22.09.2022 yildagi PQ-377-son
mazkur qarorning 1-bandida ko‘zda tutilgan imtiyoz qarz oluvchi va birga qarz oluvchilar daromadining bir soliq davrida mehnatga haq to‘lash eng kam miqdorining sakson baravaridan oshmagan qismiga tatbiq etiladi;