30.12.2022 yildagi VI-54-123-6-81-K/22-son
Namangan viloyati Xalq deputatlari Mingbuloq tumani Kengashining qarori, 30.12.2022 yildagi VI-54-123-6-81-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
04.01.2023