10.05.2022 yildagi 243-son
o‘n kun muddatda ushbu qarorga 1-ilovadan kelib chiqib, har bir irrigatsiya tizimi kanali va sug‘orish tarmog‘i, shuningdek, suvdan foydalanuvchilar, fermer xo‘jaliklari va boshqa suv iste’molchilari bo‘yicha suv olish limitlarini tasdiqlab, tegishli shartnomalar rasmiylashtirilishini hamda shartnomalar reyestrini suvdan foydalanish va suv iste’moli bo‘yicha belgilangan tartibda nazorat qilib borish uchun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasining hududiy boshqarmalari va tumanlar bo‘limlariga berilishini;
7. Moliya vazirligi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi hamda viloyatlar hokimliklari ushbu qarorga 3-ilovada keltirilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun talab qilinadigan 300 mlrd so‘mning:

Tashkilot nomi

2022-yil bo‘yicha jami

shundan:

I chorak

II chorak

III chorak

IV chorak

mln

kVt.s

mln so‘m

mln

kVt.s

mln so‘m

mln

kVt.s

mln so‘m

mln

kVt.s

mln so‘m

mln

kVt.s

mln so‘m

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Suv xo‘jaligi vazirligi huzuridagi Qoraqalpog‘iston NSEB*

83,0

37 350,0

14,5

6 525,0

28,6

12 870,0

35,8

16 110,0

4,1

1 845,0

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Suv xo‘jaligi vazirligi huzuridagi Beruniy NSEB

31,0

13 950,0

5,3

2 385,0

11,0

4 950,0

11,5

5 175,0

3,2

1 440,0

Norin-Qoradaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi NSEB

280,0

126 000,0

7,8

3 510,0

118,8

53 460,0

117,7

52 965,0

35,7

16 065,0

Amu-Buxoro irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi NSEB

184,0

82 800,0

30,6

13 770,0

62,9

28 305,0

70,3

31 635,0

20,2

9 090,0

Sirdaryo-Zarafshon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi NSEB

31,0

13 950,0

2,9

1 305,0

10,7

4 815,0

14,5

6 525,0

2,9

1 305,0

Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi NSEB

140,0

63 000,0

14,2

6 390,0

45,2

20 340,0

50,2

22 590,0

30,4

13 680,0

Quyi Zarafshon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi NSEB

148,0

66 600,0

15,0

6 750,0

48,7

21 915,0

53,0

23 850,0

31,3

14 085,0

Norin-Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi NSEB

778,0

350 100,0

99,9

44 955,0

271,3

122 085,0

256,7

115 515,0

150,1

67 545,0

Zarafshon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi NSEB

173,0

77 850,0

15,9

7 155,0

63,7

28 665,0

64,7

29 115,0

28,7

12 915,0

Zarafshon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi NSEB

49,4

22 230,0

7,9

3 555,0

17,1

7 695,0

15,4

6 930,0

9,0

4 050,0

Quyi Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi NSEB

915,0

411 750,0

133,7

60 165,0

294,5

132 525,0

308,8

138 960,0

178,0

80 100,0

Chirchiq-Ohangaron irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi NSEB

69,0

31 050,0

3,4

1 530,0

26,9

12 105,0

32,3

14 535,0

6,4

2 880,0

Sirdaryo-So‘x irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi NSEB

355,0

159 750,0

42,8

19 260,0

125,2

56 340,0

127,5

57 375,0

59,5

26 775,0

Chapqirg‘oq Amudaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi NSEB

97,0

43 650,0

18,5

8 325,0

30,5

13 725,0

41,5

18 675,0

6,5

2 925,0

Amu-Buxoro magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi

1 460,0

657 000,0

231,0

103 950,0

459,8

206 910,0

522,4

235 080,0

246,8

111 060,0

Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi

2 130,0

958 500,0

435,0

195 750,0

613,0

275 850,0

627,1

282 195,0

454,9

204 705,0

Jizzax bosh nasos stansiyalar boshqarmasi

226,6

101 970,0

40,4

18 180,0

77,5

34 875,0

67,0

30 150,0

41,7

18 765,0

JAMI:

7 150,0

3 217 500,0

1 118,8

503 460,0

2 305,4

1 037 430,0

2 416,4

1 087 380,0

1 309,4

589 230,0