28.04.2022 yildagi SQ-524-IV-son
“Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonunga asosan yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi taraflarning kelishuviga binoan taraflar kelishuvga erishmagan taqdirda esa, sud tomonidan o‘zgartirilishi yoki bekor qilinishi belgilangan.
Yuqorida bayon etilganlarni inobatga olib, “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Reglamenti to‘g‘risida”gi Respublikasi Qonunining 321-moddasiga hamda “Parlament nazorati to‘g‘risida”gi Respublikasi Qonunining 10-moddasiga asosan O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati qaror qiladi: