13.01.2023 yildagi 13-son
Soliq kodeksiga muvofiq Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o‘tkazilayotgan mulk, mulkiy huquqlar, jumladan ustav kapitalidagi ulushlar qiymati, shu jumladan ularni qayta tashkil etish va tugatish chog‘ida soliqqa tortishning barcha turlari bo‘yicha soliq solish obyekti hisoblanmaydi.