28.04.2022 yildagi SQ-523-IV-son
“Yuqorida bayon etilganlarni inobatga olib, “Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Reglamenti to‘g‘risida”gi Uzbekiston Respublikasi Qonunining 321-moddasiga hamda “Parlament nazorati to‘g‘risida”gi Uzbekiston Respublikasi Qonunining 10-moddasiga asosan O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati qaror qiladi: