10.01.2022 yildagi 11-son
O‘zbekiston Respublikasining “Genom bo‘yicha davlat ro‘yxatiga olish to‘g‘risida”gi Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida sud-ekspertlik tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 5-iyuldagi PF-6256-son Farmoni ijrosini ta’minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:
4. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida sud-ekspertlik tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 5-iyuldagi PF-6256-son Farmoni bilan tashkil etilgan Sud-ekspertlik faoliyatini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi mablag‘laridan soha faoliyatini yanada rivojlantirishda foydalanishini ta’minlasin.

T/r

Laboratoriya yoki bo‘limning nomlanishi

Xarid qilinadigan jihozlar turi

Xarid qilinadigan jihozlar soni

Talab etiladigan mablag‘ miqdori

(AQSh dollarida)

Moliyalashtirish manbai

Shu jumladan

Ijro muddati

Ijro uchun mas’ullar

Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan

Sud-ekspertlik faoliyatini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi mablag‘lari

Sud ekspertizasi markazining budjetdan tashqari mablag‘lari

2022-yilda

1.

Sud ekspertizasi markazining Xorazm viloyat hududiy bo‘limida Odam DNKsi sud-biologik ekspertizasi laboratoriyasi

38

91

619 131

528 000

91 131

2022-yil

yanvar

-

dekabr

Moliya vazirligi,

Adliya vazirligi,

Sud ekspertizasi markazi

2.

Sud ekspertizasi markazining Farg‘ona viloyat hududiy bo‘limida Odam DNKsi sud-biologik ekspertizasi laboratoriyasi

38

91

619 131

528 000

91 131

2022-yil

yanvar

-

dekabr

Moliya

vazirligi,

Adliya vazirligi,

Sud ekspertizasi markazi

3.

Sud ekspertizasi markazining Odam DNKsi sud-biologik ekspertizasi laboratoriyasi

1

1

180 000

180 000

2022-yil

yanvar

-

dekabr

Moliya vazirligi,

Adliya vazirligi,

Sud ekspertizasi markazi

4.

Sud ekspertizasi markazining Samarqand viloyat hududiy bo‘limida Materiallar, ashyolar va buyumlar kriminalistik ekspertizasi laboratoriyasi

30

88

234 066

97 000

137 066

2022-yil

yanvar

-

dekabr

Adliya vazirligi,

Sud ekspertizasi markazi

5.

Sud-qurilish texnik ekspertizasi bo‘limi

2

3

9 500

-

9 500

-

2022-yil

yanvar

-

dekabr

Adliya vazirligi,

Sud ekspertizasi markazi

Jami 2022-yilda

109

274

1 661 828

1 236 000

106 500

319 328

2023-yilda

6.

Sud-avtotexnika ekspertizasi laboratoriyasi

8

17

58 900

58 900

2023-yil

yanvar

-

dekabr

Adliya vazirligi,

Sud ekspertizasi markazi

7.

Sud-fonografiya ekspertizasi laboratoriyasi

14

14

14 566

14 566

2023-yil

yanvar

-

dekabr

Adliya vazirligi,

Sud ekspertizasi markazi

8.

Sud-qurilish texnik ekspertizasi bo‘limi

1

9

27 900

27 900

2023-yil

yanvar

-

dekabr

Adliya vazirligi,

Sud ekspertizasi markazi

Jami 2023-yilda

23

40

101 366

27 900

73 466

2024-yilda

9.

Sud ekspertizasi markazining Materiallar, ashyolar va buyumlar kriminalistik ekspertizasi laboratoriyasi

1

1

80 000

80 000

2024-yil

yanvar

-

dekabr

Adliya vazirligi,

Sud ekspertizasi markazi

10.

Sud-qurilish texnik ekspertizasi bo‘limi

2

10

61 900

61 900

2024-yil

yanvar

-

dekabr

Adliya vazirligi,

Sud ekspertizasi markazi

11.

Sud-avtotexnika ekspertizasi laboratoriyasi

1

1

190 000

190 000

2024-yil

yanvar

-

dekabr

Adliya vazirligi,

Sud ekspertizasi markazi

Jami 2024-yilda

4

12

331 900

141 900

190 000

2024-yilda

12.

Sud ekspertizasi markazining Surxondaryo viloyat hududiy bo‘limida Odam DNKsi sud-biologik ekspertizasi laboratoriyasi

38

91

619 131

300 000

319 131

2024-yil

yanvar

-

dekabr

Adliya vazirligi,

Sud ekspertizasi markazi

Jami 2024-yilda

38

91

619 131

300 000

319 131

Jami talab etiladigan

mablag‘

174

417

2 714 225

1 236 000

576 300

901 925

a) ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin: