Ҳужжат кучини йўқотган " " 23.03.2018
 LexUZ шарҳи
1.1. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ аудитор малака сертификатини бериш, қайта расмийлаштириш, бекор қилиш, унинг амал қилишини узайтириш ва тугатиш тартибини белгилайди.
2) белгиланган тартибда аккредитациядан ўтган нодавлат таълим муассасаларида (кейинги ўринларда — НТМ) Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан аудиторлар республика жамоат бирлашмаси билан келишилган ҳолда тасдиқланган ўқув дастури асосида аудиторларни тайёрлаш бўйича махсус ўқитишдан ўтиши ва профессионал бухгалтерларни халқаро ёки миллий сертификатлаш («Сертификатланган халқаро профессионал бухгалтер (CIPA)», «Дипломли сертификатланган бухгалтер (АССА)», «Сертификатланган аудитор (СРА)», «Сертификатланган профессионал бухгалтер» ёки бошқалар) доирасида Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (бундан кейин — МҲХС) бўйича «Молиявий ҳисоб» фанини муваффақиятли топширганлиги тўғрисидаги ҳужжатнинг ёхуд халқаро молиявий ҳисобот бўйича АССА дипломининг (кейинги ўринларда — ДипИФР) мавжудлиги.
4.3. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги белгиланган тартибда расмийлаштирилмаган ҳужжатлар тақдим қилинганда, шунингдек даъвогар мазкур Низомнинг 2.1-бандида баён этилган малака талабларига мувофиқ келмаган ҳолларда даъвогарга малака имтиҳонини топширишга рухсат беришни рад этади.
1) 4-иловага мувофиқ шаклдаги маълумотнома;
7.5. Аудитор малака сертификатининг амал қилиш муддатини узайтириш 7.4-бандда кўрсатилган талабларга риоя қилинганда ва аудитор малака сертификати эгаси малака имтиҳонини муваффақиятли топширган тақдирда амалга оширилади.

Минтақашунослик (иқтисодиёт ва мамлакатшунослик)

Мамлакатлар минтақашунослиги (жаҳон минтақалари бўйича)

Хорижий мамлакатлар ижтимоий-иқтисодий тузилмаси

Иқтисодиёт (тармоқлар бўйича)

Иқтисодиёт назарияси

Тармоқлар иқтисодиёти (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

Макроиқтисодиёт

Микроиқтисодиёт

Минтақавий иқтисодиёт

Касб-ҳунар фанларини ўқитиш методикаси

Эконометрика ва статистика

Иқтисодиётда ахборотлар тизимлари

Иқтисодий кибернетика

Аҳолишунослик ва меҳнат иқтисодиёти

Молия

Давлат молиясини бошқариш

Муниципал молияни бошқариш

Молиявий менежмент

Нархни шакллантириш

Молия, пул муомаласи ва кредит

Корхоналар молияси

Халқаро молия

Халқаро молиявий бозорлардаги операциялар

Қимматли қоғозлар ва биржа иши

Суғурта иши

Халқаро молия муносабатлари

Капитал қўйилмаларни молиялаштириш ва уларнинг мониторинги

Инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш ва комплекс экспертиза қилиш

Инвестиция бозорларини бошқариш

Давлат инвестициялари

Халқаро инвестициялар

Инвестиция фаолиятини молиялаштириш

Касб-ҳунар фанларини ўқитиш методикаси

Банк иши

Кредит

Халқаро валюта- кредит муносабатлари

Пул муомаласи ва монетар сиёсат

Банк ва кредит таваккалчилиги

Банк аудити

Банк менежменти ва маркетинги

Халқаро банк иши

Банкларда қимматли қоғозлар операцияси

Солиқлар ва солиққа тортиш

Солиқлар ва солиққа тортиш

Давлат солиқлари ва йиғимлари

Маҳаллий солиқлар ва йиғимлар

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит

Бухгалтерия ҳисоби (тармоқлар бўйича)

Аудит (тармоқлар бўйича)

Иқтисодий таҳлил

Ташқи иқтисодий фаолият ҳисоби ва таҳлили

Касб-ҳунар фанларини ўқитиш методикаси

Менежмент (тармоқлар бўйича)

Менежмент (тармоқлар бўйича)

Меҳнат ресурсларини бошқариш

Ижтимоий менежмент (тармоқлар бўйича)

Ҳужжатлар юритилиши ва бошқарувни ҳужжатлар билан таъминлаш

Актуарийлар ва таваккалчиликларни бошқариш

Таълимни бошқариш (таълим турлари бўйича)

Инновация менежменти

Касб-ҳунар фанларини ўқитиш методикаси

Маркетинг (тармоқлар бўйича)

Маркетингни бошқариш

Тижорат ва ишлаб чиқариш воситалари маркетинги

Товаршунослик ва товарларнинг тижорат экспертизаси

Тижорат логистикаси

Маркетинг (тармоқлар бўйича)

Кичик ва ўрта бизнесда маркетинг

Биржа иши

Халқаро савдо иши

Касб-ҳунар фанларини ўқитиш методикаси

Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар

Халқаро иқтисодий муносабатлар

Жаҳон иқтисодиёти ва геосиёсат

Жаҳон хўжалик тизими

Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти

Бизнес

Бизнесни бошқариш

Ходимларни бошқариш

Кичик ва ўрта бизнесни бошқариш

Компанияни стратегик бошқариш

Халқаро бизнес

Божхона иши

Божхона иши

Товарларнинг божхона назорати ва экспертизаси

Экспорт-импорт операцияларининг божхона экспертизаси

Божхона ишининг ташкил этилиши ва иқтисодиёти

МАЪЛУМОТНОМА

1. Фамилияси ________________________________________________________________Расм учун

Исми ______________________________________________________________________
Отасининг исми______________________________________________________________
2. Туғилган санаси: ___________________________________________________________

(сана, ой, йил рақамларда ёзилади)

3. Маълумоти: ____________________________________________________________________________

(ўқув муассасаси)

факультети ______________________________________________________________________________
битирган йили _______________ диплом № ____________________________________________________
Диплом бўйича малакаси ___________________________________________________________________
Илмий даражаси, илмий унвони ______________________________________________________________
4. Меҳнат дафтарчасидан охирги 10 йил ичидаги иш стажи тўғрисида маълумотлар:

Т/р

Сана


Иш жойи


Лавозими

ишга кирган

ишдан бўшаган

1.

2.

3.

4.

5.

...

5.Уй манзили_____________________________________________________________________________
6. Алоқа телефони: ________________________________ Факс ___________________________________

(коди) (рақами)

_(коди) (рақами)

Уй телефони: ____________________________________________________________________________

(коди)

___(рақами)

Электрон манзил (мавжуд бўлганда)
7. Маълумотнома тўлдирилган сана «_____»__________________20 __ й.
Шахсий имзо_________________________________________».