19.04.2022 yildagi 69-son
Korxonalarning bino va inshootlari namunaviy loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun loyihalash topshirig‘i ushbu ilovaning I-bo‘limida belgilanganlardan tashqari quyidagi talablarni va dastlabki ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi: