11.08.2017 yildagi 617-son
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son va “Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida” 2017-yil 16-fevraldagi PF-4958-son farmonlari, “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-son qarori ijrosini ta’minlash hamda oliy ta’lim sifatini yanada oshirish, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:
2. 4-band quyidagi tahrirda bayon qilinsin:
3. 1-ilovaning matni quyidagi tahrirda bayon qilinsin:

so‘m

Lavozimlar nomi

Bazaviy lavozim maoshlari miqdori

I guruh

II guruh

1. Kafedra mudiri:

fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasidan biriga, xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki professor ilmiy unvoniga ega bo‘lgan

2 280 056

2 178 048

fan nomzodi, falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasidan biriga, xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki dotsent ilmiy unvoniga ega bo‘lgan

2 178 048

2 094 613

ilmiy darajaga ega bo‘lmagan

2 094 613

2 010 729

2. Professor:

fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasidan biriga, xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga ega bo‘lgan

2 178 048

2 094 613

fan nomzodi yoki falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasidan biriga, xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga ega bo‘lgan

2 094 613

2 010 729

ilmiy darajaga ega bo‘lmagan

2 010 729

1 911 492

3. Dotsent:

fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science), fan nomzodi, falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasidan biriga yoki xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan bosh�a ilmiy darajalariga ega bo‘lgan

2 010 729

1 911 492

Ilmiy darajaga ega bo‘lmagan

1 911 492

1 813 388

4. Katta o‘qituvchi:

fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science), fan nomzodi, falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasidan biriga yoki xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga ega bo‘lgan

1 911 492

1 813 388

ilmiy darajaga ega bo‘lmagan

1 813 388

1 717 466

5. Assistent, o‘qituvchi:

fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science), fan nomzodi, falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasidan biriga yoki xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga ega bo‘lgan

1 717 466

1 622 345

ilmiy darajaga ega bo‘lmagan

1 622 345

1 528 665

6. O‘qituvchi-stajer

1 431 420

4. 2-ilovaning matni quyidagi tahrirda bayon qilinsin:

(so‘m)

Lavozimlar nomi

Bazaviy lavozim maoshlari miqdori

I guruh

II guruh

1. Rektor:

akademik ilmiy unvoniga ega bo‘lgan

2 572 493

2 467 989

fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasidan biriga, xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki professor ilmiy unvoniga ega bo‘lgan

2 467 989

2 364 041

fan nomzodi yoki falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasidan biriga, xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki dotsent ilmiy unvoniga ega bo‘lgan

2 364 041

2 280 056

2. O‘quv, ilmiy va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha prorektor:

fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasidan biriga, xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki professor ilmiy unvoniga ega bo‘lgan

2 364 041

2 280 056

fan nomzodi yoki falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasidan biriga, xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki dotsent ilmiy unvoniga ega bo‘lgan

2 280 056

2 178 048

ilmiy unvonga yoki ilmiy darajaga ega bo‘lmagan

2 178 048

2 094 613

3. Xalqaro aloqalar, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va moliya-iqtisod ishlar bo‘yicha prorektor:

fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasidan biriga, xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki professor ilmiy unvoniga ega bo‘lgan

2 226 535

2 142 452

fan nomzodi yoki falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasidan biriga, xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki dotsent ilmiy unvoniga ega bo‘lgan

2 142 452

2 057 983

ilmiy unvonga yoki ilmiy darajaga ega bo‘lmagan

2 057 983

1 973 391

4. Filial direktori:

akademik ilmiy unvoniga ega bo‘lgan

2 467 989

2 467 989

fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasidan biriga, xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki professor ilmiy unvoniga ega bo‘lgan

2 364 041

2 364 041

fan nomzodi yoki falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasidan biriga, xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki dotsent ilmiy unvoniga ega bo‘lgan

2 280 056

2 280 056

5. Filial direktorining o‘quv, ilmiy va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha o‘rinbosari:

fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasidan biriga, xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki professor ilmiy unvoniga ega bo‘lgan

2 280 056

2 280 056

fan nomzodi yoki falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasidan biriga, xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki dotsent ilmiy unvoniga ega bo‘lgan

2 178 048

2 178 048

ilmiy unvonga yoki ilmiy darajaga ega bo‘lmagan

2 094 613

2 094 613

6. Filial direktorining xalqaro aloqalar va moliya-iqtisod ishlar bo‘yicha o‘rinbosari:

fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasidan biriga, xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki professor ilmiy unvoniga ega bo‘lgan

2 142 452

2 142 452

fan nomzodi yoki falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasidan biriga, xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki dotsent ilmiy unvoniga ega bo‘lgan

2 057 983

2 057 983

ilmiy unvonga yoki ilmiy darajaga ega bo‘lmagan

1 973 391

1 973 391

7. Dekan:

fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science), fan nomzodi, falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasidan biriga yoki xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga ega bo‘lgan

2 178 048

2 178 048

ilmiy unvonga yoki ilmiy darajaga ega bo‘lmagan

2 094 613

2 094 613

8. Dekan o‘rinbosari:

fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science), fan nomzodi, falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasidan biriga yoki xorijiy mamlakatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga ega bo‘lgan

2 094 613

2 094 613

ilmiy unvonga yoki ilmiy darajaga ega bo‘lmagan

2 010 729

2 010 729

9. Axborot texnologiyalari markazi boshlig‘i

836 099

782 513

5. 3-ilovaning matni quyidagi tahrirda bayon qilinsin:
6. 4-ilovaning 17-bandi quyidagi tahrirda bayon qilinsin:

T/r

Lavozimlar nomi

Mehnatga haq to‘lash razryadlari

1.

O‘quv-uslubiy bo‘limi (boshqarma), ilmiy-tadqiqot va ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash bo‘limi (sektor), magistratura bo‘limi, ta’lim sifatini nazorat qilish bo‘limi boshliqlari

*

2.

O‘quv-uslubiy boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari

**

3.

“Ma’naviyat va ma’rifat” va iqtidorli yoshlar bilan ishlash bo‘limi boshlig‘i

16

4.

Marketing bo‘limi boshlig‘i:

2000 va undan yuqori nafar talaba bo‘lganda

2000 nafar talabadan kam bo‘lganda

15

14

5.

Monitoring va ichki nazorat bo‘limi (sektor mudiri), xalqaro bo‘limi, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bilan ishlash bo‘limi boshliqlari:

2000 va undan yuqori nafar talaba bo‘lganda

2000 nafar talabadan kam bo‘lganda

13

12

6.

Bosh muhandis, bosh buxgalter, reja-moliya bo‘limi (sektor) boshlig‘i:

2000 va undan yuqori nafar talaba bo‘lganda

2000 nafar talabadan kam bo‘lganda

15

14

7.

Bosh energetik, bosh buxgalter o‘rinbosari (auditor), xodimlar bo‘limi, o‘qitishning texnik vositalari bo‘limi, texnik foydalanish va xo‘jalik bo‘limi boshliqlari:

2000 va undan yuqori nafar talaba bo‘lganda

2000 nafar talabadan kam bo‘lganda

13

12

8.

Tahririy-nashriyot bo‘limi, ikkinchi bo‘lim, fuqaro va mehnat muhofazasi bo‘limi va boshqa bo‘limlar boshliqlari

12

9.

Rektor yordamchisi, yetakchi mutaxassis

8

10.

Devonxona va arxiv mudirlari, uslubchi,tarmoq va tizim administratori, telefon stansiyasi boshlig‘i, dispetcher-garaj mudiri

7

11.

Iqtisodchi, buxgalter:

toifasiz

2-toifa

1-toifa

6

7

8

12.

Muhandis:

toifasiz

2-toifa

1-toifa

4

5

6

13.

Texnik:

toifasiz

2-toifa

1-toifa

3

4

5

14.

Laboratoriya, sport inshooti, vivariy, o‘quv poligoni, san’at saroyi mudirlari, kriogen stansiya boshlig‘i

7

15.

Talabalar turar joyi, kompyuter zali mudirlari, muharrir, fond saqlovchi

6

16.

Inspektor, dispetcher, texnik muharrir, kabinet mudiri

5

17.

Xo‘jalik, ombor mudirlari, bino komendanti, laborant, g‘aznachi, yong‘in xavfsizligi bo‘yicha instruktor, musahhih, muzey kuzatuvchisi

4

18.

Axborot texnologiyalari markazi bo‘limi boshliqlari:

2000 va undan yuqori nafar talaba bo‘lganda

2000 nafar talabadan kam bo‘lganda

9

8

19.

Axborot resurs markazi direktori (mudir):

2000 va undan yuqori nafar talaba bo‘lganda

2000 nafar talabadan kam bo‘lganda

12

11

20.

Axborot resurs markazi direktori o‘rinbosari (mudir o‘rinbosari):

2000 va undan yuqori nafar talaba bo‘lganda

2000 nafar talabadan kam bo‘lganda

11

10

21.

Axborot resurs markazi bo‘limlari mudirlari:

2000 va undan yuqori nafar talaba bo‘lganda

2000 nafar talabadan kam bo‘lganda

10

9

22.

Bibliograf, kutubxonachi:

toifasiz

2-toifa

1-toifa

5

6

7

23.

Bosh kutubxonachi, bosh mutaxassis

9

24.

“Ma’naviyat va ma’rifat” va iqtidorli yoshlar bilan ishlash bo‘limi uslubchisi

14

25.

Psixolog

15

26.

Talabalar turar joyi tarbiyachi-pedagogi

14