Ushbu Qonunning qoidalari, bundan 13, 14, 30, 31, 32, 51 va 52-moddalar mustasno, faqat arbitraj joyi O‘zbekiston Respublikasida joylashgan holdagina qo‘llaniladi.
Ushbu modda to‘rtinchi qismining maqsadlari uchun, agar taraf:
Agar ushbu Qonunning biror-bir qoidasida, bundan 41-modda birinchi qismining 1-bandi va 48-modda ikkinchi qismining 1-bandi mustasno, da’voga oid havola mavjud bo‘lsa, bu qoida qarshi da’voga nisbatan ham qo‘llaniladi, agar qoidada e’tirozga havola mavjud bo‘lsa, ushbu qoida qarshi da’voga doir e’tirozga nisbatan ham qo‘llaniladi.
Ushbu moddaning birinchi qismida sanab o‘tilgan shaxslar arbitraj muhokamasiga taalluqli har qanday masala bo‘yicha biror-bir tushuntirishlarni berishga majbur emas yoki arbitraj muhokamasi natijasida kelib chiqqan sud yoki boshqa jarayonda guvoh sifatida jalb etilishi mumkin emas.
Ushbu Qonun 16-moddasining uchinchi va to‘rtinchi qismlarida, 18-moddasining uchinchi qismida, 19-moddasida, 21-moddasining uchinchi qismida va 50-moddasining ikkinchi qismida ko‘rsatilgan funksiyalar O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy sudlari tomonidan bajariladi.
Ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan da’vo taqdim etilgan taqdirda, masala sudning ko‘rib chiqishida turgan bo‘lishiga qaramay, arbitraj muhokamasi boshlanishi yoki davom ettirilishi hamda arbitrajning hal qiluv qarori qabul qilinishi mumkin.
Basharti taraflar ushbu moddaning to‘rtinchi va beshinchi qismlari qoidalariga rioya etsa, arbitrni yoki arbitrlarni tayinlash tartib-taomilini o‘z xohishiga ko‘ra kelishib olishi mumkin.
Ushbu moddaning uchinchi yoki to‘rtinchi qismlariga muvofiq sud tomonidan chiqariladigan qaror ustidan shikoyat qilinmaydi.
Taraflar, basharti ushbu modda uchinchi qismining qoidalariga rioya etilsa, arbitrni rad etish tartib-taomili to‘g‘risida o‘z xohishiga ko‘ra kelishib olishi mumkin.
Bunday kelishuv mavjud bo‘lmaganda, arbitrni rad etmoqchi bo‘lgan taraf arbitraj sudi tarkibi shakllantirilishi haqida yoki ushbu Qonun 17-moddasining ikkinchi qismida ko‘rsatilgan har qanday holat to‘g‘risida o‘ziga ma’lum bo‘lib qolganidan keyin o‘n besh kun ichida yozma arizada arbitraj sudiga rad etish sabablarini xabar qiladi. Agar rad etilishi talab qilinayotgan arbitr tayinlanishdan o‘zi voz kechmasa yoki boshqa taraf rad etishga rozi bo‘lmasa, rad etish to‘g‘risidagi masala arbitraj sudi tomonidan hal etiladi.
Agar taraflar tomonidan kelishilgan har qanday tartib-taomil yoki ushbu moddaning ikkinchi qismida nazarda tutilgan tartib-taomil qo‘llanilganda rad etish to‘g‘risidagi ariza qanoatlantirilmasa, rad etish haqida ariza bergan taraf rad etish to‘g‘risidagi qaror xususida bildirishnoma olingan kundan e’tiboran o‘ttiz kun ichida sudga rad etishni qanoatlantirish haqida ariza berishi mumkin. Sudning mazkur arizaga taalluqli qarori ustidan shikoyat qilinmaydi.
Ushbu moddaga yoki ushbu Qonun 18-moddasining ikkinchi qismiga muvofiq arbitr tayinlanishni o‘zi rad etsa yoki uning vakolatlari tugatilishiga taraf rozilik bersa, ushbu moddada yoki ushbu Qonun 17-moddasining ikkinchi qismida ko‘rsatilgan har qanday asoslardan birining tan olinishini anglatmaydi.
Arbitrning vakolatlari ushbu Qonunning 18 yoki 19-moddalari asosida bekor qilinsa yoxud arbitr har qanday boshqa sababga ko‘ra tayinlanishni o‘zi rad etsa yoxud uning vakolatlari taraflarning kelishuvi bo‘yicha bekor qilinsa, shuningdek arbitr vakolatlari tugatilgan har qanday boshqa holatda, yangi arbitr almashtirilayotgan arbitrni tayinlashga qo‘llaniladigan qoidalarga muvofiq tayinlanadi.
Arbitraj sudi ushbu moddaning ikkinchi qismida ko‘rsatilgan ariza bo‘yicha qarorni dastlabki xususiyatga ega bo‘lgan masala yuzasidan yoki nizoni mazmunan hal qilish chog‘ida chiqarishi mumkin. Agar arbitraj sudi dastlabki xususiyatga ega bo‘lgan masala yuzasidan o‘zi yurisdiksiyaga ega ekanligi to‘g‘risida qaror qabul qilsa, istalgan taraf ushbu qaror to‘g‘risida bildirishnoma olingandan keyin o‘ttiz kun ichida suddan mazkur masala bo‘yicha qaror chiqarilishini iltimos qilishi mumkin va bunday qaror ustidan shikoyat qilinishi mumkin emas; bunday iltimos hal etilayotgan vaqtda arbitraj sudi arbitraj muhokamasini davom ettirishi hamda arbitrajning hal qiluv qarorini qabul qilishi mumkin.
Ushbu Qonun 22-moddasi ikkinchi qismining 1, 2 va 3-bandlariga muvofiq ta’minlash chorasini so‘rayotgan taraf arbitraj sudini:
Ushbu Qonun 22-moddasi ikkinchi qismining 4-bandiga muvofiq ta’minlash choralarini belgilash to‘g‘risidagi iltimosga nisbatan ushbu modda birinchi qismining 1 va 2-bandlarida nazarda tutilgan talablar faqat arbitraj sudi buni o‘rinli deb hisoblagan darajada qo‘llaniladi.
Ushbu Qonunning 23-moddasiga muvofiq belgilangan shartlar, basharti ushbu Qonun 23-moddasi birinchi qismining 1-bandiga muvofiq baholanishi kerak bo‘lgan zarar qaror chiqarilishi yoki chiqarilmasligi natijasida yetkazilishi mumkin bo‘lgan zarardan iborat bo‘lsa, har qanday dastlabki qarorga nisbatan qo‘llaniladi.
ushbu Qonun 52-moddasi birinchi qismining 2-bandida bayon etilgan har qanday asoslar ta’minlash chorasining tan olinishiga va ijroga qaratilishiga taalluqli ekanligini aniqlasa.
Ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan har qanday asoslar bo‘yicha sud tomonidan chiqarilgan har qanday ajrim ta’minlash chorasini tan olish va ijroga qaratish to‘g‘risida iltimos qilish maqsadlari uchungina kuchga ega bo‘ladi.
Ushbu modda birinchi qismining qoidalariga qaramay, agar taraflar boshqacha shartlashmagan bo‘lsa, arbitraj sudi o‘z a’zolari o‘rtasida maslahatlashuvlar o‘tkazish, guvohlarni, ekspertlarni yoki taraflarni eshitish yoxud tovarlarni, boshqa mol-mulkni yoki hujjatlarni ko‘zdan kechirish uchun lozim deb topgan har qanday joyda yig‘ilishi mumkin.
1) da’vogar ushbu Qonun 39-moddasining birinchi qismiga muvofiq o‘zining da’vo arizasini taqdim etmagan taqdirda, arbitraj sudi muhokamani tugatadi;
2) javobgar ushbu Qonun 39-moddasining birinchi qismiga muvofiq da’vo bo‘yicha o‘z e’tirozlarini taqdim etmagan taqdirda, arbitraj sudi e’tirozlar taqdim etilmaganligi faktiga da’vogar fikrlarining tan olinishi sifatida qaramay, muhokamani davom ettiradi;
Arbitrajning kelishilgan shartlar asosidagi hal qiluv qarori ushbu Qonunning 47-moddasi qoidalariga muvofiq qabul qilinishi va unda u arbitrajning hal qiluv qarori ekanligi ko‘rsatilishi kerak. Bunday arbitraj hal qiluv qarori nizoning mazmuni bo‘yicha har qanday boshqa arbitrajning hal qiluv qarori kabi kuchga ega bo‘ladi va amal qiladi.
Arbitrajning hal qiluv qarorida uning sanasi va arbitrajning ushbu Qonun 35-moddasining birinchi qismiga muvofiq belgilangan joyi ko‘rsatilishi kerak. Arbitrajning hal qiluv qarori arbitraj joyida qabul qilingan deb hisoblanadi.
Arbitrajning hal qiluv qarori qabul qilinganidan keyin har bir tarafga ushbu moddaning birinchi qismiga muvofiq ushbu qarorning arbitrlar tomonidan imzolangan ko‘chirma nusxasi beriladi.
Arbitraj sudi ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan har qanday xatoni arbitrajning hal qiluv qarori sanasidan boshlab o‘ttiz kun ichida o‘z tashabbusi bilan tuzatishi mumkin.
Arbitrajning hal qiluv qarori ustidan sudga shikoyat qilish faqat ushbu moddaning ikkinchi va uchinchi qismlariga muvofiq uni bekor qilish to‘g‘risida ariza berish yo‘li bilan amalga oshirilishi mumkin.
ushbu Qonunning 12-moddasida ko‘rsatilgan arbitraj kelishuvining taraflaridan biri qaysidir darajada muomalaga layoqatsiz ekanligi dalilini; yoki ushbu kelishuvning taraflar uni qaysi qonunchilikka bo‘ysundirgan bo‘lsa, o‘sha qonunchilik bo‘yicha, bunday qonunchilik mavjud bo‘lmaganda esa O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo‘yicha haqiqiy emasligi dalilini; yoki
Bekor qilish to‘g‘risidagi ariza ushbu arizani bergan taraf arbitrajning hal qiluv qarorini olgan sanadan e’tiboran, iltimosnoma ushbu Qonunning 49-moddasiga muvofiq berilgan taqdirda esa arbitraj sudi ushbu iltimosnoma bo‘yicha hal qiluv qarorini qabul qilgan sanadan e’tiboran uch oy o‘tgandan so‘ng berilishi mumkin emas.
Arbitrajning hal qiluv qarori, u qaysi mamlakatda qabul qilinganidan qat’i nazar, majburiy deb tan olinadi va sudga yozma ariza berilgan taqdirda, ushbu moddaning, mazkur Qonunning 52-moddasi hamda arbitrajlarning hal qiluv qarorlarini tan olish va ijroga qaratish tartibini belgilovchi O‘zbekiston Respublikasining qonunchiligi qoidalari hisobga olingan holda ijro etiladi.
ushbu Qonunning 12-moddasida ko‘rsatilgan arbitraj kelishuvining taraflaridan biri qaysidir darajada muomalaga layoqatsiz bo‘lganligini; yoki ushbu kelishuvning taraflar uni qaysi qonunchilikka bo‘ysundirgan bo‘lsa, o‘sha qonunchilik bo‘yicha, bunday qonunchilik mavjud bo‘lmaganda esa hal qiluv qarori qabul qilingan mamlakatning qonunchiligi bo‘yicha haqiqiy emasligi dalilini; yoki
Agar ushbu modda birinchi qismi 1-bandining oltinchi xatboshisida ko‘rsatilgan sudga arbitrajning hal qiluv qarorini bekor qilish yoki uning ijrosini to‘xtatib turish to‘g‘risida ariza berilgan bo‘lsa, qarorni tan olish yoki ijroga qaratish so‘ralayotgan sud, agar buni lozim deb hisoblasa, o‘z qarorini chiqarishni kechiktirishi va arbitrajning hal qiluv qarorini tan olishni yoxud ijroga qaratishni ariza berayotgan tarafning iltimosnomasi bo‘yicha boshqa tarafning zimmasiga tegishli ta’minotni taqdim etish majburiyatini yuklatishi mumkin.