15.06.2022 yildagi 241-11-0-Q/22-son
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Davlat mulkini ijaraga berish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2009-yil 8-apreldagi 102-sonli qarori, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Farg‘ona viloyati hududiy boshqarmasining 2022-yil 2-iyundagi 24-39/76-sonli murojaati hamda “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 6 va 25-moddalariga asosan, qaror qilaman:

T/r

Ijara obyektlarining joylashgan o‘rni va turlari bo‘yicha

Qo‘llaniladigan koeffitsiyentlar

Farg‘ona, Qo‘qon, Marg‘ilon shaharlar hududlari bo‘yicha

Tumanlar markazlari hamda Quvasoy shahar bo‘yicha

Tumanlar hududlari bo‘yicha (tuman markazlaridan tashqari)

Farg‘ona tumani Shoximardon MFY va Yordon MFY, Rishton tumani Cho‘ngara MFY hamda So‘x tumani bo‘yicha

1.

Ijara obyektining hududiy zonalari bo‘yicha koeffitsiyenti (Kz)

2,5

2

1,5

1,3

1.1.

Radio, uyali va peydjing aloqa antennalari o‘rnatish uchun*

1,8

2.

Ijara obyektining qurilish turi bo‘yicha koeffitsiyent (Kq)

-

-

-

-

Jumladan:

alohida turadigan binolar uchun

2

1,5

1,5

1,3

qo‘shimcha qurilgan binolar uchun

1,5

1,3

1,4

1,2

cherdak qismi uchun

0,4

0,3

0,4

0,3

bolaxona qismi uchun

0,5

0,4

0,5

0,4

yarim yerto‘la va alohida yerto‘la qismi uchun

0,5

0,4

0,5

0,4

tom qismi

0,5

0,4

0,5

0,4

2.1.

Radio, uyali va peydjing aloqa antennalari o‘rnatish uchun*

-

-

-

-

Jumladan:

xona uchun

1

bino tom qismi uchun

0,4

3.

Tutash hududdan foydalanish koeffitsiyenti (texnik maydon, dehqonchilik maqsadida va hokazo) (Kh)

1

0,8

0,8

0,7

3.1.

Radio, uyali va peydjing aloqa texnik qurilmalar joylashtirilgan maydon*

1,1

4.

Ijara obyektidan tijorat maqsadlarida foydalanishda qulaylik koeffitsiyenti (Ko) (asosiy avtotransport yo‘llari bo‘ylab joylashish, ikkinchi darajali avtotransport yo‘llariga chiqishda joylashish va boshqalar).

2

1,5

1,5

1,3

4.1.

(Ko) Radio, uyali va peydjing aloqa antennalari o‘rnatish tom qismi uchun*

0,3

4.2.

(Ko) Radio, uyali va peydjing aloqa antennalari o‘rnatish xona va texnologik maydon uchun*

1