Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

×
 ×
O‘ZBYeKISTON RYeSPUBLIKASINING YeR KODYeKSI

1-BOB. UMUMIY QOIDALAR

1-modda. Yer to‘g‘risidagi qonun hujjatlarining asosiy vazifalari

2-modda. Yer to‘g‘risidagi qonun hujjatlarining asosiy prinsiplari

3-modda. Yer to‘g‘risidagi qonun hujjatlari

4-modda. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining er munosabatlarini tartibga solish sohasidagi vakolatlari

5-modda. Viloyatlar, Toshkent shahar davlat hokimiyati organlarining er munosabatlarini tartibga solish sohasidagi vakolatlari

6-modda. Tumanlar davlat hokimiyati organlarining er munosabatlarini tartibga solish sohasidagi vakolatlari

7-modda. Shaharlar davlat hokimiyati organlarining er munosabatlarini tartibga solish sohasidagi vakolatlari

2-BOB. YeR FONDI

8-modda. Yer fondi toifalari

9-modda. Yerlarni toifalarga bo‘lish va bir toifadan boshqasiga o‘tkazish

10-modda. Yer uchastkasi

3-BOB. YeR TUZISh

11-modda. Qishloq xo‘jaligining tabiiy moslashuvi jihatidan erlarni rayonlashtirish

12-modda. Yer tuzishning vazifalari va mazmuni

13-modda. Yer tuzish loyihasini ko‘rib chiqish va tasdiqlash

14-modda. Yer monitoringi

15-modda. Davlat er kadastri

4-BOB. YeRGA BO‘LGAN MULKChILIK, YuRIDIK VA JISMONIY ShAXSLARNING YeR UChASTKALARIGA BO‘LGAN HUQUQLARI

16-modda. O‘zbekiston Respublikasida erga bo‘lgan mulkchilik

17-modda. Yuridik va jismoniy shaxslarning er uchastkalariga bo‘lgan huquqlari

18-modda. Yuridik va jismoniy shaxslarning er uchastkalariga bo‘lgan mulk huquqining vujudga kelishi

19-modda. Yer uchastkalariga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi

20-modda. Yer uchastkalariga doimiy va muddatli (vaqtincha) egalik qilish hamda ulardan doimiy va muddatli (vaqtincha) foydalanish huquqi

21-modda. Birgalikda egalik qilinadigan yoki foydalaniladigan er uchastkalari

22-modda. Yer uchastkasiga egalik qilish va undan doimiy foydalanish huquqining boshqa shaxsga o‘tishi

23-modda. Yer uchastkalari berish (realizatsiya qilish)

24-modda. Yer uchastkasi ijarasi

25-modda. Yer uchastkalaridan qidiruv ishlari uchun foydalanish

26-modda. Yer uchastkalaridan imorat qurish uchun foydalanish

27-modda. O‘zbekiston Respublikasi fuqarolariga yakka tartibda uy-joy qurish va uy-joyni obodonlashtirish uchun er uchastkalari berish yoki realizatsiya qilish

28-modda. Yer uchun haq to‘lash

29-modda. Yer uchastkasini saqlash vazifasi

30-modda. O‘zganing er uchastkasidan cheklangan tarzda foydalanish huquqi (servitut)

31-modda. Yer uchastkasiga bo‘lgan huquqning vujudga kelishi

32-modda. Yer uchastkasining plani. Yer uchastkasining chegaralarini joyning o‘zida belgilash

33-modda. Yer uchastkasiga bo‘lgan huquqni tasdiqlovchi hujjatlar

34-modda. Yer uchastkalari berish (realizatsiya qilish) masalalarini ko‘rib chiqish komissiyalari

35-modda. Yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatiga olish

36-modda. Yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarning bekor qilinishi

37-modda. Yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo‘yish, qayta sotib olish

38-modda. Yer to‘g‘risidagi qonun hujjatlari buzilganda er uchastkasini olib qo‘yish

5-BOB. YeR EGASI, YeRDAN FOYDALANUVChI, IJARAChI VA YeR UChASTKASI MULKDORINING HUQUQ VA MAJBURIYaTLARI

39-modda. Yer egasi, erdan foydalanuvchi, ijarachi va er uchastkasi mulkdorining huquqlari

40-modda. Yer egasi, erdan foydalanuvchi, ijarachi va er uchastkasi mulkdorining majburiyatlari

41-modda. Yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarning kafolatlari

42-modda. Yer egalari, erdan foydalanuvchilar, er uchastkalari ijarachilari va mulkdorlari huquqlarining cheklanishi

6-BOB. QIShLOQ XO‘JALIGIGA MO‘LJALLANGAN YeRLAR

43-modda. Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan erlarning tarkibi

44-modda. Sug‘oriladigan erlar

45-modda. Alohida qimmatga ega bo‘lgan unumdor sug‘oriladigan erlar

46-modda. Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan erlarni berish

48-modda. Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan erlardan foydalanish sohasida er egalari, erdan foydalanuvchilar va ijarachilarning majburiyatlari

49-modda. Qishloq xo‘jaligi kooperativlariga (shirkat xo‘jaliklariga), boshqa qishloq xo‘jaligi korxonalari, muassasalari va tashkilotlariga er uchastkalari berish

51-modda. Yer uchastkalarini xo‘jalik ichida taqsimlash. Oila (jamoa) pudrati

52-modda. Xo‘jaliklararo korxonalar va tashkilotlarga er berish

53-modda. Fermer xo‘jaligini yuritish uchun er uchastkalari berish

54-modda. Qishloq xo‘jaligi korxonalari va tashkilotlarining bo‘linmalari negizida tashkil etiladigan kooperativlarga (shirkatlarga) er uchastkalari berish

55-modda. Dehqon xo‘jaligi yuritish uchun fuqarolarga er uchastkalari berish

56-modda. Jamoa bog‘dorchiligi, uzumchiligi va polizchiligi yuritish uchun fuqarolarga er uchastkalari berish

57-modda. Yordamchi qishloq xo‘jaligini yuritish uchun er berish

58-modda. Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan erlarni qishloq xo‘jaligi va boshqa yo‘nalishdagi korxonalar, muassasalar hamda tashkilotlarga berish tartibi va shartlari

7-BOB. AHOLI PUNKTLARINING (ShAHARLAR, POSYoLKALAR VA QIShLOQ AHOLI PUNKTLARINING) YeRLARI

59-modda. Shaharlar va posyolkalar erlarining tarkibi

60-modda. Aholi punktlarining chegarasi. Shahar atrofi zonalari

61-modda. Shaharlar va posyolkalarda er uchastkalarini berish, olib qo‘yish va qayta sotib olish tartibi

62-modda. Shahar va posyolka qurilishi erlari

63-modda. Ko‘p kvartirali uylar atrofidagi er uchastkalari

64-modda. Aholi punktlarining umumiy foydalanishdagi erlari

65-modda. Shaharlar va posyolkalardagi qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan va boshqa erlar

66-modda. Shaharlardagi daraxtzorlar egallagan erlar

67-modda. Shaharlar va posyolkalardagi sanoat, transport, aloqa, mudofaa hamda boshqa maqsadlarga mo‘ljallangan erlar

68-modda. Qishloq aholi punktlarining erlari

8-BOB. SANOAT, TRANSPORT, ALOQA, MUDOFAA VA BOShQA MAQSADLARGA MO‘LJALLANGAN YeRLAR

69-modda. Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo‘ljallangan erlarning tarkibi

70-modda. Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa yo‘nalishdagi korxonalar, muassasalar va tashkilotlarga er berish

9-bob. Tabiatni muhofaza qilish, sog‘lomlashtirish, rekreatsiya maqsadlariga mo‘ljallangan erlar va tarixiy-madaniy ahamiyatga molik erlar

71-modda. Tabiatni muhofaza qilish, sog‘lomlashtirish, rekreatsiya maqsadlariga mo‘ljallangan erlar va tarixiy-madaniy ahamiyatga molik erlar tarkibi

72-modda. Tabiatni muhofaza qilish maqsadlariga mo‘ljallangan erlar

73-modda. Sog‘lomlashtirish maqsadlariga mo‘ljallangan erlar

74-modda. Rekreatsiya maqsadlariga mo‘ljallangan erlar

75-modda. Tarixiy-madaniy ahamiyatga molik erlar

10-BOB. O‘RMON FONDI, SUV FONDI YeRLARI VA ZAXIRA YeRLAR

76-modda. O‘rmon fondi erlari

77-modda. Suv fondi erlari

78-modda. Zaxira erlar

11-BOB. YeRLARNI MUHOFAZA QILISh

79-modda. Yerlarni muhofaza qilishning mazmuni va tartibi

80-modda. Ob’ektlar, imoratlar va inshootlarni joylashtirish, loyihalash, qurish va ulardan foydalanishga oid ekologik talablar

81-modda. Kimyoviy yoki radioaktiv moddalar bilan ifloslangan erlardan foydalanish

82-modda. Yerlardan oqilona foydalanishni va ularni muhofaza qilishni iqtisodiy rag‘batlantirish

12-BOB. YeRLARDAN FOYDALANISh HAMDA ULARNI MUHOFAZA QILISh USTIDAN NAZORAT

83-modda. Yerlardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan nazoratni amalga oshirishning asosiy vazifalari

84-modda. Yerlardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan nazoratni amalga oshiruvchi organlar

85-modda. Yerlardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini amalga oshirish tartibi

13-BOB. YeR EGALARI, YeRDAN FOYDALANUVChILAR, YeR UChASTKALARI IJARAChILARIGA VA MULKDORLARIGA YeTKAZILGAN ZARAR HAMDA QIShLOQ XO‘JALIGI VA O‘RMON XO‘JALIGI IShLAB ChIQARIShI NOBUDGARChILIKLARINING O‘RNINI QOPLASh

86-modda. Yer egalari, erdan foydalanuvchilar, er uchastkalari ijarachilariga va mulkdorlariga etkazilgan zarar o‘rnini qoplash

87-modda. Qishloq xo‘jaligi va o‘rmon xo‘jaligi ishlab chiqarishi nobudgarchiliklarining o‘rnini qoplash

88-modda. Qishloq xo‘jaligi va o‘rmon xo‘jaligi ishlab chiqarishi nobudgarchiliklarining o‘rnini qoplash tartibida tushadigan mablag‘lardan foydalanish

14-BOB. YeR XUSUSIDAGI NIZOLARNI HAL ETISh HAMDA YeR TO‘FRISIDAGI QONUN HUJJATLARINI BUZGANLIK UChUN JAVOBGARLIK

89-modda. Yer xususidagi nizolarni hal etish

90-modda. Yer to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik

91-modda. O‘zboshimchalik bilan egallab olingan erlarni qaytarish

 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida»gi Qonuni 5-moddasining birinchi qismi.
Oldingi tahrirga qarang.
(1-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2018 yil 3 yanvardagi O‘RQ-456-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 05.01.2018 y., 03/18/456/0512-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 82-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 282-moddasi 2-qismining 23, 24-bandlari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 28-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 27-moddasi va XII bo‘limi («Yer solig‘i»).
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 15-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi «Davlat er kadastri to‘g‘risida»gi Qonunining 23, 24-moddalari.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 12-moddasining ikkinchi qismi, 13-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida»gi Qonunining 9-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi «Davlat er kadastri to‘g‘risida»gi Qonunining 6-moddasi.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 12-moddasining ikkinchi qismi, 13-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida»gi Qonunining 10-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi «Davlat er kadastri to‘g‘risida»gi Qonunining 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi «Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida»gi Qonunining 10-moddasi.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 12-moddasining ikkinchi qismi, 13-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida»gi Qonunining 10-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi «Davlat er kadastri to‘g‘risida»gi Qonunining 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi «Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida»gi Qonunining 10-moddasi.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 12-moddasining ikkinchi qismi, 13-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida»gi Qonunining 10-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi «Davlat er kadastri to‘g‘risida»gi Qonunining 6-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi «Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida»gi Qonunining 10-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
(9-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 30 avgustdagi 535-II-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003 y., 9-10-son, 149-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
(9-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 30 avgustdagi 535-II-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003 y., 9-10-son, 149-modda)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 15-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining «Davlat er kadastri to‘g‘risida»gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 25 fevraldagi 54-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun aholi punktlarida er uchastkalari berish, qurilish ob’ektlarini loyihalashtirish va ro‘yxatdan o‘tkazish, shuningdek ob’ektlarni foydalanishga qabul qilish tartibi to‘g‘risida»gi nizom 2-bandining uchinchi xatboshisi, «Qishloq xo‘jaligiga oid bo‘lmagan ehtiyojlar, shuningdek ikki va undan ortiq tumanlar (shaharlar) yoki viloyatlar hududida joylashtiriladigan ob’ektlar qurilishi uchun aholi punktlari tashqarisidan er uchastkalari berish tartibi to‘g‘risida»gi nizom 2-bandining uchinchi xatboshisi.
(10-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 30 avgustdagi 535-II-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003 y., 9-10-son, 149-modda)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 21-moddasi, 62-moddasining to‘rtinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2006 yil 3 fevraldagi 3-sonli «Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida»gi qarorining 10-bandi.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000 yil 23 dekabrdagi 496-sonli qarori bilan tasdiqlangan «O‘zbekiston Respublikasida Yer monitoringi to‘g‘risida»gi nizom, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002 yil 3 apreldagi 111-sonli qarori bilan tasdiqlangan «O‘zbekiston Respublikasida atrof tabiiy muhitning davlat monitoringi to‘g‘risida»gi nizom 4-bandining oltinchi xatboshisi, 6-bandining to‘rtinchi xatboshisi, 12-bandining beshinchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Davlat er kadastri to‘g‘risida»gi Qonuni 3-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 31 dekabrdagi 543-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Davlat er kadastrini yuritish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning 2-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Davlat er kadastri to‘g‘risida»gi Qonuni 3-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining «Davlat kadastrlari to‘g‘risida»gi Qonuni 5-moddasi birinchi qismining birinchi, ikkinchi xatboshilari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 16 fevraldagi 66-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Davlat kadastrlari yagona tizimini yaratish va yuritish tartibi to‘g‘risida»gi nizom 1-bandining ikkinchi, uchinchi xatboshilari, 8-bandining birinchi, ikkinchi xatboshilari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 31 dekabrdagi 543-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Davlat er kadastrini yuritish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning 10-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Davlat er kadastri to‘g‘risida»gi Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 31 dekabrdagi 543-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Davlat er kadastrini yuritish tartibi to‘g‘risida»gi nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida»gi Qonuni 2-moddasining birinchi qismi, 5-moddasining birinchi qismi, mazkur Kodeksning 18-moddasi, 90-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 170-moddasi, 214-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1994 yil 21 yanvardagi PF-745-sonli «Iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, xususiy mulk manfaatlarini himoya qilish va tadbirkorlikni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Farmoni 3-bandining birinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 5 yanvardagi PF-1030-sonli «Xususiy tadbirkorlikda tashabbus ko‘rsatish va uni rag‘batlantirish to‘g‘risida»gi Farmonining 12-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 14 noyabrdagi PF-1287-sonli «O‘zbekiston Respublikasidagi diplomatiya vakolatxonalari va xalqaro tashkilotlarning ish sharoitlarini yaxshilashga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi Farmonining 1-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 55-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining «Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida»gi Qonunining 7, 8-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 24-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksi 22-moddasining birinchi, ikkinchi xatboshilari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 56-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 1 martdagi 51-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Bog‘dorchilik-uzumchilik shirkatlari to‘g‘risida»gi nizomning 3-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 23-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 7 oktyabrdagi 285-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yuridik va jismoniy shaxslarga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun doimiy foydalanishga tanlov asosida er uchastkalari berish tartibi to‘g‘risida»gi nizom, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 25 fevraldagi 54-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun aholi punktlarida er uchastkalari berish, qurilish ob’ektlarini loyihalashtirish va ro‘yxatdan o‘tkazish, shuningdek ob’ektlarni foydalanishga qabul qilish tartibi to‘g‘risida»gi nizom, «Qishloq xo‘jaligiga oid bo‘lmagan ehtiyojlar, shuningdek ikki va undan ortiq tumanlar (shaharlar) yoki viloyatlar hududida joylashtiriladigan ob’ektlar qurilishi uchun aholi punktlari tashqarisidan er uchastkalari berish tartibi to‘g‘risida»gi nizom.
 LexUZ sharhi
Yer uchastkasini ushbu Kodeks 10-moddasining beshinchi qismiga asosan bo‘lishning imkoniyati bo‘lmasa, bunday er bir necha yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan birgalikda egalik qilinadigan va foydalaniladigan er uchastkasi deb e’tirof etiladi, bu hol er uchastkalariga doimiy egalik qilish huquqini yoki undan doimiy foydalanish huquqini tasdiqlovchi davlat hujjatlarida aks ettiriladi.
 LexUZ sharhi
Korxonaning, binoning, inshootning yoki boshqa ko‘chmas mol-mulkning bir qismiga nisbatan mulk huquqi, xo‘jalik yuritish huquqi, ularni operativ boshqarish huquqi yangi mulkdorga yoki boshqa ashyoviy huquqlarning egasiga o‘tgan taqdirda, unga er uchastkasining korxonaning, binoning, inshootning yoki boshqa ko‘chmas mol-mulkning ulushiga mutanosib bo‘lgan qismiga egalik qilish va undan doimiy foydalanish huquqi ham o‘tadi, er uchastkasini bunday ajratish mumkin bo‘lmagan hollarda, shuningdek ushbu moddaning uchinchi qismida nazarda tutilgan masalalar yuzasidan nizolashilgan hollarda er uchastkasining bo‘linishi davlat kadastri va er tuzish xizmati organlari tomonidan amalga oshirilib, tuman, shahar hokimining qarori bilan tasdiqlanadi va shundan keyin er uchastkasiga egalik qilish va undan doimiy foydalanish huquqi davlat ro‘yxatiga olinib, tegishli davlat hujjatlari beriladi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 482-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2006 yil 3 fevraldagi 3-sonli «Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida»gi qarori 11-bandining birinchi xatboshisi, 13-bandi.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 36, 37, 38, 86-moddalari va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 25 maydagi 146-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yer uchastkalari egalari, foydalanuvchilari, ijarachilari va mulkdorlarining ko‘rgan zararlarini, shuningdek qishloq xo‘jaligi va o‘rmon xo‘jaligi ishlab chiqarishi nobudgarchiliklarining o‘rnini qoplash tartibi to‘g‘risida»gi nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 479 — 488-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995 yil 11 apreldagi 126-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Savdo va xizmat ko‘rsatish sohasi ob’ektlarini ular joylashgan er maydonlari bilan birgalikda hamda er maydonlarini meros qilib qoldirish sharti bilan umrbod egalik qilish uchun xususiy mulk sifatida sotish tartibi to‘g‘risida»gi nizom, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 30 oktyabrdagi 476-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yer uchastkalarini fermer xo‘jaliklariga uzoq muddatli ijaraga berish tartibi to‘g‘risida»gi nizom, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 30 dekabrdagi 272-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yakka tartibdagi uy-joy qurilishi to‘g‘risida»gi nizomning II, III bo‘limlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 7 oktyabrdagi 285-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yuridik va jismoniy shaxslarga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun doimiy foydalanishga tanlov asosida er uchastkalari berish tartibi to‘g‘risida»gi nizom, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 25 fevraldagi 54-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun aholi punktlarida er uchastkalari berish, qurilish ob’ektlarini loyihalashtirish va ro‘yxatdan o‘tkazish, shuningdek ob’ektlarni foydalanishga qabul qilish tartibi to‘g‘risida»gi nizom, «Qishloq xo‘jaligiga oid bo‘lmagan ehtiyojlar, shuningdek ikki va undan ortiq tumanlar (shaharlar) yoki viloyatlar hududida joylashtiriladigan ob’ektlar qurilishi uchun aholi punktlari tashqarisidan er uchastkalari berish tartibi to‘g‘risida»gi nizom.
(23-modda O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 30 avgustdagi 535-II-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003 y., 9-10-son, 149-modda)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 535-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi «Ijara to‘g‘risida»gi Qonunining 1, 5-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 39-moddasi birinchi qismining 8-bandi, O‘zbekiston Respublikasining «Qishloq xo‘jaligi kooperativi (shirkat xo‘jaligi) to‘g‘risida»gi Qonuni 14-moddasining to‘rtinchi qismi.
(24-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 30 avgustdagi 535-II-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003 y., 9-10-son, 149-modda)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Garov to‘g‘risida»gi Qonuni 8-moddasining o‘ninchi qismi, 43-moddasining birinchi, uchinchi qismlari. «Tijorat banklari tomonidan fermer xo‘jaliklarini er uchastkasini ijaraga olish huquqini garovga olgan holda kreditlash tartibi to‘g‘risida»gi nizom (ro‘yxat raqami 1345, 30.04.2004 y.).
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
(24-moddaning oltinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 30 avgustdagi 535-II-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003 y., 9-10-son, 149-modda)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 553-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining «Ijara to‘g‘risida»gi Qonuni 14-moddasining ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 28-moddasining to‘rtinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 544-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining XII bo‘limi («Yer solig‘i»), O‘zbekiston Respublikasi «Ijara to‘g‘risida»gi Qonunining 12-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 36-moddasi birinchi, ikkinchi, beshinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 551, 552-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining «Ijara to‘g‘risida»gi Qonunining 13-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 6 iyuldagi 346-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Xorijiy yuridik va jismoniy shaxslarga, chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalarga, xalqaro birlashmalar va tashkilotlarga Toshkent shahrida er uchastkalarini ijaraga berishning vaqtinchalik tartibi», O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 30 oktyabrdagi 476-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yer uchastkalarini fermer xo‘jaliklariga uzoq muddatli ijaraga berish tartibi to‘g‘risida»gi nizom, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 7 oktyabrdagi 285-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yuridik va jismoniy shaxslarga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun doimiy foydalanishga tanlov asosida er uchastkalari berish tartibi to‘g‘risida»gi nizom, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 25 fevraldagi 54-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun aholi punktlarida er uchastkalari berish, qurilish ob’ektlarini loyihalashtirish va ro‘yxatdan o‘tkazish, shuningdek ob’ektlarni foydalanishga qabul qilish tartibi to‘g‘risida»gi nizom, «Qishloq xo‘jaligiga oid bo‘lmagan ehtiyojlar, shuningdek ikki va undan ortiq tumanlar (shaharlar) yoki viloyatlar hududida joylashtiriladigan ob’ektlar qurilishi uchun aholi punktlari tashqarisidan er uchastkalari berish tartibi to‘g‘risida»gi nizom.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(25-modda O‘zbekiston Respublikasining 2011 yil 4 yanvardagi O‘RQ-278-sonli Qonuniga muvofiq uchinchi qismi bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2011 y., 1-2-son, 1-modda)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 14-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 25 maydagi 146-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yer uchastkalari egalari, foydalanuvchilari, ijarachilari va mulkdorlarining ko‘rgan zararlarini, shuningdek qishloq xo‘jaligi va o‘rmon xo‘jaligi ishlab chiqarishi nobudgarchiliklarining o‘rnini qoplash tartibi to‘g‘risida»gi nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 29-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksining 53 — 55-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 30 dekabrdagi 272-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yakka tartibdagi uy-joy qurilishi to‘g‘risida»gi nizom, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 2 iyuldagi 184-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Tumanlar (shaharlar) hokimliklari huzuridagi tadbirkorlik sub’ektlarini ro‘yxatdan o‘tkazish inspeksiyalari tomonidan yakka tartibda uy-joy qurish (rekonstruksiya qilish)ni amalga oshirishga ruxsatnomalarni rasmiylashtirish, loyihalarni vakolatli organlarda bir joyning o‘zida kelishish tartibi to‘g‘risida»gi nizom, «Investitsiya loyihasi uchun boshlang‘ich-ruxsat berish hujjatlarining tarkibi, ularni ishlab chiqish, kelishib olish va tasdiqlash to‘g‘risida»gi nizom (ro‘yxat raqami 1036, 26.05.2001 y.), O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2004 yil 24 sentyabrdagi 14-sonli «Yakka tartibda qurilgan uyga bo‘lgan mulk huquqi bilan bog‘liq nizolar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida»gi qarorining 3 — 5, 8, 9, 24, 25-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 2010 yil 19 noyabrdagi 220-sonli «Mulk huquqini tan olish to‘g‘risidagi ishlarni ko‘rishda qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida»gi qarorining 12.2 — 12.3, 14-bandlari.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1994 yil 24 noyabrdagi PF-1009-sonli «Yerdan foydalanish samaradorligini oshirish to‘g‘risida»gi Farmonining 1, 2-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995 yil 11 apreldagi 126-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Savdo va xizmat ko‘rsatish sohasi ob’ektlarini ular joylashgan er maydonlari bilan birgalikda hamda er maydonlarini meros qilib qoldirish sharti bilan umrbod egalik qilish uchun xususiy mulk sifatida sotish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning 1 — 5, 13 — 15-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 30 dekabrdagi 272-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yakka tartibdagi uy-joy qurilishi to‘g‘risida»gi nizomning II, III bo‘limi, «Yakka tartibda uy-joy qurish (dehqon xo‘jaligini yuritish) uchun er uchastkalariga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqini realizatsiya qilish bo‘yicha ochiq auksion savdolarini tashkil etish va o‘tkazish tartibi to‘g‘risida»gi nizom (ro‘yxat raqami 2314, 13.01.2012 y.).
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 544-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 278-moddasining ikkinchi qismi, 287-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi «Ijara to‘g‘risida»gi Qonunining 12-moddasi.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksi 56-moddasining ikkinchi, uchinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 31 dekabrdagi 543-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Davlat er kadastrini yuritish tartibi to‘g‘risida»gi nizom 15-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 7 yanvardagi 1-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni va u haqda tuzilgan bitimlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida»gi nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 173-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksi 56-moddasining birinchi, uchinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 31 dekabrdagi 543-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Davlat er kadastrini yuritish tartibi to‘g‘risida»gi nizom 15-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 7 yanvardagi 1-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni va u haqda tuzilgan bitimlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida»gi nizom, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2006 yil 3 fevraldagi 3-sonli «Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida»gi qarorining 16-bandi.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 84-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining «Davlat er kadastri to‘g‘risida»gi Qonunining 13-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 31 dekabrdagi 543-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Davlat er kadastrini yuritish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning 13 — 15-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 25 fevraldagi 54-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun aholi punktlarida er uchastkalari berish, qurilish ob’ektlarini loyihalashtirish va ro‘yxatdan o‘tkazish, shuningdek ob’ektlarni foydalanishga qabul qilish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning 38 — 40-bandlari, «Qishloq xo‘jaligiga oid bo‘lmagan ehtiyojlar, shuningdek ikki va undan ortiq tumanlar (shaharlar) yoki viloyatlar hududida joylashtiriladigan ob’ektlar qurilishi uchun aholi punktlari tashqarisidan er uchastkalari berish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning 34 — 36-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 7 oktyabrdagi 285-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yuridik va jismoniy shaxslarga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun doimiy foydalanishga tanlov asosida er uchastkalari berish tartibi to‘g‘risida»gi nizom 15-bandining birinchi, ettinchi xatboshilari, 16-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 7 yanvardagi 1-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni va u haqda tuzilgan bitimlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida»gi nizom.
(31-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 30 avgustdagi 535-II-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003 y., 9-10-son, 149-modda)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 10-moddasining ikkinchi qismi, 32-moddaning birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 30 oktyabrdagi 476-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yer uchastkalarini fermer xo‘jaliklariga uzoq muddatli ijaraga berish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning 35-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 25 fevraldagi 54-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun aholi punktlarida er uchastkalari berish, qurilish ob’ektlarini loyihalashtirish va ro‘yxatdan o‘tkazish, shuningdek ob’ektlarni foydalanishga qabul qilish tartibi to‘g‘risida»gi nizom 23-bandining beshinchi xatboshisi, 25-bandining to‘qqizinchi xatboshisi, «Qishloq xo‘jaligiga oid bo‘lmagan ehtiyojlar, shuningdek ikki va undan ortiq tumanlar (shaharlar) yoki viloyatlar hududida joylashtiriladigan ob’ektlar qurilishi uchun aholi punktlari tashqarisidan er uchastkalari berish tartibi to‘g‘risida»gi nizom 18-bandining o‘n uchinchi xatboshisi, 23-bandining to‘qqizinchi xatboshisi.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 7 yanvardagi 1-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni va u haqda tuzilgan bitimlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning III bo‘limi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2006 yil 3 fevraldagi 3-sonli «Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida»gi qarorining 9-bandi.
(33-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 30 avgustdagi 535-II-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003 y., 9-10-son, 149-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 84-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining «Davlat kadastrlari to‘g‘risida»gi Qonunining 13-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining «Davlat er kadastri to‘g‘risida»gi Qonunining 13-moddasi.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 84-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining «Davlat er kadastri to‘g‘risida»gi Qonuni 13-moddasining oltinchi qismi.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
(35-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 30 avgustdagi 535-II-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003 y., 9-10-son, 149-modda)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 31 dekabrdagi 543-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Davlat er kadastrini yuritish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning 13 — 15-bandlari va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 7 yanvardagi 1-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni va u haqda tuzilgan bitimlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning III bo‘limi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(36-moddaning birinchi qismi 4-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 30 avgustdagi 535-II-sonli Qonuniga asosan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003 y., 9-10-son, 149-modda)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 286-moddasi, 294-moddasining oltinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 544-moddasining birinchi, ikkinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining «Ijara to‘g‘risida»gi Qonuni 13-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2006 yil 3 fevraldagi 3-sonli «Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida»gi qarori 14-bandining ikkinchi xatboshisi.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(36-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2009 yil 14 yanvardagi O‘RQ-199-son Qonuni bilan 4-band bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2009 y., 3-son, 9-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Ushbu modda birinchi qismining 1-11-bandlarida ko‘rsatilgan hollarda er uchastkasiga egalik qilish huquqini yoki er uchastkasidan doimiy yoxud vaqtincha foydalanish huquqini tugatish erdan foydalanish hamda uni muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini amalga oshiruvchi organlarning taqdimnomasiga muvofiq huquqlar tugatilishining asosli ekanligini tasdiqlovchi hujjatlarga asosan tegishincha tumanlar, shaharlar, viloyatlar hokimlarining qarorlari yoki O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan amalga oshiriladi. Yer uchastkalariga egalik qilish huquqini, er uchastkalaridan doimiy yoki vaqtincha foydalanish huquqini tugatish haqidagi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining hamda mazkur mansabdor shaxslarning qarorlaridan norozi bo‘lgan yuridik va jismoniy shaxslar ushbu qarorlar ustidan sudga shikoyat qilishlari mumkin. Yer uchastkasiga egalik qilish huquqini yoki er uchastkasidan doimiy yoxud vaqtincha foydalanish huquqini tugatish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
Ushbu modda birinchi qismining 3-bandida nazarda tutilgan hollarda er uchastkasiga bo‘lgan ijara huquqini tugatish ijara shartnomasini bekor qilish yo‘li bilan amalga oshiriladi. Ushbu modda birinchi qismining 1, 2, 6-10, 12-bandlarida nazarda tutilgan hollarda er uchastkasiga bo‘lgan ijara huquqini tugatish ushbu Kodeksning 24-moddasida nazarda tutilgan tartibda er uchastkasining ijara shartnomasini bekor qilish yo‘li bilan amalga oshiriladi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 36-moddasi birinchi qismining 10 va 11-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 191-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2006 yil 3 fevraldagi 3-sonli «Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida»gi qarorining 15-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 25 fevraldagi 54-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun aholi punktlarida er uchastkalari berish, qurilish ob’ektlarini loyihalashtirish va ro‘yxatdan o‘tkazish, shuningdek ob’ektlarni foydalanishga qabul qilish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning 26-bandi, «Qishloq xo‘jaligiga oid bo‘lmagan ehtiyojlar, shuningdek ikki va undan ortiq tumanlar (shaharlar) yoki viloyatlar hududida joylashtiriladigan ob’ektlar qurilishi uchun aholi punktlari tashqarisidan er uchastkalari berish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning 33-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Ushbu Kodeks 36-moddasi birinchi qismining 6-11-bandlarida nazarda tutilgan hollarda, shuningdek er to‘g‘risidagi qonun hujjatlari buzilgan boshqa hollarda erlardan foydalanish va ularni muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini amalga oshiruvchi organ er egasini yoki erdan foydalanuvchini oldindan ogohlantirganidan keyin er uchastkasini bergan organga er uchastkasini olib qo‘yish haqida taqdimnoma kiritadi. Yer uchastkasini bergan organ taqdimnoma asosida bir oylik muddatda er uchastkasini olib qo‘yish haqida qaror chiqaradi. Yer uchastkasini olib qo‘yish masalasini hal qilish vakolat doirasiga kiruvchi organ, zarur hollarda, er uchastkasining holatini hamda er egasi yoki erdan foydalanuvchi tomonidan erlardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish yuzasidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning sifatini qo‘shimcha ravishda tekshirishni tayinlashga haqli.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Qishloq xo‘jaligi kooperativi (shirkat xo‘jaligi) to‘g‘risida»gi Qonuni 20-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining «Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida»gi Qonuni 22-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining «Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida»gi Qonuni 12-moddasi birinchi qismining birinchi, ikkinchi xatboshilari.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida»gi Qonuni 19-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining «Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida»gi Qonunining 15-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Yer osti boyliklari to‘g‘risida»gi Qonunining 31-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining «Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida»gi Qonunining 18, 181, 26, 27-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining «O‘rmon to‘g‘risida»gi Qonunining 19-20-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 26-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksining 53 — 55-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 30 dekabrdagi 272-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yakka tartibdagi uy-joy qurilishi to‘g‘risida»gi nizom, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 2 iyuldagi 184-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Tumanlar (shaharlar) hokimliklari huzuridagi tadbirkorlik sub’ektlarini ro‘yxatdan o‘tkazish inspeksiyalari tomonidan yakka tartibda uy-joy qurish (rekonstruksiya qilish)ni amalga oshirishga ruxsatnomalarni rasmiylashtirish, loyihalarni vakolatli organlarda bir joyning o‘zida kelishish tartibi to‘g‘risida»gi nizom, «Investitsiya loyihasi uchun boshlang‘ich-ruxsat berish hujjatlarining tarkibi, ularni ishlab chiqish, kelishib olish va tasdiqlash to‘g‘risida»gi nizom (ro‘yxat raqami 1036, 26.05.2001 y.).
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 86-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 14-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 25 maydagi 146-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yer uchastkalari egalari, foydalanuvchilari, ijarachilari va mulkdorlarining ko‘rgan zararlarini, shuningdek qishloq xo‘jaligi va o‘rmon xo‘jaligi ishlab chiqarishi nobudgarchiliklarining o‘rnini qoplash tartibi to‘g‘risida»gi nizom, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 29 maydagi 97-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Davlat va jamoat ehtiyojlari uchun er uchastkalarining olib qo‘yilishi munosabati bilan fuqarolarga va yuridik shaxslarga etkazilgan zararlarni qoplash tartibi to‘g‘risida»gi nizom.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Garov to‘g‘risida»gi Qonunining 1 — 26, 30, 32, 43-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumlarining 2006 yil 22 dekabrdagi 13/150-sonli «Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida»gi qo‘shma qarorining 18-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Ipoteka to‘g‘risida»gi Qonunining 6, 9-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 1999 yil 24 sentyabrdagi 16-sonli «Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida»gi qarorining 17-bandi.
3) erlarni muhofaza qilishga oid, ushbu Kodeksning 79-moddasida nazarda tutilgan turkum tadbirlarni amalga oshirish;
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 28-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 544-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 278-moddasining ikkinchi qismi, 286-moddasi, 287-moddasining ikkinchi qismi, 294-moddasining oltinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining «Ijara to‘g‘risida»gi Qonunining 12-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 25-moddasining to‘rtinchi qismi, 79-moddasi to‘rtinchi qismining birinchi, ettinchi, sakkizinchi xatboshilari, O‘zbekiston Respublikasining «Yer osti boyliklari to‘g‘risida»gi Qonuni 33-moddasi birinchi qismining o‘n oltinchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 84 va 85-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining «Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilish to‘g‘risida»gi Qonuni 5-moddasining to‘rtinchi xatboshisi, 18-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 86-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 14, 985-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 25 maydagi 146-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yer uchastkalari egalari, foydalanuvchilari, ijarachilari va mulkdorlarining ko‘rgan zararlarini, shuningdek qishloq xo‘jaligi va o‘rmon xo‘jaligi ishlab chiqarishi nobudgarchiliklarining o‘rnini qoplash tartibi to‘g‘risida»gi nizom, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 29 maydagi 97-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Davlat va jamoat ehtiyojlari uchun er uchastkalarining olib qo‘yilishi munosabati bilan fuqarolarga va yuridik shaxslarga etkazilgan zararlarni qoplash tartibi to‘g‘risida»gi nizom.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 29, 30-moddalari, 72-moddasining birinchi, ikkinchi qismlari, 73-moddasining birinchi qismi, 74-moddasining birinchi qismi, 75-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida»gi Qonunining 48-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining «Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to‘g‘risida»gi Qonuni 7-moddasining ikkinchi, uchinchi qismlari, 25-moddasining to‘rtinchi, oltinchi, ettinchi qismlari, 28-moddasining birinchi qismi, 32-moddasining birinchi qismi, 33-moddasining beshinchi qismi, 37-moddasi, 39-moddasining ikkinchi qismi, 41-moddasi, 43-moddasining birinchi qismi, 44-moddasining to‘rtinchi qismi, 46-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 16 fevraldagi 69-sonli qarori bilan tasdiqlangan «O‘zbekiston Respublikasi hududida qo‘riqlanadigan geodeziya zonalari va geodeziya punktlarini qo‘riqlash to‘g‘risida»gi nizomning 4-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida»gi Qonunining XIII bobi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 19 martdagi 82-sonli qarori bilan tasdiqlangan «O‘zbekiston Respublikasida suvdan foydalanish va suv iste’moli tartibi to‘g‘risida»gi nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida»gi Qonunining XIII bobi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 19 martdagi 82-sonli qarori bilan tasdiqlangan «O‘zbekiston Respublikasida suvdan foydalanish va suv iste’moli tartibi to‘g‘risida»gi nizom.
Oldingi tahrirga qarang.
(47-modda O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 30 avgustdagi 535-II-sonli Qonuniga asosan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003 y., 9-10-son, 149-modda)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
(49-modda O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 30 avgustdagi 535-II-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003 y., 9-10-son, 149-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(50-modda O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 30 avgustdagi 535-II-sonli Qonuniga asosan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003 y., 9-10-son, 149-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Qishloq xo‘jaligi kooperativi (shirkat xo‘jaligi) to‘g‘risida»gi Qonuni 15-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 15 iyuldagi 299-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida oila (jamoa) pudrati to‘g‘risida»gi namunaviy nizomning 3, 5-bandlari.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Qishloq xo‘jaligi kooperativi (shirkat xo‘jaligi) to‘g‘risida»gi Qonuni 21-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 15 iyuldagi 299-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida oila (jamoa) pudrati to‘g‘risida»gi namunaviy nizomning 4-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Qishloq xo‘jaligi kooperativi (shirkat xo‘jaligi) to‘g‘risida»gi Qonuni 21-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 15 iyuldagi 299-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida oila (jamoa) pudrati to‘g‘risida»gi namunaviy nizomning 6-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Qishloq xo‘jaligi kooperativi (shirkat xo‘jaligi) to‘g‘risida»gi Qonuni 15-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 15 iyuldagi 299-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida oila (jamoa) pudrati to‘g‘risida»gi namunaviy nizomning 8-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Qishloq xo‘jaligi kooperativi (shirkat xo‘jaligi) to‘g‘risida»gi Qonuni 15-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 15 iyuldagi 299-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida oila (jamoa) pudrati to‘g‘risida»gi namunaviy nizomning 9-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida»gi Qonuni 10-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 30 oktyabrdagi 476-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yer uchastkalarini fermer xo‘jaliklariga uzoq muddatli ijaraga berish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning 3-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida»gi Qonuni 10-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 30 oktyabrdagi 476-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yer uchastkalarini fermer xo‘jaliklariga uzoq muddatli ijaraga berish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning 4-bandi.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida»gi Qonuni 11-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 30 oktyabrdagi 476-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yer uchastkalarini fermer xo‘jaliklariga uzoq muddatli ijaraga berish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning 2-bandi.
Oldingi tahrirga qarang.
(53-moddaning ettinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 30 avgustdagi 535-II-sonli Qonuniga asosan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003 y., 9-10-son, 149-modda)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi «Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida»gi Qonunining 11-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 30 oktyabrdagi 476-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yer uchastkalarini fermer xo‘jaliklariga uzoq muddatli ijaraga berish tartibi to‘g‘risida»gi nizom, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2006 yil 3 fevraldagi 3-sonli «Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida»gi qarorining 20-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumlarining 2012 yil 14 sentyabrdagi 12/239-sonli «Tadbirkorlik sub’ektlari faoliyati bilan bog‘liq qonun hujjatlarini sud amaliyotida qo‘llashning ayrim masalalari haqida»gi qo‘shma qarorining 5-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Garov to‘g‘risida»gi Qonuni 43-moddasining uchinchi qismi, «Tijorat banklari tomonidan fermer xo‘jaliklarini er uchastkasini ijaraga olish huquqini garovga olgan holda kreditlash tartibi to‘g‘risida»gi nizom (ro‘yxat raqami 1345, 30.04.2004 y.), O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2011 yil 20 iyuldagi 5-sonli «Sudlar tomonidan meros huquqiga oid qonunchilikning qo‘llanilishi to‘g‘risida»gi qarori 3-bandining birinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumlarining 2006 yil 22 dekabrdagi 13/150-sonli «Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida»gi qo‘shma qarorining 18-bandi.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida»gi Qonuni 8-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995 yil 11 apreldagi 126-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Savdo va xizmat ko‘rsatish sohasi ob’ektlarini ular joylashgan er maydonlari bilan birgalikda hamda er maydonlarini meros qilib qoldirish sharti bilan umrbod egalik qilish uchun xususiy mulk sifatida sotish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning 1 — 5, 13 — 15-bandlari, «Yakka tartibda uy-joy qurish (dehqon xo‘jaligini yuritish) uchun er uchastkalariga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqini realizatsiya qilish bo‘yicha ochiq auksion savdolarini tashkil etish va o‘tkazish tartibi to‘g‘risida»gi nizom (ro‘yxat raqami 2314, 13.01.2012 y.).
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida»gi Qonunining 8-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995 yil 11 apreldagi 126-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Savdo va xizmat ko‘rsatish sohasi ob’ektlarini ular joylashgan er maydonlari bilan birgalikda hamda er maydonlarini meros qilib qoldirish sharti bilan umrbod egalik qilish uchun xususiy mulk sifatida sotish tartibi to‘g‘risida»gi nizom.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
(58-modda O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 30 avgustdagi 535-II-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003 y., 9-10-son, 149-modda)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 12-moddasining to‘rtinchi — oltinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksining IV bobi («Shaharsozlik hujjatlari. Davlat shaharsozlik kadastri»).
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksining V bobi («O‘zbekiston Respublikasi hududini rivojlantirishning shaharsozlik jihatidan rejalashtirilishi»).
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Havo kodeksi 27-moddasi, 58-moddasining to‘rtinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining «Temir yo‘l transporti to‘g‘risida»gi Qonunining 6-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining «Avtomobil transporti to‘g‘risida»gi Qonunining 5-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining «Avtomobil yo‘llari to‘g‘risida»gi Qonuni 3-moddasining to‘rtinchi xatboshisi, 22-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Pochta aloqasi to‘g‘risida»gi Qonuni 19-moddasining to‘rtinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining «Telekommunikatsiyalar to‘g‘risida»gi Qonuni 5-moddasi, 16-moddasining beshinchi, oltinchi qismlari.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Temir yo‘l transporti to‘g‘risida»gi Qonunining 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining «Telekommunikatsiyalar to‘g‘risida»gi Qonuni 5-moddasi uchinchi, to‘rtinchi qismlari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 23, 24-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 25 fevraldagi 54-sonli «Shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish hamda qishloq xo‘jaligiga oid bo‘lmagan ehtiyojlar uchun er uchastkalari berish, shuningdek ob’ektlarni qurishga ruxsatnomalar berish tartibini tubdan soddalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(72-modda O‘zbekiston Respublikasining 2014 yil 4 sentyabrdagi O‘RQ-373-sonli Qonuniga asosan uchinchi qism bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2014 y., 36-son, 452-modda)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksining 47-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining «Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to‘g‘risida»gi Qonunining 38, 39-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida»gi Qonuni 49-moddasining ikkinchi, uchinchi qismlari, 100-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992 yil 7 apreldagi 174-sonli qarori bilan tasdiqlangan «O‘zbekiston Respublikasidagi suv omborlari va boshqa suv havzalari, daryolar, magistral kanallar va kollektorlarning, shuningdek, ichimlik suv va maishiy suv ta’minotining, davolash va madaniy-sog‘lomlashtirishda ishlatiladigan suv manbalarining suvni muhofaza qilish zonalari haqida»gi nizom.
Oldingi tahrirga qarang.
Ushbu Kodeks 8-moddasining 1-7-bandlarida ko‘rsatilgan er fondi toifalariga kiritilmagan hamda yuridik va jismoniy shaxslarga egalik qilish, foydalanish uchun, ijaraga va mulk qilib berilmagan (realizatsiya qilinmagan) barcha erlar zaxira erlardir.
(78-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 30 avgustdagi 535-II-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003 y., 9-10-son, 149-modda)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 25 fevraldagi 54-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun aholi punktlarida er uchastkalari berish, qurilish ob’ektlarini loyihalashtirish va ro‘yxatdan o‘tkazish, shuningdek ob’ektlarni foydalanishga qabul qilish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning 5, 11, 14 — 20, 22, 23, 70-bandlari, «Qishloq xo‘jaligiga oid bo‘lmagan ehtiyojlar, shuningdek ikki va undan ortiq tumanlar (shaharlar) yoki viloyatlar hududida joylashtiriladigan ob’ektlar qurilishi uchun aholi punktlari tashqarisidan er uchastkalari berish tartibi to‘g‘risida»gi nizomning 10, 13, 15, 17, 18, 20, 44-bandlari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 282, 290-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida»gi Qonuni 37-moddasining birinchi — uchinchi xatboshilari.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining «Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida»gi Qonuni 7-moddasi ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1996 yil 26 apreldagi 232-I-sonli qarori bilan tasdiqlangan «O‘zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi to‘g‘risida»gi nizom 13-bandi «a» kichik bandi, «b» kichik bandining birinchi, uchinchi xatboshilari, «v», «g», «d», «j», «z», «m» kichik bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 19 oktyabrdagi 483-sonli qarori bilan tasdiqlangan «O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo‘mitasi to‘g‘risida»gi nizom 7-bandining birinchi, uchinchi xatboshilari, 8-bandi «a» kichik bandining beshinchi xatboshisi, 15-bandining uchinchi, to‘rtinchi xatboshilari, 16-bandining ikkinchi xatboshisi.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 2411-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining «Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilish to‘g‘risida»gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 16 fevraldagi 66-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yerdan foydalanish va uni muhofaza qilish ustidan davlat nazorati to‘g‘risida»gi nizom.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 25 maydagi 146-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Yer uchastkalari egalari, foydalanuvchilari, ijarachilari va mulkdorlarining ko‘rgan zararlarini, shuningdek qishloq xo‘jaligi va o‘rmon xo‘jaligi ishlab chiqarishi nobudgarchiliklarining o‘rnini qoplash tartibi to‘g‘risida»gi nizomning I, II bo‘limlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 29 maydagi 97-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Davlat va jamoat ehtiyojlari uchun er uchastkalarining olib qo‘yilishi munosabati bilan fuqarolarga va yuridik shaxslarga etkazilgan zararlarni qoplash tartibi to‘g‘risida»gi nizom, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2006 yil 3 fevraldagi 3-sonli «Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida»gi qarori 6-bandining o‘ninchi xatboshisi, 19-bandi.
Oldingi tahrirga qarang.
(87-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2011 yil 4 yanvardagi O‘RQ-278-sonli Qonuniga muvofiq beshinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2011 y., 1-2-son, 1-modda)
 LexUZ sharhi
Ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan mablag‘lardan viloyat hokimining qaroriga binoan qishloq xo‘jaligi mahsuloti etishtirishni ko‘paytirishga qaratilgan boshqa tadbirlarni amalga oshirishda ham foydalanilishi mumkin.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi, O‘zbekiston Respublikasi Xo‘jalik protsessual kodeksi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2006 yil 3 fevraldagi 3-sonli «Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida»gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumlarining 2012 yil 14 sentyabrdagi 12/239-sonli «Tadbirkorlik sub’ektlari faoliyati bilan bog‘liq qonun hujjatlarini sud amaliyotida qo‘llashning ayrim masalalari haqida»gi Qo‘shma qarorining 5-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2011 yil 20 iyuldagi 5-sonli «Sudlar tomonidan meros huquqiga oid qonunchilikning qo‘llanilishi to‘g‘risida»gi qarori 3-bandining birinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2009 yil 10 apreldagi 7-sonli «Sud hujjatlarini bajarishdan bo‘yin tovlash va ularning ijro etilishiga to‘sqinlik qilish uchun jinoiy javobgarlikka doir qonunlarni qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida»gi qarorining 6-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumlarining 2006 yil 22 dekabrdagi 13/150-sonli «Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida»gi Qo‘shma qarorining 18-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2004 yil 24 sentyabrdagi 14-sonli «Yakka tartibda qurilgan uyga bo‘lgan mulk huquqi bilan bog‘liq nizolar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida»gi qarorining 3 –- 5, 8, 9, 20, 24, 25-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2001 yil 14 sentyabrdagi 22-sonli «Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida»gi qarori 2-bandining birinchi, sakkizinchi xatboshilari, 8, 24-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 1999 yil 24 sentyabrdagi 16-sonli «Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida»gi qarorining 17-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 1997 yil 2 maydagi 3-sonli «Xususiylashtirilgan turar joylarga egalik qilish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf qilish bilan bog‘liq ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida»gi qarorining 5-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 1996 yil 20 dekabrdagi 36-sonli «Atrof muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish sohasidagi jinoyatlar va boshqa huquqbuzarliklar to‘g‘risidagi ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida»gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 2011 yil 1 dekabrdagi 234-sonli «Mulk ijarasi shartnomasi to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida»gi qarorining 18-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 2010 yil 19 noyabrdagi 220-sonli «Mulk huquqini tan olish to‘g‘risidagi ishlarni ko‘rishda qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida»gi qarorining 12.2 – 12.3, 14-bandlari.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 114-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 60-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2004 yil 24 sentyabrdagi 14-sonli «Yakka tartibda qurilgan uyga bo‘lgan mulk huquqi bilan bog‘liq nizolar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida»gi qarorining 20-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 197-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 65-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2006 yil 3 fevraldagi 3-sonli «Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida»gi qarorining 18-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2009 yil 10 apreldagi 7-sonli «Sud hujjatlarini bajarishdan bo‘yin tovlash va ularning ijro etilishiga to‘sqinlik qilish uchun jinoiy javobgarlikka doir qonunlarni qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida»gi qarorining 6-bandi.

Hujjatda xato topganingizda, uni belgilab Ctrl+Enter ni bosing.

© O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi “Adolat” нuquqiy axborot markazi”