlarini o‘lchov vositalari

12 oy

21.

Maydonni o‘lchov vositalari

12 oy

22.

Detal materiallari lokal yaxlit emaslikning (nesploshnost) geometrik o‘lchamlari va joylashuvini o‘lchov vositalari

12 oy

23.

90 dan 1800 K gacha diapazonda qattiq jismlarning chiziqli kengayish harorat koeffitsiyentini o‘lchov vositalari

12 oy

24.

O‘lchov elaklari

12 oy

25.

Geodezik o‘lchov vositalari

12 oy

26.

Qurilishda qo‘llaniladigan o‘lchov vositalari

12 oy

27.

O‘lchov uskunalari va stendlari

12 oy

28.

Sinov uskunalari, stend va qurilmalarini geometrik parametrlarini o‘lchov

12 oy

29.

Tor sanoat sohadagi o‘lchov vositalari va uskunalari

12 oy

Mexanik kattaliklarni o‘lchov vositalari

30.

Maxsus (I) klassdagi elektron va mexanik (analitik, pretsizion va boshqa) tarozilar

12 oy

31.

Yuqori (II) klassdagi elektron va mexanik (analitik, pretsizion va boshqa) tarozilar

12 oy

32.

O‘rta (III) klassdagi elektron va mexanik (statikada tortish uchun, tovar, savdo, tsiferblatli, stol usti oddiy, kranga oid, avtomobil va temir yo‘l, vagonetkali va boshqa) tarozilar

12 oy

33.

1, 2, 3, 4 aniqlik klassidagi laboratoriyaga oid analitik, texnik va boshqa tarozilar

12 oy

34.

E1, aniqlik klassidagi toshlar

36 oy

35.

E2 aniqlik klassidagi toshlar

24 oy

36.

F1, F2, M1, M1-2,M2, M2-3 va M3 aniqlik klassidagi toshlar

12 oy

37.

Konveyer elektron tarozilar va konveyer mexanik prinsipdagi tarozilar

12 oy

38.

Dozalagich-tarozilar va bunker, avtomat va yarim avtomat, elektron va mexanik prinsipdagi tarozilar

12 oy

39.

Ishchi purka

12 oy

40.

Kvadrant va torsion tarozilar

12 oy

41.

Barcha turdagi qo‘l tarozilari va bezmenlar

12 oy

42.

Namlik analizatorining tortish qismi

12 oy

43.

Avtomobil va temir yo‘l tarozilari (statikada massanianiqlash uchun), shuningdek transport vositalariningo‘qqa nisbatan og‘irligini aniqlovchi tarozilar

12 oy

44.

Avtomobil va temir yo‘l tarozilari (harakatda massani aniqlash uchun) shuningdek transport vositalarining o‘qqa nisbatan og‘irligini aniqlovchi tarozilar

12 oy

45.

I (Ia) va II razryadli namunaviy tarozilar

12 oy

46.

Barcha turdagi massa komparatorlari

12 oy

47.

III va IV razryadli tarozilar

12 oy

48.

1 razryadli namunaviy purka

12 oy

49.

2 razryadli namunaviy purka

12 oy

50.

Massa O‘V o‘zgartirgichlari sifatida qo‘llanadigan tenzorezistor datchiklari (tenzodatchik)

12 oy

51.

Maxsus yuklar

12 oy

52.

Kuch o‘lchov vositalari

12 oy

53.

Tor sanoat sohadagi o‘lchov vositalari va uskunalari

12 oy

54.

Sinov uskunalari, stend va qurilmalari

12 oy

55.

Kuchning aylantiruvchi (krutyaщiy) momentini o‘lchov vositalari

12 oy

56.

Deformatsiyani o‘lchov vositalari

12 oy

57.

0,001 dan 200 m/s2 gacha diapazonda qattiq jismning doimiy chiziqli tezlanishini o‘lchov vositalari

12 oy

58.

5·10-8 dan 2,5·10-4 rad/s gacha diapazonda burchakli tezlikni o‘lchov vositalari

12 oy

59.

1 dan 100 rad/s2 gacha diapazonda doimiy burchakli tezlanishini o‘lchov vositalari

12 oy

60.

0,5 dan 30 Nz gacha diapazonda tezlanishni o‘lchov vositalari

12 oy

61.

Taxometrlar, spidometrlar, taksometrlar, taxograflar

12 oy

62.

Avtotransport vositalari harakati tezligini o‘lchagichlar

12 oy

63.

Qattiqlik o‘lchov vositalari

12 oy

64.

Avtoservis tizimining o‘lchov vositalari

12 oy

65.

Grammometr

12 oy

66.

Beton qattiqligi o‘lchagichlari

12 oy

67.

Zarbni o‘lchov asbobi

12 oy

68.

Penetrometr

12 oy

69.

Armatura cho‘zilishini aniqlash uchun asbob

12 oy

70.

Troslarning tortilishdagi tarangligini o‘lchagich

12 oy

71.

Motovilo

12 oy

72.

Ipning buralish va cho‘zilishini o‘lchagichi (krutkomer)

12 oy

Modda oqimi, sarfi, sathi, hajmi parametrlarini o‘lchov vositalari

73.

O‘zgaruvchan bosim tushishi sarf o‘lchagichi

12 oy

74.

Sanoatda qo‘llash uchun suyuqlik va gazlar hajmiy va massaviy sarfining ultratovushli, elektromagnitli sarf o‘lchagichlari, o‘zgartirgichlari

24 oy

75.

Ultratovushli sanoatda qo‘llash uchun gazlar hajmiy va massaviy sarf o‘lchagichlari

48 oy

76.

Maishiy qo‘llanish uchun issiqlik energiyasi hajmi va miqdori sarfining hisoblagichlari, o‘zgartirgichlari

48 oy

77.

Rotametrlar

12 oy

78.

Barcha turdagi suyuqlik va gazlar uchun o‘lchagichlar va hisoblagichlarni qiyoslash qurilmalari

24 oy

79.

Standart toraytiruvchi qurilmalar yordamida suyuqlik va gazlarni hisobga olish uzellari

48 oy

80.

Neft va neft mahsulotlarini o‘lchov uchun avtomatlashtirilgan tizimlar va qurilmalar

12 oy

81.

Siqilgan gaz tarqatish o‘l�ov kolonkalari

12 oy

82.

Suyuqliklar, gaz va issiqlik energiyasi hajmi va miqdorini o‘lchov komplekslari, korrektorlar, kontrollerlar

24 oy

83.

Yoqilg‘i va moy tarqatish kolonkalari

6 oy

84.

Suyultirilgan gaz tarqatish kolonkalari

6 oy

85.

Suyuq neft mahsulotlari uchun hisoblagichlar, sarf o‘lchagichlar

12 oy

86.

2000 ml gacha kichik sig‘imdagi suyuqlik o‘lchagichlari*

12 oy

87.

2000 ml dan yuqori sig‘imdagi suyuqlik o‘lchagichlari

12 oy

88.

Kritik mikrosoplalar

24 oy

89.

Gorizontal va vertikal silindrik rezervuarlar

60 oy

90.

Avtomobil tsisternalari

12 oy

91.

Temir yo‘l tsisternalari

60 oy

92.

Tor sanoat sohasidagi o‘lchov vositalari va uskunalari

12 oy

93.

10-6 dan 102 m3/s gacha diapazonda hajmiy gaz sarfini o‘lchov vositalari

24 oy

94.

4·10-2 dan 2,5·102kg/s gacha diapazonda massaviy gaz sarfini o‘lchov vositalari

24 oy

95.

Suv oqimining tezligini o‘lchov vositalari

12 oy

96.

Havo oqimining tezligini o‘lchov vositalari

12 oy

97.

Sathni o‘lchov vositalari

12 oy

971.

Yuridik shaxslarning maishiy qo‘llash uchun suyuqlik va gazlar hajmiy sarfining hisoblagichlari

48 oy

972.

Jismoniy shaxslarning maishiy qo‘llash uchun suyuqlik va gazlar hajmiy sarfining hisoblagichlari

96 oy

Bosim o‘lchov, vakuumli o‘lchov vositalari

98.

Ko‘rsatuvchi va o‘zi yozadigan manometrlar, vakuummetrlar, manovakuummetrlar, bosim o‘lchagichlar, naporomerlar, tyagomerlar va tyagonaporomerlar

12 oy

99.

Barcha turdagi sfigmomanometrlar

12 oy

100.

Bosim o‘lchov o‘zgartirgichlari (datchiklar)

12 oy

101.

Yuk porshenli manometrlar, yuk porshenli vakuummetrlar, yuk porshenli manovakuummetrlar

24 oy

102.

Barcha turdagi bosim kalibratorlari

12 oy

103.

2,7·102 dan 4000·102Ra gacha diapazonda mutlaq bosim o‘lchov vositalari

12 oy

104.

Mutlaq bosim yuk porshenli manometrlari

24 oy

105.

10 kNz chastotalarda 1 dan 250 MPa gacha diapazonda davriy bosim o‘lchov vositalari

12 oy

106.

Impulsli bosim o‘lchov vositalari

12 oy

107.

Barcha turdagi barometrlar

12 oy

108.

Namunaviy manometrlar, vakuummetrlar, manovakuummetrlar

12 oy

Moddalarning fizik-kimyoviy tarkibi va xossalarini o‘lchov vositalari

109.

Suyuqlik qovushqoqligini o‘lchov vositalari

12 oy

110.

Kapillyar viskozimetrlar

12 oy

111.

Namunaviy kapillyar viskozimetrlar

60 oy

112.

Zichlik o‘lchov vositalari (areometrlar, piknometrlar, neftedensimetrlar, densimetrlar va spirt o‘lchagichlar)

12 oy

113.

Namunaviy areometrlar, piknometrlar, neftedensimetrlar, densimetrlar, spirt o‘lchagichlar, sut o‘lchagichlar va shakar o‘lchagichlar

60 oy

114.

Don, don mahsulotlari, qishloq xo‘jalik xomashyosining namligini o‘lchov vositalari (2-razryadli don namligi SO-imitatorlarni attestatsiyalash uchun uskuna, yuqori aniqlikdagi laboratoriya namlik o‘lchagichlari)

12 oy

115.

Mass-spektrometrlar, xromatograflar

12 oy

116.

Gaz namligini o‘lchov vositalari

12 oy

117.

Barcha turdagi namunaviy gigrometrlar (namlikni aniqlash uchun)

24 oy

118.

Qattiq va sochiluvchan material va moddalar namligini o‘lchov vositalari

12 oy

119.

Barcha turdagi gazoanalizatorlar

12 oy

120.

Barcha turdagi portlash xavfi bo‘lgan konsentratsiya signalizatorlari

12 oy

121.

Tutun o‘lchagichlar

12 oy

122.

Gazoanalitik uskunalar

12 oy

123.

Haydovchi nafasida spirt bug‘lari konsentratsiyasini o‘lchov vositalari, barcha turdagi alkotesterlar

12 oy

124.

Transport vositalari chiqindilari analizatorlarining kanallari

12 oy

125.

Neft va neft mahsulotlari tarkibi, xossalari va sifat ko‘rsatkichlari analizatorlari

12 oy

126.

Tarkibida suv bo‘lmagan suyuqliklarning namligini o‘lchov vositalari

12 oy

127.

Neft va neft mahsulotlarining chaqnash harorati, past haroratli xossalari, anilin nuqtasi analizatorlari

12 oy

128.

rN-metrlar va ion o‘lchagichlar

12 oy

129.

Elektrodli tizim imitatorlari

12 oy

130.

Konduktometrlar, tuz o‘lchagichlar

12 oy

131.

Polyarograflar

12 oy

132.

Titratorlar

12 oy

133.

Chang o‘lchagichlar, elektroaspiratorlar

12 oy

134.

Nitrat o‘lchagichlar

12 oy

135.

Moydorlik YaMR-analizatorlari

12 oy

136.

Suyuqlik va qattiq moddalarning har xil analizatorlari

12 oy

Issiqlik fizik va harorat o‘lchov vositalari

137.

Kontaktli harorat o‘lchov vositalari

12 oy

138.

Nurlanish pirometrlari va harorat lampalari

12 oy

139.

Yorug‘lik harorat lampalari, yorug‘lik harorat o‘lchovlari

12 oy

140.

Rangli harorat lampalari

12 oy

141.

Issiqlik miqdorini o‘lchov vositalari

12 oy

142.

Qattiq jismlarning issiqlik o‘tkazuvchanligini o‘lchov vositalari

12 oy

143.

Qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig‘imini o‘lchov vositalari

12 oy

144.

Barcha turdagi termometrlar

12 oy

145.

Pirometrlar

12 oy

146.

Harorat o‘zgartirgichlari, qarshilik termoo‘zgartirgichlari

12 oy

147.

Millivoltmetrlar va avtomatik potensiometrlar

12 oy

148.

Logometrlar, harorat rostlagichlari

12 oy

149.

Harorat datchiklari

12 oy

150.

Issiqlik hisoblagichlari

12 oy

151.

Shishali namunaviy termometrlar

12 oy

152.

Barcha turdagi termostatlar, quritish shkaflari, mufel pechlarni attestatsiyalash

12 oy

153.

Harorat o‘lchov bo‘yicha uskunalar

24 oy

154.

Kolorimetrik uskunalar

12 oy

155.

Barcha turdagi iqlimiy kameralar, issiqlik va sovuq kameralarini attestatsiyalash

24 oy

156.

Barcha turdagi bug‘lash kamerasi, qattiqlashish kamerasini attestatsiyalash

24 oy

157.

Barcha turdagi harorat kalibratorlari

24 oy

158.

“Qora jism” ko‘rinishidagi harorat tarqatuvchilari

24 oy

159.

Psixrometrik gigrometrlar

12 oy

160.

Nam havo generatori

36oy

161.

Infraqizil pirometrlar va termometrlar

12 oy

162.

Barcha turdagi raqamli va elektron termometrlar

12 oy

163.

Barcha turdagi elektron va raqamli termog�grometrlar

12 oy

164.

Barcha turdagi teplovizorlar

12 oy

165.

Barcha turdagi elektr ko‘priklar

12 oy

166.

Ishchi etalon termojuvtliklar va qarshilik termometrlari

12 oy

167.

Yuqori aniqlikdagi raqamli termometr

12 oy

168.

Harorat lampalari

60 oy

169.

Platinorodiy-platinali namunaviy termoelektr termoo‘zgartirgichlar (PPO)

12 oy

Vaqt va chastota o‘lchov vositalari

170.

Vaqt va chastota o‘lchov vositalari (qum soatlardan tashqari)*

12 oy

171.

Ulanish davomiyligini o‘lchov tizimlari va vositalari

24 oy

172.

Ma’lumotlar uzatish tezligi va hajmini o‘lchov tizimlari va vositalari

24 oy

173.

Chastotali tezlik parametrlarini o‘lchov vositalari va uskunalari

12 oy

Elektr va magnit kattaliklarini o‘lchov vositalari

174.

Barcha turdagi o‘zgaruvchan va o‘zgarmas tok kuchini o‘lchov vositalari

12 oy

175.

Barcha turdagi elektryurituvchi kuchni o‘lchov vositalari

12 oy

176.

Barcha turdagi o‘zgarmas va o‘zgaruvchan kuchlanishni o‘lchov vositalari

12 oy

177.

Barcha turdagi elektr quvvat va quvvat koeffitsiyentini o‘lchov vositalari

12 oy

178.

Kuchlanish o‘lchov transformatorlari

48 oy

179.

Tok o‘lchov transformatorlari

48 oy

180.

Namunaviy o‘lchov transformatorlari

12 oy

181.

Faza siljishini o‘lchov vositalari

12 oy

182.

Fazalar siljish burchagini o‘lchov vositalari

12 oy

183.

O‘lchov nazoratgichlari

24 oy

184.

Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi (TJ ABT) o‘lchov kanallari

24 oy

O‘zgarmas va o‘zgaruvchan toklar elektr energiyasini o‘lchov vositalari

185.

Yuridik shaxslarning elektr energiyasini hisobga olish hisoblagichlari

48 oy

186.

Jismoniy shaxslarning elektr energiyasini hisobga olish hisoblagichlari

96 oy

188.

Elektr energiyasini tijoratga oid hisobga olish tizimlari

48 oy

189.

Namunaviy elektr energiyasi hisoblagichlari

12 oy

190.

Barcha turdagi qiyoslash uskunalari

12 oy

191.

Barcha turdagi sinov uskunalari

12 oy

192.

Barcha turdagi sinusoidal tokning masshtab o‘zgarish koeffitsiyenti va burchagini o‘lchov vositalari

48 oy

193.

Ikki elektr kuchlanish orasidagi fazalar burchagining siljishini o‘lchov vositalari

12 oy

194.

Elektr yo‘qotishlar burchagining tangensini o‘lchov vositalari

12 oy

195.

Barcha turdagi elektr qarshilikni o‘lchov vositalari

12 oy

196.

Barcha turdagi elektr qarshilik o‘lchovlari, katushkalar

12 oy

197.

Barcha turdagi induktivlikni o‘lchov vositalari

12 oy

198.

Barcha turdagi elektr sig‘imni o‘lchov vositalari

12 oy

199.

Ta’minot manbalari, stabilizatorlar

12 oy

200.

Barcha turdagi elektr signal o‘zgartirgichlari

12 oy

201.

Barcha turdagi elektr signal registratorlari

12 oy

202.

Barcha turdagi kalibrlangan elektr signal manbalari (kalibratorlar va komparatorlar)

12 oy

203.

Barcha turdagi elektr namlik o‘lchagichlar

12 oy

204.

Barcha turdagi laboratoriyaga oid kalibrlash shuntlari

12 oy

205.

Barcha turdagi normal to‘yingan elementlar

12 oy

206.

Barcha turdagi o‘lchov imitatorlari

12 oy

207.

Barcha turdagi multimetr va testerlar

12 oy

Radiotexnik va radioelektron o‘lchov vositalari

208.

Impulsli generatorlar

12 oy

209.

Ossillograflar

12 oy

210.

Past, yuqori va o‘ta yuqori chastotali o‘lchov generatorlari

12 oy

211.

Tovushli generatorlar

12 oy

212.

Maxsus signal generatorlari va uskunalar

12 oy

213.

Voltmetr qiyoslash uskunalari

12 oy

214.

Past, yuqori va o‘ta yuqori chastotali vattmetrlar va quvvat o‘lchagichlari

12 oy

215.

Trassa va kabel qidiruv uskunalari (lokatorlar)

12 oy

216.

Kabel reflektometrlar

12 oy

217.

Kabel va antenna parametrlarini o‘lchov vositalari

12 oy

218.

Past, yuqori va o‘ta yuqori chastotali attenyuatorlar va ularni qiyoslash uskunalari

12 oy

219.

Signal so‘nish uskunalari va o‘lchov vositalari

12 oy

220.

Yuqori va o‘ta yuqori chastotali chiziqli o‘lchov vositalari

12 oy

221.

Chastota va kuchlanish o‘zgartirgichlari

12 oy

222.

Signal formalari va parametrlarin� o‘lchov vositalari

12 oy

223.

Simli aloqa tizimlarida foydalaniladigan o‘lchov vositalari va tizimlari

12 oy

224.

Past, yuqori va o‘ta yuqori chastotali selektiv voltmetrlar xamda ularni qiyoslash uskunalari

12 oy

225.

Impuls hisoblagichlar

12 oy

226.

Taxograf programmatorlari

12 oy

227.

Past, yuqori va o‘ta yuqori chastotali tebranishlarning amplituda modulatsiyasi koeffitsiyentlarini o‘lchov vositalari

12 oy

228.

Past, yuqori va o‘ta yuqori chastotali nochiziqli buzilishlar koeffitsiyentini o‘lchov vositalari

12 oy

229.

Past, yuqori va o‘ta yuqori chastotali deviatsiya o‘lchov vositalari

12 oy

230.

Past, yuqori va o‘ta yuqori chastotali elektr kuchlanishni o‘lchov vositalari

12 oy

231.

Amplituda va chastota tavsifini o‘lchov vositalari

12 oy

232.

Past, yuqori va o‘ta yuqori chastotali magnit maydon kuchlanishini o‘lchov vositalari

12 oy

233.

Past, yuqori va o‘ta yuqori chastotali elektr maydonining kuchlanganligini o‘lchov vositalari

12 oy

234.

Koaksial to‘lqin uzatgichdagi chetki elementlarining to‘liq qarshiligini o‘lchov vositalari

12 oy

235.

Bikompleks o‘tkazuvchanlik va qaytarish koeffitsiyentining modulini o‘lchov vositalari

12 oy

236.

Qattiq va suyuq dielektriklarning nisbiy dielektrik o‘tkazuvchanligini o‘lchov vositalari

12 oy

237.

Koaksial va to‘lqin uzatish traktlarida o‘zgaruvchan tok quvvatini o‘lchov vositalari

12 oy

238.

To‘lqin uzatish traktlarida elektromagnit tebranishlar quvvatini o‘lchov vositalari

12 oy

239.

Plezioxron va sinxron aloqa tizimlari o‘lchov vositalari

12 oy

240.

Elektr magnit maydonini quvvat zichligini o‘lchov vositalari

12 oy

241.

Shovqinli radionurlanish quvvatining spektral zichligini o‘lchov vositalari

12 oy

242.

Past, yuqori va o‘ta yuqori chastotali spektr analizatorlari

12 oy

243.

Optik tolali aloqa tizimlarida qo‘llaniladigan o‘lchov vositalari va uskunalari

12 oy

244.

Past, yuqori va o‘ta yuqori chastotali maxsus qabul qiluvchi, uzatuvchi o‘lchov antennalari

12 oy

Vibroakustik o‘lchov vositalari

245.

Havo muhitida tovushli bosimni o‘lchov vositalari

12 oy

246.

Suvli muhitda tovushli bosimni o‘lchov vositalari

12 oy

247.

Tovush darajasini immession to‘g‘ri birlashtirilgan pyezoelektrik o‘zgartirgichlarning ikki karra o‘zgarish koeffitsiyentini va akustik maydon yo‘nalganlik diagrammasining kengligini o‘lchov vositalari

12 oy

248.

Qattiq muhitlarda bo‘ylama ultratovushli tebranishlarning so‘nish koeffitsiyentini o‘lchov vositalari

12 oy

249.

Qattiq muhitlarda bo‘ylama ultratovushli to‘lqinlar tarqalish tezligini o‘lchov vositalari

12 oy

250.

Seysmosiljishlar, seysmotezlik va seysmotezlanishni o‘lchov vositalari

12 oy

251.

Vibrosiljishlarni o‘lchov vositalari

12 oy

252.

Zarbali harakatda tezlanishni o‘lchov vositalari

12 oy

253.

Qattiq muhitlarda bo‘ylama tovush darajasi tebranishlarning so‘nish koeffitsiyentini o‘lchov vositalari

12 oy

254.

Vibrotezlik va siljish o‘ramatokli o‘lchov vositalari (datchiklari)

12 oy

255.

Val va o‘q siljish o‘ramatokli o‘lchov vositalari

12 oy

256.

Akustika immession defekt o‘lchov vositalar tizimi

12 oy

257.

Ultratovushli qalinlik o‘lchov vositalari, defektoskoplar va uskunalar

12 oy

Optik va optika-fizikaviy o‘lchov vositalari

258.

Uzluksiz va impulsli nurlanish yorug‘lik kattaliklarini o‘lchov vositalari

12 oy

259.

Rang koordinatalari va rangdorlik koordinatalarini o‘lchov vositalari

12 oy

260.

0,2 dan 50µm gacha to‘lqin uzunligi diapazonida yo‘nalgan o‘tkazishning, 0,2 dan 20 µm gacha diapazonda diffuziya va teskari tasvirlarning spektral, integral va reduksiya koeffitsiyentlarini o‘lchov vositalari

12 oy

261.

Materiallarning optik zichligi, yorug‘lik, o‘tkazish (oq rangda) va sinish koeffitsiyentlarini o‘lchov vositalari

12 oy

262.

Spektroskopiya uchun 0,186 dan 50µm gacha to‘lqin uzunliklarini o‘lchov vositalari

12 oy

263.

Spektrofotometrlar, fotometrlar, spektrometrlar, fotokolorimetrlar

12 oy

264.

Qattiq va suyuq shaffof moddalarning sinish ko‘rsatkichini o‘lchov vositalari

12 oy

265.

Qutblanish tekisligining aylanish burchagi, chiziqli ikki nur sinishida fazalar farqini, chiziqli va aylana dixroik yutilish koeffitsiyentlarini o‘lchov vositalari

12 oy

266.

0,2 dan 25 µm gacha to‘lqin uzunligi diapazonida yaxlit spektr uzluksiz optik nurlanishining nurlanish kuchi va energetik yoritilganligini o‘lchov vositalari

12 oy

267.

0,25 dan 25 µm gacha to‘lqin uzunligi diapazonida SPEYa, SPSI, SPEO o‘lchov vositalari

12 oy

268.

0,01 dan 0,25 µm gacha to‘lqin uzunligi diapazonida optik nurlanish SPEYa o‘lchov vositalari

12 oy

269.

0,3 dan 10 µm gacha to‘lqin uzunligi diapazonida quyosh nurlanishi bilan energetik yoritilgan�igini o‘lchov vositalari

12 oy

270.

0,4 dan 10,6 µm gacha to‘lqin uzunligi diapazonida impulsli lazer nurlanish qabul qilgichlarning quvvati va dinamik parametrlarini o‘lchov vositalari

12 oy

271.

0,4 dan 1,4 µm gacha to‘lqin uzunligi diapazonida 10-6 dan 10-2 W gacha nurlanish oqimini o‘lchov vositalari

12 oy

272.

0,3 dan 12 µm gacha to‘lqin uzunligi diapazonida lazer nurlanishning o‘rtacha quvvatini o‘lchov vositalari

12 oy

273.

0,3 dan 12 µm gacha to‘lqin uzunligi diapazonida impulsli lazer nurlanish energiyasini o‘lchov vositalari

12 oy

274.

0,5 dan 1,6 µm gacha to‘lqin uzunligi diapazonida impulsli optik nurlanish oqimini o‘lchov vositalari

12 oy

275.

Tolali-optik uzatish tizimlarining komponentlaridagi optik olib kiriladigan yo‘qotishlarni o‘lchov vositalari

12 oy

276.

Optik tola sonli aperturasini o‘lchov vositalari

12 oy

277.

Yorug‘lik o‘tkazgichning o‘tish tavsifi va o‘tkazish polosasining o‘sib borish vaqtini o‘lchov vositalari

12 oy

278.

Ko‘p modali optik tola sinish ko‘rsatkichining profilini o‘lchov vositalari

12 oy

279.

Refraktometrlar, refraktometrik plastinalar (prizmalar)

12 oy

280.

Yorug‘lik o‘tkazgichda uzilish joyigacha masofani o‘lchov vositalari

12 oy

281.

Sensitometriyada yoritilganlik, nur tushirish (eksponsirovaniye) vaqtining samaraliligi va rangga oid haroratni o‘lchov vositalari

12 oy

282.

0,2 dan 1,4 µm gacha to‘lqin uzunligi diapazonida spektrosensito-metriyada energetik yoritilganlikni o‘lchov vositalari

12 oy

283.

Fotomateriallarning ruxsat beruvchi yoki hal qiluvchi (razreshayuщey) qobiliyatini o‘lchov vositalari

12 oy

284.

Elektron-optik o‘zgartirgichlar asosidagi fotoxronografik apparatura

12 oy

285.

Qutblik o‘lchagichlar, qand o‘lchagichlar, polyariskoplar

12 oy

286.

Yaltiroq o‘lchagichlar (bleskomer), oqlik o‘lchagichlar

12 oy

287.

Yorug‘lik o‘tkazish asboblari

12 oy

288.

Rang o‘lchagichlar, rang komparatorlari, densitometrlar

12 oy

289.

Lyuksmetrlar

12 oy

290.

Refraktometrik plastinalar (prizmalar)

12 oy

291.

Namunaviy svetofiltrlar barcha turdagi

12 oy

292.

Namunaviy polyarimetrik plastinalar (PPO-1 va TK)

12 oy

293.

Rang va rangdorlik koordinatalar birligi hamda aks ettirish spektral koeffitsiyent o‘lchovlari

12 oy

Yadroviy konstantalarning ionlovchi nurlanish tavsiflarini o‘lchov vositalari

294.

Ekspozitsion doza, ekspozitsion dozaning quvvati hamda rentgen va gamma-nurlanish energiyasining oqimini o‘lchov vositalari

12 oy

295.

Rentgen nurli nazorat uskunalari

12 oy

296.

Beta nurlanish yutilgan dozasini va nurlanish yutilgan dozasining quvvatini o‘lchov vositalari

12 oy

297.

Fotonli ionlovchi nurlanish yutilgan dozasining quvvatini o‘lchov vositalari

12 oy

298.

0,8 dan 8 pJ gacha (5 dan 50 MeVgacha) maksimal fotonlar energiyasi bilan tormozli nurlanish energiyasining oqimini o‘lchov vositalari

12 oy

299.

0,8 dan 8 pJ gacha (5 dan 50 MeV gacha) energiya bilan elektronlar oqimini va elektronlar energiyasining oqimini o‘lchov vositalari

12 oy

300.

3 dan 9 fJ gacha (20 dan 60 keVgacha) maksimal fotonlar energiyasi bilan rentgen nurlanishining yutilgan dozasini o‘lchov vositalari

12 oy

301.

Neytron nurlanishining yutilgan va ekvivalent dozasi quvvatini o‘lchov vositalari

12 oy

302.

Ekspozitsion doza, ekspozitsion dozaning o‘rtacha quvvati, impulsli rentgen nurlanishi energiyasining o‘rtacha oqimi va oqimining o‘rtacha zichligini o‘lchov vositalari

12 oy

303.

Radionuklidlarning faolligi va solishtirma faolligini o‘lchov vositalari

12 oy

304.

Alfa-aktiv gazlarda nuklidlar faolligini o‘lchov vositalari

12 oy

305.

Beta-aktiv gazlarda nuklidlar faolligini o‘lchov vositalari

12 oy

306.

Radioaktiv aerozol hajmiy faolligini o‘lchov vositalari

12 oy

307.

Yuzaning radioaktiv moddalar bilan ifloslanganligini o‘lchov vositalari

12 oy

308.

Radiy massasini o‘lchov vositalari

12 oy

309.

Neytronlar oqimi va oqimining zichligini o‘lchov vositalari

12 oy

310.

Radiatsion nazorat tizimlarining o‘lchov kanallari

12 oy

311.

Ionlovchi nurlanish parametrlarini o‘lchov uchun funksional uzellar, bloklar va qurilmalar

12 oy

312.

Gamma, beta va alfa spektrometrlar

12 oy

313.

Gamma, beta va alfa detektorlar, hisoblagichlar

12 oy

O‘lchov tizimlarining elementlari

314.

Unifikatsiyalangan signallarning elementlarini o‘lchov tizimi

12 oy

315.

Ma’lumotlar miqdori, uzatish tezligini o‘lchov tizimi

24 oy

(11-band O‘zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi bosh direktorining 2019-yil 16-oktabrdagi 137-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3174-1, 07.11.2019-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 07.11.2019-y., 10/19/3174-1/4002-son)