Ҳужжат рақами
378
Орган
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ер қаърини геологик ўрганиш, саноатда, кончиликда ва коммунал-маиший секторда ишларнинг бехатар олиб борилишини назорат қилиш Давлат инспекцияси
Имзоланган сана
30.12.2010
Кучга кириш санаси
15.01.2011
Қўшимча ахборот
Улашиш
O‘zbekiston Respublikasining “Xavfli ishlab chiqarish obyektlarining sanoat xavfsizligi to‘g‘risida”gi Qonuni (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2006-yil, 39-son, 386-modda) va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004-yil 10-iyuldagi 323-son “Sanoatda, konchilikda va kommunal-maishiy sektorda ishlarning bexatar olib borilishini nazorat qilish davlat inspeksiyasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi (O‘zbekiston Respublikasi Hukumati qarorlari)ning to‘plami, 2004-yil, 7-son, 64-modda) qaroriga muvofiq buyuraman:
20. Yong‘indan himoya qilish loyihalarida (bo‘limlarida) O‘SQ tarmog‘ida o‘lchov asboblarining o‘rnatilish joylari 3 va 4-ilovalarga muvofiq O‘SQ tarmog‘ining gidravlik hisob-kitobi sxemalarida ko‘rsatiladi, matnda esa-ularning parametrlari (jadval ko‘rinishida) beriladi.
25. “Avariya” yorug‘lik signali dispetcherlik qurilmalarida kvitirlanishi* 1 mumkin bo‘lgan tovushli signal bilan birga berilishi lozim.

Ma’lumot

1

2

Yer yuzasidagi obyektlar

1. Shaxta suv ta’minoti manbalari:
1.1. Shahar suv ta’minoti tarmog‘i1.1. Suv borligi haqida
1.2. Nasos, o‘t o‘chirish stansiyalari1.2. Nasosning holati (yoqilgani, o‘chirilgani) to‘g‘risida
1.3. Nasoslar ishini boshqarish
2. O‘t o‘chirish rezervuarlari2. O‘t o‘chirish zarur suvning hisoblangan sathi to‘g‘risida
2.1. O‘t o‘chirish uchun zarur suvning hisoblangan zaxira hajmini 5% ga kamaygani to‘g‘risida (bunda o‘t o‘chirish bilan bog‘lanmagan boshqa ehtiyojlarga suv olinishi blokirovka qilinishi kerak)
3. O‘t o‘chirish nasoslari3.1. Suv bosimi borligi to‘g‘risida
3.2. Nasosning holati (yoqilgani, o‘chirilgani) to‘g‘risida
3.3. Nasoslar ishini boshqarish
4. Texkompleks (saralash)4.1. O‘SQ tarmog‘ida suvning hisoblangan bosimi borligi to‘g‘risida

Yer osti obyektlari

5. Shaxtaga suv berayotgan lahimlar5.1. O‘SQ tarmog‘ida suvning hisoblangan bosimi borligi to‘g‘risida
6. Stvol atrofi qo‘rasi (ruda qo‘rasi)6.1. O‘SQ tarmog‘ida suvning hisoblangan bosimi borligi to‘g‘risida
7. Amaldagi qazish maydoni7.1. Shu kabi
8. Tayyorlov qazish joyi8.1. Shu kabi
9. Qazish joyi9.1. Shu kabi
10. Shaxta qanotlari10.1. Shu kabi
11. Yer yuzasiga chiquvchi qiya lahimlar��11.1. Shu kabi
12. Tasmali konveyerlar bilan jihozlangan asosiy transport qazish joylari12.1. Shu kabi
13. YoQ himoya loyihasida maxsus tadbirlar bo‘yicha suv berilishi ko‘zda tutilgan boshqa qazish joylari13.1. Shu kabi
14. O‘SQ tarmog‘ida reduksiyalash (o‘zgartirish, kamaytirish) uzellari14.1. Suvning hisoblangan bosimi (quyi chegara) borligi to‘g‘risida
15. O‘t o‘chirishda foydalaniladigan nasoslar15.1. Suv bosimi borligi to‘g‘risida
15.2. Nasosning holati (yoqilgani, o‘chirilgani) to‘g‘risida
15.3. Nasoslar ishini boshqarish
1-Jadvalga muvofiq manometrning o‘lchov chegarasi 1,87 MPa (18,7 kgs/sm2) qilib tanlab olinadi va ushbu qiymat bo‘yicha manometrning o‘lchov diapazoni— 2,5 MPa (25 kgs/sm2) belgilanadi.