31.12.2022 yildagi VI-39-152-5-210-K/22-son
Xalq deputatlari G‘ozg‘on shahar Kengashining qarori, 31.12.2022 yildagi VI-39-152-5-210-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
04.01.2023