15.02.2018 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 2971
 LexUZ sharhi
O‘zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi va O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq, buyuraman:
Mazkur Qoidalar O‘zbekiston Respublikasi Budjet kodeksi va O‘zbekiston Respublikasi “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi qonuniga muvofiq budjet tashkilotlari va budjet mablag‘lari oluvchilar tomonidan davriy moliyaviy hisobotlarni tuzish, tasdiqlash hamda taqdim etish tartibini belgilaydi.
mazkur Qoidalarning 1-ilovasiga muvofiq shakldagi Balans (1-son shakl);
mazkur Qoidalarning 2-ilovasiga muvofiq shakldagi Xarajatlar smetasining ijrosi haqidagi hisobot (2-son shakl);
mazkur Qoidalarning 3-ilovasiga muvofiq shakldagi Debitorlik va kreditorlik qarzlar to‘g‘risidagi ma’lumot;
mazkur Qoidalarning 4-ilovasiga muvofiq shakldagi Budjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi bo‘yicha pul mablag‘lari harakati to‘g‘risidagi hisobot;
mazkur Qoidalarning 5-ilovasiga muvofiq shakldagi Tibbiyot tashkilotlarining moddiy rag‘batlantirish va rivojlantirish jamg‘armasi bo‘yicha pul mablag‘lari harakati to‘g‘risidagi hisobot;
mazkur Qoidalarning 6-ilovasiga muvofiq shakldagi Ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt shaklidan tushgan mablag‘lar harakati to‘g‘risidagi hisobot;
mazkur Qoidalarning 7-ilovasiga muvofiq shakldagi Boshqa budjetdan tashqari mablag‘lar harakati to‘g‘risidagi hisobot;
mazkur Qoidalarning 8-ilovasiga muvofiq shakldagi Joriy yilning moliyaviy natijalari to‘g‘risidagi hisobot;
mazkur Qoidalarning 9-ilovasiga muvofiq shakldagi Nomoliyaviy aktivlarning harakati to‘g‘risidagi hisobot;
mazkur Qoidalarning 10-ilovasiga muvofiq shakldagi Budjet tashkilotini chet el valyutalari bo‘yicha pul mablag‘lari harakati to‘g‘risidagi hisobot.
9. Moliyaviy hisobotlar shakllari (jamlanma hisobotlardan tashqari) Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to‘g‘risidagi yo‘riqnoma (ro‘yxat raqami 2169, 2010-yil 22-dekabr) bilan tasdiqlangan 308-son shakldagi “Bosh jurnal kitobi” (bundan buyon matnda “Bosh jurnal kitobi” (308-son shakl) deb yuritiladi) va boshqa tegishli hisob registrlari ma’lumotlari asosida tuziladi.
Debitorlik va kreditorlik qarzlari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni aks ettirishda Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to‘g‘risidagi yo‘riqnoma (ro‘yxat raqami 2169, 2010-yil 22-dekabr) bilan tasdiqlangan 285-son shakldagi aylanma qaydnoma va boshqa tegishli hisob registrlari ma’lumotlaridan foydalaniladi.
tasdiqlangan xarajatlar smetalariga belgilangan tartibda kiritilgan o‘zgartirishlarning Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to‘g‘risidagi yo‘riqnoma (ro‘yxat raqami 2169, 2010-yil 22-dekabr) bilan tasdiqlangan 294-son shakldagi Kassa va haqiqiy xarajatlarni hisobga olish daftariga (bundan buyon matnda 294-son shakl daftari deb yuritiladi) to‘g‘ri yozilganligini;
122. “Xarajatlar jami” qatorida mazkur Qoidalarning 119-bandida ko‘rsatilgan barcha daromadlar (tushumlar) hisobidan amalga oshirilgan haqiqiy xarajatlarning yig‘indisi aks ettiriladi.
Budjet tashkilotlarining muhrlarisiz hamda Qoidalarning 148-bandida ko‘rsatilgan vakolatli shaxslarning imzolarisiz ushbu hisobotlar haqiqiy emas deb hisoblanadi.

1-son shakl

BALANS

20 __ yil 1 _______________ holatiga

Tashkilot ______________________________________________

Hisobot davri: yillik (1-yanvar), choraklik (1-aprel, 1-iyul, 1-oktabr)

Budjet turi ___________________________________________

O‘lchov birligi _________________________________________

A K T I V

Qator kodi

Yil
boshiga

Yil (chorak) oxiriga

I BO‘LIM. NOMOLIYAVIY AKTIVLAR
1-§. Asosiy vositalar va boshqa uzoq muddatli nomoliyaviy aktivlar

Asosiy vositalar:

Boshlang‘ich (qayta tiklash) qiymati (010, 011, 012, 013, 015, 018,
019-subschyotlar)

010

*

Eskirish summasi (020, 021, 022, 023, 025, 029-subschyotlar)

011

*

Qoldiq (balans) qiymati (010-qator — 011-qator)

012

*

Nomoddiy aktivlar (030-subschyot)

020

Asosiy vositalar va boshqa uzoq muddatli nomoliyaviy aktivlar — jami (012 + 020-qatorlar)

030

2-§. Noishlab chiqarish aktivlari

Yerni obodonlashtirish (040-subschyot)

040

3-§. Tovar-moddiy zaxiralar

Tayyor mahsulot (050-subschyot)

050

Qurilish materiallari (060-subschyot)

060

Oziq-ovqat mahsulotlari (061-subschyot)

061

Dori-darmonlar va yarani bog‘lash vositalari (062-subschyot)

062

Inventar va xo‘jalik jihozlari (063-subschyot)

063

Yonilg‘i, yoqilg‘i-moylash materiallari (064-subschyot)

064

Mashina va asbob-uskunalarning ehtiyot qismlari (065-subschyot)

065

Boshqa tovar-moddiy zaxiralar (069-subschyot)

066

Tovar-moddiy zaxiralar — jami (050 + 060 + 061 + 062 + 063 + 064 + 065 + 066-qatorlar)

070

4-§. Nomoliyaviy aktivlarga qo‘yilmalar

O‘rnatish uchun mo‘ljallangan asbob-uskunalar (070-subschyot)

080

Tugallanmagan qurilish (071-subschyot)

081

Asosiy vositalarga boshqa xarajatlar (072-subschyot)

082

Nomoddiy aktivlarga xarajatlar (080-subschyot)

090

Tovar (ish, xizmat)larga xarajatlar (090-subschyot)

100

Tovar-moddiy zaxiralarga boshqa xarajatlar (091-subschyot)

101

Nomoliyaviy aktivlarga qo‘yilmalar — jami (080 + 081 + 082 + 090 + 100 + 101-qatorlar)

110

I BO‘LIM BO‘YIChA JAMI (030 + 040 + 070 + 110-qatorlar)

120

II BO‘LIM. MOLIYAVIY AKTIVLAR

Tashkilotni saqlash uchun moliyalashtirilgan budjet mablag‘lari (100-subschyot)

130

Boshqa maqsadlar uchun moliyalashtirilgan budjet mablag‘lari (101-subschyot)

131

To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblardan tushgan mablag‘lar (110-subschyot)

140

Ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt shaklidan tushgan tushumlar (111-subschyot)

141

Budjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari (112-subschyot)

142

Boshqa budjetdan tashqari mablag‘lar (113-subschyot)

143

Budjet tashkilotining vaqtincha ixtiyorida bo‘ladigan mablag‘lar
(114-subschyot)

144

Valyuta hisobvarag‘i (115-subschyot)

145

Boshqa hisobvaraqlardagi pul mablag‘lari (119-subschyot)

146

Milliy valyutadagi naqd pul mablag‘lari (120-subschyot)

150

Xorijiy valyutadagi naqd pul mablag‘lari (121-subschyot)

151

Akkreditivlar (130-subschyot)

160

Yo‘ldagi pul mablag‘lari (131-subschyot)

161

Pul ekvivalentlari (132-subschyot)

162

Depozitga qo‘yilgan pul mablag‘lari (140-subschyot)

170

II BO‘LIM BO‘YIChA JAMI (130 + 131 + 140 + 141 + 142 + 143 + 144 + 145 + 146 + 150 + 151 + 160 + 161 + 162 + 170-qatorlar)

180

III BO‘LIM. DEBITORLAR

Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilar bilan hisob-kitoblar (150-subschyot)

190

Xaridor va buyurtmachilar bilan hisob-kitoblar (152-subschyot)

191

Sug‘urta bo‘yicha to‘lovlar (154-subschyot)

192

To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar (156-subschyot)

193

Boshqa debitorlar bilan hisob-kitoblar (159-subschyot)

194

Budjetga to‘lovlar bo‘yicha budjet bilan hisob-kitoblar (160-subschyot)

200

Yagona ijtimoiy to‘lov bo‘yicha hisob-kitoblar (161-subschyot)

201

Shaxsiy jamg‘arib boriladigan Pensiya hisobvarag‘i badallari bo‘yicha hisob-kitoblar (162-subschyot)

202

Budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi bilan hisob-kitoblar (163-subschyot)

203

Boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalar bilan hisob-kitoblar (169-subschyot)

204

Kamomadlarga doir hisob-kitoblar (170-subschyot)

210

Hisobdor shaxslar bilan hisob-kitoblar (172-subschyot)

211

Talabalar bilan boshqa hisob-kitoblar (175-subschyot)

212

Xodimlar bilan boshqa hisob-kitoblar (179-subschyot)

213

Yuqori va quyi tashkilotlar o‘rtasidagi boshqa hisob-kitoblar (180-subschyot)

220

III BO‘LIM BO‘YIChA JAMI (190 + 191 + 192 + 193 + 194 + 200 + 201 + 202 + 203 + 204 + 210 + 211 + 212 + 213 + 220-qatorlar)

230

BALANS (120 + 180 + 230-qatorlar)

240

P A S S I V

Qator kodi

Yil
boshiga

Yil oxiriga

(chorak)

III BO‘LIM. KREDITORLAR

Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilar bilan hisob-kitoblar (150-subschyot)

250

Xaridor va buyurtmachilar bilan hisob-kitoblar (152-subschyot)

251

Sug‘urta bo‘yicha to‘lovlar (154-subschyot)

252

Budjet tashkilotining ixtiyorida vaqtincha bo‘ladigan mablag‘lar bo‘yicha hisob-kitoblar (155-subschyot)

253

To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar (156-subschyot)

254

Boshqa kreditorlar bilan hisob-kitoblar (159-subschyot)

255

Budjetga to‘lovlar bo‘yicha budjet bilan hisob-kitobla� (160-subschyot)

260

Yagona ijtimoiy to‘lov bo‘yicha hisob-kitoblar (161-subschyot)

261

Shaxsiy jamg‘arib boriladigan Pensiya hisobvarag‘i badallari bo‘yicha hisob-kitoblar (162-subschyot)

262

Budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi bilan hisob-kitoblar (163-subschyot)

263

Boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalar bilan hisob-kitoblar (169-subschyot)

264

Xodimlar bilan ijtimoiy nafaqalar bo‘yicha hisob-kitoblar (171-subschyot)

270

Hisobdor shaxslar bilan hisob-kitoblar (172-subschyot)

271

Xodimlar bilan mehnatga haq to‘lash bo‘yicha hisob-kitoblar (173-subschyot)

272

Stipendiya oluvchilar bilan hisob-kitoblar (174-subschyot)

273

Talabalar bilan boshqa hisob-kitoblar (175-subschyot)

274

Xodimlarning ish haqidan ushlab qolinadigan haq bo‘yicha hisob-kitoblar (176-subschyot)

275

Deponentlangan to‘lovlar bo‘yicha hisob-kitoblar (177-subschyot)

276

Xodimlar bilan boshqa hisob-kitoblar (179-subschyot)

277

Yuqori va quyi tashkilotlar o‘rtasidagi boshqa hisob-kitoblar (180-subschyot)

280

III BO‘LIM BO‘YIChA JAMI (250 + 251 + 252 + 253 + 254 + 255 + 260 + 261 + 262 + 263 + 264 + 270 + 271 + 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 280-qatorlar)

290

IV BO‘LIM. MOLIYAVIY NATIJALAR

Budjet mablag‘lari bo‘yicha xarajatlar (231-subschyot)

300

Budjetdan moliyalashtirish (232-subschyot)

301

Budjet mablag‘lari bo‘yicha hisobot davriga joriy moliyaviy natija
(301 — 300-qatorlar)

302

To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar bo‘yicha mablag‘lar hisobiga amalga oshirilgan xarajatlar (241-subschyot)

310

Ta’lim muassasalarida hisoblangan ota-onalarning mablag‘lari (242-subschyot)

311

To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar bo‘yicha hisobot davriga joriy moliyaviy natija (311 — 310-qatorlar)

312

Ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt shaklidan tushgan tushumlar hisobidan amalga oshirilgan xarajatlar (251-subschyot)

320

Ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt mablag‘lari bo‘yicha daromadlar (252-subschyot)

321

Ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt shaklidan tushgan tushumlar bo‘yicha hisobot davriga joriy moliyaviy natija (321 — 320-qatorlar)

322

Budjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan amalga oshirilgan xarajatl�r (261-subschyot)

330

Budjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari bo‘yicha daromadlar (262-subschyot)

331

Budjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari bo‘yicha hisobot davriga joriy moliyaviy natija (331 — 330-qatorlar)

332

Boshqa daromadlar bo‘yicha xarajatlar (271-subschyot)

340

Boshqa budjetdan tashqari daromadlar (272-subschyot)

341

Inventarizatsiya natijasida ortiqcha chiqqan mol-mulklar (273-subschyot)

342

Boshqa daromadlar bo‘yicha hisobot davriga joriy moliyaviy natija
(341 + 342 — 340-qatorlar)

343

Yakuniy moliyaviy natija (351 + 352 + 353 + 354 + 355 + 356-qatorlar)

350

Budjet mablag‘lari bo‘yicha yakuniy moliyaviy natija (280-subschyot)

351

To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar bo‘yicha yakuniy moliyaviy natija (281-subschyot)

352

Ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt mablag‘lari bo‘yicha yakuniy moliyaviy natija (282-subschyot)

353

Budjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari bo‘yicha yakuniy moliyaviy natija (283-subschyot)

354

Boshqa daromadlar bo‘yicha yakuniy moliyaviy natija (284-subschyot)

355

Budjetga va budjetdan tashqari jamg‘armalarga hisoblangan soliq va boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha imtiyozlar (285-subschyot)

356

IV BO‘LIM BO‘YIChA JAMI (302 + 312 + 322 + 332 + 343 + 350-qatorlar)

360

BALANS (290 + 360-qatorlar)

370

V BO‘LIM. BALANSDAN TAShQARI SChYOTLAR

Ijaraga olingan asosiy vositalar (01)

380

Mas’ul saqlashga olingan tovar-moddiy qimmatliklar (02)

381

Qat’iy hisobot blanklari (04)

382

To‘lovga qobiliyatsiz debitorlar qarzlarining xarajatga chiqazilishi (05)

383

Markazlashtirilgan ta’minot bo‘yicha to‘langan moddiy qimmatliklar (06)

384

O‘quvchilar va talabalarning qaytarilmagan moddiy qimmatliklar bo‘yicha qarzlari (07)

385

Ko‘chma sport sovrinlari va kuboklari (08)

386

To‘lanmagan yo‘llanmalar (09)

387

Foydalanishdagi inventar va xo‘jalik jihozlari (10)

388

Harbiy texnikalarning o‘quv predmetlari (11)

389

Eskirganlarining o‘rniga berilgan transport vositalarining ehtiyot qismlari (12)

390

Debitorlik va kreditorlik qarzlari to‘g‘risidagi
MA’LUMOT

20___ yil __________________ holatiga

Tashkilot ______________________________________________

Bob ____

Hisobot davri: yillik (1-yanvar), choraklik (1-aprel, 1-iyul, 1-oktabr)

Budjet turi ___________________________________________

O‘lchov birligi _________________________________________


t/r

Xarajat

moddasi

Xarajat nomi

Jami

qarzdorlik

Shundan

Shundan

muddati

o‘tgan

qarzdorlik — jami

Shu jumladan

Shundan

respublika

tashqarisida

Izoh

budjet

hisobidan

budjetdan

tashqari

mablag‘lar

hisobidan

budjet

hisobidan

budjetdan

tashqari

mablag‘lar

hisobidan

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D E B I T O R Q A R Z D O R L I K:

1-gr. bo‘yicha jami

Ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar

...

2-gr. bo‘yicha jami

Ish haqiga qo‘shimchalar

...

3-gr. bo‘yicha jami

Kapital qo‘yilmalar

...

4-gr. bo‘yicha jami

Boshqa xarajatlar

...

Xarajatlar guruhlari bo‘yicha jami:

To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar bo‘yicha

Pensiya jamg‘armasi hisobidan amalga oshiriladigan to‘lovlarning hisoblanishi bo‘yicha

Kamomadlarga doir hisob-kitoblar bo‘yicha

Talabalar bilan to‘lov-kontrakt mablag‘lari yuzasidan hisob-kitoblar bo‘yicha

Yuqori va quyi tashkilotlar o‘rtasidagi boshqa hisob-kitoblar bo‘yicha

Yuqoridagi aks ettirilganlardan tashqari boshqa hisob-kitoblar bo‘yicha debitorlik qarzlari

Hammasi:

K R E D I T O R Q A R Z D O R L I K:

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-gr. bo‘yicha jami

Ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar

...

2-gr. bo‘yicha jami

Ish haqiga qo‘shimchalar

...

3-gr. bo‘yicha jami

Kapital qo‘yilmalar

...

4-gr. bo‘yicha jami

Boshqa xarajatlar

...

Xarajatlar guruhlari bo‘yicha jami:

Budjet tashkilotining ixtiyorida vaqtincha bo‘ladigan mablag‘lar yuzasidan hisob-kitoblar bo‘yicha

To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar bo‘yicha

Budjetga to‘lovlar bo‘yicha budjet bilan hisob-kitoblar bo‘yicha

(1 va 4-guruhda ko‘rsatilganlaridan tashqari)

Boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalar bilan hisob-kitoblar bo‘yicha

(1, 2 va 4-guruhlarda ko‘rsatilganlaridan tashqari)

Talabalar bilan to‘lov-kontrakt mablag‘lari yuzasidan hisob-kitoblar bo‘yicha

Yuqori va quyi tashkilotlar o‘rtasidagi boshqa hisob-kitoblar bo‘yicha

Yuqoridagi aks ettirilganlardan tashqari boshqa hisob-kitoblar bo‘yicha kreditorlik qarzlari

Hammasi:


Rahbar


________________________________


Bosh hisobchi


_____________________________

(imzo)

(imzo)

M.O‘.

____ _______________ 20____ yil

Debitorlik va kreditorlik qarzlari to‘g‘risidagi
MA’LUMOT

20___ yil __________________ holatiga

Tashkilot ______________________________________________

Bob ____

Hisobot davri: yillik (1-yanvar), choraklik (1-aprel, 1-iyul, 1-oktabr)

Budjet turi ___________________________________________

O‘lchov birligi _________________________________________

t/r

Xarajat

moddasi

Xarajat nomi

Jami

qarzdorlik

Shundan

Shundan

muddati

o‘tgan

qarzdorlik — jami

Shu jumladan

Shundan

respublika

tashqarisida

Izoh

budjet

hisobidan

budjetdan

tashqari

mablag‘lar

hisobidan

budjet

hisobidan

budjetdan

tashqari

mablag‘lar

hisobidan

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D E B I T O R Q A R Z D O R L I K:

1-gr. bo‘yicha jami

Ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar

...

2-gr. bo‘yicha jami

Ish haqiga qo‘shimchalar

...

3-gr. bo‘yicha jami

Kapital qo‘yilmalar

...

4-gr. bo‘yicha jami

Boshqa xarajatlar

...

Xarajatlar guruhlari bo‘yicha jami:

To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar bo‘yicha

Pensiya jamg‘armasi hisobidan amalga oshiriladigan to‘lovlarning hisoblanishi bo‘yicha

Kamomadlarga doir hisob-kitoblar bo‘yicha

Talabalar bilan to‘lov-kontrakt mablag‘lari yuzasidan hisob-kitoblar bo‘yicha

Yuqori va quyi tashkilotlar o‘rtasidagi boshqa hisob-kitoblar bo‘yicha

Yuqoridagi aks ettirilganlardan tashqari boshqa hisob-kitoblar bo‘yicha debitorlik qarzlari

Hammasi:

K R E D I T O R Q A R Z D O R L I K:

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-gr. bo‘yicha jami

Ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar

...

2-gr. bo‘yicha jami

Ish haqiga qo‘shimchalar

...

3-gr. bo‘yicha jami

Kapital qo‘yilmalar

...

4-gr. bo‘yicha jami

Boshqa xarajatlar

...

Xarajatlar guruhlari bo‘yicha jami:

Budjet tashkilotining ixtiyorida vaqtincha bo‘ladigan mablag‘lar yuzasidan hisob-kitoblar bo‘yicha

To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar bo‘yicha

Budjetga to‘lovlar bo‘yicha budjet bilan hisob-kitoblar bo‘yicha

(1 va 4-guruhda ko‘rsatilganlaridan tashqari)

Boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalar bilan hisob-kitoblar bo‘yicha

(1, 2 va 4-guruhlarda ko‘rsatilganlaridan tashqari)

 

Talabalar bilan to‘lov-kontrakt mablag‘lari yuzasidan hisob-kitoblar bo‘yicha

Yuqori va quyi tashkilotlar o‘rtasidagi boshqa hisob-kitoblar bo‘yicha

Yuqoridagi aks ettirilganlardan tashqari boshqa hisob-kitoblar bo‘yicha kreditorlik qarzlari

Hammasi:


Rahbar


________________________________


Bosh hisobchi


_____________________________

(imzo)

(imzo)

M.O‘.

____ _______________ 20____ yil

Budjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi bo‘yicha pul mablag‘lari harakati to‘g‘risidagi
HISOBOT

20____ yil _____________ holatiga

Tashkilot ______________________________________________

Hisobot davri: yillik (1-yanvar), choraklik (1-aprel, 1-iyul, 1-oktabr)

Budjet turi ___________________________________________

O‘lchov birligi _________________________________________

Ko‘rsatkichlar

Summa

1. Yil boshiga pul mablag‘i qoldig‘i

2. Hisobot davrida tushgan tushumlar — jami

2.1 Hisobot davrida tushgan daromad (tushum)lar

shu jumladan:

a) hisobot choragining so‘nggi ish kuni oxirida xarajatlar smetasi bo‘yicha tejalgan mablag‘lar

b) faoliyat ixtisosligi bo‘yicha tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishdan

v) budjet tashkiloti balansida turgan mol-mulkni ijaraga berishdan

g) belgilangan tartibda budjet tashkilotlari tasarrufida qoldirilgan mablag‘lar

d) homiylikdan olingan

2.2 O‘tgan yil qoldig‘i hisobidan tushgan tushum

Boshqa hisob raqamlardan ko‘chirilgan mablag‘lar tushumi

3. Hisobot davrida amalga oshirilgan kassa xarajatlari — jami

3.1 Kassa xarajatlari

3.2 Qaytarilgan qoldiq

4. Hisobot davri oxiriga pul mablag‘i qoldig‘i

shundan hisobot davrida tranzit hisobvaraqlarda qolgan qoldiq

Xarajatlar yoyilmasi

Xarajatlar nomi

toifa

modda va kichik modda

element

Kassa xarajatlari — jami

Xarajat (261-subschyot bo‘yicha)

A

1

2

3

4

5
Xarajatlarning hammasi


Rahbar


___________________________


Bosh hisobchi


__________
__________________________

(imzo)

(imzo)

M.O‘.

____ _______________ 20____ yil

Tibbiyot tashkilotlarining moddiy rag‘batlantirish va rivojlantirish jamg‘armasi bo‘yicha pul mablag‘lari harakati to‘g‘risidagi
HISOBOT

20__ yil _____________ holatiga

Tashkilot ______________________________________________

Hisobot davri: yillik (1-yanvar), choraklik (1-aprel, 1-iyul, 1-oktabr)

Budjet turi ___________________________________________

O‘lchov birligi _________________________________________

Ko‘rsatkichlar

Summa

1. Yil boshiga pul mablag‘i qoldig‘i

2. Hisobot davrida tushgan tushumlar — jami

2.1 Hisobot davrida tushgan daromad (tushum)lar

shu jumladan:

a) hisobot choragining so‘nggi ish kuni oxirida xarajatlar smetasi bo‘yicha tejalgan mablag‘lar

b) faoliyat ixtisosligi bo‘yicha tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishdan

v) budjet tashkiloti balansida turgan mol-mulkni ijaraga berishdan

g) belgilangan tartibda budjet tashkilotlari tasarrufida qoldirilgan mablag‘lar

d) homiylikdan olingan

2.2 O‘tgan yil qoldig‘i hisobidan tushgan tushum

Boshqa hisob raqamlardan ko‘chirilgan mablag‘lar tushumi

3. Hisobot davrida amalga oshirilgan kassa xarajatlari — jami

3.1 Kassa xarajatlari

3.2 Qaytarilgan qoldiq

4. Hisobot davri oxiriga pul mablag‘i qoldig‘i

shundan hisobot davrida tranzit hisobvaraqlarda qolgan qoldiq

Xarajatlar yoyilmasi

Xarajatlar nomi

toifa

modda va kichik modda

element

Kassa xarajatlari — jami

Xarajat (261-subschyot bo‘yicha)

A

1

2

3

4

5Xarajatlarning hammasi


Rahbar


____________________________


Bosh hisobchi


_________
___________________________

(imzo)

(imzo)

M.O‘.

____ ____________________ 20____ yil

Boshqa budjetdan tashqari mablag‘lar harakati to‘g‘risidagi
HISOBOT

20___ yil __________________ holatiga

Tashkilot ______________________________________________

Hisobot davri: yillik (1-yanvar), choraklik (1-aprel, 1-iyul, 1-oktabr)

Budjet turi ___________________________________________

O‘lchov birligi _________________________________________


Tushumlarning nomi

Yil boshiga mablag‘ qoldig‘i

Hisobot davrida tushgan daromadlar (tushumlar) jami

Hisobot davrida tushgan daromadlar (tushumlar)

O‘tgan yil qoldig‘i hisobidan tushgan tushum


O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasining ijtimoiy nafaqalarni to‘lash uchun mablag‘lari (4-002-0-0)

O‘tgan yillar debitorlik qarzlarining tushgan summasi (4-004-0-0)

Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalar ta’minoti uchun ota-onalardan tushumlar(4-005-0-0)

Maktabdan tashqari muassasalarda bolalar ta’minoti uchun ota-onalardan tushumlar (musiqa va san’at maktablari) (4-006-0-0)

Xodimlardan, ular ishlayotgan joyida ovqatlanganligi bo‘yicha hisob-kitoblardan tushadigan tushumlar
(4-007-0-0)

Maktab-internatlar va litseylarda bolalarning ta’minoti uchun ota-onalardan tushumlar (4-008-0-0)

Vazirliklar, davlat qo‘mitalari va idoralarning budjetdan tashqari jamg‘armalari (4-010-0-0)

Umumta’lim muassasalarida darsliklar ijarasi to‘lovidan tushgan budjetdan tashqari mablag‘lar
(4-011-0-0)

Kapital qo‘yilma mablag‘lari bo‘yicha depozitlar
(4-012-0-0)

Turg‘un davolash-profilaktika muassasalarida davolanayotgan bemorlardan ovqatlanish uchun undiriladigan to‘lovlar (4-013-0-0)

Taqsimlanishi nazarda tutilgan tushumlar
(4-014-0-0)

Boshqa ta’lim muassasalarida bolalar ta’minoti uchun ota-onalar to‘lovi (4-015-0-0)

Boshqa mablag‘lar bo‘yicha depozitlar(4-016-0-0)

Grantlar, insonparvarlik yordami va texnik ko‘maklashish vositalari (5-000-0-0)

Kredit va ssudalar (6-000-0-0)

Joriy yilning moliyaviy natijalari to‘g‘risidagi

HISOBOT*

20___ yil _____________ holatiga

Tashkilot ______________________________________________

Hisobot davri: yillik (1-yanvar)

Budjet turi ___________________________________________

O‘lchov birligi _________________________________________


Ko‘rsatkichlar

Qator

kodi

Summa

1. Daromadlar (tushumlar)

1.1. Budjetdan moliyalashtirish

0 10

1.2. To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar bo‘yicha mablag‘lar

0 20

1.3. Ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt shaklidan tushadigan mablag‘lar bo‘yicha daromadlar
(031 + 032 + 033)

0 30

shundan:

a) to‘lov-kontrakt mablag‘lari

0 31

b) depozitga qo‘yilgan mablag‘lar bo‘yicha daromadlar

0 32

v) boshqa tushumlar

0 33

1.4. Budjet tashkilotlarini rivojlantirish jamg‘armasi daromadlari (041 + 042 + 043)

0 40

shundan:

a) faoliyat ixtisosligi bo‘yicha tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishdan

0 41

b) budjet tashkiloti balansida turgan mol-mulkni ijaraga berishdan

0 42

v) homiylikdan olingan

0 43

1.5. Tibbiyot tashkilotlarining moddiy rag‘batlantirish va rivojlantirish jamg‘armasi daromadlari (051 + 052 + 053)

0 50

a) faoliyat ixtisosligi bo‘yicha tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishdan

0 51

b) tibbiyot tashkiloti balansida turgan mol-mulkni ijaraga berishdan

0 52

v) homiylikdan olingan

0 53

1.6. Boshqa daromadlar (061 + 062+063)

0 60

shundan:

a) inventarizatsiya natijasida ortiqcha chiqqan mol-mulklar

0 61

b) boshqa budjetdan tashqari daromadlar

0 62

v) budjet tashkilotini chet el valyutalaridagi daromadlari

0 63

1.7. Soliq va boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha imtiyozlar (071 + 072)

0 70

shundan:

a) ta’lim muassasalaridagi to‘lov-kontrakt mablag‘lari bo‘yicha

0 71

b) budjet tashkilotlarini rivojlantirish jamg‘armasi (tibbiyot tashkilotlarining moddiy rag‘batlantirish va rivojlantirish jamg‘armasi) daromadlari bo‘yicha

0 72

Daromadlar (tushumlar) jami (010+020+030+ 040 + 050 +060+070)

0 80

2. Xarajatlar

2.1. Budjet mablag‘lari bo‘yicha xarajatlar

0 90

2.2. To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar bo‘yicha mablag‘lar hisobiga amalga oshirilgan xarajatlar

100

2.3. Ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt shaklidan tushgan tushumlar hisobidan amalga oshirilgan xarajatlar

110

2.4. Budjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan amalga oshirilgan xarajatlar

120

2.5. Tibbiyot tashkilotlarining moddiy rag‘batlantirish va rivojlantirish jamg‘armasi hisobidan amalga oshirilgan xarajatlar

130

2.6. Boshqa daromadlar bo‘yicha xarajatlar

140

Xarajatlar jami (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140)

150

3. Moliyaviy natija

Joriy yilga moliyaviy natija (161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167)

160

shundan:

a) budjet mablag‘lari bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natija (010-090)

161

b) to‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natija (020 — 100)

162

v) ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt mablag‘lari bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natija (030 — 110)

163

g) budjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natija (040 — 120)

164

d) tibbiyot tashkilotlarining moddiy rag‘batlantirish va rivojlantirish jamg‘armasi bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natija (050-130)

165

e) boshqa daromadlar bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natija (060 — 140)

166

j) budjetga va davlat maqsadli jamg‘armalarga hisoblangan soliq va boshqa to‘lovlar bo‘yicha imtiyozlar (070)

167

Budjet tashkilotlarida chet el valyuta mablag‘larining harakati to‘g‘risidagi hisobot
HISOBOT

20 __ yil __________ holatiga


Tashkilot ____________________________________________

Hisobot davri: yillik (1-yanvar), choraklik (1-aprel, 1-iyul, 1-oktabr)

Budjet turi ___________________________________________

O‘lchov birligi _________________________________________

Valyuta turi ___________________________________________

Hisobot davrining oxirgi kunida O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan o‘rnatilgan chet el valyutasining so‘mga nisbatan qiymati __________________


Ko‘rsatkichlar

Summa

(milliy valyutada)

1. Yil boshiga pul mablag‘i qoldig‘i

2. Hisobot davrida tushgan daromad (tushum)lar — jami

shu jumladan:

a) chet el valyutasiga mahsulotlar sotish (ishlar, xizmatlar ko‘rsatish)dan tushumlar

b) budjetdan ajratilgan mablag‘lar hisobidan chet el valyutasini sotib olish

v) budjetdan tashqari pul mablag‘lari hisobidan chet el valyutasini sotib olish

g) chet el valyutasida olinishi belgilangan kredit, qarz va grantlar

d) yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan chet el valyutasida ko‘rsatilgan homiylik (beg‘araz) yordam

e) budjet tashkilotining vaqtincha ixtiyorida saqlanadigan chet el valyutadagi pul mablag‘lari

j) valyuta kursining ijobiy farqi hisobiga hosil bo‘lgan mablag‘lar

z) boshqa tushumlar

3. Hisobot davrida amalga oshirilgan kassa xarajatlari — jami

4. Valyuta kursining salbiy farqi hisobiga zararlar

5. Hisobot davri oxiriga pul mablag‘i qoldig‘i


Xarajatlar yoyilmasi

Xarajatlar nomi

toifa

modda va
kichik modda

element

Kassa xar�jatlari — jami

Xarajat

(261-subschyot
bo‘yicha)

A

1

2

3

4

5

...

Xarajatlarning hammasi


Rahbar


___________________________


Bosh hisobchi


_____________________________

(imzo)

(imzo)

M.O‘.

____ _______________ 20____ yil