09.11.2022 yildagi VI-80-151-2-42-K/22-son
Buxoro viloyati Xalq deputatlari Buxoro shahar Kengashining qarori, 09.11.2022 yildagi VI-80-151-2-42-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
10.11.2022